Está en la página 1de 4

KERTAS KERJA

Ujian Kecerdasan Emosi


Pelajar

ANJURAN

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

______________________________________________________________________________
VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

KERTAS KERJA
Ujian Kecerdasan Emosi Pelajar
SMK MARAN

1.0 PENDAHULUAN
Pelajar yang cemerlang bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik tetapi juga perlu mempunyai kecerdasan
emosi. Goleman (1998) mendakwa bahawa kecerdasan emosi mempunyai pengaruh yang sama penting atau
lebih penting terhadap kejayaan individu dalam kehidupan jika berbanding dengan kecerdasan intelek.
Kecerdasan emosi boleh menyumbang kepada beberapa aspek kehidupan seperti peningkatan pembelajaran,
penurunan tingkah laku agresi, pembuatan keputusan yang lebih baik dan lain-lain ciri yang membantu
kejayaan dalam pelajaran.
2.0 MATLAMAT
Mendapatkan gambaran tentang kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar Tingkatan 3 dan 5 supaya
program intensif boleh dijalankan sebelum peperiksaan.
3.0 OBJEKTIF
3.1. Mengenal pasti tahap kecerdasan emosi pelajar Tingkatan 3 dan 5 SMK Maran.
3.2. Mengenal pasti doman utama kecerdasan emosi pelajar Tingkatan 3 dan 5.

4.0 SASARAN
Semua pelajar Tingkatan 3 dan 5

5.0 TARIKH DAN MASA


Bulan Ogos dan September

6.0 CADANGAN UJIAN YANG DILAKSANAKAN


Skala Kecerdasan Emosi Rujuk Lampiran

7.0

Senarai Jawatankuasa
JAWATANKUASA KERJA
UJIAN KECERDASAN EMOSI

Pengerusi

: Pn. Hajah Mazmai Binti Radin

Naib Pengerusi

: Pn Norazura Binti Jusoh


: Pn Umi Kelsum Binti Che Rus

Penyelaras

: En. Chan Kuan Loong

8.0 PENUTUP

Semoga program yang dirancang dan komitmen serta kerjasama daripada semua warga SMK Maran dapat
meningkatkan potensi pelajar dalam mencapai kecemerlangan .

Disediakan oleh :

________________________________
(EN CHAN KUAN LOONG)
Kaunselor Praktikal
SMK Maran

Disemak oleh:

_______________________

_________________________

(Pn. Norazura Binti Jusoh)

(Pn. Umi Kelsum Binti Che Rus)

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Guru Bimbingan dan Kaunseling

SMK Maran

SMK Maran

Diluluskan oleh:

_________________________
(Pn. Hajah Mazmai Binti Radin)
Pengetua
SMK Maran