Está en la página 1de 5

Ayat Hafazan Tingkatan 1

No
ayat

1-5

Surah Al-Baqarah

201

255

256

284

285

286

Terjemahan
1. Alif, Laam, Miim.
2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak
padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang
sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orangorang yang (hendak) bertakwa;
3. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkaraperkara yang ghaib dan mendirikan (mengerjakan)
sembahyang serta membelanjakan (mendermakan)
sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada
mereka.
4. Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab
"Al-Quran" yang diturunkan kepadamu (Wahai
Muhammad) dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu
daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari
akhirat (dengan sepenuhnya).
5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari
Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang
berjaya.
201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa:
"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan
kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa
neraka".

255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)


melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak
tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.
Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa
izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa
yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan
bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara
keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki)


agama (Islam); sesungguhnya telah jelas
jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
Karena itu barang siapa yang ingkar
kepada Thaghut dan beriman kepada Allah,
maka sesungguhnya ia telah berpegang
kepada buhul tali yang amat kuat yang
tidak akan putus. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.
284. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang
ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di
dalam
hatimu
atau
kamu
menyembunyikannya, niscaya Allah akan
membuat perhitungan dengan kamu
tentang perbuatanmu itu. Maka Allah
mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya
dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya;
dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.
285. Rasul telah beriman kepada Al Quran
yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
demikian pula orang-orang yang beriman.
Semuanya beriman kepada Allah, malaikatmalaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasulrasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami
tidak membeda-bedakan antara seseorang
pun (dengan yang lain) dari rasul rasulNya", dan mereka mengatakan: "Kami
dengar dan kami taat". (Mereka berdoa):
"Ampunilah kami ya Tuhan kami dan
kepada Engkaulah tempat kembali".
286. Allah tidak membebani seseorang
melainkan
sesuai
dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari
kebaikan) yang diusahakannya dan ia
mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau hukum kami jika
kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau bebankan kepada
kami beban yang berat sebagaimana
Engkau bebankan kepada orang-orang
yang sebelum kami. Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau pikulkan kepada kami
apa yang tak sanggup kami memikulnya.
Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan
rahmatilah kami. Engkaulah Penolong
kami, maka tolonglah kami terhadap kaum
yang kafir".

Ayat Hafazan Tingkatan 1


No
ayat

1-5

Surah Al-Baqarah

201

255

256

284

285

286

Terjemahan
1. Alif, Laam, Miim.
2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak
padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang
sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orangorang yang (hendak) bertakwa;
3. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkaraperkara yang ghaib dan mendirikan (mengerjakan)
sembahyang serta membelanjakan (mendermakan)
sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada
mereka.
4. Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab
"Al-Quran" yang diturunkan kepadamu (Wahai
Muhammad) dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu
daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari
akhirat (dengan sepenuhnya).
5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari
Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang
berjaya.
201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa:
"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan
kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa
neraka".

255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)


melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak
tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.
Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa
izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa
yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan
bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara
keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki)


agama (Islam); sesungguhnya telah jelas
jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
Karena itu barang siapa yang ingkar
kepada Thaghut dan beriman kepada Allah,
maka sesungguhnya ia telah berpegang
kepada buhul tali yang amat kuat yang
tidak akan putus. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.
284. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang
ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di
dalam
hatimu
atau
kamu
menyembunyikannya, niscaya Allah akan
membuat perhitungan dengan kamu
tentang perbuatanmu itu. Maka Allah
mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya
dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya;
dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.
285. Rasul telah beriman kepada Al Quran
yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
demikian pula orang-orang yang beriman.
Semuanya beriman kepada Allah, malaikatmalaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasulrasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami
tidak membeda-bedakan antara seseorang
pun (dengan yang lain) dari rasul rasulNya", dan mereka mengatakan: "Kami
dengar dan kami taat". (Mereka berdoa):
"Ampunilah kami ya Tuhan kami dan
kepada Engkaulah tempat kembali".
286. Allah tidak membebani seseorang
melainkan
sesuai
dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari
kebaikan) yang diusahakannya dan ia
mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau hukum kami jika
kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau bebankan kepada
kami beban yang berat sebagaimana
Engkau bebankan kepada orang-orang
yang sebelum kami. Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau pikulkan kepada kami
apa yang tak sanggup kami memikulnya.
Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan
rahmatilah kami. Engkaulah Penolong
kami, maka tolonglah kami terhadap kaum
yang kafir".

Ayat Hafazan Tingkatan 2


No
Ayat
8

18

26

27

Surah Ali Imran

Terjemahan

8. (Mereka berdoa dengan berkata):


Wahai Tuhan kami! Janganlah
Engkau memesongkan hati kami
sesudah Engkau beri petunjuk
kepada kami dan kurniakanlah
kepada kami limpah rahmat dari
sisiMu; sesungguhnya Engkau jualah
Tuhan
Yang
melimpah-limpah
pemberianNya.

18. Allah menerangkan (kepada


sekalian makhlukNya dengan dalildalil dan bukti), bahawasanya tiada
Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan
Dia,
Yang
sentiasa
mentadbirkan (seluruh alam) dengan
keadilan dan malaikat-malaikat serta
orang-orang yang berilmu (mengakui
dan
menegaskan
juga
yang
demikian); tiada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia; Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

26. Katakanlah (wahai Muhammad):


Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa
pemerintahan!
Engkaulah
yang
memberi kuasa pemerintahan kepada
sesiapa yang Engkau kehendaki, dan
Engkaulah yang mencabut kuasa
pemerintahan dari sesiapa yang
Engkau kehendaki. Engkaulah juga
yang memuliakan sesiapa yang
Engkau kehendaki dan Engkaulah
yang menghina sesiapa yang Engkau
kehendaki.
Dalam
kekuasaan
Engkaulah sahaja adanya segala
kebaikan. Sesungguhnya Engkau
Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

27. Engkaulah (wahai Tuhan) yang


memasukkan waktu malam ke dalam
waktu siang dan Engkaulah yang
memasukkan waktu siang ke dalam
waktu malam. Engkaulah juga yang
mengeluarkan sesuatu yang hidup
dari benda yang mati dan Engkaulah
yang mengeluarkan benda yang mati
dari sesuatu yang hidup. Engkau
jualah yang memberi rezeki kepada
sesiapa yang Engkau kehendaki,
dengan tiada hitungan hisabnya.

Ayat Hafazan Tingkatan 2


No
Ayat
8

18

26

27

Surah Ali Imran

Terjemahan

8. (Mereka berdoa dengan berkata):


Wahai Tuhan kami! Janganlah
Engkau memesongkan hati kami
sesudah Engkau beri petunjuk
kepada kami dan kurniakanlah
kepada kami limpah rahmat dari
sisiMu; sesungguhnya Engkau jualah
Tuhan
Yang
melimpah-limpah
pemberianNya.

18. Allah menerangkan (kepada


sekalian makhlukNya dengan dalildalil dan bukti), bahawasanya tiada
Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan
Dia,
Yang
sentiasa
mentadbirkan (seluruh alam) dengan
keadilan dan malaikat-malaikat serta
orang-orang yang berilmu (mengakui
dan
menegaskan
juga
yang
demikian); tiada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia; Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

26. Katakanlah (wahai Muhammad):


Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa
pemerintahan!
Engkaulah
yang
memberi kuasa pemerintahan kepada
sesiapa yang Engkau kehendaki, dan
Engkaulah yang mencabut kuasa
pemerintahan dari sesiapa yang
Engkau kehendaki. Engkaulah juga
yang memuliakan sesiapa yang
Engkau kehendaki dan Engkaulah
yang menghina sesiapa yang Engkau
kehendaki.
Dalam
kekuasaan
Engkaulah sahaja adanya segala
kebaikan. Sesungguhnya Engkau
Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

27. Engkaulah (wahai Tuhan) yang


memasukkan waktu malam ke dalam
waktu siang dan Engkaulah yang
memasukkan waktu siang ke dalam
waktu malam. Engkaulah juga yang
mengeluarkan sesuatu yang hidup
dari benda yang mati dan Engkaulah
yang mengeluarkan benda yang mati
dari sesuatu yang hidup. Engkau
jualah yang memberi rezeki kepada
sesiapa yang Engkau kehendaki,
dengan tiada hitungan hisabnya.

Ayat Hafazan Tingkatan 3


No
Ayat
23

No
Ayat
9

10

11

Surah Al-Araf

Terjemahan

23. Mereka berdua merayu: Wahai Tuhan


kami, kami telah menganiaya diri kami
sendiri,
dan
kalau
Engkau
tidak
mengampunkan kami dan memberi rahmat
kepada kami, nescaya menjadilah kami
dari orang-orang yang rugi.

Surah Al-Jumuah

Terjemahan

9. Wahai orang-orang yang beriman!


Apabila diserukan azan (bang) untuk
mengerjakan sembahyang pada hari
Jumaat, maka segeralah kamu pergi
(ke masjid) untuk mengingati Allah
(dengan mengerjakan sembahyang
jumaat) dan tinggalkanlah berjual beli
(pada saat itu); yang demikian adalah
baik
bagi
kamu,
jika
kamu
mengetahui
(hakikat
yang
sebenarnya),
10.
Kemudian
setelah
selesai
sembahyang, maka bertebaranlah
kamu
di
muka
bumi
(untuk
menjalankan urusan masing-masing)
dan carilah apa yang kamu hajati dari
limpah kurnia Allah, serta ingatlah
akan Allah banyak-banyak (dalam
segala keadaan), supaya kamu
berjaya (di dunia dan di akhirat).
11. Dan apabila mereka mengetahui
kedatangan barang-barang dagangan
(yang baru tiba) atau (mendengar)
sesuatu hiburan, mereka bersurai
(lalu pergi) kepadanya dengan
meninggalkan engkau berdiri (di atas
mimbar berkhutbah). Katakanlah
(wahai Muhammad: Pahala, balasan)
yang ada di sisi Allah, lebih baik dari
hiburan dan barang-barang dagangan
itu dan Allah sebaik-baik pemberi
rezeki.