Está en la página 1de 2

Masukkan skala markah jawapan bagi soalan (S) bagi setiap kategori.

SOALAN
MARKAH
SOALAN
MARKAH
SOALAN
MARKAH

S1

S2

S3

S6

TEKANAN (STRESS)
S8
S11
S12
S14

S18

JUMLAH

S4

KEBIMBANGAN (ANXIETY)
S7
S9
S15
S19

S20

JUMLAH

S5

KEMURUNGAN (DEPRESSION)
S10
S13
S16
S17

21

JUMLAH

Masukkan skala markah jawapan bagi soalan (S) bagi setiap kategori.
SOALAN
MARKAH

S1

S6

TEKANAN (STRESS)
S8
S11
S12
S14

SOALAN
MARKAH

S2

S4

KEBIMBANGAN (ANXIETY)
S7
S9
S15
S19

S20

JUMLAH

S5

KEMURUNGAN (DEPRESSION)
S10
S13
S16
S17

21

JUMLAH

SOALAN
MARKAH

S3

S18

JUMLAH

Masukkan skala markah jawapan bagi soalan (S) bagi setiap kategori.
SOALAN
MARKAH

S1

S6

S8

TEKANAN (STRESS)
S11
S12
S14

S18

JUMLAH

S20

JUMLAH

21

JUMLAH

SOALAN
MARKAH

S2

S4

KEBIMBANGAN (ANXIETY)
S7
S9
S15
S19

SOALAN
MARKAH

S3

S5

KEMURUNGAN (DEPRESSION)
S10
S13
S16
S17

Masukkan skala markah jawapan bagi soalan (S) bagi setiap kategori.
SOALAN
MARKAH

S1

S6

TEKANAN (STRESS)
S8
S11
S12
S14

S18

JUMLAH

S20

JUMLAH

21

JUMLAH

SOALAN
MARKAH

S2

S4

KEBIMBANGAN (ANXIETY)
S7
S9
S15
S19

SOALAN
MARKAH

S3

S5

KEMURUNGAN (DEPRESSION)
S10
S13
S16
S17