Está en la página 1de 132
HV) ASME TSE I caine mE Ta MRSS Lab SANT JOAN DELABRITJA Trey Cw Tis VELA Va fane: Vn WNW Sy NUE TY BARCELONA ILASEVAAREA WEN 5 TRURAL DEL'ILLA D'EIVISSA: Dua MAS AS Cay aaa a UNACOMARCAPETITA DEPAISATGES MOLT DIVER: x De 15-J NCO Ne) ee ta Gi) RUTES PEL BAIX MONTSENY, LA CONCA DE TREMP IEL PANTA DE FOIX an Pare Astrondmic Montsec Centre d'Observacié de I'Univers El millor cel de Catalunya POONER PROPOSTA \\’ Novetat! PeNiOM D'ENTRADES A | S03 | Observatori-aula PARC ASTRONOMIC MONTSEC PAQUET ANITZAT: ni del Coll d'Ares, s/n, 25691 Ager EMOCIO ASTRONOMICA AL MONTSEC™ amic.cat neon es. wwwalleidaitu.com www.parcastronomic.cat Musica sota les estrelles Centre d’Observacio de I'Univers rs rr tel Korte gS Gorse uk) 4 \ E ae ia ‘Astronomia de Terrat» : SETMANA / | a a Meritxell Gené —— ORGANITZAT: oie elt Y, mosa Se Ta Ca rere eden A CL) Udols a I'horal Or ee Petes ue ee ere ee Ie ee woe ac ed * ) hs) | \ El teu pais com mai no Phas vist “emt Sumari nim. 221 | JULIOL 2016 anne we ‘Sa 9 Pla de lV Estany Sau. ag Una comarca petita de paisatges molt diversos Tot i ser una de les comarques més menudes del nostre pais, el terraprim i la muntanya, Tot plegat fa que el Pla de 'Estany el Pla de !Estany és un territori de grans paisatges. | diem sigui un teritori de possibiltats iMimitades, on tot és a prop paisaiges, no tan sols perqué atresoren perspectives amplies, i alhora conserva bones dosis d'autenticitat. A mig cami de tot sind perqué n’hi ha més d'un, i més de dos...De fet,les ares _arreu, perd no al bell mig de res, és probable que sigui una de geografiques clarament diferenciades —i amb paisatges, les comarques amb una qualitat de vida més elevada i, també, per tant ciferents— sén tres: la plana on es troba lestany, tuna de les que tenen un univers més agra ala descoberta.« Rice ELPLADE LESTANY NO ESNIEMPORDA.NI GARROTXA: ES TOTES DUES COSESI NO NES CAP Seen erat eae (Guim Ferndnden As 04 SUMARI Busqueu la Xiruca i sabreu quines sén les propostes ideals per fer amb la car Pagines 24, 28, 41, 61, 1131 124 6 MiRADEs Jordi Renart. MON DESCOBRIR 17 48 HoRES A... Sant Joan de Labritja. Descobrim el racé més rural i autntic del nord dEivissa, i ens hi delectem amb la seva gastronomia. 20 wiure | veURE Propostes per fer durant el mes de julio. 22 cacenpari DE PAGES Es el temps de sindries i melons, fests oe 30 patrimonia LaBasT Esterrid’Aneu stomple despectacles familiars del 22 al 24 de julio 34 caLeNDaARI RELIGIOS Els mormons commemoren al jliol Varibada dels pioners a Utah 4G £1 TAULER Lespai dels lectors. 48 truca QUAN ARRIBIS Un nou article de Marta Rojals REPORTATGES 50 praves, TERRA DE MEL 104 ame sic A ToT ARREU GUIA PRACTICA 115 conseuts De watce Llestiu és un festival 116 carrererA I MANTA. Libres, misica i idees per preparar la sortida. 120 nutes Ens endinsem a laltipla de la Terreta per conéixer la roureda dAulas (Palars Jussa), pedalem per les faldes del Montseny al vltant de Sant Pere de Vilamajor (Vallés Oriental) i amb els nens anem a la font dHorta, al parc del Foi (Alt Pened&s). 126 per vescosrir Més propostes ordenades per comarques. 130 PROXIM E's temes que trobareu al proxim ndimero (222, agost del 2016) 17 48 hores a Sant Joan de Labritja 5 un poblecinteror que ha preserva seu tarann local que conserva algunes dees cles més superbes de lila SEvissa. Patrimoni aPabast Elfestval de teat familiar Esbaiolat arriba un esta més a EsterridAneu jens proporciona una ‘excusa ideal per explicar ls atractus patiimonials i naturals dela val pallaresa. Prades, terra de mel Lapicultura ales mun- tanyes de Prades és una actvitat centenara.|en- cara queden uns quants productos que intenten preserva el patrimoni rural Vineulat ala mel que Fi ha en aquest terior Amb Ia bici a tot arreu Labiciclota és el transport urba del futur afarea. metropolitana de Barcelona, (gracias @ una bona xarxa de cars bcli ales faciitats que shi estan oferint per crcular amb aquest transport ecologic, COM HO HEM FET Envoltada d’abelles Maria Rosa Vila, cap de fotografia del Descobrir ‘autora de les imatges del reportatge dols apicutors de les muntanyes de Prades [pags. 50-61], esta acostumada atreballar cenvoltada de natura i animals, per mai ‘no hava sentittan ben acomparyada, ‘amb un nivol dabelles seguint-la per tot arreu ‘Aorlunadament, anava protegidai estava assessorada per epicultors experts! LAVENTURA D’AQUELLIOVE REPORTER BELGA aL libel EXPOSICIO reread Parone Preeti Guaita Mallorca amb ulls nous! Res locucions WoW Walking on Words 7 rutes guiades pel paradis, si ho pots resistir Descarrega’t l’APP i guanya estades i sopars WoW a totes les rutes!* “Bases de la promocié a www.walkingonwords.com/sorteigapp ‘Amb la col-laboracié de: Restaurant Canela (Palma), Hostal Can Marié (Validemossa), Can Calent (Campos), Moli des Torrent (Santa Maria), Hotel Convent de la Missié (Palma), Reads (Santa Maria), la d'Or (Pt. Pollenga), Hilton Sa Torre (Liucmajor) coy TSU LUC saugurat el juny del 1856, ered Serer CO era eu Pont ice MIRADES Les millors fotos des milorsfotograts, explcades per els matevos JORDI RENART Girona, 1983. Amb 14 anys, vainiciar la seva carrera personal i autodidacta en el camp fotograic. A 16 anys va aconseguir la seva primera camera refleri, des, daleshores, no ha parat de plasmar fotograficament la Girona més inversemblant. Entre els seus treballs, destaca la foto del cartell de la gira londinenca de Vexbaixista dels Rollings Stones, Bil Wyman, També ha fet més d'un centenar d'exposicions fotografiques i projectes artistic arreu del Principat, ha guanyat més duna desena de concursos fotografics comarcals iestatals.« jrenartcom Foto pagines 61 Foto pagina & Des de El reflex les Gavarres de Ia historia “Aquesta és una vista “La plaga dels Apdstols de Girona des del massis de Girona és un indret de les Gavarres. El mirador amb una estetica preciosa, den Garcia és una on la imponent fagana deles meves ubicacions _ de la cara sud de la catedral predilectes per fotografiar ‘ens fa un cert vertigen lacatedral i Fesglésia per la seva algatia. dle Sant Felix, perqué des En els terres gastats aquest punt de vista la fe- pel pas de la historia, somia gaitebé no ha canviat shi acumula Paigua en molts anys iéscom veure de la pluja is‘hi reflecteix tuna fotografia del passat rare gatic dels dotze fen temps real." « apastols."« gina 10 [sae La pedra més transitada "AGirona tenim ‘uns quants ponts, {tots tenen quelcom especial, tot i que segura ‘ment él més transitat 6 el pont de Pedra, des d'on es pot veure Ja tipica postal de la ciutat a qué estem acostumats, amb les cases de colors sobre FOnyar, la catedral, Vresglésia de Sant Felix {el pont d'Eiffel.”« Guanyador nim. 220 Guerau Sola Garcia (Terrassa) Un petit ue Foto pagina 12 EI desglac a la Devesa “Una de les claus d'una bona foto és anarchi aT'hora adequada, Aquest dia va gelar jamb els primers raigs la magia del moment del desglag: la tlum queda ibuixada entre els arbres de la Devesa. Aquesta foto va ser premiada en el Concurs Calendari Fujifilm d’aquest any.” « 14 Descobrir MANRESA i que el va rebre com a pelegri el 1522. através d’un recorregut ple de magia i inspiracid. WV £ G amanresaturisme es fa Ialtim diumenge de cada mes i comengo a les Th. Punt de trobado: Museu Comarcal de Manresa - Centre Paral A iol @ d’Acolida de Pelegrins (Via de Sant Ignasi, 36-40) & a Finals de {wich SY Durada: 2h ig eS — _Preu/persona: 8€ general/ 7,20€ reduida no et perdi Cry Turisme 35é Cicle de PU WSU ia at ST] i sardanes ie wT Ee ac) Caps de setmana: Visites guiades “Solsona Monumental” A partir de final CST RATS Cry nocturnes al — @solsonaturisme / Tel. 973 48 23 10 | vA 48 HORES A... p.17 | VIURE | VEURE p. 20 48 HORES A... SANT JOAN DE LABRITJA Un cap de setmana al nard-ost dela @Eissa El raco mes rural d’Eivissa Es un poble d’interior que ha preservat el seu taranna local i que atresora algunes de les cales més superbes de Pilla. Text Marta Rodriguez Bosch Iiusivacid Nik Neves: | nord eEissao poble de Sant Joan do Labrija esta com un pei ‘reson Tranquil pero vital traspua autentiitat sel municipi més aluryat de a capital ~malgrat que ala totes les cstancies sen Curtes— i presumeix de tenir una coheccié de caletes immilorable Xarraca silt des Rencl, Xuclar, Beira len Sera et retroben am Ia bellesa del Mediterran amb es sees aigies viorants que centellogen sota esol amb tonalitats magicament acoblades el bau transparent ‘cristal conviu amb e suauturquesaiel més inten del blaus marin Sant Joan de Labrija,eminentment rua, sorprén por la sova orografia muntanyosa a extrem de levan to brindant panoramiques espléndides. Aqua, poites cases pageses humantzen el pasatge. Una arquitectura emblanquinada priitiva, marcada perlaintensa lum de fila, que contiwa seduint gent darreu del men. « Descobrir 17 MON DESCOBRIR 48 HORES A... SANT JOAN DE LABRITIA El flaé s’elabora a partir de formatge fresc; la primera referéncia escrita és del 1283, ‘ en un Ilibre de Ramon Llu! COM ARRIBAR-HI | COM MOURE-S'HI ‘Amb avi6: Vueing ofereixmitja dotzena de vos al dia des de Barcelona (€807 30 O7 45 {@-welingcom/ca) | Amb valxel: Podem vatjar de nit amb Trasmediterrinea @-trasmediterranea.es) ‘Amb cotxe: Per asbar a Sant Joan de Labria, podem llogar un vehicle; hi abunda el mite 2CY, un nostalgic informal i descapotabe, robust per anar per qualsevo cami de tera (g-bizafunrentaca.com) ‘Amb taxi: Sino us ve de gust condui, us podeu moure amb tax, pr preusforea raonables (€871 39.84 83 | €- wiv tax-ewssa.com) | Amb bicicleta: Les emproses de loguer les entreguen i recullen on es demani (€971 33 99 64 | wwwkandanies/ea)| Amb autobUis: Lautobss de linia surt mot econdmic. ! que va fins a Sant Joan sagafa a avinguda dlsidor Macabich. Lincorvenient én els horas, que sé bastantlmitats @bizabus.com), DIVENDRES MATi Fins a Sant Joan de La- oarrds de matances, softit ‘Aribar a Fivissa amb britja nomésiiha 23 km. | pages, peixosoespatlla de el vaixell que fondeja_ Fs la capital d'un muni xai a la cassola. Encara elportalvoltantdeles7h | conformat per quatre hi fornegen el pa, Aquest Gsegurament la millor | parrdquies:Sant Joan proxtigi de a cuina tradicio- manerade prendreel pri- | de Labritja, Sant Miquel___| nal evissenca es troba a la mercontacteamb ila, | de Balansat, Sant Vicent | carretera que va d'Bvissa Despunta alba, acalma | desa Cala Sant oreng | Sant Joan, just després del G total iacabada destre- | de Balifia®. Fem parada | trencall cap a Sant Lloren«. nar llum del dia itlumina | en aquest tltim nucli per Ens podem allotjara¢an nitidament elcastelliDalt | visitarVesglésia del mateix | Fuster ©. una casa tipica Vila ©. Un excetient nom. Molt prop. hi troba- | amb més de 150 anys, just moment del dia per rem el poblat de Balafia@®, a entrada del poble. Fs un ‘gaudir del magnific nucli_| una agrupacié de cases, agroturisme regentant per anticdectarat patrimoni | rurals amb diferents una familia evissenca que mundial per la Unesco, volums juxtaposats, forns | resulta una troballa en sense gentades irespirant | per coure pai torres aquestailla tan cosmopolita quietud isilenci. de pedra quesobresurten | Es trobadins una gran finea ‘Abans, per agafar del conjunt, vestgi on passejar entre camps energies, podem esmorzar | de defensa dels ataes pirates. | d'ametiler, garrofers, extramurs en algun dels Per menjar, la cuina més | oliveres centenaries i arbres cafes matiners del passeig | auténtica eivissenca la troba- | fruiters. Una atra opcié deVara de Rei, una avin- | reval restaurant Bs Pins @. |