Está en la página 1de 3

ESCOLA BRASIL

LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2017-18

CURS LLIBRES ISBN/ EAN EDITORIAL


Aprenc amb les xifres.Matemtiques (4-5 anys). 9788431678821 VICENS VIVES
Quadern 6
P-4 Aprenc amb les xifres. Matemtiques (4-5 anys). 9788431678838 VICENS VIVES
Quadern 7
Aprenc amb les xifres .Matemtiques (4-5 anys). 9788431678845 VICENS VIVES
Quadern 8

CURS LLIBRES ISBN/ EAN EDITORIAL


Aprenc amb les xifres. Matemtiques (5-6 anys). 9788431682569 VICENS VIVES
Quadern 6
Aprenc amb les xifres. Matemtiques (5-6 anys). 9788431682774 VICENS VIVES
P-5 Quadern 7
Aprenc amb les xifres. Matemtiques (5-6 anys). 9788431682781 VICENS VIVES
Quadern 8
Aprenc amb les xifres. Matemtiques (5-6 anys). 9788431682798 VICENS VIVES
Quadern 9

1
CURS LLIBRES ISBN/ EAN EDITORIAL
LLENGUA CATALANA 1r Primria.XAT 9788468220802 VICENS VIVES

Quadern Lectojocs 1 9788484124481 SALVATELLA


Quadern Lectojocs 2 9788484124498 SALVATELLA
Quadern Lectojocs 3 9788484124504 SALVATELLA
MATEMATIQUES 1r ..Aula Activa( 1.1, 1.2, 1.3) 9788468215341 VICENS VIVES
Quadernets de matemtiques. 9788468220765 VICENS VIVES
1r Activitats 1,2 i 3
LLENGUA CASTELLANA NUEVAS VOCES 9788468012728 SANTILLANA
Proyecto. Saber hacer
ANGLS: Big Surprise 1 CB + MROM PK 9780194516204 OXFORD
LLIBRE DE LECTURA: La tortuga poruga i la 9788448929084 BARCANOVA
seva amiga eruga, Carles Sala i Vila
No compreu agenda. Es donar a l escola

CURS LLIBRES ISBN/ EAN EDITORIAL


LLENGUA CATALANA 2n Primria XAT 9788468228723 VICENS VIVES

Quadern Lectojocs 4 9788484124658 SALVATELLA


Quadern Lectojocs 5 9788484124665 SALVATELLA
Quadern Lectojocs 6 9788484124672 SALVATELLA
LLENGUA CASTELLANA NUEVAS VOCES 9788468014692 SANTILLANA
Proyecto. Saber hacer
2n MATEMATIQUES 2n ..Aula Activa( 1.1, 1.2, 1.3) 9788468228822 VICENS VIVES
Quadernets de matemtiques. - Activitats 1,2 i 3 9788468229737 VICENS VIVES
ANGLS: Big Surprise 2 CB+MROM PK 9780194516211 OXFORD
LLIBRE DE LECTURA: L Osvald , lelefant 9788448915810 BARCANOVA
musical, Tchus Fernndez Montol
No compreu agenda. Es donar a l escola

CURS LLIBRES ISBN/ EAN EDITORIAL


LLENGUA CATALANA 3r Primria XAT 9788468221106 VICENS VIVES

NOU DICCIONARI ESCOLAR DE LA LLENGUA 9788479187187 SANTILLANA


CATALANA
CASTELLANO: Comprensin lectora 3r. 9788468011981 SANTILLANA
3r
Quadernet de matemtiques 3. Activitats 9788468220833 VICENS VIVES
ANGLS: Big Surprise 3 AB+MROM PK 9780194516228 OXFORD
LLIBRE DE LECTURA: Gri grill i altres 9788448918859 BARCANOVA
animalades, Nuria Albert
No compreu agenda. Es donar a l escola

2
CURS LLIBRES ISBN/ EAN EDITORIAL
CASTELLANO: Comprensin lectora 4t 9788468011998 SANTILLANA
Quadernet de matemtiques 4. Activitats 9788468229805 VICENS VIVES
ANGLS: Big Surprise 4 AB+MROM PK 9780194516235 OXFORD
4t
LLIBRE DE LECTURA: Histria del Perdut, 9788448930325 BARCANOVA
Gloria Marn.
No compreu agenda. Es donar a l escola

CURS LLIBRES ISBN/ EAN EDITORIAL


CASTELLANO: Comprensin lectora 5 9788468012933 SANTILLANA
ANGLS: Big Surprise 5 AB+MROM PK 9780194516242 OXFORD
5 LLIBRE DE LECTURA: Lincomparable Bradford 9788448919610 BARCANOVA
Bannings, Ximo Cerd.
No compreu agenda. Es donar a l escola

CURS LLIBRES ISBN/ EAN EDITORIAL


CASTELLANO: Comprensin lectora 6 9788468012940 SANTILLANA
ANGLS: Big Surprise 6 AB+MROM PK 9780194516259 OXFORD
LLIBRE DE LECTURA: LAlbert i els coloms 9788448912017 BARCANOVA
6
missatgers
Autora: Anna Vila
No compreu agenda. Es donar a l escola