Está en la página 1de 1

86

PRINCIPIOS DE FONOLOGA YFO~TICA ESPAOLAS


Fonemas

Alfonos

Grafas

Ejemplos

[i]

/i/

i,Y

[i]

Ul

.[U
[e]

/e/

[a]

/a/

/ppa/ [ppa] papa


/pasR/ [pasr] pasar
/mma/ [rnma] mama

/ppa/ [ppa] popa


/posR/ [posr] posar
/mno/ [rnno] mono

[a]
[o]

/0/

[6]
[u]

/u/

[]

[w]
[1,!]
Consonantes
RFE

AFI

RFE

/p/

/p/

[p]

[p]

/t/

[t]

[t]

/k/

[k]

[k]

e + a, o, u, canso
qu + e, i
k

/b/

/b/

[b]
[p]

[b]

v, b

[d]
[g]

[y]

[g]

~
~

/kpa/
/pta/

[d]

/f!

[f]

[f]

/e/

[e]

[e]

f
c + e, i
z

/s/
/j/

/s/
/y/

[s]

"

Z/j/
[~]

/x/

/x/

[x]

+ a, o, u

Ejemplos

g + a, o, u, cons.
gu + e, i

[kpa] capa

/sso/

[y]

AFI: /mjo/ [mjo] mayo


RFE: /myoL [myo] mayo
AFI: /jo/ [d3] yo
/kNjuxe/ [kn,~uxe]
cnyuge
/eljlo/ [el, ~lo] el hielo
RFE: /y/ [y] yo
/kNyuxe/ [kn.yuxe] cnyuge
/ el ylo/ [el, ylo] el hielo

y;
hi- -vocal

[y]

[x]
j

g+ e, i
i, o, u

+ a, e,

/xitno/ [xitno] gitano


/xos/ [xos] Jos

/e/

[(J]

@)

ch

AFI:/mu(J(Jo/
RFE: /mueeo/

/m/

/m/

[m]

[m]

/kma/

[kma] cama

/n/

/n/

[n]

[n]

/kna/

[kna] cana

AFI: /k,pa/ [kpa] caa


RFE:/kga/ [kga] caa

/'0/

/-N/

/-N/

(P]
[-m]

l-ml

[pta] pata

['O]

[-m]
[-J!l]

[-;]
[-1).]
[-n]
[n,]

/bNba/ [bmba] bomba


AFI: /Ia bba/ [la ppa] la boba
RFE: /Ia bba/ [la bba] la boba

/1/

/1/

n
n
n
n

[-1)]

[1]

[1]

[j]

[1,]

[1,]

n, m
n

[mu(J(Jo] muchacho
[muaco] muchacho

/N bNbo/ [m bmbo] un bombo


AFI: /N farl/ [UlI)farl] unfarol
RFE: /N farl/ [UJ!Ifarol] un farol
/N diNte/ [U;djnte] un diente
/N Bne/ [UI).Bne] un cine
/N sl/ [Un sl] un sol
AFI: /N (Jko/ [Un, tJko] un chico
RFE: /nN cko/ [Un, ko] un chico
/N kNgo/ [UI)kngo] un Congo
/l!1as/ [lilas] lilas; /elsl/ [el sl] elsol
/ el tldo/ [el toldo] el toldo
/el ene/ [el Bne] el cine
AFI: /el tJko/ [el, tJko] el chico
RFE: /el eko/ [el, cko] el chico

(!]

/gNga/ [qnga] ganga


/gso/ [gso] guiso
/gra/ [qra] guerra

/1../

/11

[A]

II

AFI: /bga/ [bya] vega


RFE: /bga/ [bga] vega

/r/

/r/

[r]

[r]

/r!

/r/

[f]

[e]

r
r-; -rr-;
n, I + r

AFI: Alfabeto Fontico Internacional. RFE: Alfabeto de la Revista. t Filologa Espaola.

[sso] soso

/t[/

/kka/ [kka] coca


/kso/ [kso] queso
/kIlo/ [kilo] kiJ

/dNde/ [dnde] dnde


/tldo/ [tldo] toldo
AFI: /se ddo/ [se ddO] ese dedo
RFE: /se ddo/ [se ddo] ese dedo

/ffo/ [ffo] fofo


/eeena/ [Belna] cecina
/aeueR/ [aeuer] azuzar

[s]

/t/

[d]

/f/
/e/

/JI/

/k/

/g/

/ppa/ [ppa] pupa


/puxR/ [puxr] pujar
/mNdo/ [mundo] mundo
/buno/ [bwno] bueno
/1,!to/ [uto] auto

AFI'

/g/

/ppa/ [ppa]!'ipa
/pisR/ [pisr] pisar
/mmo/ [rnlmo] mimo
/bine/ [bjne viene
/ire/ [ire] aire
/ppa/ [ppa] Pepa
/pesR/ [pesr] pesar
/mma/ [rnrna] memo.

[e]

/d/

Grafas

Alfonos

Fonemas
Consonantes

Vocales

/d/

87

ALFABETOS FONTICOS

AFI: /ke/ [k]e] calle


RFE: /kje/ [k!e] calle
/pro/ [pro] pero
/pfo/ [pto] perro