LLIBRES I MATERIAL DEL CEIP SANT CARLES-CURS 2016-2017

Anglès

Matemàtiques

Ciències
Naturals

Ciències
Socials

*Quadern Ortografia 10
-Los cuentos de mi escuela:
*Quadern Ortografia 9
libro de lectura + cuaderno de
(Santillana Quaderns)
actividades. Ed. Bruño
Ed. Santillana

Tiger Tracks 6
Pupils book
Activity book A
Ed. Heinemann

-Matemáticas 6 (Castellà)
Método ABN
-Cuadernillo matemáticas 5
(Castellà) Del método
tradicional al método ABN
Ed. Anaya

-----

-----

22

14

*Quadern Ortografia 8
*Quadern Ortografia 7
(Santillana Quaderns)
Ed. Santillana
*Potosnàguel: llibre de
lectura+quadernet
de treball Ed. Bruño

Tiger Tracks 5
Pupils book
Activity book A
Ed. Heinemann

-Matemáticas 5 (Castellà)
Método ABN
-Cuadernillo matemáticas 5
(Castellà) Método ABN
Ed. Anaya

-----

-----

27

15

Tiger Team 4
Pupils book
Activity book A
Ed. Heinemann

-Matemáticas 4 (Castellà)
Método ABN
-Cuadernillo matemáticas 4
(Castellà) Método ABN
Ed. Anaya

-----

-----

43

22

Tiger Team 3
Pupils book
Activity book A
Ed. Heinemann

-Matemáticas 3 (Castellà)
Método ABN
-Cuadernillo matemáticas 3
(Castellà) Método ABN
Ed. Anaya

-----

-----

42

25

-----

-----

27

20

-----

-----

26

9

Nivell

4t

3r

2n

Ll. Catalana

Ll. Castellana

-----

-Vacaciones en la cocina:
*Quadern Ortografia 6
libro
de lectura + cuaderno de
*Quadern Ortografia 5
actividades.
Ed. Bruño
(Santillana Quaderns)
Ed. Santillana
-Diccionario Escolar
Ed. Santillana
*Quadern Ortografia 4
*Quadern Ortografia 3
(Santillana Quaderns)
Ed. Santillana
*Mumú(Llibre de lectura
----+quadernet d’activitats
Ed. Bruño
*Diccionari Escolar
Ed. Santillana
*Quadern Ortografia 2
*Quadern Ortografia 1
(Santillana Quaderns)
Ed. Santillana

1r

LL020101

-----

Rev:0

-----

Saber Hacer (Cuaderno 1).
Ed. Santillana
(Sólo 1r trimestre)

06/09/10

Tiger Tale 2
Pupils book
Ed.
Heinemann
Tiger Tale 1
Pupils book
Ed.
Heinemann

-Matemáticas 2 (Castellà)
Método ABN
-Cuadernillo matemáticas 2
(Castellà) Método ABN
Ed. Anaya
-Matemáticas 1 (Castellà)
Método ABN
-Cuadernillo matemáticas 1
(Castellà) Método ABN
Ed. Anaya

Núm Núm
alum fons