Está en la página 1de 2

botika

Informacin ciudadana sobre medicamentos


www.osakidetza.euskadi.eus/ibotika

N 25 2016

OMEPRAZOLES, LOS JUSTOS


Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol,
pantoprazol y rabeprazol son frmacos
inhibidores de la bomba de protones, que
impiden que tu estmago
segregue mucho cido.
Estn indicados para tratar
o prevenir problemas estomacales
(ardor, reflujo, lceras...).
En determinadas situaciones su uso prolongado
est justificado, pero con frecuencia se utilizan
ms tiempo del necesario.
La toma de estos medicamentos
debe ser supervisada por tu mdica/o
porque un uso prolongado puede generar
efectos adversos e, incluso, enmascarar
enfermedades graves.
Si llevas mucho tiempo tomando alguno de estos
medicamentos, es conveniente que consultes
con profesionales sanitarios si es el momento
de dejar de tomarlos poco a poco.

Elaborado por: Iigo Aizpurua, Alfonso Casi, Isabel Elizondo, Laura Gancedo, Alberto Gartzia, Itxasne Lekue, M. Jos Lpez,
Oihana Mora, Carmela Mozo, Corpus Peral, Karmele Prez, Isabel Porras, Raquel Roca, M Teresa Santamarta, Juan Uriarte.

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia


Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

La informacin aqu contenida tiene nicamente finalidad informativa y en ningn caso sustituye las recomendaciones de tu profesional sanitario.
ISSN: 2444-7099 L.G.: VI 122-2015
Queda totalmente prohibido el uso de este documento con fines promocionales.

botika

Medikamentuei buruzko herritarrentzako informazioa


www.osakidetza.euskadi.eus/ibotika

2016 25 zk.

OMEPRAZOL,
BEHARREZKOA NAHIKO!
Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol,
pantoprazol eta rabeprazol botika inhibitzaileak
dira eta urdaileko protoi-bonbek azido
gehiegi ekoiztea eragozten dute.
Urdaileko zenbait arazo (bihotzerrea,
errefluxua, ultzerak) tratatu edota
prebenitzeko erabiltzen dira.
Zenbait kasutan beharrezkoa da epe luzean
hartzea, baina sarritan, behar baino luzaroago
erabiltzen dira.
Sendagai hauek hartu behar izatekotan,
medikuak jarraipena egin beharko dizu; izan ere,
medikamentuok gaixotasun larrien sintomak ezkuta
ditzakete eta, gainera, luzaroan hartuz gero, ondorio
kaltegarriak izan ditzakete zure osasunean.
Denbora luzea badaramazu aipatutako
botiketakoren bat hartzen, komenigarria da osasun
arloko profesionalen bati galdetzea ea pixkanakapixkanaka hartzeari uzteko unea iritsi ote den.

Egileak: Iigo Aizpurua, Alfonso Casi, Isabel Elizondo, Laura Gancedo, Alberto Gartzia, Itxasne Lekue, M. Jos Lpez,
Oihana Mora, Carmela Mozo, Corpus Peral, Karmele Prez, Isabel Porras, Raquel Roca, M Teresa Santamarta, Juan Uriarte..

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia


Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Hemen bildu den informazioaren helburu bakarra, hain zuzen ere, informazioa ematea da, eta ez zure osasun-profesionalak eman dizkizun gomendioak
ordezkatzea. Erabat debekaturik dago dokumentu hau promozio helburuetarako erabiltzea.
ISSN: 2444-7099 L.G.: VI 122-2015