Está en la página 1de 18

*Imaxes empregadas nicamente con fins

educativos

A LINGUA NAS ONDAS


2016
Como xa fixemos o curso pasado, o Equipo de
Normalizacin do CEIP CONDESA DE FENOSA (O Barco de
Valdeorras-Ourense), tras a valoracin da efectividade das
actividades realizadas no curso pasado e tras ser ofertada e
aceptada para a sa realizacin no presente curso,
decidimos volver a implementar unha tarefa, que anda
que de complicada organizacin, deu como resultado o
traballo global da competencia comunicativa en lingua
galega, por a totalidade do alumnado, favorecendo o
dominio da nosa lingua, tanto a nivel oral como escrito.
Durante os meses precedentes, dende o E.D.L.G.,
comezamos a desear a estrutura dos catro programas que
se emitirn ao longo do mes de maio.
Dado que o autor homenaxeado este ano pola Real

Academia Galega un escritor con obras de moi variada


naturaleza, includa moita produccin potica para neno,
queremos facer a nosa particular homenaxe ao escritor
lucense de Outeiro de Rey Manuel Mara Fernndez
Teixeiro. Adicaremos os catro programas a coecer en
profundidade tanto a sa traxectoria vital como
profesional e literaria. Detndonos no coecemento e
admiracin pola sa extensa obra.
Todo o centro simultneamente participar nesta
actividade, dende Educacin Infantil, ata 6 curso de
Educacin Primaria, integrando a tdolos nenos e nenas
independientemente das sas caractersticas persoais.
Destacamos a participacin dos cursos superiores 5 e 6 de
Educacin Primaria, que se encargarn de 2 das 5 seccins
que constiten os catro programas.
PLANIFICACIN INCIAL DE A LINGUA NAS ONDAS
2016
Este ano adicados a homenaxear a figura e Manuel
Mara. A planificacin inicial mantn unha estrutura
similiar a de anos previos, mis engadindo modificacins
nalgunhas seccins e adaptndonos s novidades que se
producen, tales como o feito de que non podemos asegurar
este curso a difusin en RadioVoz debido a unha
restructuracin de persoal na emisora e mis o posible
peche da mesma. Nembargantes, realizaremos a gravacin
dos mesmos igualmente para a sa difusin a travs das
canles das que dispomos: aulas, web do centro

Anda que mantemos a estructura xeral das seccins


establecidas no curso pasado por axeitarse ao nivel de
competencia de cada destinatario, facemos unha
modificacin
na
coecida
como
NOTICIARIO
ESTRAFALARIO para axeitala ao traballo de investigacin
realizado polos grupos implicados (3AB e 4AB). As, neste
ano, desdoblamos esta seccin en das: Biografas
Clebres e O alcalde dos nenos.
A descricin de cada seccin as como os seus
responsables foron os seguintes:

PRESENTADORES/AS: 5 e 6 curso de E.P. Sern os


conductores/as dos catro programas a gravar e emitir.
Cada grupo se encargar da conduccin de cadanseu
programa na orde establecida.
SEMBLANZA DO AUTOR: 5 e 6 curso de E.P.
Formarn parte desta seccin as seguintes partes:

Biografa do autor: Este ano adicamos esta


seccin ao literato Manuel Mara Fernndez
Teixeiro, prolfico e recoecido literato a quen
se lle adica este ano todas as actividades e
celebracins das Letras galegas. Os grupos
debern investigar para facer a sa
semblanza vital e literaria.

Recitado potico: Realizado polos nenos e


nenas, dalgns fragmentos da sa extensa
obra.

O PERSONAXE MISTERIOSO: Educacin Infantil.


Prepararan pistas (unha por neno/a) para catro
personaxes misteriosas do noso centro (unha para
cada un dos catro programas), que se resolvern no
seguinte programa. Salvo no caso do cuarto programa
no que se resolver o personaxe misterioso do
programa previo e actual.
ESCACHA COA RISA: 1 e 2 curso de E.P. Farn un
popurr que consistir en chistes (individuais ou
dramatizados), trabalinguas, refrns ou ditos
populares.
NOTICIARIO: 3 e 4 curso de E.P. Este ano, acordamos
realizar dous tipos de noticiarios:
- Biografas Clebres.
- O alcalde dos nenos.
A
continuacin
recollemos
unha
grella
PLANIFICACIN TIPO, na que se pode observar a
organizacin de contidos e responsables, en cadanseu
programa dos catro que constiten A LINGUA NAS
ONDAS 2016.

PLANIFICACIN TIPO: A LINGUA NAS ONDAS 2016


N DE

Catro programas.

PROGRAMAS:
HORARIO DE

A emitir os catro mrcores do mes de maio, na primeira hora da ma.

EMISIN:
DURACIN:

SINTONA: O TREN DA LNGUA (10) e logo en segundo plano durante a presentacin.


PRESENTACIN DO PROGRAMA (1) (ttulo, contidos, seccins, responsables).
Cortina musical (10).
SEMBLANZAS E RECITADOS (2): Trtase de describir a modo de datos (pinceladas) a
biografa e obra de autor homenaxeado este ano (Manuel Mara), as como o recitado de fragmentos
das sas obras.
Cortina musical (10).
O PERSONAXE MISTERIOSO (2): A modo de pistas o alumnado vai describindo a unha
personaxe da comunidade educativa que o resto de alumnado onte do programa deber adiviar. A
resolucin da personaxe ser comunicado no programa seguinte. A resolucin da ltima personaxe
ser comunicada no taboleiro da Biblioteca.
Cortina musical (10).
RACHA COA RISA (2): Contos de humor, adivias, trabalinguasInterpretados polo alumnado
responsable.
Cortina musical (10).
NOTICIARIO ESTRAFALARIO (2): Titulares e modo rfaga, de novas imposibles que
poderan acontecer tanto no centro como na vila.
Cortina musical (10).
PECHE (30) Despedida do programa e adianto do seguinte.
SINTONA: O TREN DA LNGUA (10).
Cada programa contar cunha parte principal que ser conducida por un grupo de alumnos/as de cada un
dos catro cursos de terceiro ciclo. Un por programa. Comezando polo alumnado de sexto.
Programa N1: 6A.
Programa N2: 6B.
Programa N 3: 5A.
Programa N 4: 5B.
Seccins: Se encargarn das seguintes seccins:
Presentacin do programa (ttulo, contidos, seccins, responsables).
Semblanzas e Recitados
Peche: Despedida do programa e adianto do seguinte.
O resto de ciclos, colaborarn en cada un dos catro programas, presentando unhas seccins
establecidas, do seguinte xeito:
E.I.: O PERSONAXE MISTERIOSO.
1 CICLO: RACHA COA RISA.
2 CICLO: NOTICIARIO ESTRAFALARIO:
o 3A/B: BIOGRAFAS CLEBRES.
o 4A/B: O ALCALDE DOS NENOS.

COLABORADORE
S:

RESPONSABLES/PRESEN
TADORES:

SECCINS/ESTRUTURA:

Entre 30 e 60 minutos aproximadamente.

GRAVACIN:
DIFUSIN

Para a grabacin dos programas contamos este ano coa colaboracin confirmada da emisora local RADIO
VOZ que desexa colaborar con ns dada a boa acollida tras a emisin dos programas o ano pasado. As
diferentes seccin dos programas sern gravados do seguinte xeito:
Prepararemos cada seccin na nosa aula e/ou ciclo, ensaiando en horario de aula.
Responsables da emisora local RADIO VOZ, acudirn ao centro con dous micrfonos
porttiles e gravarn as diferentes seccins en horario de tarde de 15:30 a 17:00 en da a precisar
salvo os mrcores.
En horario a precisar en funcin das disponibilidades horarias, (calquer ma de 12:00 a
13:15h) o grupo de presentadores que lle corresponda (6A/6B/5A/5B), acudir xunto cos seus
titores e algn responsable do EDLG, sede da emisora local Radio Voz, onde realizarn en
directo a conducin ou gravacin do programa.
Tanto durante a gravacin das diferentes seccin como do programa no cole como na sede de
Radio Voz rexistraremos o momento con cmara fotogrfica para poder facer unha videomontaxe cos
programas gravados que poder colgar na web do centro na lapela destinada ao EDLG.
Unha vez realizadas as gravacins e montaxe dos catro programas de radio que configurarn A
lingua nas ondas, pasaremos sa difusin do seguinte xeito:

Centro: Todo o centro simultaneamente escoitaremos os catro luns do mes de maio, no


momento da lectura silenciosa, despois da entrada. Os programas sern colgados en
formato

vdeo

no

espazo

web

do

E.N.D.L:

http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/normalizacion.html
Vila: A emisora local Radio Voz emitir os catro programas de radio gravados polo noso
alumnado para toda a sa audiencia, (97.9 FM), dentro do espazo Fala-redes, en datas e
horarios por precisar.

Como novidades a sustitucin da seccin NOTICIARIO


HISTRICO realizado polo alumnado de 4 de Educacin
Primaria, no curso pasado, para realizar este ano o 3 de
Educacin Primaria BIOGRAFAS CLEBRES, de persoerios
destacados de todos os tempos e distintas nacionalidades.
Non podemos asegurar este curso a difusin dos
programas en RadioVoz debido a unha restructuracin de
persoal na emisora e mis o posible peche da mesma.
Nembargantes, realizaremos a gravacin dos mesmos
igualmente para a sa difusin noutra emisora si se

consigue realizar esta xestin ou a travs das canles


nosa disposicin: megafona do centro, aula na pantaia
dixital co visionado dos vdeos de grabacin, web do
centro. Si contamos finalmente coa posibilidade de
gravacin por un equipo profesional dunha emisora local,
entn realizaremos as gravacins nas aulas como o curso
pasado, planificando a visita do persoal da radio nas
tardes dos lns, mrcores e xoves, por disposicin do
horario de coordinacin de normalizacin. De ter que
realizar a gravacin por ns mesmos, empregaremos a
cmara de Educacin Infantil e gravaremos vdeos con
audio e imaxe para poder confeccionar vdeos que subir
lapela de normalizacin na web do centro.

GRAVACIN, EDICIN, MONTAXE E DIFUSIN


Unha vez finalizado o deseo de cada unha das
seccins comezamos o proceso de gravacin. Nesta
ocasin, non podemos contar coa axuda da locutora da
emisora de Valdeorras de RADIO VOZ, que por cuestin
organizativas da emisora non poda acudir ao centro
para a gravacin de cada unha das seccins polo que foi
un membro do EDLG (o coordinador) o que (empregando
unha gravadora profesional emprestada por RADIO VOZ,
o que gustosamente se ofreceu a realizar a gravacin do
audio de cada seccin dos programas organizados, a fin
de emitilos durante os catro mrocres do mes de maio.

Durante moitas semanas, tivemos que buscar tempo


dentro do noso horario para organizar a gravacin de
tdalas seccins nas que lembremos que participa todo o
centro, polo que o proceso foi complicado dende o punto
de vista loxstico e organizativo.
Iniciamos as gravacins entre marzo e abril.
Aproveitamos as horas do coordinador en luns e
mrcores de 15:30 a 16: 15 h, as como outras horas nas
que como mestre de apoio entre nalgunhas aulas.
Nesas sesins de gravacin, simultneamente ao
audio, un membro do E.D.L.G. realizara un rexistro
fotogrfico exhaustivo de cada neno/a na sa orde de
participacin, a fin de confeccionar unha videomontaxe
dos catro programas que complemente escoita activa da
emisin radial. Estas videomontaxes se aloxarn na
plataforma virtual do noso centro a fin de estar a
disposicin de alumnado, profesorado e familias, para o
seu aproveitamento educativo e desfrute persoal.
As datas de gravacin dos programas quedan
recollidas na seguinte grella:

Xa rematando as gravacins das diferentes seccins, o


da venres 22 de abril en horario de 12 a 13: 30 horas,
levamos a un grupo de nenos e nenas de 5A/B, 6A/B a

gravar a RADIO VOZ, as presentacins dos catro


programas. Fmolos a buscar polas aulas e marchamos
xusto antes do recreo.
Para favorecer o deseo das presentacins de cada
un dos catro programas, se lle fixo entrega aos
titores/as do terceiro ciclo (5A, 5B, 6A, 6B) de copia da
PLANIFICACIN DEFINITIVA de cada programa de A
lingua nas ondas 2016, coa concrecin en cada seccin
dos grupos que participarn en cada un dos catro
programas deseados. A estrutura concretada foi a
seguinte:
PLANIFICACIN DEFINITIVA A LINGUA NAS ONDAS 2016
(PARA OS/AS PRESENTADORES/AS)
Catro programas.

N DE
PROGRAMAS:

A emitir os catro luns do mes de maio, no horario de lectura silenciosa, a primeira

HORARIO DE

hora da ma.

EMISIN:

SECCINS/ESTRUTURA
SINTONA: O TREN DA LNGUA (10) e logo en segundo plano durante a presentacin.

SUMARIO DO PROGRAMA (1) (ttulo, contidos, seccins, responsables).


*Presentacin de s mesmos.
*Presentacin do sumario de cada
programa.

Programa N1: 6A. (Lucas, Manuel, Hugo, Ainara. )

Programa N2: 6B. (Rafaela, Sara, Saray, Mar).

Programa N 3: 5A. (Naira, Enrique, Mara, Nicols Martnez).

Programa N 4: 5B. (Lina, Valeria G., Jess, Ral).


Cortina musical (10)

BIOGRAFA DO AUTOR:A Biografa se presentar nos catro programas. En cada programa se


desenvolver unha

etapas das vida do autor (biografa persoal, obras compostas nesa etapa,

acontecementos histricos). Esa etapa facmola corresponder coas etapas descritas nos cartaces
elaborados para o concurso, xa que o audio gravado ser empregado xunto coas imaxes dos cartaces

na elaboracin dunha videomontaxe para o Festival das Letras Galegas.

A distribucin das etapas da biografa relacionadas coas cartaces ser a seguinte:


Programa N1: 5A: Cartaces 2 (Etapa: 1929-1940) / 3 ( Etapa: 1940-1950)
Programa N2: 5B: Cartaces 4 (1950-1960) / 5 (1960-1970).
Programa N3: 6A: Cartaces 6 (1970-1980) / 7 (1980-1990) / 8 (1990-2000).
Programa N4: 6B: Cartaces 9 (2000-2004) / 10 (Morte e homenaxes).
RECITADOS (2): Lectura dramatizada de fragmentos do autor (poesas), para emitir en cada un dos
catro programas. Cada aula, recitar unha obra do autor. Cada aula recita a poesa que escollan e cada
neno/a un verso.

Programa N1: 5A: A vaca, O afiador, O carro (Soos na gaiola).

Programa N2: 5B : O soador, O cuco, O pardal (Soos na gaiola).


Programa N 3: 6A: O meu barco O galo (Soos na gaiola, 1968).
Programa N 4: 6B: A fala (As ras do vento ceibe), O arco da vella (Soos na gaiola).
Cortina musical (10).
O PERSONAXE MISTERIOSO (2): Realizado polo alumnado de Educacin Infantil, este ano daranse
pistas para desvelar catro persoeiros recoecidos a nivel nacional ou mundialmente en distintas esferas
(poltica,debuxos animados, personaxes da literatura de tdolos tempos, deportistas)
Cortina musical (10).

*Finalizamos a seccin coa resolucin do persoeiro da personaxe do programa anterior:

3 anos A/B: Pablo Iglesias (Podemos) Resolucin no segundo programa.

4 anos A/B: Pepa Pig. Recolucin no terceiro programa.

5 anos A: Don Quixote. Resolucin no cuarto programa.

5 anos B.

ESCACHA COA RISA(2): Contos de humor, adivias e trabalinguasInterpretados polo alumnado


responsable.
Programa N1: 1A.

Programa N2: 1B
Programa N 3: 2B. (Fixdevos ben que neste grupo se invertiu a orde normal)
Programa N 4: 2A.
Cortina musical (10).
NOTICIARIO(2): Sustitucin da seccin do ano pasado NOTICIARIO HISTRICO, realizado
polo alumnado de segundo ciclo por das novas seccins:
BIOGRAFAS CLEBRES: Biografas de persoerios destacados de todos os tempos e distintas
nacionalidades, polo alumnado de 3A/B de Educacin Primaria.
O ALCALDE DOS NENOS: Os nenos e nenas de 4A e B realizan anuncios electorais coas
propopostas que consideran mis apropiadas para mellorar a nosa vila. Campaas electorais ao
que para os nenos sera o mellor alcalde dos nenos e nenas.

Programa N1: BIOGRAFAS CLEBRES 3A: Persoeiros da antiguidade, descubridores,


artistas, msicos, escritores, e aventureiros.
Programa N2: O ALCALDE DOS NENOS 4A: Campaas publicitarias dos nenos e
nenas, coas propostas para mellorar a nosa vila.
Programa N 3: BIOGRAFAS CLEBRES 3B: Descubridores, polticos, debuxantes e
aventureiros.
Programa N 4: O ALCALDE DOS NENOS 4B: Campaas publicitarias dos nenos e
nenas, coas propostas para mellorar a nosa vila.

Cortina musical (10).

PECHE (30) Despedida do programa e adianto do seguinte.


SINTONA: O TREN DA LNGUA (10).

Dacordo coa nova normativa relativa ao emprego e


difusin de imaxes do alumnado, previa autorizacin
asinada polos proxenitores, relativa ao consentimento
expreso para a realizacin e difusin das imaxes das
actividades realizadas polo EDLG, recollemos a
continuacin unha ampla seleccin de imaxes tomadas
nos momentos de gravacin, tanto dentro do centro
como na visita s instalacins de RADIO VOZ:
GRAVACIN DOS PROGRAMAS NA EMISORA LOCAL RADIO VOZ

*Os presentadores de 6A.

*Os presentadores de 6B

*Os presentadores de 5A.

*Dous dos presentadores de 5B.

* O grupo de presentadores/as con Alexandra do E.D.L.G e a locutora da emisora de RADIO VOZ


Valdeorras, Mara, nunha foto de grupo ao rematar a gravacin das presentacin dos catro
programas.
GRAVACIN DOS PROGRAMAS NO CENTRO

*Aulas de 4 anos A e B, tras realizar a sa gravacin para a seccin O PERSONAXE MISTERIOSO.

*Aula de 5 anos A, tras realizar a sa gravacin para


a seccinO PERSONAXE MISTERIOSO.

*Aula de 5 anos B, tras realizar a sa gravacin


para a seccinO PERSONAXE MISTERIOSO.

*Aula de 1B, tras realizar a sa gravacin para a


seccin ESCACHA COA RISA.

*Aula de 2A, tras realizar a sa gravacin para a


seccinESCACHA COA RISA.

*Aula de 2B, tras realizar a sa gravacin para a


seccin ESCACHA COA RISA.

*Aula de 3A, tras realizar a sa gravacin para a


seccin BIOGRAFAS CLEBRES.

DIFUSIN DOS PROGRAMAS:


Unha vez rematadas tdalas fases anteriores, de grande
esforzo organizativo, chegou o momento de difundir o
traballo de todos tanto no centro, como na bisbarra e resto
da sociedade.

A emisora local Radio Voz emitir os catro


programas de radio gravados polo noso alumnado para
toda a sa audiencia, (97.9 FM), os catro mrcores do mes de
maio (4, 11, 18 e 25) en horario a partir das 10:15 horas.
Todo o centro simultaneamente escoitaremos os catro
programas no momento da lectura silenciosa, despois da
entrada.
Ao longo do mes, as videomontaxes dos programas
sern sern colgadas na AULA VIRTUAL do centro no
espazo reservado a NORMALIZACIN, e referidas na lapela
de normalizacin da web do centro, nos seguintes enlaces:
- http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcondesafe
nosa/aulavirtual/course/category.php?id=6
- http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/
normalizacion.html
Como mostra das videomontaxes realizadas, no
seguinte cadro, podemos observar algunhas imaxes que
rexistran os sumarios de cadanseu programa:

DIFUSIN DOS PROGRAMAS- IMAXES DAS VIDEOMONTAXES

VOLTAREMOS!!!