Está en la página 1de 2
PROGRAMA DE DETECCION PRECOZ DE CANCER DE COLON Y RECTO La prevencién es el mejor tratamiento Cada 2 aos oo ZEn qué consiste la prueba? En la recogda de una pecuete muestra de heces para detectar sangre ocula noes visible), Es importante repetila prusba cada 2 afos, colon y recto mediante la deteccién de ‘sangre cculta en heces cada 2 ais. + Cémo se realiza? Rect en su dail: + coracon equa pron iercaia + Natori de recog de la muestra + Instecciones pce es a pra 4Qué es el céncer de colon y recto? + Es el céncer mas frecuente en la poblcién de los pases desarralados. Los cdnceres colorectales se otginan 2 partir de" un pllipo intestinal que. sutre una ‘wansformacién maligne tras. un —perodo prlongade de hasta 10 afos. iSe puede prevenir? «. Fo serosa gue a seco Poca aieeasta Tee say UP Poss iA quién va dirigido? “N“N dq icra ey eaten er turn Sb y Stat Soe clon y rect. A pate de los 50 aos so ompiezan a detectar pips. Una ver identificada y recogida la muestra, la depostaré en su centro de satu. Desde Osakidetza recibird una carta con a resultado en 10 cas iCudndo hay que | hacerse esta prueba? ‘pati de los $0 afos, cada 2 aes, * ‘Mas informaciéi wor oskideta esha cus ‘reenciancerOosakidetzacus ‘Telfono ratte: 800 840 070, KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA GOIZ DETEKTATZEKO PROGRAMA Prebentzioa tratamendurik hoberena 2 urtetik behin Coe OR estate bat egiten ar da, govazkictan exkututako dla detektatu, bi uretk behin. Zer da koloneko eta ondesteko minbizia? > Minar ohikoera da hervalde garatuetako biatanlen atean Koloneko eta oncesteko minbziax hesteetako polio batean sortzen ire, zeina gaizto Sinurtzen bata danbora Iugee gon oslean (amar ure arte) Prebenitu daiteke? Exiaratuts dago tieta fsthos epteak eta brain oa fa steak babesten dutela mnbizi ho wala, Zeinentzat da programa? <“N Koloneto ea onesie ptloark ez duten 50 eta 69 urte bitarteko persona gurtientzet. 50. urtetie Sure'a fasten” ira polipoak detektatzes, ‘ Noiz egin daiteke proba hori? * 0 urtetikaurera, 2 urttix beh, + Zertan datza proba? ‘Gorocklagin tiki bet jsotzen da, gorozketan cola exkulurkdogoen deteatsko fagerboa fz dena). Garanztsua da proba bi urerik beh erepikaizea, + Nola egiten da? Zune ebsean hau aura jasoko duu ‘= Gutun bat, identifhatzeko eiketa pertsonala cena + Laginajasotzeko materia += Probe egitkojaaibideak. Behin lagina jasta eta idetikatit, natr-aanvera eraman bear dua Osakicetzak emaitza bidaiko. aizu fulun Baten ‘idee. 10 gun igaro Being lee, + Argibide gehiago: ww sakieta euskad. cus ‘prevencioncer@osokideta cus Deak telefonen: 900 840 070