Está en la página 1de 5

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Maaike Camps
Klas
PEH15VB
Stageschool Dick Bruna
Plaats
Veldhoven
Vak- vormingsgebied: Nederlands
Speelwerkthema / onderwerp: Spellen

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Sanne Michielse
01-03-2016
1/2
25

Persoonlijk leerdoel: Ik ben in staat om tijdens mijn les mimiek te gebruiken. Ik kan de rust bewaren tijdens de les als n leerling aan de beurt is en de andere
leerlingen stil moeten zijn.

Lesdoel(en):
Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in
een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat
gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:
-Regels voor het spellen van werkwoorden
-Regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden
-Regels voor het gebruik van leestekens.

Evaluatie van lesdoelen:


-Aan het einde van de les bespreek ik het proces met de leerlingen. Ik bespreek dan met
ze hoe ze de activiteit vonden gaan. Ik vraag ook aan de leerlingen hoe ze het vonden
om op elkaars beurt te moeten wachten.
-Doordat de les klassikaal is kan ik meteen toetsen of het productdoel is behaald.

Leerlijnen groep 1-2 fonemisch bewustzijn:


-auditieve analyse op klankniveau toepassen.
Lesdoelen:
-De leerlingen kunnen auditieve analyse op klankniveau toepassen
(productdoel):
-Groep 1 kan de beginklank benoemen van een gesproken woord.
- De leerlingen uit groep 1 die meer uitdaging nodig hebben kunnen de
eindklank van een gesproken woord benoemen.
-De leerlingen uit groep 2 kunnen de eindklank benoemen van een
gesproken woord.
-De leerlingen uit groep 2 die meer uitdaging nodig hebben kunnen de
midden klank benoemen van een gesproken woord.
-De leerlingen moeten op hun beurt wachten ondertussen dat een andere
leerling aan de beurt is (procesdoel).
-De leerlingen oefenen om een antwoord te geven in de kring(klassikaal).
(procesdoel).
Beginsituatie:
2 leerlingen uit groep 1 zitten nog niet zo lang in de klas waardoor het vooral voor hun nog erg spannend is om iets te zeggen in de kring en de opdrachten nog erg
moeilijk zijn daarom kies ik ervoor om hun bij een sterkere leerling de eerste ronde te zetten.
De leerlingen vinden het erg lastig om lang stil te moeten zitten in de kring hierdoor kies ik ervoor om ze tijdens de activiteit ook te laten bewegen waardoor er voor de
leerlingen afwisseling is. In de sociogram is gebleken dat er een aantal leerlingen zijn die negatief gekozen worden, door ze samen te laten werken wil ik ervoor zorgen
om ze weer beter met elkaar om te laten gaan.
Voorkennis en kunde: De leerlingen hebben al vaker deze activiteit gedaan.
Betrokkenheid: Ik verwacht dat de leerlingen betrokken zullen zijn. De leerlingen zijn gewent om op deze manier een taalles te krijgen.
Relevante actualiteit: De leerlingen zijn bezig met het thema boerderij. Ik heb de les hierop aangepast.
Didactische instrumentarium: De leerlingen werken meestal bij Nederlands met de egel.

Lesverloop
Tijd
5 min

Leerinhoud Didactische handelingen


Leraar
inleiding
-Ik leg de leerlingen uit wat de bedoeling is.
We gaan klanken oefenen. Ik een woord,
daarbij zeg ik eerste klank, middelste klank of
laatste klank. Als je de egel vasthebt noem mag
jij het antwoord geven. Ben je aan de beurt
geweest dan geef je de egel door aan de
volgende in de kring. Ik vertel aan de leerlingen
dat we zo de hele kring afgaan.

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)
-De leerlingen luisteren naar wat de bedoeling is.
-De leerlingen stellen eventueel vragen als het nog niet
helemaal duidelijk is.

Materialen / Organisatie
-Een lijst met woorden met
eerste klank, middelste
klank en laatste klank.
-De egel.
-Alvast de drinkbekers
(voor de kleine pauze).

Ik vraag aan de leerlingen wat de afspraken zijn -De leerlingen noemen mee de vaste afspraken op.
rondom de egel:
-Als je de egel hebt mag je praten.
-Heb je geen egel vast dan ben je stil.
-Als je aan de beurt bent geweest en je hebt de
egel doorgegeven aan je buurman of buurvrouw
dan pak je je beker.
-Je luistert naar de andere leerlingen totdat
iedereen aan de beurt is geweest.
-Ik laat n leerling(het hulpje) de egel pakken.

5 min

kern

-Ik ga om de beurt de leerlingen af.


-Ik heb op een briefje een lijstje gemaakt met
woorden verdeeld in moeilijkheidsgraad om
goed te kunnen differentiren.

-De leerlingen proberen om de beurt het goede antwoord te


geven.

2 min

slot

Ik bespreek met de leerlingen de les na. Ik


vraag wat ze van de activiteit vonden en hoe ze
het vonden gaan.

-De leerlingen denken na over de activiteit en proberen hier


antwoord op te geven.

-De egel.

Persoonlijke reflectie
De leerlingen deden goed mee. Ik merkte wel hoe verder de activiteit vorderde hoe meer moeite een aantal leerlingen kregen om stil te
blijven zitten. Dit komt denk doordat ik er iets meer tempo in had moeten houden. Een aantal groep 1 leerlingen vonden dit nog een lastige
opdracht.
Doordat ik merkte dat de klas al wat onrustig begon te worden in de loop van de activiteit heb ik de les niet meer gevalueerd. Achteraf is
dit misschien niet de goede keus geweest. Nu heb ik het proces niet met de leerlingen kunnen evalueren. Aan de andere kant heb ik de les
nu nog wel op een positieve manier kunnen afsluiten.
De lesdoelen zijn behaald. Een aantal leerlingen hadden nog wel moeite met de klanken maar een leerling uit groep 1 hoeft hier alleen
maar nog mee te oefenen, ze hoeven het nog niet te beheersen.

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum: