Está en la página 1de 3

A OBRA DE ANTN AVILS DE TARAMANCOS

ANTN AVILS DE TARAMANCOS

ste galego da ribeira tivo que vivir, coma outros moitos, debido
s avatares poltico-sociais polos que pasou Galicia, entre das
patrias e s das honrou coa pluma, coa palabra e coa sa

actividade humana.
Obra literaria
Segundo os historiadores da literatura galega, Antn Avils de Taramancos
pertence primeira xeracin da posguerra, constituida, entre outros, por
Manuel Cua Novs, Manuel Mara, Uxo Novoneyra, Xohana Torres,
Bernardino Graa, Xos Luis Franco Grande, Salvador Garca Bodao,
Xos Luis Franco Grande, Salvador Garca Bodao, Xos Lus Mndez
Ferrn, M Jos Queizn, Arcadio Lpez Casanova, Carlos Casares,
Alexandre Cribeiro, que se caracterizan biogrficamente por non ter
participado na guerra civil anque si vivido as sas consecuencias.
Esta xeracin foi denominada de diferentes formas: Francisco Fernndez
del Riego falou de Nova xeracin (1971) ou Novo ncleo xeracional
(1984) formado por rapaces nados nos anos vinte, trinta e corenta. Unha
serie de poetas, narradores e artistas plsticos que se deu a coecer nas
Festas Minervais de Compostela, ou no xornal La Noche e que levaron a
cabo actividades como a creacin en Madrid do grupo Brais Pinto (1958),
convocaron premios e colaboraron coas coleccins da editorial Galaxia
(Illa Nova, Salns), fundada en Vigo no ano 1950.

Pxina 1

Ciclos da andaina literaria.


A andaina literaria de Antn Avils no mbito potico podemos dividila en
catro ciclos, ntimamente ligados s experiencias vitais do autor e nos que
se observa variedade de contidos e de trazos estilticos. O primeiro
podemos cualificalo de formacin, constitudo polos poemas de xuventude
ata 1955, data da sa primeira serie potica. O segundo, que podemos
chamar ciclo corus, consideramos que abrangue de 1955-1961. O
terceiro, o ciclo colombiano, abranguera as dcadas dos sesenta e setenta;
e por fin o cuarto, o nois, ocupara a dcada dos oitenta e primeiros anos
dos noventa, ata a sa morte.

Eiqu est a mellor parte da mia vida.


Os poemas de mozo namorado e os
meus poemas de emigrante, de lobo
malferido no medio da vida. Estn o
primeiro amor e a primeria morte. Est
a loita de ir descubrindo o propio
idioma cos erros iniciais tan evidentes
e algns logros tardos. As a vida e
as a poesa. Unha tentativa.

Pxina 2

Obra potica
MORRIA
Eu non saba o que era morria
Mais un da chegou esa hora
En qo meu corpo deba sabelo
e seino agora!!

1935

O 6 de abril, no seu dunha familia composta


maioritariamente por labregos, anda que seu pai
Severiano estivese embarcado por mareas, naceu
Jos Antonio Avils Vinagre, en Taramancos,
parroquia de Boa, concello de Noia, comarca da
Barbanza, provincia de A Corua.

1948

Comenzou a etapa de estudiante de bacherelato en


Noia asistindo s clases nunha academia privada da
vila, a chamada de Andrs Manjn, popularmente
coecida pola de D. Gerardo. Desta etapa que durou
ata 1953, parten as primeiras composicins que
publicou na revista Tapal.

1953

Cronobibliografa

Marchou para A Corua a facer estudios de Nutica,


ainda que pronto se decatou que non era esa a
profesin desexada.
Esta etapa que abrangue ata 1959, foi unha etapa
moi fructfera, na que comenzou a enviar
composicins a moitas revistas galegas e mesmo do
exilio.