Está en la página 1de 51

Bibliografies temtiques

Construcci i installacions

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Acstica

Gesti dobres
pbliques

Arquitectura
Installacions
Bens immobles
Materials
Construcci
Elements de construcci

Responsabilitat civil.
Valoraci

Enllumenat

Urbanisme

Enginyeria martima

Legislaci

Estructures.
civil

Enginyeria

Acstica
ABC de la acstica arquitectnica / H. Arau .- Barcelona: CEAC, 1999 [699.84 ARA]
Acoustical designing in architecture / Knudsen, Vern O. .- [S.l.] : American Institute of Physics,
1980 [699.84 KNU]
Acstica arquitectnica / M. Recuero, C. Gil .- Segunda edicin .- [Madrid] : M. Recuero, C. Gil,
1993 [699.84 REC]
La Acstica en la construccin / Josse, Robert .- Barcelona : Gustavo Gili, 1975
JOS]

[534.8

Allament acstic = Aislamiento acstico = Acoustic insulation .- Enginyers Industrials de


Catalunya. Grup de Treball de Sorolls i Vibracions .- Barcelona. COEIC, 2004 [699.84 AL]
Aislamiento acstico en la edificacin : proyecto, clculo, control tcnico y administrativo /
J.M. Querol Noguera .- Tarragona: Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Tarragona, [D.L.
2003] [699.84 QUE]
Building acoustics / Building acoustics .- Newcastle : Oriol Press, 1971 [534.8 BUI]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


2
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Arquitectura
25 Modernos proyectos de chalets / J. Borrell ... [et al.] .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1999]
[728.3 MOD]
62 Proyctos de chalets / A. Rodriguez .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1998] [728.3 ROD]
Almacenaje industrial : proyecto y construccin para almacenaje y distribucin /
FALCONER, Peter / DRURY, Jolyon. Madrid : Blume, 1979 [725.35 FAL]
El anteproyecto arquitectnico : gua para su ejecucin / E. Allen, J. Iano .- Mxico.: Limusa,
1999 [72.011 ALL]
Arquitectura deportiva / PLAZOLA CISNEROS, Alfredo / PLAZOLA ANGUIANO, Alfredo. 4
edicin. Mxico : Limusa, 1990 [725.8 PLA]
Arquitectura industrial / PHILLIPS, Alan. Barcelona : Gustavo Gili, 1993 [725.4 PHI]
Arte de proyectar en arquitectura : fundamentos, normas y prescripciones sobre
construccin, dimensiones de edificios, locales y utensilios. Instalaciones, distribucin y
programas de necesidades / E. Neufert .- 14 edicin, Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2002 [72.011
NEU]
Barcelona dona daigua .- Ajuntament de Barcelona i Fomento de Construcciones y Contratas
(FCC) .- Barcelona: Ajuntament de Barcelona[D.L. 1999] [725.94(460.23) BAR]
Les Cases consistorials. Organitzaci funcional i recomanacions tcniques bsiques :
manual de programaci / Y. Chapon .- Barcelona : Diputaci de Barcelona, 1996
[725
CHA]
Cataleg de degradacions de paviments urbans .- Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 1991
[712 CAT]
Les claus per a construir larquitectura : Tom. I. Principis / J.Ll. Gonzalez; A. Casals; A.
Falcones .- 2 ed. .- Generalitat de Catalunya. Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques
.- Barcelona: Gustavo Gili, 2003 [72 GON]
Clima lugar y arquitectura : manual de diseo bioclimtico / R. Serra .- Ciemat, UPC y Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de Espaa .- [S.l.]: Ciemat, [D.L. 1989] [72 SER]
Cmo interpretar un plano / J. de Cusa .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1999] [72.011 CUS]
Cmo se proyecta una vivienda / F. Ulsamer .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1998] [72.011 ULS]
Construcci industrial. Introducci i conceptes bsics / M. Casals; X. Roca .- Barcelona:
Edicions UPC, 2003 [725.4 CAS]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
3
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

La construccin industrial y sus innovadores : Josep de C. Torrella Cascante y Rafael de


Heredia Scasso .- Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, [D.L.
2004] [725.4 CON]
Construcciones auxiliares para chalets / J. de Cusa .- Barcelona: Ed. Ceac, 1999 [728.3 CUS]
Construir arquitectura en Espaa con acero / Araujo, Ramn / Seco, Enrique .- [S.l.] : Ensidesa,
[D.l. 1994] [72 ARA]
Curso bsico sobre accesibilidad al medio fsico : evitacin y supresin de barreras
arquitectnicas, urbansticas, en el transporte y en las telecomunicaciones .- Sexta edicin .Madrid: Real Patronato de Prevencin y de Atencin a Personas con Minusvala, 1996 [72.051
CUR]
Criteris per a la construcci de nous edificis per a centres docents pblics .- Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament dEnsenyament, 1999 [727.1 CRI]
Chalets prefabricados / J. de Cusa .- Barcelona: Ed. Ceac, 1998 [728.3 CUS]
De la ciutat sense barreres a la ciutat per a tothom / Ed. L. Garca, M. Vilaseca .- Barcelona.
Diputaci. Area de Cooperaci .- Barcelona: Institut dEdicions de la Diputaci de Barcelona, 2002
[72.051 DE]
El detalle arquitectnico : soluciones para un proyecto ejecutivo / O. A. Wakita, R.M. Linde .Mexico: Limusa Wiley, 2000 [692 WAK]
Las dimensiones en arquitectura / Ch. G. Ramsey, H.R. Sleeper .- Mxzico: Limusa-Wiley, 2003
[72.011 RAM]
Directrius per al disseny de centres datenci primria .- Dir. F. Montaner .- Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1991 [725.51 DIR]
Directrius per al disseny de centres datenci primria: diagnstic per la imatge .- Dir. F.
Montaner .- Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1994
[725.51 DIR]
Directrius per al disseny de consultoris locals .- Dir. F. Montaner .- Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1991 [725.51 DIR]
Domtica : calidad de vivienda, calidad de vida : proyecto DOMOS : caracterizacin.
Primeras promociones domticas. Um mercado de futuro .- Institut Ildefons Cerd .- Barcelona
: Institut Ildefons Cerd, 1992 [728 DOM]
Domtica, la casa intel.ligent de Premi de Mar .- Barcelona : Institut Catal d'Energia, 1992
[728 DOM]
Edificios para la industria / WILD, Friedmann. Barcelona : Gustavo Gili, 1976 [725.4 WIL]
Energa solar para viviendas / J. de Cusa .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1998] [697.9 CUS]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
4
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Lenginy de Carles Buigas .- Aiges de Barcelona i Ajuntament de Barcelona .- [S.l.]: Aiges de


Barcelona i Ajuntament de Barcelona, [D.L. 1998] [725.94(460.23) ENG]
Espacios deportivos cubiertos / CRANE, Robin / DIXON, Malcolm. Mxico : Gustavo Gili, 1990
[725.8 CRA]
Estalvi d'energia en instal.lacions esportives / MITJ I SARAVIS, Albert / GIRBAL I PUIG,
Albert. Barcelona : Generalitat de Catalunya, 1983 [725.8 MIT]
FAD. Ms dun segle darquitectura, disseny i creativitat / Ed. Q. Larrea; C. Serrahima .Barcelona: Foment de les Arts Decoratives (FAD), 2005 [745 FAD]
Gaud 2002 : Miscel.lnia : edici commemorativa de lAny Internacional Gaud / Ed. D.
Giralt-Miracle .- Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Editorial Planeta, 2002
[72.012
GAU]
Gaud. La recerca de la forma : espai, geometria, estructura i construcci : Museu dHistria
de la Ciutat. Sal del Tinell, Barcelona 20 de mar 29 de setembre de 2002 / Ed. D. GiraltMiracle .- [Barcelona]: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Lunwerg Editores, [2002]
[72.012 GAU]
La Geometra en el proyecto de aparcamientos / M. Sobreviela .- Madrid : Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, 1995 [725.38 SOB]
Industria y arquitectura. [S.l.] : Pronaos, 1991 [725 IND]
Instalaciones agricolas : proyectos y construccin / L. Martnez Perez .- 16 edicin .Barcelona : CEAC, 1991 [728.67 MAR]
Instalaciones deportivas / CUSA, Juan de. 3 edicin. Barcelona : CEAC, 1984[725.8 CUS]
Instalaciones deportivas : proyecto, construccin y mantenimiento. Barcelona : Editores
Tcnicos Asociados, 1987 [725.8 INS]
Les instal.lacions del Gran Teatre del Liceu : lenginyeria al servei de la cultura / Ed. Angel
Llobet ... [et al.] .- Barcelona: Col.legi dEnginyers Industrials de catalunya i EMTE, [D.L. 2005]
[725.82 INS]
Les instal.lacions del Nou Teatre del Liceu : lenginyeria al servei de la cultura / Ed. Angel
Llobet ... [et al.] .- Barcelona: Col.legi dEnginyers Industrials de Catalunya i EMTE, S.A. [D.L. 1999]
[725.82 INS]
Introduccin a la arquitectura bioclimtica / M. Rodriguez Viqueira ... [et al.] .- Mxico: Limusa,
2001 [72 INT]
Manteniment dels centres docents pblics deducaci infantil i primria i deducaci
especial / C. Bosch ... [et al.] .- Barcelona: Diputaci de Barcelona. rea dEducaci, 2000 [727.1
MAN]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
5
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Manual de instalacin de piscinas / BLANES, Octavio. 3 edicin. Barcelona : CEAC, 1992


[725.74 BLA]
Manual del test habitatge / Ed. Xavier Casanovas ... [et al.] .- Barcelona. Col.legi dAparelladors i
Arquitectes Tcnics de Barcelona, 1989 [72.02 MAN]
La medida de la sostenibilidad en edificacin industrial / E. Roj Chandro ... [et al.] .- Bilbao:
Ramn Losada ... [et al.], 2006 [725.4 MED]
Nuevos proyectos de chalets / L. Trapero, F. Lopez .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1999][728.3
TRA]
Pabellones de deporte, instalaciones deportivas para colegios, asociaciones y empresas /
WILD, Friedmann. Barcelona : Gustavo Gili, 1978 [725.8 WIL]
Parking : manual de diseo ambiental / McCLUSKEY, Jim.. Barcelona : Gustavo Gili, 1990
[725.3 McC]
Piscinas / CUSA, J. de .- 27 edicin revisada y actualizada: mayo, 1996 .- [S.l.] : Ediciones Ceac,
1996 [725.74 CUS]
Piscinas : Diseo. Construccin. Mantenimiento / D. Ramsey .- Segunda edicin .- Madrid :
Edit. Paraninfo, 1994 [725.74 RAM]
Piscinas climatizadas : nuevas tendencias y herramientas para un diseo sostenible / Ed. J.
Gallostra, P. Alavedra .- Madrid: El Instalador, 2005 [725.74 PIS]
Piscines climatitzades en front el repte de la sostenibilitat / Ed. J. Gallostra; P. Alavadra .Madrid: El Instalador, 2003 [725.74 PIS]
La Programaci d'edificis i espais pblics : aplicaci als municipis / CHAPON, Ives /
MAUDUIT, Philippe / OLIVRET, Franois. Barcelona : Diputaci de Barcelona, 1995
[725
MAU]
El Proyecto en ingeniera y arquitectura : estudio, planificacin y desarrollo / PIQUER
CHANZ, Jos S.. Barcelona : CEAC, 1983 [624 PIQ]
Proyectos de cocinas y baos .- Barcelona: Ed. Ceac, 1998 [72.05 PRO]
Proyectos e instalacin de cocinas / J. de Cusa .- Barcelona: Ed. Ceac, 1995[72.057 CUS]
Restaurantes : diseo e imagen corporativa / CLIFF, Stafford. Barcelona : Gustavo Gili, 1992
[725.7 CLI]
Sol y arquitectura / BARDOU, Patrick / ARZOUMANIAN, Varoujan. Barcelona : Gustavo Gili, 1980
[697.7 BAR]
Tcnicas arquitectnicas y constructivas de acondicionamiento ambiental / F.J. Neila, C.
Bedoya .- Madrid: Ed. Munilla-Lera, 1997 [74:504 NEI]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
6
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Bens immobles
Los Bienes inmuebles : aspectos jurdicos y econmicos de su valoracin / MORAL
GONZLEZ, Jess. Barcelona : Ariel, 1991 [347 MOR]
El Mercat immobiliari de Barcelona : 1993, 1996-2000.- Barcelona : Ajuntament de Barcelona
[347 MER]
Valoracin inmobiliaria : aplicaciones urbansticas y expropiaciones / PEREZ LAMAS, Carlos.
Barcelona : Edicions UPC, 1997 [347 PER]
Valoraciones inmobiliarias : el manual prctico / LLANO ELCID, Antonio. 2 edicin actualizada
y revisada. Bilbao : Ediciones Inmobiliarias Llano, D.L. 1995 [347 LLA]

Construcci
100 de los edificios ms altos del mundo / I. Zaknic, M. Smith, D. Rice .- Council on Tall
Buildings and Urban Habitat .- Madrid. Paraninfo, 1999 [69.032 ZAK]
Ahorro energtico en la construccin y rehabilitacin de edificios / J. Coscollano .- Madrid:
Paraninfo; Thomson Editores, 2002 [69 COS]
Biblioteca Atrium de la construccin. Barcelona : Centrum : Oceano, D.L. 1994 [69 BIB]
Bones prctiques ambientals a les obres de construcci / Ed. Merc Rius ; ITeC .- Barcelona:
ITeC, 2006 [69 BON]
Construir el siglo XX con Informes de la Construccin : Indice de ndices / M. Ponce Ortiz de
Insagurbe; J. Snchez Snchez .- Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientficas, 2006
[69 PON]
Control de calidad en la edificacin. 2 edicin. Barcelona : Institut de Tecnologia de la
Construcci de Catalunya , 1990 [69 INS]
Documents de treball: anlisi del desenvolupament de la rehabilitaci a Espanya. Seminari /
Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya, 1987 [692 DOC]
Encofrados / J. Grin .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1999] [69.057 GRI]
Encofrados : clculo y aplicaciones en edificacin y obras civiles / RICOUARD, M.J..
Barcelona : Editores Tcnicos Asociados, 1980 [69.057 RIC]
Estudio de la aplicabilidad de distintas tcnicas de gestin de la calidad en la elaboracin
del proyecto de construccin : aplicacin al diseo de edificios industriales : tesis doctoral
.../ M.CASALS .- Terrassa: M. Casals, 1997 [658.56 CAS]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
7
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Gua de la edificacin sostenible : calidad energtica y medioambiental en edificacin .Institut Cerd, Ministerio de Fomento, IDEA .- Madrid: IDEA, Ministerio de Fomento i Institut Cerd,
1999 [69 GUI]
Guia de tcniques i productes per a la rehabilitaci / R. Bellmunt .- Barcelona: Institut de
Tecnologia de la Construcci de Catalunya, 1985 [692 BEL]
Guia de ledificaci sostenible .- Segona edici .- Barcelona: Fundaci Privada Institut Ildefons
Cerd, 1999 [69 GUI]
Las humedades en la construccin / F. Ulsamer, J.M. Minoves .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L.
1999] [699.82 ULS]
Llibre de l'edifici : quadern de registre. Barcelona : Institut de Tecnologia de la Construcci de
Catalunya , 1993 [69.1 INS]
Manteniment de l'edifici : fitxes. Barcelona : Institut de Tecnologia de la Construcci de
Catalunya , 1991 [69.1 INS]
Manual integrado de diseo y construccin / Ed. F.S. Merritt; J.T. Ricketts .- Quinta edicin .Santaf de Bogot: McGraw-Hill, 1997 [69(02) MAN]
Manual de control total de calidad en la construccin. Incluye: normas de la Unin Europea.
Normas americanas. Nueva normativa de cemento / Merchan Gabaldon, F. .- 3 edicin
revisada y aumentada .- Madrid: CIE-Dossat 2000, [D.L. 1997] [69 MER]
Manual de desconstrucci. [Barcelona] : Junta de Residus, 1995 [69.059 MAN]
Manual de diagnosi i intervenci en sistemes estructurals de parets de crrega / X.
Casanovas ... [et al.] .- Barcelona: Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona, 1995
[692.2 MAN]
Manual de diagnosi i tractament dhumitats / X. Casanovas ... [et al.] .- Barcelona: Col.legi
dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona, 1993 [699.82 MAN]
Manual de direccin y organizacin de obras / A. Garca Valcarce ... [et al.] .- Madrid: CIEDossat 2000, 2004 [69 MAN]
Manual de mantenimiento de edificios : El libro del tcnico mantenedor.- Consejo Superior
de los Colegios de Arquitectos de Espaa .- [S.l.]: CAT Cantabria, [s.a.] [691/697 MAN]
Manual de qualitat de les obres : implantaci i incidncia en lmbit de domini pblic. Sector
durbanisme .- Ed. M. Villalante ... [et al.] .- Barcelona: Ajuntament de Barcelona, [D.L. 2000]
[69 MAN]
Manual para la aplicacin de la Ley de Ordenacin de la Edificacin (LOE) : adaptado a la
Ley de Ordenacin de la Edificacin (LOE) y a la Ordenanza de la Inspeccin Tcnica de
Edificios (ITE) / F. Merchn Gabaldn .- Madrid: CIE Dossat 2000, 2000 [69(460) MER]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


8
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Manual para la direccin de obras (jefes y responsables de obras) : tomo I / F. Merchn .Madrid: CIE Inversiones Editoriales Dossat 2000, 1999 [69 MER]
Manual para la Inspeccin Tcnica de Edificios (ITE): adaptado a la Ordenanza del
Ayuntamiento de Madrid sobre conservacin, rehabilitacin y estado ruinoso de las
edificaciones / F. Merchn .- 2 ed. revisada y ampliada .- Madrid. Dossat, 1999 [692 ER]
Manual para la redaccin de informes tcnicos en construccin / J. Calavera .- [S.l.]
INTEMAC, [D.L. 2003]
Manual prctico de construccin / Denis Walton .- Madrid: A. Madrid Vicente, 2000

[69 WAL]

Patologa de fachadas urbanas .- Escuela Tcnica Superior de Arquitectura de Valladolid .Valladolid: Universidad de Valladolid, 1987 [692.23 PAT]
Prctica constructiva / F. Arquero .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1999] [69 ARQ]
Presupuestos para la construccin / F. Alvarez .- Barcelona. Ed. Ceac, [D.L. 1998][69 ALV]
Preus de referncia dedificaci, de seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i
despeses indirectes : 2008 / Xavier Casademont i Torrents ... [et al.] .- 25 ed. .- Barcelona: IteC
(Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya), 2008 [69 PRE]
Preus de referncia denginyeria civil, de seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i
despeses indirecres : 2008 / Xavier Casademont i Torrents ... [et al.] .- 25 ed. .-Barcelona: IteC
(Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya), 2008 [69 PRE]
Preus de referncia de rehabilitaci i restauraci, de seguretat i salut, assaigs de control de
qualitat i despeses indirectes : 2008 / Xavier Casademont i Torrents ... [et al.] .- 25 ed. .Barcelona: IteC (Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya), 2008 [69 PRE]
Preus de referncia durbanitzaci, de seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i
despeses indirectes : 2008 / Xavier Casademont i Torrents ... [et al.] .- 25 ed. .- Barcelona: IteC
(Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya), 2008 [69 PRE]
Reconeixement, diagnosi i intervenci a les faanes / R. Bellmunt, A. Paricio, N. Vila .Barcelona: ITEC, 2000 [692.23 BEL]
Rehabilitacin de viviendas : I / J. de Cusa .- 2 edicin .- Barcelona: Ed. Ceac, 1994[692 CUS]
Sistema rpid d'avaluaci dels costos d'urbanitzaci : ... actualitzaci de costos. 2 edici.
Barcelona : Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya , 1987 [69 INS]
Tcnica de la construccin con ladrillo / F. Moreno G. .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1998]
[693.22 MOR]
The top 10 construction achievements of the 20th century : [The Classic Construction Series]
/ E. Baker ... [et al.] ; Ed. P. Marsden & T. Whiteman .- Wadhurst, East Sussex, UK: KHL
International Ltd., 1999 [69.0 Top]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
9
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Tratado de construccin : lo que debe saber el proyectista / RODN, Enrique. Barcelona :


Revert, 1979 [624.04 ROD]
Tratado de rehabilitacin : patologa y tcnicas de intervencin. Fachadas y cubiertas .Universidad Politcnica de Madrid. Departamento de Construccin y Tecnologa Arquitectnicas .Madrid: Ed. Munilla-Lera, 1999 [692.23 TRA]

Elements de
ascensors ...

construccio:

fusteria

metl.lica,

tancaments,

Barandillas artsticas de cerrajera ornamental / S. Serra, X. Cnsola .- Barcelona: Ed. Ceac,


[D.L. 1999] [692.88 SER]
Biblioteca Atrium de la herrera .- Barcelona: Ocano/Centrum, 1996 .- 5 v. [692 BIB]
Biblioteca de la carpintera metlica (aluminio y P.V.C.] .- Madrid: Daly,

[692 BIB]

Cerramientos de edificios : cubiertas / Ana Snchez-Ostiz .- Madrid: Dossat 2000, 2002


[692.4 SAN]
Colocacin de alicatados / J. de Cusa .- Barcelona: Ed. ceac, [D.L. 1998] [693.7 CUS]
La cubierta del edificio / J. Coscollano .- Madrid: Thomson Editores; Paraninfo, 2005
[692.4 COS]
Escaleras / J.M. Igoa .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1999] [692.6 IGO]
Proyectos y construccin de puertas / W. Nutsch .- Barcelona: Ed. CEAC, 1991 [694.6 NUT]
Solucions constructives: tancaments primaris. Faanes 1 .- Barcelona: Institut de Tecnologia
de la Construcci de Catalunya, 1989 [692.2 INS]
Transporte vertical: ascensores y escaleras mviles / G.R. Strakosch .- Barcelona: Ed.
Marcombo, [692.6 STR]
Ventanas de PVC .- 2 edicin .- Madrid: Asociacin Espaola de Fabricantes de Fachadas
Ligeras y Ventanas (ASEFAVE), 1997 [692.82 VEN]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


10
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Enginyeria martima i portuaria. Preses. Pantans


Comportamiento geotcnico de presas de residuos bajo acciones estticas y dinmicas / M.
D. Cancela Rey .- Madrid: Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas (CEDEX),
[D.L. 1990] [627.82 CAN]
Construction of marine and offshore structures / B.C. Gerwick .- Second Edition .- Boca Raton,
Fl.: CRC Press, 2000 [627 GER]
Evaluacin metodolgica del impacto ambiental de las obras de defensa de costas / F.
Enriquez, J.M. Berenguer .- Madrid: Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas
(CEDEX), [D.L. 1986] [627.52 ENR]
Hydraulic engineering / J.A. Roberson, J. Cassidy, M.H. Chaudhry .- New York: John Wiley &
Sons, 1995 [626/627 ROB]
Ingeniera martima y portuaria / G. Macdonel ... [et al.] .- Mxico: Alfaomega, 1999
Manual de fugas en embalses / A. Plata Bedmar .- Madrid: Centro de Estudios y Experimentacin
de Obras Pblicas (CEDEX), [D.L. 1999] [627.81 PLA]
Nuevas aproximaciones al diseo de obras martimas / M. J. Martn, P. Aberturas .- Madrid:
Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas (CEDEX), [D.L. 1997][627.24 MAR]
Obras hidralicas / E. Vallarino .- [Madrid]: Escuela Tcnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, 1980
Sistemas de paso para peces en presas / E. Benigno, G.G. Nicofla, A. Almodovar .- Madrid:
Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas (CEDEX), [D.L. 1998]
Tratado bsico de presas / E. Vallarino .- Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, [D.L. 1991]
Uso de trazadores radiactivos artificiales para el estudio de la dinmica de lagos y embalses
/ A. Plata Bedmar .- [Madrid]: Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas (CEDEX),
[s.a.] [627.81 PLA]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


11
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Enllumenat
El ABC del alumbrado y las instalaciones elctricas en baja tensin / ENRIQUEZ HARPER,
Gilberto .- 2 edicin .- Mxico : Limusa, 2000 [628.93 ENR]
Alumbrado en el puesto de trabajo. Madrid : El Instalador, 1979 [628.97 ALU]
Aplicaciones eficientes de equipos auxiliares y de control y regulacin. Madrid : Comit
Espaol de Iluminacin : Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa, 1996
[628.93
APL]
Aplicaciones eficientes de lmparas. Madrid : Comit Espaol de Iluminacin : Instituto para la
Diversificacin y Ahorro de la Energa [628.94 APL]
Aplicaciones eficientes de luminarias. Madrid : Comit Espaol de Iluminacin : Instituto para la
Diversificacin y Ahorro de la Energa [628.93 APL]
Comit Espaol de Iluminacin 1974-1999 : Libro commemorativo de 25 simposiums :
selccin de ponencias .- Comit Espaol de Iluminacin .-Castelldefels, Cactus Press, 2000
[628.93 COM]
Gua de buena prctica para la iluminacin de glorietas y travesas .- Philips .- Madrid:
Asociacin Espaola de la Carretera, [D.l. 2003] [628.97 GUI]
Guia per a lelaboraci de plans directors denllumenat pblic / Ramon San Martn .- Diputaci
de Barcelona. rea de Cooperaci .- Barcelona. Institut dEdicions de la Diputaci de Barcelona,
2001 [628.97 SAN]
La iluminacin en los lugares de trabajo / R.M. Carretero .- Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1994 [628.9 CAR]
Instalaciones de iluminacin / F. Martn Sanchez .- Madrid: Fundacin Escuela de la Edificacin,
2007 [628.9 MAR]
Instalaciones de iluminacin en la arquitectura / J. Feij .- Valladolid : Universidad de Valladolid,
1993 [628.93 FEI]
Lighting / D.C. Pritchard .- Fifth edition .- Harlow: Longman, 1995 [628.93 PRI]
Luz sobre la Norma Europea : UNE 12464.I : Norma Europea sobre iluminacin para
interiores .- [Madrid]: Philips Ibrica, [S.A.] .- [628.93 LUZ]
Manual de luninotecnia / R. San Martn .- Madrid: General de Ediciones Especializadas . OSRAM,
[D.L. 2003] [628.9 SAN]
Manual del alumbrado Westinghouse. 4 edicin. Madrid : Dossat, [D.L. 1989] [628.93 MAN]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


12
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Manual prctico del alumbrado / G. Enrquez Harper .- Mxico: Limusa, 2003 [628.93 ENR]
Manuales de luminotecnia : hoteles, bares y restaurantes / C. Jimnez .- Barcelona: Ceac,
1999 [628.97 JIM]
Manuales de luminotecnia : locales comerciales / C. Jimnez .- Barcelona: Ceac, 1998
[628.97 JIM]
Manuales de luminotecnia : luz, lmparas y luminarias / C. Jimnez .- Barcelona: Ceac, 1997
[628.94 JIM]
Manuales de luminotecnia : museos y exposiciones / C. Jimenez .- Barcelona: Ceac, 1999
[628.97 JIM]
Manuales de luminotecnia : oficinas / C. Jimnez .- Barcelona: Ceac, 1997 [628.97 JIM]
Manuales de luminotecnia : viviendas / C. Jimnez .- Barcelona: Ceac, 1998 [628.97 JIM]
Recomendaciones para la iluminacin de carreteras y tneles .- Madrid: Ministerio de
Fomento. Direccin General de Carreteras, 1999 [628.97 REC]
Sistemas eficientes de regulacin y control en alumbrado de exteriores. Madrid : Comit
Espaol de Iluminacin : Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa, 1996
[628.93 SIS]
Sistemas eficientes de regulacin y control en alumbrado de interiores. Madrid : Comit
Espaol de Iluminacin : Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa [628.97 SIS]
Tcnicas y aplicaciones de la iluminacin / FERNANDEZ SALAZAR, Luis C. / LANA AMEZUA,
Jaime De. Aravaca (Madrid) : McGraw-Hill, 1993 [628.93 FER]

Estructures. Enginyeria civil


Acero laminado : prontuario. Construcciones metlicas / Larburu Arrizabalaga, Nicols.Madrid : Paraninfo, 1992 [624.014 LAR]
Acero para estructuras de edificacin. Valores estticos. Estructuras elementales. Octava
edicin.- Madrid : Ensidesa, 1993 [624.014 ACE]
Aceros inoxidables para la edificacin : propiedades, aplicaciones estructurales y
decorativas / CALVO GMEZ, Jess. Madrid : Ministerio de la Vivienda, Secretara General
Tcnica, 1977 [624.014 CAL]
Anlisis de estructuras : teora, problemas y programas / R. Argelles Alvarez, R. Argelles
Bustillo .- Madrid : Fundacin Conde del Valle de Salazar, 1996 [624.04 ARG]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


13
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Anlisis de estructuras mixtas en ordenador .- Grupo Espaol del Hormign (GEHO-CEB),


Asociacin Tcnica Espaola de Pretensado (ATEP) .- Madrid: Grupo Espaol del Hormign, [D.L.
1998] [624.04 ANA]
Anlisis estructural de puentes arco de fbrica. Criterios de comprobacin / J.A. Martn-Caro
lamo .- Escuela Tcnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid .Madrid: ACHE (Asociacin Cientfico-tcnica del Hormign Estructural), 2001 [624.6 MAR]
Anlisis tcnico-econmico de la influencia que presenta el empleo de diferentes materiales
y tipologas estructurales en el proyecto de estructuras de edificios: tesis doctoral / J.
Gomez Hermoso .- Madrid: Asociacin Cientfico-tcnica del Hormign Estructural, (ACHE), [1998]
[624.04 GOM]
Arcos y bvedas / F. Moreno Garcia .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1999] [624.07 MOR]
Armaduras pasivas en la Instruccin EHE .- Asociacin Cientfico-Tcnica del Hormign
Estructural (ACHE). Comisin 2. Grupo de Trabajo 2/1 .- Madrid: ACHE, 2000 [624.012 ARM]
Calcul d'estructures / F.Navs i M. Llorens .- Segona edici .- Barcelona : Edicions UPC, 1996
[624.04 NAV]
Clculo, construccin, patologa y rehabilitacin de forjados de edificacin :
unidireccionales y sin vigas-hormign metlicos y mixtos / J. Calavera .- 5 edicin .- [Madrid]:
INTEMAC, [D.L. 2002] [624.07 CAL]
Clculo de depsitos, silos, piscinas de hormign armado bajo Windows 95-98 / J.J. Garca
Badell .- Madrid: Bellisco, 1999 [624.012 GAR]
Clculo de estructuras / J.M. Canet .- Barcelona: Edicions UPC, 2000 .- 2 vols. .[624.04 CAN]
Clculo de estructuras de acero / CUDOS SAMBLANCAT, Vicente. Barcelona : Blume
[624.04 CUD]
Clculo de estructuras de cimentacin / CALAVERA RUIZ, Jos. 3 edicin. [Madrid] :
INTEMAC : Jos Calavera Ruiz, [D.L. 1991] [624.131 CAL]
Clculo de flechas en estructuras de hormign armado : forjados, losas, vigas de canto,
vigas planas / CALAVERA RUIZ, Jos / GARCIA DUTARI, Lus. [Madrid] : Instituto Tcnico de
Materiales y Construcciones : Jos Calavera Ruiz, 1992 [624.07 CAL]
Clculo en rotura de losas fungiformes / J. Maristany .- Segunda edicin .- Barcelona : Edicions
UPC, 1994 [624.07 MAR]
Clculo estructural de los tneles-invernaderos / FRANQUET I BERNIS, Josep M.. Barcelona :
Asociacin de Ingenieros Agrnomos de Catalua, 1995 [624.014 FRA]
Clculo matricial de estructuras : formadas por piezas prismticas / SAEZ-BENITO ESPADA,
Jos M. Madrid : Fondo Editorial de Ingeniera Naval, 1975 [624.014 SAE]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
14
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Clculo matricial de estructuras de barras / MARGARIT, J. / BUXAD, C.. Barcelona : Blume,


1970 [624.014 MAR]
Clculo por computadora de estructuras de hormign armado : diseo por plotter o
impresora / J.J. Garca-Badell .- Segunda edicin .- Madrid. McGraw-Hill, 1996 [624.012 GAR]
Clculo simplificado de estructuras de acero / PARKER, Harry. Bilbao : Urmo, 1977
[624.014 PAR]
Clculo simplificado de lminas cilndricas / CERD PONS, Juan. Madrid : Alfa Centauro,
[D.L. 1991] [624.07 CER]
Clculo y construccin de depsitos / GONZALEZ G. ZABALETA, Gerardo. Barcelona : CEAC
[624.95 GON]
Carreteras urbanas : recomendaciones para su planeamiento y proyecto / Ed. J. Rubio ... [et
al.] .- Madrid: Ministerio de Obras Pblicas y Trasnsportes. Direccin General de Carreteras, 1992
[625.72 CAR]
Carreteras urbanas : recomendaciones para su planeamiento y proyecto. Documento
resmen / Ed. J. Rubio ... [et al.] .- Madrid: Ministerio de Obras Pblicas y Transportes. Direccin
General de Carreteras, 1993 [625.72 CAR]
Civil engineer's reference book. 3rd edition. London : Newnes-Butterworths, 1975 [624 CIV]
Cdigo modelo CEB-FIP 1990 para hormign estructural. Madrid : Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, [D.L. 1995] [624.012 COD]
Comprobacin de un tablero mixto / ACHE. Grupo de Trabajo 5/3 Puentes mixtos .- [S.l.]:
Asociacin Cientfico-tcnica del Hormign Estructural (ACHE), 2006 [624.2 COM]
Comportamiento estructural y criterios de diseo de los puentes con pretensado
extradosado / G. Chio Cho .- [Madrid]: ACHE (Asociacin Cientfico-Tcnica del Hormign
Estructural, [2000?] [624.2 CHI]
Comportamiento y optimizacin de puentes atirantados continuos / J. Rodado Lopez .Escuela Tcnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos .- Madrid: ACHE
(Asociacin Cientfico-tcnica del Hormign Estructural), 2001 [624.5 ROD]
Conceptos de aseguramiento de la calidad aplicados al control de recepcin del hormign
estructural adaptado a la EHE .- ACHE. Grupo General de Trabajo. Aseguramiento de la Calidad.
Control .- [Madrid]: Asociacin Cientfico-tcnica del Hormign Estructural (ACHE), 2001 [624.012
CON]
Concrete structures : stresses and deformations / A. Ghali; R. Favre; M. Elbadry .- Third Edition
.- London: Spon Press, 2002 [624.012 GHA]
Congrs : el cas dels sostres : experincies i perspectives : 1995 : ponncies i conclusions.
[Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques, 1996
[624.07 CON]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
15
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

1er Congreso de de Consultores de Estructuras : Barcelona 9 y 10 de febrero de 2006 .Barcelona: Associaci de Consultors dEstructures, 2006 [624.01 CON]
Construccin de cimientos / A. Hidalgo Bahamontes .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1998]
[624.15 HID]
Construcciones con defectos, fallos o peligros / ESCOLA GIL, Rafael. Bilbao : Bernardo Martn
Hernndez, [D.L. 1993] [624.02 ESC]
Construcciones metlicas / RODRIGUEZ-AVIAL AZCUNAGA, Fernando. 3 edicin ampliada.
Madrid : Escuela Especial de Ingenieros Industriales, 1953 [624.014 ROD]
Construcciones metlicas / ZIGNOLI, Vittorio. Madrid [etc] : Dossat, 1978 [624.014 ZIG]
Construction failure / FELD, Jacob / CARPER, Kenneth L.. New York : John Wiley & Sons, 1997
[624.02 FEL]
Demolicin y reutilizacin de estructura de hormign. Madrid : Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, 1997 [624.012 DEM]
Desarrollo de un nuevo disipador de energa para diseo sismorresistente : anlisis
numrico y validacin experimental de su comportamiento / X. Cahs i Carola .- Barcelona:
Xavier Cahs i carola, 2000 [624.04 CAH]
Diagnosis y causas en patologa de la edificacin / MUOZ HIDALGO, Manuel. Sevilla :
Manuel Muoz Hidalgo, 1994 [624.02 MU]
Diagnstico de daos y reparacin de obras hidrulicas de hormign / A. Aguado... [et.al.] .Madrid : Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, [D.L. 1996][691.32 DIA]
Diseo simplificado de edificios para cargas de viento y sismo / J. Ambrose, D. Vergun .Segunda edicin .- Mxico: Limusa, 1999 [624.159 AMB]
Diseo simplificado de estructuras de madera / H. Parker, J. Ambrose .- Segunda edicin .Mxico: Limusa, 2000 [624.011 PAR]
Diseo ssmico de edificios / E. Bazn, R. Meli .- Mxico: Limusa, 1999 [624.159 BAZ]
Diseo sismorresistente de edificios : tcnicas convencionales y avanzadas / L.M. Bozzo,
A.H. Barbat .- Barcelona: Ed. Revert, 2000 [624.159 BOZ]
Durabilidad de los materiales empleados en estructuras de tierra reforzada / MUOZ
CEBRIAN, Jos M. Madrid : Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas (CEDEX),
1990 [624.131 MU]
Earthquake engineering. Rotterdam : Balkema, 1994 [624.159 RUT]
Edificacin agroindustrial : estructuras metlicas / M.A. Garcimartn .- 2 ed. corregida .Madrid. Mundi-Prensa, 2000 [624.014 GAR]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
16
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Ejemplo de tablero de hormign pretensado segn la normativa espaola / ACHE. Comisin


5/5 .- Madrid: Asociacin Cientfico-tcnica del Hormign Estructural (ACHE), 2006
[624.2 EJE]
Elementary structural analysis / UTKU, Senol / NORRIS, Charles Head / WILBUR, John Benson.
Fourth edition. New York : McGraw-Hill, 1991 [624.04 NOR]
Estabilidad al fuego de elementos estructurales de acero segn el EC3-1-2 / G. Iglesias; A.
Alonso .- Miano Mayor: Instituto para la Construccin Tubular, 2007 [624.014 IGL]
Estabilidad de pilares esbeltos de hormign : estado lmite ltimo de inestabilidad / Lpez
Ag, J.C. .- Madrid: Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construccin (LOEMCO),
[D.L. 1997] [624.012 LOP]
La Estructura metlica hoy / ARGELLES ALVAREZ, Ramn. 2 edicin. Madrid : Escuela
Tcnica Superior de Ingenieros Montes : Librera Tcnica Bellisco, 1975-1978 [624.014 ARG]
La Estructura metlica hoy * / ARGELLES ALVAREZ, Ramn. 2 edicin. Madrid : Librera
Tcnica Bellisco, 1975-1987 [624.014 ARG]
Estructuras / AMBROSE, James. 2 edicin. Mxico : Limusa, 1998 [624.04 AMB]
Estructuras arquitectnicas e industriales : su clculo / E. Nieto .- [Madrid]: Tbar, [D.L. 1998]
[624.04 NIE]
Estructuras de acero en edificacin / Constantino Hurtado ... [et al.] .- Madrid: APTA (Asociacin
para la Promocin Tcnica del Acero), 2008 [624.014 EST]
Estructuras de hormign armado / Leonhardt, Fritz. Segunda edicin revisada.- Buenos Aires "El
Ateneo", 1973, 1977.- 2 vols [624.012 LEO]
Estructuras de madera: diseo y clculo / R. Argelles, F. Arriaga .- [Madrid]: Asociacin de
Investigacin Tcnica de las Industrias de la Madera y Corcho (AITIM), 1996
[624.011 ARG]
Estructuras ligeras de acero. Madrid : Instituto Eduardo Torroja de la construccin y del cemento,
1969 [624.014 EST]
Estructuras metlicas : clculos y construccin / NACHTERGAL, C.. Madrid : Blume
[624.014 NAC]
Estructuras metlicas para edificacin : segn criterios del Euroddigo 3 / J. Monfort Lleonart
.- Valencia: Universidad Politcnica de Valencia, [D.L. 2003] .- 2 vols [ 624.014 MON]
Estructuras sometidas a acciones ssmicas : clculo por ordenador / BARBAT, Alex H. /
CANET, Juan Miquel. 2 edicin. Barcelona : Centro Internacional de Mtodos Numricos en
Ingeniera, 1994 [624.159 BAR]
Estudio experimental del comportamiento de vigas de hormign descimbradas a tempranas
edades / I. Serr .- [Madrid] : [s.n.], [D.L. 1996] [624.07 SER]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
17
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Estudio experimental y numrico del comportamiento en servicio y rotura de puentes


continuos prefabricados monoviga / G. Ariel Perez .- [Madrid]: ACHE (Asociacin Cientficotcnica del Hormign Estrucgural), [D.L. 2000] [624.2 ARI]
Fire protection in vehicles and tunnels for public transport = Brandschutz in Fahrzeugen und
Tunnels des PNV / F. Blennemann ... [et al.] ; VDV-Frderkreis .- Dsseldorf: Alba Fachverlag,
2005 [624.19 FIR]
Los Forjados reticulares : manual prctico / REGALADO TESORO, Florentino. Barcelona :
CYPE Ingenieros, 1991 [624.016 REG]
Forjados unidireccionales de hormign armado y pretensado : referencia a la EF-96 / A.
Vallejo, A. Mas .- Valencia: Universidad Politcnica de Valencia, [D.L. 1997] [624.07 VAL]
Foundation behavior and repair : residential and light commercial / BROWN, Robert Wade.
Second ed.. New York : McGraw-Hill, 1992 [624.13 BRO]
Fundamentals of structural analysis / WEST, Harry West. New York : John Wiley & Sons, 1993
[624.2 WES]
Fundamentos de elasticidad y su programacin por elementos finitos / R. Arguelles .- Madrid :
Lib. Editorial Bellisco, 1992 [624.04 ARG]
Fundamentos de ingeniera ssmica / ROSENBLUETH, E. / NEWMARK, N.M.. Mxico : Diana,
1976 [624.159 ROS]
Fundamentos de mecnica del suelo, proyecto de muros y cimentaciones : geotecnia
aplicada / D. Graux .- Segunda edicin .- Barcelona: Editores Tcnicos Asociados, 1975
[624.131 GRA]
Fundamentos para el clculo y diseo de estructuras metlicas de acero laminado :
comportamiento del material y esfuerzos bsicos. Aplicados al Eurocdigo 3, Normas AISC,
Normativa espaola (EA95) / J. Marco .- Madrid: McGraw-Hill, 1998 [624.04 MAR]
Geologa aplicada a la ingeniera civil / LEGGET, Robert F. / KARROW, Paul F.. Mxico :
McGraw-Hill, 1986 [624 LEG]
Geotecnia : reconocimiento del terreno / SURIOL CASTELLVI, Josep / LLORET MORANCHO,
Antoni / JOSA GARCIA-TORNEL, Alejandro. Barcelona : Edicions UPC, 1995 [624.131 SUR]
Geotecnia y cimientos II : mecnica del suelo y de las rocas / Justo Alpaes, J.L. de / Serrano
Gonzalez, Alcibades / Jimenez Salas, Jos A.. 2a. edicin. Madrid : Rueda, 1981[624.13 JIM]
Gua de diseo para edificios con estructura de acero .- Ordizia, Gipuzkoa: Instituto Tcnico de
la Estructura en Acero ITEA, 1997 [624.014.2 GUI]
Guia per a la diagnosi de patologies estructurals / PRATS I ARDID,Jaume. Barcelona : Institut
de Tecnologia de la Construcci de Catalunya , 1993 [624.07 PRA]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


18
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Gua para el diseo estructural en acero de naves industriales ligeras / Ed. DASEIN
Ingenieros .- Ordizia, Guipzcoa: Instituto Tcnico de la Estructura en Acero (ITEA), 2000 .- 2 vols.
[624.014 GUI]
Guia tcnica per a lelaboraci i la supervisi de projectes destructures i llista de membres
de lAssociaci .- Associaci de Consultors dEstructures .- Barcelona: Associaci de Consultors
dEstructures, 2001 [624.04 GUI]
Handbook of highway engineering / Ed. R.F. Baker, L.D. Byrd, D. G. Mickle .- New York: Van
Nostrand Reinhold Co., 1975 [625.7 HAN]
Hidrulica de canales : diseo de estructuras / E. Naudascher .- Mxico: Limusa, 2000
[626.1 NAU]
Highway and transportations engineering planning / G. Macpherson .- Harlow, Essex: Longman
Scientific & Technical, 1993 [656 MAC]
Highway materials, soils, and concretes / H.N. Atkins .- Third Edition .- Upper Saddle River:
Prentice-Hall, 1997 [625.8 ATK]
Influencia del tamao y de la adherencia en la armadura mnima de vigas en flexin / G. Ruiz
Lopez .- Madrid: Grupo Espaol del Hormign (GEHO-CEB), 1998 [624.07 RUI]
Ingeo tneles / Ed. C. Lpez Jimeno .- Madrid. Carlos Lpez Jimeno, 2001 [624.19 ING]
Integrated life cycle design of structures / A. Sarja .- London: Spon Press, 2002
[624.04 SAR]
Interpretacin de curvas de sondeos elctricos verticales / E.N. Kalenov .- Madrid: Ministerio
de Obras Pblicas y Urbanismo, 1987 [624.13 KAL]
Jornadas sobre pavimentos de hormign : Barcelona, 16,17 y 18 de diciembre de 1981 .Escuela Tcnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, Agrupacin
de Fabricantes de Cemento de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Departament de Poltica
Territorial i Obres Pbliques .- Barcelona: Agrupacin de Fabricantes de Cemento de Catalunya,
1982 [625.84 JOR]
Manual de construccin en acero : diseo por esfuerzos permisibles .- Instituto Mexicano de
la Cjonstruccin en Acero, A.C. (IMCA) .- Cuarta edicin .- Mxico: Limusa, 2002
[624.04 MAN]
Manual de detalles constructivos en obras de hormign armado : edificacin, obras pblicas
/ Calavera Ruiz, Jos .- [Madrid] : INTEMAC, 1993 [624.012 CAL]
Manual de diagnosi i intervenci en sostres unidireccionals de formig i cermics / X.
Casanovas, R. Graus, J.R. Rosell .- Barcelona: Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de
Barcelona, 1993 [624.07 CAS]
Manual de diagnosi, patologa i intervenci en estructures de fusta / F. Arriaga ... [et al.] .Barcelona: Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona, 1995 [624.011 MAN]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
19
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Manual de diseo de estructuras de acero.- Santaf de Bogot : McGraw-Hill, 1997


[624.014.2 MAN]
Manual de edificacin. Derribos y demoliciones : actuaciones sobre el terreno .- Pamplona:
EUNSA, 1995 [624 MAN]
Manual de ejemplos de sealizacin de obras fijas .- [Madrid]: Ministerio de Fomento, 1997
[625.74 MAN]
Manual de tneles y obras subterrneas .- Ed. C. Lopez Jimeno .- Segunda edicin .- Madrid:
Entorno Grfico, 1997 [624.19 MAN]
Manual del ingeniero civil / Ed. F.S. Merritt, M.K. Loftin, J.T. Ricketts .- Tercera edicin en
espaol .- Mxico : McGraw-Hill, 1999 [624 MER]
Manual para clculo de estructuras metlicas. 4 ed.. Madrid : Prontuario Ensidesa, 1975-1977
[691.71 MAN]
Manual para el proyecto y ejecucin de estructuras de suelo reforzado / j.m. Rodriquez Ortiz .Madrid: Ministerio de Fomento, 1998 [624.131 ROD]
Manual tcnico de proyecto, diseo y uso de los euroadoquines (MTE-97) .- EUROADOQUIN
.- Madrid: Asociacin para la Investigacin y Desarrollo del Adoqun de Hormign, 1997
[625.84 MAN)
Mecnica de suelos / LAMBE, T. William / WHITMAN, Robert V.. Mxico : Limusa-Wiley, 1972
[624.131 LAM]
Mtode de valoraci de danys produts per aiguats i Quadre de 117 preus / N. Roig i Jover ...
[et al.] .- Institut de Tecnologa de la Construcci de catalunya (ITEC) i Area Metropolitana de
Barcelona, Mancomunitat de Municipis .- Barcelona: ITEC, 1990 [624 MET]
Mtodo de clculo no lineal de estructuras reticuladas / J.M. Arrieta Torrealba .- Madrid:
Cedex, [D.L. 1990] [624.04 ARR]
Mtodos de diseo ptimo de estructuras / S. Hernndez .- Madrid : Paraninfo, [D.L. 1990]
[624.04 HER]
Multi-storey precast concrete framed structures / K.S. Elliott .- Oxford: Blackwell Science, 1996
[624.012 ELL]
Muros de contencin y muros de stano / J. Calvera Ruiz .- 2 ed. .- [Madrid]: INTEMAC, [1990]
[692.2 CAL]
Naves industriales resueltas con perfiles tubulares de acero / A. Alonso; G. Iglesias; A.
Husillos .- Miano Mayor: Instituto para la Construccin Tubular, 2005 [624.014 ALO]
Pandeo de estructuras de hormign armado : aplicacin del mtodo de la columna-modelo
preconizado por el C.E.B. / J. Maristany .- Barcelona : Edicions UPC, 1996 [624.012 MAR]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
20
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Patologa de estructuras de hormign armado y pretensado / Calavera Ruiz, Jos.- [Madrid] :


INTEMAC, [D.l. 1996] .- 2 vols. [624.012 CAL]
Precast concrete frame buildings: design guide / K.S. Elliott, A.K. Tovey .- Crowthorne,
Berkshire: British Cement Association, 1992 [624.012 ELL]
Pretensado exterior en puentes de carretera : estado actual de la tcnica .- Madrid: Ministerio
de Obras Pblicas, Transportes y Medio Ambiente. Direccin General de Carreteras, [D.L. 1993]
[624.2 PRE]
Pretensado exterior en puentes de carretera : recomendaciones para la verificacin de la
seguridad frente a rotura por flexin .- Madrid: Ministerio de Fomento. Direccin General de
Carreteras, 1996 [624.2 PRE]
Prevencin y soluciones en patologa estructural de la edificacin / MUOZ HIDALGO,
Manuel. Sevilla : Manuel Muoz Hidalgo, 1991 [624.02 MU]
Principios de clculo matricial de estructuras / I. Caas, M. Guaita, J. Ortiz .- [Lugo] : [s.n.],
[D.L. 1994] [624.04 CA]
Principos generales para el proyecto de detalles de armado .- Asociacin Cientfico-tcnica del
Hormign Estructrual (ACHE) . Comisin 5. Grupo de Trabajo 5/1 .- Madrid: ACHE, 2000
[624.012 PRI]
Problemas, dudas y soluciones durante el proyecto y ejecucin de la edificacin / M. Muoz
Hidalgo .- Sevilla: Manuel Muoz Hidalgo, 2001 [624.04 MU]
Problemas resueltos de estructuras : elementos de elasticidad y resistencia de materiales /
GONZALEZ ALONSO, Angel. Burgos : Angel Gonzlez Alonso, 1993 [624.04 GON]
Prontuario de estructuras metlicas / RODRIGUEZ BORLADO, Ramiro / MARTINEZ
LASHERAS, Carlos / MARTINEZ LASHERAS, Rafael. 6 edicin. Madrid : Centro de Estudios y
Experimentacin de Obras Pblicas (CEDEX), 2002 [624.014 ROD]
Proteccion anticorrosiva, fabricacin y montaje .- Oviedo: ENSIDESA, 1991 [624.014 PRO]
La Proteccin con pintura del acero estructural / ORTEGA LOPEZ DE PRADO, Juan J. /
BLANCO FERNANDEZ, Manuel / CUEVAS GONZALEZ, Angel. Madrid : Centro de Estudios y
Experimentacin de Obras Pblicas (CEDEX), 1986 [624.014 ORT]
La proteccin frente a incendios en las estructuras de acero. Normativas europeas.
Procedimientos y repercusin econmica: un simposio de ITEA, 2 de diciembre de 1997 ... .Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, ITEA (Instituto Tcnico de la
Estructura en Acero) .- Ordizia, Gipuzkoa: ITEA, [s.a.] [624.014 PRO]
Proteccin y reparacin de estructuras de hormign : aplicaciones de los nuevos materiales
en edificios, obras hidrulicas y viales / Carbonell Masip, M. .- Barcelona: Ediciones Omega,
1996 [624.012 CAR]
El Proyectista de estructuras metlicas / R. Nonnast .- Decimonovena edicin .- Madrid : Edit.
Paraninfo, 1995 .- 2 vols. [624.014 NON]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
21
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

El proyectista de estructuras metlicas : 1 / R. Nonnast .- 22 ed. .- Madrid. Thomson Editores,


2003 [624.014 NON]
Proyecto y clculo de estructuras de hormign armado para edificios / CALAVERA RUIZ,
Jos. 2 ed. [Madrid] : INTEMAC, [1984] v. I, [1985] v. II [624.012 CAL]
Pruebas de carga de estructuras / Ed. R. Astudillo .- [Madrid]: ACHE. Asociacin Cientfico
Tcnica del Hormign Estructural, 2004 [624.04 PRU]
Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la terpia d'estructures de fbrica de
ma / J.M.Genesc, J.R. Rosell .- Barcelona : ITEC, 1997 [624.012 GEN]
Recomanacions per al reconeixement i la diagnosi destructures porticades de formig
armat que suporten estructures de fbrica de ma / J.M. Genesc, J.R. Rosell, V. Gibert .Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya, 1999 [624.012 GEN]
Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la terpia de fonaments / MAA I
REIXACH, Fruits. Barcelona : Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya , 1995
[624.131 MA]
Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi y la terpia de sostres unidireccionals
construts amb biguetes metl.liques / BELLMUNT I RIBAS Rafael / PIA MONACO, Maria.
Barcelona : Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya , 1993 [624.07 BEL]
Recomanacions per a la terpia de sostres unidireccionals de biguetes autoportants de
formig / Ed. N. Maj i Clavell .- Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya
(ITEC), 1991 [624.07 REC]
Recomendaciones para la conservacin de puentes pretensados : H.P.7 - 92. Madrid : Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, [1993] [624.2 REC]
Recomendaciones para el proyecto de puentes de acero / L. Viuela .- Madrid: ENSIDESA,
1992 [624.2 VI]
Reparacin y refuerzo de estructuras de hormign : gua FIP de buena prctica. Madrid :
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, D.L. 1994 [624.012 REP]
Resistencia al corte de escolleras / J.C. de Cea, C. Olalla .- Madrid: CEDEX, [D.L. 1991]
[624.131 CEA]
Riesgos naturales en ingeniera civil. Barcelona : Universitat Politcnica de Catalunya, 1986
[624 RIE]
Road and bridge construction handbook / M. Lapinski .- New York: Van Nostrand Reinhold
Company, 1978 [625.7 LAP]
La seguridad de las estructuras de acero ante el incendio / ORTIZ,J, VILLA, J., LLAMAZARES,
E. .- Oviedo: Empresa Nacional Siderrgica (ENSIDESA), 1989 [624.014 ORT]
Sealizacin mvil de obras .- Madrid. Ministerio de Fomento, 1997 [625.74 SE]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
22
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Silos / RAVENET CATALN, Juan. Barcelona : Editores Tcnicos Asociados, 1977-1983


[624.95 RAV]
Silos : vol. 1 / RAVENET CATALAN, Juan .- Barcelona: J. Ravenet, 1992[624.95 RAV]
Simpsium sobre edificacin urbana en estructura de acero. Construmat. Barcelona, 10 de
abril de 1997: ponencias .- Escuela Tcnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Escuela
Tcnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, ITEA (Instituto
Tcnico de la Estructura de Acero (ITEA) .- Ordizia, Gipuzkoa: ITEA. [s.a.] [624.014 SIM]
Soil testing in civil engineering / MANDAL, J.N. / DIVSHIKAR, D.G.. Rotterdam : Balkema, 1995
[624.131 MAN]
Steel and composite structures : bahaviour and design for fire safety / Y.C. Wang .- London:
Spon Press, 2002 [624.014 WAN]
Structural mechanics : a unifield approach / CARPINTERI, Alberto. London : Ed FN Spon, 1997
[624.04 CAR]
Subsurface conditions : risk management for design and construction management
professionals / Ed. D.J. Hatem .- New York: John Wiley & Sons, 1998 [624.1 HAT]
Tcniques de recalament dels fonaments / MAA I REIXACH, Fruits. Barcelona : Institut de
Tecnologia de la Construcci de Catalunya , 1990 [624.13 MA]
Teora de las estructuras / TIMOSHENKO, Stephen P. / YOUNG, D.H.. 2 edicin en espaol.
Bilbao : Urmo, 1974 [624.014 TIM]
La Teora y la prctica en la construccin : nuevo tratado trrico-prctico de construcciones
civiles, rurales y obras pblicas / ORMEA, G.B.. Barcelona : Editorial Cientfico-Mdica,
1975-1978 [624 ORM]
Teora, diseo y construccin de terrazas-voladizo / FRANQUET I BERNIS, Josep M..
Barcelona : Asociacin de Ingenieros Agrnomos de Catalua, 1994 [624.13 FRA]
Tratado de rehabilitacin : patologa y tcnicas de intervencin. Elementos estructurales .Universidad Politcnica de Madrid. Departamento de Construccin y Tecnologa Arquitectnicas .Madrid: Ed. Munilla_Lera, 1998 [624.01 TRA]
Tneles : planeacin, diseo y construccin / MEGAW, T.M. / BARTLETT, J.V.. Mxico :
Limusa, 1988 , 1990 [624.19 MEG]
Tneles y obras subterrneas / LINARES SNCHEZ, Antonio / SAENZ GARCA, Clemente /
JOGNA, Luciano. 2 edicin. Barcelona : Editores Tcnicos Asociados, 1977
[624.19 TN]
Understanding structures : analysis, materials, design / SEWARD, Derek W.. Basingstoke,
Hampshire : MacMillan Press, 1994 [624.2 SEW]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


23
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Gesti dobres pbliques


Cmo contratar con el Estado .- Madrid : Impi, 1984 [352/354 COM]
La Complexitat de les noves intervencions urbanes / Acebillo Marn, J.A. .- Barcelona :
Diputaci de Barcelona, 1993 [352/354 ACE]
La Despesa de manteniment i el cost de no mantenir / Anglada i Casas,C. .- Barcelona :
Diputaci de Barcelona, 1993 [658.58 ANG]
Guia per a la contractaci d'obres en l'administraci local / Valls i Hausmann, M. Goretti .Barcelona : Diputaci de Barcelona, 1992 [352/354 VAL]
Guia per a la contractaci d'obres i treballs de consultoria i assistcia : aplicaci de la llei
13/1995 de contractes de les administracions pbliques a l'administraci local / M.G. Valls .Barcelona : Diputaci de Barcelona, 1996 [351.712 VAL]
Guia per a l'organitzaci de concursos de projectes amb intervenci de jurat: manual de
programaci / Y. Chapon, P. Mauduit .- Barcelona: Diputaci de Barcelona, 1998 [351.712 CHA]
Introducci a la programaci / Chapon, Yves .- Barcelona : Diputaci de Barcelona, 1992
[352/354 CHA]
La integraci de la qualitat ambiental en les construccions pbliques .- Barcelona: Diputaci
de Barcelona. Area de Cooperaci, 1999 [69 INT]
El Manteniment d'obres : una proposta per a la seva previsi en la redacci dels projectes /
Biurrun Contreras, Angel .- Barcelona : Diputaci de Barcelona, 1993 [658.56 BIU]
Manteniment urbanitzaci i fitxes /Bellmunt i Ribas, R. .- Barcelona : Institut de tecnologia de la
Construcci de Catalunya, 1991 [711 BEL]
Manual per a la comunicaci dobres municipals / A. Abell, A. Fernndez, F. Navarro .Barcelona: Diputaci de Barcelona, 1999 [352/354 ABE]
La Propiedad en la ejecucin de obra por contrato / M. Sanz...[et.al.] .- 2 edicin revisada .Madrid : Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, [D.L. 1987]
[351.712 PRP]
Una proposta de gesti i planificaci de la fase d'execuci de l'obra / Puiggrs i Lluelles, C. .Barcelona : Diputaci de Barcelona, 1993 [352/354 PUI]
Las Reclamaciones en las obras para las administraciones publicas / U. Fernndez .- Madrid :
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, [D.L. 1992] [351.712 FER]
Recull d'experincies i actuacions municipals de les oficines tcniques i de les rees
territorials .- Barcelona : Diputaci de Barcelona, 1993 [352/354 REC]
Reeixir en l'obra pblica / Mission interministrielle pour la qualit des constructions publiques .Barcelona : Diputaci de Barcelona, 1992 [352/354 MIS]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
24
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Instal.lacions: aigua, aire condicionat, calefacci, electricitat, gas,


telefonia
103 nuevos esquemas de instalaciones de viviendas / RAMIREZ VAZQUEZ, Jos. Barcelona :
CEAC, 1985 [696.6 RAM]
Acondicionamiento de aire : principios y sistemas : un enfoque energtico / PITA, Edward G..
Mxico : Compaa Editorial Continental, 1994 [697.9 PIT]
El agua : tecnologa de su distribucin y uso / Lopez Figueroa, Pedro. Sevilla : PROGENSA
(Promotora General de Estudios, S.A.), 1997 [696.1 LOP]
Agua caliente solar : manual prctico / McCARTNEY, Kevin / FORD, Brian. Madrid : Blume,
1981 [697.7 MAC]
El agua en los edificios : tratamiento, bombeo, conduccin / Ed. C. Garca Ocejo .- Madrid: El
Instalador, [D.L. 1999] [696.1 AGU]
Ahorro energtico en instalaciones / J.L. Esteban .- Madrid : Agrupacin Nacional de
Constructores de Obras (ANCOP), [D.L. 1991] [697 EST]
Air humidification : technical, health and energy aspects / R. Lazzarin; L. Nalini .- Brugine (PD):
Carel, 2004 [697.93 LAZ]
Aire acondicionado / Ed. C. Garca Ocejo .- Madrid: El Instalador, [D.L. 1967] [697.9 AIR]
Aire acondicionado * / CARNICER ROYO, Enrique. Tercera edicin. Madrid : Paraninfo, 1995
[697.9 CAR]
Aire acondicionado / A.L. Miranda .- Barcelona: Ceac, [D.L. 1999] .- [697.9 MIR]
Aislamiento trmico / Ll. Jutglar .- Barcelona: Ed. CEAC, 1998 [699.86 JUT]
Aislamiento trmico y acstico / M. Pay .- Barcelona: Ed. Ceac, [D.L. 1998] [699.8 PAY]
Aislamiento trmico en la edificacin : el clculo de la demanda energtica como
herramienta de diseo / J. Sol Bonet .- Tarragona: Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics
de Tarragona, [D.L. 2003] [699.86 SOL]
Anlisis y gestin energtica de edificios: mtodos, proyectos y sistemas de ahorro
energtico / W.H. Clark II .- Madrid: McGraw-Hill, 1998 [697 CLA]
Applied solar energy : a guide to the design, installation and maintenance of heating and hot
water services / KUT, David / HARE, Gerard. London : The Architectural Press [697.7 KUT]
ASHRAE : Gua de bolsillo para aire acondicionado, calefaccin, ventilacin y refrigeracin
(Edicin SI) / American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers .- Madrid.
El Instalador, 2007 [697 ASH]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
25
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

ASHRAE Handbook : Applications : 1999 .- Atlanta, GA: American Society of Heating,


Refrigerating and Air-Conditioning Engineers(ASHRAE), 1999 [697 ASH]
ASHRAE Handbook : Fundamentals : 2002 .- Atlanta, GA: American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), 2001 [697 ASH]
ASHRAE Handbook : Refrigeration : 1998 .- Atlanta, GA: American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers /ASHRAE), 1998 [697 ASH]
ASHRAE Handbook : 2000 .- Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigeratiing and AirConditioning Engineers, 2000 [697 ASH]
Biblioteca Atrium de las instalaciones: agua .- Barcelona: Oceano/Centrum, [D.L. 1992] .- 6 v.
[696.1 BIB]
Biblioteca Atrium de las instalaciones : gas y electricidad. Barcelona : Atrium, D.L. 1990
[696 BIB]
Biblioteca del instalador de gas : clculo y diseo de instalaciones / OLIVER PUJOL, R. /
MIRANDA BARRERAS, A.L.. Barcelona : CEAC, 1996 [696.2 MIR]
Biblioteca del instalador de gas : conocimientos fundamentales / A.L. Miranda, R. Oliver .Barcelona: Ceac, 1996 [696.2 MIR]
Biblioteca del instalador de gas : instalaciones y equipos / MIRANDA BARRERAS, A.L. /
OLIVER PUJOL, R.. Barcelona : CEAC [696.2 MIR]
Building technology : mechanical and electrical systems / B. Stein .- Second edition .- New
York: John Wiley & Sons, 1997 [696 STE]
Building ventilation: theory and measurement / D. Etheridge, M. Sandberg .- Chichester: John
Wiley & Sons, 1996 [697.9 ETH]
Calcul des planchers solaires directs / ROUX, Daniel
CHATEAUMINOIS, Michel. Aix-en-Provence : EDISUD [697.7 ROU]

MANDINEAU,

Daniel

Clculo de carga y demanda trmica / R. Velazquez .- Madrid: Asociacin Tcnica Espaola de


Climatizacin y Refrigeracin (ATECYR), [D.L. 1998] [697 VEL]
Clculo de conductos / J.M. Pinazo Ojer .- ATECYR .- [Madrid]: El Instalador, [D.L. 2000]
[696 PIN]
Clculo de conductos de aire / A. Fontanals .- Barcelona: Ed. Ceac, 1997 [697.9 FON]
Clculo del aislamiento trmico de conducciones y equipos: transmisin de calor en
rgimen estacionario / A. Viti .- ATECYR .- Madrid: Editorial Tcnica El Instalador, [D.L. 1997]
Clculo y normativa bsica de las instalaciones de los edificios / ARIZMENDI, Lus Jess.
Quinta edicin ampliada.- Pamplona : EUNSA, 1995 [696 ARI]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
26
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Clculo y normativa bsica de las instalaciones en los edificios : instalaciones hidrulicas,


gases combustibles y de ventilacin / l.j. Arizmendi .- 7 ed. .- Pamplona: Eunsa, 2005
[696 ARI]
Clculos en climatizacin : ejercicios resueltos / E. Torrella; R. Cabello; J. Navarro .- Madrid. A.
Madrid Vicente Ediciones, 2002 [697.9 TOR]
Caldera individuales / P.J. Pozo .- Madrid: Asociacin Tcnica Espaola de Climatizacin y
Refrigeracin (ATECYR), [D.L. 1998] [696/697 POZ]
Calefaccin / Ed. C. Garc Ocejo .- Madrid: El Instalador, [D.L. 1967] [696.4 CAL]
Calefaccin / LLORENS, Martn .- Barcelona : Ediciones Ceac, [D.L. 1998] [696.4 LLO]
Calefaccin : clculo y diseo de las instalaciones / CARNICER ROYO, Enrique. Segunda
edicin. Madrid : Paraninfo, 1993 [696.4 CAR]
Calefaccin, refrigeracin y acondicionamiento de aire / J. De Cusa .- Barcelona: Ed. Ceac,
[D.L. 1998] [696 CUS]
Calefaccin elctrica : confort, clculo y sistemas / ALONSO ANDONEGUI, A. ... [et al.],
Segunda edicin. Madrid : Paraninfo, 1996 [696.4 CAL]
Calefaccin, ventilacin y aire acondicionado : anlisis y diseo / F.C. McQuiston; J.D. Parker;
J.D. Spitler .- Mxico: Limusa, 2003 [697 McQ]
Calefaccin y agua caliente sanitaria / ANDRES Y RODRIGUEZ-POMATTA, J. A. de / AROCA
LASTRA, Santiago / GARCIA GANDARA, Manuel. Madrid : A. Madrid Vicente, 1991
[696/697 AND]
Calefaccin y refrescamiento por superfcies radiantes / M. Ortega; A. Ortega .- Madrid:
Paraninfo, 2001 [697.1 ORT]
Calentamiento de agua de piscinas / A. Viti .- ATECYR .- Madrid. El Instalador [D.L. 1996]
[696.4 VIT]
Calidad del aire interior. [Madrid] : Cristalera Espaola. Divisin Aislamiento, 1992
CAL]

[697.9

Calidad del ambiente trmico / A. Viti .- ATECYR .- Madrid: Editorial Tcnica el Instalador, [D.L.
1996] [699.82 VIT]
Calificacin energtica de viviendas : manual del usuario .- Instituto para la Diversificacin y
Ahorro de la Energa (IDAE) .- Madrid: Ministerio de Fomento, 1999 [699.86 CAL]
Calor y fro: la calidad de las instalaciones y del mantenimiento .- Madrid: El Instalador i
AMICYF (Federacin de Asociaciones de Mantenedores de Instalaciones de Calor y Frio), [D.L.
1991] [697 CAL]
Carga trmica de climatizacin / C. Ruiz .- Barcelona: Ceac, 1997 [697 RUI]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
27
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Catleg de les millors solucions elctriques per a lhabitatge: lhabitatge del futur .- FECSA i
ADAE .- Barcelona: FECSA, [D.L. 1996] [696.6 CAT]
Climatizacin II: acondicionamiento de aire / ANDRS, J.A. de .- Madrid : Fundacin Escuela de
la Edificacin (Colegio Oficial de Aparejadores y A.T. de Madrid), 1995 [697.9 AND]
Climatizacin II: acondicionamiento de aire / AROCA LASTRA, Santiago / ANDRES Y
RODRIGUEZ-POMATTA, J.A. de. Tercera edicin. Madrid : Fundacin Escuela de la Edificacin,
1995 [697.9 AND]
Climatizacin de edificios / FUMADO ALSINA, Juan Lus. Barcelona : Ediciones del Serbal, 1996
[697.9 FUM]
Combustin / A. Alamn .- ATECYR .- [Madrid]: Editorial Tcnica El Instalador, [D.L. 1997]
[696/697 ALA]
Condensadores / P. Rufes .- Barcelona: Ed. Ceac, 2000 [697.91 RUF]
Condiciones climticas para proyectos de calefaccin .- ATECYR I CONAIF .- Madrid: El
Instalador, [D.L. 1995] [696.4 CON]
Condiciones de diseo de ATECYR para clculo de instalaciones de calefaccinATECYR .[Madrid]: El Instalador, [D.L. 1996] [697.1 CON]
Conocimientos fundamentales sobre climatizacin / R. Blesa .- 3 edicin .- Barcelona: CEAC,
1996 [697.9 BLE]
Conocimientos tcnicos de calefaccin .- Barcelona: Ediciones Ceysa, [D.L. 2000][697.3 CON]
Conocimientos tcnicos de climatizacin .- Barcelona: Ediciones Ceysa, [D.L. 2000]
[697.9 CON]
Construccin artesanal de captadores solares / CABIROL, Thierry. Barcelona : Manuel
Company, editores, 1984 [697.7 CAB]
Construccin y nuevos modelos de chimeneas / E. Marquez .- Barcelona: Ceac, [D.L. 1999]
[692.7 MAR]
Control de sistemas de aire acondicionado / J.A. Gmiz Caro .- Barcelona: Ed. Ceac, 2000
[697.9 GAM]
Criterio de clculo y diseo de tuberas en la edificacin / A. Alaman; J.L. Esteban;
J.M.Chillon .- Madrid: ATECYR, 2007 [696.1 ALA]
Cuadernos de gas / E. Guerra .- Madrid. El Instalador, [D.L. 2002] [696.2 GUE]
Curso de instalaciones de gas / GINER LLINARES, Pedro. [Vallncia] : Pedro Giner Llinares,
1992 [696.2 GIN]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
28
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Curso de instalador de calefaccin, climatizacin y agua caliente sanitaria : adaptada al RITE


2007 y al Cdigo Tcnico de la Edificacin / T. Calvo; F. Galdn .- 12 edicin .- Madrid.
CONAIF, 2008 [697 CAL]
Curso para instaladores autorizados de gas .- SEDIGAS .- Barcelona: Sedigas, 1999, 2001,
2002 .- 5 v. [696.2 CUR]
Chimeneas / J. de Cusa .-Barcelona: Ceac, [D.L. 1998] [692.7 CUS]
Chimeneas, estufas de calor integral y barbacoas / J. De Cusa .- Barcelona: Ceac, 1997
[692.7 CUS]
Datos climticos trihorarios de Barcelona para el diseo de las instalaciones trmicas .ATECYR y SEDIGAS .- Madrid: El Instalador, 1998 [697(460.23) DAT]
Datos climticos trihorarios de Bilbao para el diseo de las instalaciones trmicas .ATECYR y SEDIGAS .- Madrid: El Instalador, 1999 [697(460.15) DAT]
Datos climticos trihorarios de Madrid para la aplicacin al diseo de instalaciones de
climatizacin .- ATECYR .- Madrid: El Instalador, [D.L. 1996] [697(460.27) DAT]
Datos climticos trihorarios de Sevilla para el diseo de las instalaciones trmicas .ATECYR y SEDIGAS .- Madrid: El Instalador, 1999 [697(460.35) DAT]
Datos climticos trihorarios de Valencia para el diseo de las instalaciones trmicas .ATECYR y SEDIGAS .- Madrid: El Instalador, 1999 [697(460.31) DAT]
Datos climticos trihorarios de Zaragoza para el diseo de las instalaciones trmicas .ATECYR y SEDIGAS .- Madrid: El Instalador, 1999 [697(460.22) DAT]
Difusin del aire en locales / P. Rufes .- Barcelona: Ed. Ceac, 1999 [697.9 RUF]
Diseo de instalaciones: la calidad del aire interior y la proteccin del medio ambiente .Madrid: El Instalador, [D.L. 1998] [697.9 DIS]
Diseo e instalaciones de fontanera / B. Perez; J. Guerrero-Strachan; R. Platero .- Madrid.
Paraninfo, 2004 [696.1 PER]
Eficincia energtica en la climatitzaci d'edificis : situaci actual i perspectives a
Catalunya. Barcelona : Institut Catal d'Energia, 1994 [697.9 EFI]
Eficiencia energtica en edificios : certificacin y auditoras energticas / F.J. Rey ; E.
Velasco .- Madrid: Thomson, Paraninfo, 2006 [697 REY]
Electricity for heating, ventilation, air conditioning, and related areas / T.L. Alton .- Upper
Saddle River, Nj: Prentice Hall, 1998 [697 ALT]
Electrificacin de viviendas / G. Parejo .- Madrid. Tbar, [D.L. 1999] [696.6 PAR]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


29
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Las empresas instaladoras y sus requerimientos de formacin para la calidad / J. Sanchez


Gonzalez ... [et al.] .- Madrid: Confederacin Espaola de Empresarios Instaladores y
Mantenedores, 1999 [696 EMP]
Lenergia a les instal.lacions esportives .- Albert Mitj .- Barcelona: Institut Catal dEnergia,
1998 [696/697 ENE]
Energia solar y edificacin / SZOKOLAY, S.V.. Barcelona : Blume [697.7 SZO]
Energa solar : manual de instalaciones trmicas / MINGUELLA, J.A. / TORRENS, M C..
Barcelona : CEYSA, 1982 [697.7 MIN]
La Energa solar II : sistemas y equipos. Madrid : El Instalador, 1982 [697.7 ENE]
Esquemas hidrulicos de calefaccin, A.C.S. y energa solar trmica : 215 esquemas de
principio para calefaccin, A.C.S. y colectores solares trmicos con sus criterios de diseo /
J. Garca Prez .- Alcala de Henares: El Instalador, 2007 [696.4 GAR]
Esquemas hidrulicos de calefaccin y agua caliente sanitaria : 204 esquemas de principio
para calefaccin y agua caliente sanitaria, con sus criterios de diseo / j. Garca Perez .Madrid: Publitcnica, 1999 [696.4 GAR]
Estalvi d'energia en el disseny d'edificis : aplicaci de sistemes d'aprofitament solar passiu /
MITJA SARVISE, Albert / ESTEVE REYENER, Joan / ESCOBAR SANCHEZ, Joan Josep.
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Indstria i Energia, 1986 [697 MIT]
Estudio de precios de unidades de obra en instalaciones de fontanera y calefaccin / I. Biain
... [et al.] .- 2 edicin .- [Madrid]: CONAIF, [D.L. 1997] [696 EST]
Estudio sobre la aplicacin de tratamientos para el control de la proliferacin de la
legionelosis en una instalacin de suministro de agua caliente sanitaria realizada con acero
galvanizado / Nora Unceta ... [et al.] .- Vitoria: AFTA, [s.a.] 2 vols. [697 EST]
Fundamentos de ventilacin industrial / BATURIN, V.V.. Barcelona : Labor, 1976[697.9 BAT]
Fundamentos tcnicos de la calificacin energtica de viviendas .- Instituto para la
Diversificacin y Ahorro de la Energa (IDAE) .- Madrid: Ministerio de Fomento, 1999
[699.86 FUN]
Gas. Cculo de instalaciones : cculos para gas natural con datos base del Manual de
Instalaciones del grupo Gas Natural s.d.g.s.a. : cculos para Propano industrial de
instrucciones de Repsol Butano, S.A. .- Madrid: DIPRO, [s.a.] [696.2 GAS]
El gas : por una instalacin ecolgica y de calidad .- Confederacin Nacional de Asociaciones
de Empresas Instaladoras, y Mantenedoras de Fontanera, Gas, Calefaccin, Climatizacin,
Proteccin contra Incendios y Afines (CONAIF] .- Madrid: El Instalador, [D.L. 1997]
[696.2 GAS]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


30
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Guia de disseny per a lenginyer projectista : instal.lacions en establiments de restauraci :


ventilaci i protecci contra incendis = Gua de diseo para el ingeniero proyectista :
instalaciones en establecimientos de restauracin : ventilacin y proteccin contra
incendios / Enginyers Industrials de Catalunya .- Barcelona: Col.legi Oficial dEnginyers Industrials
de Catalunya, 2007 [697:699.8 GUI]
Gua prctica para el clculo de instalaciones elctricas : basada en las normas tcnicas
para instalaciones elctricas (NOM-EM-001-SEMP-1993) / ENRIQUEZ HARPER, Gilberto.
Mxico : Limusa, 1994 [696.6 ENR]
HVAC simplified / S.P. Kavanaugh .- Atlanta, Ga: ASHRAE, 2006 [697 KAV]
Ideas bsicas sobre acondicionamiento de aire. Madrid : Interclisa/Carrier, 1988 [697.9 INT]
Impacto ambiental de la climatizacin : plan de calidad .- Madrid: AFEC. Asociacin de
Fabricantes de Equipos de Climatizacin, [D.L. 1999] [697 IMP]
La ingeniera en edificios de alta tecnologa : criterios de diseo, proyectos y puesta en
servicio / J.C. Daz Olivares .- Aravaca: McGraw-Hil, 1999 [696/697 DIA]
Ingnierie des systmes solaires : applications l'habitat / SFEIR, A.- A. / GUARRACINO, G..
Paris : Technique et Documentation, 1981 [697.7 SFE]
Instalacin de cuartos de bao / J. de Cusa .- 2 edicin .- Barcelona: Ed. Ceac, 1993
[696.14 CUS]
Instalacin elctrica y electrnica integral en edificios inteligentes : una nueva tecnologa
para viviendas / J. Feij .- Valladolid : Universidad de Valladolid, 1991 [696.6 FEI]
Instalaciones de calefaccin / Mart Rosas .- Barcelona: Editorial UOC, 2003 [696.4 ROS]
Instalaciones de calefaccin, climatizacin y agua caliente sanitaria. Cuarta ed. [Madrid] :
Asociacin Nacional de Mantendores de Instalaciones de Calor y Fro, [1991] [697 INS]
Instalaciones de calefaccin por suelo radiante / SANCHEZ QUINTANA, Fernando. Segunda
edicin. Sevilla : PROGENSA (Promotora General de Estudios, S.A.), 1992 [696.4 SAN]
Instalaciones de energa solar trmica : manual de energa solar trmica para produccin de
agua caliente sanitaria, calefaccin de viviendas y climatizacin de piscinas exteriores / R.
Lemvigh-Mller .- Madrid: S.A.P.T. Publicaciones Tcnicas, 1999 [697.7 LEM]
Instalaciones de gas domsticas y comerciales / J.Jm. Oll, C. Cols, X. Alabern .- Barcelona:
Editorial UOC, 2003 [696.2 OLL]
Instalaciones domsticas e industriales : ideas prcticas. Barcelona : Instituto Monsa de
Ediciones [696 INS]
Instalaciones elctricas / J. Ramirez .- Barcelona: Ceac, [D.L. 1998, 1999] .- 2 vols.
[696.6 RAM]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


31
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Instalaciones elctricas de baja tensin comerciales e industriales / LAGUNAS MARQUES,


Angel. Madrid : Paraninfo [696.6 LAG]
Instalaciones elctricas de enlace en edificios / J. Prez Cmara .- Las Rozas (Madrid):
Creaciones Copyright, 2004 [696.6 PER]
Instalaciones elctricas en las edificaciones / A. Guerrero .- Madrid : McGraw-Hill, 1992
[696.6 GUE]
Instalaciones elctricas para proyectos y obras /LOPEZ LOPEZ, A. ; GUERRERO-STRACHAN
CARRILLO, J..- Tercera edicin. Madrid : Paraninfo, 1995 [696.6 LOP]
Instalaciones elctricas y de transporte : instalaciones elctricas / F. Martn .- Madrid : UNED,
1989 .- 2 vols [696.6 MAR]
Instalaciones interiores para el suministro de agua en edificaciones / MORENO CLEMENTE,
Julin.- Segunda edicin .- Mlaga : Julin Moreno Clemente, 2001 [696.1 MOR]
Instalaciones sanitarias en viviendas / J. Ortega .- Barcelona: Ed. CEAC, [D.L. 1999]
[696.1 ORT]
Instalaciones sanitarias para edificios : fontanera y saneamiento / RODRIGUEZ-AVIAL,
Mariano. Quinta edicin. Madrid : Librera Editorial Bellisco, 1987 [696.1 ROD]
Instalaciones sanitarias y elctricas. Fuengirola : Daly, [D.L. 1994] [696 INS]
Instalaciones urbanas : infraestructura y planeamiento / ARIZMENDI, Lus Jess. Madrid :
Librera Editorial Bellisco, 1991, 1993, 1995 [696 ARI]
Instalaciones y servicios en la edificacin / G. Hassan .- Madrid: A. Madrid Vicente, 1997
[696/697 HAS]
Instalador de agua .- Barcelona: Ed. Ceysa, [D.L. 1999] [696.1 INS]
Instal.lacions elctriques per edificis / CARRERA I ESPOT, Josep / LUIS I COSTA, Antoni.
Barcelona : ENHER, 1989 [696.6 CAR]
Instal.lacions elctriques per a interiors dhabitatges / J. Carrera, A.Luis, R. Ribot .- Barcelona:
ENHER, 1989 [696.6 CAR]
El libro de las instalaciones elctricas de baja tensin en edificios de viviendas (adaptado al
REBT 2002) / E. Carrasco Sanchez .- Madrid: Tbar, 2004 [696.6 CAR]
Manteniment i gesti d'edificis : actualitat i eines de suport. [s.l.] : Fundaci Narcs Monturiol,
1994 [696 MAN]
Manteniment instal.lacions : fitxes / CASTELLOTE CASILLAS, Roco / BELLMUNT I RIBAS
Rafael. Barcelona : Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya , 1991 [696 BEL]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


32
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Manual de ahorro energtico en instalaciones deportivas / ESTEVE REYENER, Joan / MITJA


SARVISE, Albert / ESCOBAR SANCHEZ, Joan Josep. Madrid : Ministerio de Cultura. Instituto de
Ciencias de la Educacin Fsica y del Deporte, 1986 [696/697 EST]
Manual de aire acondicionado (Handbook of air conditioning system design) .- Barcelona :
Marcombo, 1996 [697.9 MAN]
Manual de aislamiento en la edificacin .- ISOVER .- [S.l.]: ISOVER, 2000 [699.8 MAN]
Manual de aislamiento en la industria .- ISOVER .- [S.l.]: ISOVER , Roclaine, 1998
[699.8 MAN]
Manual de climatizacin / E. Torrella Alcaraz ... [et al.] .- Madrid: A. Madrid Vicente, 2005 [697.9
MAN]
Manual de Climatizacin Tomo II: Cargas Trmicas / PINAZO, Jos Manuel .- Valencia :
Servicio de Publicaciones, 1995 [697.9 PIN]
Manual de climatizacin para locales de restauracin / A. Viti .- Madrid: ATECYR,[D.L. 1999]
[697.9 VIT]
Manual de conductos de aire acondicionado
Cristalera, 2000 [697.9 MAN]

Climaver .- ISOVER .- [S.l.]: Saint-Gobain

Manual de diseo de calefaccin; ventilacin y aire acondicionado / N.R. Grimm, R.C. Rosaler
.- Madrid : McGraw-Hill, 1996 [697 GRI]
Manual de instalaciones de agua y gas / BLANES, Octavio. 7 edicin. Barcelona : CEAC, 1996
[696 BLA]
Manual de instalaciones de calefaccin por agua caliente (Adaptado al Cdigo Tcnico de la
Edificacin y al nuevo RITE) / F. Martn Snchez .- 3 ed. .- Madrid: A. Madrid Vicente; MundiPrensa, 2008 [697.4 MAR]
Manual de instalaciones de calefaccin por agua caliente / F. Martn Sanchez .- Madrid:
A.Madrid Vicente y Mundi-Prensa, 2000 [697.4 MAR]
Manual de instalaciones de fontanera y saneamiento / f. Martn .- Madrid: A. Madrid Vicente,
1998 [696.1 MAR]
Manual de instalaciones de ventilacin y climatizacin / BLANES, Octavio. 3 edicin.
Barcelona : CEAC, 1993 [697.9 BLA]
Manual de instalaciones elctricas residenciales e industriales / ENRIQUEZ HARPER,
Gilberto. 2 edicin. Mxico : Limusa [696.6 ENR]
Manual de montaje Climaver : gama climatizacin .- [S.l.]: ISOVER, Saint-Gobain Cristalera,
[s.a] [697.9 MAN]
Manual de montajes sanitarios / BLANES, Octavio. Barcelona : CEAC [696.1 BLA]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
33
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Manual prctico : instalaciones de depsitos fijos de GLP / E. Guerra y E. Guerra .- 3 edicin


.- Madrid: El Instalador, 1999 [696.2 GUE]
Manual prctico de instalaciones hidrulicas, sanitarias y de calefaccin / G. Enrquez Harper
.- Mxico:Limusa, 2004 [696.1 ENR]
Manual prctico del aire acondicionado (fro y calor) / D. V. Chadderton .- Madrid: A. Madrid
Vicente Ediciones, 1997 [697 CHA]
Manual tcnico de calefaccin y aire acondicionado / Recknagel; Sprenger; Hnmann .Madrid. Bellisco, [D.L. 1993]; 2003 .- 2 vols. [697 REC]
Ms de 600 preguntas resueltas sobre el RITE / R. Company Girons .- Madrid. Paraninfo, 2003
[696 COM]
Mechanical and electrical systems in buildings / W.K.Y. Tao, R.R. Janis .- Upper Saddle River,
N.J.: Prentice Hall, 1997 [696 TAO]
Montajes domticos / Tavernier, Christian. Madrid : Paraninfo, 1995 [696 TAV]
Nuevo manual de instalaciones de fontanera, saneamiento y calefaccin / F. Martn Snchez
.- 2 ed. .- Madrid: A. Madrid Vicente, Ediciones, 2007 [696/697 MAR]
Nuevo Reglamento de Baja Tensin : instalaciones industriales / Ed. E. Lopez Mora .Valencia: Alfa Desarrollo de Sistemas, 2004 [696.6 NUE]
Nuevo Reglamento de Baja Tensin : locales de pblica concurrencia / Ed. E. Lopez Mora .2 ed. .- Valencia: Alfa Desarrollo de Sistemas, 2004 [696.6 NUE]
Nuevo Reglamento de Baja Tensin : viviendas / Ed. E. Lpez Mora .- 2 ed. .- Valencia: Alfa
Desarrollo de Sistemas, 2004 [696.6 NUE]
Plomera : sistemas de suministro de agua caliente y calefaccin / F. Hall .- Mxico: Limusa,
1998 [696.4 HAL]
Plomera : sistemas de suministro de agua fra, desage e instalaciones sanitarias / F. Hall .Mxico: Limusa, 1998 [696.1 HAL]
Preparacin de agua caliente para usos sanitarios / A. Viti .- ATECYR .- [Madrid]: El Instalador,
[D.L. 1996] [696.4 VIT]
Principles of heating ventilating and air conditioning / R.H. Howell; H.J. Sauer; W.J. Coad .Atlanta, Ga: ASHRAE, 2005 [697 HOW]
Principles of heating ventilating and air conditioning : solutions manual / R.H. Howell; H.J.
Sauer; W.J.Coad .- Atlanta, Ga: ASHRAE, 2005 [697 HOW]
El proceso constructivo en los centros sanitarios / Grupo JG Ingenieros Consultores .Barcelona: Edicions UPC, 2006 [696/697 PRO]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
34
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Projecte dactivitats dun aparcament situat a Aiguaviva / J.Mul Montseny ... [et al.]; Aroenginy
.- Girona: Joan Mul Montseny, 2007 [696/699 PRO]
Projecte de legalitzaci de la instal.laci elctrica dun aparcament per vehicles lleugers en
un edifici ds educatiu / F. Pascual, X. Vil .- Sta. Perpetua de la Moguda: Francesc Pascual
Reyes, 2007 [696.6 PAS]
Projecte de llicncia ambiental dun aparcament privat en planta soterrani dun edifici
dhabitatges / A. Molinas Cuf ... [et al.] .- Girona: Albert Molinas Cuf, 2007 [696/699 PRO]
Projecte de llicncia ambiental dun aparcament subterrani privat situat en un edifici
dhabitatges / A. Moreno Linares ... [et al.] .- Girona: Artur Moreno Linares, 2007
[696/699 PRO]
Projecte elctric de baixa tensi dun aparcament situat a Aiguaviva /J. Mul Montseny ... [et
al.]; Aroenginy .- Girona: Joan Mula Montseny, 2007 [696.6 PRO]
Projecte elctric dun aparcament subterrani privat situat en un edifici dhabitatges / Artur
Moreno Linares ... [et al.] .- Girona: Artur Moreno Linares, 2007 [696.6 PRO]
Projecte tcnic per a la sol.licitud de la llicncia ambiental destinada a activitat de
Aparcament per a vehicles lleugers (inclosa en lannex II.2 de la Llei de la intervenci
integral de ladministraci ambiental i en lOrdenana Municipal dActivitats) / F. Pascual, X.
Vil .- Girona: Francesc Pascual Reyes, 2007 [696/699 PAS]
Prontuario de ventilacin. Ripoll : Soler Y Palau, 1972 [697.9 SOL]
Proyecto de sistemas termico-solares por el mtodo de las curvas-f / BECKMAN, William A. /
KLEIN, Sanford A. / DUFFIE, John A.. Madrid : Index, 1982 [697.7 BEC]
Prctica de la energa solar / SABADY, Pierre Robert. Barcelona : CEAC, 1983 [697.7 SAB]
Prevencin de ruidos : calidad de aire interior en instalaciones de climatizacin .- Madrid. El
Instalador, [D.L. 1998] .- [697 PRE]
Proteccin de instalaciones elctricas industriales y comerciales / Enriquez Harper, Gilberto.
Mxico : Limusa, 1996 [696.6 ENR]
Psicrometra / J.M. Pinazo .- ATECYR .- [Madrid]: El Instalador, [D.L. 1996] [697.93 PIN]
La psicrometra / A.L. Miranda .- Barcelona: CEAC, 1996 [697.93 MIR]
Recomanacions per a controlar la corrosi d'instal.lacions d'aigua i de calefacci. Barcelona
: Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya , 1987 [697 INS]
Recuperacin de energa en sistemas de climatizacin .- ATECYR .- Madrid: Editorial Tcnica
El Instalador, [D.L. 1996] [697.9 REC]
La Refrigeraci natural als edificis. Barcelona : Institut Catal d'Energia, 1991 [697.9 REF]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
35
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Sistemas de climatizacin / A. Cabetas .- ATECYR .- [Madrid]: El Instalador, [D.L: 2001]


[697.9 CAB]
Sistemas de climatizacin para viviendas, residencias y locales comerciales/ F. Cebrin
Quesada .- Madrid: ATECYR, [D.L. 2004] [697.9 CEB]
Sistemas de control para viviendas y edificios: domtica / J.M. Quintero, J. Lamas, J.D.
Sandoval .- Madrid: Paraninfo, 1999 [696.6 QUI]
Tcnicas de climatizacin / A,L. Miranda .- Barcelona: Marcombi, 2007 [697.9 MIR]
Tecnicas de la regulacin y gestin de energa en edificios .- Madrid : Asociacin Espaola de
Fabricantes e Importadores de Aparatos y Sistemas para la Automatizacin de Edificios (AFISAE),
1992 [697 TEC]
Tcnicas y procesos en las instalaciones singulares en los edificios / I. Gormaz Gonzalez .Madrid: Paraninfo, Thomson Editores, 2002 [696.6 GOR]
Tecnologa de la refrigeracin y aire acondicionado / W.C. Whitman, W.M. Johnson .- Madrid:
Paraninfo, 2000 .- 4 vols. [697.9 WHI]
Todo sobre la legionella : recopilacin de artculos aparecidos en la revista El Instalador
desde el ao 1994 hasta la fecha .- Madrid: El Instalador, 2001 [697 TOD]
Torres de refrigeracin / A.L. Miranda, P. Rufes .- Barcelona: Ed. CEAC, 1997 [697.9 MIR]
Tratado de rehabilitacin : patologa y tcnicas de intervencin. Las instalaciones .- Madrid:
Universidad Politcnica de Madrid. Departamento de Construccin y Tecnologa Arquitectnicas .Madrid: Ed. Munilla-Lera, 1999 [696 TRA]
Tubera : clculo de las prdidas de presin y criterios de diseo / A. Alamn, J.L. Esteban .ATECYR .- [Madrid]: El Instalador, [D.L. 2000] [696.1 ALA]
Ventilacin industrial : clculo y aplicaciones / E. Carnicer Royo .- Tercera edicin .- Madrid.
Paraninfo, 1998 [697.9 CAR]
Ventilacin industrial : Manual de recomendaciones prcticas para la prevencin de riesgos
profesionales .- Valencia: Generalitat Valenciana. Conselleria de Treball i Afers Socials. Direcci
General de Treball, 1992
[697.9 VEN]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


36
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Materials
Amianto en edificios e instalaciones : Qu hacer? / A. Calleja i Vila; S. Hernandez i
Carrascosa .- Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcci General de Relacions Laborals, 2001
.- 1 CD-ROM .- [691.27 CAL]
Anlisis del comportamiento dinmico y resistencia a la fatiga de una mezcla bituminosa /
J.L. Elvira, M. Pastor .- Madrid: Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas , [D.L.
1984] [691.16 ELV]
Aplicaciones de las cenizas volantes en el campo de la construccin : experiencia espaola
/ ALONSO, M.C. / LUXAN, M.P. de. 2 edicin. [Madrid] : Instituto de Ciencias de la Construccin
Eduardo Torroja, 1995 [691.32 ALO]
Autoclaved aerated concrete: properties, testing and design. RILEM Recommended Practice.
RILEM Technical Committees 78-MCA and 51-ALC / Ed. S. Aroni ... [et al.] .- London: E&FN
SPon: 1993 [691.32 AUT]
Caracterizacin de las propiedades diferidas del hormign y su incidencia estructural .Grupo Espaol del Hormign .- Madrid: Grupo Espaol del Hormign, 1998 [691.32 CAR]
Cendres volants. Barcelona : Cabi S.A., [1993] [691.32 CEN]
Concise encyclopedia of building & construction materials. Oxford : Pergamon Press, 1990
[691 MOA]
Concrete reinforcement corrosion from assessment to repair decisions / P. Pullar-Strecker .London: Thomas Telford, 2002 [691.32 PUL]
I Congreso de la Asociacin Cientfico-Tcnica del Hormign Estructural (ACHE) del 15 al 18
de noviembre de 1999, Sevilla : comunicaciones .- [S.l.]: Asociacin Cientfico Tcnica del
Hormign Estrucutral (ACHE), 1999 .- 3 vols. .- [691.32 CON]
Construcci amb bloc de formig / Llorens, J.I. de, Soldevila, A. .- Barcelona: Edicions UPC,
1997 [691.32 LLO]
La Corrosin del hormign y su proteccin / BICZOK, Imre. Bilbao : Urmo, 1978 [691.32 BIC]
Durabilidad de estructuras de hormign : gua de diseo CEB .- 2a edicin .- Madrid : Colegio
de Ingenieros de caminos, canales y puertos y GEHO-CEB, 1996 [691.32 DUR]
Durabilidad del hormign : estudio sobre medida y control de su permeabilidad .- Segunda
edicin .- Madrid: Ministerio de Obras Pblicas y Transportes, [D.L. 1989] [691.32 DUR]
La Durabilite des betons. Paris : Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chausses, 1992
[691.32 DUR]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


37
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Edificacin con prefabricados de hormign para usos industriales, comerciales,


aparcamientos y servicios / J. Vaquero... [et.al.] .- Madrid : Instituto Espaol del Cemento y sus
Aplicaciones (IECA), [D.l. 1996] [691.32 EDI]
Estudio de la adherencia de cordones de pretensado en elementos prefabricados de
hormigones de altas prestaciones iniciales / C. Vzquez .- [Madrid]: ACHE (Asociacin
Cientfico-Tcnica del Hormign Estructural), [D.L. 2002] [691.328 VAZ]
Estudio de los mecanismos combinados de fisuracin y adherencia en elementos de
hormign armado y pretensado / B. Sharaf Tork .- Madrid: Asociacin Cientfico-tcnica del
Hormign Estructural, 1999 [691.328 SHA]
Estudio experimental de la adherencia de cordones pretesos en hormigones de altas
prestaciones iniciales / Jos R. Mart .- [Madrid]: ACHE (Asociacin Cientfico-Tcnica del
Hormign Estructural), [D.L. 2002] [691.328 MAR]
Experimental study on microstructure and structural behaviour of recycled aggregate
concrete / Miren Etxeberria .- Barcelona: M. Etxeberria, 2004 [691.322 ETX]
Fiber-reinforced cement composites / BALAGURU, Perumalsalmy N. / SHAH, Surendra P.. New
York : McGraw-Hill, 1992 [691.54 BAL]
Fustes per a la construcci : propietats, macrostructura i microstructura. Barcelona : Institut
de Tecnologia de la Construcci de Catalunya , 1989 [691.11 INS]
Los geotextiles como nuevos materiales orgnicos en la obra pblica / A. Leiro, M. Blanco .Madrid: Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas, [D.L. 1990] [691.17 LEI]
Guia d'actuacions en sostres existents de biguetes de formig armat o precomprimit
/GENESCA I RAMON,Josep / GIBERT I ARMENGOL,Vicen /BELLMUNT I RIBAS Rafael.
[Barcelona] : Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya , 1996 [691.32 BEL]
Hormign armado : 14 edicin basada en la EHE : ajustada al Cdigo modelo y al
Eurocdigo / P. Jimenez Montoya, A. Garca Meseguer, F. Morn Cabr .- 14 edicin .Barcelona : Gustavo Gili, 2001 [691.328 JIM]
Hormign armado y pretensado / J.Murcia, A.Aguado, A.Mar .- Barcelona : Ediciones UPC, 1993
.- 2 vols. [691.328 MUR]
Hormign armado y pretensado. Ejercicios. Adaptado a la instruccin EHE / A.R. Mar Bernat
... [et al.] .- Barcelona: Edicions UPC, 1999 [691.328 HOR]
Hormign de alta resistencia : caractersticas. Dosificacin. Puesta en obra. Posibilidades /
GONZALEZ-ISABEL, Germn. [Bilbao?] : INTEMAC, 1993 [691.32 GON]
Hormign de alta resistencia. Estado actual de conocimientos / GALLIGO ESTEVEZ, Jos
Manuel / ALAEJOS GUTIERREZ, M Pilar. Madrid : Centro de Estudios y Experimentacin de
Obras Pblicas (CEDEX), [D.L. 1990] [691.32 GAL]
Hormign pretensado : concepcin, clculo, ejecucin / LACROIX, Roger / FUENTS, Albert.
Barcelon : Editores Tcnicos Asociados, 1978 [691.328 LAC]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
38
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Hormign pretensado : realizaciones espaolas : tomo IV - 1979-1990. Madrid : Asociacin


Tcnica Espaola del Pretensado, 1990 [691.328 HOR]
Hormigones ligeros armados : fabricacin, propiedades, aplicaciones / WEIGLER, Helmut /
KARL, Sieghart. Barcelona : Gustavo Gili, 1974 [691.328 WEI]
Los hormigones vistos en la edificacin y la obra pblica / MUELAS VALDEOLIVAS, Ernesto /
ROMERO POSTIGUILLO, Joaqun. Madrid : Centro de Estudios y Experimentacin de Obras
Pblicas (CEDEX), [D.L. 1993] [691.32 MUE]
Idoneidad de lo actuales mtodps de ensayo para evaluar las caractersticas de los ligantes
bituminosos / J.J. Ortega, M. Blanco, A. Cuevas .- Madrid: Centro de Estudios y Experimentacin
de Obras Pblicas, [D.L. 1982] [691.16 ORT]
Influencia del tamao y mecanismos de rotura del ensayo de compresin diametral / C.G.
Rocco .- Madrid: Grupo Espaol del Hormign (GEHO-CEB], 1998 [691.32 ROC]
Influencia de la puesta en obra del hormign en la durabilidad de las estructuras de
hormign armado y pretensado / M. Burn .- Madrid: Asociacin Cientfico-tcnica del Hormign
Estructural (ACHE), 1999 .- 2 vols [691.32 BUR]
Jornada sobre acristalamiento estructural exterior (AEE) : 1995. Barcelona : Fira de Barcelona,
[1996] [691.6 JOR]
Jornades tcniques sobre el ciment alumins i els seus prefabricats ... 24,25,26 i 27 dabril
de 1991.- Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona .- Barcelona: Col.legi
dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona, 1991 [691.32 JOR]
Lechadas bituminosas : proyecto, dosificacin y control de la fabricacin y puesta en obra /
UBACH CALVO, Antonio. Madrid : Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas
(CEDEX), [D.L. 1990] [691.16 UBA]
Manual AIDEPLA (MA-97) para el proyecto y la ejecucin de elementos resistentes con
Alveoplaca .- Madrid: Asociacin para la I+D de las Placas Alveolares AIDEPLA, 1997 [691.328
MAN]
Manual de ejemplos de aplicacin de la EHE a la edificacin .- Asociacin Cientfico-tcnia del
Hormign Estructural (ACHE). Comisin 5. Grupo de Trabajo 5/5 .- Madrid: ACHE, 2001
[691.328 MAN]
Manual de hormign armado : sptima edicin conforme con la nueva instruccin
EHE (1999) / FERRERAS, Roman .- Madrid : Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, [1999] [691.32 FER]
Manual de tecnologa del hormign reforzado con fibras de acero .- Asociacin Cientficotcnica del Hormign Estructural. Comisin 2. Grupo de Trabajo 2/2 .- [Madrid]: Asociacin
Cientfico-tcnica del Hormign Estructural (ACHE), 2000 [691.32 MAN]
Manual general URALITA .- 4 ed. .- Madrid: Paraninfo, 1992 [692 MAN]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
39
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Manual per a la diagnosi i el tractament de l'amiant a la construcci / R. Graus ... [et al.] .Barcelona: Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona, 1998 [691.27 MAN]
Materiales para contruccin: tipos, usos y aplicaciones / C. Hornbostel .- Mxico: Limusa, 1999
[691 HOR]
Modificacin de los ligantes bituminosos para su empleo en pavimentos flexibles / J.J.
Ortega, M. Blanco, A. Cuevas .- Madrid: Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas,
[D.L. 1982] [691.16 ORT]
Los Nuevos materiales en la construccin / MIRAVETE, Antonio. Zaragoza : Antonio Miravete,
1994 [691 MIR]
Orgenes, tipos y caracterizacin de las cenizas volantes / ALONSO RAMIREZ, Jos Lus.
Madrid : Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas (CEDEX), 1990 [691.31 ALO]
Patologa, rehabilitacin y refuerzo de obras de hormign armado : curso monogrfico :
INTEMAC, [1991] [691.32 PAT]
Prefabricados de hormign / VILAGUT, F.. Barcelona : Gustavo Gili, 1975 [691.32 VIL]
El problema de las parafinas en los betunes asflticos / J.M. Muoz Cebrin .- Madrid. Centro
de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas, [D.L. 1987] [691.16 MU]
Prospeccin sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios :
Informe / Ed. C. Sol Niub .- Institut dEstudis de la Seguretat .- Barcelona: Fundacin para la
Prevencin de Riesgos Laborales, 2001 [691.27 PRO]
La Qumica de los cementos / TAYLOR, F.W.. Bilbao : Urmo, 1978 [691.54 TAY]
Recomanacions per al reconeixement sistemtic i la diagnosi rpida de sostres construts
amb ciment alumins / MAA I REIXACH, Fruits / BELLMUNT I RIBAS Rafael. 2 edici
revisada. Barcelona : Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya , 1991 [691.32 MA]
Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la terpia de sostres cermics / SEGUI
SANTANA, Victor. Barcelona : Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya , 1995 [691.4
SEG]
Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la terpia de sostres de fusta / MAA I
REIXACH, Fruits. Barcelona : Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya , 1993
[691.11 MA]
Sntesis, caracterizacin y fotodegradacin en atmsfera inerte de diferentes tipos de
policloruro de vinilo / F. Castillo, M. Blanco .- Madrid: Centro de Estudios y Experimentacin de
Obras Pblicas, [D.L. 1991] [691.175 CAS]
Tecnologa y propiedades mecnicas del hormign / DELIBES LINIERS, Adolfo. 2 ed. [Madrid]
: INTEMAC, 1993 [691.32 DEL]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


40
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Tecnologa y Teraputica del hormign armado (Parte 1) / I. Sirvent .- Alicante: Instituto


Tcnico de la Construccin, 1997 [691.32 SIR]
Utilizacin de rido reciclado para la fabricacin de hormign estructural / ACHE. Comisin 2.
Grupo de Trabajo 2/5 .- [Madrid]: Asociacin Cientfico-tcnica del Hormign Estructural, 2006
[691.322 UTI]
Waste materials in construction : proceedings of the International conference on
environmental implications of constructions with waste materials ... : 1991. Amsterdam :
Elsevier, 1991 [691 WAS]

Responsabilitat civil. Assegurances. Valoracions


Manual de peritacin en seguros de construccin (incluye Ley de Ordenacin de la
Edificacin (LOE) con referencia al seguro decenal y valoraciones y tasaciones inmobiliarias
/ F. Merchn Gabaldn .- Madrid. Dossat 2000, 1999 [69:368.1 MER]
La prueba pericial urbanstica / M. Pilar Bensusan Martn .-Segunda edicin .- Granada: Editorial
Comares, 1998 [347.94 BEN]

Urbanisme
Arc maditerrani espanyol : eix europeu de desenvolupament. Valncia : Generalitat
Valenciana. Conselleria d'Obres Pbliques, 1993 [711(460) ARC]
Barcelona. Barcelona : Ajuntament de Barcelona, [1993] [711 BAR]
Barcelona 1979/2004 : del desenvolupament a la ciutat de qualitat .- Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, [D.L. 1999] [711 BAR]
Cerd : urbs i territori : una visi de futur : catleg de la Mostra Cerd ... setembre 1994 gener 1995. Barcelona. Barcelona : Fundaci Catalana per a la Recerca, 1994 [711 CER]
Ciutat funcional i morfologia urbana / SOLA-MORALES RUBIO. Barcelona : Edicions UPC
[711.4 SOL]
Ciutat Vella de Barcelona : Memria dun procs urb = Memoria de un proceso urbano / P.
Cabrera i Massans .- Badalona: Ara Llibres, 2007 [711 CAB]
Designing cities : critical readings in urban design / Ed. A. R. Cuthbert .- Malden, MA: Blackwell
Publishing, 2003 [711.4 DES]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


41
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Disseny delements de moderaci de la circulaci : aportaci a una mobilitat sostenible / G.


Jodar, I. Redondo .- Barcelona: Diputaci de Barcelona. rea de Medi Ambient, [D.L. 1998] [711.7
JOD]
Eficiencia energtica y urbanismo : gua del planeamiento urbanstico energticamente
eficiente / M. Adroer, J.L. Rovira, E. Viladomiu .- Institut Ildefons Cerd, Instituto para la
Diversificacin y Ahorro de la Energa (IDAE) .- Madrid: IDAE, 2000 [71 ADR]
Lespai pblic : ciutat i ciutadania / J. Borja; Z. Mux .- Barcelona: Diputaci de Barcelona, 2001
[711.4 BOR]
L'Espai Urb : criteris de disseny / A. Gonzlez .- Barcelona : Edicions UPC, 1993
[711.4 GON]
Les formes de creixement urb / M. de Sol-Morales .- Barcelona : Edicions UPC, 1993
[711.4 SOL]
Gua para la redaccin de proyectos de urbanizacin .- Ed. L. Arizmendi Barnes ... [et al.] .[S.l.]: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Espaa. CAT Cantabria, [s.a.] .- 2 vols.
[711.1 GUI]
Gua para la redaccin de proyectos de urbanizacin : pliego de condiciones tcnicas para
obras de urbanizacin .- Ed. A. Carrilero Trujillo ... [et al.] .- [S.l.] : Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de Espaa, CAT Cantabria , [D.L. 1998] [711.1. GUI]
Infraestructuras urbanas / E.Alabern; C. Guilemany .- [S.l.]: Edaurd Alabern i Valent, 1999
[711.1 ALA]
Manteniment urbanitzaci : fitxes / CASADO MARTINEZ / BELLMUNT I RIBAS Rafael.
Barcelona : Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya ,1991 [711 BEL]
Manual davaluaci dequipaments pblics = Manual de evaluacin de equipamientos
pblicos .- Diputaci de Barcelona .- Barcelona: Institut dEdicions de la Diputaci de Barcelona,
2004
[725 MAN]
Manual delements urbans : mobiliari i microarquitectura / J.M. Serra , Diputaci de Barcelona.
Area de Cooperaci .- Barcelona: Institut dEdicions de la Diputaci de Barcelona, 2000
[712 SER]
Manual de paisatge urb / F. Ferrer Viana .- Barcelona. Institut dEdicions de la Diputaci de
Barcelona, 2003 [711 FER]
Montjuc : Barcelona Parc Central / Ed. J. Latorre; R. Mercader .- Barcelona: Barcelona de
Serveis Municipals, [D.L. 2007] [712.2 MON]
Montjuc : Barcelona Parque Central / Ed. J. Latorre; R. Mercader .- Barcelona: Barcelona de
Serveis Municipals, [D.L. 2007] [712.2 MON]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


42
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Obres i serveis municipals / J.M. Amezqueta .- Barcelona: Col.legi Oficial d'Enginyers Tcnics
d'Obres Pbliques de Catalunya, [D.L. 1994] [711 AME]
Lordenaci urbanstica : conceptes, eines i prctiques / J. Esteban i Noguera .- Barcelona:
Institut dEdicions de la Diputaci de Barcelona, 2001 [711.4 EST]
Plecs de prescripcions tcniques de manteniment dels espais verds / J. Bosch, X. Candela, G.
Jan .- Bacelona: Diputaci de Barcelona i Associaci de Professionals dels Espais Verds de
Catalunya (APEVC), 2001 [712.2 BOS]
Recomendaciones para el proyecto y diseo del viario urbano / L.F.MANCHN /
J.A.SANTAMERA.- 2 ed. revisada .- Madrid : Ministerio de Fomento, 2000 [711.4 MAN]
Recomendaciones para la redaccin de los proyectos de plantaciones .- Segunda edicin .Ministerio de Obras Pblicas y Transportes. Direccin General de Carreteras .- Madrid: MOPT,
[D.L. 1991] [712.4 REC]
Urbanisme a Barcelona: 1999 .- Ajuntament de Barcelona .- Barcelona: Ajuntament de Barcelona,
1999 [711(460.23) URB
L'Urbanisme des rseaux : thories et mthodes / DUPUY. Paris : Armand Colin, 1991
[711.4 DUP]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


43
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Legislaci:

Arquitectura. Construcci. Obres pbliques. Urbanisme - (le-con)


AE-88 : anejo : acciones en la edificacin : norma de construccin sismorresistente (parte
general y edificacin), NCSE-94 ... Madrid: Ministerio de Obras Pblicas, Transportes y Medio
Ambiente, 1995 [LE-CON 43]
Aparells elevadors : recopilaci de la legislaci aplicable : 1990. Barcelona : Generalitat de
Catalunya. Direcci General de seguretat Industrial, 1990 [LE-CON 20]
Bastides .- Centre de Documentaci Josep Renart, Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de
Barcelona .- Barcelona: Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona, 1999
[LE-CON 69]
CA-88 : condiciones acsticas en los edificios. Madrid : Ministerio de Obras Pblicas,
Transportes y Medio Ambiente, 1994 [LE-CON 45]
Certificat dhabitabilitat de lhabitatge usat .- Centre de Documentaci Josep Renart, Col.legi
dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona .- Barcelona: Col.legi dAparelladors i Arquitectes
Tcnics de Barcelona, 2000 [LE-CON 73]
El certificat de solidesa .- Centre de Documentaci Josep Renart, Col.legi dAparelladors i
Arquitectes Tcnics de Barcelona .- Barcelona: Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de
Barcelona, 2001 [LE-CON 77]
Codi d'accessibilitat de Catalunya. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de
Benestar Social, 1995 [LE-CON 16]
Codi Urbanstic de Catalunya / Ed. I. Mart ; E. Vicente .- 2 edici .- Barcelona: Atelier, 2004
[LE-CON 88]
Cdigo de Urbanismo de Catalua : normativa autonmica i estatal / Ed.- A.Alonso Ureba ...
[et al.] .- Las Rozas: La Ley, 2006 [LE-CON 94]
Cdigo Tcnico de la Edificacin .- Barcelona: Ed. Enginyers Industrials de Catalunya, 2006
.- 6 v. .- [LE-CON 91]
Cdigo Tcnico de la Edificacin : con comentarios y concordancias, fichas de aplicacin
por usos y tablas de conversin de magnitudes / Ed. F.J. Garca; D. Garca Abacens .- 3 ed. .Pamplona: DAPP Publicaciones Jurdicas, 2007 [LE-CON 95]
Compendio de arquitectura legal : derecho profesional y valoraciones inmobiliarias / F.
Garcia Erviti .- Madrid: Mairea/Celeste, 2001 [LE-CON 84]
Conservaci i seguretat de les faanes .- Centre de Documentaci Josep Renart .- Barcelona:
Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona, 1999 [LE-CON 65]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
44
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Control de qualitat : recomanacions, identificaci de lacer per a armar, identificaci dels


maons, cas prctic .- Centre de Documentaci Josep Renart, Col.legi dAparelladors i Arquitectes
Tcnics de Barcelona .- Barcelona: Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona,
1999 [LE-CON 72]
Control de qualitat de poliuretans projectats .- Centre de Documentaci Josep Renart, Col.legi
dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona .- Barcelona: Col.legi dAparelladors i
Arquitectes Tcnics de Barcelona, 1999 [LE-CON 74]
Criteris per a la redacci dinformes, certificats, peritatges i dictmens .- Centre de
Documentaci Josep Renart, Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona .Barcelona: Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona, 1997 [LE-CON 71]
CT-79 : condiciones trmicas en los edificios. Madrid : Ministerio de ObrasPblicas, Transportes
y Medio Ambiente, 1994 [LE-CON 32]
Derecho de la construccin : diccionario prctico de jurisprudencia / LLEBARIA, Sergio.
Barcelona : PPU. Promociones y Publicaciones Universitarias, 1993 [LE-CON 3]
El dret urbanstic de Catalunya / R. Revilla .- Institut dEstudis Autonmics .- Valncia: Tirant lo
Blanch, 2001 [LE-CON 80]
EA-95: Estructuras de acero en edificacin .- Madrid: Ministerio de Fomento, 1998[LE-CON 57
EH-91 : instruccin para el proyecto y la ejecucin de obras de hormign en masa o armado.
Madrid : Ministerio de Obras Pblicas, Transportes y Medio Ambiente, 1995[LE-CON 27]
EHE-08 : Instruccin de Hormign Estructural : con comentarios de los miembros de la
Comisin Permanente del Hormign .- Madrid: Ministerio de Fomento, 2008 [LE-CON 55]
Elementos de sealizacin, balizamiento y defensa de las carreteras : pliego de
prescripciones tcnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) .- Madrid:
Ministerio de Fomento, 2000 [LE-CON 63]
Enderrocs .- Centre de Documentaci Josep Renart .- Barcelona: Col.legi dAparelladors i
Arquitectes Tcnics de Barcelona, 1999 [LE-CON 48]
EP-93 : instruccin para el proyecto y ejecucin de obras de hormign pretensado. Madrid :
Ministerio de Obras Pblicas, Transportes y Medio Ambiente, 1993 [LE-CON 24]
FL-90 : muros resistentes de fbrica de ladrillo. Madrid : Ministerio de Obras Pblicas,
Transportes y Medio Ambiente, 1995 [LE-CON 41]
Les garanties a la LOE : assegurances, oficines de control tcnic, actes de replanteig i de
recepci dobra .- Centre de Documentaci Josep Renart. Col.legi dAparelladors i Arquitectes
Tcnics de Barcelona .- Barcelona: Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona,
2000 [LE-CON 76]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


45
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Gua de aplicacin de la Instruccin de Hormign Estructural : edificacin .- Ministerio de


Fomento. Comisin Permanente del Hormign .- Madrid: Ministerio de Fomento, 2002 [LE-CON
87]
Gua tcnica de accesibilidad en la edificacin 2001 .- Ministerio de Fomento. Direccin General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo; Instituto de Migraciones y Servicios Sociales .Madrid. Ministerio de Fomento, 2001 [LE-CON 85]
Grues torre .- Centre de Documentaci Josep Renart, Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics
de Barcelona .- Barcelona: Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de Barcelona, 1999 [LECON 79]
Guia per a ls de la instrucci EHE: clcul / F. Ma i A. Sagrera .- Barcelona: Institut de
Tecnologia de la Construcci de Catalunya, 1999 [LE-CON 59]
Guia per a ls de la instrucci EHE: materials, execuci, control / F. Bermejo ... [et al.] .Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya, 1999 [LE-CON 56]
Indice de disposiciones relacionadas con la edificacin : legislacin de las Comunidades
Autnomas vigente al 1 de agosto de 2000 / A. Castro .- [Madrid]: Ministerio de Fomento, 2000
[LE-CON 53]
Indice de disposiciones relacionadas con la edificacin : Legislacin del Estado. Vigente al
2 de enero den 2005 .- 13 ed. / A. CASTRO SANCHEZ .- 13 ed. .- Madrid : Ministerio de
Vivienda, 2005 [LE-CON 9]
Instruccin relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril .Tercera edicin .- [Madrid[: Ministerio de Obras Pblicas y Transportes, [D.L. 1991][LE-CON 60]
IOS-98 : Instruccin para el proyecto, construccin y explotacin de obras subterrneas
para el transporte terrestre .- Ministerio de Fomento. Direccin General de Carreteras .- Madrid:
Ministerio de Fomento, 2000 [LE-CON 62]
Ley de propiedad horizontal comentada : qu significa cada artculo : casos y ejemplos
prcticos / D. Almera, I. Alonso .- Madrid: Ed. Paraninfo, 1996 [LE-CON 50]
Ligantes bituminosos de rfeologa modificada y mezclas bituminosas discontinuas en
caliente para capas de pequo espesor (Orden Circular 322/97 .- Madrid. Ministerio de
Fomento, 1997
[LE-CON 54]
El Llibre de lEdifici .- Centre de Documentaci Josep renart .- Barcelona: Col.legi dAparelladors i
Arquitectes Tcnics de Barcelona, 1996 [LE-CON 64]
Manual para la aplicacin de la Ley de Ordenacin de la Edificacin (LOE) : adaptado a la
Ley de Ordenacin de la Edificacin (LOE) y a la ordenanza de la Inspeccin Tcnica de
Edificios (ITE) / F. Merchn Gabaldn .- Madrid: CIE Dossat 2000, 2000 [69(460) MER]
MV-103 : clculo de las estructuras de acero laminado en edificacin. Madrid : Ministerio de
Obras Pblicas, Transportes y Medio Ambiente, 1995 [LE-CON 28]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
46
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

MV-104 : ejecucin de las estructuras de acero laminado en edificacin. Madrid : Ministerio de


Obras Pblicas, Transportes y Medio Ambiente, 1994 [LE-CON 34]
MV-105 : roblones de acero. Madrid : Ministerio de Obras Pblicas, Transportes y Medio
Ambiente, 1994 [LE-CON 35]
MV-107 : tornillos de alta resistencia para estructuras de acero. Madrid : Ministerio de Obras
Pblicas, Transportes y Medio Ambiente, 1994 [LE-CON 36]
MV-108 : perfiles huecos de acero para estructuras de edificacin. Madrid :Ministerio de Obras
Pblicas, Transportes y Medio Ambiente, [D.L. 1993] [LE-CON 37]
MV-109 : perfiles conformados de acero para estructuras de edificacin. Madrid : Ministerio de
Obras Pblicas y Transportes, [D.L. 1992] [LE-CON 38]
MV-110 : clculo de las piezas de chapa conformada de acero en edificacin. Madrid :
Ministerio de Obras Pblicas y Transportes, [D.L.1992] [LE-CON 39]
Normativa d'accessibilitat a Catalunya. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de
Benestar Social, 1991 [LE-CON 15]
Normativa urbanstica metropolitana. Barcelona : Mancomunitat de Municipis de l'rea
Metropolitana, 1990 [LE-CON 7]
Normativa Urbanstica Metropolitana : Normes urbanstiques. Ordenances metropolitanes
dedificaci. Ordenana metropolitana de publicitat. Ordenana metropolitana de
rehabilitaci : reedici actualitzada 2001 .- Area Metropolitana de Barcelona. Mancomunitat de
municipis .- [S.l.]: Mancomunitat de Municipis de lArea Metropolitana de Barcelona, 2001 [LECON 82]
Normes : condicions mnimes d'habitabilitat i de construcci dels edificis acontemplar en
les Ordenances d'Edificaci. Barcelona : Institut de Tecnologia de la Construcci de Catalunya ,
D.L. 1983 [LE-CON 19]
Normes urbanstiques de la Cerdanya (Girona). Barcelona : Generalitat de Catalunya.
Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques. Direcci General d'Urbanisme, 1992[LECON 11]
Normes urbanstiques del Pla General Metropolit. Barcelona : Generalitat de Catalunya.
Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques. Direcci General d'Urbanisme, [1991]
[LE-CON 18]
NTE : Normas Tecnolgicas de la Edificacin . Madrid : Ministerio de Obras Pblicas,
Transportes y Medio Ambiente, 1993-1995 [LE-CON 23]
La Nueva ley sobre el regimen del suelo y ordenacin urbana : estudio analtico y
comparativo ... / BOLAS ALFONSO, Lus. [S.l.] : Revista de Derecho Privado, 1993 [LE-CON 5]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


47
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Ordenana dels usos del paisatge urb de la ciutat de Barcelona (Aprovada definitivament
pel Consell Plenari el 26 de mar de 1999) .- Ajuntament de Barcelona .- [S.l.]: [Gaseta Municipal
de Barcelona], [2000] [LE-CON 31]
Ordenana sobre protecci del patrimoni arquitectnic histrico-artstic de la ciutat de
Barcelona. Barcelona : Ajuntament de Barcelona, [D.L. 1993] [LE-CON 46]
Piscinas pblicas y privadas : instrucciones, recomendaciones, y obligaciones para su
construccin y mantenimiento . 5 edicin. Barcelona : Asociacin Espaola de Industriales y
Tcnicos de Piscinas e Instalaciones Deportivas, 1991 [LE-CON 14]
Pliego de condiciones tcnicas y de seguridad y salud en la edificacin / M. Borso di
Carminati Peris ... [et al.] .- [Valencia]: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
Espaa,Instituto Valenciano de la Edificacin, [D.L. 2001] .- 2 vols., 1 disquet i 1 CD-ROM [LECON 83]
Pliego de prescripciones tcnicas generales para obras de carreteras y puentes (actualizado
a 1 de marzo de 2007) / G. Bustos; E. Prez .-.- 5 edicin .- Madrid: Liteam Ediciones, 2007 [LECON 13]
La prctica del urbanismo : efectos de la STC 61/1997, sobre ordenamiento urbanstico / A.
Ballesteros ... [et al.] .- Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 1997
[LE-CON 49]
El projecte de bastida .- Centre de Documentaci Josep Renart. Col.legi dAparelladors i
Arquitectes Tcnics de Barcelona .- Barcelona: Col.legi dAparelladors i Arquitectes Tcnics de
Barcelona, 2000 [LE-CON 75]
Projecte de norma tcnica per a la construcci de tnels viaris al Municipi de Barcelona .Direcci General dExplotaci dels Tnels Viaris .- [Barcelona]: Direcci dExplotaci dels Tnels
Viaris, 2000 [LE-CON 86]
Proyectos y obras de urbanizacin : comentarios, legislacin, jurisprudencia, consultas y
formularios / A. Cano Murcia .- Las Rozas (Madrid): El Consultor de los Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2006 [LE-CON 93]
QB-90 : cubiertas con materiales bituminosos. Madrid : Ministerio de Obras Pblicas,
Transportes y Medio Ambiente, [D.L. 1993] [LE-CON 30]
Qualitat acstica en l'edificaci: instal.lacions d'ascensors / J. Romeu, S. Jimnez, X.
Saluea, R. Capdevila .- Barcelona: Enginyers Industrials de catalunya. Associaci/Col.legi, 1998
[LE-CON 52]
RC-93 : instruccin para la recepcin de cementos. Madrid : Ministerio de Obras Pblicas,
Transportes y Medio Ambiente, 1995 [LE-CON 33]
RC-97 : Instruccin parala recepcin de cementos .- Madrid: Ministerio de Fomento, 1997
[LE-CON 51]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


48
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Reglamento de aparatos de elevacin y manutencin e instrucciones tcnicas


complementarias. Madrid : Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 1992 [LE-CON 21]
RL-88 : pliego general de condiciones para la recepcin de los ladrillos cermicos en las
obras de construccin. Madrid : Ministerio de Obras Pblicas y Transportes, 1988[LE-CON 42]
ROM 4.1-94 : proyecto y construccin de pavimentos portuarios. Madrid : Ministerio de Obras
Pblicas, Transportes y Medio Ambiente, 1994 [LE-CON 44]
RY-85 : pliego general de condiciones para la recepcin de yesos y escayolas. Madrid :
Ministerio de Obras Pblicas, Transportes y Medio Ambiente, 1995 [LE-CON 40]
Secciones de firme : Instruccin 6.1-1.C y 6.2-1 C. Madrid : Ministerio de Obras Pblicas y
Transportes, [D.L. 1990] [LE-CON 48]
Text refs de les normes subsidiries de planejament de la Cerdanya (Lleida): incorpora a
l'annex les normes subsidiries del municipi de Prats i Sansori el pla parcial dordenaci el
Pla. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques.
Direcci General d'Urbanisme, 1993 [LE-CON 12]
Text refs i Reglament de la Llei durbanisme .- Barcelona: Generalitat de Catalunya. Dep. de
Poltica Territorial i Obres Pbliques, 2006 [LE-CON 92]
Urbanisme prctic : Comentaris i formularis / J.A. Font Moncls .- Barcelona. Bayer Hnos., 2008

Legislaci:
Instal.lacions domstiques i industrials - (le-ins)

Coleccin legislativa gas-agua-calefaccin : proteccin contra incendios. 4 ed. ampliada.


Madrid : El Instalador, 1994 [LE-INS 1]
Comentarios
al reglamento de instalaciones trmicas en los edificios (RITE) para
instaladores y mantenedores / F. Galdn .- Confederacin Nacional de Asociaciones
Empresariales de Fontanera, Gas, Calefaccin y Afines .- Madrid: El Instalador, [D.L: 1999] [LEINS 16]
Difusin del RITE .- Asociacin Tcnica Espaola de Climatizacin y Refrigeracin, IDEA .Madrid: IDEA, 1998 [LE-INS 19]
Elementos de la construccin / Ed. Y. Paramio Pintado .- Las Rozas: La Ley, 2005
[LE-CON 89]
Normas bsicas para las instalaciones interiores de suministro de agua .- Barcelona: Ed.
Ceysa, [D.L. 1999] [LE-INS 18]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
49
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Normativa ilustrada de fontanera BOE de 9 de diciembre de 1975 .- [S.l.]: IBP Ibrica, [s.a.]
[LE-INS 24]
Ordenances d'obres i instal.lacions de serveis en el domini pblic municipal: aprovades pel
Consell Plenari en dues etapes : inicialment de 30 de novembre de 1990 i definitivament el
22 de mar de 1991 : vigents des del 22 de maig de 1991. Brcelona : Ajuntament de Barcelona,
[D.L. 1993], [D.L.1991] [LE-INS 8]
Ordenana sobre instal.laci d'antenes. Barcelona : Ajuntament de Barcelona, [D.L. 1993]
[LE-INS 10]
El orgen de la legionela en las instalaciones : diseo, prevencin y control. Aspectos
normativos : Construmat : Barcelona 2001 .- ACTECIR .- [Barcelona] : ACTECIR, 2001
[LE-INS 21]
Plantes i instal.lacions frigorifiques (fred industrial) : recopilaci de la legislaci aplicable :
1994 .- Barcelona : Generalitat de Catalunya. Direcci General de Seguretat Industrial, 1994
[LE-INS 11]
Pliego de prescripciones tcnicas generales para tuberas de abastecimiento de agua.
Madrid : Ministerio de Obras Pblicas, Transportes y Medio Ambiente, 1994 [LE-INS 3]
Pliego de prescripciones tcnicas generales para tuberas de saneamiento de poblaciones.
Madrid : Ministerio de Obras Pblicas y Transportes, [1989] [LE-INS 2]
Qualitat acstica en ledificaci : sorolls en les instal.lacions daigua. Recomanacions per
evitar-los / J. Romeu ... [et al.] .- Barcelona: Enginyers Industrials de Catalunya.
Associaci/Col.legi, 2001 [LE-INS 23]
Recomanacions per a la redacci de projectes denllumenat pblic .- Enginyers Industrials de
Catalunya. Associaci/Col.legi .- Barcelona: Enginyers Indusrtrials de Catalunya.
Associaci/Col.legi, 1997 [LE-INS 14]
Reglamanto de homologacin de quemadores para combustibles lquidos en instalaciones
fijas .- Ministerio de Industria y Energa .- Madrid: Ministerio de Industria y Energa, [D.L.1992]
[LE-GAS 11]
Reglamento de instalaciones de calefaccin, climatizacin y agua caliente sanitaria .-Madrid.
Ministerio de Industria y Energa, [D.L. 1996] [LE-INS 6]
Reglamento de instalaciones de calefaccin, climatizacin y agua caliente sanitaria con el
fin de racionalizar su consumo energtico e instrucciones tcnicas complementarias : ITIC :
texto legal y explicaciones .- Madrid : Ministerio de Fomento. Direccin General de la Vivenda, la
Arquitectura y el Urbanismo, 1996 [LE-INS 13]
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domsticos colectivos o
comerciales. (Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre) : rdenes complementarias de
obligado cumplimiento para las comunidades de Madrid, Castilla-Len y Aragn) .- Madrid:
DIPRO, [s.a.] [LE-GAS 16]
Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya
50
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1

Reglamento de instalaciones trmicas en los edificios : nuevo RITE .- Madrid: El Instalador,


2007 [LE-INS 27]
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas. Madrid :Ministerio de
Industria y Energa, 1991, 1993 [LE-INS 9]
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorficas * .- Barcelona: Ceysa, [D.L.
2001] [LE-INS 25]
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorficas ** .- [Madrid]: Liteam, [D.L.
2001] [LE-INS 26]

Recursos i fonts dinformaci Enginyers Industrials de Catalunya


51
Aquests llibres formen part de la collecci de la Biblioteca, per accedir a la fitxa completa del llibre
i/o sollicitar el prstec cal entrar a la Biblioteca Digital o anar a la Sala de consulta de la seu de
Barcelona, Via Laietana 39 3 planta. biblioteca@eic.cat
Data: 18-12-2008 Versi 1