Está en la página 1de 2

OGP3 Muziek

Format voor sterkte-zwakte-analyse bij lesontwerp


Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie


bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
overdenking van de groep
Denk in je antwoorden aan de terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie
als praktijk
Wat ging goed?

B1. Leerdoelen stellen


De student kiest in zijn lesontwerp
voor passende leerdoelen (proce- en
prodcut) die aansluiten bij leeriljnen
en het bestaande
onderwijsprogramma van de
stagegroep.

B3. Leeractiviteiten begeleiden


De student toont aan dat hij in staat
is om in de lesuitvoering
coperatieve werkvormen te
hanteren. De student toont aan dat
hij leerlingen hulp biedt bij het
leerproces, rekening houdend met de
kenmerken van de groep. Hij
bevordert de samenwerking tussen
leerlingen en de redzaamheid van
individuele leerlingen.

A3. Leiding geven aan het


groepsproces
De student toont dat hij

Wat mag beter?

De les was een aangepaste


les vanuit de methode, en
sloot dus aan op de
leerlijn/onderwijsprogramma
Het doel was gemaakt
vanuit de beginsituatie. Dit
had ik met mijn begeleider
besproken, zodat ik wist wat
de leerlingen voor de les al
kenden en konden.
De les begonnen we door
het te hebben over dinos.
Door de leerlingen te vragen
naar hun beleving rondom
dit onderwerp, waren ze erg
betrokken.
Na het spelen van de maat
of het zingen van het lied gaf
ik kinderen complimenten,
zodat ze gemotiveerd en
betrokken bleven.
Ik gaf na het spelen van de
maat of het zingen van het
lied tips, zodat we tot beter
resultaat kwamen en
leerlingen zich ontwikkelen
in het vak muziek.
Voor dat we de les
begonnen gaf ik duidelijk de
regels aan bij het vak

Het zingen van de liedjes


de volgende keer
overtuigender
overbrengen anders
nemen de leerlingen dit
ook over. Dit had ik me
vooraf wel al goed
voorbereid, maar tijdens
de les niet meer aan
gedacht.

samenwerking leren tijdens de


onderwijsactiviteiten bevordert en
laat expliciet zien dat hij kinderen
aanspreekt op gedrag, hen positief
stimuleert en zicht houdt op alle
groepjesleerlingen.
-

A4. Interactie aangaan met de


groep
De student toont aan dat hij vanuit
een onderzoekende houding
gesprekken voert met de leerlingen
door actief te luisteren. De student
evalueert de onderwijsactiviteiten met
kinderen en hij geeft feedback aan
leerlingen op het
samenwerkingsproces en/of op de
gestelde doelen.

B2 Leeractiviteiten ontwerpen
De student toont in het ontwerp aan
dat hij coperatieve werkvormen
hanteert.
De student maakt zichtbaar dat hij
voor aanvang van de lesactiviteiten
benodigde materialen en
leermiddelen klaar zet.

muziek. Bijvoorbeeld wat


doen we als ik praat?
Hierdoor is er orde en gaan
kinderen niet rommelen met
de muziekinstrumenten
tijdens de instructie.
Tijdens de les hield een
leerling zich niet aan de
regels. Ik gaf hem als eerste
een waarschuw, hij ging
door waardoor ik hem apart
moest zetten. Hij deed toen
wel weer goed mee, als
beloning mocht hij na 10
minuten weer op zijn eigen
plek zitten.
Aan het einde van de les
hebben we het lesdoel
samen gevalueerd door het
lesdoel te herhalen. De
kinderen liet ik zelf kort
vertellen wat ze hadden
geleerd.
Ook vroeg ik feedback op de
werkvormen, wat vonden ze
ervan?
Ook vroeg ik welke
werkvormen ik nog meer
zou kunnen gebruiken?
Hierdoor krijg ik nieuwe
ideen en kom ik erachter
wat de kinderen fijn vinden
Voor de les had ik alle
materialen klaar gelegd,
zodat ik tijdens de les niet
meer hoefde te zoeken.
De werkvormen heb
stapsgewijs ik in mijn
lesvoorbereiding
beschreven, zodat ik
duidelijk wist wat ik en de
kinderen gingen doen.

Tijdens de les klopte de


nummers niet in mijn
lesvoorbereiding. Niet
goed gekeken of klopt het
boek niet? Volgende keer
beter controleren.