Está en la página 1de 15

TOMS DE AQUINO

Y LA METAFSICA PERDIDA DE ARISTTELES


ENRIQUE ALARCN

Following St. Albert the Great, Thomas Aquinas distinguishes


tacitly two stages in Aristotle's doctrine on seprate substances.
A first and imperfect attempt culminates in book Lambda of the
Metaphysics. In a second and final treatise, Aristotle manifests
the most valuable of the doctrines of Plato, avoiding his inexactitudes of expression

En estas pginas pretendo mostrar que Sto. Toms distingue


dos etapas en la teologa de Aristteles. La primera, imperfecta,
culmina con las inteligencias subsistentes y el Primer Motor en el
libro Lambda de la Metafsica; la segunda y definitiva sera un
estudio sobre dichas sustancias separadas donde Aristteles habra
expresado con exactitud lo ms slido de las tesis de Platn.

1. La Metafsica de Aristteles, obra incompleta.


El conocimiento de las sustancias separadas es, para Aristteles, la culminacin de las ciencias y tambin de la tica.
En efecto: las ciencia es un conocimiento cierto por causas1. Lo
primero conocido son las realidades sensibles2, cuyo ser proviene
del cambio. Ahora bien, este movimiento del universo, siendo
perpetuo, slo puede explicarse mediante causas inmateriales3. Por
Aristteles, Analyticaposteriora, lib. 1, cap. 2, 71 b 9-12.
Aristteles, Analyticaposteriora, lib. 2, cap. 19,100 a 3-9.
Aristteles, Metaphysica. Translatio Anonyma, lib. 9, cap. 6 (A, 6, 1071 b 322) (Aristteles Latinus, t. XXV, 2, 210, lin. 22-211, lin. 16): "Sed quoniam tres
sunt substantie, due quidem physice et una immobilis, de ea dicendum est quia
necesse est esse sempiternam aliquam substantiam immobilem Nam substantie
prime entium, et si omnes corruptibiles, omnia corruptibilia, sed impossibile
motum aut fieri aut corrumpi (semper enim erat), nec tempus. Non enim possibile

Anuario Filosfico, 2000 (33), 557-571

c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

557

ENRIQUE ALARCON

tanto, la Filosofa Primera, que estudia las causas ltimas de lo


real, tiene como objeto propio dichas causas, que Aristteles denomina sustancias separadas4.
Por otra parte, segn Aristteles, la felicidad del hombre estriba
en el ejercicio de su ms alta facultad, la inteligencia, respecto a su
mejor objeto. Como inteligir es acto perfecto, su mejor objeto debe
ser plenamente actual; y, para serlo, debe ser inmaterial, ya que la
materia es un principio constitutivo potencial. Por tanto, el conocimiento de las sustancias separadas no slo es el pice de la ciencia, sino tambin de la actividad prctica del hombre5.
prius et posterius esse cum non sit tempus; ergo motus sic est continuus ut tempus; aut enim idem aut motus est aliqua passio. Motus vero non est continuus nisi
secundum locum, et eius qui est in circulo. Sed si flierit mobilis aut effectivus, et
non agens aliquid, non est motus; contingit enim potentiam habens non agere.
Nichil ergo prodest, nec si substantias ponamus sempiternas, quemadmodum et
qui species, nisi aliquod potens inerit principium transmutari; non ergo nec ea
sufficiens erit, nec alia substantia preter species; nam si non egerit non erit motus
<...> sempitemus; contingit enim quod potentia est non esse. Oportet igitur esse
principium tale cuius substantia actus. Amplius tales oportet esse substantias sine
materia; sempiternas enim esse oportet, si et aliud aliquid est sempiternum actu".
Vase Toms de Aquino, In Metaphysic, prooemium.
4
Aristteles, Metaphysica, lib. E, cap. 1,1026 a 18-23.
5
Aristteles, Ethica Nicomachea. Translatio Roberti Grosseteste. Recensio
pura, lib. 10, cap. 8, 7 (1177 a 12-26) {Aristteles Latinus, t. XXVI, 1-3 .A,
358, lin. 25- 359, lin. 12): "Si autem est felicitas secundum virtutem operacio,
racionabile secundum optimam. Hec autem utique erit, optimi. Sive utique intellectus hoc sive aliud quid, quod utique secundum naturam videtur principari et
dominari et intelligenciam habere de bonis et divinis, sive divinum et ipsum sive
eorum que in nobis dninissimum, huius operacio secundum propriam virtutem
erit utique perfecta felicitas. Quoniam autem est speculativa, dictum est. Confessum autem hoc utique videbitur esse, et hiis que prius, et ipsi vero. ptima et
enim hec est operacio. Et enim intellectus, eorum que in nobis, et cognoscibilium,
circa que intellectus. [...] Delectabilissima autem earum que secundum virtutem
operacionum que secundum sapienciam confesse est. Videtur igitur philosophia
admirabiles delectaciones habere, puritate et firmitate. Racionabile autem scientibus quam querentibus delectabiliorem conversacionem esse". De partibus animalium. Translatio Moerbecana, lib. 1, cap. 5, 644 b 24-25, 32-34 (apud Swnma
Theologiae, IF-IIae, q. 180, a. 7, ad 3 y P-IIae, q. 66, a. 5, ad 3): "Accidit circa
illas honorabiles existentes et divinas substantias, minores nobis existere theorias.
Sed etsi secundum modicum attingamus eas, tamen, propter honorabilitatem
cognoscendi, delectabilius aliquid habent quam quae apud nos omnia [...]. Amabile est magis parvum aliquid cognoscere de rebus nobilioribus, quam multa
cognoscere de rebus ignobilioribus". Vase Toms de Aquino, In De causis,

558
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

TOMS DE AQUINO Y LA METAFSICA PERDIDA DE ARISTTELES

La importancia de dicho saber para Aristteles contrasta con la


brevedad de sus textos al respecto . Es tambin paradjico que en
el pasaje ms importante, del libro Lambda de la Metafsica,
Aristteles reconozca la insuficiencia de su estudio sobre el nmero de las sustancias separadas: l mismo lo reserva explcitamente
a los ms capaces7. Y, conforme a la ordenacin tradicional de la

prooemium (H. D. Safrey (ed.), Marietti, Torino, 1955) n. 1-8: "Sicut Philosophus dicit in X Ethic, ultima felicitas hominis consistit in ptima hominis operatione quae est supremae potentiae, scilicet intellectus, respectu optimi intelligibilis. Quia vero effectus per causam cognoscitur, manifestum est quod causa secundum sui naturam est magis intelligibilis quam effectus, etsi aliquando quoad
nos effectus sint notiores causis propter hoc quod ex particularibus sub sensu
cadentibus universalium et intelligibilium causarum cognitionem accipimus.
Oportet igitur quod simpliciter loquendo primae rerum causae sint secundum se
mxima et ptima intelligibilia, eo quod sunt mxime entia et mxime vera cum
sint aliis essentiae et veritatis causa, ut patet per Philosophum in II Metaphys.,
quamvis huiusmodi primae causae sint minus et posterius notae quoad nos: habet
enim se ad ea intellectus noster sicut oculus noctuae ad lucem solis quam propter
excedentem claritatem perfecte percipere non potest. Oportet igitur quod ultima
felicitas hominis quae in hac vita haberi potest, consistat in consideratione primarum causarum, quia illud modicum quod de eis sciri potest, est magis amabile et
nobilius mnibus his quae de rebus inferioribus cognosci possunt, ut patet per
Philosophum in I Departibus animalium; secundum autem quod haec cognitio in
nobis perficitur post hanc vitam, homo perfecte beatus constituitur secundum
illud Evangelii: "haec est vita aeterna ut cognoscant te Deum verum unum". Et
inde est quod Philosophorum intentio ad hoc principahter erat ut, per omnia quae
in rebus considerabant, ad cognitionem primarum causarum pervenirent. Unde
scientiam de primis causis ultimo ordinabant, cuius considerationi ultimum tempus suae vitae deputarent: primo quidem incipientes a Lgica quae modum
scientiarum tradit. Secundo procedentes ad Mathematicam cuius etiam pueri
possunt esse capaces. Tertio ad Naturalem Philosophiam quae propter experientiam tempore indiget. Quarto autem ad Moralem Philosophiam cuius iuvenis esse
conveniens auditor non potest. Ultimo autem Scientiae Divinae insistebant quae
considerat primas entium Causas". Vase tambin Super De Trinitate, pars 3, q.
6, a. 4, arg. 3 y ad 3; Q. de anima, a. 16, co.; Contra Gentes, lib. 3, cap. 48, n. 9;
Summa Theologiae, P-IIae, q. 3, a. 6, co.; De unitate intellectus, cap. 3. Ed. Leonina, 306, lin. 324-331; De spiritualibus creaturis, a. 10, co.; In Metaplrysic, b.
1,1.1, a 4.
6
Vase F. van Steenberghen, La Philosophie au Xllle sicle, Publ. Univ.
Louvain / Batrice-Nauwelaerts, Louvain / Pars, 1966,36 y 41-42.
7
Aristteles, Metaphysica. Translatio Anonyma, lib. 11, cap. 8 (A, 8, 1074 a
15-17) {Aristteles Latinus, t. XXV, 2, 218, lu. 7-9): "Pluralitas vero sperarum
tanta sit, quare substantias et principia immobilia tot ratnale est suscipere (necessarium enim dimittatur fortioribus dicere)". Vase Rabi Mossei Aegiptii, Dux

559
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

ENRIQUE ALARCN

Metafsica, en los dos siguientes libros abordar el problema de si


existe una sustancia inmvil y eterna, adems de las sensibles8,
discutiendo las sustancias separadas segn Platn9. Ahora bien, en
Aristteles, la discusin suele ser previa a una solucin final, donde se pretende recoger lo ms valioso de las doctrinas precedentes.
Y, en su tratado sobre la inteligencia del tercer libro Sobre el alma, Aristteles promete un estudio sobre el conocimiento de las
sustancias separadas que o no lleg a escribir o no se conserv.
Por otra parte, el texto transmitido de la Metafsica, en su libro
segundo, sostiene que lo mximamente verdadero es causa de toda
verdad; y que sta corresponde al ser1 ]. Una doctrina de raz platnica que casa mal con las tesis aristotlicas sobre las sustancias
separadas como causas ltimas; pues, aunque sean mximamente

seu Director Dubitantium, lib. 2, cap. 23, Ed. A. lustinianus, Parisiis, 1520;
reimpr. Minerva, Frankfirt a.M., 1964, fol. LE v-LIIII r.
8
Aristteles, Metaphysica, lib. M, cap. 1,1076 a 10-19.
9
Aristteles, Metaphysica, lib. M y N, passim.
10
Aristteles, De anima. Translatio Scoti, lib. 3, cap. 7, 431 b 16-19 (apud
Averroes Cordubensis, Commentarium magnum in Aristotelis De anima libros,
lib. 3, 36. Ed. F. S. Crawford, Mediaeval Academy of America, Cambridge
(Massachusetts), 1953, 479: "Et sicut res abstracta intelligitur cum intelligit istas
res (illud enim quod est in actu universaliter est intellectus qui est in actu), et
cogitatio nostra in postremo erit utrum possit intelligere aliquam rerum abstractarum, cum hoc quod ipse est abstractus a magnitudine, aut non". Averroes da otro
texto variante, en 480, lin. 21-24: "et in postremo perscrutabimur utrum intellectus, essendo in corpore, non separatus ab eo, possit comprehendere aliquod eorum que separantur a corporibus, aut non". En todo caso, para los latinos, el
sentido del texto en el original griego queda claro por las referencias de Averroes
al comentario de Temistio.
1
' Aristteles, Metaphysica. Translatio Anonyma, lib. 2, cap. 1 (a, 1, 993 b 2030) (Aristteles Latinus, t XXV, 2, 36, lin. 21- 37, lin. 10): "Vocari vero philosophiam veritatis scientiam recte habet. Nam theorice fnis est veritas et practice
opus; et enim si quomodo se habet intendunt, non causam secundum se sed ad
aliquid et nunc speculantur practici. Nescimus autem verum sine causa;
unumquodque vero et id aliorum mxime secundum quod in aliis inest univocatio (ut ignis calidissimus; et enim aliis est causa hic caloris); est ergo verissimum
quod posterioribus est causa inesse veris. Quapropter semper existentium principia semper esse verissima est necesse (non enim quandoque vera, nec illis causa
aliqua est esse, sed illa aliis), quare unumquodque sicut habet esse, ita et veritatem".

560
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

TOMAS DE AQUINO Y LA METAFSICA PERDIDA DE ARISTTELES

entes y verdaderas por inmateriales y necesarias12, sus efectos son


slo cambios particulares, pero no la potencia ni lo universal13.
El conjunto de estos factores llevara en el siglo Xm a considerar la Metafsica como una obra incompleta, cuyo tratado teolgico definitivo estaba an por llegar14.

2. La interpretacin de San Alberto Magno.


El inters de los autores latinos por dicho tratado es fcil de
adivinar: radicaba en la autoridad del Filsofo y en la coincidencia
con l respecto a la importancia de la teologa para la ciencia y
para la vida.
En otras publicaciones he expuesto la posicin de S. Alberto
Magno respecto a tal escrito15. Bsicamente, se apoya en un pasaje
de la Metafsica de Avicena16. La mala traduccin latina parece
12

Vase Aristteles, Metaphysica, lib. 0 , cap. 10,1051 b 17-1052 a 11. Toms


de Aquino, In Metapk, lib. 9,1. 11, n. 22.
13
Vase Toms de Aquino, De substantiis separatis, cap. 8. Ed. Leonina, 57,
lia 119-144.
14
Vase Toms de Aquino, Super Librwn de causis expositio, H. D. Saffrey
(ed.), Socit Philosophique / Nauwelaerts, Fribourg (Suisse) / Louvain, 1954,
Introduction, XVI-XXV.
15
E. Alarcn, "San Alberto Magno y la Epistola Alexandri de principio universi ess\ Tpicos, 1992 (3), 77-95; "San Alberto Magno y la Epistola Aristotelis
de principio universi ess\ en J. Ayala (ed.), Actas del I Congreso Nacional de
Filosofa Medieval Sociedad de Filosofa Medieval, Zaragoza, 1992, 181-192
(cit. "Epistola Aristotelis").
16
Avicenna Latinus, Liber de philosophia prima sive scientia divina, tract 9,
cap. 2, Ed. S. van Riet, E. Peeters / E. J. Brill, Louvain / Leiden, 1980, vol. 2,
463, lin. 65-77: "Magister vero primus posuit numerum sphaerarum quae moventur secundum quod apparuit ei in suo tempore, et numerum earum sequitur
numerum principiorum separatorum Quod autem firmius est in dictis suorum
sociorum manifestad et dicit, in sua epistola quae est de principiis omnium, quod
motor universitatis caelorum unus est nec possunt esse plures, quamvis unaquaeque sphaera habeat motorem proprium et amatum proprium Qui autem exposuit
libros primi magistri secundum brevitatem, quamvis non profinde intelligeret,
tamen aperte dixit cuius haec est intentio quod melius et dignius est esse unum
principium motus uniuscuiusque caeli qui est in eo, et esse principium motus
proprium illi, inquantum est amatum separatum Et isti do ex antiquioribus

561
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

ENRIQUE ALARCON

dar a entender que Aristteles compuso una epstola de principio


universi esse sobre la unicidad del primer motor, poniendo de manifiesto lo ms vlido de los dichos de sus colegas (quizs los platnicos).
En sus primeros escritos, S. Alberto adivina el verdadero sentido del texto17. Pero, hacia 1248, lee en el comentario de Eustratio
a la tica que Platn busc el principio de todo ser18, y que Aristteles, en el fondo, concuerda con su maestro19. Y aos despus,
hacia 1260, cuando redacta el De intellectu, Alberto repara en un
pasaje del tratado homnimo de Alfarab que parece hacer referencia a una littera de Aristteles sobre la unicidad del principio de
todo ser20. Desde entonces, Alberto mantendr expresamente que
Aristteles es el autor de la Epstola de principio universi esse2].
discipulis magistri primi sunt magis circa aequalitatem viae". El original rabe del
texto que he destacado en cursiva reza as: "aquel de sus partidarios cuya opinin
es ms slida tambin lo nianifiesta". Vase la nota ad lin. 67-68.
17
Alejandro de Afrodisias es el autor de esa epstola (vase A. de Libera, Albert
le Grandet la Philosophie, J. Vrin, Pars, 1990, 55-78), aunque Alberto la identifica errneamente dicha obra con un antiqusimo escrito monista que ley en un
cenobio alemn: vase Albertus Magnus, In HSent, d. 1, a. 5, Praeterea 1-4.
18
Vase Eustratius, Enarratio in primum Aristotelis Moralium ad Nicomachum, cap. 7. Ed. H. P. F. Mercken, The Greek Commentaries ofthe Nicomachean Ethics ofAristotle in the Latn Translaton ofRobert Grosseteste, Bishop
of Lincoln (+ 1253), E. J. Brill, Leiden, 1973, vol. 1, 68, lin. 67-68: uPlato enim
de principio entium omnium quaerens...".
19
Vase Eustratius, 76, lin. 88-77, lin. 25.
20
Alfarabi, Lber Alfarabii de intellectu et intellecto, in fine, en E. Gilson, "Les
sources grco-arabes de rAugustinisme avicennisanf', Archives d'Histoire Doctrnale et Littraire du Moyen Age, 1929 (4), 126, lin. 389-394: "principium
quod est principium per quod substanciatur motor primi celi est unum ex mnibus partibus necessario, nec potest aliquid esse perfeccius eo, nec est ei principium Ipsum igitur est principium omnium principiorum et principium primi
eorum que sunt et hic est intelligencia quam ponit Aristteles in littera in libro de
metaphisica". Teniendo en cuenta que littera, tambin en singular, puede ser
sinnimo de epstola, es patente el paralelismo con el pasaje de Avicena sealado
antes: "dicit, in sua epstola quae est de principiis omnium, quod motor universitatis caelorum unus est nec possunt esse plures".
21
Albertus Magnus, De intellectu et intelligibili, lib. 1, cap. 2: "Amplius. In
mnibus ita esse videmus, quod quandocumque inveniuntur aliquae virtutes et
formae in pluribus, et in quibusdam earum sunt imperfectae, in quibusdam autem
perfectae, imperfecta causata sunt a perfectis, et imperfectio venit ex diversitate et
imperfectione materiae. Sic ergo oportet, quod sic se habeat et in cognitivis natu-

562
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

TOMS DE AQUINO Y LA METAFSICA PERDIDA DE ARISTTELES

En esos aos, Alberto mantiene que slo hay dos mtodos de


conocer los principios de la sustancia, el de Platn y el de Aristteles22. Platn busc en las razones universales los principios reales23. Aristteles, en cambio, quiso hallarlos en las naturalezas de
las cosas24. Ambas vas coinciden en ser resolutorias, pero son
imperfectas para conocer a Dios25. No obstante, encuentran su
ris [...]. Haec autem disputatio tota trahitur ex epistola quadam Aristotelis quam
scripsit de universitatis principio, cuius mentionem in metaphysica facit Avicenna. Dicit autem Eustratius super sexto Ethicae Aristotelis omnem cognitionem
animalium fluere a prima causa cognitiva". Vase Eustratius, 82, lin. 67-68.
22
Albertus Magnus, Metaphysica, lib. 11, tr. 3, cap. 7. Ed. B. Geyer, Opera
omnia, t. XVI, 2, Aschendorff, Monasterii Westfalorum, 1964, 541, lin. 19-21:
"aut via Platonis aut via Aristotelis oportet nos incedere in materia ista de qua
loquimur [in cognitione principiorum substantive]".
23
Aristteles, De generatione et corruptione. Translatio vetus, lib. 1, cap. 2
(316 a 5-14) (Aristteles Latinas, t. EX, 1, 11, lin. 13-21): "Causa autem, quod
minus potuit confessa videre, inexperientia Ideo quicumque insudarunt magis
naturalibus, magis possunt supponere talia principia, quibus multa possunt complicare; qui autem ex multis sermonibus indocti existentium entes, ad pauca
respicientes enuntiant facile. Videbit autem quis et ex his, quantum differunt
phisice et logice intendentes: quod enim indivisibiles sunt dimensiones, hii quidem inquiunt quod autotrigonum multa erit, Democritus autem videbitur propriis
et phisicis sermonibus suadere. Manifestum autem erit quod dicimus procedentibus". Metaphysica. Translatio Anonyma, lib. 1, cap. 6 (A, 1, 987 b 1-988 a 1)
(Aristteles Latinus, t. XXV, 2,21, lin. 23-22, lin. 26).
24
Albertus Magnus, In II Sent., d. 1, a. 4, ad 2: "Hoc enim (meo iudicio) omnis
causa iit controversiae inter Platonem et Aristotelem, quod Ule rationes universalium sequi voluit, et ex illis rerum principia quaesivit. Aristteles autem non sic,
sed ex naturis rerum quaesivit principia rei". Esta interpretacin de Alberto hallar su eco en Toms de Aquino, De spiritualibus creaturis, a. 3, co: "Harum autem duarum opinionum diversitas ex hoc procedit quod quidam, ad inquirendam
veritatem de natura rerum, processerunt ex rationibus intelligibilibus, et hoc fuit
proprium Platonicorum; quidam vero ex rebus sensibilibus, et hoc ftiit proprium
philosophiae Aristotelis". De substantiis separatis, cap. 1-3; De vertate, q. 21, a.
4, s. c. 6; Super De Trinitate, pars 1, q. 1, a. 2, ad 3-4; Depotentia, q. 7, a. 10, ad
9. Vase tambin R. J. Henle, Saint Thomas and Platonism, M. Nijhoff, The
Hague, 1956,347-350.
25
Albertus Magnus, Super Dionysium De divinis nominibus, Ed. P. Simn,
Opera omnia, t. XXXVII, 1, Aschendorff, Monasterii Westfalorum, 1972, cap.
1, 16, co., 8, lin. 54-75: "Et dicendum, quod Philosophi non pervenerunt per
rationem in deum sicut in id in quo stat resolutio intellectus, quia intellectus vel
resolvit intentiones compositas in simples, sicut omnia in ens, aut causata in
causam Et secundum primam resolutionem oportet esse terminum resolutionis,
quod est principium compositionis; deus autem non est componibile alteri. Se-

563
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

ENRIQUE ALARCN

perfeccin y su plena verdad en la Epstola Aristotelis de principio


universi esse26, donde se demuestra que Dios es creador nico del
27

ser .
Desde 1260, Alberto ir dando en sus escritos breves apuntes
sobre la doctrina de ese supuesto tratado, que toma de Alfarab28,
Avicena29, Eustratio30, y Boecio31. Bsicamente, Aristteles sos-

cundum vero secundam resolutionem oportet proceder supposita proporcione


causan' ad causam; alias causatum non magis duceret in causam unam quam in
aliara Deus autem non est causa proportionata alicui effectui, et ideo nullo modo
potest esse terminus resolutionis, quae est per rationem Et ideo philosophi non
cognoverunt ipsum sicut terminum resolutionis suae, sed ex termino suae resolutionis aliqualiter devenerunt in cognitionem eius, quia viderunt simplex, quod est
componibile, non esse in fine simplicitatis et causam proportionatam non esse
universalem causam totius entis. Et propter hoc in multis erraverunt de deo, quia
non potuerunt per rationes philosophicas directe in cognitionem eius devenire".
26
Albertus Magnus, De causis etprocessu universitatis aprima causa, (cit. De
causis), lib. 2, tract. 1, cap. 1. Ed. W. Fauser, Opera omnia, t. XVII, 2, Aschendorff, Monasterii Westfalorum, 1993, 59, lin. 35-61, lin. 66: "Cum de separatis
substantiis, quas diversimode Aristteles et Plato determinaverunt, sit agere metaphysici, determinatur hic [scilicet, in Libro de causis] de separatis substantiis
secundum plenam veritatem, de quibus in XII [=M] et XIII [=N] Metaphysicae
non nisi secundum opinionem determinavit Aristteles. Propter quod et iste liber
Philosophiae primae coniungendus est, ut finalem ex isto recipiat perfecuonem
[...] David autem [Iudaeus quidam], sicut iam ante diximus [De causis, tract. 1,
cap. 1, 59, lin. 11 ss.], hunc librum collegit ex quadam Aristotelis epistula, quam
de principio universi esse composuit, multa adiungens de dictis Avicennae et
Alfarabii sumpta". De causis, tract. 5, cap. 24, p. 191, lin. 17-23: "In hoc ergo
libro ad finem intentionis pervenimus. Ostendimus enim causae primae et causarum secundarum ordinem et qualiter principium universi esse est principium et
qualiter omnium esse fluit a primo secundum opinionem Peripateticorum. Et haec
quidem quando adiuncta ftierint XI Primae Philosophiae, tune primo opus perfectum est".
27
Albertus Magnus, Problemata determinata, q. 10. Ed. I. Weisheipl, Opera
omnia, t. XVII, 1, Aschendorff, Monasterii Westfalorum, 1975, 53, lin. 4-8:
4
'Quia probatum est, quod elevare et deducere ad esse non est nisi eius quod est
causa universi esse, et hoc non est nisi causa prima. Et hoc probatum est et in
Libro de causis et in epistola Aristotelis, quae est de principio universi esse".
28
Vase Albertus Magnus, De causis, lib. 1, tract. 1, cap. 6. Secunda pars
Summae Theologiae, tract. 1, q. 4, a. 5, partic. 1, ad 1.
29
Albertus Magnus, Summa Theologiae, lib. 1, pars 1, tract. 4, q. 19, cap. 3, 94,
lin. 51-95, lin. 44.
30
Vase Albertus Magnus, De intellectu et intelligibili, lib. 1, cap. 2.

564
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

TOMS DE AQUINO Y LA METAFSICA PERDIDA DE ARISTTELES

tendra que de lo uno slo procede lo uno. Y, como slo hay ser,
en diversos grados de perfeccin y simplicidad, todo se reduce al
ser puro y subsistente como causa ltima y universal.
Tal proceso es, de hecho, un hbrido de los dos mtodos expuestos por Alberto, el de Platn y el del mismo Aristteles: de la
resolucin en la nocin universal de ente comn se llega a su causa como ser puro subsistente. As, Aristteles, tras su primer intento teolgico en el libro Lambda de la Metafsica, habra expresado con rigor lo ms slido de la doctrina de Platn, como pareca
afirmar el mencionado pasaje de Avicena.

3. La recepcin en Sto. Toms de Aquino.


Entre 1262 y 1263, en los aos en que empieza a defender explcitamente la autora aristotlica de la epstola, Alberto coincide
con Sto. Toms en la corte pontificia de Orvieto32. Desde entonces, el discpulo mantendr una interpretacin paralela a la de su
maestro sobre la posicin de Platn y Aristteles en la Historia de
la Filosofa. Emplear, sin embargo, fuentes de mejor garanta.
La posible existencia de un tratado de Aristteles sobre las
sustancias separadas la fundar en el pasaje del tercer libro De
anima donde el mismo Aristteles promete abordar el problema
ms adelante33. Si se leen sus referencias en orden cronolgico34,
es obvio que Sto. Toms crece en la certeza sobre la existencia de
dicho tratado hasta alcanzar un punto culminante hacia 1270:
De veritate35 (ca. 1259): "Praeterea, [...] naturaliter homo pervenire potest ad hoc quod substantias separatas per essentiam
Vase Albertus Magnus, Summa Theologiae, lib. 1, pars 1, tract. 3, q. 18,
cap. 1, Eds. D. Siedler / W. Kbel / H. G. Vogels, Opera omnia, t. XXXIV, 1,
Aschendorff, Monasterii Westfalorum, 1978,87, lin. 82-88, lin. 13.
j2
Vase J. A. Weisheipl, Fricar Thomas d'Aquino, Doubleday, New York,
1974,147-149.
33
Aristteles, De anima, lib. 3, cap. 7,431 b 16-19.
34
Sigo la cronologa resultante de mi estudio an indito sobre la evolucin
lxica de Sto. Toms y otros criterios de datacin.
35
Toms de Aquino, De veritate, q. 18, a. 5, arg, 8 y ad 8.

565
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

ENRIQUE ALARCN

cognoscat ut patet ex multorum philosophorum sententias quas


Commentator tangit in IH De anima [...]. Ad octavum dicendum quod hanc quaestionem Philosophus insolutam dimisit in
El De anima, ubi quaerit utrum intellectus coniunctus possit
separata intelligere, nec alibi invenitur eam solvisse in libris
eius qui ad nos pervenerunt. Sequentes vero ipsum in hoc discordaverunt...".
Q. de anima*6 (ca. 1265): "Hanc questionem [utrum anima coniuncta corpori possit intelligere substantias separatas] Aristotelis promisit se determinaturum in El De anima, licet non
inueniatur determinata ab ipso in libris eius qui ad nos peruenerunt".
Sententia De anima31: "Hec enim quaestio hic determinan non
potuit, quia nondum erat manifestum esse aliquas substancias
separatas nec que uel quales sint; unde hec quaestio ad metaphisicum pertinet, non tamen inuenitur ab Aristotile soluta,
quia complementum illius scienciae nondum ad nos peruenit
uel quia nondum est totus liber translatus uel forte quia preoccupatus morte non compleuit".
In Metaph3* (ca. 1270): "Qualis autem ignorantia est, ostendit
cum dicit, quod illa ignorantia non est talis privatio sicut caecitas quae est privatio potentiae visivae. Unde illa ignorantia similis caecitati esset, si aliquis non haberet vim intellectivam ad
attingendum substantias simplices. Ex quo patet quod secundum sententiam Aristotelis humanus intellectus potest pertingere ad intelligendum substantias simplices. Quod videtur sub
dubio reliquisse in tertio De anima".
De unitate intellectus39 (ca. 1270): "Huiusmodi autem questiones certissime colligi potest Aristotilem soluisse in hiis que patet eum scripsisse de substantiis separatis, ex hiis que dicit in

Toms de Aquino, Q. de anima, a. 16, co.


Toms de Aquino, Sententia De anima, lb. 3, cap. 6. Ed. Leonina, lin. 312319.
38
Toms de Aquino, In Metaph, lib. 9,1.11, a 22.
39
Toms de Aquino, De unitate intellectus, cap. 1. Ed. Leonina, lin. 705-710.

37

566
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

TOMS DE AQUINO Y LA METAFSICA PERDIDA DE ARISTTELES

principio XII Metaphisice40 [=M]; quos etiam libros uidi numero X^ , licet nondum in lingua nostra translatos".
De unitate intellectus41 (ca. 1270): "Quomodo autem Aristotiles hoc solueret, a nobis sciri non potest, quia illam partem
Metaphisice non habemus quam fecit de substantiis separatis".
Sententia De sensu42 (ca. 1271): "preter librum De anima
Aristotiles non fecit librum de intellectu et intelligibili (uel, si
fecisset, non pertineret ad scienciam naturalem, set magis ad
metaphisicam, cuius est considerare de substantiis separatis)".
Como vimos, S. Alberto interpreta a Avicena en el sentido de
que Aristteles habra puesto de manifiesto lo ms slido de las
doctrinas de Platn. Otro modo de decir lo mismo es que Aristteles est de acuerdo con el ncleo de la doctrina de su maestro, y
slo cambia su expresin oculta por otra patente. sta ser la tesis
de Sto. Toms, que la encuentra y fundamenta en los comentarios
de Simplicio a las Categoras y al De celo44:
"Considerandum est, quod apud graecos, aut naturales philosophos, fuerunt quidam sapientiae studentes, qui deis se intromiserunt occultantes veritatem divinorum sub tegmine fabularum
[...]: sicut etiam Plato occultavit veritatem philosophiae sub
mathematicis, ut dicit Simplicius in commento Praedicamentorum45. [...] Ex quo accipitur quod Aristteles disputans contra
Vase Aristteles, Metaphysica, lib. M, cap. 1,1076 a 10-16.
Posiblemente, la Theologia Aristotelis rabe, en 10 libros: Vase Toms de
Aquino, Opera omnia iussu Leonis XIII edita, t. XLIII, De unitate intellectus,
Editori di San Tommaso, Roma, 1976, Prface, 38, c, 281-282.
42
Toms de Aquino, De unitate intellectus, cap. 5, Ed. Leonina, lin. 334-337.
43
Toms de Aquino, Sententia De sensu, Prohemium, Ed. Leonina, lin. 75-79.
44
Toms de Aquino, In Metaphysic., lib. 3,1.11, a 3 y 6. Se hallar un amplio
elenco de textos, pertenecientes a esta obra y a los comentarios al De anima y De
celo, en T. Deman, ''Remarques critiques de S. Thomas sur Aristote interprete
de Platn", Les Sciences Philosophiques et Thologiques, 1941-1942 (1), 133140. Desconociendo el contexto de la interpretacin tomista, Deman yerra al
pensar que Sto. Toms critica implcitamente a Aristteles.
45
En realidad, Toms est usando aqu el comentario de Simplicio al De celo:
vase T. Deman, 133-140. Vase el texto paralelo Toms de Aquino, In De
celo, lib. 1,1.22, n. 7-8.

41

567
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

ENRIQUEALARCN

Platonem et alios huiusmodi, qui tradiderunt suam doctrinam


occultantes sub quibusdam alus rebus, non disputat secundum
veritatem occultam, sed secundum ea quae exterius proponuntur".
Segn Alberto, la epstola de Aristteles afirma que todo lo
imperfecto proviene de lo perfecto, y que el ser de las criaturas est
participado del mismo ser subsistente 6. Sto. Toms atribuye esta
misma doctrina a Aristteles, pero apoyndose en textos de la
Metafsica, como puede apreciarse en el siguiente ejemplo47:
"Respondeo dicendum quod necesse est dicere omne quod
quocumque modo est, a Deo esse. Si enim aliquid invenitur in
aliquo per participationem, necesse est quod causetur in ipso ab
eo cui essentialiter convenit; sicut ferrum ft ignitum ab igne.
Ostensum est autem supra, cum de divina simplicitate ageretur,
quod Deus est ipsum esse per se subsistens. Et iterum ostensum
est quod esse subsistens non potest esse nisi unum, sicut si albedo esset subsistens, non posset esse nisi una, cum albedines
multiplicentur secundum recipientia. Relinquitur ergo quod
omnia alia a Deo non sint suum esse, sed participant esse. Necesse est igitur omnia quae diversificantur secundum diversam
participationem essendi, ut sint perfectius vel minus perfecte,
causari ab uno primo ente, quod perfectissime est. Unde et
Plato dixit quod necesse est ante omnem multitudinem poner
unitatem. Et Aristteles dicit, in II Metaphys., quod id quod est
mxime ens et mxime verum, est causa omnis entis et omnis
veri, sicut id quod mxime calidum est, est causa omnis caliditatis".
Finalmente, S. Alberto sostiene que Platn y Aristteles coinciden en el mtodo de la resolucin como nica va de la metafsica; y que as, partiendo de la nocin universalsima de ente, habran llegado a la realidad subsistente del mismo ser como primer
principio. Con creciente claridad y precisin, Sto. Toms atribuye
esto mismo a Platn y Aristteles conjuntamente, pero sin apenas
aportar un fundamento textual:

46
47

Vanse los textos recogidos en E. Alarcn, "Epstola Aristotelis"


Toms de Aquino, Summa Theologiae, P, q. 44, a. 1, co.

568
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

TOMS DE AQUINO Y LA METAFSICA PERDIDA DE ARISTTELES

De spiritualibus creaturis^ (ca. 1265): "Dicendum quod quia


nostra cognitio a sensu incipit, sensus autem corporalium est, a
principio homines de veritate inquirentes solum naturam corpoream capere potuerunt, in tantum quod primi naturales philosophi nihil esse nisi corpora aestimabant; unde et ipsam animam
corpus esse dicebant. [...] Sed posteriores philosophi rationabiliter per intellectum corporalia transcendentes, ad cognitionem incorporeae substantiae pervenerunt. Quorum Anaxagoras
primus, quia ponebat a principio omnia corporalia invicem esse
immixta, coactus fuit poner supra corporalia aliquod incorporeum non mixtum, quod corporalia distingueret et moveret. Et
hoc vocabat intellectum distinguentem et moventem omnia,
quem nos dicimus Deum. Plato vero est alia via usus ad ponendum substantias incorpreas. Existimavit enim quod ante
omne esse participans, necesse est poner aliquid abstractum
participatum. Unde cum omnia corpora sensibilia participent ea
quae de ipsis praedicantur, scilicet naturas generum et specierum et aliorum universaliter de ipsis dictorum, posuit huiusmodi naturas abstractas a sensibilibus per se subsistentes, quas
substantias separatas nominabat. Aristteles vero processit ad
ponendum substantias separatas ex perpetuitate caelestis motus".
Depotentia49 (ca. 1265): "Posteriores vero philosophi, ut Plato,
Aristteles et eorum sequaces, pervenerunt ad considerationem
ipsius esse universalis; et ideo ipsi soli posuerunt aliquam universalem causam rerum, a qua omnia alia in esse prodirent, ut
patet per Augustinum".

Toms de Aquino, De spiritualibus creaturis, a. 5, co. Vase tambin a. 10,


ad 8. Contra Gentes, lib. 3, cap. 84, a 11: "Omnes autem sequentes philosophi,
intellectum a sensu discementes, causam nostrae scientiae non aliquibus corporibus, sed rebus immaterialibus attribuerunt: sicut Plato posuit causam nostrae
scientiae esse ideas; Aristteles autem intellectum agentem".
49
Toms de Aquino, Depotentia, q. 3, a. 5, co. P. M. Pession, en su edicin de
esta obra (8a, Marietti, Taurini-Romae, 1949,48), remite al De civitate Dei, lib. 8,
cap. 4. R. J. Henle, 25, a ese mismo lugar y al b. 10, cap. 31. Si en verdad Sto.
Toms pensaba en esos lugares, su interpretacin es libre en extremo.

569
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

ENRIQUE ALARCN

De substantiis separatis (ca. 1268): "Sed ultra hunc modum


fiendi necesse est, secundum sententiam Platonis et Aristotilis,
poner alium altiorem. Cum enim necesse sit primum principium simplicissimum esse, necesse est quod non hoc modo
esse ponatur quasi esse participans, sed quasi ipsum esse existens; quia vero esse subsistens non potest esse nisi unum, sicut
supra habitum est, necesse est omnia alia quae sub ipso sunt,
sic esse quasi esse participantia. Oportet igitur communem
quamdam resolutionem in mnibus huiusmodifieri,secundum
quod unumquodque eorum intellectu resolvitur in id quod est,
et in suum esse; oportet igitur supra modumfiendiquo aliquid
fit, forma materiae adveniente, praeintelligere aliam rerum originem, secundum quod esse attribuitur toti universitati rerum a
primo ente, quod est suum esse".
InPhysic51 (ca. 1271): "Quorumprimiconsideraveruntcausas
solarum mutationum accidentalium, ponentes omne fieri esse
alterari: sequentes vero pervenerunt ad cognitionem mutationum substantialium: postremi vero, ut Plato et Aristteles, pervenerunt ad cognoscendum principium totius esse".
Sto. Toms nunca menciona el dudoso pasaje de Avicena, ni el
ttulo Epstola de principio universo esse all mencionado, tan
relevante para Alberto Magno. Existe, sin embargo, un indicio
indirecto de su inters por ese supuesto texto de Aristteles. El
pasaje de Avicena donde parece afirmarse la existencia de dicha
epstola trata sobre el nmero de los motores celestes y las sustancias separadas. Pues bien, se conserva una traduccin previa y
fragmentaria de Moerbeke del pasaje del comentario de Simplicio
al De celo donde se aborda ese mismo problema52. Segn los
Toms de Aquino, De substantiis separatis, cap. 9, Ed. Leonina, 57, lin. 102118.
5
' Toms de Aquino, In Physic., lib. 8,1. 2, n. 5.
52
Vase F. Bossier, 'Une traduction fragmentaire du commentaire In De celo
de Simplicius et son influence sur le commentaire In Metaphysicam de Thomas
d'Aquin", en Proceedings of the World Congress on Aristotle (Thessaloniki,
August 7-14, 1978), t 2, Publication of the Ministry of Culture and Sciences,
Athens, 1981, 168-172; W. Vanhamel, "Biobibliographie de Guillaume de
Moerbeke", en J. Brams / W. Vanhamel (eds.), Guillaume de Moerbeke. Recueil
d'tudes a l'occasion du 700e anniversaire de sa mort (1286), Leuven University
Press, Leuven, 1989,312-313 y 354-356.

570
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

TOMAS DE AQUINO Y LA METAFSICA PERDIDA DE ARISTTELES

primeros bigrafos de Sto. Toms, ste pidi a Guillermo de


Moerbeke la traduccin de fuentesfilosficasgriegas: consta, de
hecho, su relacin privilegiada con l53. Y el nico en emplear
dicha traduccin previa yfragmentariaparece haber sido precisamente Sto. Toms en su comentario a la Metafsica54.
En suma: para Sto. Toms, existen dos tratamientos diferenciados de Aristteles sobre Dios y las sustancias separadas como
causas del ente. La primera, imperfecta, culmina en el libro Lambda de la Metafsica. La segunda sera el intento de Aristteles por
expresar estrictamente lo ms slido del pensamiento de Platn:
un primer neoplatonismo, por tanto, que Sto. Toms intenta reconstruir con su doctrina del ser como acto participado del mismo
ser subsistente.
Enrique Alarcn
Departamento de Filosofa
Universidad de Navarra
31080 Pamplona Espaa
ealarcn@unav.es

53

Vase C. Steel, "Guillaume de Moerbeke et saint Thornas", en J. Brams / W.


Vanhamel(eds.), 57-82.
54
Toms de Aquino, In Metaphysic, lib. 12,1.10, n. 7,12, y 16.

571
c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

También podría gustarte