Está en la página 1de 2

Instellingstarieven Bachelors, 2016-2017

Institutional Fees Bachelors, 2016-2017


Programma

Programme

EU/EEA

Non EU/EEA

Aardwetenschappen

Earth Sciences

10.430

12.000

7.905

9.000

7.905

9.000

Academische lerarenopleiding primair onderwijs


Algemene Sociale Wetenschappen

Interdisciplinary Social Science

Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Public administration and organization science

7.905

9.000

Biologie

Biology

10.430

12.000

Biomedische wetenschappen

Biomedical Sciences

10.430

12.000

Communicatie- en informatiewetenschappen

Communication and Information Sciences

7.905

9.000

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Cultural Anthropology and Development Sociology

7.905

9.000

Diergeneeskunde

Veterinary Medicine

17.735

20.000

Duitse taal en cultuur

German Language and Culture

7.905

9.000

Economics and Business Economics

Economics and Business Economics

7.905

9.000

Engelse taal en cultuur

English Language and Culture

7.905

9.000

Farmacie

Pharmacy

17.735

20.000

Franse taal en cultuur

French Language and Culture

7.905

9.000

Geneeskunde

Medicine

17.735

20.000

Geschiedenis

History

7.905

9.000

Global Sustainability Science

Global Sustainability Science

10.430

12.000

Informatica

Computer Science

10.430

12.000

Informatiekunde

Information science

10.430

12.000

Islam en Arabisch

Islam en Arabic

7.905

9.000

Italiaanse taal en cultuur

Italian Language and Culture

7.905

9.000

7.905

9.000

7.905

9.000

Keltische talen en cultuur


Kunstgeschiedenis

Art History and Archeology

Kunstmatige Intelligentie

Artificial Intelligence

10.430

12.000

Liberal Arts and Sciences

Liberal Arts and Sciences

10.430

12.000

Literatuurwetenschap

Literary Studies

7.905

9.000

7.905

9.000

Media en cultuur

Staat jouw opleiding niet in deze lijst, of heb je een vraag over het tarief van 2015-2016, neem dan contact op met Studentenservice.
Contact Student Services for questions about previous years, or in case your programme is not listed in this overview.

Instellingstarieven Bachelors, 2016-2017


Institutional Fees Bachelors, 2016-2017
Programma

Programme

EU/EER

Non EU/EER

Milieu-maatschappijwetenschappen

Environmental Studies

10.430

12.000

Milieu-natuurwetenschappen

Environmental Sciences

10.430

12.000

Muziekwetenschap

Musicology

7.905

9.000

Natuur- en Sterrenkunde

Physics & Astronomy

10.430

12.000

Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

Science and Innovation Management

10.430

12.000

Nederlandse taal en cultuur

Dutch Language and Culture

7.905

9.000

Onderwijskunde

Educational Sciences

7.905

9.000

7.905

9.000

Pedagogische Wetenschappen
Portugese taal en cultuur

Portuguese Language and Culture

7.905

9.000

Psychologie

Psychology

7.905

9.000

Rechtsgeleerdheid

Law

7.905

9.000

Religiewetenschappen

Religious Studies

7.905

9.000

Scheikunde

Chemistry

10.430

12.000

Sociale geografie en planologie

Human Geography and Planning

7.905

9.000

Sociologie

Sociology

7.905

9.000

Spaanse taal en cultuur

Spanish Language and Culture

7.905

9.000

Taal- en cultuurstudies

Language and Culture Studies

7.905

9.000

Taalwetenschap

Linguistics and Phonetics

7.905

9.000

University College Roosevelt

University College Roosevelt

University College Utrecht

University College Utrecht

7.905

9.000

Wijsbegeerte

Philosophy

7.905

9.000

Wiskunde

Mathematics

10.430

12.000

Wiskunde & Toepassingen

Mathematics & Applications

10.430

12.000

More information

Staat jouw opleiding niet in deze lijst, of heb je een vraag over het tarief van 2015-2016, neem dan contact op met Studentenservice.
Contact Student Services for questions about previous years, or in case your programme is not listed in this overview.