Está en la página 1de 1
OOOTTTSSSAAAIIILLLAAARRREEENNN 777aaannn,,, DDO D OOM MME EEK KKA AAN NN IIIrrrttteeeeeerrraaa
OOOTTTSSSAAAIIILLLAAARRREEENNN 777aaannn,,,
DDO
D
OOM
MME
EEK
KKA
AAN
NN
IIIrrrttteeeeeerrraaa 888:::333000eeetttaaannn
BBBUUURRRUUUBBBIIIOOO (((555333333mmm))) --- BBBAAARRRAAABBBIIIOOO (((555888333mmm)))
AAm
A
mmu
uur rrr rri iio ook kko oo ZZa
Z
aar rra aao oob bbe ee zze
z
eel lla aai iit tti iik kk
111
1
11, ,,4 44 KKm
K
mm- --k kko oo iib
i
bbi iil llb bbi iid dde eea aa eet tta aa 445
e
4
555
55 mm- --k kko oo dde
m
d
ees ssn nni iib bbe eel lla aa mme
m
eet tta aat ttu uua aa
IIr rra aau uup ppe een nna aa 33 oor rrd ddu uu
I
3 o

Irteera ordua: 8:30 etan, batzokiko patioaren aurrean dagoen autobus geltokitik. Automobilez joango gara. Itzulera: 14:30ak inguruan

Hora de salida: 8:30 horas, desde la parada de autobús de enfrente del patio del batzoki. Salimos en coche. Regreso: sobre las 14:30

Izen ematea: posta elektroniko bat “itxartumendi2015@gmail.com”-era bidali behar dute, otsailaren 5ean, ostiraleko
Izen ematea: posta elektroniko bat “itxartumendi2015@gmail.com”-era bidali
behar dute, otsailaren 5ean, ostiraleko 14:00ak baino lehenago. Posta horretan
pertsona kopurua eta automobila eramateko prest bazaude, adierazi behar dira.
Bidaiari bakoitzak 6 euro ordainduko dizu
Apuntarse: enviar un correo electrónico a itxartumendi2015@gmail.com antes
de las 14 horas del viernes día 5 de febrero. En dicho correo se deberá indicar el
número de personas y si se está dispuesto a llevar vehículo. Cada pasajero te
pagará 6 euros.