Está en la página 1de 1

ORDRE DE DOMICILIACI DE CRREC DIRECTE SEPA B2B

SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate


Referncia de lordre de domiciliaci / Mandate reference
Creditor / Creditor
Direcci / Address
Codi Postal / Postal Code
Poblaci / City
Provncia / Town
Pas / Country
Identificador Creditor / Creditor identifier

Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres


c/ Montg, 4, 2a escala, entl. 4 (Edif. Marignane II)
17600

Figueres
Girona
Espaa

ES 44001G17041997

Mitjanant la signatura daquesta ordre de domiciliaci, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a lentitat del
deutor per realitzar crrecs a la compte daquest i (B) a lentitat per efectuar els crrecs a la seva compte seguint les
instruccions del creditor. Aquesta ordre de domiciliaci est prevista per operacions exclusivament entre empreses i/o
autnoms. El deutor no te dret a que la seva entitat li reemborsi una vegada realitzat el crrec a la compte, per pot sollicitar
a la seva entitat que no efectu el crrec en compte fins la data deguda. Pot obtenir informaci addicional sobre els seus
drets dirigint-se a la seva entitat financera.
By signing this mandate form, you authorize (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B)
your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. This mandate is only intended for
business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account has been debited, but
you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due. Please contact
your bank for detailed procedures in such a case.

A CUMPLIMENTAR PER EL DEUTOR / TO BE COMPLETED BY THE DEBTOR


Deutor / Debtor
Direcci / Address
Codi Postal / Postal Code
Poblaci / City
Provncia / Town
Pas / Country
N.I.F. Deutor / V.A.T. Debtor

SWIFT BIC (Pot contenir 8 o 11 posicions) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

NMERO DE COMPTE IBAN / Account number IBAN

E S
A Espanya lIBAN consta de 24 posicions comenant per ES / Spanish IBAN is of 24 positions starting ES

TIPUS DE PAGAMENT / Type of payment:


DATA I LLOC DE LA SIGNATURA
Date and Location of signature

Pag. recurrent

Pag. nic

Recurrent payment

One-off payment

Figueres a

de

20

SIGNATURA AUTORIZADA i SEGELL DEL DEUTOR


Authorized Signature and Seal of the Debtor

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER CUMPLIMENTATS OBLIGATORIAMENT. UNA VEGADA SIGNADA, AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACI HA DE SER
ENVIADA AL CREDITOR PER LA SEVA CUSTODIA. LENTITAT DEL DEUTOR REQUEREIX LAUTORIZACI DAQUEST PRVIA AL CRREC EN
COMPTE DELS CRRECS DIRECTES B2B. EL DEUTOR PODR GESTIONAR AQUESTA AUTORITZACI AMB ELS MITJANS QUE LA SEVA ENTITAT
POSI A LA SEVA DISPOSICI.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. NEVERTHELESS, THE
BANK OF DEBTOR REQUIRES DEBTORS AUTHORIZATION BEFORE DEBITING B2B DIRECT DEBITS IN THE ACCOUNT. THE DEBTOR WILL BE ABLE
TO MANAGE THE MENTIONED AUTHORIZATION THROUGH THE MEANS PROVIDED BY HIS BANK.

También podría gustarte