8 

Nyheter

  Flamman 3 december 2015

Nicaragua

 9

3 december 2015 Flamman 

Nyhetschef: Anne-Li Lehnberg, 08 650 82 14, anne-li.lehnberg@flamman.se.

Unga nykterister nobbar SD
Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, kommer i fortsättningen att
utesluta aktiva sverigedemokrater. Det beslutades på förbundets
kongress nyligen. Att ha förtroendeuppdrag i SD anses bryta mot
förbundets stadgar om solidaritet. Däremot kommer inte dem som
bara är medlemmar i SD eller SDU att uteslutas.
–  Det handlar om att stå upp för både demokrati och solidaritet
i en omvärld där vi ser en utveckling som på många sätt inte går
åt det håll som vi skulle önska – och då blir det här en viktig symbolhandling. Sedan handlar det om att det i vår mening inte är förenligt med våra grundsatser om solidaritet att förena ett så djupt
engagemang inom Sverigedemokraterna och SDU med ett medlemskap i UNF, säger Eric Tegnander, förbundsordförande för UNF, till
Accentmagasin.

69

procent av dem som jobbar
inom detaljhandeln har en
deltidsanställning.
Källa: LO

Många jobbar sjuka
Sex av tio som arbetar inom vård, omsorg och skola har gått till jobbet trots sjukdom under en period på tolv månader. Nästan fyra av
tio har arbetat sjuka fem gånger under samma period.
–  Sjuknärvaro vid fler än fem tillfällen per år kan leda till allvarliga sjukdomar. Det finns statistiskt signifikant forskning som visar
det, säger Yeshiwork Wondemeneh, författare till rapporten ”Friskt
liv i sikte?”, som undersökt sjuknärvaron, till Arbetet.
Som skäl till sjuknärvaron uppger många karensdagen som
innebär en ekonomisk förlust, samt hänsyn till kolleger i slimmade
organisationer.

Svenskar vill ha fossilfritt nu
De flesta svenskar, 68 procent, vill snarast ha en helt
fossilfri energiförsörjning.
Dessutom är de beredda
att betala mer för det. Det
visar en undersökning som
elbolaget Eon beställt. Mer
än hälften är också intresserade av att skaffa egna
solpaneler eller vindkraftverk.
–  Det är faktiskt mer än
vad jag väntade mig. Man
ska veta att Sverige redan
i dag redan befinner sig i
täten i EU, men visst har vi
fortfarande utmaningar –
framför allt på transportsidan. Och jag har en känsla av att svenska
folket är med och vill göra mer – men att det skulle vara på den här
nivån överträffade mina förväntningar, kommenterar energiminister
Ibrahim Baylan till SvD Näringsliv.

På Harley Davidson
i skamkulturen
Efter några år i folkskola gick jag på Vasa flickskola i Göteborg tillsammans med cirka 700
flickor i 10-18 årsåldern. Vi fick lära oss lite om
allting så att vi kunde bli bra
fruar till framstående män.
De som känner mig vet att
just det inte bet särskilt bra
på mig. Men jag lärde mig en
hel del annat. Jag lärde mig
att flickor inte får bli vad de
vill, inte får klä sig som de
vill och inte får gå var eller
vart de vill. Alla flickor får
inte det i dag heller.
Jag ville ha tighta jeans
och åka motorcykel, helst på en Harley Davidson. Jag ville gå på Allébuffen där alla knuttar
och spättor satt. Men jag fick inte ha tighta
jeans, inte åka motorcykel och inte gå på Allébuffen. Så när jag skulle gå ut hade jag kjol,
kastade ut jeansen genom fönstret och bytte i
porten. Tog vagnen till Järntorget. Hade jag tur
stod det en särskild, direktimporterad Harley
Davidson utanför Allébuffen.

hennes barn? Hon visste att hon för alltid skulle
vara dömd av samhället för att hon brutit mot
de oskrivna och skrivna regler som gällde för
unga kvinnor på den tiden.
Hon hade dragit skam över
familjen och samhället, hon
hade kränkt föräldrarnas
och samhällets heder. Det
budskapet gick klart och
tydligt fram till var och en
av oss flickor den morgonen.

Då som nu är det
unga kvinnor som
tar konsekvenserna av olika tiders
och samhällens
skamkultur

I dagarna dömdes en man av
högsta domstolen till 14 års
fängelse för att han knuffat sin hustru över balkongräcket. Tingsrätten
dömde honom till 9 år, hovrätten friade och HD
dömde honom till 14 år. Mannen hävdar att han
är oskyldig och att kvinnan försökte att ta sitt
eget liv. Efter frikännandet i hovrätten ville riksåklagaren inte överklaga eftersom det, enligt
ämbetet, inte fanns någon generell fråga i fallet.
Men kvinnan drev fallet vidare till HD. Hade
riksåklagaren bemödat sig om att kontakta tjejjourerna runt om i landet hade hen fått veta att
man där varje år tar emot flera unga kvinnor
Vi hade morgonbön i skolan. En dag när vi kom
som uppmanats av sina familjer att kasta sig
till skolan var flaggan på halv stång.
framför ett tåg eller hoppa ut från balkongen
Vi satte oss tyst på stolarna, vi fördärför att de, enligt familjen, dragit skam
stod att något fruktansvärt hade
över dem eller kränkt deras heder. Flickinträffat.
orna drivs till självmord av familjen kanske
En skolkamrat var död! Hon
för att de har haft sex eller träffat killar
hade tagit sitt eget liv, hon hade
som familjen inte godkänner. Genom att
hängt sig. Rektor berättade att den
driva flickorna till självmord slipper familjen
unga kvinnan hade haft sex före
ta skulden för det s.k. hedersmord som
äktenskapet och blivit med barn. Vi
annars kunde blivit följden.
insåg att det var omöjligt för
en ung kvinna att dra den
Då som nu vet unga kvinnor vad
skam, som det innebar att
som – uttalat eller outtalat – krävs
ha haft sex utan att vara
av dem. Då som nu är det unga
gift och dessutom ha
kvinnor som tar konsekvenserna
oturen att bli gravid,
av olika tiders och samhällens
över sin familj.
skamkultur! Så länge som vi har
Ingen vet om
en riksåklagare som stoppar
den unga kvinhuvudet i sanden och därmed
nans föräldrar
upprätthåller skamkulturen
hade fördömt
kommer vi att ha domstolar
henne, men samsom kämpar emot det politihället i mitten på
ken vill. Så länge som vi har
50-talet hade definitivt
en riksåklagare som inte
gjort det. Det visste min
vet hur strukturerna bakom
skolkamrat. Hon visste att hon
mäns våld mot kvinnor tar
skulle vara tvungen att sluta
sig uttryck, så länge komskolan, hon skulle aldrig få
mer strukturerna att finnågon utbildning och svårt att få
nas kvar. Sätt riksåklagaUlla Hoffmann
arbete – vem skulle ta hand om
ren på skolbänken!

”Staten arbetsgivarnas beskyddare” i AD-mål
  Facket förlorade ett principiellt viktigt
AD-mål i förra veckan. Seko och Transport satte det Panamaflaggade Sava
Star i blockad 2001 och 2003 för att
kräva kollektivavtal över miniminivå.
Rederiet stämde facken och fick rätt i
Arbetsdomstolen som dömde förbunden betala skadestånd till det norska
rederiet.
Fartyget ägdes av det norska rederiet
Foonship. Blockaderna var ett försök att
få ägarna att teckna kollektivavtal. Re-

deriet tog konflikten till
Arbetsdomstolen
(AD)
och krävde skadestånd.
Efter en lång rättslig process har AD nu avgjort
målet, till rederiets fördel.
Dan Holke.
Dan Holke, chefsjurist
på LO-TCO Rättsskydd
säger till Flamman att han är förvånad
och besviken över domen.
– Visserligen slår domen fast att det

Demonstration den 27 oktober. ”För Arbete och Fred”, ett stöd till byggandet
av kanalen. demonstrationen utlystes av Sandinistiska Ungdomsförbundet och
samlade 20 000 personer. Samtidigt genomförde oppositionen en demonstration
som samlade cirka 2000 personer mot kanalen. FOTO: CESAR PEREZ.

var rätt att kräva kollektivavtal. Men
samtidigt säger AD att det är oskäligt att
den norska redaren ska betala mer än
10 000 kronor månaden (per anställd).
Enligt Dan Holke har staten i och
med denna dom tagit på sig rollen som
arbetsgivarnas beskyddare mot det arbetsgivarna ser som höga lönekrav. För
AD lutar sig mot det yttrande som de
begärde in från EU-domstolen och som
hävdar att fackens krav strider mot den
fria rörligheten. Det var inte fel att kräva

kollektivavtal, men det skulle ha varit
avtal på branschens lägsta nivå.
Hur är det möjligt att ett Panamaflaggat fartyg omfattas av EU-regler?
– De anställda, polacker och ryssar,
var anställda direkt hos det norska företaget och kan omfattas av särskilda EUregler trots att båten är Panamaflaggad.
Förutsättningen för dessa regler är att
det norska företaget driver verksamheten, inte bara att det äger båten.
Dick Emanuelsson

Konflikten om kanalen
Motståndsledaren säger att kineserna kommer att ta över och utse en president om tio år. Jasidan talar om att en 500 år lång dröm kan gå i uppfyllelse och landet utvecklas. Flammans Latinamerikareportrar Dick och Miriam Emanuelsson besöker Nicaragua för att känna pulsen på
för eller mot byggandet av världens största projekt; den interoceaniska kanalen. Döm själv.
Det börjar
med att vår chaufför får en utskällning
för telefonsamtalet om hjälp med att
hitta adressen för vår intervju.
– Som européer vet de att sakristian
alltid finns på baksidan och inte framsidan av kyrkan. Därifrån skulle du räkna
tre kvarter söderut!
–  Nu är jag varken katolik eller pro-

RIVAS, SÖDRA NICARAGUA

testant utan ren ateist, svarar jag och
försvarar vår nicaraguanske chaufför.
Jag tillägger att vi ändå kom tio minuter
innan utsatt tid till staden Rivas i södra
Nicaragua, cirka fem mil norr om gränsen till Costa Rica.
– Av ren allmänbildning borde du
ändå som europé veta var sakristian är
belägen, insisterar mannen framför oss

som vi ska intervjua och följa en hel dag.
Jag ger upp och blinkar till vår chaufför. Det som börjar med en avbasning av
oss tre kommer efter en dag sluta med
att han kallar Flammans utsände i södra
Nicaragua för ”Djävulens advokat”.
Octavio Ortega titulerar sig koordinatör
för det Nationella Rådet till Försvar för

Jorden, Sjön och den Nationella Självständigheten, en nationell organisation
som får sin finansiering från Holland.
Han pekar ut sig själv som språkrör för
motståndarna till kanalen. Hans organisation ingår i paraplyorganisationen
Grupo Cocibolca som har det gemenFortsättning sid 10

10 

Nicaragua

  Flamman 3 december 2015

att rösta i kommunalvalet. För att rösta
fram en borgmästare i staden Rivas behövs det 8 000 röster och de är 20 000!
Det skulle inte förvåna mig att om fem
år har vi en kinesisk borgmästare och
kinesiska
kommunalfullmäktigeledamöter i Rivas. Vad händer om tio år i Nicaragua? Jo, vi kommer att ha fyra-fem
miljoner kineser som röstar fram en ny
kinesisk president. Det är vår verkliga
oro och därför vill vi att ni publicerar
denna vår oro i utlandet, säger Octavio
Ortega.
Och han tillägger:
– Om kineserna tillåts etablera sig
här i Nicaragua kommer vi snart ha en
annan religion, buddismen. Med kanalen kan vi glömma att det kommer att
finnas katolska eller protestantiska kyrkor utan en ny kultur.

I horisonten ön Ometepe med sina två vulkaner
Concepcion och Madera. Några kilometer söder
om Ometepe kommer den interoceanska kanalen
att dras. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

Så kommer kanalen dras mellan
Atlantkusten-Stilla Havet.
Bild: Vrysxy/Wikimedia.

samma att de är motståndare till det
som ska bli världens största byggarbetsplats; en interoceanisk kanal från Stilla
Havet till Atlanten, totalt 278 kilometer
lång.
Det är en gammal dröm i Nicaragua
som om tio år ska gå i uppfyllelse. Men
trots att landet har haft exceptionella
ekonomiska framgångar sedan sandinisterna återtog makten 2007, har Nicaragua inte de ekonomiska resurserna
för kanalbygget. De beräknas kosta
cirka 50 miljarder dollar. Jämför det
med Nicaraguas BNP som 2013 uppgick
till drygt 28 miljarder dollar.
Det är i stället den kinesiske affärsmannen Wang Jing, styrelseordföranden i kanalkoncessionen HKND Group
som bildades 2012, som är spindeln i det
gigantiska megaprojektet. Alla opinionsundersökningar i Nicaragua ger projektet ett massivt stöd på 70-75 procent.
Tjugo tusen människor får sina marker
exproprierade och tvingas flytta. Enligt
koncessionsavtalet mellan Nicaragua
och HKND ska marken säljas enligt en
kombination av taxerings- och marknadsvärde. Wang Jing säger att företaget ändå kommer att betala det högre
marknadsvärdet.
Ortega säger att han har intervjuats av
300 internationella medier som är oerhört intresserade av kanalprojektet och
oppositionen mot detta.
– The Guardian följde mig under tre
dagar. De filmade mig medan vi reste
med båt över Nicaraguasjön till ön
Ometepe, säger han och visar stolt upp
inplastade pressklipp.
Vad beror detta enorma internationella intresse på? frågar Flamman.
– Motivet är lögnerna som sprids av
denna regering. Den tror att den internationella opinionen ska svälja talet om
”mänsklighetens största byggnadsprojekt” och inte reagera.
Han säger att han är motståndare

Han hävdar att Nicaragua är inledningen till Kinas kolonialisering av den
amerikanska kontinenten. Som bevis
för denna anklagelse hänvisar han till
boken El Dragón Chino, den Kinesiska
Draken. Där påstår han att det står att
Kina ska erövra Latinamerika genom
att investera och köpa upp egendomar.

Världens främsta företag och experter på kanalbygge och miljö är involverade. I slutet av maj i år lade det brittiska
världsledande företaget Environmental
Resources Management (ERM) fram den
oberoende miljöstudien av kanalprojektet som HKND hade beställt. ERM ger
grönt ljus för att starta kanalbygget med
vissa förbehåll.
Jeffrey McCrary är en av ett 80-tal
oberoende biolog- och miljöexperter
som ERM anlitade för att utreda konsekvenserna av ett eventuellt kanalbygge.
– Arbetet genomfördes med tillämpande av vetenskapliga kriterier. Jag
har många års erfarenhet av Nicaragua
och uppgiften bestod i att samla in fakta,
data och intryck från de områden där
kanalen ska dras fram. Mina rapporter
överlämnades till ERM för vidare bearbetning och studier, säger USA-forskaren när vi träffar honom.
Han menar att i ett gigantiskt megaprojekt som kanalen utgör, är det oundvikligt att både natur, djur och människor påverkas.
– Så klart drabbas människorna där
kanalen ska dras fram. Men det är relativt få. Uppskattningsvis är det 25 familjer från ursprungsbefolkningen Ramas
kommer att förflyttas inom sitt territorium eftersom kanalen dras över deras
mark.

I juni 2013 beslöt Nicaraguas parlament, Nationalförsamlingen, att i princip ställa sig positivt till ett kanalbygge.
Men det innebar inte att projektet kunde
starta. En omfattade miljökonsekvensutredning måste göras och de tekniska
möjligheterna undersökas om det verkligen är möjligt att bygga en kanal på
278 kilometer, från Stilla havet till Atlanten. Bredden är beräknad till 230 meter
men på en vissa platser krävs det upp
till 520 meters bredd. Gigantiska muddrings- och andra schaktningar måste
genomföras.

Men Octavio Ortega ser inga positiva
möjligheter i kanalprojektet. Hans huvudfiende nummer ett är Kina.
– Kina har nu lagstiftat om att varje
familj kan ha två barn. Vad händer? Jo,
nu anländer de till Nicaragua och kommer att föröka sig som kaniner för här
finns ingen reglering.
Nästa år inleds kanalprojektet och
det beräknas att 20 000 kineser anländer
under andra kvartalet. Ortega påstår att
kineserna kommer att förses med IDkort samma dag de landar i Nicaragua.
–  Disciplinerade som de är kommer de

Daniel Ortega med lagdekretet. Till höger Wang
Jing, HKND:s styrelseordförande. FOTO: CCC CPerez

av tre motiv; nationell suveränitet, den
stora unika och viktiga Nicaraguasjön
och rätten till jorden. Och han ser bokstavligen en fara i att det är ett kinesiskt
företag som ska bygga kanalen.
–  Det finns exempel i världen där de
har anlänt och blivit kvar. I Afrika finns
det länder som de (Kina) praktiskt taget
dominerar. Ser vi på FAO:s senaste rapport om livsmedel i världen talar den om
att år 2020 kommer hälften av världens
livsmedel att konsumeras av asiatiska
länder. För år 2040 kommer alla producerade livsmedel konsumeras av dem.

”Nu anländer de till
Nicaragua och kommer att föröka sig
som kaniner för här
finns ingen reglering”

Nicaragua

  11

3 december 2015 Flamman 

Flamman påpekar för kanalmotståndaren att han låter som 1950-talets kalla
krig i USA där man då talade om ”den
Gula Faran”. Vilka källor har du för att
20 000 kineser kommer att ta över? undrar vi.
– Lagdekret talar om att Wang kan
kalla in den egna armén (den kinesiska
Folkarmén) för att skydda kanalen som
är 278 kilometer lång och 20 kilometer
bred. Nicaragua kan bli ett brohuvud
och därför säger jag att den främste förloraren blir USA. I det geopolitiska spelet med en militärbas... som har kärnvapenstridsspetsar... om du vill ha ett tredje världskrig... för kineserna är inställda
på det med sin armé. Det är detta som
vi har talat om med våra bönder. Med
machetes, stenar och påkar kommer vi
att försvara våra egendomar, avslutar
Octavio Ortega sin analys av det ”kinesiska kortet” och framtiden i Nicaragua.
Vi beger oss iväg, på vägen från Rivas
till Stilla havet där kanalen ska byggas.
I byn Veracruz träffar vi fru Sanchez
som inte har fått något besked om ersättning eller annan information.
– Våra marker är inte till salu, de
är arv från våra förfäder och som ska
gå i arv till våra barn och barnbarn. Vi
kommer inte att lämna vår mark utan
att slåss. Det är visserligen kommunal
mark men vi har kontrakt.
Men på frågan om alla i Veracruz är
mot kanalbygget erkänner hon att det är
en minoritet. De lokala myndigheterna
som valts av bybefolkningen är också
för kanalbygget. Hon säger att inget har
förbättrats med sandinisterna under de
senaste åtta åren, trots en förkrossande
majoritet i valen.
–  Här har liberalerna vunnit men blivit berövade på valsegern.
Är Ni liberal?
Hon tvekar men säger:
–  Jo, jag är och förblir liberal.
Nästa anhalt på resan efter den tänkta
kanalen är bonden Esteban Francisco
Ruiz, 49 år i byn Rio Grande. Hettan och
fuktigheten mitt på dagen är tung här på
den nicaraguanska landsbygden. Precis
som fru Sanchez säger Esteban att han
inte vill sälja marken. Han och familjen
föddes här. Här producerar bönderna
matbaner, durra (slags korn), ris, bönor,
manioka med mera. Myndighetspersonerna och kineserna har anlänt och
mätt men varken informerat eller frågat
Esteban vad han tycker eller köpepriset

Octavio Ortega med pressklipp från
oppositionstidningen La Prensa när
Ortega ledde en demonstration mot
kanalen. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

Jeffrey McCrary.

Fru Sanchez.

Esteban Francisco Ruiz.

Jose Teodore Martinez Lopez.

på hans marker.
– Vad gäller priset så är det ”Lag 840”
om taxeringsvärdet som gäller. Om jag
har köpt två tunnland för 500 cordobas
(nationella valutan) så är det vad de
kommer att betala mig för marken som
kanske är värd 5 000 dollar. Oavsett vilket pris de än ger oss, vill vi inte lämna
marken och gården, säger han beslutsamt medan hönor och grisar bökar jorden.

Är jordbruket lönsamt i dag?
– Absolut, situationen har förbättrats de senaste åren, säger han bestämt
medan Ortegas ansikte mörknar. Han
gillar inte Flammans frågor.
Det är Alla Helgons Dag och tio kilometer från Stillahavskusten passerar vi
förbi en kyrkogård och Octavio Ortega
bestämmer sig för att prata med folk.
–  Missa inte tillfället för att hedra era

döda, för om några år finns det ingen
kyrkogård kvar för här ska kanalen
dras fram! är hans budskap som upprör
de anhöriga.
–  Om de ska förstöra kyrkogården så
bör vi få information om när det ska ske,
säger en ung kvinna med reservation i
rösten mot Octavio Ortegas uppgifter.
– Låt oss träffas på lördag kl. 16.00
Fortsättning sid 12

12 

Nicaragua

  Flamman 3 december 2015

Utrikes

  13

3 december 2015 Flamman 

Utrikesredaktör: Henning S Rubin, utrikes@flamman.se.

hos Esteban Ruiz i Rio Grande så ska
jag visa er dokumenten och lagen.
–  Och vem är du?
–  Jag är Octavio Ortega och samordnar alla demonstrationer och protester
mot kanalprojektet. Jag har arresterats
flera gånger men utländska journalister,
som är här med mig, har intervjuat mig
flera hundra gånger, säger han.
En upprörd diskussion inleds, frågor
kastas ställs och Antikanal-ledaren Ortega pepprar de oroliga människorna
med argument mot kanalen och våldsam kritik mot regeringen.
Med argumentet om taxeringsvärdet
på marken får Ortega med sig människorna som blir indignerade.
–  En person här i Rio Grande som har
25 hektar säger att han kommer att få
3 500 cordobas (knappt 1 100 svenska
kronor) för sina 25 hektar. Kinesernas
område sträcker sig tio kilometer på var
sida om kanalen. Vi ses på lördag och då

ska jag visa er vad Daniel Ortega skrev
under med kinesen.
Vi har kommit till en vägsträcka med
grus på tre kilometer som har breddats
från två till fem meter. Här ska de tunga
maskinerna som ska gräva och bygga
kanalen rulla in när bygget kommer
igång. Här invigdes kanalen formellt i
december förra året.
Octavio Ortega hävdar att breddningen har kostat 600 miljoner dollar. Men
han vill inte uppge källan. På vägen
kommer bonden Jose Teodore Martinez
Lopez ridande som Ortega stoppar.
–  Som en fattig bonde har jag inget att
tjäna på kanalen, bara regeringen och
Kina. De säger att marken ska ersättas
med taxeringsvärdet, säger bonden som
har fem hektar, varav hälften kommer
att finnas inom kanalområdet.
– Bara Guds makt kan stoppa kanalen.
Dick och Miriam Emanuelsson

5,5 biljoner
kronor
till USA:s
militär

Octavio Ortega säger till de anhöriga att kyrkogården kommer att exproprieras av kineserna
vilket Octavio Corea betecknar som ”mentalt helgerån”. FOTO: Miriam Emanuelsson.

”Vi skyddar naturreservatet”
Octavio Corea är fader Miguel d’Escotos
assistent och tillhör ledningen i den anrika sociala rörelsen Fundeci, som bildades 1973 efter den fruktansvärda jordbävningen i Managua året innan. Corea
förkastar med frenesi Octavio Ortegas
tal om både påståendet om taxeringsvärdet på marken som ett överlämnande
av den nationella suveräniteten till Kina.
– Redan för ett sekel sedan var vi
överens om byggandet av en kanal. Därför går det inte att säga att vi överlämnar landet (till kineserna). Nicaraguas
folk reste sig i vapen (1961-1979) till
ett oerhört högt pris och följde general
Augusto Cesar Sandino som sa att ”ett
lands oberoende diskuterar man inte,
det försvarar man med geväret i handen”.
Corea menar att Sandino talade om
byggandet av en kanal och bjöd in alla
nationer i världen att vara delaktiga i
byggandet av kanalen. Dessutom underströk han att kanalen borde vara en del
av Latinamerikas utveckling.
Ger Lag 840 Kina rätt att förvandla
kanalområdet till ett kinesiskt protektorat och att de kan bygga upp militärbaser? undrar Flamman.
–  Naturligtvis blir kanalföretaget ansvarigt för själva kanalområdet. Men
självklart kommer vår polis och militär
att operera i området. Varken kinesisk
polis eller militär kommer att slå sig ner
i Nicaragua. Det är en stor lögn att hävda
motsatsen. Det är trist att man manipulerar en bönderna med argumentet om
att ”de kommer att stjäla allt du har”!
När kanalen är byggd kommer tio procent av aktierna i kanalbolaget att övergå i nicaraguansk ägo. Efter 100 år är
kanalen helt och hållet nicaraguansk.
Har regeringen och myndigheterna
missat i sin information till de som kommer att drabbas? undrar vi.
–  Jo, det finns ett ansvar vad gäller en
sen information till befolkningen. Det

Bill Wild är advokat och språkrör för kanalkoncessionen.

har talats mycket allmänt men mindre
konkret. Tre-fyra presentationer har
getts men det är allmän information.
Vad som måste göras är att ge konkret
information på de platser där kanalen
ska dra fram. De som främst drabbas är
de som först måste informeras och det
är de kommunala myndigheternas uppgift. Där handlar det om att fortbilda de
lokala representanterna.

”Trist att man manipulerar bönderna”
Octavio Ortega i Rivas säger att kyrkogårdarna kommer att ta över av kineserna.
–  Det är ett mentalt helgerån att säga
något liknande.
Den 10 november intervjuade journalisten Leyla Jarquín, från dagstidningen
El Nuevo Diario det kinesiska företagets
HKND främste rådgivare, Bill Wild. Han
erkänner att den Interoceanska kanalen

Foto: JAIRO CAJINA.

kan få stor påverkan men vidhåller att
det är det bästa alternativet för att skydda miljön i Nicaragua.
Han uppger också att den exakta
dragningen fortfarande inte är bestämd,
vilket kan innebära att dragningen av
kanalen kan justeras från det preliminära förslaget. Det kan å sin tur innebära
att de personer som vi talade med under
vår dag i södra Nicaragua kan leva kvar
på sin gård, eller tvingas flytta.
På frågan från vår kollega om vilka regler som ska gälla i förhandlingarna för
att bestämma priset på den exproprierade marken och egendomen med den
drabbade, svarar Bill Wild:
– Även om koncessionsavtalet fastställer två mekanismer för att bestämma
priset på marken, som är taxeringsvärdet och marknadsvärdet, har företagets
styrelseordförande Wang Jing gett sitt
löfte till dessa människor om ett rättvist
marknadspris. Det är dessa marknadspriser som vi ska förhandla om med de

inblandade, utan manipulationer eller
påverkan av spekulationer.
Precis som USA-biologen Jeffrey
McCrary säger i frågan om det vackra
naturreservatet Indio-Maiz, hävdar Bill
Wild att kanalprojektet kan vara räddningen.
– Vi har förbundit oss att beskydda
naturreservatet. Utan kanalen kommer
det med all säkerhet gå förlorat för det
pågår en oerhörd degradation och en
stor mänsklig inkräktning av reservatet.
Över hela Nicaragua har de illegala kalhyggena blivit värre och värre. Under
de senaste tre åren har det förlorats lika
mycket i skog som under de senaste 20
åren tillsammans. Det betyder att under
det kommande decenniet kommer majoriteten av Nicaraguas skogar att gå
förlorade. Men företaget har förbundit
sig att inleda en massiv skogsplantering
med målet att i slutet av projektet finns
det mer skog i landet. Det är vad vi kal�lar för den positiva påverkan som projektet innebär.
Det är nybyggarna som drar in över
allt på den nicaraguanska landsbygden
och trots lagen om förbud mot att hugga
ner skogen, finns det uppköpare på den
svarta marknaden i städerna som köper
upp virket.
Från oppositionshåll i Nicaragua har
man också ifrågasatt Wang Jings förmåga att slutföra det gigantiska projektet.
Bill Wild är övertygad om motsatsen:
– Han har skapat en mycket kvalificerat grupp som har en bred och djup
erfarenhet i världen. Brittiska ERM har
gjort miljökonsekvensutredningen. Den
finansiella aspekten har utretts av ett
företag i USA med stor prestige. Vad
gäller ingenjörsaspekten har den lagts
på de främsta företagen i Kina. Vi arbetar även med ett gruvföretag från Australien. Sammanfattningsvis har vi en
grupp av experter för att slutföra detta
projekt med framgång.
Dick och Miriam Emanuelsson

Mordet ägde rum i den lilla staden Altagracia de Orituco med 53 000 invånare. Den centrala personen på scenen och dragplåstret på valmötet var Lilian
Tintori (bilden), hustru till oppositionsledaren Leopoldo Lopez. Foto: Ariana Cubillos/AP/TT.

Venezuelas valrörelse
överskuggas av ett mord
Mitt under valrörelsens
slutspurt mördades en
socialdemokrat vid ett
valmöte. Medan oppositionen gör regeringspartiet PSUV ansvarigt,
hävdar en lokalreporter
som Flamman talat med
annat.
Mordet på Luis Manuel Diaz,
lokal sekreterare i det socialdemokratiska oppositionspartiet Accion Democratica (AD)
blev en världsnyhet snabbt en
världsnyhet eftersom oppositionen pekade ut regeringspartiet Venezuelas Förenade Socialistparti (PSUV) som ansvarigt.
Mordet ägde rum i den lilla
staden Altagracia de Orituco
med 53 000 invånare. Den centrala personen på scenen och
dragplåstret på valmötet var
Lilian Tintori, hustru till oppositionsledaren Leopoldo Lopez.
Han dömdes tidigare i år som
intellektuellt ansvarig för morden på 43 personer och flera
hundra skadade när Lopez
öppet uppmanade Venezuelas
folk att störta Maduro i februari
2014. Under två månader konfronterade oppositionen med
ordningsmakten med det tragiska resultatet av 43 döda venezuelaner, majoriteten poliser
eller anhängare till regeringen.

Anklagar Maduro
Tintori har rest runt i världen

för att samla stöd för ett frisläppande av sin man inom ramarna för en politisk kampanj
som är riktad mot regeringen
Nicolas Maduro. När Luis Manuel Diaz mördades i onsdags i
förra veckan blev de världsomfattande rubrikerna stora eftersom Tintori också befann sig på
platsen för mordet och sa att
hon trodde att hon egentligen
skulle mördas.
Henry Ramos Allup, generalsekreterare för AD, skrev bara
minuter efter mordet på twitter:
”Diaz sköts ihjäl av beväpnade
band från PSUV”.
En timma senare följde ett
pärlband av nyhetstelegram
och artiklar de från internationella nyhetsbyråer och nyhetskanaler som CNN och Fox. Alla
tog sanningshalten i twitterkommentaren för given.
”Vi kräver att Venezuelas regering skyddar alla politiska
kandidater. Skrämselkampanjer, våld och hot har ingen plats
i en demokrati”, sa talesmannen för USA:s regering, John
Kirby. Felipe Gonzalez, före
detta spansk regeringschef,
gick så långt att han föreslog att
parlamentsvalet den 6 december ska skjutas upp på grund
av mordet.

Känd lokal profil
Men hur gick mordet till? Flamman har talat exklusivt med
Jamel ”Jimy” Louka, vittne till
mordet och journalist för den

lokala dagstidningen Diario La
Antena. Louka hade uppdraget
att bevaka valmötet den ödesdigra onsdagen i förra veckan.
– Det påstods att han (Luis
Manuel Diaz) stod på scenen
och där blev skjuten. Fel! Diaz
stod vid trappan nedanför och
bakom scenen då han sköts.
Vilka resultat har polisen hittills presenterat?
–  Gärningsmannen är identifierad som Oscar Noguera Hernández, 28, alias ”El Pipi”. Han
jagas nu av polisen efter att han
utpekats av flera vittnen.
Manuel Diaz och Oscar Noguera tillhörde respektive tillhör två olika kriminella gäng,
enligt Louka. De har sina rötter i den fackliga maffian inom
byggsektorn i Altagracia, uppger lokalreportern till Flamman. Dessutom hade Diaz bara
tillhört den kommunala ledningen i AD i två månader. Den
kula som ändade livet för Diaz
kom från samma vapen som
mördade en annan gängmedlem i oktober, visar resultatet
från de ballistiska testerna som
polisen har gjort.
– Sedan sex månader pågår
det ett regelrätt krig mellan de
två gängen ”Los Plateados” och
”Los Maloni” i Altagracia. Hittills har tio personer mördats.
Manuel Diaz dömdes redan
2010 för inblandning i mord?
– Det är korrekt. Tre personer
mördades och han dömdes till
tre års fängelse för sin inbland-

ning i dessa mord.
Hur kommenterat du påståendet att det är ett politiskt
mord?
–  Nej, nej, det handlar om en
uppgörelse mellan de här kriminella banden. Henry Allup
vet inte vad han talar om. Men
här i Altagracia kände alla till
Diaz med alias ”La Crema”.
Därför är det oansvarigt att
döma innan man har alla fakta
på hand.
Varför mörda Luis Manuel
Diaz på ett möte med massor
av människor och med Lilian
Tintori närvarande?
–  Just därför! För med henne
närvarande avleds uppmärksamheten från de verkliga mördarna och motivet. Den siste
medlemmen i ett av de två
gängen i Altagracia likviderades medan oppositionen karaktäriserar mordet som ett politiskt mord och att den är utsatt
för en hot- och skrämselkampanj. Att det är regeringen som
får betala det politiska priset
gör att man slår två flugor i en
smäll, säger Louka.
Venezuelas
vicepresident
Jorge Arreaza sa inför den diplomatiska kåren i Caracas:
– Så fort informationen om
mordet blivit offentligt ringde
en företagare ringde upp mig
och berättade att Luis Manuel
Diaz var en av dem som tog ut
en ”skatt” av företagarna i delstaten Guarico.
Dick Emanuelsson

USA:s president Barack Obama signerade
i förra veckan landets
försvarsbudget för år
2016 på över 5,5 biljoner kronor, en ökning
med nära 250 miljarder
kronor. I oktober hade
Obama lagt sitt veto
mot budgeten med hänvisning till att kongressen återigen har anslagit stora summor till
det ökända fängelset i
Guantánamo. Där finns
fortfarande 107 terroristmisstänkta fångar
som frihetsberövas av
USA:s militär utan rätt
till en rättvis rättegång.
Republikanerna är dock
överens med Obamas
parti Demokraterna om
behovet att anslå stora
summor till försvaret
för att fortsätta USA:s
kostsamma krigsföring
i Mellanöstern. USA har
världens med stort avstånd största militära
utgifter,

Tyskland
deltar i
Syrienkriget
Tysklands regering beslutade i förra veckan
att stödja den franska
interventionen i det
syriska inbördeskriget.
Tyskland kommer att
skicka 1 200 soldater,
flera spaningsflygplan
och ett krigsfartyg till
området. Dessutom
ska 680 tyska soldater
skickas till Mali för att
stödja Frankrike också
där. Representanter
för såväl Frankrikes
som Tysklands regering
öppnade dessutom för
ett samarbete med ”regimstyrkor” i striden
mot terrororganisationen Islamiska staten
(IS), fast först efter en
överenskommelse om
ett maktskifte i Syrien.
I London demonstrerade omkring 5 000, i
Madrid och Barcelona
nära 10 000 människor
i helgen för att protestera mot sina respektive regeringars planer
att också besluta om
militära insatser i Syrien.