Está en la página 1de 110

r ' _

!l.JIDOOl'a MnOOlUSO

, ubje:rlvo

D~demlibl

~!!LlI' ("~lIti,O~ llinamta. t!!lVeJliWID

(Cnmi!) s,e h!ltle?'

l~il:'llrVll;llIli~ a ".Eje,.eidl1l~ de e~tiIlD~ 11~!da ,a;rr-d$

TL~mpo:s'~

l;u!rll'iilb.:_

Iq~.liri!!

I!I IIImliil'1!dolfpQCQ fi~le 'Iii i\il'i iII11' (lllellllii

ali iii (lolilloo ,1\!}wOO'\!lC'lII

u u U

Cc~.LTiIlI~~1}.!!_nd M:m~ Ejetci.i:lobcliC€l fooWI

pg "9 del ~JI~io cx;1'.eI',io.r

5Gh!, IliDiOO ,d pcllign:l :fo:li~i,t~o

:Hismti.eu d~, rIiuilltGf Coli m.trmda G'1iIi'1J')

En UDll yj~;:;tl!

1m tMinIt3.·¥iru!t:I.!!o

M~.stm(i Bl'CI~~era, Om~M'm hi!fl£JlI.ildnndo

JlibyJ;wIg fu~fil dd enc~1'e P:llImdl'Qmg

~ r.: Deej,ercidos, esliio A!_n:.~~11~ ~ .[.0 iilji:r.-c:iiJ d:i!s b!des

u

lJinl f~gm,!:'Jl!.to ~m dc5rubieHo, (W 1.II~iz,cll!'~1:IX:

P~;I!.Id1> Pand~in£dk

70

QII~ P:J-- 'c~'!!1 ~ dd~JeIo IL\':WJ ;III Illh~n's Alley

IIDI1.·~'aJd. Kirby

I~:II

"1

'7'1

71

·I.~ Ikl~ b~ hiislDl'd:eras de ,e::;,~, Jlllir;o C!i!!tIlWl bl ~ma. Ms~ruia. -~ los mimloo· ,lin kIl~1' 'il!d~!!.,o~ ~" peliO p~~ • dllierlmtes,m.metil· Ellectmef!!loml'llri. "nIl!! &,1 [lItt~'1 .1~l!JIn.D~ d!B '\.j~ dive:f>.lOS, cstilos de' dhjo, hOli!i!!l'n!!j~ Y(lI3imdilJ!5" ~lll'liIg.'i (IE!!' .intu()tttild.ilireS 'q,lU: (!I!I:Jlede1'l I1Gp-~ ~ walC1ll{l~ru d C:Ulltl:'pt(l!, !IlI1n~NIil.irtl'~~ ~Ic 10 ~lIe es .lIatfiUivo. Pm- ,~janplon opued.t liiJJ mu,p.a! COi!ltu' w.uJ hi~I'IIV~! ~ 'f If im~ pig,lO;J, ll'eJU de l!JIIIIl_jjLtiosf ·No· i[ujC:i'iC ~r que ,esw Jneguntlli I . IIjliIn lint! i!i:~JiililiUI! e~ it'i!O :l!P1.!J.l.taJr 1.0 'I:mnt::iilfiiii'ite ,que ~illill d !peo5.V e'!!J 1111 nmfi,i'lmil di.l fUfIin3lj ~ quI! puedc e:oliL= lim hbto.ri~ hi flUtlU!r.]. en qUE II! ~I ~L'IIN '", dullUjo y ~extu. '1 en que' e"u'!l hlnmicfiu '~tm ~ati.Qm.d:!!i 100.11 01:l'm 11'1 Lt" 101m ... i~I~:L1t"S:y narrnti1of(l$."

1.1l I D~rki"Ci,J.t!, fli.ll!~lll! libulI' !:Ill sidD Jj~j' ih ~Jl1~', a.e~~ ~~u,' ~IIIRulr d~,l'mll!I.I"I:WC1W1'r fillev:t· ~iol!le~.dc l1l'i sen illo tI:~ltl, ~iElii'l05 pmf!S 'l.ut' 'lief ~ 'IbiS t=lIn»enl'I'{~ CilSWIIe eD IJ.I!I mmno dbiWJl \ID per~~' fii1I liafiW iff!~lIme, IL(mpiciZ., cmp'k."MI.® ,~GOO~ lOs ti~~ ~rh~!CS QOnodbihles. pmt lMego h~ft'rL, en ~l~rno_) libR:, y ~!!J SO!!~tf!j~ '~11 fw~ ,d~ 'telq;,r,mMtI, C:I:i I::um. e'!! 1UI1__Q, seeie I~~ ~~[>~'lJ]~;lt'l"'llC~. (';l)'J!lJ il!djf~ri~ncill __ , 'Qu~n.@1J1l u~.iIllM '~UMqui~"V!H'i:i!.!lte qu~' ~ II!!! Ilurlill liil'lInir.

1~1l ;lm~1 I 'l"tlT/riM tk >IIniJtJ ,pe~ q!!!e ,~ ,d_j.;';(tido yO ·KKkt \l'I1I ,fem, .~pll'Caf eou !I~~ 41 I~ ii~ffa~ivil >;iislJ;ll" ~ro Io .xs!!!I:h.1i aI. nl~jIj'lo '!liI.U locul'l!, Pef'O' ~,I~.[k!U!n, 1m, ~il!!iI y I~ id·~ ~i.s'ui6 8I!udi.t~ a .mi. ii'!I.~w)~ 'f ~oorm.e r.am ~~~ lilt ~.~lil ~r~ ~ I~ meli:J ~I~ 'Ilil:~w;j,~t. fUji' Illo" ha~e sel.ol ~,. ceM II db Y pu.w d :~Jdl: nl.ikl d IlafH''- II ,:I 1it.":I~ciUJ1 de ~'eg;lis. aml,gils y familia!:c'$ mtl: los primeros

, it"~lli:l!lil I I iJ1SlnmwillJCiiJJ 'I !:i'irusi~,stli;, ' ~ 'lJli!e nn t:~ lIllis, re-J:1fi.cdi.o que

, !I!lLnl!l.ur hilS,'" el finaL.

A!i!iilllLiI" h~y (li'!:UIflI O'!'t:~:DI C'11l ifl<S ·pil,glrn.!Ii~, es~OIl, ,eje'wicias, [.!1.1e&:;n be-Be de: tlJll:mii I ~U'l.~hl" '1umpm::o c~.Ii~~~lIlinu' qU~':!Ie leaI! t~ b 'his~ri~ ,de untl S!:iit~dj! l(ru, In I MrLiiIu). m prill1ll.Cf \finallu il e tlIc p.!llIiu~ llw:i'qUI! 51: liItul.c'mvuhicf ~ boje IlhfU II 'vrlJ en, 11!IUlitlO, 11 minI!" 'lUI 'tcl:!'OO f;t.¥lIritlil, 0 a Imfi5~1o ill, 'WI amigo) 11111 " . {,JI!Im' - Ih~fl~ con !!lID! rol~:'!:(,"in!l de pll~i!. (I de' dilllljm;,

~~Uiedc om liId~!lrom" .por slmp1'e @ \'1IIg~ qiIlc ~1I .• ~~f\JflC 3J.mllrgjjJij, de ~. :,lIrm..J i:(J:I q,uc ellta, CIOO.tilda? ;ll-hy Iiln nlk:_I.oo _elal ,que quedll ~ d!.-"scuoieno,.111 i;l.iil.t~rltod3!i ' YiS 'ClIll!.l:tGrisnc3! ' Stili~tiClS Y fidu ), (COm.o, seria ,tile nil. - ill' III libm ~rnpi!ZlI ~D'n l!:[11!! liLi!;tJQF,~t;! 'ql!e he tituboo ~Modekl~. ~r ' . r IIIJU ·11i! u. II c'l.ciim.cn-OW; fat:'llIllllms; ,cs,tm menDS ~1a.dllS. ~m IUI. .. m ~"'I!I 5i!l!,pl~ !l!!ll!!lilIc md6:r1. despk"'ffEli. vaOM im6gmllirM:. ~hr ~.~ fS'a:a ,diibijliM 'Ilun 1Io1ll.lll!-dIJii' y fir! con p.l!lt:e.l~ fPo.r qu~ e (llil.eMa: en do viilell Y cM() ~~ Ifill nl ,1.'&1.'111 dill t _ Wi~ BI ~!lil{j 1iUl' 'es o;ht~co"; pero ~l!.mf!'ll'OO' iiiltllll:ilJ"iuC' ·,t'illilIml'~,., 4:I'hlr

1il,Ui!?' De p:rlmtll .ni!l:~re ult~ '~vide!U'e que kl qt!.e p;ii;W [a(n im;p' Ill«L{n~

'\".!i&ilit9lif3$~ U!n die mdi.o p;u:c~ ~!!.cial d~ b W'Uori~. AII~r' en~s, hbtm1C' ~,'1l1 ~"!tlfir endlrll, ,1aJ ~.~ttui'iidad ~ ex:ml!m3Ir' el dJ't.C!i'.!!< '!I.~:C ~11i1!1 . 'I:'~d~ fgifTt!! tI~, tDfIIl!il!r e!l!I, IQ, ,gtlt:: se ooemta y, 10 qIi.c" ~ j~~mtfJI~ ilJilJiKl.WIll11tC', .JIlmklr '11i~ flilJltu d ' 11 SF.!ft wned'ad de oqnes de quc' dispoJ1cLm au.~or, 'rnii.m, ,~iI ell e6mj, !;I)!!n@ -iii <1M",,;; !~!tCllli.o!S de ooml.1llkilcil"in

1!\~~'lIin '![!lJI:' c:s~obJ:a, en 've~ de ~mr Ia eUmllli. ~t~lb ,~m1: I~, rl;mn~ )i' d wl1Itcnirlo. d ,~,til:IlJJ"bI 'iUJil!ll!l!:l:I.P@!lg;!. ell! ~b ,~, i!li~in, ~1!L'l !p~M!il~I. ,di'OO~!.!Infll1 y wgi :m III1.modelfi dif~,j',tllul!: l.BJ fOfiIfill. camlll 'Cllnll!llidu, y 'UIII ~llil;lml.d'l ill~llr L -d_~ .Id -·.dlu,

e}erc'jciiols de

estilo

2

•• ,.y me I\eViI!nlu! pe",a ~o%-e·r 81.1'" de lal bevera.

F:ui al ,c;O!1'I,_dar"

3

4

/

6

7

8

Emanata

9

-

'b-- ~O

'- " -- .. _ ...•..... ,.. -, I _.7

- - I ~ .. , ,1_

.. Iq ... -=;

I

-
J II
Ir L I I
I
I
I
I ....JI J
~
-C 10

HI!! tlllI!~' 'iM'l' bll'iHl imiid.nt" (QtiollMU ejlle ~unt. -I'~ ,~ bL11 !<Is' w on !tUNIN II I

12

~1.II8 ;nFlier,nos venia a bUSGaili' -aqu~ -

'13

Asi6 lIB pverb ,de I!I' I'1e¥lmI'I lI"~dg, II .~; t'~f!lcla '

selIo de ... acro.

lMa ~~ mdef,~a Ire liIallilTa ~ado <Ii i1J~~1 dei~ ~elif~'.

14

5

16

Re(;~e:!'IdlllI esa 't,alFde C;OI'I c;laridad... VI ~tral1'jal'l'lel\llE,

,a, Ino '''lye fllle:dla$ Ihaboer leida en

Citro IY~r •.• 1---

III

17

Per Olinm: Smirth

18

19

WU~ INFiERNOS 'VENrll, A !3L.1SCA~ AOUi?

_0

2

22

23

24

25

26

IPoi' !o ~. rll~ .di~se. Ia y!:c.'tim!B MbiaFlba, Bn, 'B~t'el OII'dBIiI;li;;!g!",

27

~a I ffi±l::I

'~"tLa, hera del ape~it,ivo 111'

28

'C'O'I'III '0 ni rna les (fUJr"y)

"

29

30

31

32

'I ,(g, a~it ,delbll:lSl!Iber 110' q",;e, ,eraw.

33

34

R e e'lru:~~d rQ ndlQ

(IIU!lm)!5, ~. ~iilgI1lD~ d~ il'~dli)lll!~CiI611)36

37

I i.lQl.iIe yen. ral a~ulr ' ,iii b'-lse.ilil'" ,il'llf,iernoS:~'

38

39

All estilo de' RCildiollphe TOI1Plpferr (,,,,,= I'$h~in plirot'egdg d!el i IIIgllih)

40

Ejerr,cicio,s ,co'nl una cena UIi'ldi'9,esta b 11:9 y~ Wi",'Cllff MIl:'Il:'I!!Y)

41

42

Que JiI'(!50 co(:'!ndo, 'el Icamio,n del hiil'I'i!,I,1!) i!ega 01 th!lglOIlll's AIIII'e'y (!!,e'!!!IU r1 Riel!!!:! rd F. 'CI,g t cOlul t)

3

h Jerjl,es C iIiId 0' con liistilo (se'gJun (!;e'ol'lgEl HimillQn)

44

45

.... . . ,.

1',1, II"" jU"-. H{Il.~ FEQUE'ilINES, 5O'i [, m,l\lI~ol,liN VI f I ~ m..(l CON" U ~ IIIUEV() ~tl"'1(1 OO[ 06 oc.!"'R~ hll, I r ~M1lill A~Uffll'ltlAOOIt ASusrAN.oo()S

I JEjiicicjDfoo~rEi,rli,

6

jTe DEMOSTRARE Que Puedo t.onverti rte EN OfRO HO M B R E.!

II II ,k ~ .. r t'''Ul'"' 10 ••

III~ IIII~II l--:..."T1('!1r kI

I III.'" ~,I"'I" .',., ~ .Ilo;;.I1 .....

I I~ I.... • PLLLII k ~ ~J:I 'iklr '!it:

,',,'J:ll';.1: "~~':~~7:~~J.'~

I I II I I~. d.- 1:111 ~1jt.r..1' 'lL Il'It

1:1 II I ,II 1.' • .IIIZJ.. ... ' til UIII r.LI1I:.:.

~i."'~" .r,~il rw..,_ I I n. I ",r ~...-.:-, .:11 ..:1 ED:! I1!H liZll'E,.i .... ur..-~'F:. \ '1IIM!n

L.;, ·~.""'t<o""iolfl (){n~m"'.· ~A~liljr!!! 1\1& C(tmk~

o;.n ~i!1.Q~

PI~i!~L~~ ~J~~L~~~~

n:- Vr.'rTlIl:Lnr..lJ IEL"Jll.JbU...t:: ~l tu..1: id. Ii {Lllfpj.-. ~t.:..L. I}..~~~ ~ .... '!:'''In ~. Ih't:J,,~ -1.LI1'·Lj.K'~!:uPLI1b3,rn.JltI"d4.i:1 tJ~ ..,.~nrn:~H!iIt'. ,Ir ''''I''t.II.''. d ~ .:1<1.: ~p'" I • .,;: ..... mu (1~1"'f ...... L11~ .,ntk,"rl:l I.!II ...

1l1"!lli'!ii!ll1IiIlf.!~ OPrr.j!ij E:tl,lil tt;!.!~i!i r ~""'Irh MI UI>ro Ilu ,I .. d"

•• U~"!!"'~'

~----------~----~

~ ~~1~~~~'::':-1'~r.1i2. I

, ~ ~ ~ l£ .. r..,r,., ... ,.._...~.~_ I

I '1J ..... 1 .. -..-.. I",..:p. .,--v:-- I

I ~~g ~~~.. I

I ~_ut~1i ~:I[·~~~t I

[I II

7

Ii ACEm tJI'M ~·S· r~ OE ~TRlMONIO oE UIWX£Y.f;lEIiIrCN.

Iff~ D~ U Dll1S10J'rj' t;JpIl'lrKAt. «:

'"SVAl'lA FOAR'TA O£ LOS SAl..~JE:5 (j01ll tJoS GiUE' '5~l.D sALn:i1 •• ,. )' Iliii f.(J . .tII.JCHO Qu.Ii ~~'.tli'~A~ .. '"

~"OQ' f.A iIliXHE aOJi«XERill, AI.OS~SQE ~Jtlt,~.. 11iII5 FI..It'IJROs 5i.E~51

8

49

IRNAVAIY

50

M sa de ibujlo

Estadlos Un iid lOIS· de Jessica

rr'f;

"~%D,s .

~P'>......... 1"'1fi.

. '1'~""_~4

.._

(.Ove ilfii@fflOS ",enia a biJsaar aquf?

\ -~

-..11•

- _

.....

_ .!.L;I

MlANITENEfi'I LA CA.!.MA,

#liW\6AFI TOOASLAS FIJENiiS os ENEI'!~il!,

NO USM EiL ASCSNSOFI

UNA.roN;!\. SE.GI1Rti.

RECOROAI'I Q;U~ [llABLOS BUSCABA:S ALlLI?

53

Ejer,clilcios !lh~· cenodo, ($ e'g 1.1111' 5 ~gt~ ~(;CI oolJd)

55

56

Ce'l'llil:ol

(DC!lwid MOIzn!celilelli, I!!elll KC!~choT. Che's,te, Sr'O'\!IiIll, MOI,c=RllIt,oine MOltlhieLl, IDa ni,el cl o","'es, IRlPt S,pie'il,ellm iii ill, Ju I ie D'Oluce't'. GOlry P'Dn te r)

57

58

OO~ 10110000 11011 00 II 0101 00'11 011100 11100 III 011010110 IlOIlO III OOIIOIIIIOO~OI 0111 0011 OOW 101 11100 I 101110010101111100110100110 II 00 11011'00 110 10111100 11'011010 10111lQ0 110 IO~ IIOOIIO~ 101011 III 10011 0 10111 00 110 10 11I1 100'11'00110'110011001'01001101100 1110 01 HI 101 OIO~O'1 0111 001101111100101011 11001101001 10 III 00 I 100001IO 110011100 100111000 1 ! OHOOII 0010 10111 00 IIOIOIIIIOOIIO~ 010 101110<11 10101110011011 I') 10111100 I HUOIIIIIO OUOIOIOlm 11001 H11011IOOI IOllOllOllllOOlllOmlOIOlllOOllOIOllllOI UOOllQllOlOl 0111001 WIO I 110011 101101'00 101010 I 010 11'00110 10 11111100,111110011 011110010101 1100 1100110100 II 01 100 10100'11 I 111001 1'010 I(H(lIIIIOO 110 Willi 0011 01 0011 0110010 100110 I 10011IOOIIOIOUnOI0IOIII00,IIOIIIOOIOI01i1IOOIIOOIIOIQ(lIIOII001010011101100111 DO I 1010111001101 0 1010 III 00111010 1110011 ouo 10 II H 10011010 II 1001 10 I 010 1011100 110'101 111001 IOIIOIOIIIOOIIIOiIOIIOOIIOIOIOIOII 10011101101 110 011010011011100101001 10 1110011 0 I or 1111000000 11101111001110011 01010101 0101111 001 iIOIlllool 0 10111 001110 10101010 1100101010101011110011011100101011110011001110100110110010100110110111 OOHlI IIOOIIOOIIOIOOIIOIIOOIOI'OOIIIIlIOOIIIOIOIOIIOIIIIOO~ 110101 ~()IOIIIOOIIOIOIDIOI 110011010111001101101011100111,0101111111100110101111001101010101 ~ 100110101110011 0110 1001IOIli OOIIO~OlOmIIIOQI, 101 OIIIOOIIWIIO,m 1111100 1101011 ~OOIIQIOO I WIO 10 OWIOlllOOilOloo I ~OIIOO III 001101 OIIIOO~ 1010101'01 1100110 1011 ~ 00 110110110111111100 110 1011 ~ 00 1101010 IOlllOOllOlOl1 ~ 10011011010 II 100 11101011001 10101010111001101010 1110011'010 IIIODIIO'IOiOUIIIIOO 1101 0111001 101101011 HOOIIO 1011111 1001 11011 001 I Cit 100 101001 1m lloolJ11 00 1101 0 11100110100110 1101110011 0110101 01110011 0 1101111100 I 10110101 1111001 1010'1 1100 I 1010010100110110011 100110101010 rm 01110011 £1111001I0Il0111 00101 110011,0011101100110110011 0 IOOIIIIlICi()lIO 101010111 00110101 10011011001110110010100110 110011100 1101001110011110011010 1(11010 10111 001 iOIIIOOI(1I0111001110101 0 11111 OCIII OIIIOOO!lOIIIIIOIIIOOIIIO'IIOIlOIIiIOOIIOIOIOlOIiIIOOIIOIOIIIIOIIIOOII01010110111001 I mn III 001101 1011001.010110101101 1100 II 0 1.011111001111100110111001010111 001100110 10 11111 a IIOOIOIOOIIIIIOOIII(liIOIOIl 0 I I 10011110101111001101001101100 101001101100111 0110 1011010101011100110111100'101011 10011'00 11010011 101100110100110 I ~OOIIIOOIIOIOIIIOO I lUI 0 101011 10011010111100110110101111110011010111001110,10101011100 1101 011 10011 01 I 01101 I 1001101011001101101010111 11001 IOIOllll,om 1101001 IOIIOOIiOIOOIIO~ 11001101011111 .:'X1000'110I 1100111001 10101(110 1101(11 I IOClIIOIIII roo 101011 I 10011 I 1010lomlOiliOO 101 010 WWlllmlillOlllOO 10101111001 101I1 10100 1010111 110011010011011 ~OOIOliOO uorueoucic I 111100Cl00011 UlIIIOOII 1001 WI 010101 OOIIO~'OIIO WIO'l101 I 100111 0 I I 100101011100 I IIOHll 010101 I 1,00110101010 10111001 ~OIIIOOI 010101 01110011 0 I I I'OO~O 10111 00 II 1010101010 III 10010101I0Il01011100 110111001010111001100111]<110011'0 111001 010011,01110111001 011100 II 001101001 io 11001 0 1001111 IOClilOIOIOlOl1 100110101101011100 1101011 010111 001101 0 I ~ 1001101101011 1100110101111111001 101011100110101110,1011100 11010 1110011011 010111011 1001101010101110011010111'0011101101011111 0011 01011 110tll IIO!OOI 1010100101 0111001110 10011011 corueoucroruco II00mnIOOIlI,0IOllOI0II:UOII ~OOIIOIIIOOIOIOIIIOOIII 010 I oroun 110010101 010101 IlIOOIIO~ I 100101010111001101011100110 110110111110011010111 00110 1010101110011010111100111 0 1110101 11001 rero I 10DII0 10 101 0 11100110101011 'OO[ 10 101110011101101010111,00110101111«'01101 101011100110101 I 1110011 DIOOII m 100101001101 100111001111.0 101110011 01 om 101101111001101010101110011010111'00110110 101'11111001101

59

~'" ·aeJ JiFBCT,f) de· ~ INtEllWP,CJOH O.ri. f.lcH P:r"CCe.so, de PENWilE NT'0fl1CCI0N a m.rh. .que .R! *pl(l~4 en' ,e1i'8PIIClO' 1 elDEMPO'

60

(.I!;!I!~ 'M'llEI.IOTI!~ ~I.;:b ,~~,!,.~ !!!h'!>~'M ttillt:'l me l~"'lUIt\;I!l :'1 ciiB~~iJ !Bit p9.f'Ui!l;,-i 11

'i'J.SIllIO 1OIE~J1) <te JUtM' ~~~*.~oio l<t, I'II'JIiI"~'A. ~_O~~IC', ru.Jl:~~, ~A nl:i!ilJ:rLll!i~, 1i~.II:Jl)~;~'_<Ii 9~tn .1I1J '~l .~lO~.

NollOfliblllC'JI. ,~ LA n('~IEi'!111A J ·1·IAIL~EiL.L]Ell1i •• ,~tL~ :111 lio'i,ii:'~llii~,~ ~I~~I!:A C.ot~: I ., Qu.' ,~~'" ,~.?

~,IU!i:lR p~ I)Ji 1!lIi.'I:~ Il"d;r,_ .J. J!.!!~ '~I ~ ~,],s.

,I

~,'1L.. :t'Jnil!l.f~'liI!II pti.1l1«!!, PINtO ,~. l~ !WfQ I)j!) KIi'rl' 1!lk-~iRi~ ~~ p'~r:1:BI 1M ~iii iI~r.1I n

n~!.~ '(D:rr'I" 1c!ii~i .. Ui! I

[,,1_ ~_rTMlIi!:r ... no!G ,~ta totM'l' 'il&-.iiJt~__jj li!i! Gli; ,:ggg'j,'t;~ I~I mH!' ~~ ,~!!!~liml, ~. ,i~f~"n~, ~~, 1<;ig, ~ bu ...... , ~1U..

- r,w.tmHtO.i'jj~.

61

COOf)U'OO!:i"" en SlMioo aaro

b ....... _!~~~OiI .. i :lharldlet1!Bl.imJ.JlliiUlJl!U'!iib!l

[IlSlilll:!!:ioo plW!<l.

[Elearodonliestim5Ste~lia'r

~~~Tad'clresOC~ll'i de i"lJo

- -

I .. ~ •• ~

- -- ---

-- -

( /. Uff ,( ,,~~ 13 • //'Frlr-t;IJr p .)r~t"( ~ i

Am@idio

d:iick una 'sinapsis se dispara

en 8ilguna part·. oblligandome a uJl:tmrn.mpir 'md trabajo.111. mtemtm[lles mru

,e:amill]Jol qlllr!ll'iendol saber

cuanto tiempo Ilevas

plosponj~e1uilo el empezar a tnlbajar.,

'fer,espon.d.o encantacio tras lUl3 ra.pi _ da 'COmp,{[lrl _, .00:0, entre b.s manecilfas

grande y pe ..

Iqu@iI.;a. Pero enande abro la paerta de

la, nevera y mire mas an~ die su umbral ya no pu do reecrdar 10. que: buscaba,

63

S,i Ill, d ilbyJio$;

CU~~IQn I!i:ellllne'th tlDen)

(u) I U IN ~tutl CANAll)
U N
I
P LA N N'O~
HOM'BRE ~~Cl.,':~O
Q,UE N'O'!
, • E,S'~H
I ..
I
J~ ~ .. ' .... ,

,tQ'~,e,

hor'al e:ci u,

t,

IIT~S ,MO HAY IDlE

TAG N tIC~,T$.

L ~~~~'c~:t,e~hr~.).......11 I ...... ~_"""""""_""""",,,,""""'I , ..... I __ _...,.._

"'I,e. '1':,AI'-

""'c.. 1i:AIC. .,..,(.

""",(..

30,NI, i!

tI,- 1Ioc111

,.,JI\:)"",

64

"iIJm<a Inodtt, dI Ihamto!l .:It Fmto • iii !M$~ ailit", I~, .. WI y,!Hitoa ')I' d!W-<!rii,.

68

Parejlafeliz

7'0

71

rurededordelm~ndo

72

73

74

75

76

Ers IJllle I il'l~N~D mel~_ r\I1I'I9J ' __ I"I mi

rel'"&~"aJi$ "J' ne ~$1~ "'~!' $Y,

,mo-tf'oll~~6n1 ulltiencfel1

77

78

Veri'iicall

80

- '"\.

8'2-

,

83

84

- ..-...

fll1ii~ .. 6, £iifi' I~ ~,ala,! dghde' .

i'lever;~' IPO" . e.s 'e~g.~ ,en hi!, "~!ta,

Matt ~e ",1'1(,111I!6, Ih~cl~ ~~em_"e'i,~r9Y'ltifjd:~ ~i1!$" i:J'l:ati!~$' ,e'¥l' la'5 t'odilla:5i :if ~1'"~11'Ic;lemdo Ell uft(l~ pet'fPleJ~r, i'tIt,etlta~C:h;l' f'eGordalt ~, "atU,' ~c' 9Ui); habra, lidloa bu...,e~li". rero ,~e~abrli6 ql~iI! IPQ!'" m~il!o q~e 10 m~eij~al"a, InlO c.~5el'",jf~ !l"ecQI'\tJ:Qr ~Jj,j~ di~b!~ l-:!i:!bJ~ ltd:Oa, bu~~ aUf., .

lin ,e~!i1 !ft!'Ome!!!'to Ie paiiO ar~ e.!!i'~ra~,o!(I mk bielll ~e, ie' IhBg, !(l,v,i!l!etl~e, ,U t~l1!ce!t l!tA~n MaU ~. qye:dl6, ~at"~:O~l1l'te l~~ ~e~ii'a, . '!lSI~!l!dj~do ~~ '(;OI!I'tell,.d:o, ,Il' lin~eflt~d'Q'f'>e~dil!i· q~l!i Iilaelfa am rllll"arJ101.

,L_

'1"-,'

'I;.

I ,4

I

)0 ~

(

(

/

iQ'u!ii: in'Fiemos '!,;Iennli a t:!lJ~G.al" . Itfrwi1

E!_D"-.

L_jI

L

,/

MaxiilmlCllllii s,t c!

93

94

,c.ll!ue.erroore's IliHiilY eli! est'e c6ln!ilc? O'OIS ,ca II Dllo'$- POt YliI1ie't(!)