Está en la página 1de 6

La relacin de trabajos disponibles para el ao acadmico 2009-2010 es la siguiente:

Contexto cultural na formacin do vocabulario ingls (S. XIX- XX)


Profesor responsable: Adolfo Luis Soto Vzquez
Descricin do traballo de investigacin:
1. Aproximacin do vocabulario literario e cientfico tcnico a travs dunha ampla
seleccin de textos dos siglos XIX-XX.
2. Estudo dos factores culturais que xeneraron a riqueza e as variedades do
vocabulario ingls durante os siglos XIX- XX.

O cambio lingistico a travs de textos cientfico-tcnicos no ingls


Profesor responsable: Isabel Sofia Moskowich-Spiegel Fandio y Maria Begoa
Crespo Garcia
Descricin do traballo de investigacin:
Os obxetivos deste traballo centranse no estudo da variacin lingistica dentro de
determinados tipos de texto clasificados como 'cientfico-tcnicos' o longo da historia
de lingua inglesa. A anlise lingistica de variables estilsticas e semnticas levarase a
cabo trala localizacin e etiquetacin dos textos pertencentes a franxas temporis
previamente delimitadas.

Humor e cultura na sociedade britnica


Profesor responsable: Elizabeth Anne Woodward Smith
Descricin do traballo de investigacin:
O tema do humor est estreitamente relacionado coa cultura, e polo tanto, en gran
parte axuda a explicar o funcionamento da sociedade que o produce. Ainda que pode
parecer, a primeira vista, unha parcela de coecementos superficiais, creemos que se
trata dunha temtica 'seria', que est relacionada coa autovaloracin dunha sociedade
e co a sa proxeccin hacia o exterior.
O realizar un TIT sobre humor e cultura pretendese, en primeiro lugar, que o alumno/a
analice un ou ms tipos de humor (cine, televisin, vietas, o dibuxo poltico, o chiste

oral, a ancdota escrita, o humor visual, o monlogo humorstico, a traducin do


humor, etc.) Os traballos tratarn de relacionar o concepto do humor e os valores
culturais
subyacentes,
tan
importantes
para
a
sa
comprensin.
Entendemos que se trata de realizar un traballo escrito, estructurado como unha tese a
pequena escala: hiptesis, delimitacin dun corpus, obxetivos, metodologa, fontes
materiais e bibliogrficas, conclusions.

A identidade na literatura moderna e contempornea


Profesor responsable: Maria Jesus Lorenzo Modia
Descricin do traballo de investigacin:
Anlise de obras literarias modernas e contemporneas, especialmente escritas por
mulleres, desde a perspectiva da identidade nun sentido amplo, e inclundo de
maneira especial a prosa ensastica e a narrativa.

Literatura e cultura en Escocia e Irlanda


Profesor responsable: David Clark Mitchell
Descricin do traballo de investigacin:
Traballos sobre diversos aspectos da cultura irlandesa e escocesa. A literatura, o cine,
estudios culturais, a relacin entre Galicia e Escocia e/o Irlanda. Tradicins populares.

Feminismo afro-americano: da teora prctica


Profesor responsable: Maria Frias Rudolphi
Descricin do traballo de investigacin:
O traballo ter unha extensin de 20 a 25 pxinas, seguindo as normas de
presentacin establecidas por MLA.
O traballo ser comparativo, utilizarnse fontes crticas feministas, e incluir o siguinte:
1.- Un resumo ( abstract) dunhas 100/150 palabras (aprox.)
2. Unha tese de traballo orixinal.
3. Referencias bibliogrficas de relevancia.
4. Reseas crticas ( tanto positivas como negativas)
5. Un estudo crtico persoal do tema seleccionado
A profesora reunirase cos/as alumnos/as para comentar todolos traballos.
Os/as alumnos/as debern presentar un proxecto de traballo e un ttulo provisional ( 2
pginas mximo) nesta primeira reunin.

O ingls nos medios de comunicacin


Profesor responsable: Alan Floyd Moore
Descricin do traballo de investigacin:
Os alumnos investigarn acerca dun tema escollido por eles. Usarn os recursos
bibliogrficos e as fontes primarias e secundarias adecuadas para poder presentar un
traballo de anlise ou de confeccin dun texto propio (escrito ou audio visual).
Os textos primarios sern textos en ingls , escritos ou audio visuais dos medios de
comunicacin, elegidos polos propios alumnos

La cuestin feminista en la literatura y/o en el cine


Profesor responsable: Carolina Nuez Puente
Descricin do traballo de investigacin:
Se realizarn trabajos comparativos de la siguiente manera: (1) obras literarias, (2)
obras literarias llevadas al cine, (3) cuestiones feministas en varias pelculas. El campo
a investigar no est restringido ni por sexos, ni por pases, ni por perodos. (1) En el
caso de comparaciones literarias, se pueden combinar distintos gneros-e.g. teatro y
novela; poesa y relato breve. (2) Si se tratan autores/as cuyas obras se hayan llevado
el cine-e.g. Shakespeare, Austen, James, Wharton- habr que centrarse en una dos
obras como mximo y sus correspondientes pelculas. (3) En cuanto a comparaciones
de cine exclusivamente, puede elegirse entre directores/as feministas-e.g. desde
Dorothy aCker (1905-) hasta Jane Campion (1954-) o Itziar Bollan (1967-)- o entre
pelculas que desarrollen cuestiones feministas. Dichas cuestiones feministas a
investigar en el trabajo son tanto de contenido- e.g. agency y personajes femeninos;
discriminacin por gnero; maternidad- como de forma- e.g. mirada/voz femenina;
representacin del imaginario cultural; simbologa feminista. La perspectiva crtica
utilizada partir de lecturas de teora/s feminista/s y/o estudios de gnero aplicados a
la literatura y el cine.

Ficcin norteamericana contemporanea e a narratoloxa postmoderna


Profesor responsable: Jose Liste Noya
Descricin do traballo de investigacin:
Aplicacin das ltimas teorizacins narratolxicas o anlise da ficcin norteamericana
contempornea, especialmente dende a perspectiva do posmodernismo e a sa
influencia nas correntes narrativas actuis.

Literaturas dos EE.UU.. estudios comparativos intertnicos


Profesor responsable: Begoa Simal Gonzalez
Descricin do traballo de investigacin:
Desenvolver ferramentas de analise literario comparativo (fontes secondarias)
Lectura extensiva e omprada de textos literarios de distintos grupos etnicos de los
Estados Unidos (fontes primarias)
Buscar elementos formais e/ou de contido no corpus textual elexido ('crosscultural/cross-etnhic elements' como magic realism, trickster figure, nmarrtive
polyphony, genre crossing, gender issues, etc) para levar a cabo un estudo porfundo
dos mesmos nun traballo de investigacion.
Elaboracion gradual dun traballo orixinal en formato MLA e extensin de 14.00016.000 palabras

A linguaxe na construccin
comtemporneos

do

'sense

place'

nos

poetas

irlandeses

Profesor responsable: Jose Miguel Alonso Giraldez


Descricin do traballo de investigacin:
o travallo de investigacin proposto consitir nun estudio textual dos poetas irlandeses
contemporaneos, con especial incidencia na utilizacin da linguaxe como ferramente
identitaria. A investigacin, baixo o prisma fundamental das teoras poscoloniais,
poder versar sobre a significacin da linguaxe empregada por autores como Seanus
Heaney, Bernard ODonaghue, Paul Mouldoon, ou Mary O Donnell, as carcatersticas
do seu estilo, a herdanza das formas tradicionais da poesa irlandesa (ou inglesa) as
pecularidades lxicas (o uso de termos vernculos como marcas de identidade), e as
dificultades traductolxcias que presentan.

Literatura Postcolonial Sudafricana e Australiana


Profesor responsable: Maria Jesus Cabarcos Traseira
Descricin do traballo de investigacin:
Anlise de obras literarias modernas e contemporneas, especialmente escritas por
mulleres, desde a perspectiva da identidade nun sentido amplo, e inclundi de maneira
especial a proxa ensastica e a narrativa.

Estudios culturais: constructor de corpo, identidade, especialidades e as


polticas da representacin.
Profesor responsable: Eduardo Barro Grela
Descricin do traballo de investigacin:
A investigacin estar fundamentada nunca aproximacin terica aos conceptos de
corpo, identidade e espazo dende a dialctica da representacin e a performance, as
como nunca aproximacin prctica a discursos literarios (Paul Auster, Kathy Acker,
etc.) filmicos (David Lynch, Quentin Tarantino, etc) e da televisin americana do sculo
XXI.

Conflictos socioculturais (I) na literatura en lingua inglesa


Profesor responsable: Jos Manuel Estvez Saa e Antonio Ral de Toro Santos
Descricin do traballo de investigacin:
A presente proposta de traballo de investigacin, coordinado polo Dr. Jos Manuel
Estvez Sa e o Dr. Antonio Ral de Toro Santos, e que se pode complementar co TIT
Conflictos socioculturais (II) ata un mximo de 12 crditos, desenrlase, dentro do
mbito de Estudios Comparados, ao abeiro das lias de investigacin abertas pior
mbolos dous profesores, e concrtase no estudio das seguintes cuestins:

Conflictos identitarios e a sa representacin na literatura en lingua inglesa


Debates en torno ao trnsito entrer a pre-modernidade e a modernidade na
literatura en lingua inglesa.
Estudio da representacin da multiculturalidade e da sa colisin na
sociedade actual na literatura en lingua inglesa.
Anlise de conflictos e de cuestins de xnero, e o seu tratamento na
literatura en lingua inglesa.
Conflictos lingisticos-culturais e a sa representacin na literatura en lingua
inglesa.

Conflictos socioculturais (II) noutras manifestacins artsticas en lingua inglesa


Profesor responsable: Jos Manuel Estvez Sa e Antonio Ral de Toro Santos
Descricin do traballo de investigacin:
A presente proposta de traballo de investigacin, coordinado polo Dr. Jos Manuel
Estvez Sa e o Dr. Antonio Ral de Toro Santos, e que se pode complementar co TIT
Conflictos socioculturais (I) ata un mximo de 12 crditos, desenrlase, dentro do
mbito dos Estudios Comparados, ao abeiro das lias de investigacin abertas por
mbolos dous profesores, e concrtase no estudio das seguintes cuestins:

Conflictos identitarios e a sa representacin noutras manifestacins


artsticas (especialmente no cine, a fotografa, a msica e a pintura) en lingua
inglesa.
Debates en torno ao trnsito entre a pre-modernidade e a modernidade
noutras manifestacins artsticas (especialmente no cine, a fotografa, a
msica e a pintura) en lingua inglesa.
Estudio da representacin da multiculturalidade e da sa colisin na
sociedade actual noutras manifestacins artsticas (especialmente no cine, a
fotografa, a msica e a pintura) en lingua inglesa.
Anlise de conflictos e de cuestins de xnero, e o seu tratamento noutras
manifestacins artsticas (especialmente no cine, a fotografa, a msica e a
pintura) en lingua inglesa.
Conflictos lingistico-culturais e a sa representacin na literatura e outras
manifestacins artsticas (especialmente no cine, a fotografa, a msica e a
pintura) en lingua inglesa

Jane Austen in fiction and film


Profesor responsable: Carlos Gmez Blanco
Descricin do traballo de investigacin:
Anlise das seis novelas de Jane Austen.
Contexto cultural e implicacins ideolxicas.
Adaptar e interpretar: estudo de varias producins televisivas e cinematogrficas
basadas nas novelas de Austen.
Austen romantizada.
O icono cultural de Austen: un producto exportabel.