Está en la página 1de 5

q = 80

Soprano

b
& b b b 42

Alto

b
& b b b 42

bbb 2
b
V
4

Tenor

? bb 2
bb 4

Bass

Los Reyes Magos


..

..

j
r .. .
R R
1.Lle - ga - ron

2.

1.Lle - ga - ron

r
r
R R R

ya
Dios

los Re - yes y/e - ran


muy bien - lo/a - gra - de

tres:
ci

ya
Dios

los Re - yes y/e - ran


muy bien - lo/a - gra - de

tres:
ci

r
R R .. J .
2.

A. Ramrez/J. L. Blasco
Arr. E. Lorenzo


R R R R R

r
r
R

Mel - chor Gas co mi la

r R R

Mel - chor Gas co mi la

bb
&bb

bb
&bb

r r
r
bb j r r r r
b

R
r
b

.
R

V
R


R
R
R
R

y/el ne - gro Bal - ta - sar,


y/el - pon cho - lo/a - bri g

a rro - pe/y
y fue - des

miel
pus

le lle - va - rn
que - son - ri

y/un pon - cho


ya - me dia -

-par
miel

y/el ne - gro Bal - ta - sar,


y/el - pon cho - lo/a - bri g

a rro - pe/y
y fue - des

miel
pus

le lle - va - rn
que - son - ri

y/un pon - cho


ya - me dia -

? b b .
bb J

-par
miel

r n
R R R R R
R R

b
& b bb

b
& b bb

b
V b b b J

r
R J

r r

blan - co de al - pa - ca real.
-no
che el sol - re - lum br.

? b b b J
b

r j r r
R

blan - co de al - pa - ca real.
-no
che el sol - re - lum br.

R n R R R
R
R
R

r j.
R R
Lle - ga - ron ya
El - Ni o Dios

los Re - yes y/e - ran


muy bien - lo/a - gra - de

Lle - ga - ron ya
El - Ni o Dios

los Re - yes y/e - ran


muy bien - lo/a - gra - de

r
r r j.

r
r
R R R

r r r r r

j
r R .
R

Lle - ga - ron ya
El - Ni o Dios

los
muy

Lle - ga - ron ya
El - Ni o Dios

los
muy

r
R R J .

Los Reyes Magos

bb
&bb

11

tres:
ci

tres:
ci

bb
&bb

bb
V b b R

r r

-

r
r r

j
.

Mel - chor Gas - par


co mi
la miel

y/el
y/el -

Mel - chor Gas - par


co mi
la miel

y/el
y/el -

Gas - par
miel
la

y/el ne - gro Bal - ta y/el - pon cho - lo/a - bri

Mel - chor
co mi

Gas - par
la
miel

y/el ne - gro Bal - ta y/el - pon cho - lo/a - bri

Re - yes y/e - ran


bien - lo/a - gra - de

tres:
ci

- sar
g

bb
&bb

r
r r

a - rro - pe/y
y fue - des

miel
pus

a - rro - pe/y
y fue - des

miel
pus

r r r
n

bb r r r
b
V b R

ne - gro Bal - ta - sar


-pon cho - lo/a - bri g

? bb b
b R R R R

ne - gro Bal - ta - sar


-pon cho - lo/a - bri g

b
& b b b J

16

r r r r r

r R

r
R

.
J

R
R
R

y/un pon - cho


y/a - me dia -

r r
R

r
r r r

le lle - va - rn
que - son - ri

y/un pon - cho


y/a - me dia -

R
R R R R R
R

le lle - va - rn y/un pon - cho


que - son - ri y/a - me dia -

r
R R

r
r r r r r
R

a - rro - pe/y miel


y fue - des pus

bb j r r j r r
b
& b n .

le lle - va - rn
que - son - ri

a - rro - pe/y miel


y fue - des pus

r r Fine
r
R J .

le lle - va - rn y/un pon - cho


que - son - ri y/a - me dia -

blan - co de al - pa - ca real.
-no
che el sol - re - lum br.

b
V b b b J

r . r r r r r r
R R J
R
R
R

blan - co de al - pa - ca real.
-no
che el sol - re - lum br.

Chan - gos y

blan - co de al - pa - ca real.
-no
che el sol - re - lum br.

Chan - gos y

r j
.

r
r r r

r
r r

blan - co de al - pa - ca real.
-no
che el sol - re - lum br.

r r r

Mel - chor
co mi

- sar
g

j
.

tres:
ci

? b b R
bb
bb
b
& b

r

R

r R

Re - yes y/e - ran


bien - lo/a - gra - de

13

chi - ni - tas dur - man - se

? b b b j r r j r r .
R R R R R R R R
b

chi - ni - tas dur - man - se

r
r
r

que ya Mel -

R R
R

que ya Mel -

Los Reyes Magos

b
& b bb

b
& b bb

20

r r
r r r
r
n r r

To - dos los re - ga - los de - ja - rn

r r
r
n r

To - dos los re - ga - los de - ja - rn

pa - ra ju -

r r
r r r
r
n r r

r
. r r r r r r
b b .
r
bb
V
J
R R R
R
R
Gas - par y Bal - ta - sar.

To - dos los re - ga - los de - ja - rn

chor

Gas - par y Bal - ta - sar.

To - dos los re - ga - los de - ja - rn

pa - ra ju -

? b b b J . # n . r r r r r r r r
b
R R R R R
b j r
& b b b . n r r R R

..

ma - a - na/al des - per - tar.

bb
& b b j

Los

43 ..

tres san - tos Re - yes ya vie - nen ba da - co mo - es te los tres - san tos -

& b bb j

b
V b bb

? bb b
b

El Ni - o

El Ni - o

. .
J

-jan - do
ca - mi - no de mi bo - ri - kn
to Dios,
-Re yes - hon - ra ron al - ni - i

r r r r

tres san - tos Re - yes ya vie - nen ba da - co mo - es te


los tres - san tos -

? b b b j. r r r n n r R .. 43 ..
R
b
R R
30

pa - ra ju -

43 .. j

b b b . r r r r r r .. 3 ..
b
V
4

J
n n R R
-gar ma - a - na/al des - per - tar.

..

ma - a - na/al des - per - tar.

-gar ma - a - na/al des - per - tar.

Los

r r
b j r
& b b b . n r r

-gar

r r
r
n r

-chor

-gar

pa - ra ju -

r
r
r
R

24

. j .

-jan - do
ca - mi - no de mi bo - ri - kn
-Re yes - hon - ra ron al - ni - i
to Dios,

sus man - sos ca - me - llos se/a y/en mi - Puer to - Ri co - tam

sus man - sos ca - me - llos se/a y/en mi - Puer to - Ri co - tam

Los Reyes Magos

b
& b bb

j 1.
.

j
.

bbb
b
&

1.
j
.

j
n .

37

bb
Vbb

? bb
bb

-cer - can re - ple - tos


de be - llos ju - gue - tes
bin los - ni - i tos - es

b
& b bb

44

-cer - can re - ple - tos


de be - llos ju - gue - tes
bin los - ni - i tos - es

2.

pe - ran los

b
& b bb n
2.

b
V b bb

? bb b
b

pe - ran los
2.

1.

1.

dul - ces de

dul - ces de

miel.

miel.

Un

..

..

Re - yes lle - nos de/i - lu - sin

Re - yes lle - nos de/i - lu - sin

j j j j j j

Ll - va me/en tu ca - me -

2.

n
J J J J J J

Ll - va me/en tu ca - me -

b
& b bb

b
& b bb

bbb
b
V
.
- lli - to/ay Mel - chor ll - va - me

..

Un

50

..

? b b n .
bb
- lli - to/ay Mel - chor ll - va - me

J
J J J J J

que quie - ro/a - do - rar al

hi - jo de Dios en Be - ln,

J
J J J J J

que quie - ro/a - do - rar al

hi - jo de Dios en Be - ln,

Los Reyes Magos

bb
&bb

bb
&bb

bb j j j j j j
Vbb

57

ll - va - me/en tu ca - me - lli - to/ay Mel - chor ll - va - me

y/aun - que yo no ten - go

? b b n
bb J J J J J J
b
& b bb

b
& b bb

b
V b bb

j
mi/al - ma

en

en

le

lle - vo/el te - so - ro de

mi/al - ma

n
J

J

Ni - o/o - fre - cer

le

lle - vo/el te - so - ro de

mi/al - ma

en

o - ro que/al

Ni - o/o - fre - cer

le

lle - vo/el te - so - ro de

mi/al - ma

en

? bb
bb
b
& b bb
b
& b bb
b
V b bb

un

lle - vo/el te - so - ro de

J
J J J J

o - ro que/al

un

le

un


J J J J J

y/aun - que yo no ten - go

68

ll - va - me/en tu ca - me - lli - to/ay Mel - chor ll - va - me

62

? bb b
b

un

vi

vi

vi

llan

vi

llan

llan

llan

ci

ci

ci

ci

co

de/a

co

de/a

co

de/a

co

de/a

mor

de

D.C. al Fine

fe.

D.C. al Fine

mor

de

mor

de

mor

de

fe.

D.C. al Fine

fe.

fe.

D.C. al Fine