Está en la página 1de 15

J - - s·

. . . '. '. '.' - . . .• '. I"·. •. .' .

LA CAsA DE lA,··

las eonsiqnas son dispcsitivos de

~ ~

. ~a C,A,JIA DE LAS PALAB.RiAS, mAGICAS, '

.' t den abri I~ 1 d

. q1ule pirie 'e,n en a • nr 18 puar 'a .. ··Ie

. la imaqieancion para poner en marcha 'a act'iv·'idad.,

. Inician 0 dan pie a las histories que los alumnos y alumnas eraran ....•

.. Su objetivo es provocar para

inieiar elju1ego. l,Que pasar?

..

, ,

lJ'

'I!' .,

..

. ~ .

. /, ,

.• f

...

,iIII

• V -i!l"'

. . t

caja mag rca, net

,i

l.

..

I

ill,',

,

1

cajarnaqlca. net

]~ .. r

~I .... _:Ii; _

el

II~ .. I'--

, I

.... ','"

E :R'": t·· .,'~' ·s:· - U:-"I iN" '.',

; ,..' ': '_. I I, ~ I' \ : _. '. I

",'\ 'i ".' ~~~" I ,'~: I '. 'i'• !.

···UEN

LA SELVA

I ,

~ <Slut Ti.iUlO It

POrt OR\A fj. ~ \Jr-lA '" 1510Q.' C\ QUE. lU\JlERA ~~r05

P- r If\S···~ 10'" ··N'... . A···· J--' I~S· I.'

!t.,K .•..•. , _:. 1 I ... t,. .. 1 '.

1 MOSCI=\ , ~~RTER]\J

[~~,T"O',~·~,~ t:l¢iJ

r~J~~~h-r-'~ ,

.:. ~. ~\ 1~_I~t1 t ~.

r"lllill!!llll!!lSiII '9a;1i~I~'~ i!IIG ~ l_iCillii ~

iF

... ,

.'

,.
..
~
!!!! ~

:'"
..
"i-
II
"'J
..
ill
'"'
,. ~ e"-

o

,

,

&i\e,., 5al\Tt1 lM, Ft

con

I ,

..

I~

... .

i'

iIi:!I!'

I •

J

r

II I

. . t

caja mag lea. ne

u

.

,

.

, .1

!oi!IIiol ,,"".'4-: ~

~I

: ... E'- 5" (:=. :' f' .. '1 -

. ' I -,:' . I -,

'. . - ,_ I

. -_-. -

10 .

*

g;' .

- I.

'·1,

I r ..,

..

01'

,',AJA

- ,

,

"L\si LAB"

donJle,'

, '

."_ . - .

"_ ',.. ,.', _., _' .

[' '.

,~"

cajarn a!J i ca. net

iii

~~ ~,

.....

I •

• •

" I

.. '

'" . t

ceja mag ~CClI. net

·

,~

.'

ex

.

.

~,.~ .-,c,O I C I

k"'._'ah~? ._l~~ eX

I~'-"I""~

.. 1 ' . "

: . ," - - .

, .

~~

'0 ,., 1""1 A r: 1'YtJ'l, '0 "

o.KJ~ '~.,)\wJU' '" 'J ~,

~tJ,.a_

cajarn a!J i ca. net