Está en la página 1de 1

GABONAK NAVIDAD 2015

ZEU MOLDATU!!!
INGNIATELAS!!!
2004 - 2007

GABONGUNE
2007 - 2010

GABONKIDE
2004 - 2006

UMEENTZAKO GABONETAKO GIDA


GUA INFANTIL DE NAVIDAD
www.bilbao.net

IZENA EMATEA CMO INSCRIBIRSE

Plaza lortu baduzu:


1. Izena eman behar duzu
2. Ordaindu behar duzu
Bilbao Clicken, interneten
izena emateko prozesua
bukatzean, edo izena
ematean adierazitako posta.

Dirua Kutxabanken soilik sartuko


da, ordainagiria erabilita:
Kutxabankaren edozein bulegotan
(kontsultatu ordutegiak).
Kutxabankaren Teleka
kutxazainetan.
On-line, ordainketen pasabidearen
bidez, Kutxabankaren txartelekin soilik.

Azaroaren 24an

Azaroaren 25etik 30era

Ikusi ordainketa egiteko


azken eguna ordainagirian

Abenduaren 9tik aurrera

ZOZKETA PUBLIKOA

IZENA EMATEA

ORDAINKETA

ITXARON ZERRENDA

PREINSCRIPCIN

SORTEO PBLICO

INSCRIPCIN

ABONO

LISTA DE ESPERA

Del 16 al 19 de noviembre

24 de noviembre

Del 25 al 30 de noviembre

Ver fecha tope de pago


en el abonar

A partir del 9 de diciembre

Si ha obtenido plaza deber:


1. Realizar la inscripcin
2. Abonar el precio
Los abonares se obtienen en Bilbao
Click, en internet al finalizar la
inscripcin o en el correo electrnico
indicado en la inscripcin.

Con el abonar, el ingreso se


realizar exclusivamente a travs
de Kutxabank:
Sucursales (consultar horarios).
Cajeros Teleka de Kutxabank.
On-line, a travs de la pasarela de
pagos, solo con tarjetas Kutxabank.

Gabongune / Gabonkide:
Zentro bakarrean eskatu
beharko du plaza.
Zue moldatu!!!: Egun eta
ordutegi bakarra aukeratu.

Emaitza azaroaren 25etik


aurrera kontsultatu
informazio-puntuetan.

Azaroaren 16tik 19era

(Venezuela pl 2, 4. solairuan. 10:00)

ALDEZ AURRETIK
IZENA EMATEA

(Pl. Venezuela 2, 4 planta. 10:00)

Gabongune / Gabonkide:
Solicitar plaza en un nico centro.
Ingniatelas!!!:
Solicitar plaza en un nico
da y horario.

Consulta el resultado a partir


del 25 de noviembre en los
puntos de informacin.

Umeen Gaietarako
Zerbitzuak telefonoz
deituko du zerrendaren
hurrenkerarekin bat etorrita
eta plazak bete arte.

El Servicio de Infancia
llamar por telfono
siguiendo el orden de la
lista y hasta cubrir plazas.

INFORMAZIOA / ALDEZ AURRETIK IZENA EMATEA / IZENA EMATEA


INFORMACIN / PREINSCRIPCIN / INSCRIPCIN
www.bilbao.net
010 / 944 010 010: Astelehenetik domekara / Lunes a domingo (08:00 - 20:00).
Bilbao Click: Txurdinaga, Otxarkoaga, Ibaiondo, Deustu, Begoa, San Frantzisko, Basurtu,
Zorrotza, Errekalde, Castaos, Irala, Uribarri, San Ignazio, Abando, San Agustin.

Gazteria eta Kirol Saila

+INFO

rea de Juventud y Deporte

www.bilbao.net
94 420 42 22 / 94 420 43 95 / 94 420 43 94

ZEU MOLDATU!!!
INGNIATELAS!!!

2004tik 2007ra arte jaiotakoentzat


Para nacidas/os entre 2004 - 2007

Hiru orduz ondo pasatuko duzu 4 espazio teknologikotan


esperimentatzen Bazatoz?
3D inprimagailuak, robots, errealitate birtuala,
zirkuitu logikoak.
Durante tres horas te divertirs experimentando en 4
espacios tecnolgicos te apuntas?
Impresoras 3D, robots, realidad virtual, circuitos lgicos.

EGUTEGIA CALENDARIO

ORDUTEGIA HORARIO

HIZKUNTZA IDIOMA

Abenduak 28, 29 edo 30


28, 29 30 de diciembre

10:30 - 13:30 edo/


16:30 - 19:30

Hizkuntza bietan
Bilinge

LEKUA LUGAR
BILBOROCK (Muelle de la Merced, 1)

GABONGUNE
GABONKI DE

PLAZAK PLAZAS

PREZIO PRECIO

Txanda bakoitzeko 40 por turno

10,66

2007tik 2010era arte jaiotakoentzat


Para nacidas/os entre 2007 - 2010

URIAK MUSIKAREN SOINUPEAN

2004tik 2006ra arte jaiotakoentzat


Para nacidas/os entre 2004 - 2006

CIUDADES AL SON DE LA MSICA

Egunotan, zenbait uri ezagutuko ditugu beren musikaren soinupean.


Estos das nos acercaremos a conocer diferentes ciudades al son de su msica.

EGUTEGIA CALENDARIO

ORDUTEGIA HORARIO

HIZKUNTZA IDIOMA

Abenduak 28tik 31ra


Del 28 al 31 de diciembre

10:00 - 13:00

Hizkuntza bietan
Bilinge

LEKUAK ESPACIOS
DEUSTO Udaltegia / Centro Municipal (Lehendakari Aguirre, 42)

ALDE ZAHARRA / CASCO VIEJO (Belostikale, 23)

CASTAOS Udaltegia / Centro Municipal (Castaos, 11)

IRALA Udaltegia / Centro Municipal (Bergara, 8)

OTXARKOAGA Udaltegia / Centro Municipal (Pau Casals, 19)

ZORROZA Udaltegia / Centro Municipal (Fray Juan, 33)

BEGOA Udaltegia / Centro Municipal (Circo Amateur Club Deportivo, 2)

PLAZAK PLAZAS

PREZIO PRECIO

Gabongune

240

Arrunta Ordinaria

Gabonkide

105

Diru-Sarrerako Bermatzeko Errenta Renta de Garanta de Ingresos

ADI!!!

16
5,34

ATENCIN!!!

Hezkuntza premia bereziak edota alergiak:


- Ezinbestekoa da izena ematearen epe berean eguneratutako
txostena bidaltzea hurrengo bidez:
Helbide elektroniko honetara: haurzerbitzua@bilbao.net
Faxez: 94 420 44 02
- Aztertu egingo dira aurkeztutako txostenak, parte-hartzea baloratzeko.

Necesidades especiales y/o alergias:


- Imprescindible aportar informe actualizado en el periodo de
inscripcin, que se entregar:
Por e-mail: haurzerbitzua@bilbao.net
Por fax: 94 420 44 02
- Se analizarn los informes presentados para valorar la participacin.

Parte-hartzeko baldintza guztiak ikusi: www.bilbao.net

Ver todas las condiciones de participacin en: www.bilbao.net

GABONETAKO BESTE JARDUERA BATZUK

OTRAS ACTIVIDADES EN BILBAO PARA NAVIDAD

UMEENTZAKO GABONETAKO GIDA GUA INFANTIL DE NAVIDAD


Jarduera, adin-tarte, erakunde antolatzaile, hizkuntza eta egunaren
araberako bilatzailea.

Buscador por actividad, franja de edad, entidad organizadora,


idioma y da.

Familientzat eta 3 - 13 urteko neska-mutilentzat.


Kontsultak 2015eko abenduaren 14tik 2016ko urtarrilaren 10era.

Para familias y para nias/os de 3 a 13 aos.


Consultas a partir del 14 de diciembre de 2015 hasta el 10 de enero de 2016.

www.bilbao.net