Está en la página 1de 1

Rbrica del monleg dramtic breu 6-10 lnies (25-45 segons) llegit i enregistrat a

classe. Valenci de 2n ESO. Unitat 3: El Teatre. 1a Av.


Activitat completa en:http://quadernirisat.blogspot.com.es/2015/10/monolegs-dramatics-breus.html

3: Molt b

2: B

1: Poc reeixit

Llig amb claredat,


amb entonaci
adequada als
sentiments que
expressa, fa
pauses. s creble.

La lectura
dramatitzada falla
en algun aspecte
esmentat al quadre
de la dreta, per s
creble.

No s creble per
les dificultats de
lectura, la falta de
versemblana:
entonaci
montona o lectura
velo.

Correcci lingstica A penes t alguna

Utilitza barbarismes
(no freqents) amb
alguna incorrecci
en la conjugaci. La
pronncia s bona.

Excs de
barbarismes,
conjugacions
incorrectes,
pronoms mal
emprats, pronncia
deficient.

Presenta clarament
el tema o conflicte
que li afecta i del
qual es queixa en 1a
persona

Utilitza la 1a
persona i exposa
un problema de
discriminaci que
est patint (real o
fictici).

Utilitza la 1a
persona i exposa
mnimament quin
s el problema que
t. Potser no es
tracta duna
discriminaci.

No usa la 1a
persona, planteja
un problema
general que poden
patir molts ssers
vius de manera
general.

El personatge es fa
preguntes o
compara la seua
situaci de
discriminaci amb
una situaci normal

La queixa o
lamentaci
sexpressa en 1a
persona amb
comparacions i
preguntes
retriques, com el
model donat.

La queixa o
lamentaci utilitza
noms un sol
recurs retric
(noms fa
preguntes o noms
compara). Es fa en
1a persona.

Sassembla ms a
un text
argumentatiu en
qu sexposen
idees teriques
digualtat i en 3a
persona. No passa
al personatge.

Tema escollit
interessant

El tema escollit i la
manera dexplicarho ens agrada molt.
Captiva. T fora o
inters universal.

El tema escollit t
un cert inters
perqu podria ser
aplicable a altres
persones.

El tema escollit no
sexplica b, no t
fora o li falta
inters per ser
massa superficial.

Lectura
dramatitzada

errada lxica o
barbarisme. La
pronncia i la
morfosintaxi (verbs,
pronoms, connexi)
s molt correcta.

Espai per a avaluar i comentar les intervencions:

punts