Está en la página 1de 9

Generalitat de Catalunya C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27  25700 - La Seu d'Urgell

Telèfons: 973 35 04 03  Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49


Departament d’Educació A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net
Institut Joan Brudieu

Professorat 1r BTX – curs 10/11

TUT B1A B1B B1C B1D


4 5 6 4 5 6 1 2 3
ANG-IA Espinosa Martínez, Margarita DC3 G-A X X X
ANG-IA Ribera Bonet, Magdalena DJ4 X X X X X X
ANG-IA Rodríguez Alcolea, Pilar DC4 X X X X X X
ANG-IA Sinfreu Alrich, Montserrat DL4 X X X X X X
BIG-BI Castanyer Sardà, Maria DL2 P-B X X
BIG-BI Nogués Correig, Eulàlia DJ3 X X
BIG-CM Castells Montero, Xavier DV4 G-B X X X X X X
BIG-CM Pérez Martín, Pilar DJ3 X X X
BIG-TM Marcuello Laguna, Pilar DL3 X X
CAS-LS Fusté Bernat, Esmeralda DJ2 X X X X X X
CAS-LS Graillet Carrasco, Yolanda de DM4 X X X
CAT-LC Ingla Mas, Laura DJ3 X X X X X X
CAT-LC Monfà Dalmau, Lurdes DC4 X X X
CAT-LU Martí Pellicer, Anna DJ2 X X
ECO-EC Calvo Bellido, Ricard DL4 X
ECO-EO Farrús Petit, Maria DM12 X
EFI-EF Isern Espelt, Eduard DM3 X X X X X
EFI-EF Salsas Moreno, Josep DJ3 X X X X
EVP-DA Balcells Gassó, Dolors DV3 X
EVP-DT Cabiscol Català, Antoni DJ2 X X X
EVP-GP Balcells Gassó, Dolors DV3 X
EVP-CA Pascual Figuerola, Genari DV3 X
FIL-FI Escuder Cerqueda, Jordi DV4 G-C X X X X X X X X X
FIL-PS González Hernández, Carmen DM4 X X
FIQ-FS Ayala Muñoz, Montserrat DC3 X X
FIQ-FS Castany Fulla, Antonieta DL4 X X
FIQ-QI Miñambres Rebés, Josep DV3 X X X
FIQ-QI Sallarés Planas, Marta DM2 X X X
FRA-IF Sentís Meler, Isabel DV2 X X X X X X
LLA-GR Càmara Gomis, Àngela DJ4 G-D X
LLA-LA Càmara Gomis, Àngela DJ4 X
MAT-MA Betriu Caubet, Núria DC3 X X X
MAT-MA Hurtado Serradell, Josep DM2 X X X
MAT-MS Roigé Galan, Francesc DV4 X
SOC-HM Xam-mar Alonso, Carmen DV3 X X
TEC-TI Torruella Parrilla, Marillum DV3 X X
Llegenda: G-A: Tutor de grup i personal del grup A P-A: Tutor personal del grup A

Pàgina
Aquest document (1011 Profes i cursos.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (30-nov-10)
5 de 8
Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu
40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

1r BTX «A» Espinosa; Margarita


Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

FS. ANTC C004 MA. NBET C004 MA. NBET C004 LC. LING C004 TI. MLTO C106
1 FS MAYA C003 BI ENOG C003
9:00 TM PMAR A102 BI MARC C004
9:55

1) 4) 4) 10) 13)

IA. MESP C004 EF. JSAL GIM1 IA. MESP C004 TU. MESP C004 QI. MASA C004
2 QI JMIÑ C003
9:55 DT ACAB C203
10:50

2) 8) 2) 12) 5)

TI. MLTO C105 QI. MASA C004 CM. XCAS C004 QI. MASA C004 CM. XCAS C004
3 BI ENOG C003 QI JMIÑ C003 QI JMIÑ C003
11:15 BI MARC C004 DT ACAB C203 DT ACAB C203
12:10

3) 5) 11) 5) 11)

MA. NBET C004 TI. MLTO C110 TI. MLTO C105 FC. JESC C004 FS. ANTC C004
4 BI ENOG C003 BI ENOG C003 FS MAYA C003
12:10 BI MARC C004 BI MARC C004 TM PMAR A102
13:05

4) 9) 3) 7) 1)

QI. MASA C004 FS. ANTC C004 MA. NBET C004 LS. YGRA C004
5 QI JMIÑ C003 FS MAYA C003
13:05 DT ACAB C203 TM PMAR A102
14:00

5) 1) 4) 6)

LS. YGRA C004 LC. LING C004 FS. ANTC C004


7 FS MAYA C003
15:30 TM PMAR A102
16:25

6) 10) 1)

FC. JESC C004 IA. MESP C004 EF. JSAL GIM1


8
16:25
17:20

7) 2) 8)

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell


Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu
40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

1r BTX «A» Espinosa; Margarita


Núm. Prof,Mat.,Aula Grup Text Hora Franja Alum. Núm. Prof,Mat.,Aula Grup Text Hora Franja Alum. Tex..
1) ANTC, FS, C004 B1A4151B42B52 7) JESC, FC, C004 B1A415161
MAYA, FS, C003 B1A4151B42B52 8) JSAL, EF, GIM1 B1A415161
PMAR, TM, A102 B1A61B62 9) MLTO, TI, C110 B1A41B42
2) MESP, IA, C004 B1A415161 ENOG, BI, C003 B1A5161B52B62
3) MLTO, TI, C105 B1A41B42 MARC, BI, C004 B1A5161B52B62
ENOG, BI, C003 B1A5161B52B62 10) LING, LC, C004 B1A415161
MARC, BI, C004 B1A5161B52B62 11) XCAS, CM, C004 B1A415161
4) NBET, MA, C004 B1A415161 12) MESP, TU, C004 B1A415161
5) MASA, QI, C004 B1A415161B42B52B62 XCAS, TU, C003 B1B425262
JMIÑ, QI, C003 B1A415161B42B52B62 JESC, TU, C011 B1C1
ACAB, DT, C203 B1A41B42D3 ACAM, TU, C010 B1D23
6) YGRA, LS, C004 B1A415161 13) MLTO, TI, C106 B1A41B42
ENOG, BI, C003 B1A5161B52B62
MARC, BI, C004 B1A5161B52B62
30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell
Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu
40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

1r BTX «B» Castells; Xavier


Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

FS. ANTC C004 IA-1. PILR C003 LC. LING C003 MA. JHUR C003 TI. MLTO C106
1 FS MAYA C003 IA-2 MSIN C011 BI ENOG C003
9:00 TM PMAR A102 IF ISEN C106 BI MARC C004
9:55 IA-3 MRIB C010

1) 8) 4) 11) 14)

IA-1. PILR C003 FC. JESC C003 CM. XCAS C003 TU. XCAS C003 QI. MASA C004
2 IA-2 MSIN C011 QI JMIÑ C003
9:55 IF ISEN C105 DT ACAB C203
10:50 IA-3 MRIB C010

2) 9) 7) 13) 5)

TI. MLTO C105 QI. MASA C004 MA. JHUR C003 QI. MASA C004 MA. JHUR C003
3 BI ENOG C003 QI JMIÑ C003 QI JMIÑ C003
11:15 BI MARC C004 DT ACAB C203 DT ACAB C203
12:10

3) 5) 11) 5) 11)

LC. LING C003 TI. MLTO C110 TI. MLTO C105 LS. EFUS C003 FS. ANTC C004
4 BI ENOG C003 BI ENOG C003 FS MAYA C003
12:10 BI MARC C004 BI MARC C004 TM PMAR A102
13:05

4) 10) 3) 6) 1)

QI. MASA C004 FS. ANTC C004 IA-1. PILR C003 FC. JESC C003
5 QI JMIÑ C003 FS MAYA C003 IA-2 MSIN C011
13:05 DT ACAB C203 TM PMAR A102 IF ISEN C106
14:00 IA-3 MRIB C010

5) 1) 8) 9)

LS. EFUS C003 MA. JHUR C003 FS. ANTC C004


7 FS MAYA C003
15:30 TM PMAR A102
16:25

6) 11) 1)

CM. XCAS C003 EF. EISE GIM2 EF. EISE GIM2


8
16:25
17:20

7) 12) 12)

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell


Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu
40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

1r BTX «B» Castells; Xavier


Núm. Prof,Mat.,Aula Grup Text Hora Franja Al.. Núm. Prof,Mat.,Aula Grup Text Hora Franja Alum. Te..
1) ANTC, FS, C004 B1A4151B42B52 8) PILR, IA-1, C003 B1B425262C1D2D3
MAYA, FS, C003 B1A4151B42B52 MSIN, IA-2, C011 B1B425262C1D2D3
PMAR, TM, A102 B1A61B62 ISEN, IF, C106 B1B425262C1D2D3
2) PILR, IA-1, C003 B1B425262C1D2D3 MRIB, IA-3, C010 B1B425262C1D2D3
MSIN, IA-2, C011 B1B425262C1D2D3 9) JESC, FC, C003 B1B425262
ISEN, IF, C105 B1B425262C1D2D3 10) MLTO, TI, C110 B1A41B42
MRIB, IA-3, C010 B1B425262C1D2D3 ENOG, BI, C003 B1A5161B52B62
3) MLTO, TI, C105 B1A41B42 MARC, BI, C004 B1A5161B52B62
ENOG, BI, C003 B1A5161B52B62 11) JHUR, MA, C003 B1B425262
MARC, BI, C004 B1A5161B52B62 12) EISE, EF, GIM2 B1B425262
4) LING, LC, C003 B1B425262 13) MESP, TU, C004 B1A415161
5) MASA, QI, C004 B1A415161B42B52B62 XCAS, TU, C003 B1B425262
JMIÑ, QI, C003 B1A415161B42B52B62 JESC, TU, C011 B1C1
ACAB, DT, C203 B1A41B42D3 ACAM, TU, C010 B1D23
6) EFUS, LS, C003 B1B425262 14) MLTO, TI, C106 B1A41B42
7) XCAS, CM, C003 B1B425262 ENOG, BI, C003 B1A5161B52B62
MARC, BI, C004 B1A5161B52B62
30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell
Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu
40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

1r BTX «C» Escuder; Jordi


Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

LC LUMO C011 IA-1. PILR C003 EO MARF C011 MS FROI C011 HM CXAM C011
1 IA-2 MSIN C011
9:00 IF ISEN C106
9:55 IA-3 MRIB C010

3)

IA-1. PILR C003 HM CXAM C011 CM PPER C011 TU. JESC C011 EF JSAL GIM1
2 IA-2 MSIN C011
9:55 IF ISEN C105
10:50 IA-3 MRIB C010

1) 4)

EO MARF C011 PS. CGON C011 FC JESC C011 PS. CGON C011 FC JESC C011
3 LU AMAR C010 LU AMAR C010
11:15 EC RCAL C105 EC RCAL C106
12:10

2) 5)

HM CXAM C011 LS EFUS C011 MS FROI C011 LC LUMO C011 PS. CGON C011
4 LU AMAR C010
12:10 EC RCAL C105
13:05

2)

CM PPER C011 EO MARF C011 IA-1. PILR C003 MS FROI C011


5 IA-2 MSIN C011
13:05 IF ISEN C106
14:00 IA-3 MRIB C010

3)

PS. CGON C011 MS FROI C011 HM CXAM C011


7 LU AMAR C010
15:30 EC RCAL C105
16:25

2)

LS EFUS C011 EF JSAL GIM1 EO MARF C011


8
16:25
17:20

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell


Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu
40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

1r BTX «C» Escuder; Jordi


Núm. Prof,Mat.,Aula Grup Text Hora Franja Alum. Te.. Núm. Prof,Mat.,Aula Grup Text Hora Franja Alum. Text:2Pro..
1) PILR, IA-1, C003 B1B425262C1D2D3 4) MESP, TU, C004 B1A415161
MSIN, IA-2, C011 B1B425262C1D2D3 XCAS, TU, C003 B1B425262
ISEN, IF, C105 B1B425262C1D2D3 JESC, TU, C011 B1C1
MRIB, IA-3, C010 B1B425262C1D2D3 ACAM, TU, C010 B1D23
2) CGON, PS, C011 B1C1D2 5) CGON, PS, C011 B1C1D2
AMAR, LU, C010 B1C1D2 AMAR, LU, C010 B1C1D2
RCAL, EC, C105 B1C1 RCAL, EC, C106 B1C1
3) PILR, IA-1, C003 B1B425262C1D2D3
MSIN, IA-2, C011 B1B425262C1D2D3
ISEN, IF, C106 B1B425262C1D2D3
MRIB, IA-3, C010 B1B425262C1D2D3
30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell
Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu
40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

1r BTX «D» Camara; Angela


Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

EF. EISE GIM1 IA-1. PILR C003 LC. LUMO C010 GR. ACAM C010 LA. ACAM C010
1 IA-2 MSIN C011 GP DBAL C202 CA GPAS C203
9:00 IF ISEN C106
9:55 IA-3 MRIB C010

1) 8) 7) 11) 9)

IA-1. PILR C003 LA. ACAM C010 FC. JESC C010 TU. ACAM C010 GR. ACAM C010
2 IA-2 MSIN C011 CA GPAS C203 DT ACAB C203
9:55 IF ISEN C105
10:50 IA-3 MRIB C010

2) 9) 4) 16) 5)

LA. ACAM C010 PS. CGON C011 LS. EFUS C010 PS. CGON C011 LS. EFUS C010
3 CA GPAS C202 LU AMAR C010 LU AMAR C010
11:15 DT ACAB C203 DT ACAB C203
12:10

3) 10) 14) 17) 14)

FC. JESC C010 GR. ACAM C010 HM. CXAM C010 CM. PPER C010 PS. CGON C011
4 GP DBAL C202 DA DBAL C202 LU AMAR C010
12:10 DA DBAL C202
13:05

4) 11) 15) 13) 18)

GR. ACAM C010 HM. CXAM C010 IA-1. PILR C003 HM. CXAM C010
5 DT ACAB C203 DA DBAL C204 IA-2 MSIN C011 GP DBAL C202
13:05 IF ISEN C106
14:00 IA-3 MRIB C010

5) 12) 8) 19)

PS. CGON C011 EF. EISE GIM1 LA. ACAM C010


7 LU AMAR C010 CA GPAS C203
15:30 GP DBAL C202
16:25

6) 1) 9)

LC. LUMO C010 CM. PPER C010 HM. CXAM C010


8 DA DBAL C202
16:25
17:20

7) 13) 15)

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell


Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu
40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

1r BTX «D» Camara; Angela


Núm. Prof,Mat.,Aula Grup Text Hora Franja Al.. Núm. Prof,Mat.,Aula Grup Text Hora Franja Al..
1) EISE, EF, GIM1 B1D23 11) ACAM, GR, C010 B1D2
2) PILR, IA-1, C003 B1B425262C1D2D3 DBAL, GP, C202 B1D3
MSIN, IA-2, C011 B1B425262C1D2D3 12) CXAM, HM, C010 B1D2
ISEN, IF, C105 B1B425262C1D2D3 DBAL, DA, C204 B1D3
MRIB, IA-3, C010 B1B425262C1D2D3 13) PPER, CM, C010 B1D23
3) ACAM, LA, C010 B1D2 14) EFUS, LS, C010 B1D23
GPAS, CA, C202 B1D3 15) CXAM, HM, C010 B1D2
4) JESC, FC, C010 B1D23 DBAL, DA, C202 B1D3
5) ACAM, GR, C010 B1D2 16) MESP, TU, C004 B1A415161
MASA, QI, C004 B1A415161B42B52B62 XCAS, TU, C003 B1B425262
JMIÑ, QI, C003 B1A415161B42B52B62 JESC, TU, C011 B1C1
ACAB, DT, C203 B1A41B42D3 ACAM, TU, C010 B1D23
6) CGON, PS, C011 B1C1D2 17) CGON, PS, C011 B1C1D2
AMAR, LU, C010 B1C1D2 AMAR, LU, C010 B1C1D2
RCAL, EC, C105 B1C1 RCAL, EC, C106 B1C1
DBAL, GP, C202 B1D3 MASA, QI, C004 B1A415161B42B52B62
7) LUMO, LC, C010 B1D23 JMIÑ, QI, C003 B1A415161B42B52B62
8) PILR, IA-1, C003 B1B425262C1D2D3 ACAB, DT, C203 B1A41B42D3
MSIN, IA-2, C011 B1B425262C1D2D3 18) CGON, PS, C011 B1C1D2
ISEN, IF, C106 B1B425262C1D2D3 AMAR, LU, C010 B1C1D2
MRIB, IA-3, C010 B1B425262C1D2D3 RCAL, EC, C105 B1C1
9) ACAM, LA, C010 B1D2 DBAL, DA, C202 B1D3
GPAS, CA, C203 B1D3 19) CXAM, HM, C010 B1D2
10) CGON, PS, C011 B1C1D2 DBAL, GP, C202 B1D3
AMAR, LU, C010 B1C1D2
RCAL, EC, C105 B1C1
MASA, QI, C004 B1A415161B42B52B62
JMIÑ, QI, C003 B1A415161B42B52B62
ACAB, DT, C203 B1A41B42D3
30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell