Está en la página 1de 2

Control Matemàtiques. El temps.

Sistema Sexagesimal

Nom:_________________________________ Data__________________
1-Quantes hores té un any? I quants minuts té un dia? (1 punt)

2-Col·loca en columnes i fes les operacions (1 punt):
2h 15min 35s – 49 min 16s
2h 45 min 52s + 1h 25min 16 s

3-Expressa en forma incomplexa (1 punt):
a) 1h 30min =.........................min
b) 2h 13 min=............................s
c) 1h 30s =................................s
d) 4h 12min 7s =..........................s

4-Expressa en forma complexa (1 punt):
a) 121s =..............min..............s
b) 95min =.............h...............min
c) 571s =............................
d) 463min=...........................

eplion.blogspot.com

Control Matemàtiques. El temps. Sistema Sexagesimal

5-Un alumne de sisè va estudiar matemàtiques durant dues hores dissabte
passat al matí, i a la tarda tres quarts d’hora més. ¿Quants minuts va estudiar
més al matí que a la tarda? (1 punt)

6-Un tren surt de Barcelona a les 7:40 h i té previst arribar a València a les 11:10
h. Tanmateix, a causa d’una forta ventada, arribarà amb un retard de 43 minuts.
Quant de temps durarà finalment el viatge? (1 punt)

7-Quan a Barcelona són les 12:00 h a Nova York són cinc hores menys. Si un avió
s’enlaira de la capital catalana a les 10:53 h i el trajecte dura 8hores 23 minuts,
¿a quina hora aterrarà l’aparell a la ciutat dels gratacels? Expressa el resultat en
hora local de la ciutat de destinació. (1 punt)

8-Una noia de 10 anys se’n va a dormir a dos quarts d’onze de la nit cada dia,
excepte divendres i dissabte que ho fa a les onze. Entre setmana, s’aixeca a les
vuit per anar al col·legi. El cap de setmana, a les nou del matí. ¿Quantes hores i
minuts dorm cada setmana? ¿I quantes hores i minuts està desperta? (3 punts)

eplion.blogspot.com