Está en la página 1de 248

Francesco Gungui

Man patinki toks,


koks esi
I ital kalbos vert
Laima Ruzgailait

Versta i: Francesco Gungui


MI PIACI COS
Oscar Mondadori

krin, esant bibliotekose, mokymo ir mokslo staig bibliotekose, muziejuose arba archyvuose,
be krinio autoriaus ar kito io krinio autori teisi subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo
draudiama mokslini tyrim ar asmenini studij tikslais atgaminti, vieai skelbti ar padaryti
vieai prieinam kompiuteri tinklais tam skirtuose terminaluose t staig patalpose.
ISBN 9786090110331
2010 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano
Virelis:
Iliustracija Eleonora Bassi
Dizainas Alessandro Palvarini
Meninis redaktorius Giacomo Callo
Vertimas lietuvi kalb, Laima Ruzgailait, 2013
Leidykla Alma littera, 2013
I ital kalbos vert Laima Ruzgailait
Redagavo Danut Gadeikien
Korektor Rasa Mielkuvien
Virel lietuvikam leidimui pritaik Deimant Rybakovien
E. knyg maketavo Jurga Morknien

Ar stebdami du mones kada nors bandte suprasti, kas jie: suadtiniai,


giminaiiai, draugai ar dar kas nors? A kartais stengiuosi, ypa rytais, kai
vaiuoju metro. Sutelkiu dmes koki nors por ir stebiu tol, kol vienas i j
kaip nors netiktai pasielgia ar k nors pasako nedviprasmikai: pabuiuoja,
itaria nepamirk paskambinti mamai ar myliu tave. Bet daniausiai mons
nesuka galvos, ar aplinkinis pasaulis suvokia, kodl pus atuoni ryto jie
vaiuoja metro kartu.
Lukas ir Martina nekuiuojasi prie baro. Ji juokiasi, juokdamasi palieia jo
rank ar peius, bet juk tai neintymu, dauguma moni taip elgiasi. Jis kalba
rimtu tonu, nors i tikrj juokauja, sumaniai slpdamas pasididiavim, kad vis
vilgsniai nukreipti j. Keista matyti j danai juokaujant su Martina, visiems
keista, man taip pat.
Prieinu pasisveikinti. Gaila, negaliu isilaisvinti i kno ir mgautis ia scena i
alies: stebti j ir savo judesi, matyti, kaip abu pabuiuoju skruostus,
klausytis ms pokalbio apie naujus mokslo metus, igirsti, kokiu tonu sakomas
kiekvienas odis.
Ir kam to reikia? Turbt vis tiek nieko naujo apie juos nesuinoiau.
Tikriausiai nebtina visk suprasti, tiksliai apibdinti santykius ir mones. Tiesa
ta, kad tik anksiau viskas buvo aiku ir nedviprasmika.
A tik mginu suprasti, kodl taip viskas susiklost, kodl mums taip atsitiko ir
kas pakeit ms gyvenim. Viskas pasikeit. Ir galbt ateinani dien vykiai
man atsakys iuos klausimus... Taiau dabar negaliu daryti nieko, kaip tik
prisiminti praeit ir dien, kuri pakeit mano gyvenim.

PIRMAS SKYRIUS

Sakoma, jei ko nors trokti, niekada nevyksta, kuo labiau ko nors lauki, tuo
labiau tai nuo tavs tolsta. Bet is dsnis veikia ir atvirkiai: jei i visos irdies
trokti, kad kas nors neisipildyt, gali bti tikras isipildys kuo greiiausiai. Ir
nereikia bti gudriam ir apsimesti, kad trokti ko nors, ko i tikrj visai nenori.
Geriausia bt apie tai negalvoti. Deja, taip nemoku...
inai, kaip turtum pasielgti? klausia Lukas, kai ieiname i mokyklos.
Ir kaipgi?
sivaizduok visus manomus variantus ir bk pasiruousi viskam.
Bet a nenoriu plaukti pasroviui. Noriu, kad viskas vykt taip, kaip noriu a!
Tu negali visko nulemti.
Na, yra tik dvi galimybs: jei gerai ilaikiau egzaminus, rytoj vaiuosiu
traukiniu Genuj ir po dviej dien bsiu Sardinijoje be tv, brolio, tik su
draugmis. Bet jei neilaikiau egzamin, tada vien vasaros mnes pyksiuosi su
tvais, o kit vyksiu eim stovykl Apulijoje.
Puiku, tada galvok taip: blogiausiu atveju vasar praleisi su tvais, o po
deimties met draugams galsi pasakoti kaip anekdot.
Tai bent anekdotas...
Ei, patikk! Pagalvok apie save po deimties met.
Lukai, i versija netinka.
Netinka?
Lukas yra mini skleidjas. Kaip kavos aparatas su etonais: kartais pasiima
ir negrina pinig, kartais baigiasi kava ar aukteliai cukrui imaiyti, bet jis
bna jungtas vis par, tai bene geriausia. Bet iandien, sakyiau, baigsi ir
aukteliai kavai maiyti, ir cukrus, kava, net puodeliai. Malk lieuviu kiek nori,
taiau viena yra aiku: jei neilaikiau egzamin, man galas.
Tiki likimu? nenusileidia jis.
Nori pasakyti, kad likimas panoro palikti mane antriems metams? Ai, tu
labai malonus...
Ne, tik manau, kad viskas turi prasm, o mes matome vien tai, k norime
matyti.
Gera mintis...

Prisimeni, k sakiau apie Roj?


Luko versija apie Roj yra tokia: amina palaima yra tik paadai. Pragaras
nuolatinis blakymasis. Geriausia vieta Skaistykla, nes laikina. Visai kaip
gyvenimas emje. Ivada: gyvenimas emje yra Skaistykla.
Prisimenu.
Taigi, kad ir kas nutikt, galsi dar kart gyventi Skaistykloje.
I trij viet ji geriausia.
Taip!
Lukai, manai, kad mane paliko antriems metams?
Neinau.
Bjaurus dalykas, jei paliko. Nebesimokysime daugiau toje paioje klasje...
auksmai nutraukia ms pokalb, nes gausyb mokini susispieia prie
mokyklos dur, ios ltai atsidaro ir jie siveria kiem. Pakabino egzamin
rezultatus.

ANTRAS SKYRIUS

Maldauju: ne. Gerai, beprasmika maldauti, prieingai, dar galiu prisiaukti


neskm. Turiu apsimesti, kad man tai nerpi. Katapultuoju kiem, bet prie
egzamin rezultat susigrd imtai mokini. Kai kurie paoka ir diaugsmingai
surinka, o kiti tyliai nuleidia galv. Kai kas tranko kumiu sien ir keikiasi.
Netrukus ir a auksiu i diaugsmo arba plsiuosi.
Prieinu ir mginu sibrauti mini. Kur tau, negaliu engti n ingsnio.
Tada atsiklaupiu ir ropoju visomis keturiomis. Sulaukiu keli spyri, mane
stumdo, kol pamatau geleines stendo kojas. Jau galiu atsistoti. Paoku ir gaunu
kelis smgius alknmis galv. Stend ustoja viesiaplauk mergina. Noriu j
apeiti. Stumteliu ir ji mane praleidia. Esame prispaustos viena prie kitos: pilvas
prie pilvo, mano kelis tarp jos koj, vos ne kaktom surmusios. Neinau, kaip
prasilenkti, nes turiau sumusi jai u pei pastumti. Nudbusi akis galvoju,
kaip prasisprausti. Neinau, k daryti. Galva tuia kaip puodyn. Nieko
nesugalvoju, nieko nematau ir nieko nejauiu. Lyg robotas, turintis vienintel
tiksl kuo greiiau nusigauti iki rezultat stendo.
Nesmoningai nunarinu galv ir veriuosi pro mokinius, skirianius mane nuo
stendo, braudamasi trinkteliu kakta smakr vienai i mergin ir igirstu:
Ei, k darai? irk, kur eini!
Atleisk, atleisk! nuolankiausiai atsipraau, bet ji mane n nepavelgia.
Staiga kakieno ranka sugriebia man u rieo, akimirksniu itraukia i
grumtyni lauko ir atsiduriu tiesiai prie stend.
Lukai! Jau matei rezultatus?
Ne, nes stengiausi tave gelbti nuo Martinos.
Martinos?
Atsisuku ir matau veid tos, kuri, kaip skelbia uraas milinikomis
spausdintinmis raidmis ant sienos prieais mokykl, vadinama Mis Auksinis
upakaliukas. Matau, kaip igstinga jos iraika pasikeiia diaugsming.
Visi Apulij! suunka keldama rankas vir.
Tikriausiai perkelta auktesn klas, sakau nusiminusi.
Luko vilgsnis klausiamas.
Ir kodl mokyklos organizuoja tokius puolimo ritualus. Ar ne geriau bt

elgtis paprasiau?
Kaip?
Mtyti raudonus daus nuo stog, iaip atsitiktinai. Kas neilaikys egzamino,
tas bus paliktas kartoti kurso. Tai kam kentti? Vis tiek paskui bsi apmtytas
raudonais daais, kad bt galima atskirti: tu gali, o tu ne, tu laimingas, o tu ne.
Js abu dabar bsite spuoguoti. tai anas simyls. Tu neteksi draugo. Tu
laimsi loterijoje.
Dabar netinkamas metas Luko juokeliams.
Jau geriau slenku pairti rezultat. Ar pairti ir tavo?
Ne ne, a palauksiu rugsjo.
Gerai, Lukai, iki.
Turiu rasti savo klass sra, bet iki jo trys metrai. Braunuosi palei stendus,
versdama pakilti bent deimt rank, slenkani per vard sraus, ir pagaliau
atsiduriu prie savojo.
ia kaip prie dur koncert: tu gali eiti, o tu ne, be to, u nugaros visi
spieiasi. Ir jei paskui prastovjus nemaai laiko eilje tavs vis tiek neleidia,
visas stumdymasis veltui. Spektaklis prasideda. Meldiu, padaryk taip, kad ir a
j biau leista. Usidega viesos, bet mans ten nra.
Visi Apulij, atsidstu.
Palikta antriems metams.

TREIAS SKYRIUS

Ne grauol, bet ir ne baidykl.


Ne grauol reikia, kad nesu nei modelis, nei labai ypatinga, nes neatitinku
bent trij keturi reikalavim, kurie leist man bti panaiai ilgakojes
merginas, danai msiojanias televizoriaus ekrane. Nesu aukta, krtys
maos ir turiau numesti kelis kilogramus.
Turtum daugiau manktintis, vis kartoja brolis.
Jei jau trylikametis man gali taip rti, kaip galiau puoselti savigarb. Ir
dar vienas rpestis nosis. Ji iskirtin ir traukia akis: maa bulvyt, k tik
suspausta i on. Kaip pasakyt brolis, reikia padirbti. Pirmiausia renkantis
drabuius: man tinka dinsai paemintu liemeniu, bet nelabai aptempti, kad
nepriminiau kalakuto. Ikirptes turiu rinktis atsargiai, nes ne kain k turiu
parodyti. Bet artinantis vasarai turiau rpintis tik dl maudymosi kostiumlio,
ort ir basui.
iriu kuprin, kuri biau krovusi. Dar nekiau jos atgal, tegul primena,
kaip blogai jauiuosi ir kur biau i akimirk, jei vykiai bt susiklost kitaip.
Buvau suplanavusi taip: vien liepos savait praleisti su draugmis Ligrijoje,
paskui grti Milan, o rugpjt vl su draugmis leisti prie jros Sardinijoje.
Bet buvau palikta kartoti kurso.
Taigi, reikalai truput pasikeit.
Pirm atostog mnes a priversta sdti namie ir mokytis.
Paskui su tvais tursiu vaiuoti Apulij.
Baigta.
Sdjau Milane, bet, inoma, neatsiveriau n vienos knygos, nes daugiausia
laiko praleisdavau su Luku, savo bendrininku. Jis vis dlto pairjo rezultatus ir
suinojo, kad buvo perkeltas auktesn klas.
Vos po paros bsiu Apulijoje, stovykloje, su eima kaip ir visus metus.
Mano vasarika emancipacija dar turs iek tiek palaukti.
Jau beveik atuonios, nulipu vakarieniauti, pasiruousi viskam kaip visada.
tai ir ji, sarkastikai taria mama.
Dl neilaikyt egzamin eimynyki kalbos nemielos, kiekviename odyje
justi priekaitas.

Bent jau padenk stal.


itas bent nereikia, kad niekada nieko nedarau. Panaiau kadangi jau
neilaikei egzamin, bent jau stal padenk.
Ttis isidrbs ant sofos tarp kalno lagamin. Brolio dar nra.
Knygas pasimei? klausia tvas po kurio laiko, neatitraukdamas aki nuo
televizoriaus ekrano.
Jis suka ratais i tolo: atrodo, kalba nekaltai, bet tik laukia klaidingo mano
ingsnio, kad galt priminti, jog i vasar praleisiu mokydamasi.
Taip, pasimiau, atsakau, bet jis mans nesiklauso. Kur Federikas?
Ttis ijungia televizori.
Nekeisk pokalbio temos! Jis pakyla nuo sofos, prieina ir pateikia savo
poir mano bd. Skamba taip: Tu tyia nesistengei ir neilaikei egzamin.
Ir nieko net nesakei, visk slpei!
Tai svarbiausia jo scenarijuje: ttis sitikins, kad toks buvo mano planas
neilaikyti egzamin. Lyg ia bt kokie Naujj met paadai: numesti kelis
kilogramus, susirasti suadtin ir neilaikyti egzamin...
Joki atostog Sardinijoje! Vis mnes praleisi su mumis, tvais, ir broliu.
Antras dalykas: jis vis kartoja, kad atostogos su eima man bus bausm. Deja,
taip manau ir a.
Vakarien jau patiekta, o kur, po paraliais, brolis?! Tvas trumpam nurimsta
ir, kol motina jam deda makaron su pomidorais, pasakoja jai kak apie
stovykl. Girdiu tik pavienius odius: aiktel, tie patys kaimynai, atsarginis
ratas, Salvator, Ema, kai Federikas... Pasiadu kuo greiiau sudlioti visk
vietas ir valgau.
Mama nekokia virja. Makaronai prisvil, pomidorai buvo iversti tiesiai i
skardins. Staiga ji padeda akut, atsiremia alknmis stal ir iri mane
kone sustingusi.
Mama, tu mane gsdini... sakau ir pakeliu butel su vandeniu, jis tarsi
apsaugin siena.
O jos akys prisipildo aar.
Kodl, vaikeli, neilaikei egzamino? Ar kas nors negerai?
Puikiau inau ir kit jos klausim, tas pats geriausias.
Klausimas lyg i vadovlio: Kur mes suklydome?
Tarsi biau viename i t lm, kur tvai atvyksta kaljim aplankyti vaiko

ir tikinti jo prisipainti padarius nusikaltim. Bet jokios ia paslapties, nors kai


neilaikai egzamin, visi mano, kad ia slypi kakas tartina. Daniausiai
paminimos ir apsvarstomos trys prieastys. Narkotikai pati populiariausia.
Dauguma tv neatskirt suktinuks nuo maielio su kokainu, todl nerimas gali
pasiekti nesivaizduojamas auktumas. Antroje vietoje nelaiminga meil,
treiojoje neurologins bdos, ias nusiiumpa idids tvai.
Visi umirta aikiausi prieast paprasiausiai visus metus nesimokei,
baigta, ir viskas.
Laim, suskamba mobilusis.
Pakylu nuo stalo ir atsiliepiu.
Noriau, kad tu niekur nevaiuotum, nors jie nesutinka tavs palikti.
Gal su jais pakalbti, gal paprayti imto eur, kad kur nors galiau
nuvykti?
Na tai, kak panaiai ir galvojau. Turdami imt eur galtume nusigauti
poilsiaviet Kazalpusterlenge.
Lukai, inai, turiu ivaiuoti rytoj ryt.
Turiu, ivaiuoti, inai... k reikia itie odiai? Juk ia tik kodas, argi ne?
Utenka nusprsti, kad turiu ivaiuoti reikia vykstu su tavim Jamaik, ir
viskas.
Turiu ivaiuoti, sakau juokdamasi.
Gerai, tada po valandos susitiksime oro uoste.
Tu igelbjai man gyvenim mnes, bet dabar tikrai tursiu vaiuoti.
Vakare susitiksime.
Grtu prie stalo, greitai baigiu valgyti ir pakylu.
Turiu ieiti.
Dabar? klausia motina, bet jos klausimas prilygsta atsakymui taip.
Tai supranta ir ttis, bet jis priekaitauja:
Visi namai apversti auktyn kojomis, ryt ivykstame, o ji sau ieina!
Kai vienas i tv ima apie tave kalbti treiuoju asmeniu, supranti rimtai
prisidirbs. Neabejoju prireiks daug laiko, kad vl biau vienaskaitos
pirmasis asmuo.
Gerai, tiek tepasako motina, o tvo skundai susitraukia iki nykaus
murmjimo.

KETVIRTAS SKYRIUS

Alisa! Tu tikra iopl! Per tave taip jauiuosi iseks!


Mano gyvenime yra tik du mons, kurie, nordami pasakyti kompliment
arba parodyti savo aves, eidinja. Vienas i j mano dd. Kai tik pamato
brol, sako: O tu daraisi vis didesnis iknius, paskui j apkabina. Kitas mano
ital kalbos mokytojas.
Devyni.
Devyni?
Devyni!
Turt bti klaida. Ir k reikia iseks?
Pairk odyne.
Baigiantis antram keturi mnesi trimestrui, mokytojas Partis liep parayti
rainl tema: Itak: kokia ji Konstantino Kavao eilse? Papasakok apie j ir
apibdink.
Toki uduot geros irdies mokytojai met pabaigoje duoda tik penkis su puse
turintiems mokiniams, kad gav garbing pus balo jie itempt iki eetuko.
Pasibaigus pamokai, mokytojas mane sulaiko.
Alisa, luktelk.
Slikinu prie jo kds, o kiti prasidjus pertraukai igua i klass. Jis dmiai
mane pairi, o tada cituoja: Visada turi galvoti apie Itak, o ten nuvykti
turt bti atkakli svajon. Svarbiausia neskubti. Leisk, kad tai trukt ilgai,
met metus, ir kai sulauks garbaus amiaus engsi sal, jau bsi prisirinks
lobi, todl nesitiksi joki turt i Itaks. Itak tau ada puiki kelion, kitaip
tu niekada nesileistum kelion: tai ko dar lauki?
T vakar namie susirandu odyne od iseks. Paskui dar kart perskaitau
rainl: kas jame galjo isekinti ital kalbos mokytoj. Kodl pasakojimas apie
mano Itak j taip sujaudino, nors jis pavartojo ne od? Kas jam sukl tokius
jausmus? Neinau, ties sakant, net nenutuokiu, kur yra mano Itak, madaug
tai ir paraiau rainlyje.
Prie mokyklos beveik nieko nra. Tvyro pragarikas kartis, miestas
pustutis. Visi jau ivyk prie jros. Prirakinu dvirat prie stulpo ir dairausi.
Lukas turt laistytis kur netoliese, nes kai man skambino, jau buvo ia.

Prisdu ant akmeninio stulpelio prie dur ir laukiu. Trys ar keturi jaunuoliai
juokauja atsirm automobilio dangt. Nematau j veid, bet atrodo vyresni u
mane. Ilgaplauk mergina ieko kako rankinje ir netrukus jos veid apvieia
iebtuvlio liepsna.
Ir vl ji, matyta prie sra, Martina. Pati graiausia mergina mokykloje, ji
patinka visiems, taip pat ir mokytojams. Vis naujok erotinis sapnas ir vis
mergaii pavydo altinis. O visuotinai pripainta: Ta pasiptl; Kvaia,
irinti nekaltomis akimis ir gaunanti visk, ko nori ir Ta, truput iprotjusi.
Susidrus su ja buvau tik kelis kartus: nelabai maloni, bet, inoma, ir ne
kvaia, juo labiau ne beprot. Kad ji pasiptusi, tiesa, bet galbt ir pati taip
elgiausi, jei biau tokia grai.
Prie akis ikyla abu susitikimai. Martina priklaus mokini grupei,
agitavusiai, kad reikia uimti mokykl, ir ruoianiai protesto akcijas. 1 A irgi
dalyvavau protesto akcijose. Mama tik tiek sakydavo: Tu eini ten kasdien ir
bni iki vakaro ir Tik jau nelik mokykloje nakvoti, ten naktinja tik vyresni.
Buvo antra mokyklos umimo diena, antr dien jau bna aiku, ar mokiniai,
kurie balsavo u protesto savait, atvyko ar ne.
engiu sporto sal. Martina stovi po krepiu ir varto knyg.
alia jos gestikuliuoja ir kak gyvai aikina tipas raudonais ilgais plaukais.
Ant grind sdi apie keturiasdeimt moni. Tarp j pamatau Luk ir einu
atsissti alia jo.
Apie k kalba? paklausiu tyliai.
Apie daugiataut neoimperializm, sako, kad daugiau Jungtins Valstijos
nebekontroliuos treiojo pasaulio ali. Bus daugiatautis valdymas, nes
Jungtins Valstijos nieko nesprs, demokratija mums leidia sprsti, kiek ir ko
mums reikia, ms balsas ms turtas.
Oho, atrodo, domu.
Taip, atsako jis rimtu veidu.
Susidomjusi klausausi, bet, kaip ir turiau tiktis painodama Luk, tas
raudonplaukis tipas kalba visai apie kita. Pasisuku Luk klausdama akimis, bet
jis visikai ramus. Nusijuokiu.
Ir tai trigra terpia Martina:
Ei, niekas js neveria ia bti, ia ne pamokos, ia esate tik todl, kad
tikite protesto akcija, jei netikite, eikite slidinti, kaip ir tie, kas norjo savait

paatostogauti.
Po dviej dien j vl sutinku.
A sporto sals drabuinje kartu su dviem vaikinais, jie dao sien. Abu
pasilip ant suoliuko, da nuvarvj ir ant grind.
Ji engia drabuin su skuduru ir buteliu spirito. Pasisveikina ir valo daais
aptakytas grindis. Visi irime j neinodami, k sakyti. Ji atsisda ir prisidega
suktinuk. Abu vaikinai vl darbuojasi. Pamaiusi mane, nieko neveikiani, ir
man pasilo dmo.
Nerkau, sakau.
aunuol.
tai ir visos mano inios apie Martin. Visa kita apie j suinojau i juokeli
koridoriuje ir skaitindama uraus ant tualeto sien. I juokeli koridoriuje
kad jos tvai isiskyr ir ji gyvena su motina. O i ura tualete, be kit dalyk,
kad ji kvaia, todl neusipulkite jos taip, bet, manau, tai tik pavydas.
Alisa, a ia! aukia pastamas balsas i kitos gatvs puss.
Pasisuku.
Lukas.
Pamojuoju jam ir laukiu, kol pastatys motoroler.
Lukas buvs mano vaikinas. Su juo pirm kart pasimyljau. Ms istorija
truko vos kelet mnesi, bet mes tebesusitikinjame. I pradi matydavoms
tik mokykloje, kai mokms vienoje klasje. Ne esame, o buvome, regis, tai
vienas i daugybs veiksmaodi, kur turiu imokti asmenuoti btuoju laiku.
Vliau susitikindavome ir po pamok. Jis sako, kad esu jo narkotikas, jo
metadonas, kuriuo gydo narkomanus. Bda ta, kad paskui tai tampa nauja
priklausomybe.
Imk, paduoda man butel alaus.
Tu apsirpins.
Po sdyne turiu net lktuv. vakar mudu skrendame Jamaik.
O, puiku, ar apie tai mano tvams pasakysi tu?
Neturime laiko. Atsisi jiems telegram i Kingstono.
O kur jis?
Kingstonas! Jamaikos sostin!
K veiksi i vasar?
Dar negalvojau. iek tiek pabsiu Milane. Mama neino, kada gals
atostogauti, be to, kas nors turi priirti seser.

Na, bet juk kada nors ji atostogaus, tiesa?


Tikiuosi. Bet negaliu nieko planuoti.
Gal atvaiuotum mans aplankyti? Kad ir paskutin minut, gali ir
nepranes. Mamai tu patinki.
Galbt, sako abejodamas.
O kaip man j atkimti? klausiu ir paduodu jam butel alaus.
Jis isitraukia i kiens iebtuvl, atremia statmenai butelio kakliuk ir
kamtelis, pasigirdus garsui puf, skrieja alin. Pro al eina Martina su draugais.
Vienas vaikin pasimaivo, lyg nort susidauti taurmis sakydamas sveikat,
netrukus nusiypso, paskui ima juoktis ir Martina.
Pats laikas ritualiniams klausimams, rimtiems.
Kaip laikaisi?
Gerai, buvau truput nusiminusi, bet dabar nelidiu ar panaiai... kam tai
rpi, kartosiu kurs dar vienus metus, ir amen. Tik mama prislgta.
Nemanoma.
Nemanoma kas?
Lukas yra vienas i nedaugelio pastam jaunuoli, kuris nesupranta
daugumos jaunimo posaki, kaip juos vadina naujien laidos: nemanoma,
nieko nesusigaudai, man stresas ir panaiai. Nemanau, kad ie prieodiai
nusako esm, bet visi juos vartoja. Visi, tik ne Lukas.
Nemanoma reikia, kad ji niekaip nesugalvoja prieasties, o dar pykstasi
su tvu, jis labai nirs, jo nuomone, tai motinos kalt, kad man suteikia per
daug laisvs ir todl a nesimokau ir neilaikiau egzamin.
Gerai... kada ivaiuojate? klausia ir akimirksniu tampa siaubingai rimtas.
Rytoj, juk sakiau.
Nevaiuok.
Neturiu kito pasirinkimo, aplankyk mane.
Juk inai, neatvaiuosiu.
Namo pedalus minu liau, dairausi, nuvelgdama pastatus, duris, udaryt
parduotuvi vitrinas. Kokia prieastis leist man likti? Galvoju apie Luk. Lukas
klasikinis pavyzdys, kaip visk paversti juokais. Jis sugeba klausytis rimt
dalyk (pavyzdiui, kad esu palikta kartoti kurso, toks pirmas man ovs galv
pavyzdys), bet su juo visada matai ir linksmj reikalo pus.
Ttis vis dar drybso ant sofos prieais jungt televizori, o lagaminai jau

sukrauti prie dur. Savo kambaryje jungiu kompiuter. Atsidarau interneto


pokalbi svetain, gal kas prisijungs. Niekas. Itrinu savo nuotrauk ir keliu
vien i Simpson su papldimio apranga. Ivykstame.
1 Italijoje gruodio mnes mokiniams, jei pateikia svarius argumentus, leidiama mokykloje rengti
protesto savait. Per j mokiniai susirink svarsto opias problemas. (ia ir toliau vertjos
pastabos.)

PENKTAS SKYRIUS

Visas automobilis prikrautas daikt. Bagain pilnutl, ir ant automobilio stogo


ttis pritvirtino karsto pavidalo bagain susidti viskam, kas nebetelpa viduje.
Laukia ilga kelion, iki pat Apulijos. U nugaros lieka miestas ir siliejame
greitkel Bolonijos link. Iki vakaro turtume nuvykti. Atsikls Federikas
nepastebtas sitais ant upakalins sdyns. Jam nereikia apie niek galvoti ir
dl nieko jaudintis. Ne jis neilaik egzamin.
Miega atsirms automobilio lang, po galva vietoj pagalvs pasikis
sportin demper. Saul jau prie valand pakilusi ir jauiu kart, kuris plsta
pro pravir langel. Vienas sauls spindulys vieia tiesiai Federikui veid. Jis
dangstosi akis, murmdamas kak nesuprantama. Kova su sauls spinduliu
trunka kelias minutes, kol susierzins Federikas nusisuka kit pus ir toliau
parpia nunarins galv ir pravira burna.
Siaubingas vaizdelis.
Dar prie kelerius metus, kad ir k veikdavo, Federikas buvo mielas ir
linksmas. Paskui staiga neteko vaikik bruo ir prasidjo hobito metas:
balsas tapo kaip jaunuolio, isivyst raumenys, usiaugino ilgus plaukus, bet
smegenys vis tiek kaip vaiko. Neatsispiriu ir neadindama iriu j, kol jis,
slpdamasis nuo sauls, nuknemba man ant koj. Jam palengvja: rankomis
usidengia veid ir pasitrina akis, paskui dein ranka nusvyra nuo sdyns, o
kairij prispaudia man prie pilvo.
Jo pirtai itepti sudivusiais daais, j brolis niekaip nenusiplauna jau kelet
dien.
Artjant prie Bolonijos, ttis nutaria, kad laikas bt ir sustoti. Federikas vis
laik miegojo, o a mintyse sau kartojau: Kvaia, ar negaljai labiau
pasistengti?, Dabar turi sugalvoti, kaip leisi mnes, Ar poilsiavietje dar
bus animatorius, su kuriuo pasimyljau pernai?
paskutin mano klausim ttis atsako silydamas sustoti greitkelio bare, taip
igelbdamas mane nuo pagundos dar kart atkurti i skausming anos vasaros
istorij.
Ilipame i automobilio.
Federikai, kur vakar buvai? klausiu, o jis nubraukia nuo aki ukritusius

plaukus.
Vakar... ak.
Vargiai sulauksi atsakymo i k tik pabudusio brolio, bet a nusiteikusi
juokauti, nes noriu isiblakyti ir negalvoti apie savo kvail vasarik istorij,
nutikusi prajusiais metais. Nepasiduodu.
O kodl tavo pirtai itepti daais?
Aaa... taip, buvau pas senelius. Senelis moko mane tapyti.
Nestengiu sulaikyti nuostabos ir garsiai sakau: Taveee? Tai eist bet kur
pradedant dailinink, inoma, tik ne brol.
Mes engiame pakels kepsnin, tokia nuostabi mintis kilusi ir dar kokiems
dviem ar trims imtams tkstani moni.
Tvas atsistoja eil prie kasos.
Ko norite?
Kavos, atsakau.
Kokakolos, prao brolis.
Ar ne per anksti gerti kokakol? klausia mama.
Leisk jiems isirinkti, k nori, ttis gerai nusiteiks. O tu ko nortum?
Ji usisako kavos. Et, mums pasisek...
Su motina spraudiams per mini, besigrdani prie prekystalio.
Kodl senelis moko Federik tapyti?
Jis jam paadjo. Federikas papra jo, kad pamokyt bent iek tiek, ir,
patikk, senelis buvo laimingas kaip velykinis kiauinis.
Daugiau nebeklausinju, nes suku galv, kaip atrodo patenkintas velykinis
kiauinis.

ETAS SKYRIUS

Ek, vis dar neatsipaipalioju nuo vakar. Jei patikrint mano girtumo laipsn,
nutraukt automobil ir jus kartu.
Vairuosiu a, vairuosiu a. Tu pamiegok, nes vakar eisime klub.
Dabar kava, ciza, ekskursija po kepsnin tarp vietos saliami, ir tada varom.
Prie pakels kepsnins sustoja jaun milaniei, k tik isiruousi
atostogauti, automobilis.
Su niekuo nesupainiotum. Sustojus automobiliui, tuoj pat ilipa dvi merginos su
milinikais akiniais nuo sauls, mvinios lepetes. Jos linksmos, garsiai
juokiasi, viena i j prisidega cigaret, man tai prilygt nepriklausomybs
deklaracijai. Bet akivaizdu, tai niekas kita, kaip nirus mano pavydas, sustiprjs
matant j draugus / vaikinus: vienas neabejotinai aunus, o kitas, atrodo, labai
protingas. Taip ir matau j, papldimyje skaitant nenusivilkus markinli.
aunusis vaikinas apkabina vien mergin per liemen ir stumteli j prie
kepsnins laipt, o a stoviu ant j ir apstulbusi stebiu scen, galvodama apie
draugij, su kuria vaiuoju. Kita mergina kalba telefonu, o tas, kur manau esant
protingiausi i brelio, stebeilija mane. Jei i dviej vaikin vienas bna
grauoliukas, mane daniausiai pastebi tas kitas. Akimirk umirtu eim ir
sivaizduoju atostogas, kai galiu daryti k usigeidusi. Tarkim, atsakau vilgsniu
susidomjusiam protingam vaikinui, regiu vaizduotje, kaip jis artinasi, kaip
mane ukalbina, o paskui, isiaikinus, kad vykstame atostogauti t pai viet,
palieku jam mobiliojo numer, sakydama galbt pasimatysime ir vildamasi
tsinio. Kai liaunuosi svajoti, protingasis vaikinas i tikrj stovi per ingsn nuo
mans, o tada igirstu brol sakant:
Alisa, ttis liep nueiti tualet, nes daugiau niekur nestos.
Kai automobilis vaiuoja pro stovyklaviets vartus, saul jau leidiasi jr.
Pro pu virnes vyti oraninis dangus. Ttis ilipa, persimeta keliais odiais
su senuku, sdiniu ant suoliuko. Baltas su raudonais dryiais ukardas ltai
pakyla ir mes vaiuojame nameli ant rat teritorij.
Gaila, iais metais senelis negaljo vaiuoti kartu. Jeigu viskas bt susiklost,
kaip tikjausi, jeigu biau ilaikiusi egzaminus ir senelis nebt susirgs, dabar,
brolio diaugsmui, ia bt senelis, o ne a. Juodu kiekvienais metais

sitaisydavo namelio verandoje ir po vakariens valand valandas lodavo


kortomis.
A alkanas, sako Federikas.
Alisa, eik su broliu bar ir pairk, gal bus ko uksti.
O js?
Turiu pakloti lovas, o rytoj pagalvosime apie visa kita.
Visa kita didieji vasaros pradios darbai: ivalyti namel, pataisyti
verandoje stal ir kdes, iluoti pu spyglius ir dar tkstantis dalyk, kad
poilsiaviet tapt nors kiek panai ms namus mieste.
Jums ko nors atneti?
Atsakymo nesulaukiu ir su Federiku nueiname.
Bare usisakome du skrebuius ir du kokakolos. Aptarnaujantis vaikinas
pasisveikina, lyg btume pastami. A jo neprisimenu, o Federikas susidauia
rankomis.
Tu j pasti? klausiu, kai tas nutolsta.
Tu j irgi pasti, ia Dovanis, neprisimeni? Jis ia dirbo ir pernai.
Kapstausi atmintyje, tikdamasi prisiminim apie vaiduoklik padavj, bet
nieko nerandu. Mano vasarose joki dovani. Joki dovani bar ms
stovyklavietje. Bet man tai nekelia nerimo. Tai nebuvo geriausi metai mano
gyvenime, ir visai manoma, kad kai kurie nesvarbs failai buvo imesti
iukliadn mginant bent kiek pravalyti savo praeit.

SEPTINTAS SKYRIUS

Po pirmos dienos, skirtos Didiajam Tvarkymui ir Didiajam Valymui, prasideda


tikrosios atostogos.
Nesutikau Animatoriaus, tikriausiai dar neatvyko. I vis moni, su kuriais
pernai susipainau ir su kuriais apsikeitme elektroninio pato adresais,
mobiliojo numeriais ir nam adresais (niekada negali inoti), nesulaukiau joki
naujien ir neinau, ar iais metais kas nors atvyks. Vienintel mergina, su kuria
noriau ir vl susitikti, tikrai nepasirodys, nes ivyko su draugmis Sardinij.
Ms atostog diena rutuliojasi daugma pagal toki schem:
1. Keliams vliausiai pus devyni (bet ttis jau nuo septyni susiranda kokios
nors veiklos).
2. Vaiuojame automobiliu, nes neiname poilsiaviets papldim, o vaiuojame
iekoti papldimio.
3. Isirenkame nuoali viet, artimiausias papldimio gultas turi bti bent u
penkiasdeimties metr.
4. Pietaujame tik papldimyje: valgome ryt mamos suteptus sumutinius
(papldimio baras, kur buvome usuk kelet kart, neva tik veltui
vaistomi pinigai).
5. Popiet: dykinjimas po skiu, laisvalaikio veikla: sprendiame sudoku ir
kryiaodius, skaitome laikraius ir pramoginio turinio urnalus.
6. Pus ei iardome savo stovyklaviet ir vaiuojame namo, kad nereikt
stovti eilje prie duo.
Pirm dien stebuklingai pavyksta ivengti pokalbi su eima. Nepasiduodu
provokuojama, vis laik esu prilipusi prie knygos, skaitau Kunderos
Nepakeliam bties lengvyb. Duodamas man i knyg Lukas pasak: jei
tursi domesns veiklos, palik j ramybje, tik pavadinim perskaityk kelis
kartus, tai geriausia knygos vieta.
Deja, domesns veiklos neturiu, o knyga yra kaip tik tai, ko man reikia, kad
ilaikyiau atstum nuo eimos.
Todl visai nesusinervinu, kai motina lipa man ant kuln silydama krem nuo
sauls, jo apsaugos stiprumas 140. Kelis kartus su broliu isimaudau, teisingai

atsakau vien i keli baisingo kryiaodio klausim. iuos ttis garsiai


perskait nordamas mane ibandyti: apie du pasaulinius karus ir Laterano
susitarim.
Jauiuosi isiblakiusi.
Taiau penkt valand nuotaika nukritusi emiau nulio ir mane kankina
vienintel mintis: liko dar visas mnuo.
Vos tik grus stovykl, ivengiu kit troktamos pirmenybs prie du ir
suku tiesiai Dykinjimo kambar; ia, maoje patalplje alia registratros,
stovi du prietvaniniai kompiuteriai. Utat veikia pokalbi programa
Messenger.
Lukas prisijungs.
Alisa skambina Lukui. Lukai, atsakyk. Skubiai reikia pagalbos.
Labas, Alisa! A Kingstone!
Jamaikos sostinje?
aunuol! Mokaisi?
(didysis pirtas)
Kaip sekasi?
Ai, gana apgailtinai. Praleidau dien su eima papldimyje, visika atskirtis, stovykla vidury
dykumos, vidutinis poilsiautoj amius 11 met.
Geras! Regis, tau linksma? A mirtu nuo kario.
Lukai, neitversiu mnesio, pasakyk, k daryti, duok man patarim.
(susimsts veidukas)
Lukai? Tu ia?
Pala, galvoju.
Puiku.
Second life.
Kas?
Atsakymas dl tavo bd yra Second life.

Pus dienos Lukas praleidia prie kompiuterio. Visa, k inau apie


kompiuterius, imokau i jo. Vienas naujausi jo atradim programa Second
life, internetinis virtualus pasaulis, jame gali susikurti gyvenim su savo
avataru: tai tam tikros ries alter ego, gyvenantis neegzistuojaniame
pasaulyje, jis ieko draug, perka drabuius ir vaikto sveius.
Nenumanau, kaip Second life galt man padti dabartinmis aplinkybmis.
Second life? Nenoriu praleisti visos dienos prie kompiuterio.
Nesupratai. Tavo Second life yra kas kita. Turi lygiagreiai susikurti kit tikrov. Joje, pavyzdiui,

skaitai, raai, praleidi kelias valandas prie kompiuterio, susirandi, kur nueiti vakare, ir su kuo nors
susipasti...
Netikinai.
Prisiimk atsakomyb u savo atostogas.
Ir i kur trykta is optimizmas? Ne i tavo...
Pati mans praei k nors sugalvoti. Ir sugalvojau: Second life.
Gerai. vakar pagalvosiu, jau eisiu. Ryt susiraysime?
Jei tik pasiseks rasti interneto kavin Havanoje.
Bet argi tu ne Jamaikoje?
Taip, bet ryt ivykstu Kub, nes noriu suprasti, kas geriau: komunizmas ar kapitalizmas?
Atsisk man atviruk, kai suprasi.
Sutarta. K veiksi ryt?
Iekosime naujo papldimio be baro.
O tvas neliepia tau mokytis?
(lemput)
K tai reikia?
(besijuokiantis veidukas) Man k tik ov nauja mintis!
(susimsts veidukas)
Jei pavyks, vliau tau papasakosiu.
Gerai, iki. (mojuojanti avyt)
(mojuojanti panda)
(Bartas, rodantis upakal)
(besispjaudanti lama)

ATUNTAS SKYRIUS

Tu jau gyva?
Ttis sutriks. ryt netiktai atsikliau pus atuoni. Uplikiau kavos ir
paruoiau pusryius. Man smagu, nes k tik miausi plano Second life.
Galiau atsakyti: Anksti kls nesigailsi, bet bt per daug.
Todl pasitenkinu aikindama, kad kuriu mokymosi plan, o tai skamba dar
blogiau.
Jis nesumoja, k atsakyti.
Aaa...
Mama girdjo, k ruoiuosi veikti, ir ypsosi patenkinta, nes bent kur laik jai
nereiks ginytis su tvu.
iandien sudarysiu io mnesio mokymosi program: susirinksiu vadovlius,
isiaikinsiu uduotis ir rytoj pulsiu mokytis.
Mama iri mane tariai. Federikas, kuris k tik atsikl ir tikriausiai
nugirdo tik paskutin sakin, nusikvatoja. Ttis su rankluosiu ir dant epetuku
mauna alin, nors dirsioja per pet, tarsi bet kuri akimirk galiau jam
suukti: Apgavau tave!
Sesute, sveikinu. Tavim patikjo.
Brolis diaugiasi savo nuovokumu, akivaizdu, jis gudriausias eimoje ir jau
suprato, k turjau omeny.
Kas? Kuo patikjo? klausia mama.
Nieko, mam, nieko, atsako Federikas ir grta namel.
Alisa, k darysi? Negi tempsiesi visas knygas papldim?
Ai, k nors sugalvosiu, dar noriu k nors nuveikti.
I namelio pasigirsta garsus juokas, mama skuba duin pasikalbti su tvu.
Ji nekvaila. Mamai tereikia gero pasiteisinimo, kad galt stoti mano pusn.
Taip jau yra.
Devint trisdeimt penkios pamoju tv automobiliui, jis tolsta iekodamas
neegzistuojanio papldimio be moni ir baro. Mama atsisveikino tokia
iraika, lyg jos vienintelis snus ivykt kar. A, atvirkiai, jauiuosi, lyg
biau laimjusi loterijoje. Ne tokia laiminga kaip velykinis kiauinis, bet einu
teisingu keliu. Ttis paadjo grti truput anksiau ir dar pridr: Mokykis ir

nesugalvok eiti prie jros.


Patikinau juos, kad vakare pamatys savo akimis, o ttis atov, kad galiu tuo
neabejoti. Persimetme dar keliais dygiais juokeliais ir atsisveikinome.
Apsidairau.
Keista.
Lyg staiga poilsiaviet bt padidjusi ir man bt lengviau kvpuoti.
Pavelgiu auktyn. Vjas sibuoja pu akas. Esu beveik tikra, kad vakar
bent kelet metr tuio papldimio btume rad ia pat. Pasuku jros link,
stovyklos tvora padalyta taisyklingus keturkampius. Horizonto nematyti. ryt
jra begalin. Vjas taro man plaukus, o druskos kvapas su uvdr klyksmais
skverbiasi krtin. Usidengiu rankomis veid, atrodo, mano oda daug lygesn
ir velnesn.
Gerai neperprantu i poji, galbt a per daug poetikai nusiteikusi, bet
kaip tik taip jauiuosi. Lyg biau ilgai miegojusi spintoje, o vien grai dien
pabudusi ir pamaiusi kambar ir patogi lov.
Ir nevartojau joki narkotik, bent jau kiek prisimenu.
A paskendusi jausm kliedesiuose, vilgsnis nukrypsta ms namel ant rat,
stal verandoje, kavos puodel prie mokyklini knyg krvos. Netrukus viskas
grta savo vietas: puys stovi kur stovjusios, vl inyra horizontas, o jros
kvap ugoia kremas nuo sauls.
Alisa! rkia vyrikas balsas u nugaros, isklaidydamas klausos
haliucinacij (ia tikrai ne uvdr klyksmas...).
stovykl atvaiavo Animatorius.

DEVINTAS SKYRIUS

Atnaujintas planas Second life:


Pirmas punktas: interneto valandl (ataukta)
Naujas pirmas punktas: leisti suprasti Animatoriui, kuo velniausiai ir
mandagiausiai, kad neturiu jokio noro su juo vl laiytis ar daryti bet k, kai
neivengiama fizinio kontakto.
Jis nusiteiks rimtai.
Bus nelengva.
Tikriausiai tris pastaruosius mnesius jis praleido sporto salje, nes keisti jo
bicepsai panja herojaus. Matyti, kad jau plinka, ir sporto sal veikiausiai yra
paskutinis mginimas apsaugoti savo sueist ego. Jau degs, greiiausiai ne
kart lanksi soliariume.
Kaip galjai susidti su tokiu? aukia eista mano savigarba.
Atsakau, kad buvo velninani aplinkybi, trys odiai: saul, irdis ir meil.
Saul: atostogavau jau tris savaites, jauiausi puikiai, grai mano grl
buvo rudusi. Susibrme grup draug, leidome vakarus papldimyje.
irdis: k tik buvau isiskyrusi su Luku. Buvau laisva ir trokau graaus
vasaros romano.
Meil: viet vaigds, o jra ir sproginjo fejerverkai.
Tas pats papldimys, ta pati jra? Animatoriaus juokelis vertas Maiko
Bondorno.
Ak, taip, tau irgi?
inoma! i vasar papldimyje mokysiu vandens aerobikos ir organizuosiu
vakaro aidimus, luktelk, duosiu program!
O, ai.
Tu viena?
tai, prasideda, tereikia gerai suaisti.
Ne, su eima... ir vaikinu.
Tikriausiai perdjau.
Jis ipuia akis, o lp kampuiai nusvyra, lyg stengtsi pamgdioti Volto
Disnjaus unelio mimik.
Ak, ir tai rimta?

Taip, ne, apskritai, pabus ia kelet dien, o paskui ivaiuos pas eim,
fantazuoju toliau.
Ar jis gyvena js namelyje?
Taip... tai yra ne, pastatme prie jo palapin.
Ir...
Persmeigiu j vilgsniu. irk savo reikal!
Na, jau eisiu! suunku diaugsmingai.
Animatorius didiulis ypsojimosi kultros alininkas. Klasikinis pavyzdys
mogaus, kuris bent kart gyvenime buvo paklaustas: Ko, po imts velni, ia
isivieps?
Vos tik pavyksta nuo jo pabgti, atsiduriu Dykinjimo kambaryje. Abu
kompiuteriai uimti, pritrkus darbo kai kuriuos tvus ia itinka kriz. Vienas i
j rao ir kartu per ausin kalba mobiliuoju. Kitas internete skaito laikrat.
Grtu namel, pasiimu vadovlius ir knygas, kurias turiau perskaityti per
vasar. Nujusi bar, idlioju jas ant vieno i medini lauko stal. I kuprins
isitraukiu ssiuvin ir raau.
Planas Second life.
Pirmas punktas: palikti Animatori padaryta.
Antras punktas: internetas laukiama.
Treias punktas: sudaryti mokymosi plan, kad tikiniau tv, jog dirbu.

DEIMTAS SKYRIUS

Tikroji meil visk ukariauna.2


Man is teiginys niekada nepatiko, nes juk tai netiesa. Ir tik todl, kad i
eilut para Dant, veriau patylti. Dant buvo egocentrikas ir paranoikas.
Bet apie tai net juokauti nevalia. O Dievikoji komedija man net patinka.
Mintis didinga. Surenki visus politikus, kunigus, vyrus ir moteris, kuriuos pasti,
ir pagal j nuopelnus ir nuodmes nusiunti juos trumpam Roj, kad
pasidiaugt, o paskui Pragar aminoms kanioms. Tol, kol nerodyta kitaip,
tokia teis suteikiama tiktai Dievui. O jeigu taip daro mogus, ar ia ne puikybs
nuodm?
Dant teisinosi, neva j kvp Beatri, dl ios merginos jis pragaitingai
buvo pamets galv. Nors Beatris jis neved, ved toki Dem Donati ir su
ia susilauk vaik.
Niekas niekada neklaus, kaip jautsi ponia Aligjeri, kai pasirod Dievikoji
komedija?
Tikroji meil visk ukariauna.
Eiluts prasm tokia: jei k nors kartai myli, tau atsako.
Gerai, esu pasiruousi skaityti Dant ir aikintis, k jis sau man, bet jei rao
akivaizdias nesmones, nereikt tylti.
Kai pradjau lankyti licj, iki aus buvau simyljusi dvejais metais vyresn
vaikin. Dl jo kivirijausi su tvais, nes norjau lankyti jo valandles.
Rengdavausi rykiais drabuiais, nes jis buvo alternatyvaus gyvenimo tipas
(alikas ant kaklo ir suls dviratis), traukiau suktinuk, lyg tai bt savaime
suprantamas dalykas, ir dar kitaip emindavusi: jo tykodavau ir j persekiodavau
dien nakt. Ir nebuvau tokia vienintel. Bent penkiasdeimt mergin dl jo buvo
pametusios galvas.
O jis, beje, nebuvo simyljs n vienos i ms.
Keista...
Taigi, prisiminusi original tekst, j pakeiiu:

Tikroji meil visk k nors ukariauna.


Jau pirma valanda, man dar nepavyko prissti prie kompiuterio, o mano
moksl planas pervelgti Pragar virto prajusi met prisiminimais.
Susirenku knygas. Vl einu pro Dykinjimo kambar, bet prie abiej
kompiuteri vis dar palink tie patys tvai. Prie dur stovi liesas rastafaris su
rmos All Star batais be raiteli. Ant ems guli spalvoti plakatai. Rastafaris
vien j kabina ant sienos: Regio muzikos vakarlis kiekvien dien 18 val.
laimingoji valanda, vis nakt ir dar ilgiau.
Pamats, kad skaitau skelbim, vaikinukas nusiypso.
Ateik, bus gera muzika ir kokteilis kainuoja tik tris eurus.
Negaliu nieko ilementi. Jis iri mane dvejodamas.
...na, jei nortum.
Taip, ne, inoma, kur bus?
ia netoli, reikia eiti palei papldim, o paskui truput dein.
Man toks aikinimas prilygsta sakymui sekti paskui Triu jo ol, taigi...
Vaikinukas susirenka nuo grind plakatus, nusiypso ir nueina.
Ir viskas. N jokio tikiuosi, ateisi. Filmuose taip sakoma visada.
is vykis prisideda prie moralinio mano lugimo ir jau neinau: taisytis pietus,
nusiprausti po altu duu ar okti jr po kaklu pasikabinus kuprin, piln
knyg.
Suku prie namelio nuleidusi rankas. Ne tyia taip elgiuosi nevalingai.
Ei, atsipraau!
Vl jis.
Akimirksniu mano iraika tampa giedra ir nerpestinga.
Gal turi lipnios juostels?
2 Citata i Dants Pragaro. Vert A. Churginas.

VIENUOLIKTAS SKYRIUS

Ms namelio ant rat verandoje vaikinas su vlinukais valgo makaronus su


mocarela ir pomidorais.
Ant padengto stalo stovi vandens butelis, guli lipni juostel.
Galbt ir persistengiau vykdydama Luko patarim pasiirti, ar pavyks su
kuo nors susipainti. Bet visa kita juk normalu? Ruoiausi pasidaryti k nors
pietums ir kartu atneiau lipnios juostels. Galiausiai abu vykiai susipyn.
Turiau kurti Second life, ar ne?
Atostogauji su eima?
Taip, esu priversta.
Ak, bet juk vis tiek veiki, k nori? Js namelis stovi beveik papldimyje. Kur
eini prie jros?
Nelygu, kur apsistojame, nes danai keiiame viet. Tvui patinka iekoti
nauj papldimi.
O, puiku, ia yra neprast viet. Atvaiuoju jau ketvirtus metus, auni
vietel, kaip dainuoja Sud Sound System: jra, saul ir vjas.
Apsimetu, kad esu girdjusi apie grup Sussaund ar panaiai, todl
ypsodamasi linkteliu galv, lyg sakyiau: Taip, kaip tik tai.
O tu kur apsistojs?
Truput emiau, palei papldim, yra kita stovykla, o visai alia ir ta vieta,
kur groja regio muzik. Btinai ateik!
Turiau k nors sakyti, kad pateisiniau savo, atostogaujanios su tvais
merginos, padt. Arba galiau pasakyti jam, kad turiu dvylikamet brol.
Aperityvas et valand tiesiog tobulai tikt mano planui Second life. Taiau
galiausiai ipokinu: A neilaikiau egzamin.
K ia kalbu?!
Bet jis, regis, n kiek nenustemba. Jo nestebina, kad lepteljau tai, kas visai
nesusij su ms pokalbiu. Sukramto paskutin ksn ir klausia: O kiek tau
met?
Igirstu pastamo variklio triukm, automobilis artja prie namelio ant rat.
Mauk i ia!
K?

Eik, gro tvai, jei tave ia ras, man galas!


Gerai, gerai!
Rastafaris paima lipni juostel ir nuskuodia iilgai stovyklos tvoros,
prieing pus, negu artja variklio imas.
Girdiu, kaip atsidaro dvejos mainos durels.
Paskui vienos usidaro.
Igirstu brolio bals, jis skundiasi, tada pasirodo mama su trimis smltais
persikais.
Sveika, brangute, sako suirzusi.
Tikriausiai kas nors nutiko. Jos akys nukrypsta stal su piet likuiais ir
iraika staiga pasikeiia. Greitai suvokiu, juk stalas padengtas dviem.
Kuo greiiau sutvarkyk! sunibda sukandusi dantis.
Suzana! piktai rkia tvas. Ar kas nors teiksis padti man ilipti i
mainos?

DVYLIKTAS SKYRIUS
Ttis suman pastatyti palapin, todl nujo kopas iekoti ak.
Sktis nuo sauls jam pasirod per menkas ir netinkamas.
Buvo atvaiav vos prie valand, o brolis jau dko vandenyje su trimis
vaikiiais, su kuriais k tik buvo susipains. Federikui lengva umegzti
paintis. Ir staiga: riksmas i skausmo. Sunerimusi mama paoko ant koj ir
met al persikus, kuriuos lupo. Nuskubj kopas, abu su broliu pamat tt,
tysant ant ems.
Bus u ko nors ukliuvs, mano Federikas.
O tvui atrodo, kad koks nors kvailys paliko neuverst duob.
Federikas sako, kad ttis negaljo pats paeiti. Pam u rank, juodu nuved
j automobil ir ikart nuve ligonin: patempta kulknis. Ten kulkn tiui
sutvarst, liep taip laikyti savait ir grietai udraud vairuoti.
Istorijos moralas: vis savait jis turs sdti stovykloje.
Vakarieniaujame tyldami prie jungto radijo. Brolis niniuoja populiariausias
Festivalbar dainas, o mama klausia, kaip jis atmintinai prisimena tiek daug
odi.
it per radij leidia kas tris minutes, siterpiu. Moku ir a.
Federikas dainuoja jau garsiau, o priedain pritariu ir a. Tarsi ia bt koks
muzikinis juokelis, kai staiga kas nors atsistoja prie stalo ir improvizuoja
prasmindamas akimirk.
Motina iri mus patenkinta.
Pasibaigus dainai, akys ukliva u daikto, panaaus palapins mai. Jis
riogso ant ems alia stalo.
Kas ia? klausiu ir koja baksteliu mai.
Palapin. Tvas nusprend j nupirkti, kai vaiavome i ligonins. Galsime
pastatyti alia namelio.
Ir kam ji mums? pasidomiu, o mintyse galvoju, koki nesmon lepteljau
Animatoriui.
ia tau.
Suglumstu.
Klausiamai iriu tv, bet jis dmiai klausosi radijo. Pranea naujienas.
Juk tu jau suaugusi. Tursi savo erdv, o ir mums namelyje bus daugiau

vietos.
Pus devyni baigiame vakarieniauti. Ttis tokios prastos nuotaikos, kad
pamirta paklausti apie mokymosi plan. Jis ugeria vandeniu nuskausminamj
tablet ir eina miegoti.
Jauiuosi kalta, nes inau, kad palapin buvo jo mintis. O juk jam reikt
milinik pastang, kad dl mans k nors padaryt, tarkim, kaip kart:
nupirko man palapin, nes a jau suaugusi. Jauiuosi apgailtinai.
iumpu kuprin ir einu bar.
Plan Second life reikia keisti vis.
Bet juk tai puiku!
Nejuokauji?
Dabar galsi daryti k panorjusi.
Ir kaip? Planas Second life lugo: tvas strigo stovykloje ir nieko negalsiu nuveikti.
Pirmiausia eik stovyklos papldim, bent jau su kuo nors susipainsi, o paskui galsi igerti
aperityvo pas rastafar. Kuo jis vardu?
Neinau, mes vienas kitam neprisistatme. Net nenutuokiu, kur ta vieta.
Gerai, rytoj eik pasivaikioti ta kryptimi, kuri jis nurod, ir j rasi.
Taip, bet k sakyti mamai? Ir kaip atsikratyti Federiko?
J veskis kartu. Juk tavo tvui reiks prieiros? Todl mama sds stovykloje, o tu pasiimsi
Federik ir pasakysi, kad einate pasivaikioti ir igerti kokakolos.
Eiti aperityvo su broliu?
Taip. Federikas jau didelis, todl nekelk rpesi ir eik aperityvo su broliu.
Puiku.
O dl moksl? Tvas mans i aki nepaleis.
O jam pasakyk, kad turi perskaityti krvas knyg.
Bet tu nesdsi stovykloje, o eisi bar ir jis negals tavs kontroliuoti.
Gerai, rytas protingesnis u vakar. Paskui tau papasakosiu.
Ryt vakare mans nepagausi.
Kodl? Kur bsi?
Ryt Jeruzalje, o paskui vyksiu Palestin. Juk inai, kad jie vis laik kariauja?
Taip, teko girdti... (Liza Simpson, paklusi akis dang.)
Noriu suprasti, kas teisus.
Jei suprasi, pasakyk ir man, praneiu laikraiams. Tai bsi ryt ar ne?
Ne, ivykstu. Savaitgal praleisiu Ligrijoje pas draugus. Jei kas nutiks, skambink.
Gerai, iki. (okanti avyt)
(vemianti kengra)
(mojuojantis uniukas)
(okanti karvyt)

TRYLIKTAS SKYRIUS

Dar viena naktis. Dar vieni pusryiai. Dar viena diena prie jros.
Mnuo gali bti labai ilgas, jei tiksliai inai, kas vyks kiekvien dien.
Devint valand ryto tvas pasirodo su dviem ramentais.
Su Federiku pusryiaujame apmstydami atostogas ir likim.
Matt? suunka patenkintas ttis. Ramentai daug geriau nei kojos!
Dar viena avinga jo savyb.
Jis net sigudrina girtis, kad pasitemp kulkn, o dabar gali vaikioti su
ramentais. Ir vargai mes, nes turime pasitikti tik prastomis senomis savo
kojomis...
Mielasis, neturtum varginti kojos, spja mama.
Ir nevarginu, visai nesiremiu. irk!
Jis apsisuka ratu, kad parodyt, kokia praktika naujoji atrama. Federikas
panyra pusryi dribsnius, o man smalsu, k atne i diena.
iandien tupsime stovyklos papldimyje? klausiu.
Taip, mieloji, linkteli mama. Mums nereiks nieko netis, o pietauti
grime namel.
Ji tai sako ramiai ir tyliai, bet ttis girdi priekaiting gaidel.
Klausykite, dl mans vis mnes galite praleisti stovyklos papldimyje.
Nenoriu js versti k nors daryti.
Nepyk, tik taip pasakiau, velkim teigiam dalyko pus.
Ttis nepraleidia progos pasikiviryti.
A tik sakau, kad gydytojas nenurod, kok papldim turime rinktis.
O a tik pasakiau, kad ia nebuvo jokia kritika.
Bet taip atrod.
Federikas iri tvus, lyg jie bt reta nuskriaust induoli ris.
Einu persirengti, taria ir numauna namel.
Nordami patekti stovyklos papldim, turime ieiti pro pagrindinius vartus,
tada pajj imt metr neasfaltuotu takeliu atsiduriame mokamoje
automobili aiktelje, ia pat ir papldimys. Aiktelje stovi beveik du imtai
automobili, ir jau aiku, kad papldimys, kaip pasakyt tvas, tikra
pjautyni vieta.

Pasukame siauru takeliu per puyn, praeiname pro eim, apsirpinusi


visais manomais daiktais: pripuiamais iuiniais ir plaustais, kibirais, pilnais
kastuvli, grbliuk ir vairiausi formeli, didiuliais kaip lagaminai
altkrepiais, sulankstomais staliukais, plastikinmis kdmis ir hamakais.
Papldimyje nustembame: mons nelipa vieni kitiems ant galv ir mums net
pavyksta rasti laisv lopinl prie jros.
Federikas pasisilo pastatyti skt nuo sauls, o a patiesiu du rankluosius.
Netikima, bet vietos paieka iandien jau baigsi.
Galjome bent jau vandens atsineti.
Mama, jei norsime gerti, nueisime bar, be to, po dviej valand grime
stovykl.
Tvai susikivirijo ir i apmaudo mama sutiko su visais ms praymais. O mes
su Federiku persistengme: net vandens butel neprisipylme.
Mama sutrikusi. Nervingai apsidairo.
Mums i deins sitaisiusi visa eimyna: ir senol krsle, ir vaikai prie pat
vandens stato smlio pilis. Galv guldau, tokia senel galt pulti ant ems
rausti duobi su vaikaiiais.
I kairs brelis vaikin ir mergin, jie be skio. Du aidia raketmis.
Jra madaug dvideimt metr nuo kranto negili, todl vandenyje pilna
moni, jie juokauja, mto kamuol ar braidioja.
Kai ir mama atsipalaiduoja (Federikas jai sukas mantr fotel i smlio),
nutinka neivengiamas dalykas: apkni pon grupel, vadovaujama degusio
Misterio Properio, apsiavusio lepetmis, oka vanden tiesiai mums prie nos
ir krapinja kaip priepuolio itiktos laios.
Visi i ms stovyklos, taip pat degs tipas ir... Animatorius.
Tikiuosi, mans nepamatys.
Kokia puiki mintis! iulba mama ir atsistoja susidomjusi.
Ponia, prisidkite prie ms, aukia Animatorius, nesiliaudamas okinti.
Mama kikena neva sutrikusi, bet i tikrj tik ir laukia, kad Animatorius j
kalbt.
Atsiveskite ir draug! Alisa!.. Puiku, turime dvi naujokes: ia Alisa ir jos
vyresnioji sesuo, vardu...
Suzana, ltai sako mama, bet visk ugoia juokas.
Juokelis apie vyresnij seser privert mini siautti.

KETURIOLIKTAS SKYRIUS

Pus devyni: raumen tempimas.


Pus deimtos: joga.
Pus vienuoliktos: vandens aerobika papldimyje.
eta vakaro: krybinis kokteilis baseine.
K raai? klausiu motinos, baigusi nukraustyti stal. vakar mano eil
plauti indus.
Stovyklos pramog plan.
Tvas tyli, jie vis dar susipyk, tik urzgia.
Mama i mans pavog idj: rytoj ims gyvendinti savo plan Second life.
Imu duben su indais, puodus ir ruoiuosi duin.
Lukas sako, kad puod plovimas dzenbudistika. Anot jo, viskas priklauso
nuo poirio. Jeigu indus plauni dl to, kad rytoj j vl prireiks, greiiausiai
norsi greitai baigti, galbt gerai iplausi, bet greitai. O jei galvosi, kad tavo
veikla nenaudinga, pavelgsi tai kitomis akimis: jei gali usiimti visikai
nenaudingais dalykais, vadinasi, moki atsipalaiduoti. Tokia dzenbudist sodo
esm: priirti ir lyginti sml grbliu, net jei ir inai, kad jame niekas niekada
neaugs.
Nusprendiu pasinaudoti jo losoja praktikai ir veiiu puodus
sivaizduodama, kad paskui juos imesiu, daugiau nenaudosiu ir kad dirbu darb,
kuris niekam nereikalingas. alia mans ir kiti nik toki pat veikl. Kai kurie
juokauja, kiti niniuoja, o vienas klausosi muzikos per ausines.
Stengiuosi susikaupti: nenaudingas darbas, nenaudingas darbas...
Baigiu plauti indus. Jau devynios vakaro. Utrukau kokias dvideimt minui.
Ne ilgiau nei prastai. Negaliau teigti, kad jauiuosi atsipalaidavusi, jauiuosi
kaip anksiau.
Sukraunu visk duben ir grtu namel. Mama vis dar kuria atostog plan,
o tvas, remdamasis viena koja ir ramentu, stengiasi atriti mai su mano
palapine. Vos susilaikau jam nepaplojusi, bet transformuojuosi Dalai Lam.
Dar nepadkojau, tt, galvojai apie mane, ai.
Federikas panairuoja ir sikia du pirtus burn. Regis, mano odiai
nuskambjo perdtai saldiai.

Taip, ai, pasakau trumpai, kad baigiau pokalb.


Praom...
Pati j pastatysiu rytoj.
Tikrai?
Juk tau sunku bt j pastatyti su ramentais?
Federikas purto galv.
Turiu pasikalbti su Luku, tai jis man pasakojo, kaip dzenbudistikai plauti
indus. Turjo mane perspti, kad galimas alutinis poveikis: jei per daug
atsipalaiduoji, rizikuoji prikalbti sentimentaliausi dalyk ir ne vietoje.
Pagreitinu ingsn Dykinjimo kambar. Prisijungiu prie trumpj inui
programos. Luko nra. T akimirk prisimenu, kad jis ivyks Ligrij, juk man
ra. Prie ijungdama, matau rudusios draugs nuotrauk, ji stovi prie
kakokio akmeninio bokto.
Kiara! Kur tu?
Sveika, Alisa! (besijuokiantis veidukas) Interneto kavinje.
Taip. O nuotraukoje?
Tipikas Sardinijos statinys, j ia pilna. Papldimyje susipainome su vaikinais i Romos ir su jais
keliavome po sal. Alisa, labai gaila, kad negaljai vykti su mumis.
Ir man... (verkiantis veidukas)
O kur tu dingai? Siuniau tau dvi inutes, bet neatsakei! (sieids veidukas)
A nieko negavau... (nustebs veidukas) Ko klausei?
Kaip laikaisi, k veiki, norjau suinoti, kaip tau sekasi?
(iovaujantis veidukas)
Rimtai, kaip sekasi? Jau pasilaiei su visais stovyklos vaikinais? (besibuiuojantys veidukai)
(didysis pirtas)
Nejuokauju, turi koki naujien?
Animatorius vl lenda prie mans...
Tas, su kuriuo susipainai pernai?
Tas pats.
Bet juk jis tikras nevyklis?
iais metais dar didesnis.
Bet kam tai rpi! Juk vasara, paskui galsi j mesti.
Jis per daug laiko praleidia sporto salje ir soliariumuose...
Ir k? Negi tursi u jo tekti!
Jis jau plinka ir moko senutes vandens aerobikos.
Gerai, uteks, uteks.
Bet susipainau su rastafariu...
(veidukas su vlinukais ir jamaikietika kepure)

PENKIOLIKTAS SKYRIUS

Federikai, galtum paklausti tvo, k jis numats veikti rytoj?


Tt, mama nori inoti, k rytoj veiksi.
Pasakyk jai, kad dar neinau.
Mam, jis sako, kad dar neino.
O kada inos?
Tt, o kada inosi?
Pasakyk jai, kad neinau.
Sako, kad turtum man duoti penkiasdeimt eur.
Broliui nuotoliniai barniai patinka dar ir todl, kad jie velnesni. Pasirinkdami
toki taktik, paskui abu tvai nebna tokie pikti. aipydamasis i j, brolis
linksminasi.
Alisa, gal mama leidia man pakilti nuo stalo?
Baik.
Mama, ar paprayti Alisos, kad man atsakyt?
Kelkis ir mauk, kur nori!
Kai eimos galvas itinka kriz, mudu galime veikti k panorj.
Pradedame gyvendinti Ignoravimo plan:
klimasis deimt valand,
jimas papldim vienuolikt ar pus dvylikos,
per pietus veriams kaip kas norime (mudu su Federiku liekame
papldimyje),
vakarien, inoma, su eima, bet paskui kiekvienas gali traukti kur akys veda,
nors ir nra kur, nes vis tiek nra k veikti, utat visada galiu prissti prie
kompiuterio ir kiurksoti prie jo valias.
Mama pasirinko vandens aerobikos ir jogos valandles ir sitrauk bendrus
vakarinius aidimus.
Per dvi dienas ji susipaino su puse stovyklos ir nujus papldim visi su ja
sveikinasi. A, prieingai, po tariam piet su rastafariu daugiau neturjau joki
prog su kuo nors pabendrauti. Bet nieko. Net jeigu ir neradau nauj draug,
tebesuku ratus aplink papldimio bar.

Tikras perversmas. Su Federiku labai to norjome, todl dabar ne tik tris


kartus per dien bar keliaujame pirkti kokakolos, led ar altos kavos, bet ir
savo skt nuo sauls iskleidiame netoli baro, kad galtume klausytis geriausi
Festivalbar dain. is sprendimas buvo esminis Ignoravimo plane, teikiantis
mums didiausi malonum.
Vakare dvi valandas praleidiu Dykinjimo kambaryje, nekuosi su Luku ir
Kiara, i nori inoti visus mano irdies reikalus: Tai jau laieisi, ar ne?, Ir kaip
rastafaris? Ties sakant, rastafario daugiau nemaiau ir nesu tikra, ar noriau
j dar kart sutikti, juk ivijau j kaip kok vag.
Mokymosi tvarkaraio dar nesukurpiau, jis ir nebuvo trauktas mano plan
Second life. Jo reikjo tik tvams nuraminti. Juk egzamin neilaikiau ir kitais
metais vis tiek visk mokysiuosi nuo pradi. Taigi, kas man belieka? Gerai,
gerai. Puikiai inau, kad kas nors, pavyzdiui, mama, galt pasakyti: Kaip tik
dl to, kad neilaikei egzamin, ir turtum daugiau mokytis. Bet man reikia
pailsti, palikti ramybje prajusius metus. Ir man pavyksta.
Jau beveik baigiau skaityti Nepakeliam bties lengvyb. Knyga, kuri man
dav Lukas (dabar jis keliauja Transsibiro magistrale ir sako, kad traukinio
vagonai labai purvini), netraukta privalomj program, todl niekas mans
nepaklaus, koks pagrindinio herojaus pabgimo tikslas ir k reikia ta ar kita
scena. Skaitau knyg, ir tiek. Kai perskaitysiu, ikart galsiu pamirti. Argi ia
ne Second life? Tikrov, kurioje gali bti ir daryti k panorjs. Jei gyveni
internete gyvenim, joki pasekmi. O kas nutikt, jei i tikrj daryiau visk,
k noriu, tai, ko labiausiai troktu? Tikriausiai prisidaryiau daug bd.
Utenka matyti, kas nutiko mamai. Tiesa, jos netiktas sitraukimas
visuomenin gyvenim mantrus kertas tvui. Be to, tai bt galima palyginti
su paprasta stovykla, kuri per kelias dienas virto prabangiu kurortu: ji ne tik
dalyvauja visuose animatori renginiuose, ne tik susipaino su puse stovyklos,
bet po vakariens dar eina gerti limonelo namel pas t ar kit labai miel
poni. Galbt ji visada gyveno susispaudusi, juk taip sakoma, ar ne? Galbt ji
nenorjo tik sdti namie ir rpintis vaikais, o norjo vyro, su kuriuo galt eiti
linksmintis. Bet k ji gali pakeisti? Palikti visus ir Eiti Savo Keliu?
Trei Ignoravimo plano vykdymo dien vyksta trys katastrofos:
1. Federikas susidraugauja su grupele bendraami.
2. Tvui nuima tvarst nuo kulknies ir po dviej dien jis bus visikai sveikas.

3. Mama papasakoja, jog Animatorius paklaus, ar jos netrikdo tai, kad a miegu
su savo vaikinu palapinje alia namelio ant rat.

EIOLIKTAS SKYRIUS

ia turt bti gerai, sako ttis vietelje tarp uol, laikydamas skt nuo
sauls. Matt, utenka pajti du imtus metr ir nerasi n vieno mogaus net
stovyklos papldimyje.
Keli prie jros ustoja i vandens isikiusios uolos, vientisai aplipusios
dvokianiais dumbliais. Bet neprikiiu tiui io broko strateginiame jo plane.
Katino dienos baigsi. Tio kulknis sveika. Mama nesusigund Eiti Savo
Keliu, nors ir neketina atsisakyti naujos veiklos: vandens aerobikos ir limonelo
kaimyn namelyje. Nenumanau, kokios mintys sukasi jos galvoje, bet veikiausiai
turi atsargin plan, nes keistai rami.
Kita vertus, su manim ji nesikalba.
Andien apsimeiau nepastebjusi, kad stalas buvo padengtas dviem,
pasak vien vakar, bet nesu kvaila.
Mama, klausyk, tu klysti...
Kain ar klystu.
Mama, a rimtai.
A irgi.
Tikrai netiki tuo, k tau sakau?
O kuo turiau tikti? Animatorius sak, jog pati pasigyrei, kad su savo
vaikinu gyveni palapinje, dar uklupau tave prie stalo, padengto dviem. Tai tu
pasakyk, k turiau galvoti.
Turtum galvoti, kad Animatorius yra kvailys, ir...
Ir kas dar?
Susimoviau.
Mama, kaip ponia Fleer, sudliojo trkstamas mozaikos daleles. Bda ta, kad
jos versija skamba tikimai, todl turjau usiminti, bet i tikrj nepasakiau,
kad ji teisi, bet negaljau pasakyti ir prieingai.
Esm ta, kad dabar su manim ji nekalba, aidjai persirikiavo, ir viskas mano
nenaudai. Utat kai mudvi susipykome, ji susitaik su tvu. Piktindamiesi jie
susivienijo prie mane. Taigi, ir susikukavo.
ryt per pusryius suinteresuotos alys pasirao istorin susitarim.
Nors kulknis sveika, laikydamiesi gydytojo nurodym eisime stovyklos

papldim, tik paiekosime kuo nuoalesns vietos. Ryt ieisime su didiausia


pompa, pasim altkrep ir visa kita, o paskui pus ei grime namel, kad
ivengtume eili prie duo. Mama, jei nors, gals dalyvauti animatori veikloje.
Kokia smarv, sako Federikas ir usispaudia nos.
Ttis stengiasi smeigti skt, bet em per kieta ir nepasiduoda.
Federikai, parink akmen, kad j tvirtintume.
Brolis nusimins nuslikina.
Isitraukiu knyg ir atsisdu ant uolos skaityti, tai lyg ir nekaltas veiksmas.
Klystu.
sitaisyk patogiai, sako ttis, palaikomas priekaitingo motinos tono.
Bet...
Nenoriu ginytis, ne ryt. Padedu knyg, tyldama atsikeliu ir einu prie kalno
rankini, krepi ir sulankstom kdi laukdama tolesni nurodym.
Atsineei k nors pasimokyti? piktai klausia mama.
Atsineiau paskaityti, sakau n kiek nesiteisindama.
Mokyklai?
Ukniso. Dabar jau ir ji. To jau per daug. Kiekvien dien apie tai diskutuoti
su tvu dar dar, bet jei kabintis ims ir mama, bus visai nepakeniama.
Ne, savo malonumui.
Jei jau skaitai, skaityk bent tas knygas, kuri reikia.
Galiau sugalvoti kok nors pasiteisinim. Tarkim, kad tai knyga mokyklai,
kad j man pasil perskaityti ital kalbos mokytojas, ir patar j perskaityti
pirmiausia. Bet kam tos nesmons? Neturiu jokio noro kurti plano Second life
ir jokio noro pabgti, kad galiau Eiti Savo Keliu.
Skaitau i knyg, nes ji man patinka.
siterpia ir ttis:
Sakyiau, visus iuos mokslo metus tik ir veikei, kas tau patinka.
Grta Federikas ir spokso mus tyldamas, laikydamas tris akmenis. Jei
reikalai pakrypt bloga linkme, jais galt mus apmtyti. Visi stovime bjauriame
akmeningame papldimyje, dvokia supuvusiomis uvimis.
Alisa, turi rimtai galvoti apie mokykl. Mokslas tavo ateitis.
Daugiau nebemoksiu u tavo moksl.
Jei dar kart neilaikysi egzamin, eisi dirbti.
A neturjau tokios prabangos leisti sau gauti neigiam paym.
Neinau, katro tie odiai, man nedomu. Tos paios kalbos, tie patys odiai.

Pirmiausia tu turi galvoti apie savo ateit, turi daryti, turi suprasti... bet kodl?
Kodl turiu mokytis? Kodl turiu baigti mokykl? Kodl ateitis turi bti tokia,
kokia turi bti? Kodl turiu skaityti knygas, kurios man nepatinka? Kad bt
bent kokia prieastis... bet prieasties nra. Taip turi bti, ir viskas. Vienintelis
atsakymas. Daug kart man toks atsakymas tiko, daug kart mane tenkino. Tik
ne kart, ne iandien. Daugiau nebeitversiu.

SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS

Papldimiu traukiu greitai. Skraist nuslysta nuo klub. Palieku, nepakeliu jos.
Einu pirmyn nuleidusi galv, plaukai ukrit ant veido, kad niekas nematyt
mans verkianios. Girdiu i stovyklos baro sklindani muzik, vandenyje
aidiani vaik ksnius ir kryktavim. Taiau nieko nematau, tik einu.
Jauiuosi kvaila ir nerangi. Man neutenka drsos, kad imiau bgti, todl tik
spariai engiu kaip isigandusi sis. Praeinu bar, stovykl, bet vilgsnio nuo
ems nepakeliu. Kartais bangos skalauja man kojas. Netgi nepasimiau
lepei, o be skraists jauiuosi taip, tarsi biau su kelnaitmis ir liemenle, o
ne su maudymosi kostiumliu. Jauiuosi juokinga. Muzikos garsai tolsta. Platus
papldimys prie stovyklos susiaurja, pasiekiu takel, ant jo pilna akmen ir
rudj dumbli. Einu toliau nesigriodama atgal. Takelis ir vl praplatja,
dingsta akmenukai, ir pamatau minkt pakrants sml, balt ir smulk, jis
limpa prie koj. Sultinu ingsn, kvepiu, usimerkiu ir vl atsimerkiu. U keli
metr, visai arti vandens, pamatau uvdr.
Prieinu. Jos snapas smigs sml, vienas sparnas po pilvu, kitas itiestas
prie ono. Dreba. Akys plaiai atmerktos ir pilnos siaubo. Priklaupiu u keli
metr ir iriu. uvdra stengiasi praverti snap, bet jis smigs sml. Viena
kojele bando spirtis ir po keli akimirk jai pavyksta atsistumti. Tada pakyla nuo
ems ir plasnodama vienu sparnu paskrenda gal pus metro link kranto.
Mgina vl. Dar kart atsispiria ir kart snapu sminga tiesiai bangos vidur.
Kita banga j pasiglemia ir nusinea gilyn jr. Viena banga, kita banga ir
uvdra jau toli jroje. Stebiu j tolstani, ji plduriuoja ant ono, o snapas vis
dar kyo vir vandens. Paskui staiga inyksta.
Pratrkstu raudoti kaip vaikas. Verkiu nesigdydama, o kkiojimas drebina
krtin. Verkiu iklusi galv, irdama horizont. Skausmas sumis su
gailesiu, begaliniu gailesiu. Vl mintyse matau sml smingant uvdros
snap, kaip i vis jg plasnodama vienu sparnu ji bando pasiekti saug krant;
ir vien tam, kad ia numirt. Ir dl to nerangaus veiksmo didybs jauiuosi
kvaila ir nenaudinga. Paskui staiga liaunuosi verkusi. Pakylu ir vl einu. Nenoriu
grti. Negaliu.
Pasiekiu siaur lank, juosiam tankaus miko. en bei ten matau kelis

poilsiautoj skius, bet moni ia maai. Prie lankos pamatau nediduk


medin statin, uklot bambuko stiebais, aplink staliukai.
Gal galiau gauti kokakolos?
Skustas vaikinas su didele gentine tatuiruote velgia man per pet.
inoma, gali, ir a netrukdysiu, sako su rykiu Apulijos krato akcentu.
Apsistojai ia, stovykloje?
Taip.
Ir niekada nebuvai usukusi pavsin?! klausia apsimesdamas, kad
piktinasi.
O kas ta pavsin? ypteliu.
Na, jei norsi k nors eisti, gali taip paklausti. I tikrj tai i vieta
Devynios su puse savaits.
Devynios kas?
Devynios su puse savaits tai trumpiausias laikas, kur turi praleisti
Apulijoje, kad atsigautum. Tu jau kiek laiko ia?
Savait.
O, dar turi graaus laiko. Bet anksiau tavs ia nesu mats.
Apsistojau truput tolliau, parodau, i kur atjau.
Ak, pas konkurentus. Turtum daniau ia apsilankyti. Puiki vieta, maai
moni, baras, lanka, miko tankm, kas nori nuoalesns vietels. ia galime
daug pasilyti.
Einu prissti prie vienintelio laisvo staliuko toliau nuo kranto, utat po skiu
i vyteli.
Stebiu mones. Visi jauni, n vienam ne daugiau kaip trisdeimt. Keli unys
laksto tarp stal, eimininkai retkariais juos paaukia.
Garsiai groja muzika. Veikiausiai ios vietos garso takelis. dmiai klausausi
dainos, bet net jei dainuoja italikai, nesuprantu n vieno odio.
Sdiu valand, gal dvi. Stalai padengiami ant j atsiranda ind ir servetli.
Pirmyn atgal su dideliu mediniu padklu vaikto mergina.

ATUONIOLIKTAS SKYRIUS

Jau usisakei? klausia balsas su milanietiku akcentu.


Pakeliu akis nuo knygos ir pamatau j.
Martina!
iriu veid, kurio niekaip nepamiri, o jos iraika, tarsi bt pamaiusi
pastam mog, tik niekaip neprisimint jo vardo ir klaust savs, ar ivis
turt prisiminti.
Isklaidau jos abejones.
Lankome t pai mokykl.
Ji iri mane dar labiau dvejodama. Turbt su kuo nors sumai ir dabar turi
galvoti i naujo.
A, supratau, tu esi ta, kuri nerko.
Taip, Alisa.
Alisa, pakartoja ji ir keliskart linkteli tyldama.
Ji nusiminusi dl savo atradimo, nes mergina, k tik sutikta bare, kuriame
dirba, yra Alisa, kitaip sakant niekas.
Apsistojai stovykloje? klausia.
Taip, stovykloje, toliau einant palei papldim.
Niekada nebuvai usukusi Devynias su puse savaits?
Ne... nebuvau girdjusi apie i viet. Dirbi ia?
Taip.
O a ia atostogauju su tvais, sakau teatralikai uknisaniu tonu ir
troktu, kad is slegiantis pokalbis kuo greiiau baigtsi, o mintyse stebiuosi,
kodl btina dirbti tokiai kaip Martina, juk visi ino, kad ji ir taip turi krv
pinig.
Bet juk tai normalu, ar ne? sako ji ramiai, nes, regis, jai n motais, ar man
tai prasta, nes esu jaunesn, juk ir ji ia atostogauja su tvais.
Tyliu, o ji spokso mane tik jai bdinga iraika, ji nesitikjo tokio susitikimo ir
iek tiek nustebusi ia mane ivydusi. Lyg nort pasakyti: irkite, kas gi
ia... negi Alisa?
Kakas u prekystalio paaukia j vardu. Greiiausiai tatuiruotasis vaikinas.
Turiu eiti, sako ir linkteli galv apsstus staliukus.

Gerai, iki.
N viena i ms neusimena: Tikriausiai dar pasimatysime. Ms keliai
isiskiria be joki formalum. O ir ko tikjausi?
Prie ieidama, nueinu prie baro sumokti u kokakol.
Martina sak, kad tau nereikia mokti. Ir turiu paklusti, sako tatuiruotasis.
Tada... ai.
Ant sienos vir kasos aparato pamatau jau matyt skelbim: Regio muzikos
vakarlis kiekvien dien 18 val. laimingoji valanda, vis nakt ir dar ilgiau.

DEVYNIOLIKTAS SKYRIUS

Tv reakcija ivis jokios.


Neapleidia mintis, kad prisidirbau, labai prisidirbau, ir kad io reikalo
neisprsi pokalbiu ar ginu. Perengiau visas ribas, priveriau juos siaubingai
jaudintis. Jie mane net neiri.
Ijusi i baro, ingsniavau stovykl, bet pusiaukelje, labai siauroje
papldimio vietoje, kur nebuvo n vieno mogaus, sustojau. okau vanden ir
varlyte nuplaukiau tolyn. Paskui atsisukau, maiau nemenk kranto plot: bar
i deins, o stovykl i kairs. Tokiomis akimirkomis pagalvoji, kad galbt tas
vaizdas ikalbingas. Kartais taip nutinka: atsitiktinai igirstu sakin, dain ar k
nors perskaitau knygoje ir man atrodo, lyg tuo bt norima kai k pasakyti.
Taiau kart papldimys man nesiunt jokios inios. Paskui parplaukiau
krant, isitiesiau prieais saul ir visikai tuia galva umigau.
Veikiausiai ttis upyko dl to, kad grau vliau nei jo nustatyt valand, kai
galima ivengti eils prie duo. tai kur akibroktas, o ne tai, kad buvau
pradingusi. Kai et grau stovykl, tvai mans neusipuol, nors matau,
kaip mama lengviau atsidsjo, o tvo kaktoje isilygino raukl.
Jie labai upyko, bet nra kvaili.
Lukai, esi? (verkianti kiaulyt)

Lukas atsako tik po keli minui.


Alisa! Kas nutiko? Kodl toks veidukas?
A pabgau.
Pabgai?! Ir kur dabar esi?
Ne, dabar esu stovykloje, buvau pabgusi iandien prie pietus ir tvai su manim nesineka.
Klok visk.

Papasakoju jam, kas nutiko: kad mama supyko, nes mano, jog palapin
atsivediau vaikin, kad tvai sudar sjung prie mane ir kas vyko
papldimyje.
Supratau.

K?
Tu juos sugluminai, nes jie mano, kad negali daugiau tavs kontroliuoti. Telieka laukti. Kai tik jie
atsitoks, nors su tavim rimtai pasikalbti, bet tu nepasiduok.
Nelabai padeda...
Patikk ir lauk.
Ir?..
Ir nieko. Tu tik apsimesk, kad nieko nevyko.

Neinau kodl, bet kart jo odiai mans neguodia. Lyg skubt, lyg
nenort kalbtis. Dar jam papasakoju apie susitikim su Martina, bet jis
nerodo joki gyvybs enkl.
(klausiantis veidukas)
K nori pasakyti?
Lukai, kas nutiko?
Nieko... netinkama diena. Tik dl to. Atleisk, turiu eiti.
Tada iki.
Iki.

lendu palapin, bet pirma pasirodau broliui, jis vis dar verandoje aidia su
aipodu. Todl jei kas paklaus: O kur Alisa?, jis gals atsakyti.
Udarau tinklel nuo uod ir iskleidiu miegmai. Jau ne pirmas kartas, kai
Lukas elgiasi keistai. Jis visada linksmas ir juokauja, taiau kartais bna
udaras, tarsi pastato sien tarp savs ir kit. Ir nieko nepadarysi. Todl kelias
dienas nesusisieksime, nes tiesiog taip yra. Paskui jis atsigaus ir apsimes, kad
nieko nevyko. Negali nieko daryti, tik laukti. Net jei tai ir egoistika, turiu
pasakyti, kad atsiriboti jis pasirinko netinkam met.
Kai pabundu, saul jau auktai pakilusi. jungiu mobilj ir pairiu, kiek
valand. Jau deimta. Miegojau vienuolika valand. Aplinkui n gyvos dvasios.
Atidarau aldytuv ir pasiimu pieno. Paskui usiplikau kavos ir prisdu prie
stalo. Randu brolio ratel: Alisa, mes ivaiavome prie jros, pasimatysime
vakare ir pieinuk. Jame pavaizduota lagamin prikrauta maina, kuri tempia
vita. Chm...

DVIDEIMTAS SKYRIUS

Vis dar pusryiauju ramybs bsena ir sklaidau laikrat, o tada igirstu


namelyje lames. Padedu puodel ir sustingstu. siklausau, tylu. Paskui staiga
igirstu triukm, lyg kakas grandyt sien. vilgteliu namel. Durys praviros.
Vl kelias minutes tylu. Atsistoju, bet nesu tikra, ar turiau eiti pasiirti. Kas
ia galt bti? ernas? Pel? Katinas? Vl igirstu lames, kart ir caksjim
(letenls su ilgais nagais?) Sunerimstu. Prie kelias savaites maiau lm apie
mog, vykdius mogudyst, o paskui vien dien, savo kambaryje atidars
spintos duris, mogudys joje ivydo juod gauruot pabais. I baims negaljo
pajudti, visas drebjo ir kaleno dantimis. Tamsoje buvo galima irti tik
raudonas dantenas ir baltus dantis. I tikrj turjai suprasti, kad pabaisos
reikjo kalts jausmui dl vykdytos mogudysts sukelti. Neinau, kodl tai
prisiminiau. A juk nieko nenuudiau. Sutinku, prisiviriau kos ir neilaikiau
egzamin, bet ar to utenka, kad atgyt Pabaisa Kalts Jausmas.
Einu pairti.
Namelio durys, neabejotinai parinktos su nesivaizduojamu sarkazmu, lengvai
girgda judinamos vjo.
einu.
Tebegirdiu lengv brinim medien, sklindant i namelio gilumos, kur
stovi spinta ir brolio lova. Prisiartinusi matau, kaip spintos durels prasiveria,
bet vjo gsis jas ir vl utrenkia. kteliu ir pasuku rakt. Kai atsitraukiu,
durels jau udarytos.
Baigta. ia negalt bti maniakas, juo labiau ne nyktukas akrobatas. Paimu
u rankenos ir atidarau dureles.
Tarp varios patalyns matau dvi geltonas akis, velgianias tiesiai mane. Ne
katino akys. Jos daug maesns. engteliu atatupsta, o vrelis oka emyn nuo
lentynos ir sprunka tarp mano koj, tikriausiai iekodamas namelio dur. Bet jos
udarytos.
Pagaliau gyvnlis atsuks nugar sustoja, o a galiu j apirti. Daugma
panaus vover, bet ia ne vover, kiek inau, j kailiukas rudas. vrelio
uodega ilga ir plaukuota, negalt bti ir pel. Akivaizdu, ne katinas, be to,
nematyti leten.

Namelyje ant rat materializavosi mano kalts jausmas.


Priklaupiu.
Ei, psss, paaukiu.
Gyvnlis atsisuka ir stebeilija.
Nra labai bjaurus ar bjauri.
Galiau su juo net eiti pasivaikioti. Jau sivaizduoju scen su draugais: O
kas gi ia? A, ia mano kalts jausmas, inai, juk neilaikiau egzamin.
Psss, gyvnli, eiken.
Itiesiu rank prie snukuio. Jis / ji mane stebi. Paskui pamau prisiartina.
Tarp ms rankos ilgio atstumas. Geriau siirjusi ant kaklo pamatau
grandinl su pakabuiu. Darau ivad gyvnlis naminis, galbt priklausantis
kokiam praalaiiui.
vrelis prisiartina prie mano delno. I pradi tariai, paskui jau drsiau
pauosto. Udeda dvi letenles ant rieo ir lyteli iurkiu lieuviu. Kita ranka
paglostau jam galv. Mane prisileidia. Paimu j ant rank. Viskas, tapome
draugais.
Belieka isiaikinti, koks ia vrelis ir kaip jis atsidr mano namelyje ant
rat.
iriu pakabut ant kaklo, jame urayta: ponas Marlis.
Puiku, mano kalts jausmas bent jau turi vard. Yra ir telefono numeris. Mano
kalts jausmas yra ponas, turintis pakabut ir mobiliojo numer.
Kartu su ponu Marliu ieinu i namelio ir... taip ir turjo atsitikti,
neivengiamai atsitrenkiu kaktomua Animatori.
Alisa! Labas!
Labas
Niekada neateini ms pratybas, turtum usukti su mama, linksminams
kaip pami.
Jis nepastebi vrelio, kur laikau rankose. Tikriausiai mano, kad ia
rankluostis.
Tu teisus, mamai labai patinka.
Kur jie dabar?
Ivaiavo prie jros.
O tu? Nevaiavai?
A...

A, supratau, likai ia su savo vaikinu. Ir kurgi jis? Mans dar n


nesupaindinai.
Vyksta isami apklausa, ponas Marlis nelauktai pakelia galv.
Animatorius suklinka it kokia penkiamet, ir a vl savs klausiu, kaip galjau
su juo susidti.
Ramiau, ramiau...
Kas ia dabar?
Taip, pamanau, geras klausimas.
Nyktukin lap, atsakau kaip tikra zoolog.
Ir k su ja veiki?
Ji mano vaikino.
A.
Jo lp kampuiai nusvyra. Animatorius vl virsta personau Plutu. Kuo
puikiausiai suprantu tai tetruks kelet akimirk, kol jam vl gr gera nuotaika.
etadien bus oki konkursas. Juk ateisi? Tavo motina ateis!

DVIDEIMT PIRMAS SKYRIUS

Alio.
Atsiliepia moterikas balsas, o fone girdti triukmas.
Alio, sakau ir a.
Rubi, ia tu? Atleisk, a usimusi. Paskambinsiu tau vliau.
Atsijungia.
Atsilieps balsas man kak primena. Regis, jau esu j girdjusi. iaip ar taip,
neatrodo, kad mergina nerimaut, jei ijungia telefon net nepasiaikinusi, su
kuo kalba. Ponas Marlis klausiamai iri mane. Skambinu dar kart, niekas
neatsako. K daryti?
Pirmiausia nusprendiu isiaikinti, kas per gyvnas yra ponas Marlis. Ir
vienintelis bdas suinoti paiekoti informacijos internete. Nueinu tiesiai
Dykinjimo kambar, apgaubusi vrel rankluosiu.
Surenku: nyktukin lap.
Kojos nelabai tvirtos ir neilgos, letenos apvalios ir maos. Nugara trumpa.
Akys tamsios spalvos ir migdol pavidalo, ausyts maos ir arti viena kitos.
Uodega uriesta i vieno ono.
Apraymas atitinka, tik uodega neuriesta. Skaitau toliau ir suprantu, kad
nyktukin lap i tikrj yra un veisl.
Surenku: laukinis iurknas.
Ikart pamatau iurkno nuotrauk ir aiku ia ne jis.
Iekau atsitiktine tvarka, renku pavadinimus, kurie, mano kukliomis iniomis,
turt bti raktaodiai: namin lap, neprasti naminiai gyvnai, namin
pel + lap.
Paskui iekau paveiksliuk. Internete visko pilna, nereikia n stengtis, kad
rastum ir pornograni nuotrauk. Paskui paiekau ir kalts jausmo.
Atsidarau pirm puslap ir suinau: toks Maueris teig, kad kalts jausmas
susijs su draudiamais elgesio bdais. Mano egzaminus atmet Italijos
valstyb, todl tai negali bti mano kalts jausmas, bent jau ne pagal t Mauer.
Ponas Marlis vis labiau nerimsta, galbt nori valgyti ar gerti.
Staiga ekrane pasirodo paveiksliukas juodas snukutis ir dvi maos geltonos
akyts. Pono Marlio kopija. Radau!

Skaitau.
ekas yra naminis gyvnas, jis ne grauikas, bet msdis. Tiems, kas jo
nepasta, galima apibdinti kaip tarpin uns ir kats variant, tik jis daug
maesnis. is simpatikas gyvnlis yra draugikas ir mgsta aisti kaip uo,
taiau jo elgesys panaesnis kats.
Tai tu ekiukas! suunku kaip silpnaprot ir pakeliu pon Marl vir
galvos.
Turiu suinoti visk.
Surenku: eko maistas.
Ir suinau, kad naminis ekas eriamas sausu dalu, skirtu ekams...
inoma. Jau sivaizduoju, kad maoje stovyklos krautuvlje gali rasti didel
dalo, skirto naminiams ekams, pasirinkim. Laim, truput emiau
perskaitau: Neturint tinkamo, ekams galima duoti kai dalo.
Suvynioju ek skraist ir lekiu krautuv.
Ponas Marlis pad ir atsigr. Regis, jis ne toks irankus, kaip parayta ek
myltoj tinklalapyje. Kai pardavjos papraiau duoti man paties geriausio dalo
katms, kur turi, ji pavelg mane niekinamai. Bene paman, kad esu i t,
kurie naminius gyvnlius eria l. Panieka buvo tokia akivaizdi, kad nieko
negalvodama lepteljau: A ne sau.
Tik jai nusijuokus supratau, kokia nesmon man isprdo.
Jau po pirmos.
Dar kart skambinu eko eimininkei.
Klausau, atsiliepia pasikeits balsas.
Alio, radau js ekiuk, ipykinu vienu atsikvpimu.
Pon Marl?
Taip, toks vardas uraytas ant pakabuio.
Negi jis ir vl pabgo?
Deja, taip.
O tu kas? Atsipraau, norjau paklausti, kur tu ir...
Esu Salente, ydrosios lankos stovykloje...
A, gerai, supratau, ia netoli, bet... dabar negaliu niekur ieiti.
O man k daryti?
O gal pati galtum atneti j ia, nes a tikrai negaliu pajudti i vietos.

Kad...
Atsipraau, atsipraau, turiu jau eiti! Jei gali, atnek j bar Devynios su
puse savaits, jei ne, tada neinau.
Martina?
Taip, ia a.

DVIDEIMT ANTRAS SKYRIUS

Ponas Marlis! Tavo kvailas eimininkas vl tave buvo prarads.


Martina mane pasitinka ypsodamasi ir ikeltomis rankomis. I to, k ji sako,
suprantu, kad ekas ne jos. Galbt jos vaikino. Netrukus ji prieina, paima i
rank ekiuk ir net nepavelgia mane. O a naiviai tikjausi, kad pasakys
ai.
Labas, sakau paduodama ekiuk.
Pabga jau trei kart, nes Danielis tikras isiblaklis, kada nors dar
usimu. Ir kur j radai?
Stovykloje, buvo linds ms namel ant rat.
Martina tebeiri ekiuk ir kartais palinkioja. Atrodo patenkinta.
Ir n nemano man pasakyti ai.
Suskamba muzika ir nuo staliuk prieais bar pasigirsta vilpimas ir
pritarimo ksniai. Abi atsisukame pairti. I ritmingo galv linkiojimo
nusprendiu, kad vienintel nesu girdjusi ios dainos. Tatuiruotasis vaikinas, lyg
koks diskotekos vakaro vedjas, mojuoja rankomis prie sivaizduojam publik.
Peroka baro sienel ir artinasi okdamas ir rkdamas kak panaiai na na
na.
Tai tu igelbjai ms talisman!
Linkteliu.
Ai. Kaip galtume tau atsidkoti? Aminai tau tarnausime. Tau priklauso
mano gyvenimas. Bet veriau imk Martinos, kai jis baigsis, atiduosiu tau savj!
Netrukus jau juokiuosi.
Tu veikiausiai Danielis? sakau kuo laisviau.
Taip, turiau, atsako ir iri mane rimtai.
Taigi... murmu sumiusi.
Turiau, bet nesu, gaila, iki.
Atsisveikina ir nueina.
ia Rubis, paaikina Martina. Toks jau jis.
Sskits, greitai! aukia Rubis, grs prie baro. Tik prisiminkite, kad
Jahvs vieta visada rezervuota!
Pasisuku Martin klausiamu vilgsniu, bet ji jau nuingsniavusi prie staliuk.

Kas yra Jahv? klausiu, kai prisdame prie staliuko.


Rastafari dievas. ia visi truput rastafariai. Tau patinka regio muzika?
Nelabai k inau, bet man patinka Bobas Marlis.
Bobas Marlis? ji ironikai nusiypso.
Taip.
Tu kuriame skyriuje mokaisi?
G.
Pasti Fabij?
Fabij? Ne, mano klasje nesimoko.
A, tikriausiai jis vyresnis. ia atvyksta vasar. Vasar ia suplaukia pus
Milano.
ia labai grau.
Taip, lauko baras auni vietel. simyli ir paskui nebegali ivaiuoti.
Pokalbis su pertrkiais. N viena i mudviej neino, k sakyti, todl
dalijams bendromis pastabomis apie papldimio bar, Apulij ir Pai
Graiausi Italijos jr.
Kai prakalbu apie Milan, Martinos veidas apsiniaukia.
Jos nuomone, visi milanieiai yra madingi kietuoliai, o pats miestas tikras
mlas. Apie gimtj miest kalba taip, lyg jis bt jai nusikalts. Jei galvosi apie
atostogaujanius milanieius, kuri ia begal, atpainsi juos i tolo.
Ir mes ia... tariu.
Tu gyveni stovykloje?
Taip.
Vadinasi, nesi labai kieta. Juk kitaip su draugmis btum Sardinijoje,
gyventum kokio pinigais pertekusio kietuolio viloje su baseinu.
Neprasitariu jai, kad kaip tik tai ir biau dariusi, jei biau ilaikiusi
egzaminus.
Ne ne. Atostogauju ia su tvais eimos atostog paketas.
Rubis grta prie ms staliuko su salotomis.
Dviejuose dideliuose mediniuose dubenyse pilna visko, tik ne salot lap.
Rubis sako, kad tai specialus baro patiekalas, rastafari salotos i avokado,
graikini rieut, apelsin, pankoli, migdol ir palmi erdi. Atrodo
viliojamai. Gaila, neatne akui, tik bambukines lazdeles.
O tau nereikia dirbti? klausiu jos, o pati veriu salot gaballius ant

lazdels.
Ji baigia kramtyti ksn.
Ne, iandien nedirbu. Dirbu ne kasdien, bet vis tiek visada bnu ia. O tu?
Esu tikra, kad tas o tu nra klausimas, taip palaikomas neva abipusis
pokalbis, kain k turiau atsakyti.
A... tik atostogauju.
Gerai, sako ir keliskart linkteli.
Kelias minutes valgo tyldama, paskui pavelgia jr ir perdtai jausmingai
sako:
ia viskas kaip pasakoje.
Po tokio ikilmingo teiginio vl seka nemalonios tylos minuts, todl vl suku
galv, k sakyti. Bet ji mane aplenkia.
Tu vaidini? staiga paklausia.
Kelet mnesi lankiau mokyklos teatro brel. Bet paskui meiau, nes visi
jame buvo per daug sijaut.
Lankiau brel, bet paskui meiau.
Visada avjausi tais, kurie moka vaidinti, nes jie sitraukia aidim,
imoksta valdyti kn, tai yra orientuotis erdvje, aktorius atpasti ikart, jie
stovi isities, jie kitokie. Danielis vaidina.
Man vis labiau rpi daugiau suinoti apie Daniel, turint ek ir dar
vaidinant.
Martina papasakoja apie Daniel ir apie spektakl, kuriame jis vaidino. Tame
vaidinime personaai buvo perkirsti, juos taip ir pavadino: scenoje buvo imtyti
bdo bruoai ir prisiminimai, jie jo nuo vieno personao prie kito. Klausausi
susidomjusi, jausdama vis jos odi aves. Taiau labiausiai mane glumina
jos pasitikjimas savimi, kad pokalb gali palaikyti pati sau viena. Neterpiu
daugiau nei du ar tris sakinius paeiliui, nes jai gali pasirodyti nuobodu. O ji vis
kalba ir kalba.
O tu su kuo atostogauji? klausiu, kai teatro tema jau isemta.
Jau buvau udavusi klausim, bet dabar, kai turi laiko, esu tikra, atsakys
isamiau.
Su motina ir jos suadtiniu turime ia nam. O tu gyveni namelyje ant rat,
tiesa?
I tikrj palapinje, alia namelio, kuriame apsistojusi mano eima.
A, aiku, linkteli pritariamai galv.

Jauiuosi nepatogiai. Nesumetu, k sakyti. Martina, mokyklos grauol,


pakvieia mane papietauti papldimyje, o a nepasilau jokios temos, kad
pasirodyiau jai bent kiek domi. K ji galt papasakoti kitiems, galbt pasakyti
k nors panaiai: O, pasti Alis? Ji labai maloni!
Kol ji man pasakoja, koki keist dalyk ponas Marlis ikreia per ventes, kai
mons pasigeria, toliau suku galv, koki domi tem pasilyti. Bet viskas, kas
susij su artimiausia mano praeitimi, neivengiamai susij su neilaikytais
egzaminais, o dabartyje nra nieko nuostabaus.
Baigiame valgyti ir Martina nueina atneti mums altos kavos. Kelias minutes
sdiu viena. Vaikinai alia iri mane, lyg biau papildoma kd prie stalo.
Kai ji grta, metu bomb.
Skaitei Nepakeliam bties lengvyb? A k tik baigiau.
Ji pakelia akis vir mano galvos ir suunka:
Danieli!

DVIDEIMT TREIAS SKYRIUS

Sdime ant didelio raudono akmens, kyanio i vandens. Martina rko cigaret,
o Danielis aidia su eku. Kai tik mane pamat, suuko kak panaiai: Mano
gelbtoja! Tik tada pam ek, kuris buvo palinds po stalu. Martina juokiasi,
o Danielis glosto ek. Paskui ji mus supaindina.
Bet a j pastu, ji man paskolino lipni juostel! kteli Danielis.
Martina pavelgia mane dmiai, galbt taip pirm kart, o a stengiuosi
nenuleisti galvos.
Prie kelias dienas buvau stovykloje, ten toliau, kad pakabiniau vakarlio
skelbimus, bet baigsi lipni juostel. Tada sutikau Alis ir ji man paskolino.
Martina klausosi Danielio, o a galvoju tik apie tai, kada papasakos, kaip j
ivijau, kad nesusitikt su tvais.
Be to, negrinau tau lipnios juostels, kakur nukiau, vliau paiekosiu.
Martina skeptikai pakraipo galv, lyg sakyt, kad tos lipnios juostels
daugiau nepamatysiu.
Be to, pasil man dar ir pietus: makaron su pomidorais ir mocarela.
Pamanau: tai ir prijome.
Tikras kaulytojas! kteli Martina juokdamasi.
Pokalbis baigtas. Rastafaris nepapasakojo, kad grus mano tvams jam teko
bgti, tikriausiai pamiro. O a galbt usidirbau kelis takus, kad pasiliau
pietus Martinos draugui Danieliui.
Paskui juodu mane paliko vien su eku, o patys kakur nujo. Po deimties
minui gro kvailai ypsodamiesi ir spindiniomis akimis.
Sddama ant akmens saulje, stebjau Daniel ir Martin ir stengiausi
suprasti, kokie j santykiai. Jie nesibuiavo, neliet vienas kito, nesilaik u
rank, bet tai dar nieko nesako. Danielis galt bti idealus vaikinas Martinai:
ne pats auniausias, bet labai mielas, iskirtinis, avus, energingas. Lyg bt
vyrika Martinos kopija su vlinukais.
Danielis nori suinoti visk, kaip buvo surastas ponas Marlis. Pagaliau iauo
mano lovs valanda, man padeda ir tai, kad kiekvienas eko judesys sukelia
begalin juoko bang.
Pasakoju, kaip radau j namelyje, ir Danielis su malonumu mans klausosi.

kart susidomi ir Martina. Puikus jausmas. Akimirk jauiuosi lyg ta, kuri
atostogauja su draugais, kaip tos mano matytos merginos prie pakels
kepsnins. A prie jros, netoli papldimio baro, su mokyklos grauole ir
rastafariu. Ir lyg to neutekt, su mumis dar ir ekiukas, vardu ponas Marlis.
Kalbu daug. Papasakoju apie kvail lm, kuriame Pabaisa buvo Kalts
Jausmas ir kaip i pradi pamaniau, kad ekas materializavsis mano kalts
jausmas. Martina su Danieliu plyta juokais. Jie nori inoti visas istorijos
smulkmenas. Pasakoju, kaip susitikau su Animatoriumi ir jam pasakiau, kad
ekas tai nyktukin lap, o jie ir vl garsiai kvatojasi.
O kodl jis pavadintas ponu Marliu? klausiu isekus mano juokeli altiniui.
Akivaizdu, tai pats juokingiausias klausimas, kur biau galjusi uduoti.
Danielis rizikuoja uspringti i juoko, o Martina stengiasi susilaikyti, bet jos
veide pasirodo kvaila ypsena.
Dabar a suprantu.
Netapau paia mieliausia mergina Italijoje.
Net jei taip ir bt galj pasirodyti.
mano klausim niekas neatsako. Danielis juokdamasis prisiartina prie
didiulio akmens krato ir neria vanden. Martina seka akimis, kaip jis plaukia
prie artimiausios uolos. Danielis plaukia kaip tikras profesionalas,
nepriekaitingu laisvu stiliumi ir, ties sakant, mano vaizduotje nelabai dera
prie rastafario vaizdio.

DVIDEIMT KETVIRTAS SKYRIUS

Pasaulis tau sako: Galvok apie sveikat, kas nors kitas pagalvos apie tai, apie
k tu negalvoji.
Galbt dainininkas Ligabu teisus. Neverta jaudintis, paerti milijonus
klausim, stengtis suprasti mones. Visada rizikuoji suklysti ar suprasti
neteisingai. Todl geriausia imtis praktik dalyk, o apie visa kita pagalvos kas
nors kitas.
Nusprendiu padaryti gal prieikumui, tiesiog taip: nieko neaikindama,
neatsipraindama, neiekodama prieasties ir nesvarstydama. Baigta, ir viskas.
Ir tikiuosi, kad Ligabu teisus kas nors pasirpins visu kitu.
stovykl grtu laiku.
Vos tik spju padti ant kds skraist, pasirodo brolis. Atgal grdama bgau
papldimiu, nes nenorjau grti vliau nei jie. Kaip niekad noriu padaryti gal
prieikumui.
Labas! sveikinuosi linksmai.
Einu pas draugus, greitai atsako Federikas.
spdis, kad suprato mano ketinim ir nori kuo skubiau dingti. Taip geriau,
geriau, kad bsiu viena.
Sveika, Alisa, sako motina, kreipdamasi visu mano vardu ir kalbdama su
manim, vadinasi, padtis vis dar tempta.
Pasirodo ir tvas, po paastimi laikydamas skt nuo sauls.
Aaa, numykia, lyg bt nustebs mane ia matydamas.
Labas, tti. Kaip jra?
Jis velgia mane.
Puiki, atsako motina. Truput banguota.
K gi, tvai, regis, nepasiduos, bet neketinu liautis, net jeigu reikt griebtis
nesining priemoni.
Mokausi, begdikai meluoju, susidariau plan, k turiu pakartoti, ir
skaitau ital literatr.
Ttis atremia skt namel ir eina atsissti. O gal, isigstu, pasipustys padus.
Stovykloje galima ramiai mokytis, ia gaivu, tyla ir ramyb, niekas netrukdo.
Kain ar ilgiau itversiu? Akivaizdu, a maldauju. Tiesa, maldauju j susitaikyti

meluodama, bet juk vis ms labui.


Rytoj noriau praleisti dien prie jros, vaiuosiu su jumis.
Staiga gerkl suspaudia gumulas ir bijau, kad netrukus mano akys taps
raudonos. Taiau kart nepasiduosiu. Negaliu.
Gerai, nulksiu iki kompiuterio pasitikrinti pato, ueisiu parduotuv, jei ko
nors reikia, galiau parneti.
Ne, ai, padkoja mama, jau apsipirkome vaisi ir darovi turgelyje,
labai miela vieta.
Tvas linkteli ir i maielio tarsi rodym traukia tamsius vilgius baklaanus.
Man jau gana, rimtai, esu patenkinta. Ta papildoma informacija (apie turgel)
mama leido man suprasti, kad jau pasiruousi kalbtis su manim. O tvas,
rodydamas baklaanus, ireik ketinim skelbti paliaubas.
Negaliu daugiau ginytis ar vl prisidirbti. Noriu grti papldimio bar, vl
susitikti su Martina ir Danieliu. Noriu leisti laik papldimyje, kur amiaus
vidurkis nebt atuoneri metai. Per pietus noriu valgyti salotas su avokadais ir
graikiniais rieutais. Todl pirmiausia turiu pataisyti santykius su tvais. A
prisitaikl? Galbt, bet juk pagaliau susitaikme, o jei dl mano egoizmo
eimoje vl sivyraus santarv, nematau ia nieko blogo.
Nujusi Dykinjimo kambar prisijungiu prie pokalbi programos ir patikrinu
pat.
Randu Kiaros laik, ji klausinja apie rastafar.
Raau vyki apvalg: papasakoju apie Martin, Daniel, tai yra rastafar,
apie dien papldimyje prie lauko baro. Tokie dalykai Kiar veda i proto.
Istorijos ir paskalos i pirm lp. Konkrets vykiai. Beraant ekrano apaioje
ybteli inut: Lukas k tik prisijung. Teberaau toliau. Jei jis nors su manim
pasikalbti, parays, juk mato, kad a prisijungusi.
Baigiu rayti laik Kiarai ir paspaudiu isisti.
Lukas nerodo joki enkl.
Kai udarau interneto puslap, ekrano fonas tampa oraninis, per vidur
aliomis raidmis urayta: Ypatingos ydrosios lankos oki varybos,
nepraleiskite!

DVIDEIMT PENKTAS SKYRIUS

Alisa, ko taip dmiai mane iri? klausia Federikas ir nusiima ausines.


Viskas, baigta. A kaip mama. Tik mamos dmiai iri vaikus be aikios
prieasties.
Stebjau j: aipodo ausinukas, nuobodiaujanti iraika ir tuias vilgsnis. Kas
dedasi trylikameio, atostogaujanio papldimyje su tvais, galvoje? Kartais taip
atrodo unys, norintys ireikti savo mintis. Stebjau paaugl brol ir maiau
miel unel, negalint kalbti. Gal jis nelaimingas, gal k nors simyljo
stovykloje, o galbt klausia savs: kas a esu, k ia veikiu, ar egzistuoja
ateiviai?
Nuslenku keturpsia iki jo rankluosio ir atsisdu alia jo. Kuo greiiau vl
turiu tapti vyresnija seserimi. O vyresniosios seserys ne dmiai iri, bet
klausosi.
Kas?
Jis iri mane, lyg biau iprotjusi.
Nieko.
Nuobodiauji?
Jis apsidairo, tikriausiai akimis ieko kokio buko daikto, kuriuo galt man
trenkti per galv, jei reikalai pakrypt blogj pus.
Nori isimaudyti? klausia nerads ginklo.
Ne, bet jei nori... man atrodei nusimins.
Kodl?
Norjai likti su draugais stovykloje?
Jis msto, lyg bt uduotas pats kvailiausias klausimas per paskutinius deimt
ar penkiolika met.
Ne... mes ia, tai kodl turiau eiti stovykl? Juk esame ia... argi ne?
Staiga pasijuntu visikai kvaila. Juk Federikas dar vaikas. Neino, k nori
veikti, net jei ir paklausi.
Gerai, einam maudytis, sakau.
Gerai.
Diena praeina ramiai, ramybs dvasia, sivyraujanti po dideli barni. inoma,
visi labai ocials ir be saiko mandags: tik ai, praau, o praymai kukls:

Gal galtum paduoti? Bet taip bendraujant justi konkurencija, nes kiekvienas
stengiasi rodyti ess nepriekaitingas. I dalies tai tiesa stengiams graiai
elgtis, kad nesiginytume. Kita vertus, nedarome nieko kito, kaip tik ruoiame
dirv naujam kivirui, kai galsime su pagiea prisiminti gerus poelgius.
Vakare eimos harmonija ocialiai atkurta. Per vakarien kalbams taikiai,
vienintel tampos akimirka, kai tvas paklausia, kaip sekasi mokytis. Matau
baim motinos akyse, bet ji tuoj inyksta, nes atsakau: Gerai, susitvarkau.
Jei nori, gali likti ia ir mokytis, sako motina ir spju, kad i fraz paruota
i anksto, o dabar pateikiama tvui apsvarstyti.
Taip, jei jums tinka, rytoj noriau likti ia, patvirtinu nekaliausia iraika
ir tvirtu balsu, be joki diaugsmo apraik.
Tvas linkteli, o motina skubiai skelbia i tem baigt ir nuvokia stal.
Ryt vakare papldimyje vyks oki varybos. Alisa, tu eisi?
inoma, atsakau ir atpalaidavusi veido raumenis stengiuosi ypsotis.
Gerai.
Sudedu nevarius indus duben ir einu prie plautuvi. iandien mano eil.
Kelias minutes paplovusi pajuntu, kaip kakieno ranka paima lkt, kuri k
tik padjau nuditi. Staigiai atsisukusi pamatau ivargus mamos veid. Ji
nuleidusi vilgsn, kad nereikt irti man akis.

DVIDEIMT ETAS SKYRIUS

Tu vartoji narkotikus? Tu simyljai?


A tikra, jog mama netiki, kad vartoju narkotikus. Tikriausiai norjo atmesti
vien i blogiausi mano tokio elgesio prieasi (ir dl neilaikyt egzamin.
Bet koks pokalbis temdomas neilaikyt egzamin elio).
Ji nusprend, kad pats laikas rimtai pasikalbti.
Juodu su tvu nerimavo dl mans ir neinojo, k daryti. Bet dabar suprato,
kad a labai stengiuosi, ir nutar manim pasitikti. Dabar man geriausia
mokytis, kad ramiai pasitikiau ateinanius metus, ir jie supranta neilaikyti
egzaminai man ir taip didel bausm, todl turiau pasilinksminti.
Mieloji, reikt linksmintis, noriu, kad pramogautum!
Neitveriu.
Mama, bet kaip galiu linksmintis?
Pairti ji lyg ir sieidusi, bet netrukus suprantu, kad taip tik atrodo, nes
bando sulaikyti aaras.
Noriu, kad btum laiminga. Nenoriu, kad taip jaustumeis. Kas negerai?
i vasara turjo bti pirma mano vasara, kai atostogauju be js ir...
Deja, esi ia su mumis, sunibda, o akyse aaros.
Mama, nepraau nieko, tikrai, juk neilaikiau egzamin.
Ji mane apkabina.
Einam, taria ir ima man u rankos.
Po penki minui jau sdime prie stalo stovyklos bare. Abi laikome po taur
limonelo.
A tau padsiu, taip pat ir su tiu susitaikyti, bet turi man papasakoti visk
nuo pradi.
Mama, tu mane antauoji?
Taip, regis, taip...
Gerai, k nori inoti?
Istorij apie vaikin tavo palapinje. Ir jokio melo...
Mama, tai buvo melas, kur pasakiau Animatoriui, rimtai, nra jokio vaikino.
Papasakoju jai visk, taip pat apie praeitos vasaros roman su Animatoriumi.
I pradi ji mans klausosi nutaisiusi rimt vilgsn, o paskui ima juoktis. Lyg ir

nusiraminusi, bet vis tiek nusiminusi. Nusiraminusi, nes neparsivediau jokio


vaikino palapin, o nusiminusi, nes didioji motinos ir dukros akistata tuoj
baigsis.
Mama, sakau, pasiruousi jai uduoti ritualin klausim, prisieki, kad
nesupyksi?
Papasakoju jai apie dien, kai pabgau i papldimio, apie papldimio bar,
apie Daniel ir Martin. Ji mans klausosi nuo lp neatitraukdama taurs
limonelo, tikriausiai baimindamasi igirsti blogiausi ini.
Paskui usisako dar vien porcij.
Kalbams ilgai, lyg niekada nebtume to dariusios.
I pradi man buvo keista, nes niekaip nesivaizdavau, k ji man galt
pasakyti. Po treio limonelo ji juokiasi, po ketvirto ir vl verkia, bet kitokiomis
aaromis. Atrodo, ji apgirto.
Kai pakylame nuo staliuko, mamos iraika man dar nematyta: rami,
atsipalaidavusi, linksma, ir ne tik. Nepyksta, kad buvau nujusi kit papldim
su monmis, kuri ji nepasta, nors vis dlto buvau nuslpusi, kad buvau
pabgusi, istorij su eku ir pietus su Martina. Visi mamos veido raumenliai
tarsi sako: A visk supratau. Bet kuriuo kitu atveju mane tai suerzint, tik ne
kart.
inai, pagaliau sako ji, a pasitikiu tavim.
iriu j tikdamasi teigin paneigiani odi.
Rytoj liksi ia, tiui pasakysiu a.
Kai grtame namel, Federikas su baltagalviu tipu verandoje aidia
kortomis. Pasidingoja, kad matau senel, lyg tai bt viena i prajusi vasar.
Paskui suprantu, kad ia mano tvas, kad jo plaukai daug baltesni, nei man
atrod. Ant stalo guli krvel penki cent monet. aidia i pinig.
Kas laimi? klausiu prissdama prie stalo.
A! suunka laimingas brolis ir skanduoja tvui, kuris palaiko Milano
komand. Niekada nepasiduok, niekada nepasiduok!
Palieku savo kn ir lipu med, kaip tik vir namelio, kad galiau visk
stebti i auktai. Matau eim, sakyiau, viskas neblogai. inau, rytoj ryt ttis
bus piktas ir irzlus, o brolis vis dien neitars n odio. Mama k nors
pameluos, kad mane pridengt, ir galbt ateityje tai iprovokuos naujus barnius
ir ginus. Bet kol kas viskas tobula. Galvoje sukasi tik viena mintis: A pasitikiu
tavim, ir prie umigdama jau esu sitikinusi, kad tai atsisuks prie mane.

DVIDEIMT SEPTINTAS SKYRIUS

A pasitikiu tavim + Rytoj lieki ia + (a tau papasakojau apie savo


pabgim) = Turiu leidim eiti gretim papldim ir jo bar.
Mama man netiesiogiai suteik leidim, pasinaudodama vienu i savo
labiausiai vykusi sutikim su rekomendacija. I esms man tarsi pasak: Eik,
tiui nieko nesakysiu, bet prisimink: a pasitikiu tavim, nenuvilk mans.
Toks bt apytikslis vertimas, nes kain ar ji bt patenkinta, jei vis dien
dykiniau kitame papldimyje.
K gi, pasitenkinsiu pasivaikiojimu iki baro ir igersiu jame altos kavos.
Neimsiu netgi maudymosi kostiumlio, kad nebt joki pagund isimaudyti.
Mano smon jau paklususi tokiam sprendimui ir nusiraminusi pasuku baro
Devynios su puse savaits link.
Vidurdien a jau papldimyje.
Eidama prie papldimio baro mginu vertinti padt. Martinos nra. Dar
anksti ir prie staliuk sdi tik trys ar keturi mons. Nutariu atsissti pavsyje
su alta kava ir nauja knyga, kol kas nors ateis, bet kaip tik tada lauko bare
pasirodo Danielis, vienoj rankoj ragelis, kitoj taur. Tikriausiai ia jis savas ir
gali pats apsitarnauti. Sutriks jis apsidairo, lyg bt k tik pabuds ir mgint
susivokti, kokioje jis planetoje.
Staiga pamato mane.
tai kur tu! suunka lipniu balsu, lyg btume susitar susitikti.
Labas, sakau ir einu prie jo.
Ponas Marlis prigluds jam prie peties. Nelyginant koks didelis suukuotas
vlinukas.
Turi palaikyti man draugij. Jei pusryiausiu vienas, visa diena bus bloga.
Ne pats mandagiausias pasilymas.
K gersi?
alt kav.
Alai, atnek mums altos kavos ir kapuino, kteli atsisuks bar.
Atsisdame prie staliuko elyje.
Danielis turt bti i t moni, kuriems sunku keltis rytais. Pirmomis
minutmis nieko nesako. A gurknoju kav, o jis valgo ragel garsiai

nopuodamas. Neinau, k sakyti, jauiuosi nejaukiai. Tikriausiai nereikjo


prissti su juo. Galjau pasakyti k nors panaiai: Einu isimaudysiu, paskui
pasimatysime. Bepigu dabar sugalvoti pasiaikinim, juk net neatsineiau
maudymosi kostiumlio. Man reikia pramog, todl imu aisti su eku, nors
gerai neinau, kaip su juo reikia elgtis.
Igrus pus kapuino, Danielio iraika staiga persimaino, ji patenkinta.
Tikriausiai sijung koks neuronas.
Turiu tau grinti lipni juostel.
K?
Lipni juostel, jos tau dar neatidaviau.
A, gerai.
Per kelias sekundes igeria kapuin, paskui duoda man enkl, kad
palaukiau, ir po minuts grta su kava.
Dabar jau galiu, sako imauks ir i kav.
ypsausi.
Taigi, tu prieraii klient?
ia graiausia vieta... sakau ir pamanau: Dabar turiu pasakyti k nors
kita, k nors kita! Kaip laikosi ponas Marlis?
Taip, tiesa, galjau labiau pasistengti.
Laim, suskamba muzika ir spju, kad ia Marlis, Marlis Bobas.
Puikiai, sako jis ir prisimerkia. ia mano rytinis pasisveikinimas.
Mano klausimas lieka neigirstas. Jis ima niniuoti.
inai, apie k dainuoja? klausia ir rodo garsiakalb.
Papurtau galv.
Sako, kad nereikia dl nieko jaudintis, kad viskas susitvarkys.
A idrstu.
ia Bobas Marlis?
Tu dl ko nors jaudiniesi? klausia neva susirpins.
Ne ne, visikai ne, atsakau sitraukdama aidim.
A, tai kaip.
Milane tavs niekada nebuvau sutiks, k ten veiki?
Klausimas, kuriame uslptas poktas, nuskamba kaip atsargus komplimentas.
Greiiausiai lankoms skirtingose vietose.
Kiek laiko ia bsi? netiktai paklausia.
Dar apie tris savaites.

Gerai. Turtum ateiti ir vakare, ia bna labai aunu. Vakare ateisi?


Pasilymas skamba kaip kvietimas. Nenoriu ipuikti, bet akivaizdu, skamba
auniai.
Atsakau, kad negaliu, ir joki pasiaikinim. inoma, nepasakau jam, kad turiu
eiti oki varybas stovykloje, ir jis nukelia susitikim kitam vakarui.
Tai kvietimas, tikrai taip.
Akimirk uplsta fantazijos, dar niekada nesibuiavau su vaikinu, neiojaniu
vlinukus.
Ir tada ant stalo nusidriekia elis.
Labas! spiegia balsas man u nugaros.

DVIDEIMT ATUNTAS SKYRIUS

Ji vardu Mariandela, bet visiems prisistato kaip Mari. viesiai dayti plaukai,
liekna ir nedidelio gio, bet jos liemenl maiausiai treio dydio. Visa
apsikarsiusi: vanganios apyranks, auskarai, grandinls, rankin, puiki
skraist su karoliukais (ne ta, kuri naudojama pasitiesti papldimyje), dryuotas
maudymosi kostiumlis, lepets su blizguiais. Ji i Apulijos, bet dievina Milan,
sako, kad tai pats graiausias miestas pasaulyje. Ji k tik baig mokykl ir kitais
metais mokysis Laisvajame kalb ir komunikacijos universitete, kaip tik Milane,
kuris, pakartoja, labai graus. Jai atrodo, kad mes patys laimingiausi gyvendami
Milane, nes ten yra visko: kavini, linksmybi, daugiasalis kino teatras, vyksta
Milano bald paroda, mados savait ir begal vakarli. Tame mieste gal bti
kuo nori ir susitikti toki pai moni kaip tu. O Leje nra nieko, nors ir puiki
vieta, gatvje visi tave pasta. Mari nori tuoj pat eiti maudytis, nes labai karta,
paskui nori degintis, kol taps okoladin. Atsine paskaityti paskal urnalus
Chi ir Novella 2000. iandien pradeda drastik diet, todl nepietaus.
Kol Mari kloja man vis savo gyvenim, purkdamasi kn kokos kvapo
aliejumi be apsaugos nuo sauls, Danielis pakyla, es eina atneti ekui gerti, ir
pasialina. Tada ji prisistumia kd prie mans.
aunus, tiesa?
Klausimas mane uklumpa netiktai.
Ei, ei, papasakok man visk, kol jis gr!
Juokiuosi ir nuleidiu akis.
Kad neturiu k pasakoti...
Kaip jis buiuojasi?
Mes dar nesibuiavome... tai yra, juk nra taip, kad mes turtume
pasibuiuoti.
Ji dmiai mane iri, vilgsnis kaip mamos, kai leidia man suprasti, kad ji
mane perkando. Nusisuku bar ir tikiuosi, kad koks nors vykis igelbs mane
nuo klausim. Pamatau Martin. nekuiuodamasi su Danieliu, ji prisisega
dirin pinigin: pasiruousi dirbti.
J pastu jau seniai. Maiau, kaip jis tave iri. Regis, tu jam patinki.
Nenoriu per daug pltoti ios temos, nes dar neisiaikinau, kokie jo ir

Martinos santykiai, bet nenoriu pasirodyti ir nemaloni. Turiu k nors atsakyti.


Taip, jis labai mielas, bet argi jis laisvas?
Mari pagyvjusi sitveria mano klausimo ir kuo smulkiausiai man porina apie
Danielio meils reikalus. Jis ilgai draugavo su viena mergina, bet praeit vasar
jie isiskyr. Danielis labai kentjo ir iki iol veng rimt santyki.
Dabar tinkamiausias metas, jis laisvas ir nori linksmintis, paaikina, tarsi
a, savaime suprantama, irgi biau laisva ir trokiau linksmintis.
Pokalbis pakrypsta keista linkme. Atrodo, lyg noriau ipeti informacijos ir
atakuoiau.
Papasakok man visk apie save! suunka ir nekantraudama suploja
rankomis sau per launis.
Laim, grta Danielis su ponu Marliu, is tupi jam ant peties.
Einam isimaudyti?
inoma! suirkia Mari.
A jus palydsiu, atsakau.
Kodl? Tu nesimaudysi? klausia Mari.
Nepasimiau maudymosi kostiumlio, nemaniau, kad ia ateisiu...
Nebaigiu sakinio, lyg ivada ir taip bt aiki, ir jos neverta aptarti. N vienas
i j neturi k atauti.
Kol einame vietel, kuri Danielis vadina prasta, Mari varto atsinetus
urnalus. Turinti btinai perskaityti horoskop, nes visada j skaito. kart
Danielis kikena patenkintas ir palaiko mane vilgsniu. Mano smalsumas vis
auga: kaip rastafaris, turintis ek, gali draugauti su tokia lengvabde i
Apulijos, skaitania Chi.

DVIDEIMT DEVINTAS SKYRIUS

Ant uolos Mari pasitiesia rankluost ir atsigula. Ji maudsi gal pus minuts, nes
jai nerpi plaukioti, svarbu tik degti. Danielis, atvirkiai, takosi vandenyje
kaip vaikas. Panyra, ikyla paviri, paskui nusitveria u uolos, kvepia oro, vl
neria ir ikyla su laimikiu: rodo akmenukus, kriaukles, saujel daug viesesnio
smlio, itraukia net negyv krab. Prisimenu uvdr, kuri maiau prie kelias
dienas, ir akimirk sivaizduoju jos kn, blakom srovi. Papurtau galv
nordama nuvyti lidnas mintis, bet iuo judesiu patraukiu Mari dmes.
Kas yra? klausia ssdamasi.
Ne, nieko... tik susimsiau.
Mano mintys jos visai nedomina.
Kuiiasi krepyje ir isitraukia buteliuk aliejaus. Patraukia maudymosi
kostiuml ant laun, kad nelikt n vieno nuo sauls udengto odos lopinlio, ir
tepasi aliejumi.
Kai tik ateis Danielis, perskaitysiu jums horoskopus.
Gerai.
Judvi su Martina draugs?
Taip, atsakau nesmoningai, na, ne visai, mes pastamos i mokyklos, ia
susitikome atsitiktinai.
Ieinate kur nors kartu Milane?
Vaiktome skirtingas vietas.
O kaip jai sekasi?
Neinau... gerai.
Turi vaikin? klausia ir paskui pasitaiso: Tokia kaip Martina j turi
imtus, bet tu juk tikrai inai koki paskal, ei, klok! Ji niekada nieko
nepasakoja!
Anksiau turjo, bet ar dabar turi, nenutuokiu.
Ir tai viskas, k inau.
Mari linkteli galv ir suspaudia lpytes. Akivaizdu, i mans jokios naudos:
nenoriu prasidti su Danieliu, neturiu naujien apie Martin, nepasakoju jai
nieko apie Graiausi Pasaulio Miest. Jei isiaikint, kad krepyje turiu knyg,
o ne urnal, tikriausiai trumpa ms draugyst baigtsi.

Ir kart apklaus nutraukia Danielis. Inyra i vandens lapiais vlinukais ir


usikabina rankomis u uolos lyg u baseino krato.
Nagi, tai ar paskaitysi horoskopus?
Mari okteli akinamai ypsodamasi ir nusitvrusi urnal.
Pradkime nuo mans.
Greitai skaito, kak pati sau nabddama, nes pirma nori suinoti, kas
parayta, prie perskaitydama garsiai.
Ne, lyktu, staigiai uveria urnal, paskaitysiu kit.
Danielis juokiasi ir velgia mane.
Mari, jei tau nepatinka tavo horoskopas, skaityk kit.
Taip, juk jie visi vienodi! Taigi... Vys.
A esu Vys, sako Danielis.
Taip, taip, bet dabar skaitau savo: Js enkle iuo metu teigiama Veneros
ir Urano padtis, lalala, todl meil ikils pirm viet. traukiantis ir
netiktas susitikimas visikai pakeis js proius, lalala. Neignoruokite
palanki likimo enkl. Lalala lalala... puiku!
Danielis ir vl pratrksta juoku, o su juo ir a.
Duok man, duok man, dabar mano eil skaityti, sako Danielis, tiesdamas
rank. Koks tavo enklas?
Juk inai, Litas, greitai atsako Mari.
Aiku, inau, klausiu Alisos.
Pasakau jam savo enkl. Jis ilipa i vandens ir prisda sukryiavs kojas.
Nuo tavo gauruotos galvos ant urnalo laa vanduo!
Danielis apsimeta neigirds Mari ir ima skaityti:
Taigi... Nors vasara jau pusjusi, js tik dabar sibgjate... tinkamas
laikas atsigriebti u prarast laik, u nugaros palikti bdas ir rpesius...
nesijaudinkite...
Nes viskas susitvarkys, baigiu sakin juokdamasi. Man malonu, nes aiku,
kad jis visk igalvojo.
Mari iri mane, lyg biau Iksmenas.
I kur inojai?
Pasirodo Martina.
O jergutliau, kaip karta! Kas eina maudytis?
Mes k tik isimaudme, atsako Mari.

Martinos vilgsnis sustoja ties manim.


Neturiu maudymosi kostiumlio, atsakau.
Kodl neturi maudymuko?
Nesiruoiau eiti papldim ir...
Gerai, a tau paskolinsiu, turiu vien bare.
O ne, nereikia, i tikrj.
Ir kepsi ia vis dien saulje? Ei, a tau paskolinsiu, joki bd.
Nusiveda mane ma medin lnel u baro. Joje stovi kelios papldimio
kds, keli skiai, stalas, spinta, yra ir dar vienos durys, ant kuri urayta
Tualetas. Atidaro spintos dureles ir paima maudymosi kostiuml.
Turt tau tikti.
Tikrai gali paskolinti?
inoma, bk rami, turiu j imtus.
Neabejojau.
Stoviu suakmenjusi, laikydama maudymosi kostiuml.
Ak, taip, ia yra tualetas, sako Martina ir rodo duris.
Tualete persirengiu kuo greiiau, kad neversiau jos laukti. Pirma usiriu
virutin dal, liemenl, inoma, man per didel, bet maa bda labiau
suveriu raitelius nugaroje. Paskui usimaunu kelnaites, jos kaip tik. Net ir
maudymukas man prikia mano papai mai, o upakalis per didelis.

TRISDEIMTAS SKYRIUS

Federikas sako, kad pajrio stovyklose dirba kalinti modeliai. Neinau, i kur jis
itrauk, bet nuolat tai kartoja. Jam labai juokinga. Su tvais dar
neisiaikinome, k jis turi omeny, bet spjimas daugma toks: gyvenimas
stovykloje yra gyvenimas bendruomenje ir ia daug nepatogum, panaiai kaip
kaljime. Bet stovykloje daug geriau nei kaljime. Taigi pajrio stovykla
kaljimas modeliams. Su tvais iekojome rodym, patvirtinani i versij,
bet Federikas visada atsako: nevisikai taip.
Stoviu eilje prie duo ir ntj kart iekau atsakymo brolio msl. Beveik
pus septyni, anot tvo, jau vluoju. Prieais mane su rankluosiais stovi trys
irzls mons. I vieno stovyklos garsiakalbi tyliai tyliai sklinda karkianti
muzika, lyg kas nors per klaid bt paliks jungt radij. Staiga, garsui
sustiprjus, suskamba vasaros hitai. Dvi mergyts eilje ima okti it balerinos,
tiksliai atkartodamos j judesius, matyti, jau ne kart repetavusios. Viena
moteris niniuoja. Pasibaigus dainai, pasigirsta spiegiantis signalas, panaus
geleinkelio stotyje skelbiam reklam: Labas vakaras. Deja, gerai inau, kas
kalba ir k pasakys. Jau inote, kad vakar papldimyje vyks ypatingos oki
varybos, skirtos visiems ydrosios lankos poilsiautojams! Populiars okiai,
vasaros hitai ir daugyb priz! Laukiame vis! Ateikite ir parodykite, k gebate!
oka jaunas, oka senas! Tai proga susitikti net ir tiems, kas ilg laik nesimat,
juk taip, Alisa?
Paskui trumpas juokas.
Pasibaigus praneimui, turiu vienintel nor: palikti savo kn ir okti jr.
Dairausi, ar mane kas nors atpaino? Ne, niekas. Laukia sunkus vakaras, labai
sunkus.
Kai pagaliau pavyksta patekti du, laikrodis rodo septynias. Kartas vanduo
jau pasibaigs, o alto vos menka srovel. Beprasmika trinkti galv.
Ieinu i kabinos susijuosusi rankluost vir krtins, moni n paduj,
pripastu, jei biau grusi pusvalandiu anksiau, dar biau spjusi
nusiprausti. Greitai susiukuoju plaukus ir einu pasitikti savo likimo: oki
varyb. Pasuku on, nes mano kelyje idygo Animatorius, todl nordama
ivengti soliariume degusios klities, atsiduriu prieais Dykinjimo kambar.

Jame taip pat tuia.


Niekada nekreipiu per daug dmesio sutapimus, vis dlto kartais vykiai
patys nurodo, k turi daryti.
Vlavimas du + Animatorius, lendantis prie mans pakeliui namel, =
atsitiktinis nukrypimas Dykinjimo kambar + laisvi kompiuteriai =
pasitikrinsiu pat.
Kokia ironija likimas yra daug aukiau nei kvailos mano paistalyns. Niekas
man nepara. Negavau net jokios kvailos reklamos ar brukal. Nieko.
Lukas, kaip paprastai, prisijungs, bet, spju, ir kart nusprends mane
ignoruoti.
Dl tylos eteryje jauiuosi kaip em pardavusi, bet a vis dar ididi, nepulsiu
sveikintis pirma. Taktikai nusprendiu suteikti jam dar iek tiek laiko, irinju
internetinius puslapius. Galbt likimas man k nors paruos stebuklingame
iniatinklyje... nusprendiu j pasitikti ir patikrinu kelis puslapius:
1. Muzikinio festivalio Festivalbar puslapyje perskaitau naujausios Avrils
Lavin dainos tekst ir pagaliau suprantu, apie k ji dainuoja.
2. Laikraio Repubblica puslapyje perskaitau straipsn apie pasiksinim
Sirijoje, atsakomyb u j prisim terorist grupuot. Ji minima nieko
neslepiant, bet a apie j anksiau nieko negirdjusi.
3. Paraau Google paiekoje salentas + vakarliai, bet ikart pasigailiu, nes
isiaikinu, kad visame Salente vyksta daugyb vakarli, o a juose
nedalyvausiu, nes bsiu stovyklos oki varybose.
Lukas ir toliau mane ignoruoja.
Mano ididumas palengva tirpsta.
Galiau mestelti jam trump labas ir pairti, kaip reaguos.
Paraau: labas.
Isiuniu ir besisveikinant pingvin, j buvau nustaiusi automatikai.
Tai daug mielesnis pasisveikinimas, nei biau norjusi. Ketinu skubiai
parayti inut: norjau pasakyti tik labas, o is mielas pingvinas yra klaida,
taiau nesuspju, nes Lukas man atsako.
Labas.

Visikai aiku, kad Lukas neturi joki sunkum taupydamas kam nors savo

simpatijas. Pasirenka trumput labas i penki raidi ir dar tak padeda.


Tiek jau to...
Kaip sekasi?

kart nepasirodo jokie pingvinai, n kiti kvaili gyvnliai. Taiau Lukas


atsako ne ikart, o tik prajus kokiai dvideimiai sekundi, ir suprantu, kad
negaliu ikelti scenos vien dl to, kad draugui prireikia keli sekundi daugiau,
nors tiesa ta, kad Lukas paprastai atsako labai greitai.
Gerai.

Jau gailiuosi, kad jam paraiau. K reikia gerai? Mane ignoruoja jau vis
savait, o dabar parao tik gerai. Turiau j pasisti velniop, ir viskas. inau.
Bet vakar jauiuosi labai vienia ir prislgta. Ieisiu i proto, jei su kuo nors
nepasikalbsiu.
Nieko negirdjau apie tave.
Taip, man gaila.
Tai kaip sekasi?
Gerai, juk sakiau. Ramu.

Pauz.
Labai karta, ia Milane suiktas kartis.
Nevaiuosi Ligrij su draugais?
Mama dirbs dar ir kit savait, turiu priirti seser.
Gaila.

Pauz.
Kur esi?

Pauz.
Savo kambaryje.
Ovaliajame kabinete?

Pauz
Atrodo, nenusiteiks juokauti.
Praeina beveik minut, kol vl parao. Atrodo nerytingas: atsakinja prastai
arba visai neatsako, bet stengiasi.
Kaip sekasi Apulijoje?
Kaip visada. Labai lidna... o dar turiu eiti su motina oki varybas papldimyje.
A, tai neik.
Turiu, nes tai eimos stabilumo klausimas.

Jokio atsakymo.
Viskas panaiai kaip visada. Stengiuosi gerai elgtis, kartais nueinu papldim pas Martin ir dar
kit mergin, bet apskritai...
Tragedija.
Na, ne visai tragedija.

Jau noriu toliau rayti, bet sudvejoju, gal jo odiai sarkastiki? Deja, pokalbi
programa turi trkum nra tono signalo. Kai kas nors parao sarkastiku
tonu, alia odio turt usidegti alia viesel. Todl dvejoju: ar supykti, ar
rayti toliau?
Tyla. Praeina minut.
Taigi...

Neinau, k daugiau rayti.


Iekojau tik trupuio paguodos. Atsipraau, jei tau sutrukdiau.

kart jis nesistengia atsakyti, o tiesiog pratrksta.


Taip, labai atsipraau, i tikrj. Tau reikia paguodos, tau reikia patarim, nes esi prie jros ir tau
nelinksma, tik tu gali skstis, bet kartais igirsk ir kitus! Nesi vienintel, kuri neilaik egzamin, nesi
vienintel, kuri neatostogauja taip, kaip nort. Ir todl a juokauju, nors i tikrj man nelinksma,
kai raau tau, kad esu Kingstone ar Jeruzalje, bet nereikia bti proto boktu, kad suprastum, jog a
ia ustrigs, nes mama turi dirbti vis vasar, o a priirti seser. Net basein negaliu nueiti be
jos. Po velni, juk tai ne tragedija. Mirtantys mons tai kur tragedija, o mes juk turime k
valgyti, turime ir pinig, kuri mums reikia. Ir daugiau nebenoriu klausytis suiktos ilepintos
miesions suikt pokalbi.

Ryio pabaiga.

TRISDEIMT PIRMAS SKYRIUS

Miesion, ilepinta, suiktai.


A nirusi, a taip nirusi, kad nesulaukiu, kada su eima eisiu oki
varybas. Rimtai. Tokius dalykus sunku paaikinti, ia visa grup veiksni. Luko
odiai sukasi galvoje: kartais igirsk ir kitus. Kodl staiga a tapau Ta, Kuri
Nesiklauso. Kalbdamasi su juo visada klausiu, kaip sekasi, k veikia, bet,
atrodo, jam to neutenka. Jis strigs Milane ir jo motina turi dirbti vis vasar,
bet jis negali tau pasakyti, kad dl to yra lidnas. Tai jis visada juokauja, jis
visada visk paveria juokais. Po velni, tai jo bda, ne mano! Ir man dar
pamokslauja mindamas Tikras Bdas visus vaikus, kurie mirta i bado.
Negaliu patikti, juk mes apie tai kalbjoms ir nusprendme, kad tai nesmon,
tik pavirutinikas samprotavimas, norint ivengti tikr rpesi. Be to, tai
daugiau jo odiai nei mano. Todl negaliu susitaikyti su jo pykio protrkiu. Tai
nesininga.
Papldimyje rengta medin pakyla, aplink j kelios suoliuk eils, bet
daugiausia dmesio kol kas sulauk baras u koki deimties metr. I garso
kolonli sklinda muzika, todl visi renkasi ten: aidia maj futbol, geria
grimus ir valgo ledus i pakeli.
Staiga vir pakylos siieb viesa. Specialus ibintas, sukuriantis spd, lyg
bt nusileid ateiviai. Kas atsitikt, jei ateivi laivas isirinkt mane kaip
pavyzd savo tyrimams? Arba Federik, arba Animatori, arba... Kol svarstau
apie galimas statistines ateivi tyrimo klaidas, mama su tiu jau stovi pakylos
viduryje kartu su kitomis keliomis poromis. Labiausiai mane stebina, kad tvas,
ne tik be vargo juda reikiamu ritmu, o visk dar ir filmuoja.
ia.
alia mans.
Staiga muzika suskamba garsiau, o viesos ruoas apvieia mamos veid ir
veid, kuris anaiptol ne jos sutuoktinio, bet kito vyro, tiksliau ms kaimyno i
gretimo namelio ant rat. Jei dabar ateiviai turt pasiimti moni por ir
isirinkt mam ir t tip, monija juodai susimaut.
Tvas filmuoja.

Stebiu scen iptusi akis, lyg man bt suleista arkliams skirt


nuskausminamj. Kai pakylos viduryje pasirodo Animatorius su mikrofonu prie
burnos, nuskausminamieji nepadeda ir a pasislepiu u tvo nugaros.
Mayiame vaizdo kameros ekrane stebiu, kaip dalijami numeriai varyb
dalyviams. Paskui staiga garsiai ugroja muzika, o Animatorius taria gerai
inomus odius: Varybas pradedame!
Tti, nabdu jam u nugaros.
A, kas ia?
Tavo dukt.
Kalbk garsiau, negirdiu tavs!
Kodl neoki?
Nes man nepatinka, juk inai, be to, buvau pasitemps kulkn.
O kodl mama oka su tuo tipu?
Jis ms namelio kaimynas.
inau, bet kodl ji oka su juo?
Ttis taip sitrauks lmavim, kad nepajgia pavaryti kyrios dukros alin.
Staiga vaizdo kameros ekrane pasirodo neaukta apvalut moteris raudonais
plaukais, saulje blizga veidas. Ji prisiartina ir kalba tiesiai objektyv.
Labas vaaakaras, sveikinasi Raudonoji Galva, pailgindama a, kad atrodyt
malonesn.
Visk stebiu vaizdo kameroje. Jau nesu pagrindin veikja savo gyvenime, bet
sddama pirmoje eilje stebiu televizoriaus ekran rodo muilo oper.
Labas vakaras, kaip laikots? Prailusi Galva klausia Raudonosios.
Kreipkims vienas kit tu. Gal igertum limonelo? Vakaras juk ilgas.
Kain ar ttis su kaimyne nori umegzti santykius, bet, matydama, kaip motina
oka su kaimyns vyru, daugiau nieko nesugalvoju.
Taip, taip, inoma, galime ko nors igerti, pritaria Prailusi Galva.
Pagaliau tvas nuleidia kamer. Akimirk abu susivelgia ir jau beveik
nort pasisveikinti i naujo. Paskui pasuka ariau oki aiktels.
Tipas, kuris nra mano tvas, apkabina motin per liemen. Ji patenkinta
juokiasi ir kartais atloia galv kaip tikra okja. oki vakaro vedjas, regis,
pusamis ir nieko nepaisantis, jis leidia tai lt, tai greit muzik, tai senus, tai
naujausius hitus ir kaskart kaip pakliva. Vieni okjai prisitaiko, kai kurie
ignoruoja ritm ir okinja kraipydami klubus kairn deinn, o rankas ikelia

auktyn ir nuleidia.
Turiu nufilmuoti mon, kai skambs daina Dana Dana. Ji mans pra.
Ir k darysi? Stypsosi ia vis vakar? Kai gros t dain, atlksi ir
nulmuosi. Noriu pamatyti, kaip jiems seksis, mano vyro iraika jau sako, kad
ilgai jis neitvers.
Po paskutinio sakinio padtis tampa aiki: viena ponia oka su namelio
kaimynu, o jos vyras ir kaimyno mona, kuri dl kakokios prieasties neoka,
nusprend igerti limonelo. Bet vyras paadjo lmuoti oki konkurs, bent
jau btinai grojant t ypating dain. Ir kaip tai padaryti?
Kai veiksmas scenoje artja prie kulminacijos ir vl ugroja kakokia muzika,
matau kaip vyras su vaizdo kamera duoda i dukrai ir liepia paadti, kad
nufilmuos motin, kai gros ta ir ta daina.
Nespju susivokti, kaip pati atsiduriu muilo operoje. Staiga pasijuntu sdinti
papldimyje ant suoliuko, rankose laikau vaizdo kamer, o tvai geria ir oka su
namelio kaimynais.
Filmuoju okanias poras, vienas kit besivaikanius vaikus, mones eilje
prie baro ir tv su kakokia moterike, ji gurknoja limonel ir meiliai
juokauja ypsodamasi. Paskui grtu oki aiktel ir lmuoju motin. Priartinu
jos veid ir j seku. Ji juokiasi, kakta nusta prakaito laeli, o ausyse supasi
auskarai. Atrodo laiminga. Tipas, kuris nra mano tvas, staiga patenka
kameros objektyv, jo veidas visai arti motinos veido, paskui jis ir vl inyksta i
objektyvo. Tuo metu mano galvoje sukasi kitas lmas: jame mama susitikinja su
svetimu vyru, beje, labai panaiu tt, o is susitikinja su moterimi, kuri galbt
emesn u mam, utat jos krtys didesns.
Suskamba Dana Dana.
Nuleidiu kamer ir dirsteliu tv.
Jis duoda enkl filmuoti.
Skambant dainai nuveju paalines mintis ir susikaupiu prie uduoties, lmuoju
nauj por stambiu planu (nakt tikdamasi ramiai patyrinti).
Paskui, baigiantis dainai, igirstu man sakant aus: inai, kokius lmukus
galtume abu kurti...
Atsisuku ir pamatau Animatori. Jis ypsosi mirksdamas ir laukdamas
atsakymo.
Prigimtinis igyvenimo instinktas ragina veikti.
Susigrdu du pirtus burn atsakydama jo pasilym.

Bet...
Neijungdama vaizdo kameros, spraudiu j Animatoriui rankas.
Pats filmuok tuos filmukus, kvaily.
Atsistoju ir nueinu.

TRISDEIMT ANTRAS SKYRIUS

Arkliams skirt vaist poveikis pranyko ir skausmas tarsi smgis kumiu


trenkia galv ir pilv. Kai galvoju, kad viskas, kas ia vyksta, neteisinga, akys
prisipildo aar. Pakeliu akis dang, bet aaros utemdo vaigdes. Neilaikyti
egzaminai, kiviras su Luku, draugs,vienos paios atostogaujanios Sardinijoje.
Ir kai suvokiu, kad vakar neatsitiko nieko blogo, kad tvai tiktai linksminasi, ir
nieko ia keisto ar niekingo, krtin supurto rauda. A vienintel atsakinga u
tai, kas vyksta, jau dvi savaites kaltinu tvus dl to, ko jie nepadar. Visada
lengviau nieko nedaryti ir skstis nei suimti gyvenim savo rankas. Bet mano
galvoje sukasi per daug bals, net neinau, koks bt imintingiausias
sprendimas.
Utenka, sunabdu nuo verksmo trkiojaniu balsu, gana, gana, gana.
Traukiu iilgai kranto, vis tolstu, u nugaros palieku muzik, oki varybas,
stovykl, savo mintis, Animatori visk.
Tams ir tyl trikdo tiktai bang ma.
Tebeverkiu, ltai, jauiu kart krtinje, gils atodsiai pripildo plauius, lyg
iems trkt oro.
Sustoju. Dar kart kvepiu ir kol luostausi aaras markinlius, staiga
suprantu, kad daugiau nebeliumbiu.
Kas nutiko? Nieko. Atsakymas mane nuramina ir kartu suglumina.
Praeinu pro brel. Jie vyresni u mane, skambina gitara ir dainuoja sen
Ligabus dain.
N nepajuntu, kaip isitraukiu mobilj ir skambinu Kiarai.
Telefonas skamba penkis ar eis kartus.
Jau noriu ijungti, bet atsiliepia linksmas balsas:
Alisa!
Labas, Kiara.
Kaip smagu tave girdti. Kur tu?
Papldimyje.
aunu, mes ruoiams eiti. Einame pasiokti.
O, pasakok, kaip sekasi atostogauti.
Keliams pirm ir tada tiesiai papldim. Susipainome su vaikinais i

Romos ir su jais visada susitinkame. vakar juos pakvietme pavakarieniauti ir


jau ieiname. Vienas i j labai mielas ir tariu, kad jam patinku. Vliau tau
papasakosiu.
A, gerai, ar js dabar visos kartu?
Taip, taip. Merginos! ia Alisa.
Mano telefone skamba daugiabalsis labas ir ksniai.
Alisa, bt puiku, jeigu ir tu ia btum...
A, nesakyk man to mlo, neva atsigriebsime kitais metais.
inoma! Alisa, jau turiu bgti, nes mans laukia, pasiuniau tau laikel,
neskaitei?
Ne, dar nemaiau.
Isiuniau visai neseniai, is namas nuostabus, net internetas yra! Iki, Alisa,
paskambink rytoj, pasikalbsime, o dabar turime lkti!
simetu telefon rankin ir giliai kvepiu.
Staiga nusiraminu. Nesijauiu nei lidna, nei nusiminusi. Ir jokio diaugsmo,
bet utat isipasakojusi. Draugs Sardinijoje, paios vienos gyvena name,
linksminasi. Kitais metais ir a ten bsiu, galbt ne Sardinijoje, gal kurioje kitoje
vietoje, gal net bsiu susiadjusi. Mintys apie dabart ir ateit mans daugiau
nekamuoja.
Utenka kelti scenas.
Akies krateliu pastebiu krintani vaigd ir sugalvoju nor.
Staiga igirstu triukmingus garsus artjanius ingsnius. Sustoju ir
isigandusi dairausi. Grupel jaunuoli su gitara visai netoliese. Jei ia
maniakas, imsiu aukti ir jie mane igirs.
Bet ia ne maniakas.
U koki deimties metr nuo mans papldimiu spariai ingsniuoja mergina.
Nudrusi akis, kkioja.
Kiek vieni mergin kaip tik dabar aarodamos bga papldim: k tik su
kuo nors susikivirijusios, paliktos vaikino, neilaikiusios egzamin, tos, kurios
praleido nemalon vakar, kurioms ant irdies kas nors negerai, bet jos neino
kodl.
Bent jau dvi tikrai spruko ia, t pai viet.
Mergina atsisda ant uolos, o a vis tiek suakmenjusi. Sdi nusisukusi,
prisidega cigaret ir iri pilnat.
Paliksiu j ramybje. Atjau ia, kad pabiau viena, veikiausiai ir ta mergina

bt taip pasielgusi. Ruoiuosi sukti atgal, bet uklivu u akos ir isitiesiu


paslika ant ems. Nejudu ir dairausi. Grupel jaunuoli su gitara gana toli ir
nieko nemato. Negaliau pakelti dar ir itos gdos, tik ne dabar.
Kas ia? klausia isigandusi mergina.
Atsikeliu.
A...
Bet k a sakau?
T pat akimirk suvokiu, kad pastu it bals.
Martina, ia a, Alisa.
Alisa? klausia taip, lyg mano vardas jai nieko neprimint.
Atleisk... ukliuvau.
Alisa! suunka greiiau nustebusi nei diaugdamasi.
Atsipraau... jau eisiu.
Ir einu. Noriu grti stovykl, atsiimti vaizdo kamer ir kristi miegoti. Tvai
ims jaudintis ir...
Pala.
Pala?

TRISDEIMT TREIAS SKYRIUS

Dvejodama sustoju. iriu j. Ji kitokia, daug maesn, atrodo net gerokai


plonesn. Nra apkni, bet nakties tamsoje, kai geriau siiriu, vargiai
atpastu ankstesn Martin. Mergina, kuri regiu papldimyje, sutrikusi, silpna
ir isigandusi.
Labas, sako Martina drebaniu balsu ir ypteli. Ir tu nuo kako bgi?
Ne, taip, vaiktinjau...
Martina i pakelio isitraukia dar vien cigaret ir nervingai prisidega.
Neinau, k turiau daryti, bet kol ji surkys cigaret, turiu k nors sugalvoti.
Martina velgia nieko nemataniomis akimis, kakur per vidur tarp mans ir
jros.
traukia dmo, paskui vl.
Bet nerandu odi, kuriais galiau nutraukti tyl, lieuvis prie gomurio tarsi
prilips. Ji ne viena i mano draugi, verkianti u keli metr, ji ne Kiara, kurios
paklausiau, kaip laikaisi ir kas nutiko, ji ne Lukas, kuris ivis neverkt, bet
inoiau, kaip su juo elgtis.
Treias dmas.
Be to, jie isipasakot, bent jau Kiara, ir visi mans paklaust, k ia viena
veikiu. Man nerpi, koki bd turi Martina, juo labiau nenoriu, kad ji suinot
apie mansias. Neilaikiau egzamin, metai mokykloje buvo dini, atostogauju
su tvais. Taiau kai vardiji visas bdas i eils, neatrodo, kad jos rimtos.
Vadovlyje tikriausiai bt apvelgta bendram paaugli problem skyriuje.
Ketvirtas dmas, penktas.
Ir vis dlto ia Martina. Martinos veikiausiai kitoks odynas, jame nra toki
odi kaip paauglyst, tvai, mokykla, o tik odiai draugai, socialiniai
ir politiniai klausimai, seksas ir isiskyrimai.
etas dmas.
Tai viskas, k inau apie Martin, ir man topteli, kad tai visai nedaug. O dabar
galiau pridti dar ir odius aaros, skausmas.
Staiga Martina numeta nuork ant ems. Tyliu, bet prieinu ir atsisdu alia,
vadinasi, perleidiu jai od, leidiu valdyti padt ir visa kita, a pratusi taip
elgtis.

Papasakok man k nors, staiga sako.


K papasakoti? klausiu, kad laimiau daugiau laiko.
K nors, bet k, man reikia prasiblakyti.
Man i mintis nelabai patinka. Mane trikdo, kaip ji su manim elgiasi, toks
netiktas pasitikjimas. Nedera nei prie jos, nei prie mans, be to, juk turjau
prog jos paklausti, kas nutiko, ar viskas gerai, bet nepaklausiau. Todl nelieka
nieko kito, kaip tik aisti jos pasilyt aidim.
Nori, kad papasakoiau k nors graaus ar bjauraus?
Ji pavelgia mane ir netiktai nusiypso it vaikas.
Noriau... i pradi koki bjauri dalyk, o paskui grai.
Gerai.
Tik ne per daug bjauri.
Taigi, bjaurus dalykas metai buvo lykts ir neilaikiau egzamin...
Ji iri mane drsinamai, tarsi sakyt, kad kaip tik apie tokius dalykus ir
norjusi igirsti.
O graus dalykas...
Rausiuosi galvoje, k graaus galiau pasakyti. Apie k nors: vyk, akimirk,
dien, kas man nutiko pastarosiomis dienomis ar iais metais. Usimerkiu, kad
geriau veikt atmintis, bet viskas apgaubta lengvu rku. Metai pralekia pro akis
kaip traukinys ir nespju pamatyti nei vagon, nei juolab keleivi. Krtinje
kakas sujuda ir pakyla link gerkls. Kai atsimerkiu, krtin sudrebina
kkiojimas.

TRISDEIMT KETVIRTAS SKYRIUS

Neverkiu. Sukkioju tris ar keturis kartus, bet aaras tramdau. Tarsi gauni
smg krtin, bet nepajudi i vietos. Staiga padtis pasikeiia. Dabar kalba
Martina, ji udeda rank man ant keli.
Ei, kas yra?
Neinau, k atsakyti, juk praskydau ne dl oki varyb ar suknisto vakaro,
ne dl to, kad neilaikiau egzamin ar dl Luko. Praskydau, nes pervelgusi k
tik prajusius metus nerandu n vieno graaus dalyko, kur galiau papasakoti.
Praeina keletas minui.
Ji tebelaiko rank man ant kelio, taip elgiamasi su serganiu ar patekusiu
nelaim ir laukianiu pagalbos mogumi. Paskui, kai jau esu sitikinusi, kad
atsigavau, ir vl imu raudoti, kart neabejotinai visu balsu. Susilenkiu ir
rankomis usidengiu veid. Ranka apkabina mane per nugar ir guodiamai ltai
glosto on. Kai kkiojimai virsta vienu atodsiu, aaros isenka.
Ir staiga man palengvja.
Atsigavusi velgiu j.
Ji susirpinusi, juk nebuvo tam pasiruousi, a taip pat. Bet neklausia, kas
man, neklausia, kodl verkiau, juk ir a jos nieko neklausiau.
Dabar tavo eil, sakau ir ypteliu atitraukusi rankas nuo veido.
I pradi ji nesusigaudo ir iri mane dvejodama.
Dabar tavo eil liumbti, jei nori... aikinu.
kart juokiasi atvirai.
Jau per vlu, apsimeta nepatenkinta, verkiau iki iol, o kad biau
inojusi anksiau!
Dabar tu man k nors papasakok.
Ji vl surimtja ir isitraukia dar vien cigaret. Prie prisidegdama pasilo ir
man.
Ne, ai. A juk ta, kuri nerko.
Taip.
Mama tikriausiai mane umut, pamaiusi su cigarete rankoj.
Tai tu ne tik ta, kuri nerko, tu dar turi ir labai rpesting mam.
Gera mergait, ubaigiu pakeldama peius, taiau neilaikiau egzamin.

Et, kam tai rpi, daugybei genij mokykloje nesisek.


inau, tai neoriginali mintis, bet pirmas malonus dalykas, kur igirdau po
egzamin.
velgiu jai akis.
O koks tavo bjaurus dalykas?
Sakykim, mama net nepastebt, jei prie stalo prisidegiau suktinuk. Ji
gyvena savo pasaulyje, o a savo, namie gyvename kaip draugs, kurios nelabai
patinka viena kitai: kartais ignoruojame viena kit, kartais pasiuniame po
velni. A j siuniu po velni...
Tokiomis aplinkybmis nerkantieji turt k nors pasilyti. Bet a nerkau ir
neturiu ko pasilyti. Todl pasisuku j rodydama, kad jos klausausi.
Ji turi nauj suadtin, kalba Martina. Mano tvai isiskyr, bet tai buvo
jau seniai, su tuo jau susitaikiau. Markas, toks jo vardas, atostogauja kartu su
mumis. Jis gal deimia met jaunesnis nei mama ir pinig daug maiau turi.
inoma, visada u visk moka mama, jai tokie dalykai n motais. O jis tikras
kals vaikas. Kiaur dien nieko neveikia. Vakarais uosto kokain, net ir
bdamas vienas. Kai grtu namo, jis bna apsines, jei bna gerai nusiteiks
kvailioja ir lenda prie mans, jei blogos nuotaikos eidinja.
Mano veide turt atsispindti sumiimas ir visuotinis pyktis dl toki di.
Martina tikriausiai pamato suraukt mano kakt ir nusiypso.
vakar buvo surgs, kai grau i darbo. O dirbu tik todl, kad praleisiau
daugiau laiko ne namie, nes pinig man netrksta. Bet tikriausiai inai, juk
mokykloje sklinda kalbos. Taigi, grtu namo, randu j vienais apatiniais prie
baseino. Sveikinuosi, o jis tyli. Praeinu pro al ir suku savo kambar. Staiga jis
griebia man u rankos ir sako: Neapsimetink, kad viskas gerai, ar gali grti
taip vlai? Buvo visikai apsines, todl buvo beprasmika k nors sakyti, ir a
nujau, nekreipdama dmesio jo eidinjimus.
odiai, kuriuos noriau pasakyti, itirpsta dar nepravrus burnos: Turi
pasakyti apie tai savo motinai, O tavo tvas k galvoja? arba Ar yra kas...
A sulauiau aidimo taisykles, ypsodamasi sako Martina, papasakojau
per daug bjaur dalyk.
Staiga jos ironija igaruoja, o akys prisipildo aar. kart a apkabinu j per
liemen ir glostau on.
Kaip manai, k turiau daryti? klausia ukimusiu balsu.

Praveriu burn nordama kak sakyti, bet ji neleidia.


Atleisk, neturiau tavs to klausti, pamirk.
Einam pasivaikioti, sakau stodamasi.
Ji velgia mane abejodama.
Turime pasivaikioti.
Kodl?
Kai pritrksti odi, reikia pasivaikioti. Knas ino, kas jam geriausia,
dabar tereikia pasivaikioti, o jis jau viskuo pasirpins.
I kur i imintis? klausia ji vl ironikai ypsodamasi.
Tai vienas i mano draugo posaki, tiksliau ne jo, o Chalilio Dibrano.
Koks?
Skamba madaug taip: knas jau ino visk, ko jam reikia, tik kartais galva
nori igirsti triukm.
Ji sustoja pamstyti apie Dibrano posak, krutina lpas, lyg pati sau kartot
odius.
Tai vienas i posaki, kuris man padeda, kai itinka kriz. Jis ino daugyb
toki posaki, galt surayti knyg.
Neblogai, man patinka, sako patenkinta. O kas tavo draugas?
Nerandu odi i karto atsakyti. Prisimenu ms gin ir jo kaltinimus: tu
nesiklausai kit. Mintis lekia i papldimio, stabteli stovyklos namelyje
persirengti ir skrenda pirmu lktuvu Milan, turdama aik tiksl skelti
Lukui antaus.
Turt tave labai mylti, taria neirdama mane.

TRISDEIMT PENKTAS SKYRIUS

Lukas man tai yra saks vienintel kart. Nes jo kalba veikiau i gest ir dar io
bei to. Tai vyko met. Praleidome pamokas. Vien ryt prie kelis mnesius
sdjome bare prieais mokykl. Buvo grai diena, ydrame danguje viet
saul, o taip Milane retai bna. Reikjo atlikti ital kalbos uduot, bet nesisek.
Stengiausi siminti kai kuriuos Mandzonio biograjos faktus, o Lukas staiga
pakartojo magik savo sakin, dl kurio jau buvome praleid daugyb pamok:
iandien negalime tupti usidar namie, bt nusikaltimas.
Po pusvalandio jau sdjome traukinyje, kurio kryptis Lk I ia.
lipome pirm pasitaikius traukin be biliet, o jis mane patikino, kad pasta
kontrolieri ir jei reiks, bilietus nusipirksime traukinyje.
Toks jau tas Lukas, tai viena stebukling jo savybi. Jis neturi daug draug,
bet kalbdamas sukelia keistas chemines reakcijas, todl mons j prisimena,
jis visada turi k pasakyti. T dien neabejojau, kad kontrolieriui jis patikt.
Paskutin traukinio stotel buvo nediduk ir tarp kaln. Nebiau patikjusi,
kad kalnus galima nuvykti per valand, visada manydavau, jog Milanas
apsuptas begalini lygum.
Perjome miestel ir pasukome takeliu, kylaniu mik. Po valandls
prijome kaln namel. ia, inoma, visi Luk painojo. Moteris pasil stiklin
k tik pamelto pieno ir kavos. Paskui vl kopme ir po dviej valand
pasiekme kalno virn. Buvau vos gyva, udususi ir purvinais dinsais. Jis
atrod lyg k tik ijs i duo.
Komo eeras, tar jis ir parod emyn. Jis apraytas Suadtiniuose. O
kalnas prieais Rezegon, prie jo Liuija atsisveikina su kalnais.
Susiavjusi grojausi kratovaizdiu ir stengiausi atgauti kvap.
Kai mokykloje uduoda perskaityti Suadtinius, niekas tau nepasako, kad
pats gali ia pamatyti t viet. Tada ir skaityti bt daug domiau.
Atsimenu, nusiypsojau ir apkabinau j. Mudu jau nebebuvome pora, utat
buvome kalno virnje. O man ir toje vietoje trko odi ai arba labai
diaugiuosi bdama ia su tavim. Jis mane stipriai suspaud glbyje ir
sunibdjo: Myliu tave.
velgiau j apstulbusi, nes tai jam nebuvo bdinga.

Knas jau visk ino, paaikino jis, bet kartais galva nort igirsti
triukm.
Mano prisiminimus nutraukia netiktas sprogimas.
O Dieve, fejerverkai, sako Martina, kai danguje tolumoje pasirodo trys ar
keturi spalvoti viesos ratai. Gerai, kad tik triukmas.
Niekada nemaniau, kad fejerverkai galt kelti rpesi, juo labiau suadinti
toki reakcij. Tyliu, taip ir einame toliau, lydimos sproginjani fejerverk.
Kuo vardu tas draugas?
I mano suraukto veido Martina nujauia, kad ia sudtingas klausimas.
Dar viena nemaloni istorija?
Ne, manau, kad ta istorija grai.
Tada pasakok, jei nenori, kad a k nors pasakoiau.
Papasakoju jai apie Luk, apie ms neilgai trukusi draugyst ir pokalbius
internetu.
Ji dmiai mans klausosi tyldama.
Be to, tai buvo mano pirmas kartas.
Tai kas nutiko? Kodl viskas baigsi?
Kad n neinau. Tiesiog nesiklost. Myljome vienas kit ir dabar
tebemylime, bet kako trko. Lukas visada mane supranta, ino, kaip jauiuosi,
ir ino, kas man patinka. Skamba banaliai, bet... tikriausiai trko aistros.
Nebanalu.
Lukas buvo tinkamas mogus. Metas buvo netinkamas.
Bet esate draugai.
Daugma.
Atrodo, tu jam rpi.
Sakyiau, taip.
Jis atrodo ypatingas.
Tyliu, tik linkteliu galv.
O mano pirmas kartas buvo su vienu grauoliuku. Jis buvo dvejais metais
vyresnis u mane. Paskui daugiau jo nemaiau, jis dingo.
Kvailys, tariu ir ikart nusmelkia baim, kad per daug sau leidiu. Na,
neinau...
Taip, taip, tu teisi, tikras kvailys, bet jis ne vienintelis toks. Daugyb vaikin

nori gultis su manim lov ir visada ukimbu pamaniusi, kad galbt ia ta


akimirka ir kad sutikau t, kuriam esu ypatinga, deja... Tau pasisek, rimtai.
Kita vertus, jau metai, kai su niekuo nesusitikinju, netgi jokio atsitiktinio
buinio.
Ir kas? Gali permiegoti su imtais vaikin ir vis tiek bti pradiniame take.
O tu neturi vaikino?
Ir taip, ir ne. Man nelabai rpi. kart susiradau skudur, kuris siunia
tkstanius inui ir skambina kiekvien vakar. Yra kaip yra, nelabai man ir
rpi... man reikt tokio Luko.
Manikis laisvas, jei nori, galiu j paskolinti.
Ji pratrksta, juokiasi nepatikliai.
Tikr moni yra maai, todl nepaleisk j. Visi ko nors i tavs nori, jie
draugauja su tavim, kol jiems patogu, kol pagyvini j draugij.
Et, bet tu turi daug... odiai ustringa man gerklje.
Neturiu daug draug, tiesiog aplink mane sukiojasi krva moni, o tai ne
tas pats.
Didiulis fejerverkas nuvieia nakt ir Martinos veidas atrodo lyg vaiduoklio:
skruostai truput dub, o akys blizga ir paburkusios.
tai, pairk juos. Ji rodo jaunim, sdint aplink lau. irk, du
apsikabin, du buiuojasi, kiti dainuoja, o jei pasidairysi aplinkui, pamatysi vien
porel, pasitraukusi nuoaliau. I alies viskas grau, bet tai netikra, tik ior.
Nesiklausau jos, argi tokie apmstymai kyla ne i nusivylimo? Leidiu jai
kalbti. Pasirodo porel. Nuvirsta vienas ant kito prie apverstos valties.

TRISDEIMT ETAS SKYRIUS

Kai grtu stovykl, jau po vidurnakio. Verandoje ant staliuko guli plastikinis
maielis su vaizdo kamera. Tv nematyti, todl isiuniu inut mamai, kad
pasijauiau blogai.
Palapinje randu susukt ratel, perrit raudonu kaspinu, ir nors esu
nusiteikusi j imesti net nepavelgusi (nes puikiai inau, nuo ko jis), vis dlto j
perskaitau.
Atleisk, Alisa, u tok mano elges. Ar radai ant stalo kamer? Itryniau i
lmuko t viet, kur girdti mano odiai. Gaila, negalima to paties padaryti ir
gyvenime. Atsibudus perirti prajusi dien ir itrinti visus nereikalingus
odius, visus dalykus, kuri nenorjai padaryti, visas klaidas. Ir palikti tik
svajones ir jausmus. Tada viskas bt daug geriau. Atleisk, Alisa, juk inai,
galvoju, kad tu ypatinga. Myliu tave.
Staigmen vakaras. Permstydama visa tai, k anksiau galvojau apie
Martin, suvokiu, jog Animatorius supranta, kad kone vis laik elgiasi kaip
prietranka. Tai matyti i jo ratelio ir man lidna: nesu tinkamos nuotaikos, kad
jis mane sujaudint. Tiesa ta, kad jo egzistencin ipaintis mans neveikia ir
neleidia man umirti, koks jis i tikrj. Ir net jei po kvos kauke slepiasi
jautri siela, tai nekeiia mano nuomons apie j, nes stovykloje susitinku tik su jo
kauke.
Keista kario banga uplsta galv ir per nugar nubga virpulys. Isitiesiu
palapinje ikiusi galv, kad matyiau vaigdes, ir perukuoju dien. Galvoju
apie tvus, brol, apie Martin, Mari, Daniel, apie Luk ir man galv auna
nelabai originali mintis: visi jie usidj kaukes, gali bti paprasta kauk tik
akims pridengti, tokia, kuri pritvirtinta prie lazdels, arba gumin, slepianti vis
galv, gali bti labai rkianti arba slepianti kauk. Kai kas turi daugiau nei
vien, priklauso nuo progos, o kai kas pasipuoia ir kostiumu. Kol seku ios
minties sil, neivengiamai tampu savo apmstym auka: o kokia mano kauk?
Kit dien pabundu tardama, kad miegodama verkiau. Akys paburkusios, bet
jauiuosi daug lengvesn. Man jau taip buvo nutik, juokinga naktinio verkimo
pasekm: lieka tik pasekms, skausmo neprisimeni.

Tvai jau papusryiav, sukiojasi aplink main. Federikas sdi prie stalo.
Labas, broli.
Labas, sese.
Kartais taip aidiame.
Taigi?
Kas taigi?
okai?
Ne.
Gerai.
O tu kur buvai?
Grau mokytis.
Neskiesk.
Gerai, pamelavau.
Tai kur buvai?
Mama k nors sak?
Ne.
Tai i kur inai?
inau, ir viskas.
Eik jau.
Maiau tave vakar vakare.
Kur?
Su Animatoriumi, paskui tu pabgai.
A.
A tave pridengiau. Paskui gavo tavo inut ir nusiramino.
O vaizdo kamera?
Pasakiau Animatoriui, kad palikt j ant stalo. Radai?
Vl pamanau, kad ia ne brolis. Turt bti vaikas tik vieno i mano tv,
susiporavusio su gatvs padaua i Neapolio.
Kai mama grta nuo automobilio su maieliu ir klikliu, jos iraika
neskaitoma, vos nesulendu lat, kad ivengiau klausim.
Kaip laikaisi?
Nieko nepadarysi.
Neblogai.
Jautiesi geriau?

Nuo kada?
Nuo vakar.
Gatvs padaua uuodia ore tvyrani tamp ir nueina. Taiau pasirodo
ttis Pantalon ir namelis staiga virsta scena.
Kur vakar dingai?
kvepiu, kad laimiau iek tiek laiko, iekau mamos vilgsnio, taiau vienu
judesiu man skiriamas Arlekino vaidmuo. Laim, eiminink sutinka bti
bendrininke. Ji pasisuka Pantalon ir nutaiso vilgsn: palik j ramybje, paskui
tau visk paaikinsiu.
Gerai, sako Pantalon, po deimties minui ivykstame.
Supypsi mano mobilusis. Gaunu inut: etadien nuo 21 val. regio muzikos
vakarlis Devyniose su puse savaits, kokteilis 4 eurai, DJ ekas vis
nakt.
Nepastamas numeris, bet galbt atsiunt Martina ar Danielis. I kur jie
gavo mano mobiliojo numer?

TRISDEIMT SEPTINTAS SKYRIUS

Kelion po apylinkes svarbiausia per ms atostogas prie jros, nes mes ne i


t, kurie vien prie jros tyso, mes i t, kurie susipasta ir su vietove.
Deimt jau mainoje, i jos dings visas papldimio arsenalas, nes ms
tikslas apylinks. Mama sudar marrut pagal kelioni vadov po Salent.
Federikas su ausinukais. Jam tai bus dar viena panai diena. O a tebegalvoju
apie vakar, praleist su Martina, ir nepasirayt inut. Jei atsiunt ji, bt
aikus draugikumo enklas: jau susipainome, esame draugs, todl tau
praneu apie vakarl. Taiau jei inut atsiunt Danielis, pasekms bt rimtos,
kol kas apie jas neturiu jokio noro galvoti.
Galiau atsakyti uduodama kok paprast klausim, gal taip suprasiau, kas
j atsiunt, bet neinau, ar suveikt, be to, ko galiau klausti?
Pirma stotel: kakokio ventojo kankinio banyia.
N vienas i tv nra praktikuojantis katalikas ir a nesimokiau katekizmo,
nors senel mane pakriktijo vonioje (ji taip sako). Todl banyios lankymas
visikai turistikas ir artistikas. engiame, n vienas nepersiegnoja, stebims
vsa ir aukta nava, paskui apirime paveikslus ir freskas.
Kodl Jzus nirus?
Federikai, mes juk banyioje!
Federikas stovi prieais paveiksl, kuriame vaizduojamas Kristaus
nukryiavimas, prieinu ir a.
Taip, ir man jis atrodo nirus.
Prakauki senukas su lazdele, susiraukljs pietietis.
Pairiau tave, jei kas smegt vin tau rank! aukia pasipiktins.
Senut, turbt jo mona, traukia j u rankos ir tempia prie klausyklos, kaip
girtuoklis tempiamas po duu.
Atleiskite, itas, kol nesikia, nebna patenkintas.
Atsipraau, ponia, ia mano snaus kalt.
O kodl? K jis padar?
Mama neketino aikintis, bet senut j velgia tokiomis didelmis
trumparegmis akimis, lyg laukt pasiaikinimo.
Brolis sako, kad Jzus iame paveiksle labai lidnas.

Senut pasisuka mane, paskui nusilenkia ir patrauko peiais, lyg nort


pasakyti kok slapt dalyk.
is Jzus stebuklingas.
Brolis pastato ausis. kliuvo! Jis visada kietas, taiau kai igirsta kalbant apie
magij, virsta Hariu Poteriu.
Jis atspindi js irdis. Lyg veidrodis, kuris atspindi tai, kas yra viduje, o ne
iorje, venta tiesa.
Senuts odiai man primena kai k, k skaiiau mokslo metais, bet
neprisimenu nei pavadinimo, nei autoriaus.
Vaiuojame keliukais, apsuptais alyvmedi. Pro automobilio lang iriu
kratovaizd, lyg nedmesingai iriau televizori.
I galvos neieina Jzaus paveikslas ir k pasak senut. Man Jzus pasirod
labai lidnas, truput susierzins ir net nirus, taip, truput susierzins ir nirus.
K jo veide velg tvai? Pirandel! Pirandelas su juo kakaip susijs. Ir
Oskaras Vaildas, tik neinau kaip. Juk neilaikiau egzamin. Taigi.
Klasje kalbjome kak apie kaukes. O a kone vis pamok galvojau apie
bendraklasius ir norjau velgti giliau u spuog sluoksnio, u neegzistuojani
bd, baimi ir panaiai. Tada nepamsiau apie tvus, bet dabar suvokiu, kad
ir jie su kaukmis.
Ttis. Jis kaip mekinas, nenekus, ir niekada nesupranti, kada patenkintas.
Dl ios paprastos psichologins analizs (ir kad mes visi su kaukmis) darau
ivad, kad jis, kaip ir visi vyrai, turi savo darb, sav rpesi, svajoni ir
galbt slapt trokim. Galbt jis rao knyg, galbt svajoja vykti gyventi
kalnus, kai tik mudu su Federiku uaugsime.
velgiu motin, ji visa nikusi kelioni vadov, lygina su marrutu, kur
sudar. Prisimenu jos kalbas, patarimus, kaip su Federiku juokavome, ji elgiasi
kaip mama neapoliet, nes per daug nerimauja. Ji niekada nesieidia, tik
juokiasi. Bet dabar galvoju, kad tai jos kauk neleidia jai sieisti, tikriausiai jos
kauk ir yra motinos vaidmuo. Bet juk pirmiausia ji moteris. inau, kvailos
mintys, bet apie tai mstau pirm kart. Mama vyresn u mane dvideimia
met. Kai pagalvoju apie save po dvideimties met, neturiu jokio supratimo,
kokia bsiu, bet tikriausiai tokia, kokia esu, su savo jausmais, trokimais,
baimmis, draugais. Matyt, kai vaikai nebegalvoja apie tvus vien kaip apie

tvus, suvokia, kad suaugusieji taip pat nepasitiki savimi, jie pilni baimi, ir tik
prail plaukai, pasikeitusi figra primena, kad jie nebe vaikai.

TRISDEIMT ATUNTAS SKYRIUS

Lijo vis nakt.


Todl prie jros neiname. Tvai ta proga vyksta miestel apsipirkti. K pirks,
neaiku, net jei ir Alisa, kuri yra supratinga ir tikriausiai budist (neseniai
pasireikusio kritinio mano mstymo padarinys), sako, kad i tikrj pirkiniai
tra prieastis pabti vieniems ir palikti mus, vaikus, vis dien be programos.
Be abejons, ita Alisa budist yra labai valgi ir protinga, taiau vis dien
mane persekioja, ir ilgiau neitversiu.
Mama leidia man praleisti dien ne stovykloje, o papldimyje; o iame yra
baras ir tokia Martina, kuri paskui pasikvies mane piet namus. Juk maytis
melas nesugadins ms santyki, utat leis jai jaustis ramiai. Patikinu, kad
ketvirt jau bsiu namie ir pasimokysiu. Ji skeptikai linkteli galv ir taria: Eik,
eik...
Tuoj po vidurdienio a jau papldimio bare. Dangus apsiniauks, papldimyje
matyti tik jaun usieniei, visi staliukai tuti. Prisiartinu prie baro, bet ir ia
tuia. Einu aplink ir staiga igirstu balsus, sklindanius i trobels, kuri mane
buvo nusivedusi Martina, kai paskolino maudymosi kostiuml.
Bet garsas sklinda ne i trobels. Lyg du mons kalbtsi prie dur.
A negriu namo, eik, neturiu daugiau k tau pasakyti.
Ar btina kelti scenas?
Kol tas kvailys neieis, namo negriu. Kai imesi t kvail, griu.
Klausyk, Martina, a nemaldausiu...
Ir puiku.
Tu negali nusprsti, kas gali gyventi mano namuose, o kas ne.
inai, mama, eik velniop, tu ir tas tavo kokaino maniakas, ir palikite mane
ramybje.
Neleisiu tau su manim taip nekti.
Prajuokinai.
Staiga kakas i baro aukia Martin.
I u namelio pasigirsta ingsniai, dingteli, kad po keli sekundi bsiu
demaskuota kaip nipintoja. Todl nebgu, o einu j pasitikti, lyg k tik biau
atjusi ir jos iekoiau. Ir susiduriu akis ak su Martina ir jos motina, i,

sikibusi dukrai u rankos, seka i paskos.


Oi, atleiskite, sakau abiem. Labas, iekau tavs.
Martina tyli, o jos motina nusiypso.
Nesupaindinsi su drauge?
Martina niekinamai pavelgia motin, bet toji apsimeta nepastebinti.
Labas, atsako man piktai, ia mano mama. O ia Alisa.
Sveika, Alisa.
Kelias minutes nejaukiai tylime.
Na, jau galime eiti? klausia Martina.
Atleisk jai, Alisa, sako jos motina, ypsodamasi parykintomis lpomis,
mes kalbjoms.
A irgi ypsausi ir stengiuosi vilgsniu perduoti visuotins taikos ir supratimo
inut. Tikriausiai Alisa budist ir vl pam vir.
Atleisk jai, Alisa, tyiojasi Martina, bet mano motina kvaia.
Mano vidinis Buda sutrinka.
Taiau Martinos motina tebesiypso, todl a beveik tikra, kad tai susij su
nelaimingu atsitikimu lpas leidiant silikon. Tikriausiai jai paralyiavo veid.
Alisa budist man papriekaitaut u tokias mintis, bet nieko negaliu padaryti,
tik ypsausi dl kvailos padties. Martina spokso mane. Ms akys susitinka
neaprtame take, pakibusiame ore, ir vl grtu vakar vakar, prisimenu jos
verksmus ir pasakojim apie eim. ypsosi, mes bendrininks, paskui jos
ypsena virsta pikta grimasa.
Gerai, ji linkteli galv, eisiu namo pietauti ir pasikviesiu Alis.
Silikonas jos motinos lpose dreba kaip el, o akys velgia mane laukdamos,
kol mandagiai atsisakysiu.
Neinau, kaip elgtis.
Puikiai suprantu, kad esu tik rankis motinos ir dukters kovoje, todl geriausia
bt apsimesti, kad turiu reikal, ir dingti.
Valgysime namie, supaindinsiu tave su antruoju savo tiu, paskui eisime
papldim, saul jau kyioja.
Dl neaikios prieasties mano galva nevalingai linkioja kaip Martinos, kai ji
nori pasakyti taip. Todl ji pirma suvokia, kad a lyg ir sutinku.
Sutarta, sako Martina.
Jos motina vypso ledine ypsena.
Puiku, paskambinsiu eimininkei, kad bsime keturiese.

TRISDEIMT DEVINTAS SKYRIUS

Juk sakiau motinai, kad eisiu pietauti pas draug Martin? Ir einu pietauti pas
Martin.
Jos namas nuo papldimio vos u keli imt metr. Pro geleinius vartus
patenkame ali oaz, kontrastuojani su augmenija u tvoros. vyro takelis
veda prie vynuogienojais apaugusios pavsins, o paskui suka oleandr tunel.
Perjus tunel, pasirodo restauruotas namas: didelis ir senovinis, visas
akmeninis. Pirmame aukte viena siena igriauta ir statyta stiklin iki ems,
pro duris joje galima ieiti tiesiai akmenin basein, juosiam alios angliko
stiliaus pievels.
Mus pasitinka moteris, vilkinti kaip tarnait, suspaudusi delnus, galv
pakreipusi. Kai pasako, kad piets bus patiekti pirm valand terasoje, vos
susilaikau nenusijuokusi.
Vos pamanau, kad pievelje tetrksta dviej lakstani grynaveisli
doberman, i u krmo kaipmat ioka du perkar afgan kurtai ir uoliuoja
link ms.
Mes paplaukiosime, sako Martina.
Vl vieia saul ir pragarikai karta.
Jau dvideimt penkios minuts po vidurdienio, ar uteks laiko maudynms?
klausia jos motina, vislaik ypsodamasi.
Prisimenu mam, ji pasakyt madaug taip: Alisa, nra laiko, juk sulaps
plaukai, be to, reikia padengti stal. Bet ia man nereikia padengti stalo, o
plaukus savo kartu kvpavimu tikriausiai idiovins afgan kurtai.
Martinos motina nueina ir pradingsta name, o a nerimauju kada pasirodys
jos suadtinis.
Liekame vienos.
Atleisk, sako Martina, o a praryju neitart: Na, k tu, niekai, nes
skambt baisiai melagingai.
Tu man skolinga paslaug.
Ji staiga nuvinta. Numeta ant ems skraist ir neria vanden. Kai po keli
sekundi inyra, vis dar tebestoviu ant baseino krato.
Tik nesakyk, kad ir kart neturi maudymosi kostiumlio!

Ne ne, kart pasiruousi, sakau ypsodamasi. Gdinga padtis man


patinka tik tada, kai aplinkui yra moni, kitaip nedomu.
Na, Daniel ir Mari tai ukabint, nes ioji galvoja tik apie save, o jis per
daug sijauts rastafari filosofij.
Bet vis tiek jie malons.
Taip, labai. Neinau, k daryiau be Danielio. Jam teko taikstytis su mano
nesmonmis, taip pat ir Mari, nors ji pati tave gali sutaikyti su pasauliu: kai
tave kankina paranoja, gali bti laiminga, nes kit dien ieis tavo mgstamas
paskal urnalas. Nuostabu.
Pratrkstu juoktis.
Kartais ir a noriau bti tokia...
Kokia?
Tokia, kuri tenkinasi niekais, nenoriu pasakyti, kad ji kvaila ar kad specialiai
laikosi tokio poirio, bet taip jau yra. Ji praktika, greitai vaiuos mokytis
Milan, ji diaugiasi, kad vyksta mokytis Milan, o man tai kvaila.
Pertraukiu j.
Kodl?
Turtum pamatyti, kaip ji sklaido urnalus. Visikai juos panyra. Kartais
sako: Kaip lyktu ir perveria lap. Ji tokia. Jei kas nors nepatinka, veria
kit lap.
Mans netikina i psichologin analiz, taiau tyliu.
Ei, ok vanden!
Gerai.
Ir ai.
U k?
U vakar.
Aaa...
Buvai labai maloni, tikrai.
Ir tu, tu mane irgi iklausei.
Ji nusiypso ir vl paneria. A sudedu savo drabulius ant medinio gulto ir
akmeniniais laiptais nulipu vanden. Matau du akmeninius baltus krslus,
pusiau panirusius vanden. Jauiuosi lyg princes, engianti oki sal. Vis
dlto vanduo per iltas ir ne taip malonu, kaip tikjausi.
ia yra ir povandeninis masaas, sako Martina, matyt, pro akis jai

neprasprdo Vargs Mergaits, k tik patekusios Pil, vilgsnis.


Jga, sakau, nes man trksta odi itam rojui apibdinti. domu, ar kiti
papldimio bare ino, kaip Martina gyvena?
Mari niekada nebus nelaiminga, kalba toliau Martina, lyg ms pokalbis
nebt nutrks. Jeigu jai ko nors reikia, ji stengiasi gauti, tokia ji... be to, jos
namuose tikriausiai maiau visoki nesmoni.
Tai irgi svarbu.
Taip, tiesa. irk, kai k tau parodysiu aidim lavonas baseine.
K k?
Turi ipsti vis or i plaui, nunerti emyn ir isitiesti ant baseino dugno.
Aikindama apie makabrik aidim, ji patenkinta kaip vaikas, o a mginu
dalytis jos diaugsmu nedrsiai ypsodamasi.
Martina panyra po vandeniu ir neria vis emiau, psdama lauk or. Po keli
sekundi isitiesia ant dugno pilvu, kaip ir buvo sakiusi. Spoksau banguot jos
kno kontr prie balto akmens.
Sveika, sako balsas man u nugaros ir a staiga atsisuku.
Ant baseino krato stovi trisdeimtmetis vyras. ypsosi prisimerks
irdamas mane, rankas rms onus lyg supermenas. Jo tamss plaukai
suukuoti atgal, tamsi oda, o maudymosi kelnaits kuo siauriausios, matyt, jam
patinka demonstruoti savo kn.
Labas.
Tu Alisa, tiesa?
Taip.
Turt bti motinos suadtinis, tok j ir sivaizdavau.
A Markas. Puikus baseinas, tiesa?
Taip, viskas labai grau, namas taip pat.
Jau buvai ujusi?
Ne, i lauko atrodo labai graus.
Jei nori, j aprodysiu.
Martina vis dar isitiesusi ant dugno, nejuda. Apima keistas nerimas. Ar dl to,
kad matau Martin, tysani kaip lavonas, ar dl io vyro.
Tyliu nesumodama, k daryti. Noriau panerti ir itraukti Martin.
Tipas stebi mane daugiau netardamas n odio.
Staiga vanduo aplink mane subanguoja ir garsiai nopuodama inyra Martina.
Matei? sako vis dar umerktomis akimis, bet patenkinta iraika.

Neprigrei? klausia tipas.


Martinai prireikia keli sekundi, kad susivokt, kas stovi prieais j.
Aaa, ia tu.
Matau, tu gerai nusiteikusi. Turtum j atsivesti ia daniau.
Eik velniop.
Gera pradia.

KETURIASDEIMTAS SKYRIUS

Tai kartu lankote mokykl? klausia Martinos motina, duodama enkl


eimininkei, kad gali eiti.
Taip, t pai mokykl, tik skirtingas klases.
O tau patinka mokykloje?
Na, turiu pripainti, kad i pradi pajuokavus kvaila pereiti prie tokios
temos. Ne dl to, kad neilaikyti egzamin gdinga, juk taip nutinka, bet vos
pradjus formal pokalb ikart pereiti prie ipainties ne pati geriausia ieitis.
Anapus stalo Martina man meta suprating vilgsn, net koja palieia man
kel.
Jai labai patinka, siterpia. Kitais metais vyks Oksford.
Martinos motinos veidas nuvinta.
Oksford? Tikrai?
Taip, atsakau ir sumiim keiia kuklumas.
Juk nuostabu.
Ir a labai patenkinta. Tai ypatinga galimyb ir proga pagerinti savo angl
kalbos inias.
inoma. Martina, girdjai?
Nuostabu, atsako ji, o a splioju, kaip baigsis i apgaul.
I patenkintos Martinos iraikos (ar manoma, kad jos motina nieko
nepastebi) suprantu, kad reikia ruotis blogiausiam.
Mama, Markai, taria ji ikilmingu tonu, a irgi paraiau praym
Oksford, atsakym turiau gauti rugpjio pabaigoje.
Martinos motina krpteli, suadtinis bejausmis.
Mieloji, puiki mintis, kodl mums anksiau nesakei?
Norjau padaryti staigmen.
Ir tau pavyko! suunku ir juokiuosi palengvjus, nors visi klaidingai
pamano, kad diaugiuosi.
Sdiu prie pamili stalo. Kaip Martinos motina patiki, kad dukt, kuri net
nebaig vidurins mokyklos, galt vykti Oksford ir neinia, k ten veikti.
Manote, tai gera mintis?
Taip, mieloji.

Bet jei nesutinkate, nevaiuosiu.


Martina, tai tavo ateitis ir tave palaikysiu.
Ai Dievui, netrukus Oksfordo tema pamirtama ir mes kalbame apie maist
ir prastus dalykus.
Tipelis valgo tyldamas. Balti markiniai prasegti, kad bt matyti krtins
raumenys. Stengiuosi kaip manydama ir antroje farso dalyje pasakoju apie
papldimius, kuriuose esu buvusi, ir vietas, kurias reikt pamatyti. Jauiuosi
taip pat nepatogiai kaip prie tai baseine.
Kai baigiame valgyti, eiminink nunea indus ir grta su vaisi salotomis.
Tipas nesiliauna mane stebjs. Daro tai nekaltai, kiekvien kart, kai tik gali,
slapia pagauna mano vilgsn, ar persisveria per stal mano pusn bet kokia
dingstimi. Nejaukumas auga, o a kalbu vis su didesniu kariu, pasakoju apie
savo eim, namus, apie stovykl, kurioje apsistojome. Lyg kokiame nesmagiame
susitikime. Martinos motina klausosi ir linkioja vis su ta paia silikonine
ypsena, o Martina stebisi dl tokio netikto mano plepumo.
Staiga tipelis ukalbina Martinos motin, jie trumpai pajuokauja, o Martina
velgia mane klausiamai.
Neinau, k sakyti, vis dar jauiu smeigt tipelio vilgsn ir negaliu paaikinti
kodl. Kakas palieia mano blauzd ir vos nekrpteliu. Pasiiriu po stalu,
nieko nematau. Nevalingai pasisuku tipel, o jis kalba, lyg nieko nebt vyk,
bet jo veide matau ypsen. Jauiu, kaip irdis ima plakti smarkiau, o veid
imua raudonis.
Ar viskas gerai? klausia Martina.
Taip, manau, kad taip.
Regis, jos galvoje mkteli mintis. Ji pasisuka motinos suadtin ir ramiai
ypsosi, nors i tikrj atrodo, kad provokuoja.
Turjau nuspti, Martina sako pati sau.
Ji atsikelia ir numeta servetl ant ems.
Kas yra, mieloji? Kas nutiko? klausia jos motina, o man pasidaro baisiai
gaila.
Tavo suadtinis tikras psichopatas, tai kas! Js abu mane uknisote.
K ia kalbi? Ar iprotjai?
Tipelis beveik patenkintas.
Tu tik pairk, kaip jis mgaujasi! Todl, kad tu n velnio nematai! O tada

Martina pasisuka j: Turtum gydytis, kvaily!


Jis iri j nepajudindamas n raumenlio, o paskui sunabda:
Tu beprot.
Einam, Alisa.
Man nereikia kartoti du kartus.
Atleisk jai, Alisa, pastaruoju metu mano dukra labai nervinga.
Jos motinos odiai suerzina mane kaip keiksmaodis. Turiau ypsotis ir
pasitraukti su Martina, taip pat inau: net jeigu k nors ir pasakyiau, nieko
nepakeist. Bet odiai i mano burnos isiveria spontanikai.
Martinai nieko nra, ji laikosi puikiai.
Mano odiai neprilygsta eidimams, kuriuos stipraus charakterio mogus
bt iliejs ant abiej, bet vis is tas.
Martina ima man u rankos ir vedasi sod. engia greitai, neatsisukdama.
Susirenkame savo daiktus nuo baseino krato ir ieiname pro vartus. Kita jos
ranka ant kaktos, lyg laikyt nenumatyt svor.
Sustojame tik nujusios papldim. Pagaliau ji pavelgia mane.
Atleisk, sako ltai, atleisk.
Tu neturi dl nieko atsiprainti, jis kvailys.
Juk jis lindo prie tavs?
Daugma, manau...
Kvailyst, negaliu patikti, kad atsidriau itame komare! Galvodamas apie
kai kuriuos dalykus, manai, kad tau taip niekada nenutiks. Ir tai, mano eima ir
visos tos nesmons, man neturjo taip atsitikti.
Ir k galiau pasakyti? Todl tik klausausi jos, vesdama j medio paksm.
Ji nesiprieina.
Ir k turiau daryti? Negaliu daugiau taip gyventi, turiu ieiti.
Martina teisi. Ji turi palikti namus. Galbt ji ne tokia praktika kaip Mari,
galbt taip pat pilna baimi. Taiau aiku viena, kai tokia padtis, ji negali bti
laiminga.
O tu galtum ieiti? klausiu netiktai.
Ne dabar, bet jau nedaug trksta. Kai tik sueis atuoniolika, tuoj pat ieisiu.
Ir kiek trksta?
Dar devyniasdeimt atuonios dienos, skaiiuoju jau seniai, bet iki tol turiu
bti su ja, su jais. Nekeniu motinos. Ir bijau tapti tokia kaip ji.
Kodl turtum?

Neinau. Tokia mano baim. Nenoriu vien dien atsibusti ir suvokti, kad
tapau kvaia nupuusia miesione, ir dar alkoholike.
Tai nemanoma.
Taip, inau. Baim nepagrsta logika. Bet sikaliau galv, kad taip gali
nutikti, ir tiek.
Purtau galv.
Gal imintingasis tavo draugas ino koki priemoni nuo baims?
Jos klausimas udega lemput mano galvoje.
Jis turi galyb mini ir teorij, ir toki, kaip veikti baim.
Nusiypsau, nes prisimenu Luko teorij, kaip susidoroti su baime.
Turi?
inoma.
Ir koki?
Lukas sako, kad vienintelis veiksmingas bdas nugalti baim Hario
Poterio burtai.
Martinos veide nuvinta ypsena.
Turjau numanyti, kad bus kakas panaiai...
Yra tokia scena: mokytojas, neinau, kuri burt, aikina mokiniams, kaip
nugalti pabaisas arba tuos, kurie gauna tavo baims pavidal. Jei bijai slibino,
tau pasirodo slibinai, jei bijai rykli, atsiduri tarp rykli.
Ir kokie bt burtai?
Haris Poteris turi slaptaod ridiculus, tarkim, sivaizduok slibin, okant
lambad su mini sijonliu, arba ryklius su dant protezais, ir kai pamatysi juos
vaizduotje, suuk: Ridiculus!
Ir pamojuoti burt lazdele?
inoma.
Paskui nutylame, stovime medio paksmje, u keli metr nuo papldimio.
Martinos vilgsnis smeigtas horizont, mano save, iekau sprendimo.
Nakvok inakt pas mane.

KETURIASDEIMT PIRMAS SKYRIUS

Papldimio baras atsigauna: groja muzika, inoma, regio, keli mons


ukandiauja. Einame maudytis, mgaujuosi gaiviu sriu vandeniu, jros kvapas
pripildo nerves ir nejaukumas, kur patyriau Martinos namuose, dingsta.
Plaukiame tolyn. Martina iriasi, lyg kovot su jra. Matyti, kad judesius
daugyb met lavino plaukimo mokykloje, nors ji su tokiu kariu daro
grybnius, lyg bt lankiusi savigynos kursus. Velkuosi ramiai i paskos varlyte,
kartkartmis panardindama galv, kad atsigaiviniau.
Ai, dkoja, kai ilipame i vandens.
Per danai kartoji ai, tarsi a ypatinga. Trys ai i Martinos t pai
dien. Jei papasakoiau mokykloje niekas nepatikt.
Ir kodl? klausia ji.
Juk inai.
Ne, k turiau inoti?
Juk visi avisi tavim ir laiko tave deive. O a... nenoriu daryti tragedijos, bet
a ne tu.
Neinau, ar labai nortum dabar bti manim.
Oi.
Nesakau, kad noriau bti tavim, bet juk inai. Vaikinai krinta tau po
kojomis, o merginos iri tave susiavjusios.
Ir visi mane laiko liundra.
Na, kai kas sako ir taip, bet, aiku, i pavydo, nes dauguma tave laiko
aunia.
O tau kokia atrodau?
A priklausau manantiems, kad esi auni. (Ir galvojantiems, kad per daug
skundiesi, turiau pridurti, bet dabar ne metas.)
Ak, taip? Ir k darau, kad taip manai?
Neprivalai daryti nieko ypatinga... Patinki, ir tiek.
Taip... piktai ypsosi, visiems patinka tai, kas neegzistuoja ir, na,
nesuprask mans klaidingai, nenoriu pasakyti, kad esu labai svarbus asmuo ar
panaiai, bet veikia ta pati taisykl: smagu ukelti kai kuriuos mones ant
pjedestalo ir laikyti juos ten kaip sektin pavyzd suteikiant jiems vaidmen. Kuo

daniau mons su tavim elgiasi apibrtai, tuo greiiau pripranti bti tuo, kuo
jie tave laiko. Tai kauk.
Jos odiai mano galvoje suskamba kaip skambutis.
Kaip sakei?
Tai kauk, kuri usidedu mokykloje. Mergina, kurios visur pilna, kuri visada
linksma ir kuri turi imtus draug.
Bet juk tai tiesa, juk vis tiek tai tu, kaip ir a esu ta, kuri... Vien kart mane
apibdino taip: Ne grauol, bet ir ne baidykl, ji usimusi savo reikalais,
nepuola visur dalyvauti. Nors toks apibdinimas negailestingas, taiau tai tiesa.
O tu gerai jautiesi, kad kit akimis tu tokia?
Man prireikia keli minui, kol atsakau klausim.
Ne, negerai...
Matai, tu visai kaip a. Tau paskyr vaidmen, juk ne pati j pasirinkai, o jei
pati j prisimei, tai per klaid, ir dabar negali pasikeisti, turi bti ta, kuri...
Ne grauol, bet ir ne baidykl.
Va, negali nieko pakeisti. Kuo labiau stengsiesi pabgti nuo savo vaidmens,
tuo labiau kiti tave stums atgal kaip koki duob: bandysi kapstytis, o kiti tik
pils emes... o dar tas kvailys.
Be tu niekaip su tuo nesusijusi, tai jis kvailys.
Ji nusiypso ir iri mane neskaitoma iraika, taiau u jos velgiu dalykus,
kuri ji man nepasak, ir kai ko nepajgiu suprasti.
Nakvok inakt pas mane, sakau baigdama pokalb, tai neisprs vis
rpesi, bet nors jau ios nakties. Ir dar, kai atskleidei savo paslapt, su manim
gali bti kuo tik nori.
Mano odiai nuskamba per daug rimtai, bet Martinai, regis, vis tiek patinka.
Tu teisi! suunka juokdamasi, lyg staiga nudiugusi. Tik patikk, jei
nusiimsiu kauk, niekas neino, kas gali atsitikti...
Bsiu pasiruousi.
Bet ir tu turi nusiimti kauk, kitaip nesutinku.
Papldimio bare mus pasitinka Rubis, susirauks iri.
Kur buvote? klausia piktai it koks policininkas.
Maudms, atsako Martina. Bet balsas j iduoda.
Rubio vilgsnis rimtas. kart jis nejuokauja.
Nesusipratimai, sako Martina.

Ak... Rubis atsidsta, tikriausiai ino, kokia Martinos padtis.


Eikit sstis, atneiu jums altos kavos.
Tu auksas.
Nortum, ir vl juokiasi Rubis.
Susdusios skio elyje gurknojame kav. Martina traukia vien cigaret
po kitos, taiau daugiau neusimena, kas nutiko. Pasakoja apie savo gyvenim
Milane, apie vaikin, su kuriuo neva draugauja ir kur dabar nort pamatyti.
Nori prasiblakyti.
Staiga ant stalo uoka juodas ekas ir puola Martinai tiesiai glb. Po keli
sekundi pasirodo ir eimininkas.
Kur buvote dingusios? klausia ssdamasis prie ms.
Ilga istorija, atsako Martina.
Nesusipratimai namie?
Madaug.
Na, gerai, tada udsiu dain.
Danielis nueina prie prekystalio, po keli sekundi ugroja muzika ir skamba
anglika daina. Paskui grta prie staliuko italikai dainuodamas dainos tekst.
Nesijaudink, viskas susitvarkys, nesijaudink...
Nei Danielis, nei Rubis anaiptol ne kokie prisitaikliai (padlaiiai), tenorintys
nusitempti Martin lov ar draugaujantys su ja dl neaiki prieasi. Regis,
jie nutuokia apie jos bdas ir neriasi i kailio, kad pakelt jai nuotaik.
Ar ji tai suvokia?
Kaip laikaisi? Gerai? klausia mans Danielis, irdamas it koks
smokslininkas.
Kol dainuoja i dain, man negresia jokie pavojai, taip?
inoma! suunka jis patenkintas. Taip ir yra!
O kur Mari? klausiu dairydamasi aplinkui.
Nujo darytis manikiro. Jei papldimyje vyks vakarlis, nori bti
pasiruousi.
Martina tarsi negirdi, apie k kalbams. Ji velgia jros tol.
Ak, taip, vakarlis, sakau vl galvodama apie inut, bet nesulaukiu
klausimo: Ar gavai mano inut?
Poryt, sako jis, ateik. Tada pasisuka Martin. Marti, ar nortum
vakar likti pas mus?

Lyg k tik prabudusi, ji atsisukdama purto galv, kol odiai pasiekia jos
smegenis.
Ak, ne, ai, ne...
Spju, kad mes tai Danielis ir dar kas nors, gyvenantis su juo stovykloje. Ir
tariu, kad Martina nenori sakyti, jog inakt nakvos pas mane. Savaime
suprantama, kauki taip lengvai neatsikratysi.

KETURIASDEIMT ANTRAS SKYRIUS

Martina ateina stovykl tik vienuolikt, kaip ir buvom susitarusios. Tokiu laiku
mano tvai paprastai jau miega. Nenoriu, kad su jais susidurt, kol kas dar ne.
Susitarme susitikti u vart, nes taip vlai paaliniai stovykl neleidiami,
todl lendame pro skyl tvoroje, visai netoli nuo ms namelio. Beveik pilnatis,
todl matau j aikiai, net jei ia ir nra lemp. Per dideli dinsai ir dukslus
demperis. Lyg mergait, vilkinti tio drabuiais.
Juos man paskolino Danielis, sako rodydama drabuius.
Mane tai nustebina, Danielis ne labai raumeningas, atvirkiai, netgi daug
plonesnis u j.
Atjai ne i nam? klausiu.
Ne ne, negaljau, mama man skambino, bet neatsiliepiau.
Tai k dabar darysi? Tai yra rytoj ir paskui...
Neisiu namo dvi ar tris dienas, paskui griu ir mama apsimes, kad nieko
nevyko, ir nieko nesakys iki kito pamiimo. Taip danai nutinka, turiau
pasielgti kaip tvas, ieiti ir susikurti kit gyvenim, juk k veikti su tokia
motina? Man tik reikia pinig, bet netrukus bsiu pilnamet, uteks, kad tvas
sist pinigus tiesiai man, ir bus tvarka. Gerai, ir kur mes vakar trauksime?
Klausimas mane suglumina ir akimirk pamanau, kad turjau isiaikinti jos
planus prie pasikviesdama j pernakvoti palapin. Ji nori kur nors eiti?
Tikriausiai tikjosi, kad eisime pasivaikioti, kur nors igerti, galbt net
pasigersime, gal net susipainsime su vyresniais vaikinais, o ie maina mus
nuve Le. Mano nerimas virsta juokinga pirmo susitikimo baime, ir staiga
pasijuntu nepatogiai ir niekam tikusi, nebent tobulai tinkanti savo kauks
vaidmeniui.
Sunerimstu, gal Martina ko nors tikisi i io vakaro, kam net itin supratingi
tvai grietai nepritart.
Tai... nori igerti? Nori... kur nors nueiti, neinau, galime eiti ia netoliese
kavin.
stovyklos bar?
Man suiba kibirktl vilties.
Taip, ia yra baras ir staliuk lauke, ir grim visoki yra, galima aisti stalo

futbol...
Tau patinka likeris Montenegro?
Jau buvau benutaisanti suprating iraik, bet dabar nustebusi klausiamai
iriu, nes turiu pasakyti taip dalykui, apie kur anksiau nebuvau girdjusi.
Jis kartus, gersime kart.
Gerai, taip, atsakau ir vl pasijuntu saugi.
Ir aisime stalo futbol, nusijuokia erzindama mane.
Baras pustutis. Tik brelis degusi trylikamei geria kampario kokteilius.
met vos antr kart ateinu bar. Ankstesniais metais visada jame
lankydavausi, ia painojau daugyb bendraami ir vyresni. ia ir
susidraugavau su Animatoriumi, nes jis tarp vis kit neatrod blogai, veikiausiai
blogiausius jo bruous nustelb santykiai su kitais monmis.
Usisakome du stiklus likerio. Vaikinas u prekystalio mane atpasta, o a jo
neprisimenu. Bet pasisveikinu apsimesdama, kad ir a j atpainau.
Visi nuvelginja Martin. Keletas trylikamei nenuleidia nuo jos aki, o dvi
kiek vyresns merginos nibdasi. Galbt neapdairu buvo ateiti su ja bar, juk
paaliniai negali eiti stovykl, bet nenumanau, kaip kitaip praleisti vakar, negi
turiau j udaryti palapinje ir vintant, kol kiti dar nepabud, ivyti.
Likeris kaipmat baigiasi, ir Martina pasilo usisakyti dar, suprantama,
moksianti ji, nes a jos vienia. Staiga mane vl apima nepaaikinama baim,
galbt kalta tik vaizduot, mintyse matau save ir Martin, svirduliuojanias per
stovykl, dainuojanias ir vemianias ant poilsiautoj palapini.
Galiau gyventi stovykloje, staiga sako Martina, galiau ia praleisti
penkis mnesius per metus, pinig turiu, be to, dirbu papldimio bare ir man
gerai. Galiau ir a atidaryti kavin, dar vien papldimio bar.
O mokykla?
Mokykl mesiu. Kam ji man? Neturiu umoj tapti nei advokate, nei
gydytoja, ar imtis kokios kitos veiklos, kuriai reikia diplomo.
Juk tau gerai sekasi mokykloje?
Taip, todl ir isiuniau praym Oksford.
Ak, buvau pamirusi, kad kitais metais bsime Oksforde... K pasakys tavo
mama, kai supras, kad tu tik juokavai?
Martina gteli peiais. Jai nusispjauti motinos nuomon.
Ir k veiksi metusi mokykl?
Juk sakiau, atidarysiu kavin ir taip gyvensiu.

Nors pokalbio intonacijos linksmos, mane glumina, kaip lengvai Martina kalba
apie ateit. Jos gyvenimas kaip aidimas, kai vienaip ar kitaip susitariama. Ms
namuose kalbos apie ateit, universitet ir darb niekada nesibaigia, nuolat
svarstoma, kas bt geriau, kur bt galima daugiau udirbti, kad turtum
dirbti darb, kuris tau i tikrj patinka, taiau turi pagalvoti, kad taip nieko
neudirbsi. Danai tokius pokalbius traukiamas ir Federikas, jis vienintelis
mano isigelbjimas nuo apokaliptini tvo ivad.
Federikas nori bti plaukimo instruktoriumi.
inoma, jo noras nepriimamas u gryn pinig, nes jis dar labai maas.
Todl jis gali netrukdomas sapalioti apie savo vasaras, kai dirbs gelbtoju
papldimyje, ir iemas kai mirks viebui baseinuose. Juokinga, netikroviki ir
niekuo neparemti brolio svaiiojimai apie ateit labai panas Martinos kalbas
apie ateities planus.
Tebesikalbame, sutinku usisakyti trei taur likerio, nes Martina patikina,
kad i paskutin, ir viskas lmuose tai klasikinis sutikimas, paskui kit ryt,
vaizdui staigiai pasikeitus, pagrindiniai veikjai girtut girtutliai tyso ant ems.
Taiau taur i tikrj paskutin ir, kai baigiame gerti, Martina iovaudama
mans klausia, ar man tikt, jei eitume miegoti, nes jai merkiasi akys.
Palapinje kalbams tik kelias minutes.
Per miegus kartais blakausi, jos paskutiniai odiai.

KETURIASDEIMT TREIAS SKYRIUS

Ai, Alisa, jau iauo, todl eisiu, iandien dirbu, usuk, dar kart ai;
pamirau tau pasakyti, kad rytoj papldimio bare bus vakarlis, buiuoju.
Martina.
Kai pabundu, jausmas, lyg miegant buvau primuta. Skauda nugar, veidas
kaista ir sutins. Maniau, kad Martina perspjo, neva per miegus blakosi, iaip,
taip daniausiai ir sakoma, kai ruoiamasi miegoti su kuo nors pirm kart.
Turiu keisti nuomon.
Sakyti, kad miegodama blakosi, n joks Martinos eufemizmas. I tikrj esu
beveik tikra, kad ji visai nemiegojo, o susikaupusi vis nakt mane kankino: ji
umigo beveik i karto ir pasiglem mano miegmai. Tada m sukintis, kol
mane nustm kit palapins pus. O paskui aiki aikiausiai dav man
nuskausminamj ir puol mans muti, todl nieko ir nejauiau.
Ilendu i palapins sukrsta.
Kai prieinu prie stalo, su apmaudu suvokiu, kad abu tvai susitrauk, o brolis
i viso dingo. Prisiveriu sutelkti dmes jaun hobit por, pusryiaujani
prieais ms namel.
Labas, Alisa.
Vyrikos lyties hobitas ino mano vard, todl pavelgiu j dvejodama.
Sveika, sako moterikoji lytis, o a kartligikai rausiuosi piamos kiense
iekodama lobio.
Staiga i namelio ieina mogus ir suka kit pus, o prie mans prieina
pusam moteris, rankose laikydama maiel.
Labas, Alisa.
Ir jie ino mano vard.
Man skubiai reikia kavos.
Atsisdu prie stalo, sipilu kavos ir mginu susivokti, kas a, i kur kilusi ir k
ia veikiu.
Du jauni hobitai geria lat, o du paaug mons nepabaigiamai kuiiasi. Keli
neuronai smegenyse pagaliau, kad ir sunkiai, sijungia ir jau galiu sutelkti dmes
stalo kaimynus.
Vienas i j mano brolis, bet jo iraika labai keista, tokios niekada dar nesu

maiusi. Jis plepus, man tai pavojaus enklas. Kas nors nutiko?
Moterikos lyties hobito nesu maiusi. Jos gis kaip brolio, plaukai viess ir
ilgi, truputis strazdan ant skruost, su dviej dali baltu maudymosi
kostiumliu.
aunuolis! staiga sako hobit ir parodo penkiasdeimties dant ypsen.
Komplimentas brol grina pirmykt vystymosi faz. Jo galva palinkusi vir
stalo, peiai irgi lengvai atkiti. Ar tik jo veide ne ypsena, lyg ir sutriks, lyg ir
patenkintas. Tada ant stalo pamatau kakokius lapus.
Kas, po galais, ia vyksta?
Taigi, staiga sako mama, ssdama prie ms, vakar vent prasids
et, todl iandien eisime stovyklos papldim ir visi gals veikti, k nori, tik
svarbu, kad penkt btume pasiruo.
Hobitai linkioja.
I namelio tvas kak neaikiai sako, igirstu tik kelis odius: punktualumas,
main aiktel, velniava, yra, kaip yra, pietausiu pirm.
Vis dar nieko nesuprantu, o dar tie popieriai ant stalo blako dmes. Ar tik
viename lape ne namelio kontrai po mediais?
Klara, jei nori, gali vakar eiti su mumis.
Maoji hobit vardu Klara.
Ji nusiypso ir linkteli. Federikas kakur iri. Apsimeta, kad negirdjo io
sakinio, tik nesuprantu kodl.
Aiku, ryt man reikia ne kavos, o trij ar keturi smgi kakt, kad
suinoiau, ar koks neuronas pasirengs nuoirdiau bendradarbiauti.
Klara atsistoja, padkoja, manau, u lat, pavelgia brol is nerangiai
atsistoja laikydamas piein ir nueina. Federikas tebestovi su pieiniu, o jo
vilgsnis nuklysta puyn ir sminga neapibrtame take tarp bendr tualet ir
baro.
Staiga visi mano neuronai pabunda ir pradeda aukti.
Negaliu suprasti, k jie sako, nes kalba vienas per kit. Bet esu kone tikra,
kad kuris nors bando man paaikinti, kas yra Klara ir k ji veik su mano broliu.
Vienas neuronas nesidomi iais neprastais pusryiais ir primena Martinos
ratel, kuriame ji man dkoja ir pranea apie vakarl: Pamirau tau pasakyti,
kad rytoj papldimio bare bus vakarlis. Jei Martina buvo umirusi man
pasakyti apie vakarl, vadinasi, an ankstesn inut atsiunt ne ji. O jei ne ji,
kas kitas dar galjo? Aikus atsakymas klausim mane ir igsdina, ir

priveria jaudintis. Per nugar nuvilnija pasitenkinimo virpesys, rytinis stingulys


igaruoja ir jauiu, kaip nusiypsau, tik ar mano ypsena nepanai kvail brolio
vypsn?

KETURIASDEIMT KETVIRTAS SKYRIUS

A stovsiu eilje prie atuonkoj, tu prie grim, o vaikai tegul suranda


staliuk.
Mamai nesuprantama tvo logika, todl tyli, tik kaupiasi, kaip santriai
paniurzgti, kai prane nepritarianti.
Stovkime eilje visi kartu, silo tvui ir galvoja apie geresn sprendim.
Tvas vakar keistai nuolankus. Greiiausiai tai susij su snaus mergina.
I stovyklos ivykome tik pus ei, nors turjome ivaiuoti penkt, o jis
nutyljo. Buvome priversti automobil pasistatyti kuo toliausiai, nes miestelio
gatvs jau buvo sausakimos, o jis dl to nepapurktavo: Todl ir norjau
ivykti penkt. O dabar motina abejoja jo logika, bet jis neprietarauja.
Tinkamas metas jam pasakyti, kad kitais metais vykstu Oksford.
Klara atvaiavo su mumis. Ji pasipuousi: ilgas spalvotas sijonas ir juodi
markinliai. Atrodo, net pasidaiusi.
Stovime aikts, kurioje pilna prekystali, viduryje neapsisprsdami, k veikti,
o tada suskamba mobilusis.
Klara greitai rausiasi rankinje ir isitraukia didel gelton daikt, pana
telefonspyn, tokios, maniau, inyko kartu su karietomis ir dinozaurais.
Kalbdama telefonu, ji sksioja rankas, pasisuka i pradi vien pus,
paskui kit, rodydama objektus aplinkui: varpin, didel balt palapin ir
scen, kurioje stambus vyras patikrina, ar veikia mikrofonas. Ms eimos vyrai
stebi tyldami, o motina stengiasi jausmingai dalyvauti, susirpinusi dairosi. Po
keli minui prisiartina pora, tarsi pastama.
Labas, mama, sveikinasi Klara.
Ir akimirksniu prisimenu raudonplauk moter, kuri gr limonel su mano
tvu, ir vyr, kuris pavert motin tarantelos okja.
Juk kas nors pagaliau ir man galjo paaikinti, kas vyksta ukulisiuose.
Akivaizdu, kad tomis dienomis, kai likdavau stovykloje arba eidavau papldimio
bar, nordama alternatyvi atostog, Federikas nesddavo rank sudjs,
suavjo bendraam ir idrso atsivesti j namus.
Kol tvai sveikinasi, moterys pasikeiia ritualiniais sveikinimosi odiais, o du
hobitai juokauja atokiau, a priversta pamstyti apie savo nemaloni padt a

tik viena be poros. Negaliu liautis galvojusi, kad neporinis pats svarbiausias
bdvardis, apibdinantis kojines, kurios dl savo prigimties linkusios pasimesti ir
kiekviena pasukti savo keliu. Viena pasislepia skalbimo mainoje, kita pakeiia
stali, dar kitos nukrinta nuo diovyklos ar susiporuoja su skirtingomis
kojinmis. mogikosios btybs turt poruotis instinktyviai. Tai turt vykti
natraliai, be pastang ir ramiai. Taiau man visa, kas susij su poravimusi,
nevyksta nei natraliai, nei be pastang ir ramiai.
Ar gali bti, kad i tikrj esu ne mogus, o kojin?
Man buvo dvylika, kai pirm kart ijau su kitos poros kojine. Ijimas
reikia, kad isiaikin abipusius interesus, darniai nusprendme po piet
pasivaikioti parke. Jis atjo ms namus, ir tai buvo geriausia susitikimo
akimirka. Jaudinausi, buvau pasipuousi, o jis elgsi kaip gerai iaukltas
vaikinas: kelis kartus atidar man duris, uleisdavo viet. I pradi itokiam
elgesiui neteiki per daug svarbos, bet paskui dl to kelerius metus gailiesi. O kai
nuvaiavome park, suvokiau, kad neturime apie k kalbtis. Vis dlto kelias
valandas prakalbj apie bei t, mes netgi pasibuiavome, inoma, be lieuvio,
bet grusi namo pasijutau, jei ne nusivylusi, tai ma maiausiai dvejojanti.
Klausiau savs: ia viskas?
Dviej eim sjunga yra naudinga aptariant vakarien. Moterys ir vaikai
sitaiso prie stalo, o vyrai eina pasirpinti grimais. Miestelio aiktje pastatyti
ilgi mediniai stalai. O aplink pilna prekystali, visi kepa, spirgina ir skrudina.
Kai tvai grta prie stalo su dviem padklais, pilnais maisto, laikrodis rodo
pus atuoni, o i uknisanios j iraikos matyti, kad jiems reikjo stovti
nesibaigianioje eilje.
Pasiimu savo patiekal ir valgau.
Staiga matau, kaip motinos iraika nepastebimai pasikeiia ji liudija ne
pavoj, o virsta linksma ypsena. Prie sprando girdiu lames ir pajuntu dvi
letenles, velniai udtas man ant pei.

KETURIASDEIMT PENKTAS SKYRIUS

Regis, sijautei Salentinos dvasi!


Vyrai ir hobitai prie stalo nepastebi nauj atvykli, o mano ir Klaros mama,
sdinios alia mans, iri klausiamai laukdamos, kada paaikinsiu ir
supaindinsiu.
Gerai, keliais odiais turiu pristatyti savo naujuosius draugus ir, viliuosi, jie
neusimins nei apie mano danus apsilankymus papldimio bare, nei apie
rytdienos vakarl, kur, beje, nenutuokiu, kaip reiks isprukti.
vilgsniu stengiuosi paaikinti mamai, kad:
1. Jis yra Danielis, rastafaris, Martinos draugas, merginos, kuri stovi alia jo.
2. Gyvnas, pavaikiojs man ant pei ir nuoks skreit, yra jo ekas
(simbolikai jis ir mano kalts jausmas).
3. Kitas vaikinas, visas tatuiruotas, yra Rubis, jis dirba papldimio bare ir yra
malonus.
Vargu ar mano vilgsniui pavyko perduoti ias inias.
Ir kaip atuonkojis? klausia Danielis, bet atsakymo nelaukia.
Akimis pasisveikinu su Martina ir Rubiu ir jie prieina.
Perimu vadias savo rankas.
ia Martina, Rubis, Danielis ir ponas Marlis, ekas.
Laba diena, ponia, sako Martina.
Rubis kultringai juokiasi.
Mama sutrikusi. Atsistojusi ispaudia: A Alisos motina ir vilgteli kit
stalo pus, bet vyrai taip sijaut pokalb, kad nieko nepastebi.
Sskits prie ms, staiga sako balsas, bet ne motinos ir juo labiau ne
mano, nors esame vienintels, galinios tai pasilyti. Raudonoji Galva duoda
enkl mano draugams prissti prie ms stalo. Danielis su Martina ikart
nesureaguoja kvietim, galbt laukdami mano sutikimo.
Girdjote, k pasak ponia? vietas!
Rubis apeina stal kareivikai ygiuodamas ir atsisda tarp mamos ir
Raudonosios Galvos.
A drebu.

Turtumte jiems atleisti, sako gailestaudamas Rubis, jie nemoka graiai


elgtis.
Mama nusiypso.
Raudonoji Galva pratrksta griausmingai juoktis.
Neiaukljai j, sako it kokia bendrinink.
I tikrj a j neauklju, o mokau juos gaminti kumpius.
Mama nuoirdiai nusiypso, galbt net linksmai.
Raudonoji Galva beveik virsta nuo kds.
Kol Rubis toliau niks gyvai kalbasi su Raudonja Galva, motina uduoda
Martinai prastus klausimus apie mokykl, namus, ar jau buvusi anksiau
Salente, kiek laiko ia atostogaus. Martina mielai atsakinja, atsakymus
keisdama nuoirdiais klausimais apie stovykl, Federik (is pagaliau pastebi,
kad kitame stalo gale kai kas vyksta) ir apie kelion automobiliu, kuri turt bti
labai ilga.
Ji baisiai ociali, tai tiesa, bet maloni ir iauklta, o a inau, kaip motina
vertina tokius dalykus.
Danielis pasisilo pastovti eilje prie maisto, paklausia mamos, gal mes
nortume ko nors kito, ir palieka man pon Marl. I motinos iraikos suprantu,
kokios mintys sukasi jos galvoje: koks mielas, koks mandagus, bet tie plaukai...
Danielis grta po pusvalandio su keliais patiekalais ir dviem soiais baltojo
vyno. Ir motinos mintyse mkteli lengvas nusivylimas dl dviej soi trims
monms.
Ir tvas pagaliau pastebi atvyklius, vilgteli mane, paskui mam ir
galiausiai Daniel.
Js tikriausiai Alisos ttis, tiesa? Labai malonu, Danielis.
Paspaudia rankas.
Mes apsistoj stovykloje alia js, aikina Danielis, nemindamas
smulkmen. Tada nea sot prie tvo, o is atkia taur stebeilydamas
vlinukus.
Raudonoji Galva, iki iol sitraukusi kvail pokalb su Rubiu apie kiauli
mokym, ima taur ir sipila grimo.
Bet... nibda mama, tai j vynas.
Garon! aukia Rubis, pasisuks Daniel. Vyno ponioms!
K tu pasidarei plaukams, kad jie tokie? klausia Federikas.

Patinka?
Neinau.
Jei nori, padarysiu ir tau, truks valandl.
Taip, taip, pasidaryk ir tu taip! linksmai irkia Klara.
Tvas urzgia.
Taip ir sdime prie stalo, gurknojame vyn (a igeriu dvi taures) ir
juokaujame net pavalg. Po treios taurs motina atsipalaiduoja ir kalbasi su
Rubiu, o Danielis persda kit stalo pus tarp dviej vyr ir hobit ir su tvu
pasineria pokalb apie politik.
Atrodo, netikimai pasiruos. Jis ino, k kalba, ir tvas sitraukia, bet ne dl
to, kad Danielis jam atskleist neinia kokias tiesas, veikiausiai jam smagu nuo
minties, kad jaunuolis su tokiais plaukais, jo dukters draugas, nesijaudindamas
kalba apie politik su vyru, kuris galt bti jo tvas.
Pokyiai prie stalo nustumia mane ir Martin pokalbi pakrat.
Neblogai, sako ji kikendama.
Kas? klausiu, nors pati numanau.
itas stalas, puiku. Sunku sivaizduoti, kaip bt susiklosiusi padtis, jeigu
vietoj tavo tv ia bt manikiai... Tikriausiai padtis anaiptol nebt tokia
rami. Tavikiai mieli.
Tai js nuopelnas. Danielis yra pirmas mano pastamas vaikinas, su kuriuo
mano tvas gyvai kalbasi ir kreipiasi j tu, nors tvas net mano drauges
kreipiasi js.
Ar ateisi ryt vakarl?
Noriau, bet... dar neklausiau tv, be to, neinau, kaip griau. Negaliu
grti viena vidurnakt.
Ne bda, sako trukteldama peiais, galsi nakvoti pas mane. Taip man
suteiksi prog atsilyginti. Mama su tipeliu kelioms dienoms ivaiavo Milan,
visas namas ms.
Nebloga mintis. Ir kada bt geriausia prayti mamos leidimo, jei ne dabar,
kai igr keliomis taurmis per daug. Be to, ikart gals padkoti Martinai ir
sitikinti, ar nekils rpesi ir ar jos motina sutinka?
Grdama stovykl jauiu, kad mano eimoje kakas pasikeit. Nieko
nuostabaus, bet tai dar nereikia, kad jeigu jau praleidome kitaip vakar, tai
dabar visi bsime draugeliai ir papldimyje kartu suksime suktinukes. Nuotaika

susijusi su vaidmenimis eimoje, lyg kas bt sumais kortas ant stalo


negirdta neregta santarv. Ttis juokauja su broliu, sdiniu alia jo, jie
nekalba apie seks ar ateities planus su Klara. Kalba visai apie kitus dalykus,
tarsi kiekvienas sakinys bt sudtingas kodas vyr, turini kuo pasidalyti.
Ant upakalins sdyns motina audia pagyras mano draugams. Ji lengvai
kalusi, rytoj ji apgailestaus, kad nujo per toli. Bet kol kas ji nusiteikusi diugiai
ir man tai rodo. Kiekviena pagyra palydima stulbinamais svarstymais apie
Danielio vlinukus ir apie Rubio tatuiruotes. Tiksliau, jei iuos du jaunikaiius ji
bt sutikusi gatvje, bt pamaniusi, kad juodu valkatos. Ir Martina jai
patikusi, nors tariu, kad dl ios ji nra tikra.
Be to, jie grai pora.
Kas?
Danielis su Martina, grai pora, ar ne?
Klausyk, juodu ne kartu...
Taiau vis tiek mieli. Jis toks meilus. Ir mielas, tik tas perukas.
Vlinukai.
Kaip galima taip neioti plaukus, visi susivl? Kokia beprotyb.
Taip neioja rastafariai.
Bet Martina atrodo nieko. Ji isilavinusi, nors per daug neatvirauja. Danielis
energingesnis. domu, o kas Martinos tvai?
Jie isiskyr.
Ak, isiskyr... o su kuo ji gyvena?
Su mama, dar klausim bus?
Gerai, gerai, daugiau neklausinsiu. Buvo labai malons su mumis... inai
k?
K?
Danielis man truput primena Luk.
Kok Luk?
Luk, tavo draug.
Kodl Luk?
Na, neinau... jis truput ekscentrikas, smojingas... neinau, tau
neprimena?

KETURIASDEIMT ETAS SKYRIUS

Yra kelios svarbios taisykls, kuri turi laikytis, kai eini vakarl.
Pirmiausia laikas. Tuo atveju, kai kalbama apie vakarl, prasidedant po
vakariens, kvietime tikriausiai bus pasirenkamos valandos nuo puss devyni
iki
vienuoliktos.
Kas
nurodo
pus
devyni,
nori
perspti,
kad
nevakarieniautumte namie, nes atvyktumte labai vlai, madaug pus
vienuoliktos. Bet i tikrj, jei atvyksite pus devyni, labai tiktina, kad bsite
pirmieji. Pirmiems atvykti nepatartina. Taiau jei kvietime parayta vienuolikta
valanda, vadinasi, i pradi tursite eiti kavin ar kur nors kitur, kad
atvyktumte vakarl po vidurnakio. Bet bna vakarli, taip pat ir papldimio
bare, kai pasitenkinama praneant: nuo septyni. iuo atveju turite rinktis.
Todl geriausia nusiteikti pavluoti valand ar dvi.
eiolikmetei, kuriai galioja komendanto valanda ir kuri turi grti vidurnakt
ar bent pus pirmos nakties, nemanoma laikytis i taisykli. Atvyktumte
pirma ir vakarlio kartyje turtumte grti namo.
Ir ia prasideda Didiausia Istorijos Velniava, kitaip: eisiu / nakvosiu pas t ir
t / inoma, ieisime i ten vidurnakt, vliausiai pus pirmos, taip, jos tvai
sutinka.
I esms to / tos tv nra namie arba, Martinos atveju, tvams nelabai rpi,
kuo usiima j vaikai.
Kruopiai ityrusi padt, nusprendiu nuvykti po devyni dvideimt, tokiu
laiku, kai tamsa yra bendrinink ir galima susirasti vietel tarp moni per daug
nekrintant niekam akis. inoma, negaliu ieiti i stovyklos toki vlyv valand,
nes, nordama nusikapstyti iki baro, turiau eiti papldimiu tamsoje, todl a
priversta pralaukti vis pusvaland u keli imt metr nuo Devyni su puse
savaits.
Sddama ant uolos galvoju apie savo aprang ir vis prisimenu, kaip ruoiausi
vakarliui.
Atidiai perirjusi kuklius savo drabulius, pasirinkau spalvot sijon,
truput hipik (juk einu regio muzikos vakarl), ir apsivilkau juodus
markinlius, aunius, bet i tikrj tinkanius bet kokia proga. Kai pavelgiu
apgalvot stilistin pasirinkim, nutariu, kad esu apsirengusi visikai taip, kaip

ivakarse ventje vilkjo Klara. O juk Klara mano brolio, gatvs vaikio,
mergait.
Utat kai mintyse suku, ko galiau tiktis i vakarlio, pajuntu didiul
pasitenkinim.
Kaip prasta, pradedu nuo Blogiausio Varianto: Martina apsupta imto draug
ir mans beveik nepastebi; Danielis jau girtas ir, kelias minutes pabendravs su
manim, pasitraukia nuoali vietel su mergina, pasipuousia tokiais pat
vlinukais.
Paskui apmetu Tikrovikesn Variant: i pradi vakarlyje laik leidiu su
Martina, bet kai atvyksta daugiau moni, pasijuntu suglumusi, nes esu priversta
laukti, kol ji atsisveikins su kokiu nors tipu, su kuriuo nenorjo prasidti, kad
galiau mgautis akimirka, kai eisime pas j miegoti, bet paskui...
Ir pagaliau Idealusis Variantas: Danielis vis laik praleidia su manim. Kol
okame, Mari man nibda aus: Turi pasilikti! Martina, okanti u Danielio,
prisimerkia pritardama.
Alisa! tai kur tu! Jau pamanme, kad pasiklydai!
Danielis eina prie mans, rankose laikydamas dvi stiklines, lyg tik ir laukt
mans. Turime aukti, kad susikalbtume per visu garsu grojani muzik.
Turjau vakarieniauti su eima! rkiu ir neturdama, k daugiau sakyti,
klausiu: Kaip sekasi?
Puikiai! moni dar nedaug, bet tuoj prisirinks. Jei paskelbi, kad vakarlis
prasideda septint, milanieiai ir romieiai nepasirodo anksiau nei deimt.
ypsausi, lyg sakyiau: Ak, jau tie milanieiai.
Imk, ia tau, mochitas, patinka?
Taip, ai.
sveikat! Dabar griu prie pulto, Rubis mane trumpam pakeit, bet jis turi
dirbti prie baro, kitaip Martina susinervins. Kakur maiau Mari, pasimatysime
vliau!
Turiu papildyti variant sra: Danielis vis vakar leidia muzik, Martina
neioja grimus, o a laik leidiu viena...
Neriu per mini, besigrdani prie baro, ir prie oki muzikos vedjo
gurknoju mochit, ties sakant, grimas labai stiprus.
I tikrj tai niekas neoka, tik linguoja stovdami: vienoje rankoje laikydami
kokteil, kitoje cigaret, rodydami, kiek maai reikia, kad jaustumeisi patogiai.
Prie prekystalio matau Martin, bet ji usimusi, tad nutariu pasisveikinti vliau.

Juk anksiau ar vliau ir ji turs pertrauk.


Nelieka nieko daugiau, kaip tik susirasti Mari, iai paiekai skirsiu vis laik,
kad turiau, k veikti.
Kartkartmis mane apsupa balt dm debesis, inoma, ne smilkalai.
Eiiiii! aukia balsas prieais mane.
Mari, ji viena.
Labas, sveikinuosi ir tikiuosi, kad tinkama taip atsakyti, kai tau sako:
Eiiiii!
Puikiai atrodai, graiai pasipuoei?
Taip... tau patinka?
Mari neatsako, tik pavelgia prisimerkusi, lyg sakyt: Klausyk, mans
nesuavjai.
Maiau kelis mielus tipus, einam, parodysiu.
Braunams per kokteilius, cigaretes ir baltus dm debesis ir atsiduriame
vietoje, i kurios matyti jra ir kur muzika groja tyliau.
K tik atjai?
Taip, beveik. Sutikau Daniel, jis man pasil mochito, o paskui pasidairiau.
Pasil tau gerti?
Taip, tai yra turjo rankose du kokteilius...
Tau pasil gerti. Klausyk, juk liksi vakar ia, negri stovykl?
Taip, nakvosiu pas Martin, taip ivengsiu komendanto valandos.
Mari iri mane mslingai. kart neperprantu, k ji galvoja.
Skms...

KETURIASDEIMT SEPTINTAS SKYRIUS

K reikia skms?
Kodl Mari turt man linkti skms, jeigu nakvosiu pas Martin?
Deja, nra kada jai uduoti io klausimo, nes idygsta du simpatiki vaikinai,
kuriuos Mari norjo btinai man parodyti, bet nujauiu, kad ironikas jos
linkjimas persekios mane kone vis vakar.
Netrukus paaikja, kad mano noras likti nepastebtai nepagrstas, nes
nekristi akis alia Mari yra tas pat, lyg slptumeis u kylani fejerverk. tai
kaip atrodo Mari: papldimio lepets su blizguiais ir karoliukais, atspindiniais
vies, paskui tenka akimis gerokai kilti auktyn, kad pamatytum trumput
aptempt sijonl, tada vl nieko iki bambos, o vir ios mayiai rausvi
markinliai, ant kuri nuo vienos krties iki kitos urayta: 100 % SEXY GIRL.
Netrukus prie ms prieina du simpatiki tipai.
Labas, sako vienas, i tikrj tik jis simpatikas, labai susidomjs Mari.
is pasitikintis savim tipas neieko pasiteisinim, kad umegzt pokalb su
nepastamja.
Kuo tu vardu? klausia.
Gerai bti atsipalaidavusiam, bet galjo sugalvoti k nors gudriau.
A Mari, o ia Alisa.
Malonu.
Ar galtume jums pasilyti grim?
Mari nieko neatsako, tik valikikai nusiypso ir suka prie baro. Abu vaikinai
patenkinti susivelgia, praleidia mane ir seka i paskos.
Nemanau, kad Mari i ties patinka ie du tipai, greiiau jai patinka
meilinimosi aidimas, todl tikiuosi, labai tikiuosi, kad ji ino mandag bd, kaip
reikia atsikratyti pasiliusi igerti vaikin.
Ir mano mochitas baigsi.
Prie baro maiau grsties, todl Martina rko cigaret.
O, vis dlto atjai? Ji ilenda i u baro ir eina prie mans. Maniau,
nepasirodysi.
Martina mane apkabina ir mes buiuojams skruostus. Ji labai linksma.
Sibuoja muzikos ritmu ir patenkinta traukia cigarets dmo. Prie ms prieina

ir du tipai, susidomj nauju veidu.


Ar nra nieko, kad bt galima usisakyti grim? klausia pasiptlis,
valgydamasis aplinkui.
Ne, udaryta, sako Martina.
Ak, udaryta... ir kur bt galima gauti grim?
Pasilenkusi prie mans Martina sunabda aus kak panaiai: Ir kur juos
suvejojote?
Atsakau vien vilgsniu, is vis kalt turt suversti Mari.
Gerai, savo draugms, kartoms pupytms, padarysiu iimt, taria Martina
ir numeta ant ems nuork. K jums pasilyti?
Man kokteil Manhattan, o merginoms...
Kokteil Cosmopolitan, irkia Mari.
Mochito, sakau a.
Antrasis vaikinas, atrodo, negeria. Negana to, kitas vaikinas, kuris turt bti
skirtas man, neapdovanotas kalbos dovana. Prakeiksmas, kad i dviej vaikin
man visada tenka blogesnis, ir vl isipild.
tai, kikena Martina ir deda ant baro tris taures.
O mano kokteilis Manhattan?
Martina gteli peiais ir prisidega kit cigaret.
Paskui aptarnauja du vaikinus rastafarius, jie taip pat usako grim toms, su
kuriomis, manau, k tik susipaino: dvi viesiaplauks, tikriausiai usieniets,
apsitempusios sijonliais ir vilkinios besiplaikstaniais markinliais.
Palyginimas neivengiamas, velgiu ms draugelius: ie truput vyresni, per
daug raumeningi, markinliai per daug priglud, per daug rimti mielai
susikeisiau vietomis. Du rastafariai nesiliauna juoktis, nes vienas j laiko didel
suktinuk, ir jie neusiiaupia.
Staiga muzika ugroja garsiau ir balsas prie mikrofono ragina mini pakelti
rankas. Pasisuku oki muzikos vedjo pult ir matau Daniel, vis
suprakaitavus, vlinukai ukrit ant veido, ant galvos ausins. Prisimenu trei,
Idealj vakarlio Variant.
Ei, einam okti! aukia Mari, traukdama mane u rankos.
Leidiuosi tempiama aiktels vidur, bet per pakeltas Martinos rankas
matau, kaip ji prieina prie Danielio ir oka jam glb. Viena jo ranka ikelta,
akimirk ms vilgsniai susiduria, o jau kit oku alia Mari.
O tie du tipai? aukiu jai aus.

Ek, sako ji ir gteli peiais.


Nepatiko?
Ji nieko neatsako, tik per iaudel siurbteli kokteilio ikalbingas atsakymas.
okame. Jauiuosi keistai lengva. Krta ir mano kakta nusta prakaito
laeliais, mes suspaustos moni, bet man patinka is pasidavimo jausmas.
spdis, kad jei turiau staiga ieiti, vis tiek nevalingai okiau tarp kit.
Man nepatinka okti. iais metais Milane buvau pasiokti tik penkis ar eis
kartus, ir tik dl diskotek. Bet ia viskas kitaip, negalvoju, kaip judu ar kas alia
mans. Negalvoju apie tai, nes muzika groja taip garsiai, kad ugoia visas
mintis. Laikas bga greitai, o mes su Mari tebeokame. Jauiu, kaip gyslomis
teka alkoholis ir galva palengvja. Prie ms prisideda Martina ir iauta ms
lovs valanda, nes atsiduriame vis centre, o tai bet kokiomis aplinkybmis
mane verst jaustis nejaukiai. Bet vakar a keistai rami ir pasitinkinti savim.
Tokia pasitikinti, kad kai Martina dingsta minioje su kakokiu tipu (isipild
esminis mano vakarlio variant punktas), nutariu palikti Mari ir eiti prie baro,
prie kas. Prasibraunu per mini ir atsiduriu prieais Daniel. Pamats mane
nusiypso. A oku toliau u keli metr. Jauiuosi bebaim, begdika, oku
prieais j, oku jam. Jis iri mane, lyg mgautsi reginiu, ir a nuraustu,
taiau nesiliaunu okusi, o netrukus alknes atremiu stal, kur Danielis keiia
kompaktines plokteles.
Tau linksma? klausia.
Linkteliu ir nusiypsau.
Pro al eina Rubis.
Rubi! Ar galtum mane trumpam pakeisti?

KETURIASDEIMT ATUNTAS SKYRIUS

oku su rastafariu vos u keli metr nuo jros. Mano taur vl stebuklingai
prisipild mochito. Netoli turt bti malonus burtininkas, pripildantis tuias
taures. Ir ia muzika skamba garsiai, bet ne taip karta, nes moni reiau.
Staiga kojas man sulapina jros banga mes pakrantje. Abu tylime, bet
nesijauiu nejaukiai. Keista inercija vakar valdo mano veiksmus, kakokia jga,
neturinti nieko bendro su valia ir neanti mane i vienos vietos kit. Netrukus
prisdame.
Ar nieko, jei susisuksiu suktinuk?
Ne ne, inoma.
Tu juk nerkai, tiesa?
Rkiau vienintel kart, kad padaryiau spd tam, kas man patiko.
O nenori man padaryti spdio?
Galvojau apie kitoki taktik.
Ms pokalbio tonas, inoma, itin linksmas. Ir Danielis vakar man labai
avus.
Ir kokia ji?
Nusiypsau ir gteliu peiais.
K reikia, kad Jahvs vieta rezervuota?
Rubis pasak?
Taip, kai uklydau ia pirm kart.
Nieko nereikia, Jahv rastafari dievas.
O tu tiki rastafari diev?
Danielis stipriai ipuia dmus i burnos. A gurkteliu mochito. Malonaus
burtininko n elio. Kokteilis beveik baigsi.
Tai bent klausimlis!
Tiki ar ne?
Nelabai.
Kaip tai nelabai?
Galbt jis egzistuoja kaip ir visi kiti dievai, o gal ne.
Tai tu ateistas?
Ne visai, turiu savo poir iuos dalykus.

Man labai smalsu, koks jo poiris iuos dalykus. Sukryiuoju kojas ir


pasisuku j susidomjusi.
Pasakyti?
Taip.
Man dievas panaus daugiabui priirtoj, jis ivyko atostogauti ir
neinia, ar gr. Mes esame nuomininkai. Tarp nuominink yra toki, kurie
ventai tiki, kad jis sugr, todl jie graiai elgiasi arba apsimeta gerai
besielgiantys, kad neturt rpesi. Kiti tikri, kad priirtojas negr, todl
jiems niekas nerpi ir jie elgiasi kaip panorj. A irgi manau, kad jis
nepasirodys, bet vis tiek stengiuosi saugoti namus. Jeigu jis vis dlto gr, bus
patenkintas ir nepyks ant mans, nes nebuvau jo pamirs.
Oho, isprsta man.
Tai kvailyst?
Ne... nemanau... bet turiu pagalvoti.
Pagalvok, o paskui man pasakysi.
Patylime.
Pakeliu akis dang, bet akys apsiblaususios. vaigds nerykios. Tada
pavelgiu jr, mnulis iki pat horizonto bria lengv vieiant pdsak.
Tu artimas Martinos draugas?
Jis truputl pagalvoja, kilsteli galv ir nuleidia, bet ne mano pusn.
Taip, taip, a jos draugas, atsako, lyg bt lauks tokio klausimo, mudu
pastami jau kelet met.
Js labai patikote mamai. Ji sak, kad esate grai pora, tai tiesa?
Jis atsako ne ikart, gal suprato mano klausim tiksl, nes kikena.
Kai buvome dar maai pastami, buvau simyljs j iki aus, buvo vasara,
ji... juk inai kokia Martina, smarki, paslaptinga, bent jau man taip atrod,
tikriausiai todl ir krausiausi dl jos i proto.
O paskui? klausiu ir visa esybe viliuosi, kad atsakymas bus: O paskui nieko
nevyko.
O paskui vien vakar pasibuiavome ir kelet kart pasivaikiojome kaip
pora. Tada staiga ji dingo, viskas taip ir baigsi. Kitais metais, kai vl
susitikome, ji dirbo papldimio bare ir mes tapome draugais.
Ir apie tai daugiau nekalbjote?
Ne... i tikrj ne, bet mudu geriau vienas kit painome ir supratau, kad po

labai aunios ir savim pasitikinios merginos kauke slepiasi mogus, pilnas


baimi ir... bet galbt tai nieko nerodo.
Ir man toks spdis.
Kartais mane tai gsdina. Ji jauiasi blogai ir per tai tapo egoiste.
Kodl?
Todl, kad visada svarbi tik ji. mons, kurie ilgai jauiasi blogai, tampa
egoistais.
Prisimenu, motina sak, kad Danielis panaus Luk. Galbt juodu abu turi kai
k, kas man patinka. Viskas, k sako Danielis, atrodo kaip ilg apmstym
vaisius, ir tai man primena Luko teorijas.
U nugaros pasigirsta skubs ingsniai ir nutraukia ms pokalb. Danielis
staiga atsisuka kone isigands, o a, pamaiusi Mari, atsistoju. Jos iraika
keista, susirpinusi.
Ei, kas nutiko?
Martinai blogai, ji nualpo.

KETURIASDEIMT DEVINTAS SKYRIUS

Danielis spaudia drgn audin prie skruosto. alio jo sidabrinis ampano


kibirlis, pilnas leduk.
Mane, mus supa daugyb ikalbing vaizd, bet kaip tik is paveikslas traukia
mano akis. Jei jos iokt lauk i kibirlio ir pajt kelis metrus baseino
pakraiu (ia irgi yra baseinas), sutikt mergin, miegani ant sofos
prabangioje svetainje. Bet, vos iokusios i kibirlio, akys ikart grta prie
mans (vis dar truput sukrstos to, kas vyko) ir velgia mano kojas,
mirkstanias vandenyje, sulapus sijono krat, sruogas, ukritusias man ant
kaktos.
Kai Mari mus paauk, ikart nubgome pairti, bet Martina vis dar buvo
neatsigavusi, guljo ant ems ir Rubis j laik u koj. U keli ingsni vienas
i dviej vaikin, kuriuos Mari band pakabinti, tas, kuris, anot Martinos, buvo
nevyklis, servetle valsi prigludusius juodus markinlius, o jo iraika buvo
pasilyktjusi ir pikta.
Kas atsitiko? paklaus Danielis.
Niekas jam neatsak. Rubis su Mari mgino padti Martinai atsigauti.
ita kvail mane apvm!
Tipelis su juodais markinliais baig valytis ir daugiau nebesilyktjo, tik
buvo labai siuts. Danielis pavelg j, lyg sakyt: O tu kas, po velni, esi?,
taip netrukus ir pasak:
O tu kas, po velni, esi?
O kas TU PATS, po velni? atkirto tipas, neabejotinai stokodamas
originalumo.
Isigandau, kad Danielis ataus, jog pirmas paklaus jis. Taiau jis prijo
rytingai ir vyrikai, nesitikjau i jo. Prisiminiau vakar, kai Martina atjo
nakvoti pas mane apsivilkusi Danielio drabuiais, jie buvo jai per dideli. Tada
pamaniau, kad ir Danieliui bt per dideli, taiau vakar jie tiko jam kuo
puikiausiai. Danielis isipt kaip ant mieli atrod lyg sajanas. Pasivaideno,
kad staiga ir jo vlinukai paviess ir pakils kaip skiauter. Trumpai buvo
apsikeista provokuojaniomis replikomis ir tipelis (kaip buvo galima numatyti)
smarkiai stumteljo Daniel. Tuo metu Martina atgavo smon, bet vis tiek buvo

kaip i kitos planetos. Mari pasak, kad turtume parvesti Martin namo,
eisianti ir ji, ramino, es neturiau jaudintis Martina tik per daug igr ir
truput prisidirbo. O tada igirdau vienas po kito smgius, trenksm ir pamaiau
Daniel ir Juoduosius Markinlius susipynusius ant ems.
Alkoholis i mano kno kaipmat igaravo ir mane uvald kiti pojiai,
rykesni i j du: vienas kirto per kelius jis tikriausiai buvo susijs su baime;
kitas kilo skrandyje is dl skuriuojanio jame neaikios sudties miinio.
Parvedme Martin namo, padjome jai ir vl isivemti, tiksliau, padjo
Danielis, jis atrod jau turs gelbtojo patirties. A padjau j nurengti ir
nuprausti. O i tikrj tai sulapinau jai veid vir bid ir kai Danielis j paguld
ant sofos, nurengiau purvinus drabuius ir uklojau antklod.
Kaip tu, viskas gerai? klausiu Danielio, panirusio keist tyl.
Taip... gerai.
Skauda skruost?
Truput.
Parodyk.
Danielis patraukia nuo veido drgn audin ir pasisuka, kad matyiau sumut
viet. Skruostas pamls ir itins. Ne Danielio virus buvo kovojant su
Juodaisiais Markinliais.
Nesupratau, kas, po galais, nutiko Martinai? kreipiu kalb mutyni
prieast.
Nutiko tai, apie k tau kalbjau papldimyje, apie egoizm.
Tai yra?
Martina egoist, nepamsto apie savo elgesio pasekmes, todl paskui
vyksta toki nesmoni.
Keistai skamba ie odiai, juolab jis k tik musi dl Martinos. Klausiu, kuo
ia dtas egoizmas. Galbt Danielis mano, kad nesigulti lov su tais, kas prie
tavs lenda, yra egoizmas? Ne, man trksta ios istorijos detali.
Juodieji Markinliai yra visikas kvailys, aikina Danielis, bent tiek
aiku. Taiau neinome, kas vyko prie tai, tiksliau tu neinai, bet a inau.
inai?
Bent nutuokiu.
Ir?
Tai ne taisykl, bet kartais taip nutinka. Martina ima gerti, plempia daug,
neskaiiuoja, kiek kokteili susipila, bet tikriausiai bent jau vakarlio pradioje

suvokia, kas vyksta. Paskui ateina etapas, kai ji bna girta ir laiminga, per daug
laiminga, lyg apsineusi. Ji bna draugika ir maloni su visais, kol nepasijunta
blogai, o jau tada tampa erzinanti.
Danielis nutyla, merkia audin kibirl su ledukais ir nusiluosto rank
markinlius.
Neprietarausi, jei susisuksiu suktinuk?
Ne ne, kartoju vl, kad patvirtiniau, jog tai mans nesukrs ir nesukels
moralini bd.
Taiau tu turi puiki atsvar, rodau marihuanos maiel, kur isitrauk i
kiens.
Na, ia kitas reikalas, alkoholis blogiau.
I mano dvejojanios iraikos Danielis nuspja, kad tai pirmas kartas, kai kas
nors man sako, kad alkoholis yra blogiau.
Tai tiesa, juk a su tavim kalbuosi, o Martina nuvirtusi ant sofos.
Vienas nulis tavo naudai, sakau.
K?
Tavo argumentas nesiningas, bet kart laimjai.
Kodl nesiningas?
Nes priklauso nuo kiekio, ar ne? Juk ir a griau, bet tai a ia ir kalbuosi
su tavim.
Tada lygiosios. Bet jei pagalvotum, kiek moni mirta nuo alkoholio,
alkoholizmo ir va per nelaimingus atsitikimus, suprastum, kad svaigalai
nuudo kur kas daugiau moni.
Tyliu, tik linkteliu. Noriu, kad toliau man pasakot apie Martin.
K reikia tampa erzinanti?
Ji k nors nusiiri, apsimeta, kad nori bti kartu, staiposi aplinkui, meiliai
iri, o paskui, kai tas kas nors engia ingsn pirmyn, j ignoruoja, o jei jis ir
toliau atkakliai jos siekia, ji susiranda kit ir pridaro nesmoni.
Bet kodl ji taip elgiasi?
Nes nori atkeryti, dabar tai supratau.
Kam nori atkeryti?
Vyrams, nori parodyti paniek vyrams, ir to tipelio markinli apvmimas
buvo gana ikalbingas.
Galbt Danielis teisus. Galvoju, kad Danielis protingas. Ir jautrus. Trys nulis jo

naudai.
Nortum makaron? klausia.
O kelinta dabar valanda?
Kaip tik tinkama makaronams, jie pads atsigauti.

PENKIASDEIMTAS SKYRIUS

I tikrj padsiantys atsigauti makaronai yra tradiciniai su aliejumi, esnaku ir


paprika, tik pagaminti taip, kaip teigia Danielis, kad absorbuot vis alkohol.
Sukrats spageius keptuv, ant viraus jis ubr kelis auktelius duonos
divsli ir mai tol, kol trupiniai, prilip prie spagei, paskrudo. Tada
ubarst baziliko, pridjo alyvuogi ir dar kako, bet itie es nebtini.
Stalas prie baseino padengtas, valgome, geriame kokakol, atrodo, kad ji
geriama kartu su padedaniais atsigauti makaronais. Abu jauiame, kad
naudojams ia padtimi, juk budime prie Martinos, todl mums nereikia joki
pasiteisinim, kad btume kartu. Kalbams, kai tik norime, valgome
neskubdami, tikdamiesi, kad aplinkybs leidia mums leisti laik nesistengiant
jo kuo nors ar kokiais nors odiais upildyti.
Paeiliui einame tikrinti, ar Martina kvpuoja.
Staiga dangus nusidao rausvai ir melsvai.
Tikriausiai man jau metas, netiktai sako Danielis.
Turiau klausti: O kodl?, taiau palaikau j:
Taip, jau metas.
Tuoj iau.
Turiau atsakyti: O kam tai rpi?, bet pasirenku:
Taip, tiesa.
Pairsiu dar kart, kaip laikosi Martina.
Jis pakyla ir nueina svetain.
velgiu greitai vintant dang ir apima keistas lidesys. Jauiu tutum, ji
blakosi krtinje, ir man ima trkti visko: draugi, atostogaujani Sardinijoje,
brolio, susiradusio draug, tv, seneli, mokyklos, kurioje vl visk tursiu
kartoti. Ir Luko, man labai trksta Luko, troktu su juo pasikalbti, papasakoti
jam, k veikiu, k mstau, iklausyti jo pasakojim ir jo mini apie paius
keisiausius dalykus. Todl nutariu: pirmiausia, kai griu stovykl, paraysiu
jam per pokalbi program, nejuokausiu, neapgaudinsiu, kad umirtume
prieikum.
Vir horizonto greitai vinta, o a nepasiruousi pasitikti naujos dienos.
Knarkia, o tai gerai. Kai atsikels, j kamuos nepakeliamas galvos skausmas.

Kita vertus, ji neprisimins beveik nieko, kas vakar vyko.


Ateina laikas atsisveikinti.
Vis dar sdiu prie stalo, kur valgme. Jis stovi u keli ingsni.
A pakylu.
Danielis engia prie mans.
Sustoja prieais.
Na, buvo keistoka naktis, apibendrina. Bet a gerai praleidau laik.
A taip pat... puikus vakaras, iskyrus mutynes.
Paliksiu tave ia vien. Bet jei nori, niekur neisiu.
Ne ne, nesirpink, be to... krisiu ant sofos, mirtu, kaip noriu miego.
Mano galvoje pasigirsta garso signalas, lediniu balsu sako: Atsakymas
klaidingas! Atsakymas klaidingas!
Gerai, tai eisiu.
Taip.
Galbt vliau usuksiu js pasiimti ir eisime kartu prie jros.
Gerai, taip, tik neinau, kaip jausis Martina, bet taip.
Danielis engia dar ariau, tokiu atstumu, kad neabejotinai paeidia
asmenin mano erdv. atstum galima ilaikyti tik kelias sekundes, nes tai
tranzito zona, ir turi k nors daryti sustoti arba eiti pirmyn. Jis pakelia dein
rank, palieia mano on ir udeda j nespausdamas. Galv iek tiek pasuks
pasilenkia prie mans ir pabuiuoja kair skruost. Paskui atsitraukia ir vl
pabuiuoja, kart dein and, bet visai prie lp. Tai buinys ne lpas, nes i
tikrj ten nra lp, bet mintis aiki.
Stoviu n nekrusteldama, kol jis tolsta link oleandr tunelio.
Danieli!
Jis atsisuka.
A tyliu.
Jis per daug toli, kad galiau k nors pasakyti. Net neinau k. Taiau j
paaukiau ir turiu k nors daryti. Prisiartinu, kak mojuodama rankomis ir
nutaisiusi bereikm iraik. Turiu atrodyti, lyg pamirusi pasakyti vien
dalyk.
Reikia daugiau laiko.
Ir vl stoviu prieais j.
I kur gavai mano mobiliojo numer?
Sutrinka dl tokio klausimo. Nenutuokia, kokia a suglumusi. Juk galjau jo

paklausti: I kur gavai tokius graius markinlius?


Nusiypso ir nuleidia galv.
Tu pati paskambinai, kai aptikai mano ek.
Bet juk paskambinau Martinai... ek, ne.
Buvau paliks telefon papldimio bare ir Martina atsiliep. Numeris ant
pono Marlio pakabuio yra mano.
Ak, taip...
Mano klausimas uduotas visikai ne laiku, be to, dar ir kvailas. Pati
paskambinau Danieliui, todl jis ir turi mano mobiliojo numer. Galjau ir pati
susiprasti.
Iekojau taip priimt skambui ir radau tavo numer.
Dar blogiau. Intymus pokalbis virto kriminalistinio tyrimo imitacija.
Kol tylime, stovdami vienas prieais kit, Danielis paima mano rank ir
velgia man akis. is veiksmas mechanikas, po pokalbio apie mobiliojo
telefono paslaptis ir dl toki aplinkybi neivengiamai susinervinusi sukikenu.
Taiau jis jau iri mane rytingai. Ir plaiausiai ypsosi.
Staiga ms lpos susilieia, paskui stabteli. Jo rankos slysta mano klubais,
perbga nugara ir a atsiduriu jo glbyje. Buiuojams, o danguje jau
nebematyti nakties pdsak ir tyl sutrikdo pirmieji dienos garsai. Tolumoje
girdti automobilio riaumojimas, vio garsas, prislopinti balsai. Netrukus jau
grtame atgal, bet neinau, ar jis mane stumia, ar a j tempiu. Praeiname pro
stal alia baseino, engiame nam vis dar apsikabin, einame pro sof, ant
kurios palaimingai miega Martina. engiame pro duris ir atsiduriame tamsiame
kambaryje.
Vis buiuojams, stovdami tamsoje.
Staiga koridoriuje igirstame ingsnius.
Danieli, ar ia js?
Kambaryje usidega viesa.
Durys atsidaro.

PENKIASDEIMT PIRMAS SKYRIUS

Labas, Lukai. (kukli kiaulyt, besisukanti ant vienos kojos)


Labas, Alisa.

Atsak ikart, geras enklas. Gana, pasiduodu. Kas bus, tas bus.
Man trksta tavo nesmoni (veidukas, primerks ak) ir tavs...

Praeina kelios sekunds...


Saugojau jas dl tavs, nes pasakodamas kitiems nejauiu tokio malonumo...
(besijuokiantis veidukas)
Klausyk, jau nepyksti?
A ne, o tu?
Ne ne, kakokia nesmon, elgms kaip kvailiai.
Taip, tiesa.

Praeina kelios sekunds, per kurias sivaizduoju, kad Lukas, kaip ir a, su


didiuliu palengvjimu atsidsta, kad baigsi altasis karas.
altojo karo pabaiga?
Juokinga, kad mans to klausi.
Kodl?
Nes a Berlyne, kaip tik griauna sien. (kupranugaris, linksintis galv)
Berlyne?
Taip, 1989 metais.
Tai grai praeit?
Taip, turjau, nes tai vienintelis bdas suinoti apie altj Jungtini Valstij ir Soviet Sjungos
kar.
Ir k suinojai?
Dar anksti pasakoti. altasis karas vyko Afrikos kartyje.
Nesupratau?..
Amerikieiai ir rusai finansavo prieikas grupuotes Afrikos valstybse, kad paremt sau palankias
vyriausybes, o tos kovojo rus ir amerikiei ginklais.
Taigi karas nebuvo toks altas.
(Archimedas ir lemput) Alisa, tu teisi. altasis karas neegzistuoja.
Paslaptis atskleista. O kur mes kariavome savo kar?
Tai jau tikra paslaptis...

Lukas papasakoja, kas vyksta Milane. Miestas, kaip ir tiktasi, itutjo. Jo


mama gavo savait atostog, todl dabar ir jis gals ivykti, tik dar neino kur.
Ateina mano eil. Papasakoju jam apie nakt, apie Martin, kuriai pasidar
bloga, kaip mudu su Danieliu parvedme j namo.
Tai pakabinai rastafar?
Mudu pasibuiavome, tik neinau, ko tiktis, ir neinau, ko noriu.

tai tokie reikalai. Mes pasibuiavome, tiesa, pasibaigus kvailam vakarui, ir


dabar galiu drsiai pareikti, kad nors ir nebuvau girta kaip Martina, bet
nebuvau ir blaivi. Galbt, kai vl susitiksime, jausiuosi labai nejaukiai, o jis
apsimes, kad nieko nevyko.
Kai Martina pabudusi mus uklupo virtuvje (beje, mes jau nesibuiavome),
Danielis tik keistai pairjo, o Martina teitar: Ak, taiau mano ausyse jos
atodsis skambjo kaip kaltinimas. Buvo aiku, kad tarp ms k tik kakas
vyko. Kitaip k veiktume jos virtuvje et valand ryto ir tamsoje? Tiesa, jie
ne pora, todl nepavogiau i jos vaikino, bet man atrod, lyg biau paeidusi
tariam pusiausvyr. Martina buvo beveik nusivylusi. Lyg btume susikeitusios
vaidmenimis, lyg ne ji sukosi vyki skuryje. Ji pramiegojo vakarl, o visi
domiausi dalykai vyko, kai jos ia nebuvo, tiksliau sakant, kai ji buvo be
smons. Norjau jai visk papasakoti, ivaryti Daniel ir likti tik su ja. Taiau
vl reikjo srbti prajusio vakaro ko. Ji m vemti, o Danielis nusek jai
padti. Tada susirinkau savo daiktus ir grau stovykl. Tvai buvo k tik
atsikl ir ruo pusryius. Stengiausi bti miela ir tvirta, patikinau juos, kad
viskas prajo gerai, kad ilgai nekjoms, todl dabar labai noriau numigti.
Manau, jie kai k nujaut. Gatvs vaikis kikeno panosj...
et valand tvai grta i papldimio, o panel Sumanioji (inoma, a) sdi
paskleidusi nam uduotis ant stalo prieais namel ant rat. I tikrj n
nesistengiu gerai elgtis, nes jie ino tik vien versij, kas nutiko vakarlyje, ir ji
anaiptol neprimena tiesos. Noriu usidirbti tak pati sau, kad rodyiau (tik
neinau, kam ir juo labiau kodl), jog nesu ta, kuri pasigeria vakarliuose, kuri
meluoja tvams ir buiuojasi su rastafariais, rkaniais suktinukes. Apskritai
noriu rodyti, kad nesu Martina ir kad mano eima ne tokia kaip jos.
Turiu tau staigmen! suunka pamaiusi mane mama.

Gatvs vaikis kikena.


Ir nieko neplanuok vakar, priduria motina, lyg galiau turti Koki
Plan iam Vakarui.
Gatvs vaikis linksminasi be saiko.
Tai pasakysite, kas bus?
Atvyks svei.
Ir kas gi?
Atspk.
Neturiu jokio noro splioti, bet mano smegenys daug greitesns u mano
ketinimus ir tuoj pat pateikia kelis variantus.
Pirmas variantas: Lukas paskambino mano tvams ir prasitar, kad jau gali
ivaiuoti i nam ir nort padaryti man staigmen. Bet ikart atmetu
variant, nes prisimenu, kad mano draugas Lukas ne Mik Pkuotukas, nors
akimirk galjau juo palaikyti, jis niekada taip nepasielgt.
Antras variantas: gal ta staigmena ne tokia ir didel, vakariens ateis namelio
kaimynai ir Klara, j avingoji dukrel, susiporavusi su mano broliu. Bet tada
brolis nevengt, turt suakmenti arba drebti (nors tokia tikriausiai bt
mano reakcija).
Treias variantas: vyksime koki nors viet susitikti su kuo nors, bet man tai
nebus jokia staigmena.
Atvyksta seneliai! pratrksta brolis, laimingas kaip trej met vaikas.

PENKIASDEIMT ANTRAS SKYRIUS

Ar tik nebandai prisidegti cigarets?!


Tik vien, lengv.
Tti, praau.
Tik vien, juk inai, cigarets igelbjo man gyvyb.
K tik baigme valgyti. I tikrj prie stalo sdi ir namelio kaimynai su Klara,
o tai rodo, kad bent jau vienas mano variantas pasitvirtino.
Senelio istorija, kad cigarets jam igelbjo gyvyb, yra vienas geriausi jo
anekdot, o nauji sveiai prie stalo jam suteikia teis vl papasakoti i istorij.
Viskas vyko madaug taip:
Per Antrj pasaulin kar anglai buvo pam senel nelaisv ir kartu su
trimis tkstaniais ital buvo nugaben kreiser, skirt kaliniams. Kreiseris
didelis karo laivas, i tikrj jis negabena kalini. Ir dl to kilo rpesi. Kai
vokiei povandeninio laivo radaras pastebjo didel laiv ir vokiei gula
isiaikino, kad ia prieas, paleido kelet torped. Torpedos pataik laivo
trium, kuriame buvo kaliniai, ir dauguma j, daugiau nei du tkstaniai, uvo i
karto. Seneliui slenkant oro vdinimo vamzdiu pavyko pasiekti den. Paskui
vidurnakt jis oko ledin vandenyn, o degantis laivas pamau skendo.
Buvo nuleistos gelbjimosi valtys, inoma, tik angl kareiviams. Vis nakt ir
kit dien senelis mirko vandenyne vis mgindamas sikabaroti kuri nors valt,
bet gaudavo tik smg irklu veid. T ryt daugeliui pritrko jg, dar kitus
sudrask rykliai. Senelis nepasidav tikdamas, kad netrukus atvyks pagalba,
kad vokieiai bus suklyd. Paskui jis pamat plduriuojani ma juod dut
su cigaretmis. Tada nuplauk prie vienos i vali, nuo kurios buvo nuvytas, ir
i nevilties ikl savo laimik: Turiu cigarei! Turiu cigarei! Ir j pam
valt.
Daryk, kaip nori, nenoriu ginytis.
Motina nebesiavi ia istorija. Federikui, atvirkiai, ji labai patinka.
Kiekvien kart nori suinoti k nors daugiau. Kas nutiko, kai pasirod rykliai?
K paskui anglai veik su tomis cigaretmis, ar visi m rkyti? Kada atvyko
pagalba?
Regis, ir Klara nustebinta. Kad senelis u igelbt gyvyb turi dkoti ne tik

cigaretms, bet apskritai rkymui (nes jei nebt buv rimt rkali valtyje,
niekas nebt jo pams).
Jei t dien senelis nebt pamats pakelio cigarei, ir mans dabar ia
nebt.
Ar susipainai su kokiu nors vaikinu? klausia senel, kad pakeistume
pokalbio tem.
Tuo metu suvibruoja mano mobilusis.
Gavau inut.
Senelei tas pyp pyp tolygus atsakymui taip.
Ji susipaino su labai maloniais jaunuoliais, paaikina motina. Mes su jais
taip pat susipainome per vent ir kartu valgme.
Vienas i j su vlinukais! suunka brolis, tas kvailys gatvs vaikas.
Vlinukai? O kas tai? klausia senel.
Ir tu gali juos pasidaryti. Reikia plaukus susukti ryeliais ir atrodys, lyg
turtum dvideimt stor plauk.
Senel dvejoja, o senelis kikena s.
O kitas visas tatuiruotas.
A priversta nutildyti brol smgiuodama, o to jau daug met nebuvau dariusi.
Velnionikai stipriai nybiu jam laun.
Federikas aukia ir juokiasi, o a j paleidiu.
Seneliui jau geriau. Gydytojas jam patar truput pabti prie jros, todl ir
ivyko greitai, traukiniu. Apsistojo viename namelyje, tiksliau vasarnamyje, bet
sako, kad patogus.
Kol stalas ruoiasi prastam susitikimui su limonelu, isitraukiu mobilj ir
skaitau inut. Suinau, kad kit dien tursiu Suplanuot Vakar.
Brolis su seneliu (ir Klara!) aidia kortomis, o a pajuntu praeitos nakties
nuovarg.
Prie eidama miegoti turiu atsakyti inut, bet negalima atsakyti toki
inut paprastai. Kiekvienas odis dmiai inagrinjamas, reikia bti
maloniems, bet nerpestingiems, neturi atrodyti, kad odiai slepia kit prasm.
Tai nelengva. Man dingojasi, kad negaliu atlikti ios uduoties.
Pats metas paskambinti Kiarai Sardinij ir visk jai papasakoti.

PENKIASDEIMT TREIAS SKYRIUS

Permiegojau su romieiu!
Kiara miegojo su romieiu. Neatrodo labai patenkinta, paskui isiaikinu, kad
nesimyljo, nors pokalbio pradioje dl to gyrsi. Kiara yra i t moni, kurie
k nors pasakodami visada perdeda, o paskui pasitaiso.
Pasakoja, kaip viskas vyko, o a itempusi ausis. Ir ne tik klausausi. A atidiai
lyginu ms vakarus. Jos romietis mano rastafaris. Mano buinys, j...
Likome vieni name, nes kiti ijo okius, mes turjome prie j vliau
prisidti. Staiga jis m mane buiuoti.
Lyg niekur nieko?
Na, mudu jau buvome pasibuiav kelis kartus, bet kart jis buvo
rytingesnis. Aiku, norjo eiti toliau.
sibgjo...
Paskui puoliau jam glb ir jis m buiuoti man kakl. O tada jis nusivilko
markinlius...
Jis pats?
Taip, ne pats geriausias bdas, ar ne?
Tikrai ne pats geriausias.
Negali nusivilkti markinli, jei nesi tikras, ar galsi nuvilkti ir mano.
O tu k darei?
Na, irgi nusivilkau, k galjau daugiau daryti?
O jis?
...
Girdi?
O jis atsiseg kelnes ir dar elmikai nusiypsojo.
Noriau pasakyti: Koks kvailys, bet susilaikau.
Nemanyk, kad a jam nutraukiau kelnes.
O k tada darte? i tikrj klausdama apie tai, apie k norjo man
papasakoti, apie permiegojim.
Kiara puola smulkiai pasakoti apie j glamones, kurios, ties sakant, nebuvo
nieko ypatinga, o a galvoju apie vakar su Danieliu, iekau odi, kuriais
galiau pradti savo pasakojim, savo istorij, bet kai ji pagaliau itaria

lemting: O tu?, staiga suvokiu, kad visai nenoriu jai pasakoti apie savo buin.
Su kitu mogumi noriau kalbtis, su kitu mogum turiu pasikalbti. Mudvi
atsisveikiname, paadu parayti jai elektronin laik ir papasakoti naujienas.
Dar kart perskaitau inut.
Labas, Alisa, ai u visk! iandien vakar praleisiu ramiai, gal
pavakarieniaukime kartu rytoj?
Nedaug para, bet ir neturiu jokio noro eiti toli. Vis dlto noriu atsakyti ir
priimti kvietim.
Raau: Su malonumu, buvo ypatingas vakaras, gerai praleidau laik, kur
susitinkame?
Per daug pakilu.
Vl raau: Su malonumu, rytoj eisiu prie jros su tvais. Pasimatysime
septint papldimio bare?
Per daug abejinga.
Labas! Taip, pavakarieniaukime, su malonumu, kelint valand ir kur?
is atsakymas man atrodo geriausias. Neminiu prajusio vakaro, bet ikart
priimu kvietim, leisdama suprasti, kad gerai praleidau laik ir kad bus malonu j
vl matyti. Paspaudiu: Sisti.
Atsakymo sulaukiu po keli sekundi.
Pus septyni papldimio bare. Lauksiu tavs!

PENKIASDEIMT KETVIRTAS SKYRIUS

susitikim traukiu papldimiu ir klausiu savs, kiek kart myniau iuo keliu nuo
tada, kai pirm kart ia jau verkdama. Retkariais prisimenu mirtani
uvdr. Matau akyse, kaip srov j blako pirmyn atgal, nors greiiausiai kokia
uvis jau bus j surijusi.
Kaip mirt reaguoja uvdros? Kitos uvdros galbt n nepastebjo, kad j
draug dingo. O jei ji turjo jaunikli, kuriuos turjo pamaitinti? Ar kas nors
pamaitina uvdros jauniklius, jei ji mirta? Ar uvdros turi bendruomen?
klausim tikriausiai reikt uduoti imananiam mogui, kad suinotum, taiau
i tikrj atsakymai beveik visada nuvilia. Todl veriau tuos klausimus
pasilaikysiu.
Kai priartju prie papldimio baro, saul jau leidiasi u horizonto. Prie
staliuk sdi daugyb jaunuoli, geria al ir valgo bulvytes, taiau Danielio
niekur nematau. Stabteliu prie medins terasos krato ir dairausi. Danielio n
kvapo. Sutartas susitikimo laikas jau prajo, bet dar negalvoju, kad nors ir
adjo, jis neateis, raminuosi jis paprasiausiai vluoja ir netrukus bus ia.
Taiau ir prajus penkiolikai minui vis dar laukiu.
Prieinu prie prekystalio ir klausiu, gal Rubis j mat.
Tikriausiai dar miega stovykloje.
Tikrai?
Jis nustebs iri mane ir topteli, kad turt k nors inoti apie prajus
vakar.
Turjote ia susitikti?
Ne ne, greitai atsakau, atjau pairti, kaip laikosi Martina.
T akimirk dvi rankos i u nugaros mane apkabina ir kakas pakteli
skruost.
Atleisk, kad vluoju!
Taiau pavlavimas maiausia bda, nes mogus, stovintis prieais, k tik
pabuiavs mane skruost, ne Danielis. Rubis, matydamas vis scen ir
pastebjs mano sutrikus vilgsn, suraukia kakt, apsisuka ir grta prie darbo.
Atsisakau bet kokio bandymo susigaudyti, kas vyksta, ir pasiduodu vyki tkmei.
Labas! Kaip laikaisi?

Gerai, gerai, jau atsigavau. Man pasakojo, kad pridariau nesmoni ir kad
js su Danieliu mane igelbjote.
Na, parvedme tave namo, o ten nulai.
Klausyk, ar dl io vakaro nekils bd?
is vakaras? Matyt, praleidau koki inut. Tyliu.
Ateisi pas mane? Mamos ir to kvailio nebus.
Staiga viskas paaikja. Bet neturiu laiko jausmingai sureaguoti i ties
(nusivilti, nes inut para ne Danielis, nudiugti, nes su Martina galiu kalbtis,
kas vyko su Danieliu, isiaikinti, kad telefono numeriai isaugomi to mogaus
vardu, kuriems jie priklauso), reikt bent jau keleto sekundi. Todl man
nelieka nieko kito, kaip tik linktelti, lyg biau suavta ir diaugsmingai
suukti:
inoma!
Sugrimas Martinos namus po vykio su Danieliu man kelia keistus jausmus.
Prie baseino nevalingai iekau ms buvimo ia nakt enkl. Tai, kad j
nematau ir kad i Danielio negavau joki ini, kn keistai dilgioja.
Danielis nepaskambino, nepara jokios inuts ir tikriausiai dar miega
stovykloje. i mintis sukreia. inoma, nebtinai ir kit dien jis turt
apsireikti, bet tikjimas tuo, nors ir trumpai, sukelia neivengiam nusivylim.
Be to, mes juk viso labo girti pasibuiavome baigiantis vakarliui.
Juk nesu pirma mergina, su kuria Danielis susideda bdamas girtas baigiantis
vakarliui. Suprantama, viskas taip galt ir baigtis. Bet odiai mane iduoda:
viskas tai kas? Kas galt baigtis, jei niekas neprasidjo?
Staiga prisimenu vaikin i mokyklos, kur prie dvejus metus buvau
beviltikai simyljusi, ir i atminties inyra aaros, persekiojimas, jo akys ir
balsas. Ne, nenoriu ir vl pakliti toki padt. Pabuiavau vaikin, gerai, ir
viskas. Bet balsas galvoje prietarauja toli grau negerai.

PENKIASDEIMT PENKTAS SKYRIUS

Nam tvarkytoja visk paruo, nereiks nieko daryti.


Stalas, prie kurio su Danieliu valgme, padengtas dviem, bet, pamanau, nam
eiminink per daug nesisteng, tikra likimo ironija.
Einame nam, Martina pasuka tiesiai virtuv (ten mus uklupo ryt) ir
itraukia i aldytuvo butel baltojo vyno.
vakar tik vien taur, jei ne, ir vl nuliu, sako merkdama ak. O tau
kaip seksi?
Gerai, ir a truput igriau, nors nesu pratusi, bet elgiausi ramiai. Kai
nutiko visa ta nesmon, atsigavau ikart.
Nieko neprisimenu...
Gal taip ir geriau?
kart pridariau ne tiek daug nesmoni. Va, kai atsibundi ne savo lovoje
pusnuog ir nieko neprisimeni, tada jau nieko gero.
Taip, tikrai taip.
Svarbiausia, kart viskas baigsi gerai.
Na, sakykim, odis gerai ne tas, kur biau pavartojusi a, bet nemanau,
kad dabar tinkamas metas aikintis.
Tik prisimenu, kad okau su tuo tipu ir man buvo linksma, kad negaljau jo
atsikratyti, o paskui m svaigti galva ir viskas aptemo.
Tu j apvmei, Mari atjo paaukti ms, o tada, na, visa kita tau jau
papasakota. Danielis su tuo tipu susimu, o paskui tave parvedme ia.
Kalbdama suvokiu, kad Martina tikriausiai nenutuokia apie tolesnius
vakarlio vykius ir apie tai, kas vyko tarp mans ir Danielio. Dabar tinkamas
metas jai visk papasakoti. Bet bijau. tariu, tai, kad pabuiavau jos draug, jai
galt bti nemalonu. Nesijaudinu dl to, kad juodu, kaip sak Danielis, trumpai
irtavo. Bet vis tiek jauiuosi kalta. Juk dl Martinos mano atostogos pasikeit,
tik per j susipainau su naujais monmis ir smagiai leidiu laik. Tikriausiai ne
toks turjo bti pirmasis mano ingsnis neturjau susidti su jos draugu.
Klausyk, itariu daug dramatikesniu balsu, nei noriau, turiu tau
prisipainti.
K?

Kai kas nutiko... to negaljau numatyti ir tai... nenorjau, kad apskritai


nutikt, bet nutiko.
Alisa, ar turiau nerimauti?
Ne ne, nieko rimto, bent jau tikiuosi.
Na, tada drok. O a susijusi?
Ne ne, nemanau, apskritai... juk inai, kad mudu su Danieliu tave parvedme
ia t vakar.
Taip, iki ia viskas aiku.
Tada tave paguldme ant sofos ir tu umigai, o mes likome ia, kad
irtume, kaip tu laikaisi, ar prabusi, ar ne.
Martina tyli.
iri mane dmiai ir laukia, kada toliau pasakosiu.
Sdjome ia iki auros. Danielis nenorjo tavs vienos palikti, o a ir taip
biau likusi, bet labai diaugiausi, kad jis neijo, jauiausi saugesn.
Kalbjoms, be to, jis dar buvo sukrstas po mutyni.
Gerai, suprantu, kad tokiomis angomis galiau kalbti vis nakt ir nieko
nepasakyti.
Mes pasibuiavome, sakau ir skubu patikslinti: Ir nieko daugiau.
Js pasibuiavote?
Taip.
Tu ir Danielis?
Na... taip, tai nebuvo numatyta, bet taip.
Ir tau buvo bjauru?
Ne ne, neperengm rib, pasibuiavome, ir viskas.
Ak.
Tau nemalonu? klausiu netiktai.
A tavs nesuprantu. Tu pabuiavai Daniel, buvo puiku, ir kur ia bda?
Kur bda?
Pamanei, kad man bus nemalonu, nes jis mano draugas?
Na, tikriausiai, neinau.
Jis tau sak, kad buvome kartu?
Ne, ne visai. Papasakojo, kad i pradi jis tave vaiksi, o paskui kakas
nutiko.
Taip, prie dvejus metus jis taip kyriai prie mans lindo, kol netekau

kantrybs ir su juo permiegojau.


Paskutinis odis ugula man ausis kaip didiulis akmuo.
i detal Danielis praleido, be to, tikiu, kad Martina ne Kiara. Jei pasak,
kad permiegojo, vadinasi, taip ir buvo. Kartu palengvja dl jos reakcijos.
Martinai nerpi, kas vyko ar kas galjo vykti su Danieliu.
O dabar js kartu, ar js jau kalbjots?
Ne, dar ne, bet galbt susitiksime.
Klausyk, neturtum prisigalvoti rpesi, rimtai, kol nra ied ant pirt,
dl mans kiekvienas gali elgtis, kaip jam atrodo.
Nuraminai.
O kaip viskas buvo?
Staiga ms pokalbis keiiasi. Martina nori igirsti visas smulkmenas. I
pradi a atsargi, nes mans netikino jos savimi pasitikintis veidas, sakantis,
neva kiekvienas gali daryti, k nori, bet kai suprantu, kad ji mans klausosi,
papasakoju, kaip buiavoms, kaip Danielis nekaltai pakteljo skruost, and
ir prie lp ir kaip bgau jam i paskos apsimesdama, kad umirau kai k
pasakyti. Ji klausosi mans patenkinta, kak sako apie Danielio drovum, tris
ar keturis kartus itaria: Koks kvailys! ir ima juoktis.
Nepasakosiu jai apie io vakaro nesusipratim, apie kvietim vakarieniauti ir
kad pamaniau, jog kvieia Danielis, nors, deja, ia buvo jos kvietimas. Ir
nesureikminsiu, kad jis iki iol mans neiekojo, tarsi man to visai nereikt.
Na taip, galbt man paskambins, o gal ir ne. Viskas gerai. Taiau vakare,
grdama stovykl, rankoje laikau mobilj, o galvoje sukasi vienintel mintis:
kodl man neskambini?

PENKIASDEIMT ETAS SKYRIUS

Neskambina. (verkianti kiaulyt)


Niekas. (automatas, audantis or)
(besiypsantis veidukas) I tikrj juk prajo tik viena diena.
Pamatysi, paskambins.
Mmm...
Tu simyljai?
O ne! Na, bet juk pasibuiavome, juk galt paskambinti arba bent atsisti inut!
Tada jam atiduotum visus kozirius.
Bet a juk nieko i jo negirdjau!
Taip, bet netrukus jis paskambins, btinai, o tu bsi ilgiausiai svarsiusi, kodl jis nepaskambino
anksiau, todl tavo balsas bus kitoks. Jis tai supras ir savo rankose turs visus kozirius.
Kai jis paskambins, inoma, apsimesiu, kad viskas gerai.
Neutenka! Turi apsimesti, kad viskas gerai jau dabar, kad btum pasiruousi. Turi nekreipti
dmesio, tai vienintelis bdas.
Kam vienintelis bdas?
Kad neliktum nusivylusi.
Kvailys. (didysis pirtas)
(klausiantis veidukas). Tu visada teisus.
Turiau tave visur vestis.
Na, kai laiaisi su rastafariu, mieliau likiau namuose.
Kvailys. (veidukas, rodantis lieuv) Kaip tau sekasi? Tiksliau: kur esi?
Juokinga, kad mans to klausi. Grau i Kingstono.
Jamaikos sostins?
I jos. Buvau nuvyks paiekoti informacijos apie tavo draug rastafar, bet ten man nieko negaljo
papasakoti, matyt, jis netikras; kai kit kart su juo laiysiesi, gerai pairk, gal ant kaklo rasi
parayta Pagaminta Kinijoje.

Praeina kelios dienos, o i Danielio joki ini. Bet vadovaujuosi Luko


patarimais ir man nusispjauti. Net jei ir nelengva. Kad apsimesiau, jog man
nerpi, turiu leisti laik su tvais, su jais vaiuoti prie jros, nes jeigu nueiiau
papldimio bar, atrodyt, kad jo iekau. O jis neturi galvoti, kad iekau. Kita
vertus, atvyk seneliai pagyvino nuotaik ir suvelnino ms tarpusavio
nesutarimus. Vakarais valgome visi kartu, kartais ateina ir Klara, o a taip
danai nebegalvoju apie Daniel. Skaitau kit knyg Niko Hornbio Kaip bti
geru mogumi. Joje pasakojama istorija apie buvus narkoman; suvartojs
neinia kiek narkotik, jis suprato, kad turi neprast gali padti monms.
Vienintel bda (mano, ne knygos), kad kai skaitau, matau Danielio veid, o ne

to narkomano. Veikiausiai dl to, kad jis taip pat truput kitoks ir sukasi
suktinukes, bet a priversta pripainti, kad galvojimas: Man nusispjaut, man
niekas nesvarbu visikai neveikia.
Nepasakyiau, kad esu labai nusivylusi ar panaiai, juk a ukietjusi Kiaros
teorijos alinink, kaip ir visi mano draugai, ji, regis, turi savo teorij paket.
Pasak Kiaros, dl ko nors gali nusivilti tik kart. Paskui gali simylti, netekti
vilties ir panaiai, bet tai ne tas pat. Nes nusivylimas yra visai kas kita. Taip
nusivili tik kart gyvenime, o man, ai Dievui, jau buvo taip nutik, todl gauni
imunitet. Kuo anksiau tai nutinka, tuo geriau. Panau kiaulyt, nes juk
sakoma, kad daug lengviau ia liga sergame bdami mai, paskui ja sergama
daug sunkiau.
A jau persirgau kiaulyte.
Jei dabar Danielis padaryt man paslaug paskambindamas, bt geriau.
Vien vakar, kai plaunu indus taikydama Luko dzenbudizmo principus
(paskutin kart buvau virtusi kai kuo per vidur tarp Dalai Lamos ir cukraus
vatos gaminimo rangos), prie mans prieina motina, o jos iraika sako:
Turime pasikalbti.
Ar viskas gerai, Alisa?
Taip, atsakau trumpai ir provokuojamai, taip galima sau leisti kalbti tik su
mamomis.
iomis dienomis tu atrodai lidna, ar tikrai viskas gerai?
Taip, tikrai.
Gal nori, bare igertume limonelo ir man visk papasakotum?
Ne vakar... a truput pavargusi.
Na, tada kit kart. Animatorius mans vis klausinja apie tave, kodl kok
vakar negaltum dalyvauti krybinje valandlje? Juk nebt pasaulio pabaiga
ir tos krybos maai, bet susirenka pusgirts stovyklos ponios ir jau vien dl to
bna linksma.
Nesusilaikiusi nusiypsau ir vl pagalvoju apie pasilym igerti limonelo
bare su motina. Bet reikalai gali pakrypti blogai ne tiek dl to, kad biau
priversta isipasakoti, o labiau dl mamos telepatini savybi.
Nebuvai daugiau susitikusi su draugais po vakarlio, ar kas nors nutiko?
Kaip pirtu ak.

Kas nors nutiko su tuo vaikinu?


Vaikinu? Kuriuo?
Su tuo, kuris neioja karius ant galvos.
Mama, tai vlinukai, be to, nieko... ne ne, nieko nenutiko... rytoj ketinau juos
aplankyti, jei leisite.
I tikrj taip kalbjo avarinio tpimo pilotas, nusiteiks prie mamas.
A ia niekuo dta.

PENKIASDEIMT SEPTINTAS SKYRIUS

Sugrau papldimio bar. Nebuvo lengva. Nepasakosiu nei apie io sprendimo


socialinius padarinius ar jausmus, nei kaip sunku tas kelias dienas buvo aplenkti
Danielio stovykl ir neatsidurti per arti baro.
kart neapsimetinju, a ne tokia, kuriai visk nusispjauti. I tikrj neturiu
jokio noro susitikti Daniel, nes prajo jau penkios dienos ir jei jis bt norjs,
bt susisieks su manim. Ir nors is reikalas su Danieliu neturi tsinio, kodl
turiau daugiau nesimatyti su Martina, Mari, Rubiu. Juk i tikrj j ir iekojau:
draug, su kuriais praleisiau vasar. Danielis buvo nelemtas atsitikimas.
Ant uolos pasitiesiu papldimio skar, sikiu ausis aipodo ausinukus ir
isitraukiu knyg, mgausiuosi vienis diena. Aplink tuia, ir man dingteli
mintis degintis be maudymosi kostiumlio liemenls. Bet sivaizduoju, kad
netiktai pasirodo Danielis, grta vienas pasivaikiojs, o a guliu nuoga
krtine.
A ir vl apie j.
Nieko negaliu padaryti.
Galiu kontroliuoti svarbiausias savo mintis, taiau alutins neivengiamai
sukasi apie Daniel. Gerai, po velni, Danieli! Atsiriu liemenl, lengviau
atsidstu, atsiveriu knyg ir skaitau.
I tikrj neskaitau, tik apsimetu skaitanti. Mano smegenis uvalds
vienintelis balsas, jis vis kartoja: Juk nieko blogo degintis be maudymuko
liemenls, tai prasta, niekas tuo nesistebi ir niekam n motais, kad tavo papai
mai, ir net jei dabar pasirodyt Danielis, nenutikt nieko blogo.
Kai balsas taria paskutinius odius, padedu knyg ir suku galv, k daryiau,
jei Danielis tikrai pasirodyt ir pamatyt mane be maudymuko liemenls.
Blogiausia bt, jei puliau prisidengti krtins, be to, jis juk rastafaris, todl
tokie dalykai jo tikriausiai nevaro. Vien dien visai arti papldimio baro
deginosi brelis rastafari ir visos merginos buvo be maudymuko liemenli.
Taip, jei Danielis dabar pasirodyt, neprisidengiau, taip guliau nuogais papais
koks graumas ir kalbiausi su juo.
Gerai, a jau nusiraminusi, todl vl skaitau, kart susikaupusi.
Praleidiu taip valand ar dvi, tada isimaudau (apsivilkusi maudymosi

kostiuml), paskui grtu, atsigulu ant pilvo (bet tik todl, kad taip patogiau...) ir
usnstu.
Sapnuoju, kad grau Milan, ir matau visus su maudymosi kostiumliais,
gatvse, metro, baruose. O a be maudymuko liemenls. Susitinku Luk, jis
vienintelis apsirengs: dinsais, baltais markinliais ir juodu varku, ir a jo
klausiu, kas vyksta, kodl visi su maudymosi kostiumliais. Jis atsako, kad tai
prasta, kad ia tik susitarimo reikalas, ir galiausiai koks skirtumas, su
maudymosi kostiumliu esi mieste ar papldimyje. Tada ima lyti, ir a atsibundu.
Atsimerkiu ir jauiu, kaip keli laai nukrito ant nugaros. Vis dar apspangusi nuo
miego, pasuku galv ir matau daugyb ilg lapi vlinuk, nuo j ant mans ir
varva.
Sveika atsibudusi!
Buvau usndusi.
Matau, bet k ia veiki viena?
Nieko... norjau truput pabti viena.
Tai palikti tave?
Ne ne, lik.
Danielis prisda alia.
Jis visas lapias.
A vis dar be virutins maudymosi kostiumlio dalies.
Nemaiau tavs daugiau papldimio bare. Martina sak, kad buvote vien
vakar susitikusios. Kaip sekasi? Viskas gerai?
Taip, viskas puiku, leidau laik su eima, o tu kaip?
Mano balsas altas ir oficialus.
A Ledin Moteris ir nenoriu usiminti, kas tarp mudviej vyko.
Ir man viskas klostosi, tikjausi tave pamatyti...
tai ir pamatei.
Man jau nepatinka, kad guliu ant pilvo. Nebegaliu daugiau kalbti paklusi ir
perkreipusi galv. Bet negaliu atsissti ir jam pasirodyti be maudymuko
liemenls. Vis dlto staiga atsikeliu neprisidengdama ir atsisdu. Jo reakcija
aiki. Kol guljau, jis nepastebjo, kad esu be liemenls, todl pasisuks mane
tik panairuoja ir, net jeigu tai trunka tik akimirk, ipuia akis. Apsimestinai
nesivarydama imu maudymuko liemenl ir ltai usiriu.
Prisimenu Kiaros pasakojim apie jos glamones su romieiu ir k tik sapnuot
sapn. Esu beveik nuoga prieais vaikin, kur menkai pastu. Jis irgi tik su

kelnaitmis. Bet dabar tai nesvarbu. Taiau esant kitokioms aplinkybms, kad
nusimestum markinlius, reikt gerokai daugiau laiko, be to, visaip galt
baigtis.
Nebesusitikome daugiau, sako Danielis, po to vakaro.
Taip, tiesa.
Negaliu patikti, kad jam utenka drsos taip kalbti. Juk akivaizdu, jis turjo
paskambinti ar parayti inut. Taip turt klostytis reikalai. Jeigu ne a,
nebtume net pasibuiav, todl galjo bent jau pasistengti ir man paskambinti.
Buvo puikus vakaras...
Netikiu ausimis. Jis prietranka. Kaip tik taip pasakyt Martina: Koks
kvailys.
Martina sak, kad tu jai papasakojai.
Taip, papasakojau, sakau ir netrukus smoningai suvokiu, kad ms
buinys tikriausiai tapo vieas.
Isimaudykime?
Regis, Luko patarimai veikia. A laisva, nepavariau jo alin ar panaiai, bet
neturiu noro aikintis, kad ir a gerai praleidau t vakar.
Sdime papldimyje, kol idiname, o paskui jis pasilo man papldimio bare
igerti alaus. Sutinku ir stengiuosi elgtis ne altai, o nuoirdiai. Atsileidiu,
turjau penkias dienas ir veikiau pykt dl to, kad nesulaukiau skambuio, ir
nors dabar pasiruousi nusileisti ir visk apgalvoti i naujo, pradsiu tik ingsnis
po ingsnio: alus papldimio bare? Tebnie alus.

PENKIASDEIMT ATUNTAS SKYRIUS

Papldimio bare mes ne vieni. Taip tik geriau. Man nereikia kontroliuoti savo
jausm ir galiu laisvai kalbtis su Mari ir Rubiu.
Mari niekaip nenuslopina nevalingo smalsumo, i mano vilgsni mgina
suprasti: Kas, po velni, tarp judviej vyksta? Lyg a galiau padaryti taip,
kad visi sdintys prie stalo sustingt, iskyrus Mari, ir jai papasakoti, kaip
klostosi reikalai.
Su jais ikart pasijauiu pakilios nuotaikos ir neki. Juokauju su Rubiu,
kalbuosi su Mari, gurknoju al, valgau bulvytes, i vis jg stengiuosi pastatyti
trij keturi metr betonin sien tarp savs ir Danielio. I ties neturiu toki
ketinim, bet suvokiu, kad kaip tik taip elgiuosi.
Kai igeriame al, pabendrauju su Martina. Ji prisidjo prie ms nordama
surkyti cigaret, paskui sakau, kad jau turiu eiti, kad tvai laukia grtanios
vakarienei.
Atsistoju, atsisveikinu ir nueinu.
Dar spju igirsti, kaip Mari kak sako Danieliui, o Martina nusikvatoja.
Kaip tik ketinu aplenkti nedidel ikyul, skiriant abiej stovykl lankas, o
tada mane uduss pasiveja Danielis: vienas nulis mano naudai.
Ar paaikinsi, kas nutiko?
Nieko, atsakau dirbtinai ramiu tonu.
Nebenori mans daugiau matyti, ar kas?
Puikiai inau, kad reikia gerai suaisti klin. Ir betonin siena griva,
taiau yra skirtingi bdai nugriauti sien, kuri pastatyta skubant. Viskas
priklauso nuo to, kuri pus driokstels griuvsiai. Lukas buvo teisus man
patardamas bti abejingai, todl jauiuosi daug stipresn, tik ar neatsitiks taip,
kad ilgainiui is barjeras pakenks tik man paiai. Be to, Lukas, be mans, tikrai
negali pasigirti didele asmenini santyki patirtimi.
Palieku ramybje Luk ir nusprendiu klausytis tik savs. A vienintel inau,
kas vyko, ir galiu nusprsti, k daryti toliau.
Nedarau nieko. Nusiypsau.
Kodl taip elgiesi?
Et... nenoriu apsimetinti. Norjau tave pamatyti, tikjausi, kad man

paskambinsi ar paraysi inut po tos nakties...


Tu teisi, bet...
Pala. A nekeliu tau scenos. Tiesiog buvo neaiku ir neinojau, k galvoti.
Gerai, gerai, suprantu, suklydau, bet juk tai nesvarbu, rimtai.
Noriau atsakyti: Dl ito leisk sprsti man, taiau veriau ukasiu karo
kirv, nes smalsu, k jis man pasakys. Todl tik paklausiu:
Ir kas toliau?
Jei tik, inoma, nori, a mielai su tavim kur nors nueiiau, apie tai galvojau
iomis dienomis ir tikjausi sutikti tave papldimio bare, maniau, viskas turt
vykti natraliai, o dabar kakoks nesusipratimas... Gerai, nieko, tu rytoj laisva?
Juokiuosi, nes man juokinga.
Klausyk, tu pamis, sakau per daug meiliu balsu.
Ir kaip tik dabar, prajus tiek laiko, to net nesitikjau, imu suprasti, kokiam
moni tipui priklauso Danielis.
Kodl pamis?
Nes tai tiesa, juk nieko nevyko, o tu nori visk isprsti... taip, neinau kaip.
Ne ne, negalvok kaip, veriau pagalvok, ar nori eiti kur nors su manim. Jei
nori, puiku. Visa kita nesvarbu.
Jis teisus, bet itaip viskas per daug paprasta.
Per daug paprasta.
Taip, paprasta, ir viskas, juk dl to tik geriau?
Danielis prieina visai arti ir kalbams irdami vienas kitam akis. Jau
nepykstu ant jo, nors niekada ir nepykau.
Tai, kas svarbu, vyksta dabar...
Regis, jis kalba rimtai. Nesakau, kad mane simyljs, bet nori ir vl drauge
kur nors nueiti. Todl galiau engti ingsn ir tai padaryti naudodamasi jo
paties taktika.
Gerai, supratau tavo poir. Bet turjai man paskambinti ar parayti inut,
juk taip elgiamasi.
Atleisk, bet prisimink laikus, kai nebuvo mobilij. Tu btum atjusi
papldimio bar mans iekoti, nes tai vienintel galimyb mane pamatyti, ir
nebt io nesusipratimo.
Nekeniu toki kalb: jei nebt mobilij. Bet mobilieji irasti ir dabar visi
keistuoliai emje taip msto, bent jau tie, kurie juos turi. Ir Danielis j turi.
Na, jei nebtume turj mobilij, pats btum galjs ateiti mans iekoti...

Jis kaip vaikas, kur k tik ibar mokytoja ir kuris neino, k sakyti. A
jauiuosi stipri. Laikau rankose peil. Laikau rankose vis peili rinkin. Taiau
jis mane pabuiuoja, tiksliau nutildo mane buiniu. Lygiosios.

PENKIASDEIMT DEVINTAS SKYRIUS

Kit dien Danielis atvaiuoja mans paimti aplamdytu motoroleriu, bet jo


sdyn didel ir grai. Vaiuojame keliuku, o paskui neriame tolyn, ias
apylinkes su tvais esu pravaiavusi daugyb kart, bet kart visk matau kitoje
viesoje.
Kai paklausiu Danielio, kur vaiuojame, jis tik gteli peiais. veikiame
kilometr po kilometro kaitinant saulei, tarp alyvmedi ir vynuogyn. A j
apsikabinusi ir man tai patinka.
Tegul mus veda kelias, atsako kaskart, kai nekantraudama paklausiu: O
dabar kur vaiuojame?
Toks atsakymas, mano galva, labai keistas. Jei ia bt Lukas, tikriausiai j
bt aplenks traktoriumi (nekantrauju jam apie tai papasakoti). Bet kol kas a
itin tolerantika. Danielis tuo neabejoja. Aklai pasitiki keliu, kuris j nea, mus
nea, tolyn. Paskui sustosime bare, kakas pasilys igerti ar apsilankysime pas
senuiuk, kuri neatstos, kol neperirsime jos mirusio vyro nuotrauk.
Saul vis dar auktai danguje, tolumoje pasirodo mlyna juosta.
Isimaudykime? klausiu.
Reikt.
Nevaiuojame pirm pasitaikius papldim, randame ma, apaugusi
lank, joje n gyvos dvasios. Lyg viskas bt sustyguota, tarsi bt manomas
tik is vienintelis planas, sukurtas tobul sutapim. Ir net jei Danielio kartojamas
odis reikt sunkus mano kantrybs ibandymas ir nelengva susilaikyti nuo
deimt ar penkiolikos tkstani sarkastik juokeli, zujani galvoje, turiu
prisipainti, kad man patinka, labai patinka nieko negalvoti ir bti veiojamai.
Maudoms ir plaukiame prie akmen. Netgi randame urv, einame ir
aptinkame ma papldim, paskendus prieblandoje. Ir ia jis mane buiuoja
rytingai, lyg pagaliau bt pams visk savo rankas.
Paskui grtame krant, isitiesiame saulje ir buiuojams, o saulei nyrant
u horizonto vl motoroleriu skriejame tarp oranine spalva nusidaiusi
alyvmedi.
Kit dien ir vl leidiame kartu, kart papldimio bare.
Danielis labai meilus, juokiasi, poktauja ir vis savo dmes skiria man. Kas

is kavalierius rastafaris, kuris anksiau net nedrso mans pabuiuoti, o


dabar?.. Nenoriu ubaigti klausimo, nes k galiau pasakyti, bijau to, kas
galt vykti. Jauiuosi, lyg biau kaip Sekso ir miesto veikjos, kurios,
susipainusios su joms patinkaniu vyru, kaskart priverstos j palikti, nes
nedrsta mylti ir bti laimingos.
Tikriausiai tokia ir mano baim. Rizikuoju, kad dings visi mano skundai,
nublokti netiktos laims, inau, tai turt bti geras dalykas, taiau kartu
pasigendu nesaugumo ir vieniumo jausmo.
Ir kitas dienas laik leidiame kartu: i Danielio gaunu ini vykdama prie
jros su tvais, jis man skambina vakarais, siunia inutes. Mudu kalbams,
nesiliauname kalbj apie visk: apie mane, j, apie rastafari judjim, apie
diev, kuris yra daugiabuio namo administratorius, apie ms tvus ir ateit, ne
apie mudviej ateit, nes n vienas nesame pamets galvos, o apie tai, ko
nortume, k sivaizduojame.
Tarsi kokia vaigd visada parodyt, kur eiti, tiksliau lyg sakyt eiti ir
niekuo nesirpinti. Ir ita vaigd, kaip ir kiti dalykai, man ima patikti.
Tu manai, kad tai manoma?
Kas? Kad viskas vykt nieko neplanuojant?
Taip.
Taip, manoma, dauguma ital daininink taip mano.
(klausiamas vilgsnis)
Tegul vyksta tai, kas turi vykti... arba: pasaulis tau pataria galvoti apie sveikat, nes yra kakas,
kas pasirpins viskuo kitu.
Iren Grandi ir Ligabu.
Taip. Juk inai, man Ligabu yra pats garsiausias iandienos filosofas.
inau, pasakiau t ir Danieliui.
Tikrai?
Taip, jis maai k ino apie Ligabu ir neman, kad jis toks filosofas.
Negi nori pasakyti, kad Danielis visikai nesupranta ironijos? Tai man nori pasakyti?
(lieuv rodantis veidukas) Ne, tai tu nesupratai! Be to, tu nesi ironikas, apie visk galvoji rimtai...
I ties taip. Tu teisi. Viskas yra tiesa.
(besijuokiantis veidukas)
Tu patenkinta?
Manau, taip.
Manai?
Nenoriu per daug sijausti.
Kodl?
Kodl... tu pavydi?

(raudonas veidukas su velnio akmis, grieiantis dantimis)


Kvailys! (besijuokiantis veidukas)
Diaugiuosi dl tavs, bet pasakyk rastafariui, jei blogai elgsis, turs reikal su manim...
Pasakysiu. Kur esi?
Las Vegase.
Oho!
Taip, tuokiuosi. Matydamas, kad tu usimusi, nutariau ir a kai k nuveikti.
Puiku, o kas toji laimingoji?
Laimingasis.
Ak, tai vyras?!
Taip, galiausiai pasirinkau vyr, bent jau galsime keistis drabuiais ir taip sutaupysime.
Na, inoma, kaip man neatjo galv!
O turtum pagalvoti.

EIASDEIMTAS SKYRIUS

Alisa, tu usisvajojai? klausia brolis, tiksliau apsimetlis brolis.


Tik msiau.
Pirm kart baims priepuolis mane itiko, kai dar nebuvau n deimties.
Pasidingojo, kad mano gyvenimas yra netikras, kad visi tai ino ir visi vaidina
tam tikr vaidmen. Tvai, draugai, visi, net ir mons gatvje. Nenutuokiau, k
jie veikia, kai mans nemato, bet buvau sikalusi galv, kad kai pasirodau, visi
ino, kas esu, ir vaidina savo vaidmenis. Nes visi buvo dl ko nors naudingi. Jei
mokytoja man paraydavo ger paym, tai buvo kakam naudinga, jei
atostogauti vykdavome koki nors viet, vadinasi, to irgi kakam reikjo.
Niekas nevykdavo atsitiktinai, viskas buvo suplanuota dl kokios nors
prieasties tam, kad eiiau reikiamu keliu ir reikiama kryptimi. Mano baim
nebuvo susijusi vien su manim, manau, tai susij su kolektyvine pasmone ar
panaiai. Nes paskui pasirod lmai Matrica ir Trumeno ou ranuotesn
tokio apsdimo versija. Bijau atsidurti tunelyje ar greitkelyje be nuova, ir net
jei manau, kad tai paranoja ir neverta tam eikvoti protins energijos, kaskart j
vis prisimenu ir leidiuosi vadovaujama io ikreipto vaizdo. Todl klausiu: koks
Danielio vaidmuo mano gyvenime? Kam jis reikalingas? Kur jis mane nuves?
iomis dienomis tvai man suteikia daug laisvs, o tai nedviprasmikas enklas,
rodantis, kad Danielis man reikalingas.
Federikas purto galv, leisdamas man suprasti, kad esu beviltika, ir rodo
man vien i savo pieini.
Tau patinka?
Sdime prie stalo prieais namel ant rat. Tvai ivaiav su seneliu, jam
reikia pamatuoti kraujo spaudim, bet netrukus turt grti.
iriu piein.
Tai pirmas kartas, kai Federikas nei i io, nei i to rodo man savo piein.
Federikai, jis puikus!
I tikrj. Dar ne meno krinys, pieinys nupietas tuinuku, taiau labai
graus.
Federikas nuleidia galv ir kikena.
Patinka?

Kaip taip sugebjai?


Imok senelis.
Aiku, bet juk nerodei joki gabum.
Senelis man patar, kaip atsistojus vienoje vietoje stebti daiktus ir juos
nukopijuoti.
Jei to pakakt, nebt nei meno mokykl, nei tapybos kurs.
Jis sako, kad meno mokyklos nereikalingos, tinkamos tik laikui praleisti ir
stipendijoms lugusiems menininkams mokti.
Senelis apie kai kuriuos dalykus turi griet nuomon.
Ar turi daugiau pieini?
Federikas itraukia ir paduoda man nuo popieriaus lap isiptus aplank.
Vartau pieinius, visi labai gras. Jau kelios savaits Federikas stebi ir pieia
kiekvien daikt, o a nieko nepastebjau. Jis nupie namel ant rat ir staliuk
prieais, turklus ir jr tolumoje, ms namus Milane, savo klas, gatv ir
automobilius, kurie matyti pro ms langus. Viename pieini pavaizduota
besiypsanti mergait, tiksliau, ia daugyb pieini, kuriuose pavaizduota
besiypsanti mergait. Nujauiu, kad juose Klara, net jei ir sunku nuspti.
moni veidai neryks, o daiktai daniausiai pavaizduoti netikrovikai, taiau
vis tiek primena daiktus. Stalas i tikrj yra stalas, ir kiti daiktai, ir jra, nors
viskas pavaizduota labai paprastai.
Senel sako, kad a primityvistas.
Igirdus od primityvistas mano galvoje mkteli, kad is odis turt bti
susijs su meno istorija, taiau nieko negaliu prisiminti.
Nes pieiu daiktus taip, kaip juos matau ir kaip suprantu, tai yra
primityvizmas.
Akimirk brolio pieiniai atitraukia nuo mini apie savo baim ir Daniel,
paskutiniai odiai ne tik parodo, kad trylikametis daugiau u mane nusimano
apie meno istorij, bet ir vl primygtinai sugrina prie ankstesni mini. Ir
apie Daniel. Danielis teigia: Sek keli, leisk, kad jis tau rodyt, kur eiti, Iren
Grandi sako: Tegul viskas vyksta taip, kaip turi vykti, Ligabu i esms msto
taip pat ir pagaliau brolis teigia, kad pieia taip, kaip jam ieina. odio
primityvistas esm man dar neaiki, bet pamau gauna kit prasmi. Dingteli,
kad ir Danielis primityvistas. Prisimindama ankstesn savo baim, mstau, k
visa tai man sako? Kokia i mini esm?

EIASDEIMT PIRMAS SKYRIUS

I Vikipedijos: primityvus.
Primityvizmas (prancz k. odis naf reikia primityvus arba naivus) yra
dail, sukurta savamoksli meninink, nelankiusi akademij ar speciali
mokykl. Jam bdinga paprastumas ir menini element bei kokybs stoka,
visa tai ryku meninink kriniuose.
Primityviajam menui bdingas keistas santykis su formaliaisiais tapybos
poymiais, pavyzdiui, supaprastinimas tapant ir perteikiant perspektyv
tampa avus ir neprastas, danai leidia naujai pavelgti aplink.
Primityviojo meno pagrindas ir esm yra ne subtilumas, o schematikas
daikt vaizdavimas, rykios ir danai nenatralios spalvos, paprastumas.
Tai tavo brolis tapo menininku? (besiypsanti Mona Liza)
Turtum pamatyti jo pieinius. Nupie net utvindyt stovykl. Tas pieinys labai kietas.
Parodysi man.
(ranka, rodanti enkl gerai)
Kaip reikalai su rastafariu?
(veidukas su irdelmis vietoj aki)
Tai jis gerai elgiasi?
Taip, mums gera kartu. Na, nesame pora ar panaiai, bet vis laik leidiame kartu.
Tada js pora.
Na ne, juk mes kartu tik savait.
(veidukai, besibuiuojantys su lieuviu)
Kvailys... O kaip tau sekasi su savo vyru?
Isiskyrme. Mums nepasisek.
Po perknais, man labai gaila. Kas atsitiko?
Jis norjo vaik, o a bandiau jam paaikinti, kad tai nemanoma. Bet jis nenorjo klausytis ir
tada...
Js isiskyrte.
Taip... (dsaujantis veidukas)
O dabar kur esi?
Niekada neatsptum!
(klausiamai irintis veidukas)
Esu Leje. Norjau padaryti tau staigmen, tai okau traukin. Dabar einu pasivaikioti po
miest.
Puiki mintis, galsi ir mane aplankyti. (besijuokiantis veidukas)
Taip, btinai. Koks tavo stovyklos pavadinimas?
ydroji lanka.

ydroji lanka, puiku. Usiraiau.


Pasakysiu motinai, kad prie stalo padengt dar vien viet?
Ak, neinau, ar vakar suspsiu. Greiiausiai atvyksiu rytoj.
Puiku, supaindinsiu tave su Danieliu. (kratantis galv veidukas)
Gerai, iki ryt!

EIASDEIMT ANTRAS SKYRIUS

Judu su Danieliu eisite ydrj lank, o Mari su Martina eis kitur.


O tu ia kraptysi nos.
Branguiai, a dirbsiu, jeigu ia nesitvarkyiau, viskas nueit uniui ant
uodegos.
ryt lyg susitar susirinkome visi. Dar tik devynios, todl Rubis, nordamas
atgauti jgas, geria kav.
Turime ikabinti plakatus apie olins vent, vyksiani papldimio bare.
Visk turite? klausia Rubis atsisveikindamas. Plakat, smeigtuk, lipnios
juostels...
Igird odius lipni juostel, su Danieliu susivelgiame ir nusiypsome.
Dar iki vidurdienio perjome maiausiai deimt stovykl, dvideimt restoran,
bar, stulp, di. Pakabinome plakatus visur, kur tik manoma, mes pavarg ir
permirk nuo prakaito. Saul auktai danguje ir geriausia bt mirkti vandenyje
ar nusnausti po mediu. Nepadirbj tik ms stovykloje, ia n gyvos dvasios,
nes visi imov prie jros.
Einame palapini ir nameli ant rat tarpueiliu kaip per kok fantastin miest.
Kartais tarp palapini mkteli elis ar pasigirsta balsas, kudesys, lyg
btume viename i lm, kur pagrindinis veikjas engia per apleist miest. Jau
pakabinome plakat bare, klijuojame kelis netoli du ir tualet (daniausiai
stovykloje lankomos vietos). Staiga igirstu artinantis baisiai pastam bals.
A jau sakiau itam rastafariui, kad js, tai yra stovyklos virininkas, nenori
ia matyti joki plakat.
Tada reiks jam dar kart priminti.
Klausiamai iriu Daniel, o jis tik linkteli patvirtindamas tai, k igirdome.
Padtis komplikuojasi. Rizikuoju Animatoriaus bti uklupta kartu su vaikinu, o
tai jau savaime nebt gerai, bent jau penkiolika minui turiau taikstytis su
kvailystmis. Be to, mano vaikinas ir yra tas rastafaris, kur, akivaizdu, jis jau
buvo ispyrs i stovyklos teritorijos. Negana to, kartu su juo ir stovyklos
virininkas. Ne, geruoju nesibaigs.
Mano reakcija verta Laros Kroft aibikai griebiu Danieliui u rankos ir
nutempiu prie du. Laisva ranka atidarau duo kabin ir murkteliu vidun.

Kaip tik laiku.


Maiau juos einanius t pus.
O, taip, tai ir plakatas.
Girdiu, kaip nuo sienos nupliamas plakatas.
Danmarija, a jau turiu eiti, o tu padaryk man paslaug ir nukabink visus
plakatus. Jei pamatysi t vaikin, pasakyk, kad daugiau ia nesirodyt.
Danmarija? Animatoriaus vardas Danmarija? Ir kas tok galt prisiminti?
Jau galime ilsti? klausia Danielis.
Tyliau! Jis dar netoliese!
Nieko baisaus, jis tikras niekelis.
Ir pati inau, kad jis niekelis, bet vis tiek nereikia, kad mus pamatyt,
geriau patylk, kitaip mus igirs.
Pro dur ply matau Animatori, vos u keli ingsni sisprendus klubus.
Ei, a einu, sako Danielis, jau imdamas u dur rankenos.
Niekur tu neisi!
Utveriu jam keli ir jis ima juoktis.
Nesijuok! Jis visai ia pat.
Taiau jis nesiliauna. Nieko kito nelieka, tik ugoti jo bals triukmu.
Viena ranka paspaudiu duo mygtuk ir paleidiu vanden.
Jo markinliai sulampa akimirksniu, visai kaip mano ortai ir markinliai.
Neprajus n minutei vanduo liaunasi bgs. Danielis iri mane pro
varvanius vlinukus, kabaruojanius jam ant veido. Tyli ir nebesijuokia,
pasiekiau, ko norjau. Jis engteli ir remia savo nos manj, ir akys bestos
mane. Nori mane pabuiuoti, a paslystu, bet isilaikau ant koj viena ranka
sugriebusi u jo, o kita u duo mygtuko. Vanduo vl ima bgti, Danielis
juokdamasis pakelia mane ir buiuoja stipriai spausdamas. Jo rankos slysta
mano lapiais peiais, leidiasi mano rankomis emyn ir galiausiai suspaudia
delnus. Tada buiuoja kakl, o a paleidiu jo rankas ir traukiu u jo markinli
skverno. Jis supranta, ko noriu, ir pakelia rankas nesiliaudamas mans buiuoti.
Paskui ir a pakeliu rankas leidiu, kad nuvilkt mano markinlius. Jo rankos
slysta nuoga mano nugara, atsiduria ant upakalio, vl grta atgal, prie klub.
Paskui glosto krt, kol jo lpos ltai keliauja kaklu. Leidiu jam pakelti
maudymuko liemenl, kad galt pabuiuoti krt, paskui atriu virvel
nugaroje ir liemenl nukrinta ant ems. Vanduo jau seniai liovsi bgs.

Danielis vl buiuoja mano lpas ir kart stipriai prie mans prisispaudia.


Jauiu savo kn, prigludus prie jo, savo ir jo jaudul. Ms rankos laksto prie
mano ort, prie jo maudymosi kelnaii ir po akimirkos mes nuogutliai.
Neatpliame vienas nuo kit lp, o rankos laksto skubiai tirdamos knus.
Staiga Danielis nusiypso ir paspaudia duo mygtuk. altas vanduo dar
altesnis ir beveik uima kvap. Danielis vl buiuoja mano krtis, paskui
priklaupia ir buiuoja pilv. velgiu pilvu tekant vanden, bgant tiesiai jam
burn, o i ltai mane buiuoja. Vanduo liaunasi tekjs, usimerkiu, leisdamasi
neama malonumo. Mano ranka vl siekia duo mygtuko, vanduo ir vl ima
tekti.

EIASDEIMT TREIAS SKYRIUS

Dvi geltonos akyts ant mano pilvo stebi mane nejuddamos.


Prireikia keli akimirk, kad susivokiau, kur a ir kodl.
Labas, pone Marli.
ekas sucypsi ir dingsta miegmaiyje.
Garsus kvpavimas deinje pranea apie visikai alia mans gulint vyr.
Pasisuku ir velgiu j. Miega ant nugaros, viena koja pakelta, o kita itiesta,
viena ranka atmesta u galvos, o kita ant krtins. Veido iraika laiminga.
Per palapins audin suprantu, kad saul dar auktai danguje. A lapia nuo
prakaito, palapinje turt bti bent penkiasdeimt laipsni. Taiau nenoriu
niekur eiti. Noriu nejudti ir mgautis pojiais. Lyg net maiausias judesys
isklaidyt malonum, kur jauia kiekvienas mano odos lopinlis.
Nuleidiu akis ir toli matau savo kojos pirtus. Matau ir jauiu. Jauiu
kulknis, blauzdas, kelius. Klausausi kiekvienos savo kno dalies kaip
medituodama, kai reikia susikaupti ir galvoti apie atskiras kno vietas. Tai darau
kaip niekad natraliai. Mano kno lstels paios atkreipia dmes, labai keistas
ir truput juokingas jausmas. Net ausies lezgelis ar rank nagai turi prasm.
Staiga visi jutimai ima slopti ir smegenys ikart grta prie to, kas vyko, o
visos mano mintys pripildytos emikos laims.
Per visas ias kartu praleistas dienas n karto nepagalvojau apie toki
galimyb. Gal ir pagalvojau, kad gali kas nors panaiai nutikti, bet tai buvo viso
labo teorin galimyb, ir nenorjau skubinti vyki. Prie Daniel buvo tik Lukas,
todl buvau daugiau nei tikra dl tokios minties. Taiau tai nutiko ir a laiminga,
kad tai nutiko taip su juo ir taip.
Mano mintys nutrksta, alia igirstu gil atods, k tik pabudusio mogaus
atods. Pasisuku ir apkabinu j, jis vis dar usimerks ieko mano veido, kad
mane pabuiuot.
Buvau umigs.
Ir a.
Mirtu nuo kario.
Ir a.
Einam isimaudyti?

O ekas?
Eis su mumis.
O ekai moka plaukti?
Apsivelkame maudymosi kostiumlius ir ilendame i palapins lapi nuo
prakaito, mano plaukai prilip prie kaktos, o jo vlinukai styro ant galvos.
Dairoms suglum ir aplib nuo viesos.
Jis iri mane, o man norisi juoktis.
Kodl juokiesi?
Nes esu patenkinta.
Ir a.
Tokius dalykus paaikinti sunku, nes kai mginame papasakoti apie tai, kas
yra grau, malonu, romantika, neivengiamai tampa graudu. O visa tai, kas yra
graudu, savaime varo mane nevilt. A i toki irovi, kurios, televizoriaus
ekrane matydamos per daug saldias scenas, jauiasi nepatogiai dl aktori.
Manau, intymumas irovams neivengiamai tampa juokingas, todl paskui apie
tokius dalykus stengiamasi pasakoti ypa smagiai.
Kai susikib u rank nueiname papldimio bar, prie staliuko pamatau
sdint mog, kurio anaiptol nenoriau dabar sutikti.

EIASDEIMT KETVIRTAS SKYRIUS

tai ir tu, pagaliau!


Pamatyti papldimio bare prie staliuko sdint Luk prilygsta haliucinacijai.
Mano akys dar nepripratusios prie viesos, todl draugo kontrai neryks.
Taiau ia i tikrj jis. Lukas atvyko mans aplankyti. Lekiu jo apkabinti.
Tu... k ia veiki?
Juk sakiau vakar, nakvojau Leje, o paskui nusprendiau atvaiuoti tavs
aplankyti. Blogai padariau?
Ne, labai gerai padarei, bet juk tu i tikrj nebuvai Leje?
Dar ir kaip buvau. Pavargau klajoti po pasaul.
Danielis spokso mane nustebs. Sunku keliais odiais paaikinti, kad i
tikrj mano draugas nekeliauja po pasaul, o tik prasimano istorijas ir jas man
pasakoja per pokalbi program nuo atostog pradios. Kaip paaikinti, kad kai
Lukas para ess Leje, buvau tikra, jog ia dar vienas jo juokelis? ita
padtis galt bti klaidingai suprasta: kas is vaikinas, su kuriuo taip artimai
bendrauju ir kuris netiktai mane aplank?
O kur apsistojai?
Ketinau apsistoti tavo stovykloje, bet nebuvo viet, todl grau ia.
Aaa... gerai.
Pasirodo Mari, digaudama bga prie ms ir siterpia tarp mans ir Luko.
Su Mari ateina ir dar viena mergina, anksiau nesu jos maiusi.
tai jie, du prauvliai! Pagaliau atsiklte! Mmm, kakas pasilinksmino,
sako Mari elmiku balsu.
Raudoni skruostai, prakaituotas veidas, taip, taip, kakas gerai
pasilinksmino.
Mari pratrksta juoku ir prisda prie stalo alia Luko. Kita mergina iri
ypsodamasi.
Pasirodo Martina.
Labas, Alisa.
Labas.
Atrodai sutrikusi, ar kas nutiko?
Labas, sako Lukas.

Gerai, pradkime.
ia Lukas, o ia Martina.
Malonu. Gal nortum ko nors gerti?
Lukas iri j ipts akis. Martinos ivaizda, o ji dar su maudymosi
kostiumliu, priveria Luk netekti ado.
em kvieia Luk, sakau, primindama jam usakym. Tavs klaus, ar
nortum ko nors igerti.
O taip. Tu ia dirbi?
Taigi?
Taigi... kokakolos, ai.
Ir Mari pastebi atvykl.
A Mari.
O a Lukas.
Tu Alisos draugas?
Taip, lankome t pai mokykl.
K tik atvykai?
Tik dabar, dar turiu pasistatyti palapin.
Kalbasi lyg du vaikai, k tik susipain eilje prie iuoyklos.
Tai apsistojai ioje stovykloje?
Taip, iek tiek toliau.
Kiek ia pabsi?
J pokalb nutraukia Martina.
Mari, ar nortum jo paklausti, koks jo zodiako enklas ir kokio skonio ledus
labiausiai mgsta?
Mergel, sako Lukas, ir kokosinius.
Martina juokiasi, o Mari iri sieidusi.
Tai Lukas tavo draugas? tyliai klausia Danielis.
Taip.
Tas pats Lukas, kuris sako, kad Ligabu yra didiausias i laik losofas?
garsiau, kad igirst ir Lukas, klausia Danielis.
Taip, tai a.
Jie paspaudia vienas kitam rankas. Gerai, visi supaindinti. Tikriausiai
blogiausias prisistatymas susipainim istorijoje, o mergina, atjusi kartu su
Mari, taip ir stypso nuoaly. O dabar? Kas dabar?

Man atrodo, kad visi laukia trumpos mano kalbos, paaikinanios, kaip Lukas
kartu su mumis atostogaus ir, inoma, kiek laiko. O galbt tik a savs to
klausiu. Tiesa ta, kad net jei ir diaugiuosi, kad jis atvyko, kartu labai nerimauju.
Juk dabar draugauju su Danieliu, su juo praleidiu daugiausia laiko. Taiau
Milane su niekuo nedraugavau ir daugiausia laiko praleisdavau su Luku.
Kol dvejoju, ar pakilti nuo stalo ir sakyti kalb, ateina Rubis. Jis stabteli prie
Mari sisprends liemen. Ima skaiiuoti kiekvien rodydamas pirtu:
Vienas, du, trys, keturi, penki, ei. K gi, turime du sibrovlius. tariu, kad
tipas su vlinukais ir milaniet. Judu, lauk, greitai.
Rubi, ia Lukas, mano draugas i Milano.
O ji Roza, mano pusseser, sako Mari.
Ak, viskas aiku, atleisk, Danieli. Labas, Lukai, sveika, Roza.
Malonu, sako Lukas, spausdamas jam rank.
Js pora?
Ne! suunka Mari. Lukas Alisos draugas, o Roza mano pusseser, jie
pirm kart matosi.
Ak, Lukai, kiek ia pabsi?
Dar neinau.
Kur apsistojai?
ioje stovykloje.
Gerai. Pasistatyk palapin alia ms.

EIASDEIMT PENKTAS SKYRIUS

Isirinkite eiolika dalyk, kuriuos pasiimtumte Mnul, ir suraykite juos


stulpeliu ant lapo.
Nebtinai turi bti materials dalykai. Galima rayti visk: uo, draugyst,
jra, kosminis laivas, Bradas Pitas, visi mano draugai, visi Simpson serij
raai.
Perskaitykite, k urate, ir suporuokite du po du. Pavyzdiui, mano uo plius
draugyst turi pritraukti tok od, kuris apibendrina abu dalykus, arba reikia
isirinkti vien i dviej. Ir taip poruoti, kol liks tik vienas odis.
Tas odis ir apibdina, kaip dabar jauiats.
Galima poruoti daugyb kart, nes noras suinoti sprendim rezultato
nepakeiia.
Kai Lukas pirm kart pasil man test, liko odis pabgimas. Nesu
labai originali. Man smalsu suinoti, kokie bus Martinos ir Mari testo rezultatai.
Kai merginos baigia test (Martinai lik odiai negyvenama sala, Mari
pasilinksminimas, o Rozai neinau), einame maudytis.
Martina, Mari ir jos pusseser susiavjusios testu ir nesiliauna apie j
kalbjusios.
Kai saul greitai nusileidia u horizonto, vis dar tebesdime ant uolos.
Tik vandenyje Mari pristato naujj atvykl Roz, pusseser, i gyvena
Milane ir studijuoja pirmame kurse. Plduriuodamos vandenyje paspaudiame
viena kitai rank, o tai daug sunkiau padaryti, nei maniau, ir apsikeiiame keliais
juokeliais apie Milan.
Vis dlto mano mintys kitur. Jos sukasi, kaip leisiu vakar ir apskritai apie
naujus atostog planus, kai ia atvyko ir Lukas.
Nors paskendusi savo mintyse, akies krateliu matau, kad Lukas gyvai
nekuiuojasi su Mari pussesere, i Mari kopijos vaikams versija. Jis vaidina
prast ciniko mulkio filosofo vaidmen, o ji nesiliauna juoktis.
O kas yra tinklaratis?
Panau interneto svetain.
Kodl tada vadinasi tinklaratis?

Nes tai ne tas pat. Tinklaratyje gali rayti ir lankytojai, be to, j gali
priirti keli mons.
Motina iri mane suglumusi. Apie tinklaraius ji nieko nenusimano.
O k tu raai tinklaratyje? klausia Luko.
Nelygu, kuriame tinklaratyje, nes j turiu kelis.
O tu Alisa, ar juos kada nors matei?
inoma, ir tu gali juos pamatyti, juk stovykloje yra internetas.
Motina iri mane, lyg biau pasakiusi koki nesmon: stovykloje
pairti, kaip atrodo tinklaratis? Liaukis. I tikrj mama gana iuolaikika:
naudojasi elektroniniu patu, skaito j dominanius puslapius internete. Taiau
jai dar neaiks kai kurie dalykai, tarkim, kad savo pat galima pasitikrinti bet
kurioje pasaulio vietoje, kad jis ne tavo kompiuteryje jis egzistuoja tik tinkle.
Federikas visada iri Luk susiavjs.
Ar galiau ir a susikurti tinklarat?
inoma, utrukt akimirk, labai lengva. Paskui tau parodysiu.
Jga...
Ar galima j kelti ir pieinius?
inoma, tik reikia turti skaitytuv arba galima juos nufotografuoti
skaitmeniniu aparatu ir prijungus laid ikart perkelti.
Mamai to jau per daug. Igirdus od laidas matyti pasidavimo enklai.
Senel klausosi susidomjusi, o senelis, esu tikra, neturi alio supratimo, apie k
mes kalbame.
Pasikvieiau Luk stovykl pavakarieniauti, bet neinojau, kad kaip tik t
vakar motina surengs tikr susibrim. Atjo ir Klara su tvais. Taip geriau.
Kai tokia padtis, juo daugiau nesmoni, juo geriau.
Lukas pasta mano eim, todl man nereikjo nerimauti, kad jis dalyvaus.
Sprendiant i to, kaip reikalai klostsi papldimio bare, nepasakytum, kad jam
sunku prisitaikyti.
Be to, Federikas avisi Luku. Mano, kad jis truput pamis, bet labai
linksmas.
Po vakariens ir po prastinio limonelo Lukas atsistoja, sako turs grti savo
stovykl, labai pavargs po kelions.
Einam su mumis rytoj prie jros! suunka brolis.
Taip, pritaria motina. Federikas teisus, ateik rytoj.

Vakare prie umigdama dar kart sprendiu Luko test.


Keista, nors prajusios kelios valandos, mano testo rezultatas toks kaip
Martinos: negyvenama sala.
Umiegu mintims sukantis apie negyvenam sal, kurioje apie niek nereikia
galvoti. Kol mano vaizduot ramiai vaiktinja salos papldimiu, i u
netiktinos palms, pilnos kokos, staiga inyra visi: Danielis, Lukas, Mari,
Martina, Rubis, mano eima, Kiara, n vieno netrksta. engia papldimiu
isirikiav vienas alia kito. Artja prie mans. O paskui praeina pro al, mans
niekas nepastebi. Visi traukia tolyn, o a vl papldimyje lieku viena.

EIASDEIMT ETAS SKYRIUS

Diena prasidjo dinai. Manau, kai kitais metais su Martina nuvyksiu


Oksford, tursiu liautis vartojusi tokius odius, taiau dabar droiu tiesiai.
Prabudau et, nes susapnavau komar, sakyiau, komar i repertuaro:
buvau mokykloje tik su piama. Be to, grau pirm klas, nes dl neilaikyt
egzamin vl turjau pradti visk i pradi. Sapne tikybos mokytojas sak:
Taip tik geriau, pradsi visk i pradi, galsi susidaryti ir nauj kalendori.
Deimt paskambinau Danieliui ir paaikinau, kad tvai pakviet Luk vaiuoti
kartu prie jros, todl iandien nepasimatysime. Jis ramiai sutiko: Gerai. O kai
paskui pasakiau, kad papldimio bar ateisiu vliau, apie eias, man atsak,
kad taip, pasimatysime ten, be to, juk ir Lukas turs grti stovykl.
Jis man pasirod supyks. galv m lsti mintys, kad atvyks Lukas gali kelti
pavoj mudviej su Danieliu santykiams ir apskritai trukdyti mano vasarai.
Atostogos klostsi palankiai, taiau Lukui atvykus vl grta prisiminimai apie
neilaikytus egzaminus ir visa kita.
Prisimenu kalendori ir tikybos mokytoj.
Ms tikybos mokytojas yra vienas i t ret apsivietusi teolog, kurie
mano, kad mokykloje reikt mokyti religij istorijos, o ne religijos kaip tikybos.
Vienoje i pirmj pamok jis paaikino, kad mons sukr kalendori
remdamiesi faktu, kur man esant tok vienintel ir teik jam pirmenyb. Todl
katalikai metus skaiiuoja nuo Kristaus gimimo, o pagonys nuo olimpini
aidyni. Taip yra todl, kad pagoni dievai neturi gimimo met ir kniko
pavidalo. Pamokos pabaigoje kiekvieno i ms papra sudaryti kalendori
remiantis kokiu nors visuomenei svarbiu vykiu.
Pasipyl vairiausi kalendoriai.
domiausios pasirinktos datos laikui skaiiuoti buvo tokios: picos Margarita
pasirodymas, pirmas komandos Inter empiono titulo enklelis ir pirmoji
Didiojo brolio serija, buvo paminta ir interneto atsiradimas, Kubos
revoliucija ir Italijos Respublikos susikrimas.
Pratimo esm buvo tokia: apsisprendimas, nuo kokio vykio skaiiuoti laik,
neivengiamai vertinamas tolesni vyki, nes istorija rodo, ar tas, ar anas
pasirinktas vykis buvo svarbus. Ir taip daro tak ateities vykiams.

Prajus keletui mnesi nuo tos pamokos, pirm kart pasimyljau su Luku, o
kit dien, prisiminusi tos pamokos tem, nusprendiau, kad is vykis man
reikia mano laiko skaiiavimo pradi. Pati sau nusiypsojau nuo tokios minties.
I tikrj nemaniau, kad ji mane persekios dar daugel met.
Noriu pakeisti savo kalendori, noriu patraukti Luk. Taiau suprantu: nebus
taip lengva, o tai, kad Lukas yra ia, papldimyje alia mans, tik apsunkina
reikal.
Alisa, kaip jautiesi?
Neblogai, tik nekaip miegojau, sapnavau komar.
K?
Painus dalykas. Buvau mokykloje tik su piama ir turjau vl pradti visus
mokslus i naujo. Veikiausiai ia klasikinis egzamin neilaikiusij komaras.
Lukas stengiasi mane irti rimtu veidu, taiau nesusilaiko ir nusijuokia.
Kas ia juokinga?
Nieko, nieko, Alisa, geriau pakalbkime apie Salent. Tavo draugai labai
mieli, tiesa?
Taip, ir man jie patinka.
Ir rastafaris.
Taip.
Bet tu, Alisa, keista.
Kodl?
Nes nuo iandien ryto nepavelgi man akis.
Ne, netiesa.
Tiesa.
Apie bei t mstau.
Apie k?
Stengiausi negalvoti apie Milan ir prajusius metus, bet atvaiavai tu...
Negi visa tai atsiveiau traukiniu?
Ne, nenoriu pasakyti, kad ia dl tavs, bet... tu mane nuleidai ant ems.
Nori, kad ivykiau?
Ne, baik, nebk kvailas. Nors umezgiau naujus santykius, o tu man truput
trukdai.
A trukdau?
Neimk ird, tai nesusij su tavim, buvau pratusi, kad tu esi mano

nuotolinis patarjas, ir matyti tave alia labai keista.


Paskutinis sakinys apie Nuotolin Patarj jo nenudiugina, regis, jis
nuskambjo per iurkiai. Puolu taisyti padties.
Labai diaugiuosi, kad tu ia.
Viskas dl Danielio?
Ne, neinau, gal ir dl jo.
Jis ino, kad mes buvome pora?
Ne, nesakiau, bet kam tai rpi, juk neturiu jam visko pasakoti.
Jis supyko?
Ne, bet... kai tu ia, su juo praleidiu maiau laiko, tu gyveni jo stovykloje,
sikrei alia jo palapins. Jis ino, kad esi mano draugas, bet vis tiek dl to
jauiasi nekaip.
Sakai, kad jis jauiasi nekaip?
Neinau, taip tik pamaniau, galbt ia tik mano vaizduot.
Vakar jis atrod ramus, net ir bendraudamas su manim.
Kada, vakar vakare? klausiu tardytojo balsu, nors nenorjau.
Vakar vakare, kai grau stovykl. Jis ten buvo su Martina, Rubiu ir tos
merginos i Apulijos pussesere.
O!
nekteljome, jis labai maloniai bendravo su manim, neatrod, kad jaustsi
nekaip, paskui likome tik dviese ir...
Ir kas?
Ir nieko, likome dviese, ir viskas, tik norjau pasakyti, kad jis elgsi ramiai.
Gerai.
O jam kas nors nutiko?
Ne ne, ei, neimk galv, pamirkime tai, a ir vl susikriau baimi paket.
Sakyiau, eimai skirto dydio paketas.
Imk tris u dviej kain ir dar padarysiu dvideimties procent nuolaid.
Ir gausi penkiasdeimties tak premij.
Gerai, sakau juokdamasi, tema baigta.

EIASDEIMT SEPTINTAS SKYRIUS

Luko buvimas lemia esminius pokyius, susijusius su papldimio baru. Tvus


dabar matau tik rytais per pusryius, nors ir tai ne visada, ir kai grtu vakarais
per vakarien. Jie mane paliko ramybje. Jie nelabai patenkinti, bet Luko
buvimas juos, regis, ramina.
Pietaujame su Danieliu stovykloje, kartais ir ivis nevalgome, tada mylims
palapinje. Po piet einame papldim, bet visada po penki, ir prisidedame
prie kit ant tos paios uolos. Lukas ant jos praleidia kone vis dien. Jis grta
stovykl tik nakiai, o ryt, kaip sako Danielis, jo jau nebna. Martina itin rami,
daug juokauja su Luku ir jai linksma nuo jo nesmoni. Ir Roza daug juokauja su
Luku, ar tik prie jo nelenda? Istorijos ir teorijos, kurias jis skleidia nuo ryto iki
vakaro, linksmina visus. O a danai galvoju, kas mans laukia, apie tai, kaip
griu nauj klas mokykloje, k man pasakys mokytojai, taiau visaip
stengiuosi imesti i galvos ias mintis, tai kas, kad justi atostog pabaiga.
Mari su pussesere, abi isitepusios aliejumi, deginasi isitiesusios. Kiti kalbasi
apie rastafari losoj, i tem Danielis pltoja kiekvien kart, kai tik gali.
Staiga prie mans prieina Martina.
Einam isimaudyti?
Galvoju apie pirm dien mokykloje naujoje klasje, su naujais bendraklasiais.
Jie apie mane, inoma, bent jau i pradi, taip kalbs: Alisa, Alisa, ta, kuri
neilaik egzamin. Todl Martinos pasilymas i mini nustumiamas tolim
kert.
Alisa, tu ia?
Taip, taip, atleisk. Eini voni?
Martina pratrksta juoktis.
Klausiau, ar nori isimaudyti.
Taip, mielai.
Martina neria nuo staios uolos krato, o a i pradi apdairiai atsisdu ir tik
paskui nuslystu vanden.
Plaukiame tolyn, tiksliau, seku paskui Martin, plaukiani vis giliau.
Tebegalvoju apie ateinanius metus. O jeigu ir iais metais man nepasiseks?

Jeigu ir vl neilaikysiu egzamin? Dar prie savait mintis apie neilaikytus


egzaminus buvo nustumta prie Apokaliptini Mini Prie Mieg, o dabar
neapleidia vis dien.
Priplaukiame prie nedidelio vos kyanio akmens beveik u imto metr nuo
kranto. Martina atsistoja ant akmens. I toliau tikriausiai atrodo, kad vaikto
vandens paviriumi.
Eik, lipk, atkia man rank.
Jos padedama atsistoju alia.
Man labai patinka is akmuo, lyg maa salel.
Taip, ia grau.
Alisa, kas yra? Lyg btum i kitos planetos.
Taip ir yra. Esu Kit Met planetoje.
Taip?
Neinau, kas man ujo. Matyt, kad atostogos baigiasi ir dl...
Nepajgiu baigti sakinio, nes tokios pabaigos nebuvau numaiusi.
Dl?
Neinau.
Juk galiausiai viskas buvo daug geriau, nei galjai sivaizduoti. Bent jau
puikiai atostogauji. O dar atvyko ir ymusis Lukas. Nesakau, kad maa bda
susikirsti per egzaminus, bet iki prajusios savaits juos, regis, buvai pamirusi.
Taip, tai tiesa.
O dabar? Kas pasikeit?
Mano galvoje klostosi atsakymas, i tikrj veikiau chronologinis sutapimas
nei tikras paaikinimas. Kas nutiko prie savait? Atvyko Lukas. Atrodo, Martina
skaito mano mintis.
Tai susij su Luku?
Taip... taip. Jis nekaltas, taiau Milane jis mano gyvenimas, jei nebiau
susipainusi su jumis, biau beprotikai laiminga j matydama, dabar atrodo, lyg
turiau nuolat rinktis.
Tu neturi rinktis. Gali turti ir mus, ir Luk.
Bet tai ne tas pat. A vienokia su jumis ir kitokia su Luku.
Martina iri mane nustebusi. Jau visikai nudivome ir juntame sauls
kaitr. Tolumoje ant uolos iriu besikalbanius Daniel ir Luk.
Nesi tokia pati su mumis ar Danieliu?
Ne, ne su Danieliu. Tik kad su Luku mano santykiai ypatingi. Jis mane visada

iklauso, kai kuo nors skundiuosi, o dabar...


O dabar neturi dl ko skstis?
Taip, ne, visada galiu pasisksti, kad neilaikiau egzamin, apie juos iomis
dienomis galvoju nuolat, taiau dabar draugauju su Danieliu. Nesitikjau, kad
Lukas atvaiuos, buvau tikra, kad neatvyks. Nors Milane kvieiau mane
aplankyti, jis man atsak, kad neatvaiuos. O dabar jis ia.
Nelabai a jus suprantu.
Mane ir Luk?
Taip, buvote pora, o dabar esate draugai. Jis nei simyljs, nei panaiai,
netgi susidraugavo su Danieliu.
Taip, tiesa, bet keista matyti juos kalbantis.
Alisa, o kodl js isiskyrte?
Neinau, taip nutiko, ir tiek.
Turt bti kokia nors prieastis.
Jis buvo tinkamas mogus, bet metas netinkamas. Mes susitikome per
anksti. Jei btume susitik dabar, galbt viskas klostytsi kitaip. Buvome
simylj. Bet gyvenimas keiiasi ir, kai viskas baigiasi, nenori pripainti, jog
buvai rimtai simyljusi, nes tai reikt, kad praradai mog, kur myljai.
Martina iri mane tyldama. Ar supranta, k jai sakau?
Viskas buvo ypatinga. Suprasdavome vienas kit ir dabar suprantame,
taiau kai draugavome, buvo kitaip; jeigu esi su kuo nors ir j supranti, jeigu judu
mstote taip pat, norite veikti t pat, puiku. Taiau kyla ir bd.
O su Danieliu nesuprantate vienas kito?
Su Danieliu viskas kitaip. Jis ne toks kaip a, jis kitoks, todl viskas paprasta.
Man nereikia aisti aidim.
Tu vis dar myli Luk?
Taip, bet ne kaip vaikin, labiau kaip kelioni draug.
Nesuprantu...
Kai mes isiskyrme, Lukas man atsiunt laik, pabaigoje buvo parayta:
Du geri kelioni draugai neturt niekada isiskirti, jie gali pasirinkti skirtingus
uostus, bet jie visada bus du jreiviai...
De Gregoris.
Kas?
ia De Gregorio daina. Dievinu it dain.

Neinojau.
Lukas, cituojantis De Gregorio dainas. Sunku patikti.
Gerai, esm tokia. inau, kad jis visada bus mano gyvenime, net jei...
Mintis, kuri noriu pasakyti, nuspjamai dviprasmika, ir nejuia nusiypsau.
Net jei?..
Net jei ir jis pasirinks kit uost.
Martina juokiasi ir pamanau, kad vargui De Gregoriui kaista ausys.
Na, Alisa, tada gerai. Jei reikalas toks, tada t uost renkuosi a.
Ne. Tu ne.
Mano reakcija per daug netikta, nes Martina atsitraukia ir spokso mane
suglumusi.
Tu negali. Jei turi rinktis uost, tai rinkis toli nuo mans, negalime bti toje
paioje valtyje su juo ir kad jis draugaut su tavim, kitaip dainos odiai netenka
prasms.
Tai dabar mes su tavim esame vienoje valtyje?
O nesame?
Martina iri mane ir laiminga ypsosi.
Taip, ir a taip manau. Paliksiu ramybje tavo kelioni draug. Man labiau
reikia geros draugs, su kuria galiau kalbtis, kai u borto siaus audra.
Oho, tai bent metaforos...
Tu pradjai.
Tiesa.
O jei Lukas netyia sutikt koki undin, ar tau nebt sunku?

EIASDEIMT ATUNTAS SKYRIUS

Papldimio baras, Apulija, Italija, pirmi metai po P. K. P. S. L., nes tas vykis man
buvo svarbus. Akivaizdu, vis dar skaiiuoju laik nuo dienos, kai Pirm Kart
Pasimyljau Su Luku. Jauiu, kad to, kas i vasar nutiko su Danieliu, negaliu
paversti naujo amiaus pradia.
Martina, Rubis, Mari, Danielis ir, akivaizdu, Roza visi diaugiasi Luku.
Savaime suprantama, kad matydama, kaip klostosi vykiai, jauiu poreik apginti
savo kalendori. I Mari suinojau, kad jos pusseser studijuoja losoj, o
Lukas nekenia t, kurie j studijuoja.
Studijuoji filosofij? klausiu liai nutraukdama jos pokalb su Luku.
Taip, dabar jam apie tai ir pasakojau.
Tau patinka?
Patinka, galbt vis gyvenim bsiu bedarb, bet vis tiek patinka. Lukas
man idst savo teorij apie Ligabu... didiausi ms dien filosof.
Visi linksmi atsisuka Luk ir jis ikloja savo teorij apie Ligabu,
priversdamas juos aliai vieno juoktis prie stalo.
Vienas nulis filosofijos naudai.
O tu k veiki?
A mokausi mokykloje... ir dar tursiu joje iek tiek pasitrinti.
Kodl?
Neilaikiau egzamin.
O, gaila.
Du nulis filosofijos naudai ir rungtyni pabaiga.
nekams ir geriame al. Tvams pasakiau, kad vakarieniausiu su Luku
stovykloje. Danielio nuotaika kuo puikiausia, jis kalbasi, juokiasi ir i ties
laisviausiai bendrauja su Luku. Visi labai mielai kalbasi su Luku.
Mano baim gavo nauj pavidal: sikalu galv, kad Lukas nustums mane
antr plan. Jau sivaizduoju, k man dingus kalbs Martina ir Mari.
Alisos draugas visiems patinka.
Taip, jis labai malonus, ne toks kaip Alisa.
Tikrai, nebesusitikinkime su ja.
Sutinku. Velniop Alis!

Gerai, perdedu. Galbt galiau visk irti daug teigiamiau: mano draugas
yra labai mielas ir ia su manim. O Dieve, kartais pati sau atrodau lidna.
Per t laik mano taur itutjo. Prisipilu vl ir gurkteliu. Ties sakant,
alaus niekada nemgau, nors ir labai patinka lengvai apsvaigti igrus dvi ar tris
taures. Todl geriu, kiti irgi geria, ir netrukus jauiuosi daug ramesn, o galva
tampa daug lengvesn.
Atunt dauguma papldimio baro lankytoj isiskirsto. Ms taurs dar
pilnos, o ant stalo stovi skirtingi tuti buteliai. Pasisuku Daniel ir nusiypsau.
Kaip sekasi?
Gerai, o tau? klausia.
Gerai.
Tada visiems gerai, sako jis su neapolietiku akcentu.
Juokiuosi.
Kain kaip tavo draugui Lukui?
Juk pritapo prie ms? atsakau klausimu.
Regis, taip. Manau, Mari pusseser apie j svajoja...
Sakai, lenda prie jo?
sitikink pati.
Pasisuku Luk ir matau, kad Roza kalbasi su juo vos nesmeigusi nosies jam
veid. Juokiasi ir udeda rank jam ant peties.
Taip, tu teisus.
Danielis udeda rank man ant kelio, pasilenkia ir pabuiuoja. Atsakau jo
buin su dar didesniu kariu, gerai, kad tamsu.
Staiga prie mans prieina Mari, apkabina per peius ir sunibda aus:
Alisa.
Kas?
Palydk mane, noriu siusioti.
O kur?
krmus, juk vis tiek nieko nra.
Atsistoju triukmingai atstumdama kd ir staiga pajuntu, kad mano galva
apsunkusi. Igriau per daug nieko nevalgius, taiau nesijauiu blogai. Tiktai
sunku isilaikyti ant koj. Svirduliuoju kelis ingsnius, kol atgaunu pusiausvyr.
Ir man skubiai reikia tualet.
Mes einame tualet, garsiai sakau breliui prie stalo, per daug garsiai.

Visi pratrksta juoku, Rubis mgdioja mane ir suvaidina paskutin girtumo


laipsn. Juokiuosi ir a, o Mari tempia alin mane u rankos.
Vos prieiname nedidel kop, Mari pritupia.
Alisa, kreipiasi, kai siusiojame, ar galiu tau kai k pasakyti?
inoma, visk, k tik nori, taiau jei mane simyljai, liaukis, a ne lesbiet.
Gerai, esu girta.
Jei biau tave simyljusi, tu man padkotum u paslaug, mieloji!
Pratrkstame juoktis, jauiu, kaip alkoholis auna galv.
Ji atsistoja ir pasitaiso sijon.
Tai svarbu, sako ddamasi rimta, bet jos odiai sukelia n-tj juoko
protrk.
Sakyk, jau nusiraminau.
Turi man pasakyti, k galiau padaryti.
Turiu tau pasakyti, k daryti?
Taip. Jei nori, j sustabdysiu, nes galiu sustabdyti, taiau jei tu nieko prie,
tai paliksiu visk taip, kaip yra.
Nesuprantu.
Ei, Alisa! Kalbu apie pusseser, ji lenda prie Luko. A apie t Luk nieko
neinau, taiau js santykiai juk ypatingi, be to, dabar tu su Danieliu, tiesa?
Tiesa tiesiausia.
Tu man tik pasakyk, jei nori, kad ji liautsi, ji liausis, pati mans to paklaus.
Ji tavs papra, kad paklaustum mans apie tai?
Taip, juk inai, kad ji truput losof ir taip elgiasi, be to, ji ne tik losof,
bet ir kek, taigi...
Vl juokiams, nes ioje istorijoje dl visko kaltas apsvaigimas.
I tikrj nepastebjau, kad Luko ir Rozos santykiai bt galj nueiti taip
toli. Prisimenu Martinos odius. Regis, Lukas jau sutiko undin.
Tegul jie linksminasi! suunku pakeldama taur, kuri (susivokiu) buvau
atsineusi.

EIASDEIMT DEVINTAS SKYRIUS

A gyveniau laive. Kiekvien dien kitame uoste. Kai alta, plauki pietus, o
vasar iaur.
Danielis susiavjs Mari laivu. Mari tvas mus pakviet visai dienai. Ji mus
patikino, kad jos tvas labai mielas. Taiau Martina nelabai tiki keistais draugo
planais.
Taip, o i ko gyventum?
vejoiau. Aplink uv kiek tik nori, aikina Danielis.
O degalai, prieplaukos? Be to, juk negali valgyti vien uvies.
Na, dirbiau kok darb laive.
Kok?
Galiau kurti dokumentinius lmus, tokius kaip Atsitiktinis turistas.
Keliauji visus metus, pasakoji apie savo keliones ir u tai gauni krv pinig.
Alisa, sutinki?
Danielis pakyla ir ateina prie mans.
Pabuiuoja ir diugiai velgia mane.
Laive, inoma, bt ir palydovinis ryys su internetu, priduria.
Sutinku, jei tik leisi man naudotis pokalbi programa. Plaukime greiiau, kad
nereikt grti mokykl.
inoma, kam, po paraliais, tau mokykla? Veriau jos nebaigti, ji paverst
tave ekscentrika.
Ar reikia ekscentriko mogaus valtyje?
Na, a su vlinukais, Rubis turi tatuiruoi...
O a ta, kuri nebaig mokyklos...
Staiga Martinos veidas nuvinta.
Galime rengti keliaujant bar!
Puiku! Tai tu su mumis?
Ar bna keliaujani bar?
Mudu su Danieliu susivelgiame. N vienas i ms apie tok nieko negirdjs.
Plauksime i vieno uosto kit, tursime kelioni kalendori.
A leisiu muzik! suunka Danielis.
O a k veiksiu? klausiu juokdamasi.

Tu bsi atsakinga u ryius su visuomene, aikina Danielis. Manau, tau


sekasi tokie dalykai.
O k reiks daryti?
Palaikysi ryius su uostais, raysi straipsnius laikraius, galtum bti ms
spaudos atstov.
urnalist, nebaigusi mokyklos.
Puiku. Svarbiausia, urnalist.
Gin Tonic III (taip vadinasi Mari tvo laivas) i tikrj didelis. Ir tai viskas,
k galiu pasakyti, nes niekada dar neplaukiau laivu, iskyrus ivyk vaikystje
guminmis valtimis, kai plaukme pairti olos ar panaiai. Laivus skirstau
didelius ir maus sudtingas skirstymas, suprantu. Laivas Gin Tonic III
didelis, be buri, turi tik varikl.
Po valandls kelions, per kuri suprantu, kad mane kankina jros liga, nors
nevemiu, imetame inkar lankoje. ia jau stovi keletas ma burlaivi.
Kol plaukiame, Lukas, nereikia n sakyti, vis laik kalbasi su Mari tvu,
simpatiku suotu jr vpliu. is i ties jauiasi jaukiai bendraudamas su
dukters draugais.
Lukai! Ar galtum itepti nugar aliejumi?
Roza vis kelion staiposi prieais Luk, taiau prisiminus, kaip baigsi ms
ankstesnis susitikimas (du nulis...), n nemginu siterpti. Be to, kai gerai
pagalvoji, juk pati papra Mari mans paklausti, ar gali lsti prie jo. inoma,
tokio puolimo nesitikjau.
Lukas tepa aliejumi Mari pusseserei nugar, o a toliau planuoju ateit kartu
su Danieliu laive keliaujaniame bare, vis sekdama, kaip klostosi Luko ir
pussesers reikalai.
Maiau tavo tinklarat, sako Roza, labai kietas! Ir a jame paraiau.
iandien dar neirjau, k paraei?
Suraiau vietas, kur galima nueiti Leje, kai nusimuilini i pamok, kaip js
milanieiai sakote. Tavo mintis puiki!
Jei nori, trauksiu ir tave nuolatinius autorius, galsi rayti naujienas.
Taip, bet tursi man paaikinti, kaip tai daroma, nes nelabai suprantu.
Kada tik nori, visai paprasta.
Ateik rytoj pas mane, ms name belaidis internetas.
Mielai ateisiu.

Esu tikra, kad tvams bt sunku suprasti tok pokalb, nors tai
paprasiausias atnaujintas klasikinio kvietimo gal ueitum igerti arbatos
pavyzdys.
Danielis su Martina vis dar kuria planus apie plaukiojant bar, o a
pasislenku suoliuku, kad priartiau prie apuliei ir Luko brelio.
Ir a turiu tinklarat, sakau, jis susietas su Luko tinklaraiu.
Ak, nemaiau, sako Roza ikreiptu balsu, nes Lukas ranka jai spaudia
nugar. Aimana ir dejon i malonumo.
O taip, Alisa, kaip sekasi rayti tinklarat? klausia Lukas.
Sakykime ties nesiseka. Susikriau j kartu su Luku interneto klube, vien
dien, kai pabgome i pamok, taiau raiau ten gal tris ar daugiausia keturis
kartus.
O, priraiau ten daugyb dalyk, prisimeni, kada mes j sukrme? Paskui
klub atjo tas etiopas ir papasakojo mums vis savo gyvenim. Buvo labai
linksma.
Taip, tiesa, pritaria Lukas.
Danielis su Martina liaunasi kalbtis ir susidomi ms pokalbiu.
Mes j tikinome papasakoti savo istorij ir visk nulmavome, paaikina
Lukas, ir djome tinklarat. Jam labai patiko.
Neinojau, kad turi tinklarat, sako man Danielis.
Taip, sukriau j su Luku, atsakau ir pasisuku Luk.
O dar yra tas vaizdo raas?
Taip, inoma.
Parodyk j man, sako Danielis.
Jis tinklaratyje.
Ne, klausiau apie tavo tinklarat, labai noriau pamatyti, galiau ir a
jame parayti.
Gerai, artimiausiomis dienomis parodysiu.
Tai sutarta? klausia Roza. Rytoj ateisi pas mane ir sukursi man
tinklarat.
Lukai, turtum man paaikinti, kaip sikelti lmuotus vaizdus, pertraukiu.
Moku sikelti nuotraukas, o vaizdo ra ne, pavyzdiui, i YouTube.
Mano praymas lieka neigirstas.
Roza atsistoja labai patenkinta.

O savo tinklarat galsiu pavadinti kaip noriu? Pavyzdiui, ar galsiu


pavadinti Seksuali mergina, pasirinkti rausv spalv ir rayti patarimus apie
pirkinius ir drabuius?
Mari, iki iol nesikiusi pokalb, tik galv pakraipo.
N velnio nenutuokiu, kas tas tinklaratis, bet jeigu j pavadinsite Seksuali
mergina, turtumte dti ir mano nuotrauk.
Galsiu kelti judviej abiej nuotrauk. Gerai, rytoj jums parodysiu.
Rytoj parodysi man! paoka Roza. ia mano mintis.
Lukai, ar prisimeni, kaip informatikos kabinete paleidome Italijos himn?
Vien dien su Luku buvome prisijung prie jo tinklaraio informatikos
kabinete ir jis paleido vaizdo ra futbolo rungtyni, kai grojo himn.
Mano klausim ugoia Rozos ksmai.
Taip, aunu! Rytoj tu jau uimtas!
Paskui prisijungsime visi! Danielis perrkia Roz.
tariu, kad Danieliui visai nerpi tinklaraiai. Tik nori dalyvauti pokalbyje.
O kam, negi ir tu turi tinklarat? klausiu nepatikliai.
Ne, bet susikursiu. Jeigu visi juos turs...
Gerai... sakau, o mano balsas spiegiantis ir irzlus, lyg kas man bt
nybs vidury odio.
Negi ir a negaliau turti? klausia Danielis sieids.
Gali turti, bet kam? Ar vien dl to, kad jeigu visi usiman, tai prireik ir
tau.
Mano balsas ir vl spiegiantis, ir dar irzlesnis.
K?
Jis beveik pasipiktins, galbt sureagavo per daug rimtai.
Nieko, atleisk... trumpai atkertu.
Sukdamasi Luk, susiduriu su Martinos vilgsniu. Ji sumiusi, o gal jos akys
priekaitauja.
Lukai, jei tau raysiu, ar galiau ir a bti tavo tinklaraio autor?
Taiau Lukas jau nujs. Apsidairau, mane iri tik Mari.
Nulipo emyn ko nors igerti, sako ir linkteli galv on.
Martina atsistoja ir atsidsta.
Einam maudytis?
Einam, atsako sausai Danielis.

Ir a einu, sako Mari.


Taip, o kiti? klausiu, lyg laive, be Luko ir Rozos, bt dar kas nors.
Igyvens ir nesimaud, atauna Martina, prie nerdama vanden.

SEPTYNIASDEIMTAS SKYRIUS

Martina isitraukia cigaret i plastikins duts, prikabintos prie maudymosi


kostiumlio, ir j prisidega.
Turi cigaretin netis prie jros? klausiu, bet ji neatsako.
Mano balsas tikriausiai ukrstas virusu, dl kurio mogikosios btybs jo
negali igirsti. Nuplaukme papldim ir isitiesme saulje. Tik Mari po keli
grybni nutar grti laiv. Todl dabar mes vieni: a, Danielis ir Martina.
Danielis paskends keistoje tyloje.
Lukas tau labai tinka, sako staiga, vis tebeirdamas jr.
Kam, man? Martina ipuia dm debes.
Ne, ne tau, Alisai.
Kodl taip manai? klausiu.
Nes judu gerai sutariate.
Nuo Danielio odi akimirk pasidaro alta.
O dar tas tinklaratis...
Liaukis.
Nesuprantu, koki scen nori ikelti Danielis, ir nesuprantu, k nori pasakyti.
Matyt, sieid dl to, kaip jam atsakiau laive. Be to, juk Danielis neino, kad
mudu su Luku buvome pora, jei bt inojs, tikriausiai nebt taip sureagavs.
Mudu su Luku draugai, esame...
Noriau kai k pasakyti, bet nerandu odi, kuriais galiau numalinti
Danielio irzul. Todl iekau Martinos aki. Ji tik panairuoja mane, bet to
utenka, nes jos akyse vl velgiu priekait. Tada ji atsistoja.
Grtu pas undinles.
Kit dien Danielis atvyksta su motoroleriu mans paimti anksti ir mes
ivaiuojame. Vl skriejame vyrkeliais tarp alyvmedi ir vynuogyn;
apsikabinusi j, noriu ir vl pajusti ramyb ir saugum, kuriuos patyriau pirm
kart. Nuvaiuojame t pat nedidel papldim, taiau kart randame kelias
eimas su vaikais, sikrusias puyne. Vis dlto einame maudytis, o paskui ir
ol, ia Danielis kart mane pabuiuoja.
Sugrus stovykl, Danielis nori myltis. A leidiuosi nuneama, nors ir

jauiuosi sutrikusi. Lyg ia bt lidna ms ankstesns kelions motoroleriu


kopija. Lyg ilgas, vis dien trunkantis dj vu. O dabar tas deavu baigsi, a
pavargusi ir susimsiusi.
Kas nors negerai? klausia mans, kol mes dar nuogi palapinje.
Nieko.
Kakas tarp ms negerai ir a nesuprantu...
Nes nra k suprasti... tiksliau, a nesuprantu, kur tikroji bda?
Jo iraika nerami, matyt, jis daug galvojo apie tai, k man nori pasakyti,
taiau tokios kalbos, regis, ne jo bdui, kalbos apie Bdas.
Bda ta, kad man atrodo, tarsi kas pasikeit. iandien mums buvo gera
drauge: vainjoms motoroleriu, jome ol, paskui myljoms, net jei... taiau
kai kas pasikeit. Ir kai bname su kitais, tu jau kitokia, tu pasikeiti.
Na, tai savaime suprantama... mykiu, bet tai automatikas atsakymas, i
tikrj neinau, k sakyti.
Alisa, nekeniu toki kalb, jos ne mano bdui, nenoriu kelti scen ar
panaiai; nors tu alia tarsi btum toli, o kai bname su kitais, kartais atrodo,
kad mans vengi... lyg tave nerviniau...
Kodl turiau nervintis? Ir netiesa, kad tavs vengiu. Nes kai bname su
kitais, manau, nemandagu vis laik buiuotis.
Argi mes vis laik tik buiuojams. Juk nesakau, kad vis laik turime bti
prilip vienas prie kito, bet...
Danielis nebaigia minties ir klausiamai mane velgia, laukdamas atsakymo,
kuris isklaidyt jo baimes.
Danieli, k nortum, kad pasakyiau? Man nieko nenutiko, atrodo, mums
abiem viskas gerai.
Pasilenkiu ir j pabuiuoju. Jis nereaguoja, ramus. Paskui apkabina mane ir
pabuiuoja.
Atleisk, sako.
Nereikia atsiprainti. Jeigu kas nors negerai...
Ne ne, pala. Nenoriu apie tai daugiau kalbti, nesmons, juk tu vis dar nori
su manim susitikinti?
Taip, tu ir vl kartojiesi? priekaitauju prisimindama, kaip pirm kart
mans to paklaus.
A taip suprantu, jei nori su manim susitikinti, visa kita nesvarbu.
A vis dar noriu su tavim susitikinti, sakau teatralikai. Mums gera

kartu, manau, kad daugiabuio administratorius mumis didiuotsi.


aipaisi i mans? juokiasi jis.
Tarp vlinuk nuvitusi ypsena isklaido tamp. Nors jei po dviej savaii
draugysts kalbama apie tai, kas negerai, aiku, kad i tikrj kai kas negerai.
Kelias dienas susitinkame tik kartu su kitais. Neliekame vieni stovykloje,
nevaiuojame pasivainti motoroleriu ir vengiame susitikti vienu du.
Nesusipykome, bent jau a nepykstu. Danielio odiai mane privert visk
apmstyti, dl to nesikraustau i proto. Juk galiausiai jis nori su manim
susitikinti, o a su juo, regis, to turt utekti.

SEPTYNIASDEIMT PIRMAS SKYRIUS

Naujas raas:
Mielieji,
nors nusprendiau suteikti iam tinklaraiui savait atostog, esu priverstas dti skelbim
kurtas dar vienas naujas tinklaratis, prisidedantis prie ms abejojani-retkariais-disciplinuot-iesms-motyvuot-vykti tremt student bendruomens. Tinklarat priirs dvi iskirtins mados ir
paskal inovs i Salento, viena j kitais metais persikels Milan, o antroji, kuri dabar yra alia
mans, gyvena ia. Parduotuvs, barai, restoranai, vakarliai, apvalgos, komentarai, nuotraukos ir
filmukai. Apie visa tai sumaniai svarstys dvi mados ir paskal inovs. Usukite.
A dar pabsiu kelet dien Salente, nors dabar pats tinkamiausias metas grti namo. Kita
stotel: Delis, Indija. Kelions tikslas: isiaikinti, kodl indai sakosi es vegetarai, o j populiariausias
patiekalas yra vitiena.

Moku gaminti tik patiekal ir jis man ieina geriausiai, todl palikite mane
ramybje!
Mari plaka grietinl elektriniu plaktuvu. Ji usiriusi prijuost, kuri atsine
i nam, ant jos pavaizduota nuoga moteris. Sako, kad be jos nra kvpimo, kad
reikia ir muzikos, nes kitaip nieko nesigaus. Todl jau valand klausoms
Salento muzikos. Ji linkioja ritmingai galv ir darbuojasi.
Ir dar reikia geros kavos, ne tos bjaurasties, kuri js geriate Milane.
Atrodo, tiramisas yra vienintelis dalykas, kuris tinka prie jos kilms ir dl
kurio jai labiau patinka Le nei Milanas.
Mes visi pas Martin, iskyrus Rub, jis tebedirba papldimio bare. Rubis
prisids prie ms vliau. Lukas, Martina ir Roza maudosi baseine, o mudu su
Danieliu virtuvje padedame Mari.
Paduok man maskarpon, nestovkit rank sudj, o tu duok man kiauinius.
Mari pki ir toliau plaka grietinl, o kai i sutirtja ir tampa vienalyt, mus
ivaro i virtuvs, mat negalinti iduoti vis gaminimo paslapi.
Jau penkios, vis dar labai karta. Todl ir mes nusprendiame isimaudyti.
Roza viduryje baseino atsistojusi ant rank. Kiekvienam savo aidimai. Martinos
aidimas buvo negyvlis baseine. O Mari pusseserei labiau patinka niekam
nekenkiantis stovjimas ant rank.
Kaip vyksta pasiruoimas? klausia Lukas, pamats mus ateinanius.

Mari mus ivijo, kad nesuinotume jos paslapties.


Ak, slaptas receptas...
Atrodo.
Tai vienintelis dalykas, k ji moka, pertraukia Martina. Jei papraytum
jos ivirti du kiauinius, ji nesugebt.
vakar valgyti ruoi tu? klausia Lukas Danielio.
Taip, visk darysiu a.
Danielis, prieingai nei Martina, yra puikus virjas. Vakarien stovykloje buvo
jo mintis, taiau Martinos motina su suadtiniu ivyko, todl Martina pasil
suruoti vakarien savo namuose. Mes irgi okame basein, o paskui
isitiesiame ant gult, deginams ir sklaidome Mari urnalus. Tikros katino
dienos, pamanau. Nieko gudriau nesumstau, tai vienintelis dalykas, man ovs
galv. Nuostabus namas, baseinas ir sodas, vakarien lauke, rytoj kas nors
pasirpins tvarka. Tikra palaima, ir takas.
Pus atuoni pasirodo Rubis su pilnu padklu mochit. Jis pasitinkamas
plojimais. Nors papldimio baras nelabai toli nuo Martinos nam, nra taip
paprasta ateiti su atuoniais mochitais rankoje.
Martina svetainje jungia muzik, o garso kolonles atsuka lang. Visi
imame taures ir oficialiai skelbiame vakarlio pradi.
Ant tui skrandi igr po pirm taur mochito, gerokai pralinksmjame.
Rubis dl neaiki prieasi sitraukia pokalb su Luku apie ateivius,
veikiausiai apie tai jau yra kalbj, nes kartais choru kartoja Morgano i
Bluvertigo fraz: Akivaizdu, egzistuoja ir kitos gyvybs formos.
Martina usimano visiems paruoti dino ir toniko kokteili, todl liekame
vienos: a, Roza ir Mari, i virtuv uleido Danieliui. Siliausi jam padti, bet jis
atsak susitvarkysis pats vienas, o a galinti pabti su kitais. Vis dlto jis turjo
atsakyti taip: inoma, paimk dvi taures ir atkimk butel, gamindami igersime
aperityvo.
Atostogos jau baigiasi, sako Mari, kartais ji primena Aniuko Donaldo
senel.
Ek, taip, atsidsju.
Isikelkime kit met tikslus! staiga suunka Roza, lyg j bt itiks Dievo
apreikimas.
Mari, inoma, pritaria miniai. Ji pliaukteli rankomis per kelius ir okteli i

vietos, o tai, iaip ar taip, yra puikiausia pakilumo iraika: jos ir fj i klubo
Winx.
Pradsiu a: usirayti pat geriausi sporto klub Milane.
Ir viskas? klausiu.
Nenoriu pasirodyti maa intelektuali snob, taiau dl geriausio sporto
klubo, kaip vienintelio tikslo, pasijuntu nesmagiai. Netroktu gelbti pasaulio,
vis dlto...
Ne, dabar js eil, visi po vien silym.
Iki rugsjo pabaigos susirasti vaikin, sako Roza.
Mano nuomone, ji teisingame kelyje, ir is tikslas bus pasiektas dar nesibaigus
atostogoms.
Ilaikyti visus egzaminus... sakau kilsteldama peius, be abejons, tai
turi bti svarbiausias mano tikslas.
Pasirodo Martina su dino ir toniko kokteiliais ir ikart prisideda prie aidimo.
Na... sako susimsiusi, sakyiau, palikti tv namus.
Et, vienas lidesys! lepteli Mari. Su jumis dviem visai nelinksma.
inoma, kalba apie mane ir Martin.
Mudviej tikslai, palyginti su Mari geriausiu sporto klubu Milane, toli grau
nesmags.
Dar po vien tiksl! silo Mari, taiau ir jai daugiau niekas neauna galv.
Numesti tris kilogramus, sako Roza.
Ne! Toks buvo mano! Tu mane apgavai. Ir a noriu numesti tris kilogramus!
Vis klausiu savs, kada Mari juokauja, o kada yra iek tiek usisvajojusi.
Susirasti vyr, kuris nort ne tik gultis su manim lov, ne, veriau sutikti
didij meil, patikslina Martina.
Mari iri j nepritariamai.
Man utekt ir vyro, kuris nort gultis su manim lov!
Pratrkstame kvatoti ir kart esu tikra, kad Mari juokauja. Tai matyti i jos
pozos, i jos maiktaus juokelio, lengvai nuspjamo, be to, juk veikiausiai neturi
rpesi, kai usimano k nors pasiguldyti lov.
Alisa, tavo eil.
A jus pamgdiosiu, ilaikau aisming ton, kur gavo ms pokalbis. Ir
a noriu rasti didij meil, bet iki rugsjo vidurio.
Pro svetains duris su garuojania keptuve engia Danielis.
A ia! suunka, o paskui grta atgal.

Mari ir Roza kvatojasi, nes dl Danielio pasirodymo mano juokelis ypa


pavyksta.
Martina irgi kikena, nors vargu ar nuoirdiai.
Vis dar bgtauju, kad, jos nuomone, ia visai ne poktas, o baisus
neapdairumas.
Pagaliau susipastame su virjo rastafario valgiaraiu. Nors tai netikras
valgiaratis greiiau ypatingi baro patiekalai. Martina itraukia tris butelius,
jie, sprendiant i akies, turjo kainuoti brangiai.
Stalas nuklotas valgiais ir dubenimis, pilnais vairiausi grybi.
Salotos su pankoliais, apelsinais ir graikiniais rieutais, aikina Danielis
rodydamas. Grdai su avokadais, morkomis ir krevetmis, kuskusas su
darovmis ir kariu...
Danielis vien po kito pristato savo patiekalus ir, turiu pripainti, a nuoirdiai
nustebusi. Nesitikjau, kad jis moka gaminti. Man jis panjo tip, kuriam
visk ruoia mama, toks mamos snelis, nors, suprantama, nenorjau taip apie j
galvoti. Taiau buvau susidariusi toki nuomon.
Valgome, o saul jau nusileidusi u horizonto.
Vl usimezga pokalbis apie ateivius ir kart sitraukiame visi. Danielis sdi
alia mans, ir a didiuojuosi jo virjo gebjimais ir dar dl to, kad visi j
nesustodami giria.
Pasak Danielio, visa, kas susij su ateiviais, yra nesmon.
Visi filmai, vaizdai ir kone viskas viso labo optiniai efektai ir montaas.
Bet a kalbu ne apie nulmuotus vaizdus, sako Rubis. Manau, yra tikr
rodym, ne tik ie. Tikriausiai Morganas teisus. Ateiviai egzistuoja, galbt net
dabar ia j yra, galbt j egzistencijos pavidalai mums nesuprantami, todl j
nematome, nors jie ir gyvena emje.
A visomis itomis nesmonmis netikiu, atkakliai laikosi savo Danielis, lyg
bt negirdjs n vieno odio.
Taip, bet juk ir a nekalbu apie tokius dalykus, kalbu apskritai.
Na, i esms galima pliurpti visk, tada gal ir mes visi esame ateiviai.
Rubis neatsako, bet jo iraika aiki aikiausiai rodo nusivylim. Dirsteliu
Daniel, jis nusiteiks skeptikai. Irztu dl jo elgesio. Juk svarbiausia buvo ne
klausimas, tiki ateiviais ar ne, tereikjo dalyvauti aismingame pokalbyje, kur,

beje, pradjo kakas kitas, ir gerbti to kito taisykles.


Viename romane pasakojama istorija, siterpia Lukas, apie sudting
civilizacij, toki kaip ms, taiau pasakojama taip, kad iki pat pabaigos nieko
nesupranti; na, lyg ir supranti, kad ateiviai yra kompiuteriai, tiksliau gyvybs
forma, kuri jau gyvavo emje ir kuri laikui bgant sveikaudama su mumis
evoliucionavo.
Mari pusseser linkteli Luko pusn ir vl gali jaustis ididi prie ms stalo.
Trys nulis jos naudai, o gal keturi nulis, pameiau skaii.
Danielis dl neaiki prieasi nenori girdti joki argument.
Jam ateiviai neegzistuoja. Kompiuteriai, marsieiai, ateiviai, viskas
nesmons. Jis nenori apie tai net kalbti.
Kartais taip jau nutinka, kad paskui paaikja, jog kaip tik tas, kas nenori
kalbti, i tikrj kai k ino.
O gal Danielis yra ateivis?
Mintis apie rastafar ateiv tik patvirtina mano nuogstavimus, kurie sukasi
galvoje jau kelias minutes: a girta, a jau girta, o vakarien dar tik pusjo.
i savait jau treias kartas, kai pasigeriu, ai Dievui, be pasekmi, nebent
galva kit dien bna isiptusi kaip oro balionas. Bet ia dar ne viskas. Man
linksma, negaliu to neigti, bet kai iek tiek igeriu, jauiuosi labiau
atsipalaidavusi ir su Danieliu. Nesakau, kad turiau dl to gerti alkohol,
atvirkiai jo nekeniu, taiau jei pasineriu vakarlio urmul ir igeriu kelis
kokteilius, jauiuosi Danieliui artimesn ir nesileidiu galv mini apie
rpesius. Daug lengviau bti ia ir dabar, jeigu esi truput apgirtusi. inau, i
mintis ne pati geriausia, bet tai tiesa.
Ir galbt tai prieastis ltinti vakarlio temp.
Baig valgyti, pakylame nuo stalo. Nepalieiau taurs iki vakariens pabaigos
ir jauiuosi geriau, nors galva ir apsunkusi. Visi kiti mauml apgirt, daugiau
ir nereikia, nes Mari ir Roza oka ant baseino krato. Rubis beveik ikart
traukiamas vidur, o kad tikint Luk okti, jos turi daugiau pasistengti.
Martina jau suplak kokteili Cuba libre ir mano pasiadjimas (io vakaro)
daugiau negerti nueina velniop.
Geriu, visi geriame, netrukus ir a oku tarp Rubio ir Mari. Rubis elgiasi kaip
kvailys, jis atsiklaupia prieais Mari, o i apsimeta plakanti j botagu. Visi
juokiasi, pamau atsipalaiduoju ir a. Danielis strapalioja nelabai patenkintas,
nes klausoms ne jo muzikos, o madaug penkeri met senumo stiliaus dain

perdirbin. A nieko negalvoju, jauiuosi lengva, juokiuosi ir esu traukiama


lengvo pornogranio stiliaus ok. Atsiduriu alia Luko, jis irgi kaip be stabdi.
Jis nusivilko markinlius ir suka juos kaip per rodeo. Kai mane pamato,
sutrinka, tai trunka vos sekund, nes Rubis partrenkia j vaizduodamas jaut.
Garsai ir vaizdai liejasi, pinasi ir viskas sukasi. Mano knas juda be joki
pastang pats vienas, mintys pasitraukia nuoaliausi smegen kertel ir juda
kitais keliais. Galvoje ikyla vaizdai: mokyklos, Kiaros ir draugi Sardinijoje,
Luko, sdinio prie kompiuterio savo kambaryje ir raanio, kad k tik persikl
Las Vegas, ir mamos, gerianios su manim limonel stovyklos bare. kart
nesikalbsiu su mama, nepasakosiu jai apie savo vakarus, ir Lukas tikriausiai
neberays man daugiau nesmoni per pokalbi program; paskui jauiu, kaip
viskas tolsta ir krtinje atsiveria neaprpiama tutuma. Keistas dilgiojimas
kyla nuo koj link kaklo ir ima suktis galva. Nustoju okusi, bet tik dar blogiau,
vis tiek viskas sukasi, viskas nepaliaunamai sukasi. Matau Daniel. Jis kalbasi su
Martina. Sdi prie stalo, kur a kalbjausi su jais abiem. Vl jauiuosi kaip u
borto, kaip ta, kuri usiima tik savo reikalais ir niekam nedomi. Ir vl apima
svaigulys, vl viskas aplink skrieja, lyg versiausi nesibaigiani kli, nors i
tikrj stoviu vietoje. Purtau galv, kad atsikratyiau to jausmo, bet vis tiek kaip
apdujusi. Matau Martin, prijusi klausia: Tau bloga? Ji veda mane vidun. O
paskui tamsa.

SEPTYNIASDEIMT ANTRAS SKYRIUS

Kai pabundu, pamanau, kad a mirusi. Viskas aplinkui baltos spalvos, o a guliu
didelje lovoje su baldakimu, udengtu ydu. Dvi geltonos akuts ant mano pilvo
velgia mane, pamanau, kad esu palapinje su Danieliu ir mes pirm kart
pasimyljome, o ekas mane paadino. Pro didel lang kambar sklinda
spinduliai, driekiasi iki pat lovos koj. Kelios prajusio vakarlio akimirkos
(Rubis lyg jautis sibgja ir neria basein, o a oku su Luku) nuvieia man
vyki eig, ir nusprendiu atsiklusi (is kambarys, regis, ne Pragaro
priekambaris) patikrinti padt.
Pamaius svetain, paskui ir basein, o tiksliau, kad miegojau Martinos
namuose, viskas nuvinta kuo aikiausiai. Atsimenu, kaip griau (akivaizdu,
padauginau) ir kad paskui m suktis galva. Tik neatsimenu, kad biau vmusi
ar valgiusi nugaiusi pvani iurki, nors skonis burnoje vienareikmikai
rodo vien i i dviej galimybi.
Ant sofos guli Rubis ir Martina, lyg ir apsikabin, ant kitos Mari, Danielis
miega ant baseino gulto. Visur mtosi buteliai, purvini indai, puodai ir tvyro baisi
dm smarv, nors svetains langas atidarytas. Jeigu Danielio daugiabuio
eimininkas dabar grt, vargu ar bt patenkintas.
Nematau Luko, taip pat Rozos, tada mano vaizduot pasileidia uoliais keliu,
kur igrind is sutapimas. Ir a nusprendiu:
1. Lukas ir Roza vis dar kalbasi.
2. Kai visi sumigo, jie pasibuiavo ir maudsi nuogi baseine (arba atvirkiai).
3. Paskui jie nuvaiavo miestel pusryiauti, o Roza paklaus Luko: Ar jai taip
danai nutinka?
Kas? nesupranta Lukas. Tavo draug turi bd dl alkoholio, ar...
engiu i namo ir suku aplink basein, kol kiti vakarlio vaizdai lyg sugedusios
lemputs siiebia galvoje: a buiuojuosi su Danieliu, besijuokianti Mari,
kalbantis Lukas, tylinti Martina, vis mane stebinti, tarsi priekaitaudama. Ir tada
j pamatau. Lukas vienas isitiess ant gulto ir usiklojs antklod. Paskui
igirstu ingsnius u nugaros ir pamanau, kad i tikrj atvyko daugiabuio
administratorius. Bet pasirodo du veidai: silikoninis Martinos motinos ir degs

jos suadtinio.
O a jau ne Alisa. Esu Martina, nors ir negaliu tiksliai paaikinti, kaip tai
vyko.
Paryiais grtu stovyklaviet, atrodo, visi dar miega. Ar manoma, kad tvai
nepastebjo, jog buvau dingusi? Lendu tiesiai palapin ir isitiesiu. Smilkiniai
tvinkioja, vis dar jauiuosi puskurt. Kain ar pavyks umigti, laukiu ir
klausausi. Po keli minui girdiu i namelio sklindanius garsus: ingsnius ir
atsidaranias duris. Turiu sumstyti strategin pasirodym. Jeigu jie i tikrj
nepastebjo, kad buvau dingusi, vertt pasistengti ir suvaidinti prast
pabudim. Nusivelku dmais ir alkoholiu dvokianius drabuius ir lendu
sportin kostium, su kuriuo daniausiai miegu. Mano veidas turt bti gana
tikinantis, bet dl visa ko pairiu veidrodl ir suvokiu, kad per vien nakt
netekau viso atostog degio.
Einu prie namelio ir atsisdusi prie stalo rausi.
Netrukus pasirodo tvas.
Labas rytas, sakau, o mano balsas, ito nenumaiau, skamba kaip
transvestito.
Labas rytas, tu iandien ankstyva.
Norjau anksti nueiti prie jros... atsakau negalvodama.
Vaiuosi su mumis? klausia jis netiktai mandagiai.
Pasirodo motina, bet su manim net nesisveikina. Tik grietai mane pairi.
Jau visk suprato. Tokia tiesa.
tai ir vl j nuvyliau. Ji manim pasitikjo ir a tuo pasinaudojau. Visa kita jau
inau. inojau, kad odiai: A tavim pasitikiu atsisuks prie mane. Jeigu
nusprendi bti tv draug, visada turi tokia ir likti. O a tam tikriausiai dar
nebuvau pasiruousi. Argi gali gyvenimas bti panaus amerikiei lmus,
kuriuose motinos ir dukros pasitiki viena kita ir visus koniktus isprendia per
vien pokalb.
Labas rytas, sakau.
Ak, labas, ispaudia ji.
Pasiliau Alisai vaiuoti kartu su mumis prie jros.
Taip, jei tik ji nori ir nepavargusi, altai atsako motina.
inoma, ji jau atsiklusi, tai pirmas rytas, kai taip anksti pakirdo.
Taip, kas ino kodl. Ir jos veidas toks pailsjs, o...
Tuo metu i namelio ieina Federikas ir pamats, kokia padtis, sprunka

tualet link.
Tvas valgosi suglums. Jis nesupranta, kas ia vyksta.
Taigi? klausia.
Vaiuojame prie jros kartu, greitai atsakau, kad ivengiau n-tosios
kandios motinos pastabos.
Grs i tualeto Federikas prisda. Jo iraika kaip visada prislgta, atrodo,
jis prastai nusiteiks.
Tvas sitaiso prieais ir mirksdamas iri mane. Ttis neturi pantomimos
gdi, todl padtis pernelyg akivaizdi. Tarp brolio ir Klaros viskas baigta.
Dabar suprantu, kodl tvas kalba itin maloniai (dar aikiau, kodl pyksta
mama). Dl prieasi, kuri dar nesuvokiu, tvui labai patiko mintis, kad snus
turi draug, o dabar, matydamas tokios bsenos, jis suvelnjo, tikkims,
ilgam. Galbt ttis mano, kad ir a kuo nors galiau padti, taiau nedrstu eiti
per toli su prielaidomis. ias daryti labiau tinka mamai, ir tik tol, kol isiaikins
(neinau kaip ir kada), kad negrau nakvoti, kad begdikai melavau tiui ir
vaidinu ger dukrel, o jai (tikriausiai apgailestaujant) teko mans neiduoti.

SEPTYNIASDEIMT TREIAS SKYRIUS

Sveika, Alisa, tikiuosi, iandien jautiesi geriau, buiuoju. Danielis.


Neatsakau standartin Danielio inut, utat nusiuniu inut Martinai:
praneu, kad jauiuosi gerai, ir atsipraau u visas manomas nesmones
(prisiminimai apie vakarl vis dar migloti), kurias ikriau.
Man reikia pertraukos. Turiu sustoti, kelias dienas sustabdyti mintis, pabti
be danieli, luk ar martin, tai per juos a isekusi. Noriu grti vaikyst,
gyvenim, kai dar nebuvau patyrusi meils. Tarkim, kai man buvo deimt met.
Bdama atuoneri jau turi draug, linksmai leidi laik, tau patinka vieni dalykai,
o nepatinka kiti, tavo irdis rami, ir visas tavo knas tavs klauso. O paskui
pasigauni virus. velgiant i ono, visi meils ir sekso reikalai turt atrodyti
juokingai. iaip ar taip, kelias dienas noriu pabti nuoaly nuo j. O brolis,
matyt, nutar likti nuoalyje su visai.
Federikai, kaip laikaisi?
Jokio atsako.
Federikai, tu nulids?
Nenulids.
Gaila, o man labai lidna. Btume galj eiti kartu pasigerti.
A negaliu gerti.
Gerai, ne laikas juokauti.
Bet gal gali pasakyti, kas atsitiko?
Ji kvaia.
O k ji ikrt?
Nieko.
Ir yra kvaia?
Taip.
Dar neatsikerijai, taip?
Na gerai, ne pats auniausias vyresniosios sesers patarimas, bet man reikia
susigrinti jo dmes. Ir galvoje jau sukasi planas.
Visada bna kokia nors kerto prieastis, paaikinu.
Taip.
Klara greiiausiai turi maai patirties, todl galtum pasinaudoti senu

klaidingos inuts triuku.


O kas tai?
Paraai inut, kurioje usimeni apie j, ir nusiunti apsimesdamas, kad
inut buvo skirta ne jai.
Nesupratau.
tariu, kad Neapolio gatvs vaik paauglyst veikia kaip kriptonitas
supermen.
Paraai madaug taip: Labas, Aleksandra, nekantriai laukiu, kada griu
Milan ir tave pamatysiu. Myliu tave, Federikas ir nusiunti j Klarai.
Federikas msto apie mano pasilyt kerto plan ir paskui keistai pavelgia
mane.
Sesute, bet tu nusineki, sako nuoirdiai nustebs.
Tau nepatinka?
Ne, man patinka, patinka, bet...
Dar gali pasinaudoti siurrealistine inute, taiau ji skirta tik tam, kas i
tikrj labai blogai elgiasi.
Kodl?
Nes tai bdas ivesti i proto. Pavyzdiui, paraai: Labas, Klara, pasibaig
ledai, ar galtum uvaiuoti mans paimti... Iki, Federikas.
O k tai reikia?
Nieko. Ji nesuprast tokios inuts, bet jeigu sistum po vien per dien,
ivestum j i proto.
kart brolis iri mane jau sunerims, o a tikra, kad bent trumpam
itraukiau j i lidesio.
Alisa, ar kas nors atsitiko?
Ne, kodl klausi?
Nes atvaiavai su mumis prie jros, uuot susitikusi su draugais.
Alisa, nepasiduok! Nesiguosk jaunesniam broliui! Nedaryk to!
Na, juk atostogauju ir su jumis.
Taip, bum.
K reikia tas bum?
Niekus svaiioji, argi ne?
Juk ir tu man nepasakoji, kas nutiko su Klara.
Negaliu apie tai pasakoti.
O apie k gali?

Apie Luk.
Kuo ia dtas Lukas?
Ar j pakviesi vaiuoti prie jros kartu su mumis?

SEPTYNIASDEIMT KETVIRTAS SKYRIUS

Labas, Lukai, k veiki pokalbi programoje?


Alisa, labas! Kur dingai? Jau trys dienos, kai nepasirodai.
A atsitraukiau. Kaip laikaisi?
Gerai, o tu?
Pakeniamai.
Gal rytoj ateisi papldimio bar?
Galbt. Kaip laikosi kiti?
Gerai. Mari ir Rubis kaip visada. Danielis truput nusimins, gal kas atsitiko?
Ne ne.
Js susipykote?
Ne, tiktai noriu kelias dienas atitrkti. O tu kur esi?
Pas Roz.
Ak, tai tau trukdau.
Ne, liaukis. Kuriame tinklarat.
Federikas isiskyr su Klara.
Isiskyr su Klara. Kas atsitiko?
Neinau, nenori man sakyti. Neva apie tai gali kalbtis tik su vyru.
Ir su kokiu?
Nori pasikalbti su tavim. Mans klaus, gal kuri dien vaiuosi prie jros su mumis.
Mielai. Tik rytoj negaliu.
Poryt?
Sutarta.

Kai ieinu i Dykinjimo kambario, jau sutem. Dienos trumpja, enklas, kad
atostogos baigiasi. Nenoriu ikart grti namel, nes padtis dar gana tempta.
Motina juodai upykusi, o broliui depresija. Tiktai tvas ramus.
Todl patraukiu bar. Nenoriu nieko gerti. Tik pasdsiu prie stalo ir
palauksiu vakariens.
Labas, Alisa!
A... labas.
Animatorius. Ant pei didiul kuprin.
Ikeliauji?
Taip, ivykstu.
Jo balsas keistas. Rimtas, per daug rimtas.
Ir kur?
Kompostel, eisiu piligrim keliu.

Neinojau, nieko man nesakei.


Na, juk mans vengi kaip mirties, ar klystu?
Taip, be abejons, jis kakoks keistas. Ir is nuoirdumo perteklius
akivaizdus rodymas.
Ne, netiesa. A nedaug laiko leidau stovykloje.
Taip, inoma. tai tokie reikalai. Susitaupiau iek tiek pinig, turt utekti.
Tada skms.
Supratau, kad daugiau taip nebegaliu, kas nors turi keistis.
O dangau, juk tai Animatoriaus Ipaintis. Bt kitos aplinkybs, vengiau jo
kaip mirties jo paties odiai, taiau a ia ir laukiu vakariens, todl
nesijauiu esanti labai kieta.
Igerkime u tavo kelion.
odiai patys isprsta man i burnos ir neaiku, kuris i mudviej dabar
kvailesnis. Bet kuriuo atveju Danmarija sutinka su mano pasilymu ir prisda.
Galima keliauti i Pranczijos arba i Ispanijos iaurs ir eiti iki Santjago de
Kompostelos. Pakeliui piligrimams rengti nedideli pensionai, kartais tik mai
kambarliai su lovomis. Mokti reikia nedaug arba i viso viskas nemokamai.
Daugyb moni eina tuo keliu.
Neinojau, kad esi toks tikintis.
Ir nesu, nereikia bti labai tikiniam. Tikiu Diev, bet ne tai svarbiausia.
Svarbiausia yra k nors daryti, o visa kita ateis savaime.
Visa kita... tikjimas?
Ne, o gal ir taip. Tai, kas turi vykti, vyksta. Alisa, man reikjo gairi, bet
kokio kelio, kuriuo galiau eiti. Ir a j radau. Tai Santjago kelias. Juk nuo kur
nors reikia pradti?
Prieais mane mogus ne tas tipas, kuris dar visai neseniai man sil kartu
lmuoti pornogranes scenas. Ir ne tas, kuris spiegia kaip mergait pamats
ek. Prie akis vyras: rytingas, rimtas, apsisprends, idrss pasitikti savo
likim ir isiaikinti, k jis jam paruo. Tai ne Danmarija Animatorius.
O paskui k veiksi?
Na, reiks irti. Galvojau pasiiekoti darbo aliajame Kyulyje arba
apskritai tose vietose, kur ilgesnis turistinis sezonas. Juk turiu animatoriaus
patirties. Dar galiau dirbti padavju.
O namo negri?

O kodl turiau? Ten nieko nra.


Nevalingai isiiepiu. Vos susilaikau nenusijuokusi. Mane ima juokas, nes
dingteli, kad tok vyr galiau simylti.
Kas?
Tu pasikeitei. Mane prajuokinai. Pernai toks nebuvai.
Ir iais metais toks nebuvau.

SEPTYNIASDEIMT PENKTAS SKYRIUS

Alisa!
Prie mans bga brolis.
K tik atsisveikinau su Danmarija, o smegenys vis dar stengiasi sutvarkyti
mintis apie j. Jei toks kaip jis gali nusprsti keisti savo gyvenim, galbt toki
galimyb turime visi.
Alisa, ten rastafaris. Atjo pas tave.
Kas, Danielis?
Jis namelyje, kalbasi su tiu.
Apie k kalbasi?
Apie niek! Jis atjo iekoti tavs. O ttis j pakviet vakariens.
O mama?
Liep man paaukti tave.
Kai grtu namo, Danielis sdi prie stalo prieais motin. Abu rankose laiko po
taur vyno ir kaip geri draugai ramiausiai kalbasi.
Jau keturios dienos, kai mudu nesimatme.
Taigi?
Kas taigi?
Daugiau nepasirodei.
Vakarien prajo ramiai, nedidelis spektakliukas, visi padar, k galjo: mama
stengsi umirti pykt ir kalbjosi su manim. Manau, Danielis jai patinka. Ttis
irgi mielai nekuiavosi, ir galiau beveik prisiekti, kad jam patikt draugikai
bendrauti su galimu dukters vaikinu, ypa dabar, kai jo snus gavo pirmj
gyvenimo smg. O Federikas buvo nekalbus. Jis norjo pamatyti Luk, ne
Daniel. A irgi dalyvavau aidime, nors biau norjusi pasikalbti su Danieliu
akis ak, prie susitikdama su juo prie savo eimos stalo.
Man reikjo truput pabti vienai.
Taip, supratau. Taiau galjai bent jau man pasakyti.
Taip, tu teisus, atsipraau.
Alisa, taip negerai.
inau.

Tu pasikeitei, jau kuris laikas pasikeitusi.


Ir tu.
Ne, a nepasikeiiau. A vis laik toks pat, jei susiklost itokia padtis, tai
ne dl mans, ir tu tai inai.
Kokia padtis?
Tu abejinga, ir ne vien iomis dienomis. Tokia tapai jau seniau. Manau, tu
pasikeitei nuo tada, kai atvyko Lukas.
Kuo ia dtas Lukas?
O tu nemanai, kad jis su tuo susijs? Jau keturios dienos, kai i tavs
negirdjau jokios inuts. Tu man pasakyk, su kuo tai susij?
ia dl atostog, jos tuoj baigsis ir a tursiu grti Milan, vl tursiu
kartoti kurs, o a nenoriu grti ir pradti visko i naujo. Man lidna ir tu ia
niekuo dtas. Atsipraau, kad tau teko iklausyti visas itas nesmones, taiau
pasistenk suprasti.
K turiu suprasti? Juk visada buvau alia. Nesiklausiau tavs? Elgiausi
egoistikai? Jeigu btum norjusi su manim pasikalbti, biau tave iklauss.
Juk bda ne ia. Juk tu egzamin neilaikei ne prie savait. Juk ir pirm savait,
kai buvome kartu, buvai neilaikiusi egzamin, bet jie tau nekliud. Kas
pasikeit? Kas atsitiko?
Nieko neatsitiko.
Bet juk turi bti kokia prieastis.
Nieko nra.
Tai gal a jau eisiu. Norjau pasikalbti su tavim, vienaip ar kitaip
pasistengti tave suprasti. Nors ir siuniau tau inutes pastarosiomis dienomis,
per daug juk nelindau akis. Norjai pabti viena ir a pasitraukiau. Taiau
toliau taip tstis nebegali.
Nori, kad visk baigtume?
Alisa, po paraliais, eik velniop! K a tau bloga padariau? K padariau, kad
nusipelniau tokio elgesio su manim? Visada bdavau alia, apsimesdavau, kad
nieko nepastebiu, kai siterpdavai tarp Luko ir Rozos. Pasakysiu, kodl taip
elgeisi, nes tu pavydjai. Nesieidiau, kai buvau nustumtas al ir tkstanius
kart nervindavaisi bdama su manim, o dabar sakai, kad viskas baigta?
O k turiau sakyti? K nori, kad tau pasakyiau?
Ko, po imts, nori i mans? Ko, po velni, nori i Luko? Turi man paaikinti!

Mes su Luku buvome pora.


K?
Taip, mes su Luku buvome kartu.
Kodl man to nepasakei?
O kodl biau turjusi sakyti?
Nes buvau tavo vaikinas, atostogavau su tavim, o jei atvyko tavo buvs
vaikinas ir pasistat palapin alia mans, turjai man pasakyti!
Danieli, nenoriu daugiau kalbtis, neturiu k daugiau pasakyti, palik mane
vien, ieik.
Ne, a niekur neisiu! Kodl taip elgiesi? Ar nesijautei laiminga su manim?
Juk kartu graiai leidome laik. Nors nemaniau, kad ir Milane bsime kartu,
tikjausi bent jau grai prisiminim, o dabar dl ios prakeiktos istorijos turime
susipykti.
Kodl?
Kodl? Tu mans net nesiklausai. Galvoji tik apie save. Visai kaip Martina,
su monmis ji bendrauja tik tol, kol jie jai reikalingi.
Kuo ia dta Martina?
Nes ji visai kaip tu. Egoist.
Gerai, manyk, k nori.
Atjau pasikalbti su tavim, iklausyti tavs, bet, akivaizdu, tave
pervertinau. Eik po velni, Alisa.

SEPTYNIASDEIMT ETAS SKYRIUS

Nesinori net verkti. is papldimys per danai yra mane mats verkiani.
Prisdu ant apverstos valties prie jros ir iriu vaigdes. Galvoje n vienos
minties, nieko nejauiu, netgi baims. Tik tutum.
Toliau papldimyje matau lau ir prisimenu pirm susitikim su Martina ir
jos itartus odius, pamaius jaunimo grupel aplink lau.
tai, pairk juos, du apsikabin, du buiuojasi, kiti dainuoja, o jei
pasidairysi aplinkui, pamatysi vien porel, pasitraukusi nuoaliau. I alies
viskas grau, bet tai netikra, tik ior.
Ar taip yra i tikrj? Ar tai tiesa, ar tik prasimanymas? Vien dien esi
patenkinta ir myliesi su savo vaikinu, o kit dien viskas apsiveria ir siuniate
vienas kit po velni. Kas i ties tikra? Nieko. Nra nieko bendro tarp dviej
moni, kurie mylisi, ir tarp dviej, kurie siunia vienas kit velniop. Ir a galiu
tai patvirtinti. Pati patyriau: nauji draugai, aunios atostogos, vaikinas
rastafaris, bet tik dabar suvokiu, kad visa tai netikra.
Kakas udeda rank man ant peties ir kteliu.
Alisa, Alisa, ia a, atleisk, igsdinau tave.
Labas, senele.
Kaip laikaisi?
Gerai. Ne, laikausi blogai. O tu kodl ia?
Norjau truput pabti su vaikaite. Kas nutiko?
Susipykau su savo vaikinu.
Kodl?
Neinau, galbt elgiausi kvailai. Ikriau kvailyst.
Na, tada pasakyk jam, kad apgailestauji.
Ne taip paprasta.
Svarbius dalykus visada sunku pasakyti, Alisa. Galbt itoje galvelje reikt
padaryti daugiau tvarkos, pasiaikinti, k i tikrj galvoji, ir jei suprasi, kad
klydai, turtum jam pasakyti, jis bt patenkintas.
Neinau, mes prinekjome vienas kitam bjauri dalyk.
Juk negaliu senelei prisipainti, kad pasiuntme vienas kit po velni.
Na ir kas? inai, kiek dalyk pasakoma susipykus. Tai prasta, nes tada juk

nieko negalvojame. Mudu su tavo seneliu, kai pykstams, tiksliau, kai


pykdavoms, nes jau per seni pykiams, prikalbdavome visoki nesmoni. O
kaip matai, esame kartu ir vis dar mylime vienas kit. Pykti sveika.
Taiau jei santykiai nutrksta?
Jei kas nors turi baigtis, ir baigsis. Vienu metu tegul rpi vienas dalykas, juk
taip?
Po paraliais! Senel teisi. Ir net jeigu neteisi, net jeigu tokios egzistencins
ivados man skamba pernelyg optimistikai, jos odiai man patinka. Kodl
niekas man nepatar pasikalbti su senele?
Nepatiksi, rankinje visada neiojuosi vieno eilraio eilutes. Prie daug
met eilrat man padovanojo tavo senelis. Eilrat Lta mirtis para
brazil raytoja Marta Medeiros. Jis nelidnas, nors perskaiius pavadinim taip
pamanytum.
Turi ia?
Imk, tau j dovanoju, man daugiau jo nebereikia, be to, moku j atmintinai.
Perskaityk j vakar prie eidama miegoti.
Mirta ltai tas, kuris vengia aistros,
kam patinka tik juoda ant balto
ir visi takai ant i,
o ne jausmai,
kurie priveria akis ibti,
kurie iovul paveria ypsena,
kurie priveria plakti ird
suklydus ar mylint.
Mirta ltai tas,
kas niekada nesiprieina,
kas nerizikuoja
ir neseka paskui svajon,
kas bent kart gyvenime
neleidia sau pabgti nuo protingo patarimo.
Mirta ltai tas, kuris nekeliauja,
tas, kuris neskaito, nesiklauso muzikos,
tas, kuris neranda malons savyje.

SEPTYNIASDEIMT SEPTINTAS SKYRIUS

Tai js daugiau nesusitikinjate?


Ne.
O kas atsitiko?
Ji kvail.
O k padar?
Buiavosi su vienu tipu.
Su Luku akimirk tylime, suglum dl tokios atviros brolio ipainties. O
Federikas ieko Luko vilgsnio, paskui abu suira mane. Supratau, turiu juos
palikti vienus. Tokia brolio slyga.
Kol Lukas su broliu kalbasi, a einu maudytis.
Stebiu juos i papldimio. I tikrj dabar kalba tik Lukas, droia Federikui
ilg kalb, o brolis tik linkioja rimtu veidu. Nenoriu, kad jie pamatyt, jog juos
seku, todl brendu vanden.
Federikas kikena. Paskui vl juokiasi ir kako klausia Luko. Lukas pasako tik
kelis odius ir kart Federikas nebesijuokia, sakyiau, linksi galv, lyg bt dl
kako tikras.
Tada jie pakyla ir eina maudytis.
Kaip tau pavyko? klausiu Luko, kai liekame vieni vandenyje.
Papasakojau jam kai k.
K?
Vyr reikalai, negaliu tau aikinti...
Tu juk juokauji?
Ne ne, kalbu kuo rimiausiai, negaliu tau atskleisti ms paslapi, nes
daugiau tai neveikt.
Na, bet man juk gali pasakyti, be to, tai susij su broliu.
Taip, bet susij ir su manim.
O nuo kada negali man pasakoti to, kas susij su tavim?
aunuol.
Kodl?
A tave per daug gerai imokiau retorikos meno ir tavo klausimas suveik.
Ir?

Ir atsakau: papasakojau jam apie tave.


Apie mane?!
Taip, ir jis atsigavo.
K jam pasakei?
O tai jau paslaptis.
Mus aukia mama jau laikas valgyti. Lukas tuo pasinaudoja, ilipa i vandens
ir mans nelaukdamas traukia prie papldimio skio.
Motina su manim nesikalba, bet su Luku bendrauja labai maloniai.
Tai ar tau patiko Salentas? klausia jo.
Taip, ia labai gera, mgavausi atostogomis, bus labai sunku grti namo.
Kada grti?
Dar nenusprendiau, bet turiu tik kelias dienas. Motinai laikas darb ir, kol
neprasids mokslo metai, kas nors turi priirti seser, tiksliau a.
Mama pritardama ir gailestaudama linkteli.
Jau paskutins dienos, atsisveikindamas rytoj vsiu.
Rytoj atsisveikindamas vsiu? A kai k praiopsojau.
Rengi atsisveikinimo vakarl? klausia motina susidomjusi.
Ne, ne a, man nepatinka vakarliai, bet viena mergina venia
atuonioliktj gimtadien ir eisiu net nepakviestas.
Motina kikena, paskui pavelgia mane. Neinau, kaip atsakyti jos vilgsn,
nes juk neturiu supratimo, apie kok vakarl kalbama.
Aiku, ji mno, kad inau, juk a Luko draug. Taiau jis man nieko nesak nei
apie vakarl, nei kad greitai ivyks. Negaliu nieko atsakyti, todl ir toliau
valgau tyldama. Federikas po pokalbio su Luku labai ramus.
Visa eima vakarieniaujame stovykloje, su mumis ir Lukas. Brolis vl
pagyvjs ir iklausomas.
Motina tyli, niekas n netaria, kad tarp ms kakas negerai. Visi nukreip
dmes Luk, dmesio tenka ir Federikui, nes atsisdo alia jo.
Ivykus seneliams, Lukas paklaus mans, gal noriau su juo igerti alaus.
Nuo tada, kai jis atvyko Apulij, nebuvo n karto, kad btume j vienu du,
a ir jis, ko nors igerti. Prisimenu vakar Milane prie mokyklos, kai jis atsine
du butelius alaus ir kaip grme tiesiog gatvje. Prisimenu, t vakar buvo ir
Martina, Martina, kurios dar gerai nepainojau ir kuri, kaip vliau supratau,
visai kitokia, nei maniau.

Einame stovyklos bar. Lukas usako du butelius alaus, bet prao j


neatkimti.
Tai ne ia gersime?
O kur nortum?
Prie jros, atsakau.
Nieko neinojau apie Mari vakarl, sakau, vos tik atsiduriame
papldimyje.
Kaip? Danielis tau nesak?
Ne.
Ar kas nors nutiko?
Susipykome, nuo uvakar nebendraujame.
Apgailestauju... vakar jis buvo nervingas.
siuts?
Taip, greiiau ne nervingas, o siuts. Jis surk dvigubai daugiau suktinuki
ir paskui neinia kur dingo.
Kaip neinia kur?
A buvau su Martina ir Rubiu, o jis pasak, kad eina pasivaikioti. Bet taip
ir negro, ir ryt jo nebuvo.
Ak.
Vakarlis vyks pas Mari, bus didel vent, ada atvykti daugyb jos draug
i Les, bus atuoniolikto gimtadienio puota.
O kada ivyksti?
Po keli dien, tiksliai dar neinau. Kaip sakiau, dl mamos, manau, jau
metas pakuotis palapin.
Bet vakarl eisi?
Taip, jis rytoj vakare.
Prieblanda, vos u keli ingsni jra. Staiga prieiname viet, kur su Martina
susitikome nakt atostog pradioje, ir pasilau Lukui prissti ant tos paios
uolos.
ia pirm kart pamaiau Martin, na, dar papldimio bare buvau maiusi,
sakau, kai prisdame. Sutikau j ia, ji verk, a taip pat, ir tada pradjome
kalbtis.
Ji i tikrj pilna baimi, nors ir maloni, protinga, taiau jos gyvenimas

lunga.
A jai papasakojau apie Hario Poterio burtaod ridiculus nuo baims, jai
patiko.
Aaa... tai kodl pastarosiomis dienomis ji linksmesn, dabar viskas aiku.
Lukas iebtuvliu atidaro butelius ir vien paduoda man. Stengiasi bti
malonus, daro visk, kad tik bt smagu. Taiau a jam nepadedu, mano balsas
tai iduoda.
sveikat, sako, kaip senais gerais laikais.
sveikat, kartoju nesmoningai.
Ir staiga dl t keturi odi kaip senais gerais laikais mane uplsta
lidesys, lyg sunkveimis bt partrenks.
Akyse tvenkiasi aaros, o gerklje stringa gumulas, mintys nuklysta.
Prisimenu sapn, kuriame visi draugai ir eima eina pro al mans
nepastebdami. Ir dabar jauiuosi lyg tame sapne: daiktai, mons slysta pro
al ir a juos prarandu. Sukkioju, bet stengiuosi suversti vis kalt kosuliui.
Alisa, viskas gerai?
Taip, ne.
Kuris atsakymas teisingas?
O kaip tu manai?
Manau, teisingas bt treias atsakymas.
T akimirk pravirkstu, o tai rodydamas, kad tikriausiai nei a, nei Martina
neturime joki rpesi, o dl visko kalta i prakeikta uola. Man trksta Luko
paikysi (juk Luko sugalvotas treias atsakymas bus dar viena jo teorija), man
trksta t paikysi, kurios visos buvo skirtos tik man. Man trksta Milano,
mano gyvenimo, viso to, kokia esu, net ir verklenim. Ir nors stovykloje
jauiuosi gerai, tiksliau jauiausi, a susipainiojau, susikaup tiek daug dalyk
ir man reikia pasikalbti apie juos ir savo nesmones.
Todl ir verkiu.
Lukas udeda rank man ant nugaros.
Ei, kas yra?
Pavargau.
Nori pasikalbti?
Ne, sakau, luostydamasi aaras, noriu suinoti, koks treias atsakymas.
Jis teisingas, beveik visada, nors nebtinai. Tikrai nori, kad tau
paaikiniau?

Taip.
Tada gerai, pati norjai. Mes beveik visada mstome, kad ms
pasirinkimas turi dvi galimybes: taip arba ne, kair arba dein. Net jei yra
daugiau dalyk, pastebsi, kad vis tiek visada renkams i dviej. Jei kas nors
tavs paklaus, ar esi laimingas, pirmas atsakymas, kuris tau aus galv, bus
taip arba ne, juk pats klausimas daniausiai reikalauja tokio atsakymo. Arba,
pavyzdiui, turi pasirinkti viet, kur nortum isikelti. Nors ilgai suksi dl to
galv, vis tiek galiausiai rinksiesi i dviej variant. Jau taip tos smegenys veikia
joms per sunku vienu metu aprpti daug galimybi. Sakyk, jeigu tau nuobodu,
a liausiuosi.
Ne ne, kalbk.
Kai a tavs klausiu, ar viskas gerai, atsakymas negali bti taip, nes
sukkiojai apsimesdama, kad kosi... taiau ir ne ia netinka.
Kodl?
Nes esi prats galvoti, kad viskas gerai, kai esi laimingas, kai ypsaisi, kai
tau linksma, o visa kita tra nuokrypis. Jei verki, tai jau nuokrypis, jei esi lidnas,
jei k nors myli ir nesulauki to paties... Vis dlto taip neturt bti...
O kaip turt bti?
Neinau. Net ir a...
odiai isisklaido tyloje, o mes sdime vienas alia kito, girdti tik stiprjanti
bang ma.
Ne, ia ne viena i jo teorij.
Galbt tik i pradi, paskui kalba pasisuko kita kryptimi ar a supratau jo
odi prasm? Jei yra kokia prasm. Nes visa tai, k jis pasak, yra tiesa,
tiksliau, a jam pritariu, man patinka, kaip jis galvoja, nors tuo pat metu viskas
yra klaidinga. odiai, visada tik odiai, aikinimai ir pasiteisinimai i ties
suveikia dl tkstanio dalyk, taiau, akivaizdu, ne visada, bent jau ne kart.
Alisa, suprantu, keista, kad ia atvaiavau.
Taip, keista.
Bet diaugiuosi, kad atvaiavau, nors mums ir neteko pabti kartu.
Taip.
Tu draugauji su rastafariu.
O tu usims su filosofe.
Lukas nuleidia galv ir ypsosi.

Gerai, nieko tavs neklausiu. Taiau kai grime Milan, norsiu, kad vl
btum mano gyvenimo bdo vadovas, sakau.
Bsiu...

SEPTYNIASDEIMT ATUNTAS SKYRIUS

Ltai mirta tas,


kas atsisako svajoni, kas net nesvajoja,
kas nesidomi tuo, ko dar neino,
kas neatsako,
kai jo klausia ko nors, k jis imano.
Miegu kaip umuta, taip nemiegojau nuo atostog pradios, o kai pabundu,
jauiuosi gerai, netikimai gerai. Nors niekas nepasikeit. Nesikalbjau su
mama, nebendravau su Danieliu, taiau jauiuosi stipresn ir blaiviai mstanti.
Neseniai maiau paintin laid, kurioje pasakojo, kad kai kuriems ligoniams,
turintiems sunki psichologini bd, vienas i gydymo bd yra miegas. Tu ilgai
miegi, neprisimenu kiek, bet ilgai, o tavo smegenys ilsisi. ia lyg pradti visk
i naujo. Panaiai jauiuosi ryt, lyg biau miegojusi vis savait ir esu
pasiruousi visk pradti i pradi, jauiuosi pasirengusi pasitikti i dien.
Galbt miegas dar per maai vertinamas ir kartais utekt tik gerai isimiegoti.
Stalas prie namelio nuklotas lapais. Senelis su broliu sdi vienas alia kito.
Pamats mane Federikas susiraukia ir usimerkia.
Federikai, gerai jautiesi?
Jis neatsako, tik pasisuka senel.
Nereikia usimerkti, turi tik prisimerkti, kad susiliest blakstienos.
Tada matau visk nerykiai.
Taip ir turi bti.
sipilu i kavinuko kavos ir sduosi prie stalo. Brolis tebesidairo prisimerks.
K veikiate?
Senelis mane moko matyti.
Na, tau pats laikas.
Ne, ne tik irti, bet pamatyti, kad paskui bt galima nupieti.
Brolis vis dar neperprats mano rytins ironijos.
Ir koks skirtumas?
Kad nupietum, k matai, reikia visk irti prisimerkus, tada visk matai
nerykiai, bet taip reikia.

Klausiamai iriu senel.


Daugma taip, paaikina senelis, pabandyk ir tu.
Senelis prisimerkia ir a j pamgdioju.
Dabar apsidairyk aplinkui.
valgausi ir matau namel ant rat, mirgant ir vis paskendus rke. Matau
viesos dmes, besiskverbianias pro medi akas. Kontras rykesnis, o
daugyb smulki detali pranyksta.
Inyra tvas ir stebeilija mus.
Gal i proto isikraustte?
Tti, pabandyk ir tu! irk visk prisimerks.
Tvas taip pat valgosi aplinkui prisimerks.
Darosi vis juokingiau.
Taiau tvas netrukus dingsta, o man ima patikti.
O kam to reikia?
Matai, atsako senelis, vl usiddamas akinius.
K?
Matai, sakiau. Tai vienintelis bdas matyti aikiai. Kai kas nors yra toli, k
darai, kad matytum geriau? Prisimerki ir taip sutelki dmes. O kad gerai
matytum daiktus, esanius arti, turi elgtis prieingai, turi atsipalaiduoti, galbt ir
prasprs pro akis kokia detal, bet i tikrj matysi daug geriau tai, k reikia
pamatyti.
Dabar jau pasirodo motina su dideliu puodu.
Alisa, ar galtum trumpam ateiti?
K gi, tai ta akimirka.
Toli neiname. Pasukame u namelio ir paeiname gal deimt metr. Tikriausiai
mama nori sviesti mane puod ir umuti.
inai, kodl ant tavs pykstu?
Taip, inau.
Ir kaip pasiaikinsi?
A suklydau.
Nieko nesakiau tavo tvui, taiau taip pasielgiau ne dl tavs, o dl ms
vis, nes kitaip bt supyks ir kil gin, o a noriu, kad atostogos baigtsi
ramiai.
Tu teisi, niekuo negaliu pasiteisinti.

Nuo pat atostog pradios a tavo pusje, tave gyniau, kai sakei, kad
mokaisi, nors i tikrj nieko neveikei. Tavim pasitikjau, kai papasakojai apie
draugus, maniau, taip bus geriausia, nusprendiau tau visaip padti. Ir suklydau.
Mama, tu nesuklydai, tai a padariau nesmon, tikrai, turjau jus perspti,
taiau...
Taiau?
Taip jau vyko... K dabar turiau daryti? Negrau nakvoti, tai tiesa, nes
per daug igriau ir umigau, inau, taip elgtis negalima, taiau taip nutiko, gal
tiesiog galime visk pamirti?
Tik nutilusi suprantu, kad visikai atvirai prisipainti tikriausiai nereikjo.
Per daug igrei ir umigai? klausia mama, o jos iraika kaip mogaus,
kuris negali patikti tuo, k igirdo savo ausimis.
Taip.
Ir k dabar turiau galvoti?
Turtum galvoti, kad a suklydau, kad idaviau tavo pasitikjim. A
suklydau ir man labai gaila. Ir suprantu, kad tu pyksti. A suklydau.
Mamos iraika pasikeiia: jau ne pikta, o lidna, paskui ji graudiai ypteli.
Senel tau dav paskaityti eilrat. Ji man sak.
J man padovanojo.
Ltai mirta tas, kas neleidia sau suklysti.
Madaug taip.
Taika?

SEPTYNIASDEIMT DEVINTAS SKYRIUS

Lukai!
tai ir a.
Tu vis dar pas Roz?
A prie kompiuterio stovykloje. Ne tik js j turite.
K veiki?
Skaiiau laikrat.
Geros naujienos?
Nelygu, kaip pairsi. Vyriausyb lugo.
Juokauji?
Ne, kalbu rimtai.
O kas dabar bus?
Bus sudaryta laikinoji vyriausyb, paskui paskelbti rinkimai ir laims deinieji.
Numatai ateit?
Ne, matau, kas parayta laikraiuose.
Rao, kad bus kaip tik taip?
Taip, nes taip yra. Italijoje yra didiausias procentas svyruojani rinkj, jie keiia nuomon per
kiekvienus rinkimus.
O tu kaip nortum?
A nebalsuosiu, k tik sukriau tinklarat monms, kurie nori bgti usien. tai, irk:
iomiesilio.blogspot.it
(besijuokiantis veidukas) Dl io vakaro?
Susitiksime ten?
Neinau...
Mes su Martina ir Rubiu susitinkame papldimio bare pus atuoni ir tada eisime visi kartu.
Girdjau, kad Danielis ten pasirodys anksiau, nes turi atrinkti kompaktines plokteles. Tu neisi su
juo?
Ne, pasimatysime vliau.
Tai eime su mumis.

Mari namas nuostabi vila, yra sodas ir matyti jra. U vart prie namo veda
vyro takas, abipus jo dvi eils vakui. Viskas tobula. Lauke stovi stalai,
nukrauti grimais, itemptos dvi didels baltos palapins, jeigu kartais lyt, ir
pirmyn atgal su taurmis laksto visas brys padavj.
Tikras vakarlis tarp draug, sako Rubis, griebdamas tris taures
putojanio vyno nuo padavjo padklo.
Svei pilna, dauguma j pasipuo: varkas ir kaklaraitis ar vakarin
suknel. Mudvi su Martina tiktai dabar suvokiame, kad ms apranga tikriausiai

netinkama.
Abi su dinsais, a apsiavusi basutes ir apsivilkusi mielus markinlius.
Martina su auktakulniais, palaidinuk uriama nugaroje, o priekyje gili
ikirpt.
A pasidaiusi, Martina ne. Taiau jos grai krtin, todl jai nebtina daytis.
Ir Lukas su dinsais, bet vilki baltus markinius ir juod vark, inoma, be
kaklaraiio. Dar niekad nemaiau taip graiai apsirengusio.
Martina, Alisa!
Mari lekia prie ms digaudama, rankas iklusi vir galvos.
Jums patinka?
Ji vilki raudon vakarin suknel i raibuliuojanio atlaso. Priekyje ikirpt
beveik po krtimis, o nugara visa nuoga iki pat upakalio. Balt perl vrinys ir
vilgus pakabutis nugaroje vos ne iki sdyns.
Griebei pirm pasitaikiusi suknel... sako Rubis, keldamas taur, lyg
nort susidauti.
Ji patogi okti!
Taip, arba itokia, arba chalatas.
Kvailys! Valgius patiekme pagal naujausi stili, ia yra visko, viskas
vieno ksnio, ir daug alkoholio, todl mgaukits!
Toks digavimas man kelia baisi nevilt. Kaip ir tie, kurie sako: Ei,
pasilinksminkime ar panaiai ragina. Bet Mari jau tokia, todl esu pasirengusi
jai atleisti. Taiau Rubis nepasiduoda.
Ei! Taip! Kaip puiku! spiegia, taiau kakas jau nutemp Mari alin ir ji
kartoja t pai scen breliui mergin.
ios lyg bt apsilankiusios pas girt kirpj, kur devint deimtmet itiko
koma ir kuris tik ryt pabudo.
Stalai i tikrj nukloti vairiausiu maistu. Mari sak ties, visas maistas
vieno ksnio: mayts porcijos maytse stiklinaitse, vienas ksnis su
aukteliu. Ir mudvi su Martina pagriebiame kelias alias stiklinles su
raudonais rutuliukais ant viraus. Rubis jau itutino keturias ir dabar laiko
tuias.
Skanu, sako Lukas.
O kas ia? klausia bjaurdamasi Martina.
Kas itas alias, neinau, o raudoni rutuliukai lai kiauinliai.
Ikrai?

Ne, ikrai tai erket kiauinliai, bet ir itie skanu. Nors vykdome
genocid ir ant ms sins guls deimi ma uvyi mirtys, vis tiek labai
skanu.
Martina pastato stiklinl ant stalo ir atkreipia dmes daug kuklesn
padkl su picos gabaliukais, o a surizikuoju ir paragauju. Einame nuo stalo
prie stalo ir ragaujame visko po truput, geriame putojant vyn, kurio Rubis
mums atnea vos tik taurei itutjus. ia visko soiai, taiau prajus valandai
atrodo, lyg burnoj nieko nebtum turjs, utat putojantis vynas jau veikia.
Ksnelio sumutinukus tikriausiai sugalvojo utv girt ir piktavali virj.
Pasirodo ir Roza, eina link ms ypsodamasi ir pirmiausia puola Lukui glb,
garsiai pakteli jam abu andus.
Ji kone vienintel ia skoningai vilkinti, taiau tai nereikia, kad ji elegantika.
Roza juoda suknele iki puss laun ir apsijuosusi dir, joki kvail detali, ji
iveng turtingos prostituts stiliaus, o kaip tik taip ia atrodo dauguma.
Ar jau ko nors ragavote?
Taip, dabar ketiname eiti valgyti spagei, atsako Rubis. Eisi kartu?
Ji supranta juokel ir nusiypso (Mari bt pasipiktinusi).
Ar kas nors mat Daniel? klausia, bet iri tik mane.
Ne, jo dar nemaiau, o kodl klausi?
Nesvarbu, tik jis turi paleisti muzik ir Mari pra jo paiekoti.
Pasivaidena, kad ji klausia mans vilgsniu, tik nesuprantu kodl.
Ar palydsi mane prie grim? klausia Luko ir netrukus abu pranyksta
minioje, taiau prie nueidama mane dar kartel dirsteli, ir a, neinodama, k
daryti, jai nusiypsau.
Tada pasirodo Danielis.
Labas.
Labas.
O tu neturtum leisti muzikos? klausia Rubis.
Taip, inoma, jei Mari mane pamatys, umu. Tik pasiimsiu k nors uksti ir
lksiu, paskui mane pakeisi?
Taip, kaip buvome susitar, pus vienuolikos tave pakeisiu.
Gerai, jau lekiu, pasimatysime.
Pala, einu su tavim, sako Rubis, pairsiu, kaip atrodo ranga.
Mudvi su Martina liekame vienos.

Susipykote? staiga klausia mans Martina, pro akis jai nepraslydo altas
ms pasisveikinimas.
Nenoriu apie tai kalbti ir nenoriu apie tai galvoti, nors sunku to ivengti.
Alisa?
K?
Martina paima nuo stalo du nugertus kokteilius ir vien spraudia man
rankas.
Velniop Daniel? sako juokdamasi ir keldama taur.
Velniop Daniel!
Gurkteliu praskiesto Cuba libre, kur man dav rankas, o ji itutina savo
taur.
Pasiimkime dar ko nors igerti, paskui eisime okti.
Vakarlis sibgjo.
Po keli minui atsiduriame vienoje i didiuli palapini, tarp daugybs
okani moni. Beveik nieko nepastame, tik kaskart kas nors stabteli ir
pasisveikina su Martina, galbt papldimio baro lankytojai, taiau kone vis
laik okame vienos. Su pilnomis taurmis rankose. Vakaro vedjas groja
geriausius vasaros muzikos krinius, visi patenkinti pagal juos oka. Danielis
muzik leidia antroje didiulje palapinje, kitoje namo pusje. Taip savaime
antropologikai susiskirstoma pagal muzikin skon.
oku. Linksminuosi. Man nerpi Danielis. Tenoriu vsti ir linksmintis.
Kartkartmis Martina sugauna mano vilgsn ir nusiypso, nors i tikrj visa
paskendusi savo mintyse. Kaip ir buvo galima numatyti, po kurio laiko
pasijuntame apsuptos vieni tip, okani u metro nuo ms, tokie tikisi, kad
pulsi jiems glb. Prisimenu vakar, kai Martina pasigr, apie panai padt,
kai viskas baigsi nedidelmis mutynmis. Ir negaliu neprisiminti savs ir
Danielio, besibuiuojani paryiais Martinos namuose. Graus prisiminimas.
Prisimenu popietes palapinje, kai myldavoms, pasivainjimus motoroleriu,
pirm dien, kai pamaiau j stovykloje, o jis paklaus, ar turiu lipnios juostels,
kaip paskui valgme prie mano namelio ant rat. Lyg viskas bt vyk prie
metus. Paskui pagalvoju apie ms susitikim, kuris pasibaig barniu. Tada
prisimenu, k man sak senel: prasta pykstantis sakyti vienas kitam net
siaubingus dalykus, o paskui susitaikyti. Toks jau tas gyvenimas.
Noriu pasikalbti su Danieliu. Dabar.

Einu kit didiul palapin. ia irgi pilna okani moni, daug moni sdi
ir pievelje rko ir geria. Prasibraunu pro prakaituotus knus ir atsiduriu prie
pulto, taiau randu tik Rub.
Kur Danielis?
A j pakeiiau! aukia.
O kur jis nujo?
Mano iraika, regis, ne pati geriausia, nes Rubis suraukia kakt prie
atsakydamas, kad n nenumano kur.
Kakas udeda man ant peties rank. Atsisuku pamaniusi, kad Danielis, bet
ia Roza. Jos iraika keista, ji sunerimusi.
Einam! aukia man aus.
Nuseku paskui j.
Vos ieiname i palapins, ji sustoja.
Alisa, turiu tau pasakyti vien dalyk.
tariu, kad ji man nori pasakyti apie Luk.
Tu man nieko neturi sakyti, ubgu jai u aki, viskas gerai, juk Lukas
nra mano nuosavyb.
odiai turjo nuskambti beveik maloniai, juk stengiausi atsivelgdama
aplinkybes, bet jos veido iraika rodo, kad nepataikiau.
A ne apie tai.
O kokios tada bdos?
Klausyk, galbt tai ne mano reikalas, bet vis tiek noriu tau pasakyti, kad
vakarl pakviesta buvusi Danielio draug. Ji ia atvyko prie kelias dienas ir
buvo vis popiet, kol vyko pasiruoimas, ir vis laik praleido su juo.
Ak, tai kas.
tai su kuo buvo Danielis, kai negro nakvoti stovykl. Danielis, kuris buvo
atjs pasikalbti su manim, kad vienaip ar kitaip isprstume rpesius, ilgai
negaio mane pakeisdamas kita. Mano susitaiklikas instinktas staiga ima
kovoti su trokimu trenkti jam veid. Senels odiai visikai praranda prasm
akistatoje su tikimybe, kad Danielis draugauja su kita mergina.
Noriu pairti Danieliui akis ir suinoti, k jis dabar pasakys.
Kur jis?
Prie tai buvo name, bet dabar neinau.
Einu namo link neirdama niekam veid, atsitrenkiu kelis mones ir

iveriu j taures. Jie aukia man kak i paskos, bet nesustoju. engiu nam.
Kodl Martina man nieko nepasak? Ar gali bti, kad niekas nieko neinojo?
Ir name garsiai groja muzika. Pereinu didel svetain, ant pristumt prie
sien sof pilna moni. Einu virtuv, keletas moni sdi prie stalo. aldytuvas
atidarytas. Ir ia Danielio nra. Mane apleidia orumo jausmas ir keli sdini
tip paklausiu, gal teko matyti rastafar, t, kuris leidia muzik. Jie iri mane,
lyg biau iprotjusi, gal ia jo buvusios merginos draugai, galbt jie puikiausiai
ino, kur yra Danielis.
Grtu svetain, paskui ulipu laiptais kit aukt. Patenku koridori, ia
daug dur, kelios poros buiuojasi prie sienos. Einu koridoriumi pasiryusi
vienas po kit atidaryti visas duris. Man pasiseka. J pamatau ikart. Jis
isitiess ant lovos, o alia jo mergina.
Tu kvailys, inai?
Alisa.
Nieko nesakyk! Eikit po velni, tu ir tavo suiktas daugiabuio
administratorius!
Po keli minui jau bnu palinkusi vir klozeto. A girta, mane pykina. sikiu
du pirtus burn ir vemiu dl Danielio, io vakaro, dl visko. Kiu pirtus
gerkln tol, kol daugiau nieko nelieka. Tada atsikeliu ir pasiiriu veidrod.
Isivalau burn dant pasta, su muilu nusiprausiu veid ir rankas. Jau inau, su
kuo turiu pasikalbti, inau, kas gali mane iklausyti, tikriausiai numaniau jau
kur laik.
Grtu koridori ir nulipu svetain.
Jau beieidama pamatau jr.
Pro atviras stiklines duris regiu mnulio apviest jros ruo. ia pat didel
terasa, regis, joje tuia. Galbt bus geriau, jei pabsiu viena. Ieinu pro duris ir
mane apsupa iltas ir drgnas vjas. Jros kvapas smelkiasi nerves ir a
stipriai kvepiu. alia turkl, nuo kuri atsiveria jros vaizdas, pamatau Luko
profil: susivlusius plaukus ir balt apykakl, kreivai kyani i varko.
Man jo reikia, galvoju apie jo odius.
Ltai artinuosi ir matau, kad jis ne vienas. Visai alia jo yra dar kakas. Lukas
pasisuks mane nugara, matau ant jos inyranias dvi rankas. Luko galva ltai
palinksta on ir jie apsikabina. Gerai, galvoju, bent jau jis diaugiasi vakaru.
Vl pagalvoju apie Mari pusseser, nusiypsau i minties, kad ji mans paprays
leidimo draugauti su Luku. Ji man pasak apie buvusi Danielio draug. Su tokiu

mogumi kaip ji noriau draugauti. Todl, kad dabar tik to ir tenoriu. Paskui
apsisuku, griu namo psiomis ar kaip nors kitaip. Ir tada pamatau j. Mari
pusseser stovi ten, alia stiklini dur, prieais mane.
Alisa, ar radai j? klausia vos pamaiusi mane, bet a nesiklausau.
Apsisuku, nes od Alisa igirdo ir dar kakas.

ATUONIASDEIMTAS SKYRIUS

Puolu bgti, bgti kaip sprinter. Keliu kojas i vis jg ir atrodo, lyg skrisiau
per piev prieais Mari nam, pro vartus, tiesiai prie jros. Noriu ten atsidurti
kuo greiiau. Balsas u nugaros nepaliauna aukti mano vard, nenoriu jo
klausytis. Sustoju nukorusi galv ir verkiu, tikiuosi, tai bus paskutins aaros per
ias atostogas.
Alisa, leisk, a tau paaikinsiu, sako balsas. Nra taip, kaip tu manai.
O k a manau? klausiu.
Jeigu yra kas nors, kas ino, k a manau, tai dabar pats tinkamiausias metas
tuo pasinaudoti.
Tu manai, kad a tave idaviau, bet tai netiesa.
A nieko nemanau. Gali daryti visk, k tik nori ir su kuo nori, diaugiuosi
dl tavs, Milane visi vertins.
Alisa, Milane nieko nebus, viskas baigsis ia, tai tik akimirka...
Prie tai iekojau Danielio, uklupau j viename kambari su buvusia savo
drauge... Aiku, tai mane sukrt, pamaniau, susirasiu Luk, netikusi mintis...
nors ir sakiau Martinai, kad man nerpi, jei tu su kuo nors draugausi, taiau tik
ne su ja, ne su ja. Maniau, ji mano draug. Kad galiu ja pasitikti. Maniau, galiu
pasitikti ir tavim.
K ia kalbi? Kuo a ia dtas? A tavs neidaviau! Lukas iri mane kuo
rimiausiai, akys klausianios. Alisa, k, po velni, manai, kodl atbgau paskui
tave? Kodl atvaiavau tavs aplankyti? Atlkiau tikdamasis praleisti atostogas
su tavim, o tu draugauji su rastafariu, bet a atsilaikau, stoviu nuoaly. Paskui,
kai tau mans reikia, grti ir a tavs laukiu, o dabar sakai, kad idaviau tavo
pasitikjim. Taip, gerai, juk galjau pasibuiuoti su Mari, su jos pussesere,
Rubiu ar su kuo kitu, bet juk to nebuvo, takas, o dabar a tave vejuosi. Matyt,
esu visikas kvailys.
Jis nusigria ir nueina.
Palauk, Lukai.
Galvoje mini spieius ir man sunku k nors pasakyti. Lukas atsisuka, engia
ingsn prie mans ir sustoja.
Alisa, a myliu. Tave.

kart jis i tikrj nueina ir a lieku viena su savo mintimis, atsakymais ir


klausimais. Neturiu jg, kad j vyiausi, sustabdyiau, kad jam pasiaikiniau.
Juk nra ir k aikintis. Lukas buvo baisiai atviras, toks buvo vis laik, kai ia
atvyko. Tada tarsi aibas nuvinta jo odiai prie atostogas: Alisa, a tikrai
neatvyksiu.
Einu, nes neinau, k daugiau daryti, ir po keli ingsni atsiduriu
papldimyje. Nusiaunu basutes ir suku prie vandens. Sustoju tik tada, kai bangos
pasiekia kulknis.
Atsisdu ir akimirksniu virstu negyva uvdra, kakas krtinje nutrko ir
neinau, kiek laiko tursiu gunksoti ant smlio, kol srov mane nune tolyn.
Alisa, iekau tavs, iklausyk mane.
Nepakeliu aki nuo smlio. Nenoriu nieko daugiau inoti.
Nusisuku jr.
Man labai gaila.
A kalbjausi su Luku, jis man jau paaikino, eik, praau palikti mane.
Nenorjau, kad taip nutikt, tai mano kalt, buvau girta, pati prie jo lindau.
tai kaip? Buvai girta, o dabar? Nesiruoiu tau aikintis, juk buvome
draugs, bet atostogos baigsi ir viskas gro savo ves, tu susiradai vaikin,
o a praradau draug. Gerk, daryk, k nori, tik praau palikti mane ramybje.
Alisa, bk gera, nesielk taip.
Tai pasakyk, kaip, tavo nuomone, turiau jaustis: Danielis usidars
kambaryje su savo buvusia mergina, tu terasoje su Luku, o a...
Prakeikimas, Alisa...
K?
Tu ninieko nesupranti.
Jos odiai mane suglumina.
Tonas pasikeit ir ji nebeatrodo susikrimtusi.
Kad tavo ir Danielio santykiai nutrko, jau kuris laikas visiems buvo aiku,
tik ne tau. Kai atvyko Lukas, tu pasikeitei, nors ir buvai su Danieliu, bet buvo
aikiai matyti, kad viskas nebe taip. Taiau norjai turti Daniel, kartu trokai,
kad ir Lukas klpot prie tavo koj. Danieliui tai atsibodo, o Lukas...
O k Lukas? Laiosi su tavim nordamas man atkeryti?
Ne, juk viskas ne taip, juk Lukas vijosi tave, kad tau prisipaint, inau tai,
nes prie prisipaindamas tau, pirma pasak man.

Ir k jis tau pasak?


Kad tave myli. iomis dienomis su Luku tkstanius kart kalbjoms apie
tave, tu jam labai svarbi. Jis sako, kad tu protinga, kad grai ir talentinga. Ir jam
patinka tavo mstymas, patinka, kad nesilaikai prast elgesio norm, taisykli,
kad tau nesvarbu, k galvoja kiti. Jam patinka, kaip bendrauji su monmis, kad
leidi jiems tave pakerti savo avesiu, tu nori juos painti, kad kiekvienas
atsiskleist toks, koks yra, bet pati visada lieki nuoaly, lyg btum
nepasiekiama...
Tai kodl, kodl prie jo lindai?
Lukas man pasakojo visus ituos dalykus, sak, kad tave myli, ir a miau
pavydti, pavydjau tau meils, kuri jis tau jauia, viso to, ko niekada
neturjau, mogaus, kuris mane mylt, todl taip ir pasielgiau j pabuiavau,
kad gauiau bent truput tos meils, kuri net nebuvo mano.
Bet juk gali turti bet kur vaikin, kodl turjai lsti prie manikio?
Tavo?! Lukas?! Po velni, Alisa, mons nra tavo nuosavyb, taip, a
suklydau, bet j tik pabuiavau, ir viskas. O jeigu jis tau tikrai rpi, eik ir jam
pasakyk, juk inai, kad ito jis ir telaukia! Juk pati man kartoji, kad galiu turti
bet kur vaikin. Kam apsimeti, kad mans nepasti? Kodl apsimeti, kad
niekada nesi man to sakiusi?
Nes pavargau stengtis suprasti kitus ir j mintis, pavargau vaikytis mones,
kurie negali daryti tai, k nort daryti, nes a taip pat to nepajgiu, a irgi turiu
kovoti, tik neinau kodl, turiu rodinti sau, kad neapsimetinju, kad kitais
metais ilaikysiu visus egzaminus, kad mano gyvenimas bus prasmingesnis. Kaip
tik tai supratau bdama ia, nors ir neseniai. Dabar jauiuosi kaip visika
nevykl, kuri lakst i paskos rastafariui, nes atrod puiku, kuri susidraugavo
su mokyklos grauole, vaiktania vakarlius ir ten nusigeriania, nes visa tai
atrod puiku, taiau i tikrj a ne tokia.
Kodl? K nori pasakyti?
A drovi, nevykl, neturiu dailios krtins, man nesiseka mokykloje, nesu
turtinga, neturiu vil kaip js.
Ir dar esi kvaila.
Taip, ir kvaila.
Martina nusiypso.
Ir a ypteliu. Susitaikymo ypsena.

Paauk Luk ir pasakyk jam, kad grt.


Ne ne, dabar negaliu, nepajgsiu.
Jis tave myli.
Sak man, taiau tu prie jo lindai...
Liaukis, Alisa...
inai, esu per daug pavargusi, kad supykiau, ir tik tai mane sulaiko, kad
neskeliau tau antausio.
Tikiu.
Ar visa tai apie mane tau papasakojo jis? klausiu.
Taip, nieko neisigalvojau.
Jauiuosi apgailtinai.
Manau, ir tai jam patikt.
Kas?
Tai, kad esi mogika ir jautiesi apgailtinai, juk tai normalu? Lukas mano,
kad tu ypatinga. Jis velgia daug puiki tavo savybi, toki, koki jam paiam
trksta, tada jis jauia pilnatv, jam bna smagu ir jis jauiasi saugus.
Lukas?
Taip, taiau jam neutenka drsos tai pasakyti, pasakyti tau, kaip jam
patinki, kad i tikrj jis jauiasi silpnesnis u tave ir nors i alies netartum, jis
turi daug ko i tavs pasimokyti.
Ar kalbame apie t pat mog?
Pala, paklausyk mans, pertraukia mane Martina, paslaptingai
ypsodamasi. Taip mano ne vien Lukas, taip manau ir a.
Tu?
Martina nusiypso ir nuleidia galv. Mes tylime, k dar galiau pridurti, o
gal ir nieko neturiau sakyti. Paskui ji vl pakelia mane blizganias akis,
laukdama, kaip reaguosiu. Taiau mano smegenyse tikriausiai vyko trumpasis
jungimas, nes nesumoju nei k sakyti, nei k galvoti. Todl tik nusijuokiu, nes
mane ima juokas.
Juokiesi? klausia ji.
Atleisk, ne i tavs.
Ak.
Ar tikrai taip manai, kaip sakei?
Taip, kam kitaip biau tiek prikalbjusi?

Bet tai nemanoma. A, kaip matai, esu niekas, esu kitas mogus, a...
neinau, jau sakiau tau, a nevykl, ir jauiuosi pati didiausia nevykl, kai
pagalvoju apie Daniel su savo buvusia drauge, apie Luk, kuris pabgo, ir... kaip
galiu tau patikti?
Tu man patinki, ir viskas. Tu man patinki tokia, kokia esi.
Jos odiai suildo man ird. Tokia, kokia esi ie odiai suskamba
galvoje, tkstanius kart girdti odiai, bet tik dabar jie gauna nauj prasm.
Gerai taip, kaip yra, teisinga taip, kaip yra. galv man ateina tik odiai,
turintys teigiam reikm. O odiai man patinki tokia, kokia esi yra geriausi.
iriu Martin: mes susipykome, ji lindo prie Luko, o dabar man sako, kad jai
patinku tokia, kokia esu. Ir tai puiku, gras odiai, kartais norisi tokius
igirsti, ir nesvarbu, kas juos tau sakyt. Daugiau nebepykstu, nepykstu ant jos
dl to, kas atsitiko. Rytoj visk apgalvosiu, dabar noriu bti ia, diaugtis ia
akimirka.
Paimu Martinai u rankos ir j suspaudiu. Mano vilgsnis pasiklyds tamsoje
ir nukreiptas jr.
Staiga jos galva man udengia horizont, o jos lpos palieia mano lpas.
Ms lpos susilieia tik akimirk. Paskui atsitraukiu. Mes stovime alia, abi
velgiame jr. Galvoju apie tai, kas vyko ir kodl. Prisimenu naujausi Luko
teorij apie pasirinkimo galimyb: tausodamos energij smegenys visada renkasi
i dviej galimybi: taip arba ne, gerai arba blogai, taiau daugeliu atveju
teisingas pasirinkimas yra kitas, tas, kuris jau buvo atmestas. Neinau, ar mane
tikino i teorija. Kai j kartoju galvoje, ji neatrodo visuotin, taiau vakar ji
man kaip niekad tinka teisinga yra treioji pasirinkimo galimyb.
Pasisuku Martin, suimu jos galv abiem rankom ir j pabuiuoju, kart
stipriai. sisiurbiu jai lpas. I pradi ji neatsako, paskui nusiypso, keista
jausti jos lpas, moterikas lpas, pamau atsiverianias. Kario banga kyla i
krtins veid, lyg degiau, skruostai liepsnoja, lyg turiau temperatros.
Martina spaudia mane glbyje, jos rankos slysta mano klubais ir traukia mane
artyn. Vis dar sdime viena alia kitos, bet prarandu pusiausvyr ir prisiglaudiu
prie jos. Jauiu jos krt prie savo krties, jos velni skruost od prie savo
skruosto. Kai ji praveria lpas, buiuoju j dar kariau, lieuvis slysta lpomis
iekodamas jos lieuvio.

Man keista, sunabdu.


Ir man, mano pirmasis buinys.
Taip, pirmasis buinys.
Dabar savo kalendoriuje laik skaiiuosiu nuo ios akimirkos, pamanau, ir vl
j buiuoju burn, skruostus. Buiniai nerangs kaip jaunuolio, kuris neino,
k daryti, arba labai jaudinasi, taiau ir Martina jauiasi visai kaip a. Paskui ji
atsiremia alkne papldimio sml, tebelaikydama mane glbyje, ir abi
isitiesiame alimais ant lapio smlio, ms rankos susikibusios, o akys
nukreiptos dang.
A visa degu, sakau liesdama skruostus.
Isimaudykime?
Dabar?
Taip.
Man norisi juoktis, juoktis i laims, jaudulio. Atsistoju ir puolu prie jros.
Nusimetame drabuius ir okame vanden.
Vanduo iltas, padarau kelis grybnius ir panardinu galv, o paskui atsisuku.
Martina plaukia varlyte u keli metr. Keliais grybniais j pasiveju ir plaukiu
alia. Staiga ji atsistoja. Vanduo jai siekia vos aukiau liemens. Neinau, kodl
taip elgiuosi, engiu ingsn ir j apkabinu. Jauiu, kaip ms knai susilieja.
Mnulio viesa atsispindi ant ms lapios odos. Jos glbyje atpastu
kiekvien savo kno lopinl, visas kno dalis, kurias buvau praradusi ir kuri
nejauiau.

ATUONIASDEIMT PIRMAS SKYRIUS

Motoroleris skrieja keliu, tik kart jokia paslaptis, kur vaiuoju, ir turiu
paskubti. Vjas taro man plaukus, o saul svilina pakau. Dvi rankos tvirtai
laiko mane u juosmens. inau, kur vykstu, ir jausmas labai geras.
Kartais pamanau, kad reikt leisti, jog viskas vykt taip, kaip turi vykti, leisti
vykiams klostytis savaime, leistis neamai likimo ir irti, kur jis tave nune.
Kai mstau apie tokius dalykus, daniausiai nebnu laiminga, kitaip juk
nemstyiau, o veikiau, ir tiek, biau visa pasinrusi gyvenim ir to
nepastebiau. Kitais kartais galvoju, kad reikia kovoti ir visomis igalmis
stengtis pasiekti tai, ko troktu. Taiau kai atsigriu atgal, niekada
nesusigaudau, kaip i tikrj viskas buvo, kokios prieastys ir kas paskatino
mane pasielgti vienaip ar kitaip. Kai mstau apie ateit, galvoje visada girdiu du
balsus: vienas pataria vykiams leisti tekti savo vaga, o kitas liepia visk suimti
savo rankas. Ir galiausiai a nesirenku n vieno i i dviej bd, laikausi j
vidurio.
Gal pagalj supratau, kad btent taip viskas ir veikia, ir dabar visada taip
elgsiuosi, nes jei nebiau taip pasielgusi, nebt vyk tai, kas man nutiko.
Kai grau stovykl, Luko joje nebebuvo, registratroje man pasak, kad jis
ryt susimokjo ir ivyko. Ijusi i stovyklos sutikau Daniel ant motorolerio. Jis
nerytingai sustojo, tikriausiai bijodamas, kad ikelsiu jam scen, bet mano
mintys buvo visai kitur.
Ar paskolintum man motoroler?
K?
Paskolink man motoroler, tik iam rytui, juk galtum man padaryti paslaug
u tai, k ikrtei.
Alisa, klausyk...
Ne ne, liaukis, man nedomu, jei gali man paskolinti motoroler, puiku, jei ne
atsisveikinam.
tai kodl dabar skrieju tarp alyvmedi ir vynuogyn, piln vynuogi. Kryptis
Le. Martina vaiuoja su manim, nes ino keli, ir ne vien dl to. Vos
nuvaiuoju stot, girdiu, kaip skelbia, kad traukinys Rom jau ivyksta. Jo
traukinys. Lekiu prie bgi, traukinys vis dar ten.

Lukas lipa laipteliais ir dairosi.


Lukai! aukiu.
Jis igirsta ir iri mane, kol bgu prie jo.
Neivaiuok.
Kodl?
Nes nenoriu, ilipk, ir viskas. Man tavs reikia.
O istorija su Martina?
Martina ia, ji ms laukia.
K?
Taip, inakt ir a j pabuiavau, mes atsiskait.
Tu nejuokauji?
Kalbu rimt rimiausiai, mes net isimaudme nuogos.
Sunku patikti.
Taip, tai tiesa.
Taigi? Js dabar kartu?
Na, tik nepersistenk! Juk nebiau atjusi tavs iekoti.
O kodl mans iekai?
Nes noriu bti su tavim, nors dar gerai ir neinau, kaip...
Man tokia mintis nelabai patinka.
Suteik man galimyb.
O Martina?
Gyvens su mumis, tvarkys ms namus ir rpinsis ms vaikais.
Gerai...
Dl Martinos dar pagalvosiu, dabar tai nesvarbu, tu tik greiiau lipk i
traukinio!
Neinau, ar noriu. O Daniel palikai?
Ne, ir jis kartu, jis valys ms namus ir ves pasivaikioti ms un...
inoma, j palikau!
Ak, gerai.
Taigi?
Klausyk, vlinuk a nesidarysiu ir i vasara bus paskutin, kai matei mane
okant, a jau ir taip nusieminau.
Kokios dar slygos?
Man nepatinka tamsus alus.

Ir man. Nori, kad sugalvotume vardus savo vaikams?


Ne, juos sugalvosiu a. Ir, Alisa, juk tu mane pasti, inai, su manim ne
visada bna lengva...
Taip, bet...
tai, inau, kad inai, todl...
Lukai, juk iandien mes nesituoksime, tu tik ilipk i to prakeikto traukinio.
Man nesvarbu, kokios muzikos tu klausaisi, kaip rengiesi, ar mgsti okti
vakarliuose, tu man patinki, ir viskas, tu man patinki toks, koks esi.

PADKA

Dkoju Fiammettai Giorgi, kad patikjo ia knyga. Martai Treves, kurios dka
idja virto knyga. Alessandrai Gnecchi u savo debiut leidykloje Mondadori.
Silviai, savo draugei, u diaugsm ir meil, man padovanot per pastaruosius
dvejus metus (ir sukrusiai veikj Mari). Mario, Miriam ir Emanuelai, savo
eimai, u palaikym ir padrsinim. Senelei u pasakojimus apie kar.
Visai Mondadori Ragazzi redakcijai. O ypa Silviai ir Teresai (jos sukr
knygos struktr pirmiau, nei atsirado pati knyga). Alessandro, neprilygstamam
vyriausiajam redaktoriui. Nando ir Eleonorai u virel.
Nuoirdiausiai dkoju draugams ir rankraio skaitytojams, mano terasoje
prisidjusiems pltojant knygos mintis: Giuliai ir Mario, Giuliai ir Gabrio, Emilio
ir Laurel, Emai, Felipeei, Pietro, Andreai, Guido, Barbarai, Ludovicai, Veronicai,
Melaniai, Cristinai, Ninai, Vero, Margheritai.