Está en la página 1de 5

A Rubik kocka kirakása

1.) Fehér kereszt kirakása

Ennél a lépésnél megkeressük egymás után a 4 olyan élkockát (élkocka az, aminek csak két
színe van), amiben van fehér szín. Ezeket egymás után a fehér közép mellé juttatjuk. A többi
kockával ne foglalkozzunk, tekintsük őket szürkének!
Ha már mind fent van, akkor a fehér oldal elforgatásával úgy állítjuk be ezeket, hogy közülük
minimum 2 stimmeljen az alatta levővel! Ez mindig megvalósítható! Tehát vagy 2 vagy mind a 4 elem
stimmelni fog lefelé!
Alulról felhozás:

vagy
Ha két „kész” közé van beékelődve:

Ha a kész keresztből csak 2 stimmel lefelé, akkor a maradék kettőt így cseréljük meg:
Megkeressük, hogy hol van az az elem amit meg akarunk cserélni a másikkal, majd azt az oldalt elfordítjuk
2-vel, úgy hogy a fehér alulra kerüljön. Most ezt az elemet odafordítjuk a saját színéhez, majd ezen az
oldalon fordítunk kettőt. Most innen ami rossz volt került le alulra. Ezek után ezt az elemet állítjuk a saját
színéhez, és végül ezen az oldalon fordítunk kettőt!
Ez a módszer működik akkor, ha egymás melletti kettőt kell kicserélni, illetve működik akkor is, ha kettő
átelleneset kell megcserélni! (Ezeken kívül csak az lehetséges, hogy mind a 4 jó!)

2.) A Fehér sarkok kirakása

Most a sarkokat fogjuk felrakni a kész fehér keresztünk mellé!


Keressük meg a 4 fehér sarokkockát (Sarokkocka az aminek 3 színe van)! Ezeket rakjuk fel a
helyükre az alábbi algoritmusok (mozgatás sorozat/ forgatáskombináció) segítségével:
a) és b): Rakjuk le a kockát, úgy, hogy a fehér közép (illetve a kész kereszt) felfelé nézzen!
Ezek után nézzük körbe az alsó sort, hogy hol látunk fehér színt! Ha találtunk egyet, akkor
nézzük meg, hogy melyik a másik látható színe! Ezt a színt állítsuk az alsó sor elforgatásával a lehető
legközelebb a saját színű középkockához! Ekkor most ez a sarokkocka vagy jobbra, vagy balra van a
középtől. Amerre van, arra elvisszük az alsó sort, ugyanarra levisszük a szemközti oldalt, majd visszahozzuk
az alját és végül visszafordítjuk a szemközti oldalt:
a) A sarokkockán a fehér szín jobbra áll:

b) A sarokkockán a fehér szín balra áll:

Abban az esetben, ha nem találunk több fehér színt az alsó soron, akkor biztosak lehetünk benne, hogy vagy
minden sarokkockát betettünk a helyére, vagy valamelyik sarokkocka úgy áll, hogy a fehér szín lefelé néz,
vagy az adott sarokkockánk fent van a felső soron, rossz helyen, vagy rosszul!
c) A sarokkockán a fehér szín lefelé áll:
d) A sarokkocka fent van a felső soron, de rosszul, vagy rossz helyen:
Fordítsuk úgy a kockát, hogy az adott sarokkocka velünk szemben a jobb oldalon legyen, majd fordítsuk el a
jobb oldalát a kockának magunk felé. Ekkor a sarokkockánk lekerült az alsó sorra. Az alsó sort fordítsuk el
az óramutató járásával ellentétesen (innentől visszafelé), majd a jobb oldalt fordítsuk magunktól elfelé. Ezzel
a mozdulatsorral kihoztuk az a), b) vagy a c) eset valamelyikét!

3.) A 2. sor kirakása

Ennél a résznél a Második sori élkockákat fogjuk berakni a helyükre, és ezzel elkészítjük a
teljes második sort!
3 eshetőség állhat fent, melyeknek ezek a megoldásai:
a) és b): keressünk egy olyan élkockát a sárga közép mellet, amiben nincs sárga szín! Miért?
Azért, mert azok az élkockák, amikben nincsen sárga szín, azok mind most már a középső
sorba tartoznak (feltéve, ha eddig jól dolgoztunk). Most, hogy találtunk egyet, állítsuk úgy a kockát, hogy a
kész fehér oldal felfelé nézzen. Azt a kockát amelyiket kinéztük, állítsuk a saját színéhez (innentől ezt tartsuk
végig magunkkal szemben!),. majd nézzük meg, melyik az élkockánk másik színe. (Az a szín nekünk vagy
jobbra, vagy balra kell, hogy álljon!) Attól a színű középtől, ami az alsó színünk a kinézett élkockán, attól
elfordítjuk az alsó oldalt! (ez a kiinduló állás az alsó ábrákon!) Most megnézzük, hogy hova való a kinézett
élkockánk! Azt a „lukat” lehozzuk magunk felé, az élkockánkat visszahozzuk előre (Színt a színhez!) Ekkor
marad a szemben lévő oldalon két fehér szín. Ezeket felrakjuk, a többi fehérhez! Ha most jól megnézzük a
kockát, láthatjuk, hogy a szemközti oldalon lent lévő sarokkocka (amiben van fehér) összepárosodott a hozzá
tartozó élkockával (azzal amit eredetileg kinéztünk)! Innentől nagyon egyszerű a dolgunk: A Sarokkockát
berakjuk a saját helyére ugyanúgy, mint ahogy az az előző részben (Fehér sarkok berakása) le volt írva:
a) Jobbról berakás:

b) Balról berakás:

c) fent van a második sorban, de rosszul, vagy rossz helyen:


Ebben az esetben csináljuk végig az a) vagy a b) forgatáskombinációt, amivel azt érjük el, hogy ami eddig a
második sorban volt rosszul élkocka, az most lekerül az alsó sorra, ahonnan be tudjuk azt jól a helyére az a)
vagy a b) algoritmus segítségével.

4.) Sárga kereszt:

Ennél a lépésnél ki fogjuk rakni a sárga keresztet, azzal a különbséggel, hogy itt nem fog
minket érdekelni, hogy az egyes elemek lefelé is stimmelnek-e!
4 eset fordulhat elő, amelyből az egyik az a számunkra kívánatos állás, amikor a 4 sárga
élkocka felfelé néz:
a) 2 egymás melletti élkocka rossz:

Ez leírva szavakkal: A két rosszat szemben és jobbra tartjuk magunktól, úgy, hogy a sárga közép felfelé néz!
Felhozunk egy 6-os blokkot a szemközti oldalra, úgy, hogy a szemközti oldalon csak a bal szélső sáv ne
legyen fehér! Ebből a 6-os blokkból csinálunk egy fordított L betűt, méghozzá a következő képpen:
Elfordítjuk a tetejét (Óra mutató járása szerint), majd a jobb oldalról a 2 fehér színt letesszük alulra és végül
visszafordítjuk a tetejét. Most hogy megvan a fordított L, levisszük az L betű szárát (középső sort) alulra.
Most visszafordítjuk a kockánkat úgy, hogy a fehér szín felfelé nézzen, majd berakjuk a hiányzó sarkot az
1.)-es pontban leírtak szerint!
b) 2 egymással átellenes élkocka rossz:

Ez leírva szavakkal: A két rosszat szemben és a túloldalt tartjuk. Felhozunk a jobb oldalra egy 3-as fehéret.
Elfordítjuk a tetejét (Óra mutató járása szerint), majd levisszük a jobb oldalról az ottmaradt 2 fehéret! Most
visszafordítjuk a tetejét és felhozunk a középső sor hátrafordításával 3 fehéret. Ha jól dolgoztunk, most egy
fordított L betűt kell látnunk! Ezt az L betűt most kiegészítjük egy 6-os blokká, méghozzá így: Elfordítjuk a
felső oldalt (Óra mutató járása szerint), felhozunk a jobboldal hátrafordításával két fehéret a szemközti
oldalra és végül visszafordítjuk a felső oldalt! Ha mindent jól csináltunk, kész van a 6-os blokkunk! Ezzel
már nincs más teendőnk, mint a fehéreket a fehérekhez vinni!
Ha jobban megnézzük ez pont az előző inverze!
c) mind a 4 élkocka rosszul áll:
Ebben az esetben végigcsináljuk vagy az a) vagy a b) algoritmust, amivel kihozzuk vagy az a) vagy a b)
esetet, attól függően, hogy előzőleg melyiket használtuk!

5.) Sárga sarkok kirakása

Ebben a lépésben az összes sárga sarkot megfordítjuk egyhelyben, úgy 1 vagy több lépésben,
hogy a végeredmény egy teljes kész sárga oldal legyen (úgy, hogy az nem érdekel minket,
hogy körben nem stimmelnek a színek)!
Sajnos itt annyira sok a variáció, hogy csak egyféle forgatást írok le, amivel minden esetben
meg lehet oldani a sarkok elforgatását:

Most azt az esetet írom le, amikor csak 2 sarokkocka rossz, és azok is úgy állnak, hogy a két sárga szín egy
oldalon van (fenti ábrasor)!
A kockát mindig úgy tartjuk, hogy a két megfordítandó sarokkocka jobb oldalon legyen! Esetünkben még
arra is kell figyelni, hogy az az oldal nézzen felfelé, ahol a két megfordítandó sarokkockán a sárga szín van!
Kezdésként fordítsuk magunk felé a bal oldalt, majd fordítsuk el a tetejét (Óra mutató járása szerint). Ezek
után a baloldalt hátrafelé, és újra a tetejét, majd a bal oldalt fordítsuk lefelé, és a tetején fordítsunk kettőt.
Végezetül fordítsuk a bal oldalt fel! Ezt kell most megismételnünk a jobb oldallal is! Tehát: Jobb oldalt le
tetejét visszafelé, jobb oldalt fel, tetejét vissza, jobb oldalt le, tetején kettőt, jobb oldalt fel! És már kész is!
Az utolsó lépés ebben az esetben elmaradhat, de azért írtam le, mert a másik esetben, ahol a két sárga
egymással átellenesen áll, ott nem maradhat el!
Abban az esetben, ha a 2 egymásmelletti sarokkockán a sárga szín nem egy oldalon van, mint a fenti
kiindulásnál, hanem egymással átellenesen, akkor is ugyanezt az algoritmust alkalmazzuk, de a kockát itt
úgy tartjuk, hogy a sárga oldal legyen fent és a megfordítandó sarkok jobbra!
Minden más esetben 2 lépésben tudjuk megoldani a sárga sarkok megforgatását: pl.: ha 3 sarok rossz:
kinézzük az egyik sarkot ( lehetőleg ne a háromból a középsőt, hanem valamelyiket, amelyik a jól álló sarok
mellett van!), majd ezt a sarkot megfordítjuk a fent leírtak szerint a mellette álló rossz sarokkal együtt!
Ebben az esetben, mivel nincs se olyan, hogy a két sarokkockán a két sárga szín egy oldalon van, se olyan,
hogy egymással átellenesen van, ezért biztosak lehetünk benne, hogy ha így végigcsináljuk a
forgatáskombinációt, akkor csak az egyik sarok fog beállni rendesen, a másik rossz marad! Így ezzel elérjük
azt, hogy marad két rossz sarkunk, amit már meg tudunk oldani!

6.) Élcsere:

Ennél a lépésnél az összes sárga élkockát a saját helyére fogunk vinni!


Akárcsak a Fehér keresztnél, itt is mindig az a helyzet, hogy a sárga oldal elforgatásával vagy 2 élkockát
tudunk beállítani, vagy mind a 4-et!Ez a két elkocka lehet egymás mellet, és lehet egymással átellenesen!
a) 2 szomszédos élkocka kicserélése:

Szavakkal leírva: Tartsuk a két kicserélni való élkockát szemben és balra! Most fordítsuk a jobb oldalt fel és
a tetejét jobbra, majd a bal oldalt fel és a tetejét balra! Most a jobb oldalon szemben kell 3 fehérnek lennie,
azokat tegyük le az alsó sorra! Fordítsunk a tetején kettőt, majd a bal oldalt fordítsuk lefelé! Ezek után a
tetejét fordítsuk jobbra, a bal oldalt fordítsuk hátrafelé, ezzel visszajött a szemközti oldalra balra 2 fehér,
amihez a teteje elfordításával ( 2 fordítás) állítsuk oda a 3. fehéret, majd végül ezt a kész 3-as fehéret
fordítsuk le a többi fehérhez!
b) 2 átellenes élkocka kicserélése:
Ebben az esetben egyszer végigcsináljuk az a) esetnél felvázolt algoritmust, majd a sárga oldal elforgatásával
most már ki tudjuk hozni az a) esetet!

7.) Sarokcsere:

Ez lesz az utolsó lépés, tehát itt a végcél a teljes kirakott kocka létrehozása!
2 alapeset lehetséges:3 sarok rossz, vagy 4 sarok rossz!
Ezek megoldása mindig a 3 sarok cseréjére visszavezethető:
a1) és a2): Nézzük meg, hogy melyik saroknak hova kell kerülnie! Kövessük végig az
ujjunkkal, hogy az egyes elemek honnan hova fognak kerülni (menetirány meghatározása)! Ha ez
megtörtént, nézzük meg, hogy melyik sarokelem megy ferdén (átellenesen), majd melyik lesz az első
egyenes, és melyik lesz a második egyenes! Az első egyenesen fordítsunk kettőt, majd a második egyenesen
is fordítsunk kettőt, így kialakítottunk egy L betűt (vagy tükrözött L betűt). Most fordítsuk úgy a kockát,
hogy a az L betű „rendesen” álljon! Most fordítsuk az L betű szárát magunk felé, és a túloldalt abba az
irányba, ahol eddig az L betű szára volt, majd csináljuk vissza az L betűt, a szára visszafordításával! Most
csináljunk az L betűnkből egy I betűt: Ezt úgy érhetjük el, hogyha az L betűnk talpán fordítunk kettőt! Most
fordítsuk az I betűt magunk felé, és a túloldalt az I betű helyétől fordítsuk el! Mostantól azt hiszem már
mindenki számára világos az utolsó lépés: Fordítsunk egyet, úgy, hogy kész legyen a kocka (sárgát sárgához,
fehéret fehérhez)!
a) 3 sarkot kell cserélni egymással:
a1) A 3 sarok cserélésének a menetiránya rendes (Óra mutató járása szerinti):

a2) A 3 sarok cserélésének a menetiránya fordított (Óra mutató járásával ellentétes):

Ha jól megnézzük, akkr ez pont az előző tükörképe!


b) mind a 4 sarok rossz helyen van:
Ebben az esetben egyszer végigcsináljuk vagy az a1) vagy az a2) algoritmust, és ezzel elérjük azt, hogy 1
sarok biztosan a helyére kerül. Tehát jöhet az a) eset valamelyike újra!

8) Örülünk a kész, kirakott kockánknak!