Μιλάμε ελληνικά;

ΜΑΘΗΜΑ 5

Ο καιρός

Πόσων χρονών είναι…;

Διάλογος
Γιάννης

Ξέρεις πόσων χρονών είναι η Μαρία;

Νίκη

Νομίζω ότι είναι δεκαεφτά χρονών.

Γιάννης

Και ο Βασίλης πόσων χρονών είναι;

Νίκη

Περίπου είκοσι τριών χρονών. Δεν το ξέρω ακριβώς.

Γιάννης

Κι εσύ πόσων χρονών είσαι;

Νίκη

Είμαι τριάντα ενός χρονών.

ενός μήνα, δύο μηνών
ενός έτους / χρόνου
Πόσων χρονών είσαι, είναι…;

δύο χρονών
τριών, τεσσάρων χρονών
πέντε χρονών …

πόσος, πόση, πόσο
Ονομ.

πόσος

πόση

πόσο

Αιτ.

πόσο(ν)

πόση

πόσο

Ονομ.

πόσοι

πόσες

πόσα

Αιτ.

πόσους

πόσες

πόσα

45

Μιλάμε ελληνικά;

Οι εποχές του χρόνου

Η Άνοιξη

Το Καλοκαίρι

Το Φθινόπωρο

Ο Χειμώνας

πέρσι

φέτος

του χρόνου

Οι δώδεκα μήνες

Ο Ιανουάριος

Ο Φεβρουάριος

Ο Μάρτιος

O Απρίλιος

Ο Μάιος

Ο Ιούνιος

Ο Γενάρης

Ο Φλεβάρης

Ο Μάρτης

Ο Απρίλης

Ο Μάης

Ο Ιούνης

Ο Σεπτέμβριος

Ο Οκτώβριος

Ο Νοέμβριος

Ο Δεκέμβριος

Ο Σεπτέμβρης

Ο Οκτώβρης

Ο Νοέμβρης

Ο Δεκέμβρης

Ο Ιούλιος
Ο Ιούλης

Ο Αύγουστος

Οι μέρες της εβδομάδας

η Κυριακή

η Δευτέρα

η Τρίτη

χτες

σήμερα

αύριο

η Τέταρτη

η Πέμπτη

η Παρασκευή

το Σάββατο

το Σάββατο και την Κυριακή = το Σαββατοκύριακο

46

Μιλάμε ελληνικά;

Τι ώρα είναι;

Το παρόν
σήμερα
τώρα

Διάλογος
Νίκος Συγγνώμη, τι ώρα είναι;
Μαρία Είναι οχτώ παρά τέταρτο.
Νίκος Περιμένω το λεωφορείο μισή
ώρα. Στις οχτώ και μισή έχω
μάθημα.
Μαρία Σε πέντε λεπτά φτάνει.
Νίκος Εντάξει. Ευχαριστώ!
Μαρία Παρακαλώ.

το πρωί

το μεσημέρι

καλημέρα!

π.μ.

το απόγευμα

το βράδυ

καλησπέρα!

τη νύχτα (τα μεσάνυχτα)
καληνύχτα!

πριν από το μεσημέρι

μ.μ.
νωρίς ≠ αργά

47

(η νύχτα)

μετά το μεσημέρι

Μιλάμε ελληνικά;

Ο αόριστος

Συζυγία Α’

Συζυγία Β1’

Συζυγία Β2’

αγοράζω

μιλάω

τηλεφωνώ

ήμουν(α)

αγόρασα

μίλησα

τηλεφώνησα

ήσουν(α)

αγόρασες

μίλησες

τηλεφώνησες

ήταν(ε)

αγόρασε

μίλησε

τηλεφώνησε

ήμασταν/ήμαστε

αγοράσαμε

μιλήσαμε

τηλεφωνήσαμε

ήσασταν/ήσαστε

αγοράσατε

μιλήσατε

τηλεφωνήσατε

ήταν(ε)

αγόρασαν(ε)

μίλησαν(ε)

τηλεφώνησαν(ε)

είμαι

Το παρελθόν
(προ)πέρσι
τις προάλλες
(προ)χτες
περασμένος, η, ο

θέλω

ήθελα

ξέρω

ήξερα

Ο απλός μέλλοντας / Η απλή υποτακτική

Συζυγία Α’

Συζυγία Β1’

Συζυγία Β2’

αγοράζω

μιλάω

τηλεφωνώ

θα/να είμαι

θα/να αγόρασω

θα/να μιλήσω

θα/να τηλεφωνήσω

θα/να είσαι

θα/να αγόρασεις

θα/να μιλήσεις

θα/να τηλεφωνήσεις

θα/να είναι

θα/να αγόρασει

θα/να μιλήσει

θα/να τηλεφωνήσει

θα/να είμαστε

θα/να αγοράσουμε

θα/να μιλήσουμε

θα/να τηλεφωνήσουμε

θα/να είσαστε

θα/να αγοράσετε

θα/να μιλήσετε

θα/να τηλεφωνήσετε

θα/να είναι

θα/να αγόρασουν(ε)

θα/να μιλήσουν(ε)

θα/να τηλεφωνήσουν(ε)

είμαι

Το μέλλον

επόμενος, η, ο

(μεθ)αύριο
του χρόνου

48

Μιλάμε ελληνικά;

θέλω να…

Άλλα ρήματα

μπορώ να…
πρέπει να…

Ενεσ.

Αόρ.

Μελ. / Υποτ.

Ενεσ.

Αόρ.

Μελ. / Υποτ.

πάω

πήγα

θα/να πάω

παίρνω

πήρα

θα/να πάρω

βλέπω

είδα

θα/να δω

δίνω

έδωσα

θα/να δώσω

λέω

είπα

θα/να πω

στέλνω

έστειλα

θα/να στείλω

πίνω

ήπια

θα/να πιω

μαθαίνω

έμαθα

θα/να μάθω

τρώω

έφαγα

θα/να φάω

γράφω

έγραψα

θα/να γράψω

έχω

είχα

θα/να έχω

παίζω

έπαιξα

θα/να παίξω

Ο Ενεστώτας

σηκώνομαι
κουράζομαι
έρχομαι
χρειάζομαι
σκέφτομαι
ζεσταίνομαι

έρχομαι

Παθητική φωνή

κάθομαι

κοιμάμαι

κάθεσαι

κοιμάσαι

κάθεται

θυμάμαι
φοβάμαι

καθόμαστε

λυπάμαι

κάθεστε /

κοιμάται
κοιμόμαστε
κοιμάστε /

καθόσαστε

κοιμόσαστε

κάθονται

κοιμούνται

ήρθα θα έρθω

49

Μιλάμε ελληνικά;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπληρώστε τα κενά με τους αριθμούς.
1. Η Μάρτα είναι (26) …………………… χρονών.
2. Το παιδί μου είναι …………………… χρονών. (είκοσι τριών, είκοσι τρία, είκοσι τρείς)
3. Η κόρη της είναι …………………… χρόνου. (ένα, ενός, μία)
4. Ο θείος μου είναι …………………… χρονών. (είκοσι ένα, είκοσιμία, είκοσι ενός)
5. Ο μεγάλος μου αδερφός είναι (19) …………………… χρονών, ο πατέρας μου (53)
…………………… χρονών, η μητέρα μου (48) …………………… χρονών και η γιαγιά μου
(71) …………………… χρονών.
2. Συμπληρώστε τα κενά με τον σωστό τύπο «πόσος, η, ο».
1. …………………… βιβλία έχεις στην τσάντα σου;
2. …………………… φοιτητές υπάρχουν σήμερα στο μάθημα;
3. …………………… φίλους έχεις;
4. …………………… κρέας αγοράζεις κάθε εβδομάδα;
5. …………………… αδέρφια έχεις;
3. Μιλήστε με τον διπλανό σας, όπως στο παράδειγμα:
Πόσες πατάτες θέλεις;

(2 κιλά πατάτες)

Θέλω δύο κιλά πατάτες.

2 τηλεκάρτες

2 γραμματόσημα

1 μπίρα

3 δίσκους

1 εισιτήριο

125 €

1 μολύβι

½ φράουλες

4. Συμπληρώστε τον πίνακα με τους μήνες του έτους.
ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΑΝΟΙΞΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Δεκέμβριος

50

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Μιλάμε ελληνικά;

5. Βρέστε στο σταυρόλεξο τις μέρες της εβδομάδας:

Σ
Α
Β
Β
Α
Τ
Ο
Δ
Σ
Δ

Β
Π
Π
Σ
Γ
Σ
Θ
Ε
Α
Ε

Σ
Α
Ε
Τ
Δ
Β
Ν
Υ
Τ
Ρ

Α
Ρ
Μ
Κ
Ρ
Τ
Μ
Τ
Ι
Τ

Γ
Α
Π
Π
Θ
Δ
Ζ
Ε
Ε
Ρ

Τ
Σ
Τ
Ε
Λ
Ε
Α
Ρ
Σ
Α

Ε
Κ
Κ
Μ
Π
Η
Ρ
Α
Τ
Ζ

Τ
Ε
Κ
Π
Τ
Κ
Ε
Γ
Ω
Χ

Α
Υ
Θ
Τ
Η
Δ
Υ
Ε
Φ
Ψ

Ρ
Η
Ξ
Η
Ρ
Σ
Τ
Α
Σ
Ω

Τ
Τ
Ρ
Ι
Τ
Η
Ο
Τ
Ξ
Β

Η
Ο
Ι
Κ
Υ
Ρ
Ι
Α
Κ
Η

6 Μιλήστε με τον διπλανό σας, όπως στο παράδειγμα:
Πότε έχει γενέθλια ο Κώστας;

(ο Κώστας – 2/4)

Ο Κώστας έχει γενέθλια στις 2 Απριλίου.

1. Τζένη – 6/8

2. Τζοβάνα – 26/12 3. Τζων – 13/4

4. Κάρμεν – 9/11

5. Στηβ – 11/1

6. Φρανκ – 25/10

8. Μόνικα – 28/2

7. Πέτρος – 18/5

7. Συμπληρώστε τα κενά όπως στο παράδειγμα.
Τι ώρα φεύγει το λεωφορείο;

Φεύγει στις 9 ακριβώς.

1. Τι ώρα έχουμε μάθημα;

………………………………… 8:15 το πρωί.

2. Τι ώρα βλέπεις τηλεόραση;

………………………………… 17:30 το απόγευμα.

3. Τι ώρα σταματάει το τρένο;

………………………………… 9:30 π.μ.

4. Τι ώρα τελειώνει το μάθημα; ………………………………… 14:00 μ.μ.
5. Τι ώρα αρχίζει το θέατρο;

………………………………… 21:00 το βράδυ.

51

Μιλάμε ελληνικά;

8. Συμπληρώστε όπως στο παράδειγμα.
Το αεροπλάνο από Βιέννη φτάνει στις δύο και είκοσι (2:20).
1. Ο Νίκος έρχεται στο μάθημα ……………………………… . (9:30)
2. Το μάθημα αρχίζει …………………………………………… . (9:00)
3. Κάθε μέρα τρώμε …………………………………………… . (14:15)
4.

Τα

καταστήματα

είναι

ανοιχτά

από

………………………………………………. .

…………………………………………
(8:30 – 13:00)

5. Η τράπεζα κλείνει …………………………………………… . (14:00)
9. Απαντήστε στην ερώτηση: τι ώρα είναι;
18:00 Είναι έξι η ώρα

22:15 …………………………………

19:05 …………………………………

22:35 …………………………………

20:30 …………………………………

12:40 …………………………………

20:45 …………………………………

23:20 …………………………………

21:00 …………………………………

07:55 …………………………………

10. Συμπληρώστε όπως στο παράδειγμα.
Πού πήγες το σαββατοκύριακο;

Πήγα στο Σούνιο.

……………………… χτες το πρωί;

………………………… στο μάθημα.

……………………… την Κυριακή;

………………………… στην ταβέρνα.

Τι είδες στο Σούνιο;
……………………… στα Μετέωρα;

Είδα τον ναό του Ποσειδώνα.
………………………… τα μοναστήρια.

……………………… στην τηλεόραση; ………………………… το ποδόσφαιρο.
Πού ήσουν το σαββατοκύριακο;

Ήμουν στο Σούνιο.

……………………… τη Δευτέρα στις 7; ………………………… στο σπίτι μου.
……………………… την Παρασκευή; ………………………… στο θέατρο.
Πού θα είσαι το σαββατοκύριακο;

Θα είμαι στην Αθήνα.

……………………… το απόγευμα;

………………………… στο σπίτι μου.

……………………… την Κυριακή;

………………………… στην εκκλησία.

Πού θα πας το Σάββατο;

Θα πάω στην Θεσσαλονίκη.

……………………… το βράδυ;

………………………… στο Κωλονάκι.

……………………… αύριο το πρωί;

………………………… στο μάθημα.

Τι θα φας στην Ταβέρνα;

Θα φάω φρέσκο ψάρι.

……………………… το μεσημέρι;

………………………… μουσακά.

……………………… το πρωί;

………………………… γιαούρτι.

52

εώς

Μιλάμε ελληνικά;

11. Γράψτε τον αόριστο και το μέλλοντα όπως στο παράδειγμα.
Ενεστώτας

Αόριστος

Μέλλοντας

αρχίζω

άρχισα

θα αρχίσω

γυρίζω

………………

………………

γνωρίζω

………………

………………

αποφασίζω

………………

………………

πληρώνω

πλήρωσα

θα πληρώσω

τελειώνω

………………

………………

θυμώνω

………………

………………

δουλεύω

δούλεψα

θα δουλέψω

χορεύω

………………

………………

μαγειρεύω

………………

………………

12. Τι κάνατε χτες και τι θα κάνετε αύριο;
Σήμερα πάω στην Ελλάδα. Ερχόμαστε στις 11:00 και πάμε στη Ακρόπολη. Βλέπουμε και
την αγορά, το μουσείο, το θέατρο… Μετά πάμε στην Πλάκα και τρώμε ελληνικό
φαγητό: χωριατική σαλάτα, μουσακά, τζατζίκι… και πίνουμε μπίρα και νερό. Είμαστε
σ’ένα ωραίο εστιατόριο. Τελικά, γυρίζουμε στο ξενοδοχείο στις 22:00.
Χτες …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Αύριο ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

53

Μιλάμε ελληνικά;

13. Γράψτε τα αντίθετα.
ξυπνάω

πάω

κουράζομαι

1. ζεσταίνομαι

…………………………

2 έρχομαι

…………………………

3. σηκώνομαι

…………………………

4. ξεκουράζομαι

…………………………

5. κοιμάμαι

…………………………

κρυώνω

κάθομαι

14. Απαντήστε τις ερωτήσεις
1. Τι ώρα έρχεται το λεωφορείο;

…………………………………… (10:00)

2. Τι ώρα έρχεται το τρένο;

…………………………………… (13:45)

3. Τι ώρα έρχεται το πλοίο;

…………………………………… (20:30)

4. Τι ώρα σηκώνονται τα παιδιά;

…………………………………… (7:15)

5. Πώς αισθάνεσαι σήμερα;

……………………………………

15. Συμπληρώστε τα κενά με τα ρήματα που είναι στην παρένθεση.
1. Τις Κυριακές ο Μιχάλης δεν …………………… νωρίς.

(σηκώνομαι)

2. Εσείς …………………… πολύ τη γιαγιά σας.

(σκέφτομαι)

3. Η μητέρα μου ………………… στο μπαλκόνι.

(κάθομαι)

4. Οι φίλοι μου ………………… την Κυριακή το πρωί.

(έρχομαι)

5. Εμείς δεν ………………… τίποτα άλλο.

(χρειάζομαι)

16. Συμπληρώστε τα κενά με τα ρήματα που είναι στην παρένθεση.
1. Η αδερφή μου …………………… πολύ τις νύχτες.

(φοβάμαι)

2. Τα παιδιά …………………… νωρίς το βράδυ.

(κοιμάμαι)

3. …………………, κυρία μου, αλλά δεν σας …………… . (λυπάμαι / θυμάμαι)
4. Μήπως ………………… πώς τον λένε;

(θυμάμαι)

5. Τι λες, ………………… το αεροπλάνο;

(φοβάμαι)

54

Μιλάμε ελληνικά;

17. Συμπληρώστε τα κενά.
Χριστούγεννα παρέα με τη disney

Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού

Triángulos, villancicos se esparcieron por todas partes

κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, Ει.

en cada casa un nacimiento del pequeño Cristo, hey.

Τρίγωνα, κάλαντα μέσ’ τη γειτονιά

Triángulos, villancicos en el vecindario

ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά.

llegaron la Navidad y el Año Nuevo.

Να το αστέρι μέσ’ στη νύχτα,

He aquí la estrella en medio de la noche,

πόσο λάμπει εκεί στον ουρανό,

cuánto brilla allí en el cielo,

ας μας οδηγήσει τώρα,

que nos conduzca ahora

για να πάμε στο μικρό Χριστό.

para que vayamos ante el pequeño Cristo.

Θ’ αποτίσει αυτό το δρόμο,

Honrará este camino,

που οδηγεί πάνω στη σπηλιά

que conduce hacia la gruta

να το βλέπουνε μονάχα

a que lo vean sólo

όσοι έχουνε αγνή καρδιά.

cuantos tienen un puro corazón.

Καλή Χρόνια σε όλους. (x 2)

Feliz año a todos. (x 2)

Καλή Χρόνια σε όλους με υγεία και χαρά,

Feliz año a todos con salud y felicidad,

με υγεία να δούμε το Χριστό μας, παιδιά.

Con salud para que veamos a nuestro Cristo, niños.

Καλή Χρόνια σε όλους με υγεία και χαρά.

Feliz año a todos con salud y felicidad.

55

Μιλάμε ελληνικά;

18. Συμπληρώστε τα κενά.

Κρύβομαι στο αντίο (Ελευθερία Αρβανιτάκη)
________ τόσα να σου __________ ,
πώς ν' αρχίσω και τι να ξεγράψω πόσα δεν σου έχω πει.
________ λέξεις, σβήνω σκέψεις,
ίσως και να μην τ' αντέξεις κι ας το έχεις φανταστεί...
Τώρα που σου ________ πως ___________ ,
το ______________ να 'σαι μόνος
σ' άδειους τοίχους να ___________ .
Θα μου πεις “θα φτιάξουν όλα, μείνε”
κι ______ πως με ___________ .

Quiero escribirte tantas cosas,
cómo empezar y qué borrar de cuanto no te he dicho.
Escribo palabras, borro pensamientos,
tal vez no lo soportes aunque lo hayas imaginado…
Ahora que te he dicho que me voy,
temes estar solo,
hablar a paredes vacías.
Me dirás “todo se arreglará, quédate”
y no que me amas.

Δως μου _______ να σου το ______ ,
δως μου _______ να μην γυρίσω να σε ________ ,
μαζί σου αφήνω ό,τι αγαπώ και κρύβομαι στ' αντίο.
Δως μου _______, δως μου _______ να μην γυρίσω να σε δω,
μαζί σου αφήνω ό,τι αγαπώ και κρύβομαι στ' αντίο.

Dame voz para decírtelo,
dame alma para no volver a verte,
contigo dejo lo que amo y me escondo en el adiós.
Dame voz, dame alma para no volverte a ver,
contigo dejo lo que amo y me escondo en el ayer.

Στον καθρέφτη όταν κοιτάζω,
με μισό πορτρέτο μοιάζω ________ ,
λείπει τ' άλλο μου μισό.
Πως να φύγω απ' τη συνήθεια,
όταν δεν ________ να δω στ' αλήθεια τον εαυτό μου μονάχο...
Δεν _________ εδώ...

Cuando me miro en el espejo,
parezco medio retrato ahora,
falta mi otra mitad.
Cómo alejarme de la costumbre,
cuando puedo en realidad verme a mí mismo solo…
No estás aquí…

Δως μου _______ να σου το _________ ,
δως μου _______ να μην γυρίσω να σε __________ ,
μαζί σου αφήνω ό,τι αγαπώ και κρύβομαι στ' αντίο.
Δως μου _______, δως μου _______ να μην γυρίσω να σε δω,
μαζί σου αφήνω ό,τι αγαπώ και κρύβομαι στ' αντίο.

Dame voz para decírtelo,
dame alma para no volver a verte,
contigo dejo lo que amo y me escondo en el adiós.
Dame voz, dame alma para no volverte a ver,
contigo dejo lo que amo y me escondo en el ayer.

Βάζω το κλειδί _________ πόρτα,
κι ας ανάβω όλα τα φώτα
_________ το _________ σκοτεινό.
Σκόρπιες λέξεις τώρα δεν μετράνε,
σ' άδεια χρόνια απαντάνε που γεμίσαμε κι οι _______.
_______ κι ας μου _________ θα φτιάξουν όλα.
_______ απ' όσα αγαπώ...

Meto la llave en la puerta,
y aunque enciendo todas las luces
la casa está oscura.
Palabras sueltas ahora no cuentan,
responden a años vacíos que llenábamos los dos.
Me voy aunque me digas “todo se arreglará”.
Me alejo de cuanto amo…

Δως μου _______ να σου το _________ ,
δως μου _______ να μην γυρίσω να σε ________
μαζί σου αφήνω ό,τι αγαπώ και κρύβομαι στ' αντίο.
Δως μου _______, δως μου _______ να μην γυρίσω να σε δω,
μαζί σου αφήνω ό,τι αγαπώ και κρύβομαι στ' αντίο. (δίς)

Dame voz para decírtelo,
dame alma para no volver a verte,
contigo dejo lo que amo y me escondo en el adiós.
Dame voz, dame alma para no volverte a ver,
contigo dejo lo que amo y me escondo en el ayer. (bis)

Φεύγω τώρα απ’ τη συνήθεια.
Φεύγω και για μένα ζω στ’ αλήθεια
Φεύγω απ’ όσα αγαπώ...

Me alejo ahora de la costumbre.
Me voy y para mí vivo en la verdad.
Me alejo de cuanto amo…

56

19. Συμπληρώστε τα κενά.
Πυροτεχνήματα

Ελένα Παπαρίζου

Πέρασα πολλά δίχως αγκαλιά

He pasado mucho sin un abrazo

κι _________ σαν _______ ________ τυχερή.

Y llegaste como una mañana un día afortunado

________ ουρανός και γη, δίψα, βροχή.

Eres cielo y tierra, sed, lluvia.

Μες στην ξαστεριά σβήνω τα παλιά,

En el cielo estrellado borro lo anterior,

άδειο _________ , _________ το _________ .

vacío pasado, futuro el presente.

________ ποταμός, πηγή, δίψα, βροχή.

Eres río, fuente, sed, lluvia.

Γκρέμισα βουνά για την _________ σου

Derribé montañas port u añor

κι ________ εμένα να κοιτάς

y quería que me miraras

σαν _____ ______ _____ , ______ __________ ,

como tu Dios, un angel,

σαν όνειρό σου που ζεις κι _________ .

como un sueño tuyo que vives y amas.

_______________ ___________ συνθήματα

Fuegos artificiales escriben mensajes

σ’ έναν καθαρό ουρανό.

en un cielo limpio.

_______________ , θάλασσες, κύματα

Fuegos artificiales, mares, olas

πόσο δυνατά σ' ____________ .

cuán fuerte te amo.

Τόσες μάχες δίχως φίλους κι εχθρούς

Tantas guerras sin amigos y enemigos

στο μυαλό ξενύχτι πριν βρω χρυσούς

En la mente en vela antes de encontrar

θησαυρούς.

dorados tesoros.

Κλείσαν οι πληγές, πιάσαν οι ευχές

Las heridas se cerraron, los deseos sirvieron

μείνε _________ εδώ, φίλα μου σταυρό.

quédate siempre aquí, júramelo.

_________ ουρανός και γη, δίψα, βροχή.

Eres cielo y tierra, sed, lluvia.

Γκρέμισα βουνά για την _________ σου

Derribé montañas por tu amor

κι ________ εμένα να κοιτάς

y quería que me miraras

σαν _____ ______ _____ , ______ __________ ,

como tu Dios, un angel,

σαν όνειρό σου που ζεις κι _________ .

como un sueño tuyo que vives y amas.

_______________ ___________ συνθήματα

Fuegos artificiales escriben mensajes

σ’ έναν καθαρό ουρανό.

en un cielo limpio.

_______________ , θάλασσες, κύματα

Fuegos artificiales, mares, olas

πόσο δυνατά σ' ____________ .

cuán fuerte te amo.

Τόσες μάχες δίχως φίλους κι εχθρούς

Tantas guerras sin amigos y enemigos

στο μυαλό ξενύχτι πριν βρω χρυσούς

En la mente en vela antes de encontrar

θησαυρούς. x2

dorados tesoros. x2

20. Συμπληρώστε τα κενά.
Δυνατά, δυνατά

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Σαν ………………….. γεννά

Como una ………………….. , da a luz

στο χώμα η ……………… το ………………

en la tierra la …………….. a la …………….

κι όλα βγαίν_______ ξανά

y todo surge de nuevo

και γίν_______ ζωή.

y se vuelve vida.

Ποια παλιά κιβωτός

¿Qué antigua arca

μέσα απ' …….. ……………… τις στοές

a través de los pasadizos ……… ……………..

βγάζ___ ακόμα …………. φως

saca todavía a la luz

ζευγάρια αναπνοές;

respiraciones emparejadas?

Δυνατά, δυνατά

Con fuerza, con fuerza!

γίναν όλα δυνατά τ' αδύνατα.

todo lo imposible se ha vuelto posible.

Δυνατά, δυνατά

Con fuerza, con fuerza!

σ' ένα θέαμα κοινό

en un espectáculo común

Δυνατά, δυνατά

Con fuerza, con fuerza!

κι όπως ………….. του χορού τα βήματα

y del mismo modo que ………… los pasos del baile

με τα …………… ανοιχτά

con las …………….. abiertas

όλα τα περιφρον____.

todo lo devalú___ .

Σαν ………………… γεννά …

Como una ……………… , da a luz …

Ποια παλιά κιβωτός …

¿Qué antigua arca …

Δυνατά, δυνατά …

Con fuerza, con fuerza! …

Κι όλο κάτι ………….. ,

Y siempre ……………….. una cosa,

κάποια ……………. kλαί___

llor___ por un ……………..

κι όλο μέσα μου θρην___ χαλάσματα,

y siempre dentro de mí me lament__ por los desastres.

με τα ……………. ……….

con ………. …………….. ,

στα σεντόνια ………….

con ………. sábanas

σαν φαντάσματα.

como fantasmas.

Σαν ………………… γεννά …

Como una ……………… , da a luz …

Δεν ……………. πολλά

No ……………. mucho

που να ελπίζ______ μαζί

que esper______ juntos,

κοίτα, κοίτα ψηλά

mira, mira arriba

κι άλλος αιώνας ζει.

y otro siglo vive.

Ποια παλιά κιβωτός …

¿Qué antigua arca …

Δυνατά, δυνατά …

Con fuerza, con fuerza! …

Μιλάμε ελληνικά;

21. Διαβάστε και μαγειρέψτε αυτή τη συνταγή:

Το Τζατζίκι

Υλικά:
2-3 ποτήρια γιαούρτι
1-2 σκελίδες σκόρδο
1 αγγούρι
2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
αλάτι
1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό
1 κουταλιά του γλυκού ούζο

Ξεφλουδίζουμε το αγγούρι και τους σκόρδους, το κόβουμε σε λουρίδες ή το
ψιλοκόβουμε, το αλατίζουμε και αφήνουμε το αλάτι 15 λεπτά της ώρας. Μετά το
στραγγίζουμε. Ρίχνουμε σε σαλατιέρα το γιαούρτι, το μαϊντανό ψιλοκομμένο, το
λάδι, το σκόρδο και το αγγούρι. Τα ανακατεύουμε με κουτάλι καλά. Το σερβίρουμε
λίγο παγωμένο.

Καλή σας όρεξη!

Μιλάμε ελληνικά;

22. Διαβάστε και μαγειρέψτε αυτή τη συνταγή:

Εύκολη και γρήγορη Τυρόπιτα

Υλικά
2 φύλλα σφολιάτας
200 γρ. τυρί φέτα τριμμένο
200 γρ. διαφορετικά τυριά τριμμένα
ρίγανη

Συνταγή
Πρώτα απ’ όλα προθερμαίνουμε το φούρνο σε 200º.
Σ’ ένα μπολ βάζουμε όλα τα τυριά τριμμένα και λίγη ρίγανη και τα
ανακατεύουμε.
Βάζουμε στο ταψί ένα φύλλο σφολιάτας και ρίχνουμε το υλικό. Το
στρώνουμε με το άλλο φύλλο σφολιάτας. Αφήνουμε άλλη φορά λίγη
ρίγανη και κάνουμε πάνω λίγες τομές.
Το βάζουμε στο φούρνο για περίπου 15 λεπτά και … έτοιμη!

Καλή σας όρεξη!

Μιλάμε ελληνικά;

Συμπληρώστε τα κενά του κειμένου και απαντήστε τις ερωτήσεις.
Ο σερβιτόρος Ι
Σερβιτόρος _______ ______ !
Πελάτισσα _______ ______ !
Σερβιτόρος _______ ______ ;
Πελάτισσα ______ , _______ ξένη.
Σερβιτόρος _________ _____________ ;
Πελάτισσα ________ .
Σερβιτόρος _________ _____________ ;
Πελάτισσα ______ _______.
Σερβιτόρος Καταλαβαίνετε ____________ ;
Πελάτισσα _________ .
Σερβιτόρος ______ ______ _________ ;
Πελάτισσα ______ ______ _____ ____________ .
Σερβιτόρος ______ αμερικανίδα;
Πελάτισσα ______ ελληνοαμερικάνα
Σερβιτόρος ______ εδώ πολύ καιρό;
Πελάτισσα ________ , σας _____________ , πιο αργά;
Σας καταλαβαίνω, όταν __________ αργά.
Σερβιτόρος Συγγνώμη, _____ δίκιο. Θα μιλώ πιο αργά. Πόσον καιρό είστε
εδώ;
Πελάτισσα Μόνο ___________ ________ .

Ερωτήσεις
• Η πελάτισσα μιλά ελληνικά;
• Από πού είναι η πελάτισσα;
• Πόσον καιρό είναι στην Αθήνα;

Μιλάμε ελληνικά;

Συμπληρώστε τα κενά του κειμένου και απαντήστε τις ερωτήσεις.
Ο σερβιτόρος ΙΙ
Σερβιτόρος Ώστε ________ εδώ ___________ _________ ;
Πελάτισσα ______ , ήρθα την ____________ _____ σήμερα _______
__________ .
Σερβιτόρος _____ ___________ ;
Πελάτισσα ________ στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα.
Σερβιτόρος Σας ___________ Αθήνα;
Πελάτισσα Μου __________ ________ . Μπορώ τώρα να πάρω κάτι;
Σερβιτόρος Τι θα θέλατε;
Πελάτισσα Έναν ελληνικό ________ .
Σερβιτόρος Πώς τον __________ ;
Πελάτισσα Πώς τον πίνω;
Σερβιτόρος ______ , δηλαδή, πώς τον _________ ; Με λίγη ή πολύ
___________ ;
Πελάτισσα Αυτό σημαίνει ”πώς τον ___________ ”;
Σερβιτόρος ______ , ακριβώς.
Πελάτισσα Με λίγη _________ , _______________ . ____________ !

Ερωτήσεις
• Ποιές μέρες είναι στην Αθήνα;
• Πού μένει;
• Της αρέσει Αθήνα;
• Τι και πώς θέλει να πάρει;

Μιλάμε ελληνικά;

Ιστοσελίδες

Φιλοφλωσσία:

http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/

Proyecto Odysseus:

http://www.um.es/odysseus/?lang=es_ES

Η Πύλη:

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

Greektube:

http://www.greektube.org

Greek TV:

http://greek-video.net/greece/live-tv/

ΕΡΤ:

http://www.ert.gr/

Freelook:

http://www.freelook.gr/index.php/tv

Κνώσσος FM 100.6:

http://www.knossosfm.gr/

Στίχοι:

http://www.stixoi.info