7a TROBADA D’EMBARCACIONS TRADICIONALS - 2015

S’ESTELELLA . LLUCMAJOR

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Dissabte, dia 25
-12,00 h. Concentració a la mar de les embarcacions participants a la zona de s’Estelella.
-12,15 h: Sortida a la navegació a la vela pels voltants de la costa de s’Estelella.
-14,00 h: Fondeig de l’estol d’embarcacions davant el llenegador de s’Estelella.
-17,00 h: Arribada al Club Nàutic s’Estanyol.
Diumenge, dia 26
-11,00 h. Sortida a la navegació a la vela pels voltants de la costa de S’Estelella.
-14’00 h: Finalització de la trobada.
Contacte:
Club Nàutic s’Estanyol.
Gabriel Rosselló (Club Nàutic s’Arenal).

971 64 00 85
617.11.53.82

cnestanyol@cnestanyol.es
tequinetai@yahoo.es

ORGANITZA:
Club Nàutic s’Estanyol
Club Nàutic s’Arenal
COL·LABORA
Consell de Mallorca

INFORMACIONS
- El dissabte, dia 25 a les set del dematí, el Cap d’Enterrocat s’estableix com a punt de reunió i de partida
per a les embarcacions que, des de la badia de Palma, es dirigeixin a s’Estelella
- El Club Nàutic S’Estanyol habilitarà llocs d’amarrament per als participants de la trobada.
- Es prega formalitzar, amb suficient antel·lació, el full d’inscripció per tal de facilitar al Club Nàutic
S’Estanyol la previsió de llocs d’amarrament per a les embarcacions participants.
- Els propietaris de les embarcacions que vulguin participar a la trobada, ho han de comunicar
prèviament a les persones de contacte per tal de preveure la seguretat de la trobada i els records que es
donaran. El termini d’inscripció acaba dia 23 de juliol.
- Totes les embarcacions participants a la trobada han de tenir la documentació en regla, disposar del
seu material de salvament complet segons la categoria i assegurança.
- El Club Nàutic S’Estanyol, el Club Nàutic S’Arenal i les persones o entitats col·laboradores d'aquesta
trobada no assumeixen cap responsabilitat per qualsevol accident o incident, pèrdues, danys o molèsties
que es puguin originar com a conseqüència de la seva celebració.Tots el participants d'aquesta trobada
assumeixen els riscos i es responsabilitzen els danys a les seves embarcacions que es poguin produir
durant la celebració de la trobada..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful