BORSÍ DE TRIPULANTS

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
VII Trobada d’embarcacions tradicionals
S’Estelella. Llucmajor.
25 i 26 de juliol de 2015
Nom i llinatges del sol·licitant:
Telèfon:
Adreça correu electrònic:
Per quins dies sol·licitau navegar:
Observacions:

Enviau aquest full d’inscripció abans de dia 23 de juliol a:
Fax: 971 79 44 64
Adreça de correu electrònic: tequineta@yahoo.es
Sense la vostra participació la trobada no serà possible.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful