BORSÍ D’EMBARCACIONS

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
VII Trobada d’embarcacions tradicionals
S’Estelella. Llucmajor.
25 i 26 de juliol de 2015
Nom de l’embarcació:
Nom i llinatges del patró:
Telèfon:
Adreça correu electrònic:
Nombre de tripulants sol·lictats:
Per quins dies sol·licitau
tripulants::
Observacions:

Enviau aquest full d’inscripció abans de dia 23 de juliol a:
Fax: 971 79 44 64
Adreça de correu electrònic: tequineta@yahoo.es

Sense la vostra participació la trobada no serà possible.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful