FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

7a Trobada d’embarcacions tradicionals
S’Estelella. Llucmajor.
25 i 26 de juliol de 2015
Nom de l’embarcació:
Nom del patró:
Adreça:
Telèfon:
Adreça correu electrònic:
Club o associació on pertany:
Nombre de tripulants:
DADES DE L’EMBARCACIÓ
Matrícula:
Material de l’embarcació:
Any de construcció:
Eslora:
Mànega:
Puntal:
INFORMACIONS
- El dissabte, dia 25 a les set del matí, el Cap d’Enterrocat s’estableix com a punt de reunió i de
partida per a les embarcacions que, des de la badia de Palma, es dirigeixin a s’Estelella.
- El Club Nàutic s’Estanyol habilitarà llocs d’amarrament per als participants de la trobada.
- Es prega formalitzar, amb suficient antel·lació el full d’inscripció per tal de facilitar al Club
Nàutic s’Estanyol la previsió de llocs d’amarrament per a les embarcacions participants.
- Els propietaris de les embarcacions que vulguin participar a la trobada, ho han de comunicar
prèviament a les persones de contacte per tal de preveure la seguretat de la trobada.El termini
d’inscripció acaba dia 23 de juliol.
- Totes les embarcacions participants a la trobada han de tenir la documentació en regla,
disposar del seu material de salvament complet segons la categoria i assegurança.- El Club
Nàutic S’Estanyol, el Club Nàutic S’Arenal i les persones o entitats col·laboradores d'aquesta
trobada no assumeixen cap responsabilitat per qualsevol accident o incident, pèrdues, danys o
molèsties que es puguin originar com a conseqüència de la seva celebració. Tots el participants
d'aquesta trobada assumeixen els riscos i es responsabilitzen els danys a les seves
embarcacions que es puguin produir durant la celebració de la trobada..

Enviau aquest full d’inscripció abans de dia 23 de juliol,
Fax: 971 64 06 82
gerencia@cnestanyol.es
Sense la vostra participació la trobada no serà possible.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful