Está en la página 1de 6

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació dels últims 5 anys

Ordre alfabètic per centre d'estudi i població
VIA PAU-CFGS Convocatòria juny
Juny 2010
Codi

41029
41041
41035
11033
21014
41008
61003
71002
71004
81003
91003
31002
31001
31072
21099
11064
21098
61035
71055
81053
81052
81046
61036
71053
11066
41034
71003
71049
11001
21006
41044
11029
21007
71035
31080
31078
31079
81057
31016
61016
31048
81020
81045
21020
81005
11053
11002
21009
81006
91018
21008
41001
81047
81048
11003
21011
71005
71054
11004
21012
61005
71006
81007
91004
71056
61001
11054
21021
61008

Nom del centre d'estudi
Administració d'empreses i gestió de la innovació "Tecnocampus"
Administració d'empreses i gestió de la innovació/Màrqueting i comunitats digitals "Tecnocampus"
Administració d'empreses i gestió de la innovació/Turisme i gestió del lleure "Tecnocampus"
Administració i direcció d'empreses
Administració i direcció d'empreses
Administració i direcció d'empreses
Administració i direcció d'empreses
Administració i direcció d'empreses
Administració i direcció d'empreses
Administració i direcció d'empreses
Administració i direcció d'empreses
Administració i direcció d'empreses "Centre universitari EAE"
Administració i direcció d'empreses "EUNCET"
Administració i direcció d'empreses "EUNCET" (semipresencial)
Administració i direcció d'empreses (docència en anglès)
Administració i direcció d'empreses/Dret
Administració i direcció d'empreses/Dret
Administració i direcció d'empreses/Dret
Administració i direcció d'empreses/Dret
Administració i direcció d'empreses/Dret
Administració i direcció d'empreses/Economia
Administració i direcció d'empreses/Enginyeria en tecnologies industrials
Administració i direcció d'empreses/Enginyeria informàtica
Administració i direcció d'empreses/Finances i comptabilitat
Administració i direcció d'empreses/Matemàtiques
Administració i direcció d'empreses-Economia/Dret
Anglès
Antropologia i evolució humana (virtual o semipresencial)
Antropologia social i cultural
Antropologia social i cultural
Aplicacions interactives i videojocs "Tecnocampus" *
Arqueologia
Arqueologia
Arquitectura
Arquitectura (febrer)*, Estudis d'
Arquitectura*, Estudis d'
Arquitectura*, Estudis d'
Arquitectura*, Estudis d'
Arquitectura tècnica-Ciències i tecnologies de l'edificació
Arquitectura tècnica-Ciències i tecnologies de l'edificació
Arquitectura tècnica-Ciències i tecnologies de l'edificació (febrer)
Arquitectura tècnica-Ciències i tecnologies de l'edificació *
Arts escèniques *
Arts i disseny "Massana"
Audiovisual i multimèdia
Belles arts
Biologia
Biologia
Biologia
Biologia
Biologia ambiental
Biologia humana
Biologia/Biotecnologia
Biologia/Ciències ambientals
Bioquímica
Bioquímica
Bioquímica i biologia molecular
Bioquímica i biologia molecular/Biotecnologia
Biotecnologia
Biotecnologia
Biotecnologia
Biotecnologia
Biotecnologia
Biotecnologia
Biotecnologia/Enginyeria informàtica
Ciència i salut animal
Ciència i tecnologia dels aliments
Ciència i tecnologia dels aliments
Ciència i tecnologia dels aliments

Població
Mataró
Mataró
Mataró
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Lleida
Reus
Tortosa
Girona
Vic
Barcelona
Terrassa
Terrassa
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Lleida
Tarragona / Reus
Girona
Girona
Girona
Lleida
Reus
Barcelona
Barcelona
Tarragona
Tarragona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Mataró
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Reus
Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Sant Cugat del Vallès
Girona
Barcelona
Lleida
Barcelona
Girona
Salt
Barcelona
Salt
Barcelona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Girona
Vic
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Girona
Girona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Tarragona
Tarragona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Lleida
Tarragona
Girona
Vic
Tarragona
Lleida
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Lleida

Tipus de
centre

Sigles
Universitat

U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.

UPF
UPF
UPF
UB
UAB
UPF
UdL
URV
URV
UdG
UVic-UCC
UPC
UPC
UPC
UAB
UB
UAB
UdL
URV
UdG
UdG
UdG
UdL
URV
UB
UPF
URV
URV/UOC
UB
UAB
UPF
UB
UAB
URV
UPC
UPC
UPC
UdG
UPC
UdL
UPC
UdG
UdG
UAB
UdG
UB
UB
UAB
UdG
UVic-UCC
UAB
UPF
UdG
UdG
UB
UAB
URV
URV
UB
UAB
UdL
URV
UdG
UVic-UCC
URV
UdL
UB
UAB
UdL

Juny 2011

Juny 2012

Juny 2013

Juny 2014

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

5,000
7,040
8,235
10,694
5,000
7,220
5,818
8,654
5,000
5,000
5,000
9,198
8,970
8,380
5,820
7,002
6,490
5,000
5,270
9,240
7,665
5,460
5,000
5,140
6,886
6,158
8,148
9,784
9,726
8,444
5,000
9,670
11,114
10,364
10,168
9,806
11,018
11,104
9,530
10,248
9,740
5,000
7,246
6,060
5,876
5,000

5,000
6,100
8,235
10,398
5,000
6,094
5,185
8,654
5,000
5,000
5,000
8,280
8,740
8,106
5,000
5,330
5,032
5,000
5,118
8,624
7,020
5,000
5,000
5,000
5,150
5,152
7,964
9,386
9,302
7,508
5,000
9,534
9,892
9,714
9,280
5,000
9,460
9,690
6,010
5,210
8,274
5,000
5,180
5,000
5,106
5,000

5,000
5,000
7,380
8,344
10,788
5,000
6,674
5,983
7,370
5,000
5,048
5,000
7,195
9,628
8,592
8,974
11,500
6,608
5,980
5,970
6,284
6,030
7,090
5,950
5,000
5,000
5,000
6,900
5,000
7,816
9,748
9,724
8,398
5,000
9,676
11,195
10,640
10,336
10,342
10,960
10,746
9,756
9,972
9,576
5,000
7,808
7,454
7,740
5,550

5,000
5,000
6,934
7,545
10,596
5,000
5,790
5,350
7,200
5,000
5,000
5,000
6,527
9,420
7,768
8,974
11,500
5,680
5,000
5,000
5,500
5,398
5,958
5,000
5,000
5,000
5,000
5,098
5,000
7,246
9,300
9,302
6,930
5,000
9,485
10,848
9,920
9,274
6,590
10,110
9,950
7,954
7,132
7,896
5,000
5,246
6,344
7,250
5,000

5,000
5,274
7,592
8,434
10,888
5,000
6,490
5,020
8,060
5,000
5,000
5,000
8,250
10,276
9,240
8,364
12,080
5,768
5,800
5,706
6,892
6,170
6,600
5,000
5,000
5,000
5,000
6,800
5,202
7,416
10,260
10,196
9,020
5,000
10,105
11,520
10,946
10,926
10,570
11,272
11,014
10,192
10,025
10,140
5,000
7,800
7,690
8,126
5,000

5,000
5,000
7,416
8,305
9,782
5,000
6,252
5,000
8,004
5,000
5,000
5,000
7,686
10,148
9,240
7,630
12,080
5,000
5,020
5,000
6,051
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,147
10,058
10,010
8,504
5,000
10,104
11,406
10,758
10,540
9,776
10,748
10,538
9,401
9,856
9,470
5,000
5,000
7,340
7,886
5,000

5,000
5,000
5,000
7,400
8,348
10,740
5,000
5,898
5,000
5,806
5,000
5,000
5,000
8,762
10,376
8,667
7,892
6,200
6,400
9,200
8,319
11,708
6,048
5,000
5,000
5,635
5,516
5,330
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,686
5,000
7,320
10,540
10,400
9,024
5,000
10,412
11,610
10,790
9,034
11,169
10,960
10,584
11,340
11,220
9,992
10,474
9,972
5,000
7,714
7,926
8,438
5,000

5,000
5,000
5,000
6,644
8,239
10,280
5,000
5,000
5,000
5,340
5,000
5,000
5,000
8,667
9,366
7,186
7,446
5,000
5,940
9,154
5,890
10,762
5,000
5,000
5,000
5,128
5,000
5,020
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,082
10,230
10,144
7,576
5,000
10,133
11,366
10,718
9,024
10,694
10,496
10,226
11,144
10,790
9,778
10,108
9,090
5,000
7,264
7,274
7,816
5,000

5,000
6,730
5,000
7,560
8,454
10,806
5,000
5,000
5,000
6,538
5,000
5,000
5,000
5,000
8,886
9,366
8,632
7,819
7,182
6,294
6,408
8,236
5,745
10,274
9,454
11,510
5,270
5,000
5,000
5,000
5,070
6,086
5,000
5,000
5,000
6,348
8,376
5,794
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,430
6,900
10,536
10,374
9,160
5,000
10,326
11,716
11,217
9,886
11,362
11,070
10,584
11,978
11,375
11,126
9,956
10,338
9,234
5,000
8,159
8,250
7,764
8,636
5,416

5,000
5,058
5,000
7,500
7,466
10,756
5,000
5,000
5,000
6,538
5,000
5,000
5,000
5,000
8,886
7,546
8,530
7,819
5,240
5,632
5,292
8,236
5,745
10,046
9,454
11,464
5,000
5,000
5,000
5,000
5,070
5,180
5,000
5,000
5,000
6,112
8,220
5,020
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,002
5,000
10,468
10,374
8,806
5,000
10,320
11,696
9,946
9,814
11,044
10,536
10,330
11,235
11,028
10,538
7,686
9,022
5,800
5,000
5,534
7,708
7,274
8,090
5,000

Juny 2010
Codi

21013
21104
11005
21024
81008
21103
11006
21010
61004

Nom del centre d'estudi
Ciència política i gestió pública
Ciència política i gestió pública/Dret
Ciències ambientals
Ciències ambientals
Ciències ambientals
Ciències ambientals/Geologia
Ciències biomèdiques
Ciències biomèdiques
Ciències biomèdiques

91907 Ciències culinàries i gastronòmiques *
11007
61007
71046
81009
91001
41038
61038
61039
41009
31073
11008
41010
81010
11065
81054
11009
21084
81011
81055
11055
21085
41002
71007
91006
11074
81012
11067
61009
11056
11071
11010
21068
81013
41011
21108
81056
20294
21107
11057
91007
21015
41012
31074
11012
21086
41013
61010
71008
81015
11070
21109
71057
11058
21070
41014
71009
81016
21110
91905
11013
21016
21017
61011

Ciències de l'activitat física i de l'esport
Ciències de l'activitat física i de l'esport
Ciències de l'activitat física i de l'esport
Ciències de l'activitat física i de l'esport
Ciències de l'activitat física i de l'esport
Ciències de l'activitat física i de l'esport "Tecnocampus"
Ciències de l'activitat física i de l'esport/Educació primària
Ciències de l'activitat física i de l'esport/Fisioteràpia
Ciències empresarials-Management
Ciències i tecnologies de telecomunicació/Enginyeria de sistemes audiovisuals/Enginyeria de sistemes de
telecomunicació/Enginyeria de sistemes electrònics/Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet)
Ciències polítiques i de l'Administració
Ciències polítiques i de l'Administració
Ciències polítiques i de l'Administració
Ciències polítiques i de l'Administració/Dret
Ciències polítiques i de l'Administració/Dret
Cinema i mitjans audiovisuals *
Comptabilitat i finances
Comptabilitat i finances
Comptabilitat i finances/Dret
Comunicació audiovisual
Comunicació audiovisual
Comunicació audiovisual
Comunicació audiovisual
Comunicació audiovisual
Comunicació audiovisual/Informació i documentació
Comunicació cultural
Comunicació i indústries culturals
Comunicació i periodisme audiovisuals
Conservació-restauració de béns culturals
Continguts digitals interactius
Criminologia
Criminologia
Criminologia
Criminologia i polítiques públiques de prevenció
Criminologia/Dret
Criminologia/Dret
Direcció de comerç i distribució (Títol propi-no homologat-)
Direcció hotelera
Disseny
Disseny "BAU"
Disseny "Eina"
Disseny "Elisava"
Disseny i desenvolupament de videojocs *
Dret
Dret
Dret
Dret
Dret
Dret
Dret/Gestió i Administració pública
Dret/Relacions laborals
Dret/Relacions laborals i ocupació
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia (docència en anglès)
Economia/Estadística
Educació infantil
Educació infantil
Educació infantil
Educació infantil

Població
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Girona
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Lleida
Barcelona / Santa Coloma
de Gramenet /
Castelldefels
Barcelona
Lleida
Amposta
Salt
Vic
Mataró
Lleida
Lleida
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Girona
Barcelona
Girona
Terrassa
Sabadell
Girona
Girona
Barcelona
Cerdanyola del
Barcelona
Tarragona
Vic
Barcelona
Girona
Barcelona
Lleida
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Cerdanyola del
Girona
Barcelona
Cerdanyola del
Girona
Terrassa
Cerdanyola del
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Terrassa
Barcelona
Cerdanyola del
Barcelona
Lleida
Tarragona
Girona
Barcelona
Cerdanyola del
Tarragona
Barcelona
Cerdanyola del
Barcelona
Reus
Girona
Cerdanyola del
Barcelona
Barcelona
Cerdanyola del
Manresa
Lleida

Vallès

Vallès

Vallès

Vallès

Vallès

Vallès

Vallès

Vallès

Vallès

Tipus de
centre

Sigles
Universitat

U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.

Juny 2011

Juny 2012

Juny 2013

Juny 2014

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

UAB
UAB
UB
UAB
UdG
UAB
UB
UAB
UdL

5,656
8,780
8,362
5,802
11,424
11,328
10,918

5,000
8,512
7,986
5,000
11,186
11,010
9,384

5,974
8,454
7,940
6,552
11,380
11,352
11,077

5,440
7,184
6,780
5,000
11,066
11,130
10,640

6,352
8,726
8,423
6,344
11,494
11,684
11,244

5,602
8,276
8,096
5,000
11,418
11,554
10,656

6,176
8,414
9,169
8,680
6,786
9,580
11,608
11,802
11,260

5,406
8,082
8,648
8,506
5,624
9,548
11,413
11,482
9,751

5,750
8,840
8,775
8,818
6,710
9,508
11,714
11,934
11,348

5,000
8,840
8,542
8,818
5,976
9,452
11,536
11,926
11,052

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Priv.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.

UB/UPC
UB
UdL
URV
UdG
UVic-UCC
UPF
UdL
UdL
UPF

9,670
8,344
5,000
7,680
7,710

9,670
7,970
5,000
6,940
6,486

8,070
6,582
5,000
6,710
8,722

8,070
5,418
5,000
6,616
7,640

8,920
7,887
5,000
5,000
5,000
5,690
9,216

8,920
7,730
5,000
5,000
5,000
5,000
8,844

8,960
7,248
5,000
5,000
5,196
6,827
9,800

8,960
7,180
5,000
5,000
5,196
6,772
9,314

8,986
7,702
5,000
5,000
5,786
6,991
5,000
8,578
9,814

8,986
7,564
5,000
5,000
5,000
6,770
5,000
8,578
9,814

U.Púb.

UPC

-

-

-

-

-

-

-

-

6,528

6,528

U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.VI
U.Púb. CA
U.Púb.
U.Priv.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.

UB
UPF
UdG
UB
UdG
UB
UAB
UdG
UdG
UB
UAB
UPF
URV
UVic-UCC
UB
UdG
UB
UdL
UB
UB
UB
UAB
UdG
UPF
UAB
UdG
UAB
UAB
UB
UVic-UCC
UAB
UPF
UPC
UB
UAB
UPF
UdL
URV
UdG
UB
UAB
URV
UB
UAB
UPF
URV
UdG
UAB
UB/UPC
UB
UAB
UAB
UdL

6,736
8,044
5,000
8,892
7,568
5,000
5,000
9,760
9,926
11,106
8,990
5,000
6,482
7,994
6,700
8,270
8,164
7,500
7,900
5,000
9,176
5,000
5,120
5,000
7,910
7,438
9,274
6,294
6,934
5,740
6,430
5,750
9,460
5,000
5,700
9,880
10,500
8,880
8,750

5,360
7,578
5,000
8,030
6,980
5,000
5,000
9,530
9,810
11,104
8,660
5,000
5,000
7,634
5,000
7,890
8,096
6,990
7,450
5,000
8,920
5,000
5,000
5,000
7,292
7,078
9,040
5,540
6,574
5,090
5,000
5,000
8,956
5,000
5,000
9,770
10,500
8,370
8,503

7,306
8,294
5,000
10,110
7,140
5,920
5,000
10,266
10,672
11,520
9,318
5,000
6,975
9,322
8,674
7,630
8,458
8,496
7,646
8,362
5,000
9,554
5,000
5,170
5,760
8,204
7,820
9,824
6,686
6,830
6,402
7,002
6,720
9,938
6,260
6,374
7,333
8,786
9,075
7,114
7,862

7,000
7,524
5,000
9,594
6,450
5,524
5,000
10,070
10,670
11,520
8,377
5,000
5,422
9,306
8,418
7,430
8,052
8,474
6,992
8,110
5,000
9,472
5,000
5,000
5,052
7,938
7,640
9,824
6,210
6,436
5,728
6,416
6,275
9,490
5,000
5,300
6,670
8,716
9,075
5,000
7,072

6,920
7,420
5,000
9,350
5,000
6,616
5,000
8,960
9,080
10,282
8,440
5,000
7,288
8,484
8,051
7,584
7,706
7,856
7,204
8,080
5,000
9,446
5,000
5,000
5,000
8,055
7,638
9,598
6,680
7,120
6,520
7,090
7,280
7,082
10,048
5,848
6,530
6,678
9,300
9,666
6,872
7,618

6,458
6,046
5,000
9,350
5,000
6,354
5,000
8,742
8,802
10,282
7,994
5,000
6,524
8,484
5,000
6,856
7,521
7,314
5,618
7,442
5,000
9,204
5,000
5,000
5,000
7,812
7,476
8,722
6,458
6,667
6,116
5,312
7,010
6,817
9,706
5,000
5,750
6,330
9,219
9,666
5,000
7,196

6,675
7,456
5,000
9,284
6,438
5,000
5,000
9,302
9,404
10,626
8,181
5,000
8,033
5,000
8,160
7,322
6,919
5,000
7,760
7,740
7,030
8,178
5,000
5,000
9,522
5,000
5,000
5,000
8,042
7,692
9,720
6,100
6,824
6,368
7,756
6,974
6,802
9,940
5,000
5,252
7,254
9,163
9,100
5,938
7,571

6,054
7,292
5,000
7,578
6,438
5,000
5,000
9,200
9,365
10,626
7,362
5,000
6,620
5,000
7,667
5,558
5,460
5,000
7,606
7,638
6,701
7,758
5,000
5,000
9,200
5,000
5,000
5,000
7,634
7,422
9,652
5,054
6,686
5,622
7,572
5,420
6,112
9,492
5,000
5,000
6,660
9,163
9,100
5,172
7,469

6,656
7,436
5,000
9,150
5,058
7,910
5,000
5,000
5,000
9,635
9,826
11,190
8,682
5,000
8,530
5,000
8,350
7,472
6,371
5,590
7,888
8,050
7,120
8,510
10,104
8,088
5,000
5,000
9,540
5,000
5,000
5,000
6,772
8,004
7,694
9,910
5,144
6,336
5,578
7,862
7,436
5,000
6,767
6,612
10,150
5,000
5,408
7,689
7,480
7,402
6,276
5,000
5,000

6,626
7,254
5,000
8,678
5,000
7,910
5,000
5,000
5,000
9,635
9,826
11,190
8,232
5,000
8,020
5,000
8,350
5,034
5,000
5,052
7,798
8,050
6,762
8,420
10,104
6,880
5,000
5,000
9,368
5,000
5,000
5,000
6,336
7,677
7,492
9,838
5,144
5,690
5,144
7,736
7,352
5,000
6,242
6,160
10,126
5,000
5,166
7,689
7,480
7,402
6,276
5,000
5,000

U.Púb.CA

Juny 2010
Codi

71010
71029
71034
81017
91008
11072
21111
61037
71050
81049
91030
11014
21018
61012
71011
71033
81018
91009
21102
11015
21019
61013
71012
81019
91010
21087
11073
61006
31003
71036
81032
31017
31004
11059
31051
41033
91034
31013
31075
41017
31006
31022
31058
31052
11060
31025
31071
31010
31011
21088
21105
31076
31077
31065
31015
21022
31053
71037
81040
21023
71058
81050
31021
11017
21089
21106
31054
71038
81021
21025
21112
41046
61017

Nom del centre d'estudi
Educació infantil
Educació infantil
Educació infantil
Educació infantil
Educació infantil
Educació infantil/Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre-5 anys)
Educació infantil/Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre-5 anys)
Educació infantil/Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre-5 anys)
Educació infantil/Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre-5 anys)
Educació infantil/Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre-5 anys)
Educació infantil/Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre-5 anys) (Menció en
Llengua anglesa)
Educació primària
Educació primària
Educació primària
Educació primària
Educació primària
Educació primària
Educació primària
Educació primària (docència en anglès)
Educació social
Educació social
Educació social
Educació social
Educació social
Educació social
Empresa i tecnologia
Empresa internacional (docència en anglès)
Enginyeria agrària i alimentària
Enginyeria agrícola
Enginyeria agroalimentària
Enginyeria agroalimentària
Enginyeria agroambiental i del paisatge
Enginyeria alimentària
Enginyeria biomèdica
Enginyeria biomèdica
Enginyeria biomèdica
Enginyeria biomèdica/Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Enginyeria en tecnologies
industrials/Enginyeria mecatrònica *
Enginyeria civil
Enginyeria d'aeronavegació/Enginyeria d'aeroports
Enginyeria de disseny industrial "Elisava"
Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte
Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte
Enginyeria de la construcció
Enginyeria de l'energia
Enginyeria de materials
Enginyeria de materials
Enginyeria de recursos energètics i miners/Enginyeria elèctrica/Enginyeria electrònica industrial i
automàtica/Enginyeria mecànica/Enginyeria química
Enginyeria de sistemes audiovisuals
Enginyeria de sistemes biològics
Enginyeria de sistemes de telecomunicació
Enginyeria de sistemes de telecomunicació/Enginyeria informàtica
Enginyeria de sistemes de telecomunicació/Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet)
Enginyeria de sistemes de telecomunicació/Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (febrer)
Enginyeria de sistemes TIC
Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil/Enginyeria elèctrica/Enginyeria electrònica industrial i
automàtica/Enginyeria mecànica/Enginyeria química
Enginyeria d'organització industrial "EU Salesiana de Sarrià"
Enginyeria elèctrica
Enginyeria elèctrica
Enginyeria elèctrica
Enginyeria elèctrica "EU Salesiana de Sarrià"
Enginyeria elèctrica/Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Enginyeria elèctrica/Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Enginyeria elèctrica/Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Enginyeria mecànica
Enginyeria electrònica de telecomunicació
Enginyeria electrònica de telecomunicació
Enginyeria electrònica de telecomunicació/Enginyeria informàtica
Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Enginyeria electrònica industrial i automàtica "EU Salesiana de Sarrià"
Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Enginyeria mecànica "EU Salesiana de Sarrià"
Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Enginyeria mecànica "Tecnocampus" *
Enginyeria en electrònica industrial i automàtica

Població
Tarragona
Tortosa
el Vendrell
Girona
Vic
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Lleida
Tarragona
Girona
Vic
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Lleida
Tarragona
Tortosa
Girona
Vic
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Lleida
Tarragona
Girona
Vic
Sabadell
Barcelona
Lleida
Castelldefels
Tarragona
Girona
Castelldefels
Castelldefels
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Vic

Tipus de
centre

Sigles
Universitat

U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.

URV
URV
URV
UdG
UVic-UCC
UB
UAB
UdL
URV
UdG

Juny 2011

Juny 2012

Juny 2013

Juny 2014

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

9,018
9,280
8,850
9,760
6,832
-

8,575
9,000
8,654
9,760
5,098
-

8,090
7,912
8,038
8,360
6,402
-

7,612
7,174
7,946
8,360
5,105
-

8,040
7,462
8,286
9,042
5,000
-

7,646
6,850
8,143
9,042
5,000
-

8,033
7,137
8,330
8,275
5,000
10,876
9,000
8,472
9,630

7,824
6,500
8,132
8,275
5,000
10,876
8,346
8,469
9,630

6,180
5,000
5,000
5,008
5,000
10,748
9,542
5,000
8,884
8,700

5,560
5,000
5,000
5,008
5,000
10,748
7,968
5,000
8,686
5,150

U.Priv.

UVic-UCC

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.

UB
UAB
UdL
URV
URV
UdG
UVic-UCC
UAB
UB
UAB
UdL
URV
UdG
UVic-UCC
UAB
UB
UdL
UPC
URV
UdG
UPC
UPC
UB
UPC
UPF

9,180
9,360
8,312
8,872
8,725
8,715
7,162
9,074
9,135
7,790
8,366
8,135
5,098
5,068
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
9,792
9,557
-

8,965
9,310
7,506
8,550
8,362
8,634
5,530
8,850
9,135
6,986
8,115
7,700
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
9,158
8,300
-

8,300
8,274
7,475
8,210
7,954
7,644
6,400
8,264
8,445
7,014
7,764
7,625
5,592
5,948
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,366
9,708
9,431

8,135
8,228
6,924
7,505
7,284
7,604
5,000
8,052
8,100
6,385
7,655
7,625
5,000
5,470
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
9,726
8,678
8,434

8,658
8,904
7,346
8,280
7,748
8,159
5,000
8,060
8,524
8,454
7,000
7,733
7,586
5,000
6,744
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,166
10,578
10,956

8,570
8,904
5,196
8,160
7,158
8,124
5,000
5,400
8,524
8,428
5,000
7,733
7,280
5,000
6,475
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,150
10,056
10,430

8,540
8,998
7,094
8,094
6,837
8,082
5,000
8,970
8,236
8,818
6,380
7,781
7,408
5,000
5,646
9,582
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,428
10,580
11,082

8,250
8,952
6,694
7,964
6,108
7,800
5,000
8,970
8,000
8,818
5,558
7,687
7,310
5,000
5,102
9,398
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,084
10,286
10,586

6,298
6,854
5,000
7,410
5,000
5,000
5,000
8,526
8,612
8,837
6,830
7,760
7,460
5,000
5,753
10,270
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,550
10,322
11,175

5,000
6,854
5,000
7,098
5,000
5,000
5,000
8,526
8,560
8,837
6,432
7,618
7,460
5,000
5,753
10,270
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,450
10,322
11,116

U.Priv.

UVic-UCC

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.

UPC
UPC
UPF
UPC
UPC
UPC
UPC
UB
UPC

11,076
5,000
6,064
7,938
8,240
9,656
5,000
6,316

10,940
5,000
5,000
7,596
7,284
9,360
5,000
5,058

9,994
5,000
6,964
8,140
5,000
10,010
5,980
7,540

9,120
5,000
5,400
8,010
5,000
9,942
5,000
6,180

8,817
5,000
7,558
9,280
5,000
10,370
6,060
8,290

7,105
5,000
7,140
9,280
5,000
10,338
5,000
7,806

5,000
5,000
5,120
9,140
5,000
10,112
5,830
7,648

5,000
5,000
5,000
8,920
5,000
10,072
5,000
7,408

6,412
8,464
5,000
5,610
9,262
5,000
8,078
5,000
7,408

6,412
8,464
5,000
5,098
9,262
5,000
8,078
5,000
7,408

Manresa

U.Púb.

UPC

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

Terrassa
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Castelldefels
Castelldefels
Manresa

U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.

UPC
UPC
UAB
UAB
UPC
UPC
UPC

5,248
5,000
5,000
5,096

5,000
5,000
5,000
5,096

5,522
5,584
5,506
5,210

5,200
5,000
5,000
5,000

5,048
5,602
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
6,972
5,000
5,976
5,000

5,000
6,756
5,000
5,840
5,000

5,000
6,006
5,000
6,830
5,000
5,000
5,000

5,000
6,006
5,000
6,830
5,000
5,000
5,000

U.Púb.

UPC

6,650

6,250

6,520

6,267

6,636

5,970

5,714

5,332

5,995

5,995

U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.

UAB
UPC
URV
UdG
UAB
URV
UdG
UPC
UB
UAB
UAB
UPC
URV
UdG
UAB
UAB
UPF
UdL

5,000
7,880
5,000
5,000
5,000
5,000
5,432
5,000
8,144
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
7,816
5,000
5,000
5,000
5,000
5,270
5,000
7,738
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
7,342
5,000
5,000
5,000
5,000
5,500
5,000
7,890
5,626
5,000
5,000
5,295

5,000
7,100
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,440
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
7,670
5,000
5,000
5,000
5,000
5,770
5,000
8,736
6,158
5,000
5,000
5,330

5,000
7,304
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
8,192
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
6,914
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,022
5,000
5,000
8,000
5,000
5,000
5,000
5,130

5,000
5,330
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,434
5,000
5,000
5,000
5,130

5,000
6,656
5,000
5,000
5,000
5,592
5,000
5,000
5,088
5,000
5,000
7,750
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
6,656
5,000
5,000
5,000
5,370
5,000
5,000
5,088
5,000
5,000
6,944
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

Barcelona
Castelldefels
Barcelona
Vilanova i la Geltrú
Terrassa
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Terrassa
Barcelona
Barcelona
Tarragona
Girona
Barcelona
Tarragona
Girona
Vilanova i la Geltrú
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Tarragona
Girona
Barcelona
Barcelona
Mataró
Lleida

Juny 2010
Codi

31068
41018
31049
31026
31029
31030
81041
31031
31067
61014
90901
31032
11018
21071
31037
31059
41019
61015
71039
81042
41047
11016
31038
31027
61018
71040
81022
21026
31045
11019
21090
31046
31055
71041
81023
41020
71042
71013
91902
91903
91906
11021
21028
61025
11022
21029
21072
21073
21074
21091
21030
21067
21076
21077
21092
21093
21094
21075
91904
41022
11023
11024
11075
11025
11026
11027
11061
21032
81024
41042
71014
11030
21001
11020
21005
21100

Nom del centre d'estudi
Enginyeria en organització industrial/Enginyeria química
Enginyeria en sistemes audiovisuals
Enginyeria en sistemes i tecnologia naval
Enginyeria en tecnologies aeroespacials
Enginyeria en tecnologies industrials
Enginyeria en tecnologies industrials
Enginyeria en tecnologies industrials
Enginyeria en vehicles aeroespacials
Enginyeria física
Enginyeria forestal
Enginyeria geològica
Enginyeria geomàtica i topografia
Enginyeria informàtica
Enginyeria informàtica
Enginyeria informàtica
Enginyeria informàtica
Enginyeria informàtica
Enginyeria informàtica
Enginyeria informàtica
Enginyeria informàtica
Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació "Tecnocampus" *
Enginyeria informàtica/Matemàtiques
Enginyeria marina
Enginyeria mecànica
Enginyeria mecànica
Enginyeria mecànica
Enginyeria mecànica
Enginyeria mecànica "EU Salesiana de Sarrià"
Enginyeria nàutica i transport marítim
Enginyeria química
Enginyeria química
Enginyeria química
Enginyeria química
Enginyeria química
Enginyeria química
Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet)
Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet)
Enologia *
Estadística
Estadística aplicada
Estadística aplicada/Sociologia
Estudis anglesos
Estudis anglesos
Estudis anglesos/Estudis catalans i occitans/Estudis hispànics: llengua i literatura
Estudis àrabs i hebreus
Estudis clàssics
Estudis d'anglès i català
Estudis d'anglès i de clàssiques
Estudis d'anglès i espanyol
Estudis d'anglès i francès
Estudis d'Àsia oriental -JaponèsEstudis d'Àsia oriental -XinèsEstudis de català i de clàssiques
Estudis de català i espanyol
Estudis de francès i català
Estudis de francès i de clàssiques
Estudis de francès i espanyol
Estudis d'espanyol i de clàssiques
Estudis francesos
Estudis internacionals d'economia i empresa/International Business Economics
Estudis literaris
Farmàcia
Farmàcia/Nutrició humana i dietètica
Filologia catalana
Filologia clàssica
Filologia hispànica
Filosofia
Filosofia
Filosofia
Filosofia, política i economia
Finances i comptabilitat
Física
Física
Física/Matemàtiques
Física/Matemàtiques
Física/Química

Població
Igualada
Barcelona
Barcelona
Terrassa
Barcelona
Terrassa
Girona
Terrassa
Barcelona
Lleida
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Barcelona
Barcelona
Lleida
Tarragona
Girona
Mataró
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Lleida
Tarragona
Girona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Barcelona
Tarragona
Girona
Barcelona
Tarragona
Tarragona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del V. / Vic
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Lleida
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Girona
Barcelona / Madrid
Reus
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès

Tipus de
centre

Sigles
Universitat

U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb./U.Priv.
U.Púb./U.Priv.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.

UPC
UPF
UPC
UPC
UPC
UPC
UdG
UPC
UPC
UdL
UPC/UB
UPC
UB
UAB
UPC
UPC
UPF
UdL
URV
UdG
UPF
UB
UPC
UPC
UdL
URV
UdG
UAB
UPC
UB
UAB
UPC
UPC
URV
UdG
UPF
URV
URV
UB/UPC
UAB/UVic- UCC
UAB/UVic- UCC
UB
UAB
UdL
UB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB/UB
UPF
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UAB
UdG
UPF/UAM/ UC3M
URV
UB
UAB
UB
UAB
UAB

Juny 2011

Juny 2012

Juny 2013

Juny 2014

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

7,520
6,450
12,114
9,770
8,514
5,500
11,230
5,000
5,000
5,000
6,610
5,000
5,000
6,045
6,022
5,000
5,000
5,000
7,140
6,828
8,646
5,000
6,930
5,000
5,000
7,616
6,746
5,000
7,656
7,566
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,880
6,340
5,000
5,000
5,000
5,000
6,166
5,052
8,834
7,910
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,816
5,692
9,160
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,346
6,104
11,694
12,378
-

7,246
6,129
12,114
9,600
7,874
5,000
10,744
5,000
5,000
5,000
5,450
5,000
5,000
5,662
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,700
8,420
5,000
6,892
5,000
5,000
6,890
5,000
5,000
7,482
7,090
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,078
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,052
8,834
7,577
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,326
5,000
8,558
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,180
5,340
9,884
12,178
-

6,870
6,890
12,066
9,720
8,192
5,646
11,246
11,222
5,000
5,000
5,000
6,615
5,020
5,000
6,248
6,000
5,000
5,000
5,000
8,190
6,460
7,740
5,000
6,546
5,000
5,000
6,918
7,010
6,090
8,524
7,258
5,250
5,000
5,000
5,000
5,000
5,672
5,000
6,464
6,966
5,000
5,000
5,618
5,000
6,840
6,300
8,078
7,105
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,264
6,264
9,222
5,000
5,000
5,540
5,000
5,000
5,000
5,000
7,570
7,020
11,496
11,355
9,452

6,470
6,405
11,894
9,386
7,904
5,000
11,048
11,112
5,000
5,000
5,000
5,780
5,000
5,000
6,110
5,020
5,000
5,000
5,000
8,190
6,206
7,270
5,000
6,295
5,000
5,000
6,820
5,206
5,070
6,790
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,728
6,424
5,000
5,000
5,000
5,000
6,410
5,874
8,078
7,105
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,038
5,530
8,556
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,878
6,430
11,496
11,320
8,098

5,000
7,090
7,024
12,286
10,460
9,044
5,696
11,590
11,968
5,000
5,000
5,000
6,710
5,330
5,000
6,678
6,714
5,000
5,000
5,000
8,544
6,588
8,486
5,000
6,730
5,000
5,000
7,396
7,252
6,582
8,748
7,790
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,255
5,000
6,560
6,820
5,000
5,000
5,000
5,545
5,000
7,524
6,270
9,056
7,712
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,668
6,150
9,560
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
8,094
8,930
12,222
12,544
10,672

5,000
6,660
6,840
12,248
10,380
8,462
5,000
11,564
11,968
5,000
5,000
5,000
6,580
5,000
5,000
6,626
6,410
5,000
5,000
5,000
6,306
6,460
8,266
5,000
6,500
5,000
5,000
7,350
6,367
5,000
8,478
7,214
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,318
6,692
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,820
5,000
9,056
7,516
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,492
5,780
8,958
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,792
8,084
12,222
12,358
10,662

5,000
6,996
6,456
12,076
9,928
7,148
5,000
11,286
12,142
5,000
5,000
5,000
6,575
5,154
5,000
6,810
6,235
5,000
5,000
5,000
9,852
5,792
8,454
5,000
5,955
5,000
5,000
7,700
7,374
6,540
8,400
6,182
5,114
5,000
5,000
5,000
5,000
5,120
5,000
6,158
6,660
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,372
5,520
8,500
6,118
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,846
6,110
9,542
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,930
5,000
9,466
9,852
12,558
12,900
11,906

5,000
6,996
6,364
12,076
9,694
5,530
5,000
10,922
12,142
5,000
5,000
5,000
6,168
5,000
5,000
6,802
5,316
5,000
5,000
5,000
9,256
5,760
8,420
5,000
5,686
5,000
5,000
7,700
6,140
6,006
8,372
5,364
5,114
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,088
5,884
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,545
5,480
8,500
5,898
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,748
5,000
8,736
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,570
5,000
9,390
9,622
12,406
12,678
11,876

5,000
5,578
5,332
12,003
9,390
6,894
5,000
10,948
12,094
5,000
5,000
5,000
6,740
5,456
5,000
6,942
6,450
5,000
5,000
5,000
5,000
10,076
5,800
7,924
5,000
6,062
5,000
5,000
7,500
7,126
6,156
8,312
6,350
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,834
5,824
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,209
5,478
8,600
7,316
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,946
6,286
9,500
11,442
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,968
5,000
8,922
9,682
12,562
12,741
11,102

5,000
5,000
5,332
12,003
9,390
6,894
5,000
10,948
12,094
5,000
5,000
5,000
6,628
5,400
5,000
6,942
6,342
5,000
5,000
5,000
5,000
10,076
5,000
7,924
5,000
5,880
5,000
5,000
7,500
6,772
5,488
8,312
6,350
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,209
5,478
8,600
7,316
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,946
5,680
8,800
11,090
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
11,968
5,000
8,922
9,682
12,466
12,741
11,102

Juny 2010
Codi

21034
21095
61019
71043
71048
81025
91012
21033
31039
21035
11031
21036
71015
21063
61032
81026
11032
21037
21038
21078
81014
11052
11035
21040
81028
11034
21039
81027
71051
21101
41003
11037
21044
21045
61029
71016
71028
71032
81029
91013
21041
41021
21042
11036
21043
41031
11038
21046
81058
10120
11039
21031
81030
71052
21047
81031
41023
91035
11040
41048
21048
21049
81051
31082
31081
91032
41039
11041
21003
31040
11043
21079
61030
71019
81001
91901

Nom del centre d'estudi
Fisioteràpia
Fisioteràpia
Fisioteràpia
Fisioteràpia
Fisioteràpia
Fisioteràpia
Fisioteràpia
Fisioteràpia "Gimbernat"
Fotografia i creació digital
Genètica
Geografia
Geografia i ordenació del territori
Geografia i ordenació del territori
Geografia i ordenació del territori -en xarxaGeografia i ordenació del territori/Història/Història de l'art
Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient
Geologia
Geologia
Gestió aeronàutica
Gestió d'empreses
Gestió hotelera i turística
Gestió i Administració pública
Història
Història
Història
Història de l'art
Història de l'art
Història de l'art
Història/Història de l'art
Humanitats
Humanitats
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria "Creu Roja"
Infermeria "Escola Superior d'Infermeria del Mar"
Infermeria "Gimbernat"
Infermeria "Sant Joan de Déu"
Infermeria "Sant Pau"
Infermeria "Tecnocampus"
Informació i documentació
Informàtica i serveis
Innovació i seguretat alimentària *
Investigació privada (Títol propi-no homologat)
Lingüística
Llengua i literatura catalanes
Llengua i literatura catalanes
Llengua i literatura catalanes/Llengua i literatura hispàniques
Llengua i literatura espanyoles
Llengua i literatura espanyoles
Llengües aplicades
Llengües aplicades i traducció *
Llengües i literatures modernes
Logística i negocis marítims "Tecnocampus" *
Logopèdia
Logopèdia
Màrqueting "Mediterrani"
Màrqueting i comunicació digital "EUNCET" (semipresencial) *
Màrqueting i comunicació digital "EUNCET" *
Màrqueting i comunicació empresarial
Màrqueting i comunitats digitals "Tecnocampus"
Matemàtiques
Matemàtiques
Matemàtiques
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina

Població
Manresa
Cerdanyola del Vallès
Lleida
Reus
Tortosa
Salt
Vic
Sant Cugat del Vallès
Terrassa
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Vila-Seca
Cerdanyola del Vallès
Lleida
Girona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Manresa
Sant Pol de Mar
Barcelona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Girona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Girona
Tarragona
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
L'Hospitalet de Llobregat
Cerdanyola del Vallès
Manresa
Lleida
Tarragona
Tortosa
el Vendrell
Girona
Vic
Terrassa
Barcelona
Sant Cugat del Vallès
Esplugues de Llobregat
Barcelona
Mataró
Barcelona
Sant Cugat del Vallès
Girona
Barcelona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Girona
Tarragona
Cerdanyola del Vallès
Girona
Barcelona
Vic
Barcelona
Mataró
Cerdanyola del Vallès
Manresa
Barcelona
Terrassa
Terrassa
Vic
Mataró
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Lleida
Reus
Girona
Barcelona

Tipus de
centre

Sigles
Universitat

U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Priv.
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Priv.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.

UAB
UAB
UdL
URV
URV
UdG
UVic-UCC
UAB
UPC
UAB
UB
UAB
URV
UAB
UdL
UdG
UB
UAB
UAB
UAB
UdG
UB
UB
UAB
UdG
UB
UAB
UdG
URV
UAB
UPF
UB
UAB
UAB
UdL
URV
URV
URV
UdG
UVic-UCC
UAB
UPF
UAB
UB
UAB
UPF
UB
UAB
UdG
UB
UB
UAB
UdG
URV
UAB
UdG
UPF
UVic-UCC
UB
UPF
UAB
UAB
UdG
UPC
UPC
UVic-UCC
UPF
UB
UAB
UPC
UB
UAB
UdL
URV
UdG
UPF/UAB

Juny 2011

Juny 2012

Juny 2013

Juny 2014

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

5,468
9,600
9,016
9,155
5,000
5,000
6,690
5,000
10,804
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,590
5,000
5,000
5,716
5,000
5,000
5,000
6,290
5,000
5,000
5,000
9,796
10,156
7,825
9,524
9,401
9,272
9,186
9,070
7,360
8,160
8,450
7,770
8,496
9,670
7,760
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,600
5,000
8,720
5,000
6,860
5,000
9,807
12,040
11,590
11,654
11,708
11,610
11,976

5,000
9,306
7,695
7,952
5,000
5,000
5,000
5,000
10,415
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,614
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,110
5,000
5,000
5,000
9,478
9,530
6,340
9,100
8,820
8,296
8,430
8,738
5,960
7,500
7,450
6,920
7,824
9,020
7,004
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,700
5,000
8,548
5,000
5,000
5,000
9,460
11,350
11,195
11,040
11,142
11,070
11,328

5,140
9,760
8,682
8,709
5,525
5,206
6,657
5,000
11,130
5,000
5,000
5,318
5,000
5,000
5,720
5,000
7,758
5,000
5,000
5,836
5,000
5,000
5,000
6,270
5,000
5,000
5,000
9,141
9,688
7,100
8,692
9,132
8,650
8,541
8,600
6,860
6,800
8,074
7,576
8,140
8,859
7,848
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,280
5,630
7,101
5,000
6,890
5,022
9,300
12,158
11,726
11,650
11,786
11,619
12,040

5,000
8,950
8,060
7,150
5,225
5,000
5,025
5,000
10,732
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,075
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,430
5,000
5,000
5,000
8,592
8,548
5,022
7,542
7,670
7,284
7,700
7,786
5,816
5,580
5,190
5,000
6,970
7,560
6,250
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,252
5,000
5,940
5,000
5,850
5,000
9,300
11,867
11,482
11,316
11,406
11,260
11,714

5,000
9,760
8,812
8,456
5,000
5,640
5,000
5,968
5,000
11,500
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,044
5,095
7,000
5,000
5,000
5,446
5,000
5,000
5,000
5,730
5,000
5,000
5,000
5,000
9,430
9,974
5,856
8,951
9,010
8,546
8,595
8,390
5,138
6,020
7,790
7,162
7,975
9,146
7,098
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,144
5,000
8,594
6,461
7,518
5,000
5,000
7,050
5,000
10,140
12,332
12,022
11,944
12,020
11,946
12,242

5,000
9,568
7,818
7,690
5,000
5,575
5,000
5,000
5,000
11,486
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
8,800
9,738
5,000
7,771
8,000
7,214
7,737
7,170
5,000
5,000
6,190
5,000
7,250
7,804
5,933
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
8,594
6,461
7,132
5,000
5,000
6,628
5,000
10,140
11,800
11,765
11,680
11,668
11,672
11,808

5,000
10,009
8,964
8,818
5,035
5,890
5,405
5,000
5,000
11,532
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,040
5,002
6,718
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
9,390
9,935
5,300
8,483
8,952
8,246
8,324
8,130
5,000
5,000
7,718
5,000
8,000
8,164
7,330
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,298
5,574
7,346
5,000
5,000
5,000
5,000
7,562
5,264
10,304
12,408
12,086
12,000
12,013
11,990
12,342

5,000
9,890
8,021
8,184
5,000
5,890
5,405
5,000
5,000
11,464
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,388
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
8,790
9,057
5,000
7,272
8,030
7,000
8,121
7,500
5,000
5,000
7,000
5,000
7,346
6,960
6,459
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,780
5,000
5,000
5,000
5,000
6,800
5,000
10,304
12,089
11,851
11,730
11,752
11,753
11,900

5,000
10,130
9,226
8,840
5,445
5,794
5,438
5,000
5,000
11,624
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,010
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
9,414
9,942
5,000
8,642
8,700
8,010
8,184
8,476
5,000
5,520
7,616
5,000
7,920
8,150
7,196
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,672
5,000
5,777
5,000
7,567
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,494
6,406
10,504
12,460
12,152
12,044
12,042
12,058
12,356

5,000
10,130
9,132
8,626
5,000
5,794
5,438
5,000
5,000
11,396
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,010
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
9,214
9,204
5,000
7,929
8,516
7,678
7,929
8,100
5,000
5,198
6,120
5,000
7,440
7,372
6,302
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,672
5,000
5,068
5,000
7,567
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,346
5,800
10,504
12,394
12,063
11,907
11,968
11,919
12,288

Juny 2010
Codi

21050
41049
31042
91029
21051
21080
41024
11062
61031
71044
91021
11044
31043
31044
11045
21052
71020
81043
21096
41025
71021
91014
71045
11046
21053
21054
11047
21081
61020
71022
81033
91022
11048
21097
41004
71023
81002
91015
11049
21082
71024
81034
11050
21055
41026
71025
61033
11076
11063
21056
91016
21057
21058
41040
21064
41006
21065
11051
61034
71026
81044
21059
61021
71027
81039
81035
11011
81036
81037
81038
41027
21083

Nom del centre d'estudi
Microbiologia
Mitjans audiovisuals "Tecnocampus" *
Multimèdia
Multimèdia
Musicologia
Nanociència i nanotecnologia
Negocis i màrqueting internacionals
Nutrició humana i dietètica
Nutrició humana i dietètica
Nutrició humana i dietètica
Nutrició humana i dietètica
Odontologia
Òptica i optometria
Òptica i optometria (semipresencial)
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Periodisme
Periodisme
Periodisme
Periodisme
Pilot d'aviació comercial i operacions aèries
Podologia
Podologia
Prevenció i seguretat integral
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Publicitat i relacions públiques
Publicitat i relacions públiques
Publicitat i relacions públiques
Publicitat i relacions públiques
Publicitat i relacions públiques
Química
Química
Química
Química
Relacions laborals
Relacions laborals
Relacions laborals
Relacions laborals i ocupació
Relacions laborals i recursos humans
Seguretat *
Sociologia
Sociologia
Teràpia ocupacional
Teràpia ocupacional "Creu Roja"
Traducció i interpretació -AlemanyTraducció i interpretació -Alemany/Francès/Llengua de signes catalanaTraducció i interpretació -AnglèsTraducció i interpretació -AnglèsTraducció i interpretació -FrancèsTreball social
Treball social
Treball social
Treball social
Turisme
Turisme
Turisme
Turisme
Turisme "CETA"
Turisme "CETT"
Turisme "Euroaula"
Turisme "Formàtic Barna"
Turisme "Mediterrani"
Turisme i gestió del lleure "Tecnocampus"
Veterinària

Població
Cerdanyola del Vallès
Mataró
Terrassa
Vic
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Barcelona
Lleida
Reus
Vic
L'Hospitalet de Llobregat
Terrassa
Terrassa
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Tarragona
Girona
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Tarragona
Vic
Reus
L'Hospitalet de Llobregat
Manresa
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Lleida
Tarragona
Girona
Vic
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Tarragona
Girona
Vic
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Tarragona
Girona
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Tarragona
Lleida
Mollet del Vallès
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Vic
Terrassa
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Lleida
Tarragona
Girona
Cerdanyola del Vallès
Lleida
Vila-Seca
Girona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Mataró
Cerdanyola del Vallès

Tipus de
centre

Sigles
Universitat

U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Priv.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Priv.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.CA
U.Púb.

UAB
UPF
UPC
UVic-UCC
UAB
UAB
UPF
UB
UdL
URV
UVic-UCC
UB
UPC
UPC
UB
UAB
URV
UdG
UAB
UPF
URV
UVic-UCC
URV
UB
UAB
UAB
UB
UAB
UdL
URV
UdG
UVic-UCC
UB
UAB
UPF
URV
UdG
UVic-UCC
UB
UAB
URV
UdG
UB
UAB
UPF
URV
UdL
UB
UB
UAB
UVic-UCC
UAB
UAB
UPF
UAB
UPF
UAB
UB
UdL
URV
UdG
UAB
UdL
URV
UdG
UdG
UB
UdG
UdG
UdG
UPF
UAB

Juny 2011

Juny 2012

Juny 2013

Juny 2014

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

Nota de tall (a
l'inici del
procés)

Nota de tall
(al final del
procés)

9,993
5,442
6,936
8,574
7,648
8,850
6,990
6,482
5,000
11,132
6,380
5,000
7,770
8,036
7,910
7,712
9,560
11,430
9,230
5,342
7,552
5,000
5,000
8,630
8,422
8,832
7,762
8,346
5,906
8,562
9,830
10,716
8,642
8,036
5,000
7,156
5,000
5,000
5,000
5,008
5,806
5,000
5,000
5,000
6,140
5,648
5,000
5,000
5,000
7,382
7,940
6,168
7,771
5,672
6,568
6,654
5,000
5,000
5,000
5,038
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,482

9,270
5,000
5,330
8,256
7,406
7,530
6,570
5,060
5,000
10,750
5,000
5,000
7,140
7,554
7,642
7,672
9,350
11,354
8,530
5,000
5,250
5,000
5,000
8,220
8,086
8,832
7,460
7,796
5,000
7,734
9,800
10,710
8,470
7,458
5,000
5,238
5,000
5,000
5,000
5,000
5,510
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,382
7,180
5,000
7,470
5,040
6,068
6,310
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,147

10,336
5,000
7,210
9,965
8,850
8,678
7,300
6,770
5,000
10,956
6,316
5,000
7,260
7,590
7,515
7,085
9,968
11,746
9,626
6,162
5,000
7,500
5,000
5,000
7,480
7,190
7,328
6,852
7,202
5,770
8,948
10,378
11,136
9,144
8,084
5,578
7,800
6,892
5,000
5,000
6,060
6,230
6,104
5,000
5,000
6,348
5,940
5,000
5,000
5,000
7,820
7,700
6,520
7,526
6,342
6,778
7,018
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,505

9,650
5,000
6,684
9,566
8,576
7,508
6,135
5,034
5,000
10,563
5,105
5,000
6,834
7,420
7,125
6,029
9,720
11,740
9,578
5,000
5,000
6,690
5,000
5,000
6,915
6,592
6,885
6,105
6,440
5,000
8,512
10,378
11,136
9,010
7,390
5,000
5,940
5,480
5,000
5,000
5,368
5,580
5,720
5,000
5,000
5,114
5,056
5,000
5,000
5,000
7,820
7,700
5,260
7,366
5,142
5,485
6,190
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,418

10,830
5,000
5,000
6,450
10,630
9,174
8,870
5,826
6,865
5,000
11,334
6,348
5,000
7,255
7,402
7,346
6,786
9,390
11,300
9,104
5,000
5,000
7,670
5,000
5,000
7,918
7,681
7,469
7,000
7,400
5,622
8,060
9,872
10,614
8,688
7,760
5,000
7,398
7,448
5,580
5,115
6,065
6,122
6,056
5,000
5,000
6,472
6,104
5,000
5,000
5,540
6,680
8,292
7,404
5,431
7,447
5,000
6,180
6,812
5,000
5,000
5,104
5,932
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,912

10,506
5,000
5,000
5,904
10,494
8,372
8,452
5,000
5,000
5,000
11,012
5,000
5,000
6,620
6,662
7,143
6,200
8,770
11,014
8,984
5,000
5,000
7,206
5,000
5,000
7,718
7,334
6,636
6,414
6,316
5,000
5,000
9,872
10,614
8,404
7,262
5,000
6,452
7,108
5,000
5,000
5,700
5,646
5,942
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,274
8,292
7,404
5,000
6,944
5,000
5,000
6,262
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,902

10,850
5,000
5,000
5,970
10,858
9,310
9,000
6,500
6,660
11,470
5,000
5,000
7,114
7,580
7,160
6,802
9,410
11,564
8,890
5,000
5,000
7,650
5,000
5,000
7,940
7,827
7,394
7,050
7,565
5,236
7,680
9,998
11,028
8,582
7,900
5,000
7,918
7,736
5,000
5,038
5,784
5,998
5,000
5,000
5,000
5,872
5,140
5,000
5,000
5,000
5,932
7,514
5,000
5,000
7,152
5,000
6,418
5,762
5,000
5,000
5,000
5,112
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,984

10,303
5,000
5,000
5,268
10,831
8,740
7,396
5,590
5,060
10,978
5,000
5,000
6,868
7,446
7,005
6,776
9,354
11,564
8,560
5,000
5,000
7,130
5,000
5,000
7,640
7,564
6,864
6,864
7,339
5,000
7,594
9,998
11,020
8,582
7,464
5,000
7,304
7,203
5,000
5,000
5,000
5,028
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,514
5,000
5,000
6,910
5,000
6,040
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,864

10,848
5,000
5,000
5,000
5,056
10,590
9,392
9,030
7,130
6,244
5,000
11,456
5,000
5,000
7,122
7,653
6,883
6,488
9,232
11,556
8,726
5,000
5,000
7,846
5,000
5,000
8,080
7,954
7,633
7,222
7,562
5,780
7,842
10,502
11,286
8,790
7,568
5,000
7,776
7,917
5,000
6,302
5,000
5,686
5,260
5,000
5,000
5,866
5,458
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,128
7,666
5,000
7,310
5,000
5,866
6,566
5,000
5,000
5,710
5,672
5,000
5,000
5,751
5,000
5,000
5,000
11,234

10,725
5,000
5,000
5,000
5,000
10,590
6,136
8,220
5,000
5,854
5,000
11,275
5,000
5,000
6,922
7,653
6,740
6,252
9,232
11,556
7,994
5,000
5,000
7,509
5,000
5,000
7,876
7,857
7,026
7,128
7,562
5,268
7,842
10,502
11,286
8,568
7,244
5,000
7,608
7,917
5,000
6,302
5,000
5,390
5,164
5,000
5,000
5,320
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,128
7,666
5,000
7,090
5,000
5,012
6,566
5,000
5,000
5,008
5,672
5,000
5,000
5,751
5,000
5,000
5,000
11,150