Qui vol fer alguna cosa troba un mitjà

,
qui no vol fer res troba una excusa. (Proverbi àrab)

Medi natural. Sisè. La llum i el so

La llum
1-Completa el següent text: “La llum és una forma _______________ que
emeten els cossos lluminosos i que percebem per mitjà dels sentits de la
_______________ i del ______________”.

2-Classifica les següents fonts de llum:
Sol – bombeta – foc – llamp – fluorescent – cuca de llum – espelma

Naturals:______________________________________________
Artificials:_______________________________________________

3-Anomena tres cossos opacs i dos transparents.

4- Un cos opac no deixa passar la llum i, per tant, el podem veure amb
claredat. Per què?

6-El _________________ procedeix de la vibració dels objectes. Digues un
lloc on no se sentirà res.

eplion.blogspot.com

Qui vol fer alguna cosa troba un mitjà,
qui no vol fer res troba una excusa. (Proverbi àrab)

Medi natural. Sisè. La llum i el so

7-Dibuixa un mirall pla , un de còncau i un de convex de manera que quedi
clar la forma del quadrat que reflecteixen.

8-La __________________ de la llum és el canvi de direcció que
experimenta la llum quan passa d’un medi a un altre.

9-Gràcies al fenomen de la refracció, les _____________ modifiquen les
imatges dels objectes que veiem.

10-Posa tres exemples d’aparells o objectes que funcionin amb lents i
digues com canvia la forma de la imatge.

11-La realitat que ens envolta és exactament com la percebem els éssers
humans? ___________ Raona la resposta.

eplion.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful