Cada problema és una oportunitat disfressada.

(Wayne Dyer)

Llum i so. Medi Natural. Sisè

Horitzontal
2. Color d’un objecte que absorbeix la llum blanca.
8. Color primari.
11. Canvi de direcció que experimenta la llum quan passa d’un
medi a un altre diferent.
12. Objecte polit i brillant que reflexa molta llum.
13. Propietat del so que ens permet distingir la veu de persones
diferents.
14. Tipus de lent que concentra la llum en un punt.
Vertical
1. Tret del so que ens indica si és fort o feble.
3. Indispensable perquè hi hagi so.
4. Lent que separa els raigs de llum.
5. Material que deixa passar la llum, però a través del qual els
objectes no es veuen nítids.
6. So pertorbador.
7. Quan la llum rebota a un objecte.
9. Forma d’energia que emeten els cossos lluminosos i que la
percebem a través de la vista i el tacte.
10. Material que no deixa passar la llum.

eplion.blogspot.com

Cada problema és una oportunitat disfressada. (Wayne Dyer)

Llum i so. Medi Natural. Sisè

Solucions
Llum Forma d’energia que emeten els cossos lluminosos i que la percebem a través de
la vista i el tacte.
Llamp Font de llum natural.
Opac Material que no deixa passar la llum.
Translúcid Material que deixa passar la llum, però a través del qual els objectes no es
veuen nítids.
Reflexió Quan la llum rebota a un objecte.
Mirall Objecte polit i brillant que reflexa molta llum.
Refracció Canvi de direcció que experimenta la llum quan passa d’un medi a un altre
diferent.
Convergent Tipus de lent que concentra la llum en un punt.
Divergent Lent que separa els raigs de llum.
Negre Color d’un objecte que absorbeix la llum blanca.
Vibració Indispensable perquè hi hagi so.
Timbre Propietat del so que ens permet distingir la veu de persones diferents.
Soroll So pertorbador.
Intensitat Tret del so que ens indica si és fort o feble.
Vermell Color primari.

eplion.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful