*Imaxes empregadas únicamente con fins

educativos

“MOCHILAS POLA
LINGUA”
Dende o Equipo de Normalización do CEIP CONDESA
DE FENOSA (O Barco de Valdeorras”-Ourense), queremos
presentarvos a última das actividades que se
desenvolveron co gallo da celebración do mes das letras:
“MOCHLAS POLA LINGUA”
Como cada ano, finalizamos as nosas actividades do
MES DAS LINGUAS e prácticamente as actividades de
NORMALIZACIÓN e DINAMIZACIÓN da lingua galega, con
esta actividade MOCHILAS POLA LINGUA, ofertada para os
cursos 5º e 6º de Educación Primaria.
Trátase dunha saída, realizada a pé, para coñecer
en profundidade unha localidade próxima da nosa
contorna. Nesta actividade, se visitarán os lugares e
edificios históricamente máis relevantes da localidade, se

escoitarán charlas por expertos, e se realizarán actividades
de campo e dinámicas que nos permitirán comprobar a
adquisición de contidos polo alumnado.
Así mesmo, disfrutaremos dunha xornada lúdica de
convivencia entre o alumnado, na que o amor polo noso e
lingua galega son os verdadeiros protagonistas.
Para esta ocasión, a localidade elixida, é VILOIRA DE
VALDEORRAS, unha localidade que aínda que próxima e
visitada, é unha grande descoñecida para o noso
alumnado.
Aínda que por norma habitual finalizamos o mes de
maio con esta actividade, por cuestións do calendario de
actividades dos destinatarios, tivemos que retrasar a súa
realización para o día 11 de xuño en horario escolar
reducido (xornada de mañá de 9:15 a 14:15).
o

TEMPORALIZACIÓN:
- Saída: 9:15.
- Comezo das actividades: 10h.
- 1º parte: 10:00 a 11:30 h aprox.
- Descanso: 11:30 a 12:00. Explicación da
segunda parte.
- 2ª parte: 12:00 a 13:30h.
- Regreso: 13:45h.

o

o

PUNTOS DE INTERESE:
 IGREXA DE SAN MARTIÑO.
 PRAZA.
 CASA DE “DON PEPITO”.
 PONTE DE SAN FERNANDO.
 CASA GRANDE E XARDÍNS.
ACTIVIDADES:
- Visita aos lugares destacados.
- Escoitar unha exposición oral polos expertos.
- Facer unha “XOGO DE PERCORRIDO”: por grupos
organizados dende a aula e cargados cunha cámara
de fotos persoal, os alumnos/as deberán ler unhas
pistas que os conducirán a algún dos lugares
visitados para identificar e fotografar algún
elemento dese lugar. Realizaremos percorridos
diferentes para cada grupo a fin de que non
coincidan no mesmo espazo. Completará o
percorrido correctamente aquel grupo que realice as
fotografías que se lle piden nas pistas na orde
correcta.

A continuación, recollemos nunha grella, o
itinerario inicial previsto para esta xornada lúdicoeducativa, na que destaca a distribución horaria en dúas
grandes partes (unha formativa e outra lúdico-educativa),

cun descanso na parte central da xornada para un tempo
de relax:
“MOCHILAS
POLA LINGUA
2015”

HORARIO

PERCORRIDO E PUNTOS DE RESPONSABLES
INTERESE

VILOIRA
9:15.

Mestres/as
titores/as

SALGUEIRAL

Algúns membros do
ENDL
1ª PARTE
(10:00 a 11:30 h
aprox).

18 ' APROX.

IGREXA DE SAN MARTIÑO.

Angel Fernández
(Instituto de
Estudos
Valdeorreses).

18 ' APROX.

PRAZA.

Angel Fernández
(Instituto de
Estudos
Valdeorreses).

18 ' APROX.

CASA DE “DON PEPITO”.

Juan José e Ana
(Donos da
propiedade)

18 ' APROX.

PONTE DE SAN FERNANDO

Manuel Francisco
Gómez Vidal (Mestre
do centro e
componente do
E.D.L.G.)

18 ' APROX.

CASA GRANDE (Valdarte)

Angel Fernández
(Instituto de
Estudos
Valdeorreses).

XARDÍNS.

Xoaquín Freixeiro
Álvarez
DESCANSO: 11:30 A 12:00H. (Explicación da segunda parte)
2ª PARTE

12:00 a 13:30h.

XOGO DE PERCORRIDO

(12:00 a 13:45h).
13:45h.

En 8 grupos
establecidos dende
a aula.

REGRESO
Pasarela e Malecón.

PISTAS DO “XOGO DE PERCORRIDO: Realizamos varias
conversas vía telefónica con Angel Fernández (Gelo)
(Instituto de Estudos Valdeorreses), para a organización
da súa exposición nos puntos de interese que lle
corresponden: CASA GRANDE, PRAZA, IGREXA DE SAN
MARTIÑO. Definimos as pistas a proporcionar a cada
grupo para o “xogo de percorrido”, baseándonos en
aspectos destacables da historia e elementos
arquitectónicos presentes en cada punto do percorrido,
tales como: datas de construción, propietarios,
inquilinos ilustres, elementos dos escudos...
Estos foron algúns dos datos destacados polos
expertos en cada un dos puntos de interese e as pistas
definidas para cada punto no “xogo de percorrido”:
PISTAS DO “XOGO DE PERCORRIDO”
PUNTO 1: IGREXA DE SAN MARTIÑO:
o

Cura que encargou a súa construción: ¿?

o

“Ara romata” atopada no soporte dunha palangana: “Lugar onde uns

restos romanos se atoparon, e finalmente unha “palangana”
soportaron”.
o

Campanario (forma de espadaña, con dúas campás...): “ Sobre espadana

de pedra vermella, repican ao vento as dúas xemelgas”.
PUNTO 2: PRAZA:
o

Data de realización da feira: “Polo seis de cada més, neste lugar...Un

“corte inglés””.
o

Corredores da praza: “Elemento da arquitectura popular, no que o millo

deixaban secar”.
o

Árbores “Falsos plátanos” (Arce Blanco): “ Falsos de nome. Froita non

son, máis comparten o apelido.”

PUNTO 3: CASA DE DON PEPITO:
o

Pedra “roxa” da fachada extraída de canteiras de “Pardollán” ( Vilar de
Silva): “De Pardollán a sacaron e nesta fachada a colocaron”.

o

Casa do médico José Núñez (Médico que loitou contra a Filoxera (insecto
parásito da vide): “Neste lugar habitou, quen da “Filoxera” nos librou”.

PUNTO 4: PONTE DE SAN FERNANDO:
o

Data da súa caída, un 28 de decembro, día dos santos inocentes: “Polos

santos inocentes, chorrou no Barco moita xente”
o

Morte do zapateiro de San Roque “O monfortino”: “Cando este

monumento caeu o pobre zapateiro morreu”.
PUNTO 5: XARDÍNS DA CASA GRANDE:
o

Personaxes que a habitaron (a novelista Elena Quiroga): “Entre os seus

muros, viviu unha escritora”.
o

o

Ginkgo Biloba: (A árbore dos 40 escudos): “40 escudos ten, e un fósil
vivinte é”.
Paulonia: “Nace canda unha rapaza, e morre cando se casa”

AGRUPAMENTOS:
o Acordamos agrupar aos 4 grupos (5ºA/B, 6ºA/B)
en 8 grupos de aproximadamente 10 nenos cada
grupo. A cada un destos grupos darémoslle unha
cor. Dentro de cada grupo aula asignaremos unha
letra a cada neno da palabra “MOCHILAS”, dun
xeito estudado previamente para que os grupos
resultantes para o xogo do percorrido sexan
equilibrados. Dentro dun aula, existirán
seguramente dous ou máis alumnos coa mesma
letra.
o Días previos á saída, cada titor recibirá un listado
dos alumnos/as asignados a cada un dos 8 grupos

e uns distintivos realizado en cartolina na cor do
seu curso, no que figurará a letra de grupo que se
lle otorga. E que deberán levar cun prendedor
nun lugar visible da súa camiseta durante a
saída.
AGRUPAMENTOS

CURSO
5ºA

5ºB

6ºA

6ºB

GRUPO

LETRA

GRUPO 1: VERMELLO

M

GRUPO 2: VERMELLO

O

GRUPO 3: AZUL.

C

GRUPO 4: AZUL.

H

GRUPO 5: AMARELO.

I

GRUPO 6: AMARELO.

L

GRUPO 7: VERDE.

A

GRUPO 8: VERDE.

S

PERCORRIDOS:
o Tras a visita guiada a cada un dos 5 puntos de
interese, realizaremos un pequeno descanso nos
xardíns da “Casa grande”.
o Neste
lugar procederemos á explicación das
normas para o xogo de percorrido e os
agrupamentos polas letras asignadas.
o Dentro de cada un destes 8 grupos, haberá un
mestre (titor ou membro do EDLG que supervisará
o cumprimento das normas do xogo. Así mesmo
cada grupo terá un representante encargado de
levar consigo unha cámara de fotos.
o Cada grupo recibe un rolo con 5 pistas diferentes
que nunha orde determinada os conducirán polos
lugares visitados a fin de que fotografíen algún
aspecto dentro destes lugares.
o Finalizará correctamente o percorrido aquel grupo
que realice correctamente e na orde establecida as
fotos dos lugares indicados na súa folla de pistas.
o Os percorridos serán os seguintes:
PERCORRIDOS
CURSO
5ºA

5ºB

GRUPO

PUNTO DE COMEZO E
PERCORRIDO:

GRUPO 1: VERMELLO

PUNTO 1, 2, 3, 4, 5.

GRUPO 2: VERMELLO

PUNTO 2, 3, 4, 5, 1.

GRUPO 3: AZUL.

PUNTO 3, 4, 5, 1, 2.

6ºA

6ºB

GRUPO 4: AZUL.

PUNTO 4, 5, 1, 2, 3.

GRUPO 5: AMARELO.

PUNTO 5, 1, 2, 3, 4.

GRUPO 6: AMARELO.

PUNTO 1, 3, 5, 2, 4.

GRUPO 7: VERDE.

PUNTO 3, 5, 2, 4, 1.

GRUPO 8: VERDE.

PUNTO 5, 2, 4, 1, 3.

RESOLUCIÓN DAS PISTAS:
o

o

o

Cada grupo cun representante ao frente, levará o
seu “rolo de pistas” e acudirá ao lugar, onde
realizará unha fotografía do asunto solicitado.
Finalizará correctamente o percorrido aquel grupo
que realice correctamente e na orde establecida as
fotos dos lugares indicados na súa folla de pistas.
O primeiro grupo que realice as fotografías que se
lle indican no seu “rolo de pistas” na orde correcta,
no menor tempo posible será o gañador deste
xogo. Que non recibirá máis recompensa que o
feito mesmo de ter sido quen de superar a proba.

Recollemos a continuación, unha galería de imaxes
dalgúns dos incribles momentos vividos nesta xornada.

MOCHILAS POLA LINGUA 2015 “VILOIRA”
(GALERÍA FOTOGRÁFICA)

VOLTAREMOS!!!

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.