Está en la página 1de 146

Instruction Book

GA 11, GA 5, GA 7

Copyright Notice
Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is
prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers
and drawings.

Date Printed .................... 18/09/2006

Atlas Copco
www.atlascopco.com

6CDNGQHEQPVGPVU


5CHGV[RTGECWVKQPU 5#('6;+%105 5#('6;24'%#76+105&74+0)+056#..#6+10 5#('6;24'%#76+105&74+0)12'4#6+10 5#('6;24'%#76+105&74+0)/#+06'0#0%'144'2#+4

)GPGTCNFGUETKRVKQP +0641&7%6+10 #+4(.19 1+.5;56'/ %11.+0)5;56'/ %10&'05#6'5;56'/ 4')7.#6+0)5;56'/ '.'%64+%#.5;56'/ '.'%64+%#.&+#)4#/5 #+4&4;'4 

'NGMVTQPKMQP+TGIWNCVQT '.'-6410+-10+4')7.#614 %10641.2#0'. &+52.#; 2+%61)4#2*575'&106*'5%4''0 /#+05%4''0 5*76&1909#40+0) 5*76&1905'48+%'9#40+0) 5%41..+0)6*417)*#..5%4''05 %#..+0)72176.'6#0&&'921+066'/2'4#674'5%#..+0)724700+0)*1745 %#..+0)72/161456#465 %#..+0)72/1&7.'*1745 %#..+0)72.1#&+0)*1745 %#..+0)72.1#&4'.#; %#..+0)724'5'66+0)5'48+%'6+/'4 5'.'%6+10$'69''0.1%#.4'/16'14.#0%10641. %#..+0)72/1&+(;+0)01&'+&(14.#0%10641. %#..+0)72/1&+(;+0)24'5574'$#0&5'66+0)5 /1&+(;+0)24'5574'$#0&5'.'%6+10 %#..+0)72/1&+(;+0)5'48+%'6+/'45'66+0) %#..+0)72/1&+(;+0)70+61(6'/2'4#674' %#..+0)72/1&+(;+0)70+61(24'5574' #%6+8#6+0)#761/#6+%4'56#46#(6'481.6#)'(#+.74' 5'.'%6+10$'69''0;&14&1.56#46+0) %#..+0)72/1&+(;+0).1#&&'.#;6+/' %#..+0)72/1&+(;+0)/+0+/7/56126+/' #%6+8#6+0)2#55914&2416'%6+10 %#..+0)72/1&+(;+0)2416'%6+105'66+0)5 6'565%4''05 241)4#//#$.'5'66+0)5 

'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQT'.'-6410+-10s++4')7.#614 %10641.2#0'. (70%6+10-';5 5%41..-';5 '/'4)'0%;5612$76610 %10641.241)4#/5 /#+05%4''0/'07 %#..+0)72/'075 56#675&#6#/'07 /'#574'&&#6#/'07 %1706'45/'07 6'56/'07 /1&+(;2#4#/'6'45/'07 /1&+(;+0)2#4#/'6'45 /1&+(;+0)2416'%6+105'66+0)5/1&+(;+0)5'48+%'2.#05 241)4#//+0)%.1%-(70%6+10 /1&+(;+0)%10(+)74#6+105'66+0)5 241)4#//+0)%1/24'5514%10641./1&'5 5'48+%'/'07 5#8'&&#6#/'07 241)4#//#$.'5'66+0)5 

15&QKNEQPFGPUCVGUGRCTCVQT 15&70+6 +056#..#6+10 12'4#6+0)#0&/#+06'0#0%'+05647%6+105 2+%61)4#2*5 

+PUVCNNCVKQP &+/'05+10&4#9+0)5 +056#..#6+10241215#. '.'%64+%#.%100'%6+1052+%61)4#2*5 

1RGTCVKPIKPUVTWEVKQPU $'(14'+0+6+#.56#4672 +0+6+#.56#4672 $'(14'56#46+0) 56#46+0) &74+0)12'4#6+10 %*'%-+0)6*'&+52.#; 56122+0) 6#-+0)1761(12'4#6+10 

/CKPVGPCPEG &4+8'/1614 24'8'06+8'/#+06'0#0%'5%*'&7.' 1+.52'%+(+%#6+105 1+.#0&1+.(+.6'4%*#0)' 1+.5'2#4#614%*#0)' 5614#)'#(6'4+056#..#6+10 5'48+%'-+65 

#FLWUVOGPVUCPFUGTXKEKPIRTQEGFWTGU #+4(+.6'4 %11.'45 5#('6;8#.8'5 2TQDNGOUQNXKPI241$.'/51.8+0) 6GEJPKECNFCVC 4'#&+0)510&+52.#; '.'%64+%%#$.'5+<' 5'66+0)5(1418'4.1#&4'.#;#0&(75'5 &4;'459+6%*'5
+(& 4'('4'0%'%10&+6+105#0&.+/+6#6+105 %1/24'5514&#6# +PUVTWEVKQPUHQTWUGQHCKTTGEGKXGT +05647%6+105(1475' 2'& 24'5574''37+2/'06&+4'%6+8'5 

+PUVTWEVKQPOCPWCN

5CHGV[RTGECWVKQPU5CHGV[KEQPU

'ZRNCPCVKQP
&CPIGTHQTNKHG
9CTPKPI
+ORQTVCPVPQVG5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIKPUVCNNCVKQP

#NNTGURQPUKDKNKV[HQTCP[FCOCIGQTKPLWT[TGUWNVKPIHTQOPGINGEVKPIVJGUG
RTGECWVKQPUQTPQPQDUGTXCPEGQHVJGPQTOCNECWVKQPCPFECTGTGSWKTGFHQT
KPUVCNNCVKQPQRGTCVKQPOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTGXGPKHPQVGZRTGUUN[
UVCVGFYKNNDGFKUENCKOGFD[VJGOCPWHCEVWTGT
)GPGTCNRTGECWVKQPU
 6JGQRGTCVQTOWUVGORNQ[UCHGYQTMKPIRTCEVKEGUCPFQDUGTXGCNNTGNCVGFNQECNYQTMUCHGV[
TGSWKTGOGPVUCPFTGIWNCVKQPU
 +HCP[QHVJGHQNNQYKPIUVCVGOGPVUFQGUPQVEQORN[YKVJNQECNNGIKUNCVKQPVJGUVTKEVGTQHVJGVYQ
UJCNNCRRN[
 +PUVCNNCVKQPQRGTCVKQPOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTYQTMOWUVQPN[DGRGTHQTOGFD[CWVJQTKUGFVTCKPGF
URGEKCNKUGFRGTUQPPGN
 6JGEQORTGUUQTKUPQVEQPUKFGTGFECRCDNGQHRTQFWEKPICKTQHDTGCVJKPISWCNKV[(QTCKTQHDTGCVJKPI
SWCNKV[VJGEQORTGUUGFCKTOWUVDGCFGSWCVGN[RWTKHKGFCEEQTFKPIVQNQECNNGIKUNCVKQPCPF
UVCPFCTFU
 $GHQTGCP[OCKPVGPCPEGTGRCKTYQTMCFLWUVOGPVQTCP[QVJGTPQPTQWVKPGEJGEMUUVQRVJG
EQORTGUUQTRTGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQPUYKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFFGRTGUUWTKUGVJG
EQORTGUUQT+PCFFKVKQPVJGRQYGTKUQNCVKPIUYKVEJOWUVDGQRGPGFCPFNQEMGF
 0GXGTRNC[YKVJEQORTGUUGFCKT&QPQVCRRN[VJGCKTVQ[QWTUMKPQTFKTGEVCPCKTUVTGCOCVRGQRNG
0GXGTWUGVJGCKTVQENGCPFKTVHTQO[QWTENQVJGU9JGPWUKPIVJGCKTVQENGCPGSWKROGPVFQUQYKVJ
GZVTGOGECWVKQPCPFYGCTG[GRTQVGEVKQP

+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TGECWVKQPUFWTKPIKPUVCNNCVKQP
 6JGOCEJKPGOWUVQPN[DGNKHVGFWUKPIUWKVCDNGGSWKROGPVKPCEEQTFCPEGYKVJNQECNUCHGV[
TGIWNCVKQPU.QQUGQTRKXQVKPIRCTVUOWUVDGUGEWTGN[HCUVGPGFDGHQTGNKHVKPI+VKUUVTKEVN[HQTDKFFGP
VQFYGNNQTUVC[KPVJGTKUM\QPGWPFGTCNKHVGFNQCF.KHVKPICEEGNGTCVKQPCPFFGEGNGTCVKQPOWUVDG
MGRVYKVJKPUCHGNKOKVU9GCTCUCHGV[JGNOGVYJGPYQTMKPIKPVJGCTGCQHQXGTJGCFQTNKHVKPI
GSWKROGPV
 2NCEGVJGOCEJKPGYJGTGVJGCODKGPVCKTKUCUEQQNCPFENGCPCURQUUKDNG+HPGEGUUCT[KPUVCNNC
UWEVKQPFWEV0GXGTQDUVTWEVVJGCKTKPNGV%CTGOWUVDGVCMGPVQOKPKOKUGVJGGPVT[QHOQKUVWTGCV
VJGKPNGVCKT
 #P[DNCPMKPIHNCPIGURNWIUECRUCPFFGUKEECPVDCIUOWUVDGTGOQXGFDGHQTGEQPPGEVKPIVJG
RKRGU
 #KTJQUGUOWUVDGQHEQTTGEVUK\GCPFUWKVCDNGHQTVJGYQTMKPIRTGUUWTG0GXGTWUGHTC[GFFCOCIGF
QTYQTPJQUGU&KUVTKDWVKQPRKRGUCPFEQPPGEVKQPUOWUVDGQHVJGEQTTGEVUK\GCPFUWKVCDNGHQTVJG
YQTMKPIRTGUUWTG
 6JGCURKTCVGFCKTOWUVDGHTGGQHHNCOOCDNGHWOGUXCRQWTUCPFRCTVKENGUGIRCKPVUQNXGPVUVJCV
ECPNGCFVQKPVGTPCNHKTGQTGZRNQUKQP
 #TTCPIGVJGCKTKPVCMGUQVJCVNQQUGENQVJKPIYQTPD[RGQRNGECPPQVDGUWEMGFKP
 'PUWTGVJCVVJGFKUEJCTIGRKRGHTQOVJGEQORTGUUQTVQVJGCHVGTEQQNGTQTCKTPGVKUHTGGVQGZRCPF
WPFGTJGCVCPFVJCVKVKUPQVKPEQPVCEVYKVJQTENQUGVQHNCOOCDNGOCVGTKCNU
 0QGZVGTPCNHQTEGOC[DGGZGTVGFQPVJGCKTQWVNGVXCNXGVJGEQPPGEVGFRKRGOWUVDGHTGGQHUVTCKP
 +HTGOQVGEQPVTQNKUKPUVCNNGFVJGOCEJKPGOWUVDGCTCENGCTUKIPUVCVKPI&#0)'46JKUOCEJKPGKU
TGOQVGN[EQPVTQNNGFCPFOC[UVCTVYKVJQWVYCTPKPI
6JGQRGTCVQTJCUVQOCMGUWTGVJCVVJGOCEJKPGKUUVQRRGFCPFVJCVVJGKUQNCVKPIUYKVEJKUQRGP
CPFNQEMGFDGHQTGCP[OCKPVGPCPEGQTTGRCKT#UCHWTVJGTUCHGIWCTFRGTUQPUUYKVEJKPIQP
TGOQVGN[EQPVTQNNGFOCEJKPGUUJCNNVCMGCFGSWCVGRTGECWVKQPUVQGPUWTGVJCVVJGTGKUPQQPG
EJGEMKPIQTYQTMKPIQPVJGOCEJKPG6QVJKUGPFCUWKVCDNGPQVKEGUJCNNDGCHHKZGFVQVJGUVCTV
GSWKROGPV
 #KTEQQNGFOCEJKPGUOWUVDGKPUVCNNGFKPUWEJCYC[VJCVCPCFGSWCVGHNQYQHEQQNKPICKTKU
CXCKNCDNGCPFVJCVVJGGZJCWUVGFCKTFQGUPQVTGEKTEWNCVGVQVJGEQORTGUUQTCKTKPNGVQTEQQNKPICKT
KPNGV
 6JGGNGEVTKECNEQPPGEVKQPUOWUVEQTTGURQPFVQVJGNQECNEQFGU6JGOCEJKPGUOWUVDGGCTVJGFCPF
RTQVGEVGFCICKPUVUJQTVEKTEWKVUD[HWUGUKPCNNRJCUGU#NQEMCDNGRQYGTKUQNCVKPIUYKVEJOWUVDG
KPUVCNNGFPGCTVJGEQORTGUUQT
 1POCEJKPGUYKVJCWVQOCVKEUVCTVUVQRU[UVGOQTKHVJGCWVQOCVKETGUVCTVHWPEVKQPCHVGTXQNVCIG
HCKNWTGKUCEVKXCVGFCUKIPUVCVKPI6JKUOCEJKPGOC[UVCTVYKVJQWVYCTPKPIOWUVDGCHHKZGFPGCT
VJGKPUVTWOGPVRCPGN
 +POWNVKRNGEQORTGUUQTU[UVGOUOCPWCNXCNXGUOWUVDGKPUVCNNGFVQKUQNCVGGCEJEQORTGUUQT0QP
TGVWTPXCNXGU
EJGEMXCNXGU OWUVPQVDGTGNKGFWRQPHQTKUQNCVKPIRTGUUWTGU[UVGOU
 0GXGTTGOQXGQTVCORGTYKVJVJGUCHGV[FGXKEGUIWCTFUQTKPUWNCVKQPHKVVGFQPVJGOCEJKPG'XGT[
RTGUUWTGXGUUGNQTCWZKNKCT[KPUVCNNGFQWVUKFGVJGOCEJKPGVQEQPVCKPCKTCDQXGCVOQURJGTKERTGUUWTG
OWUVDGRTQVGEVGFD[CRTGUUWTGTGNKGXKPIFGXKEGQTFGXKEGUCUTGSWKTGF
 2KRGYQTMQTQVJGTRCTVUYKVJCVGORGTCVWTGKPGZEGUUQHu%
u( CPFYJKEJOC[DG
CEEKFGPVCNN[VQWEJGFD[RGTUQPPGNKPPQTOCNQRGTCVKQPOWUVDGIWCTFGFQTKPUWNCVGF1VJGTJKIJ
VGORGTCVWTGRKRGYQTMOWUVDGENGCTN[OCTMGF
 (QTYCVGTEQQNGFOCEJKPGUVJGEQQNKPIYCVGTU[UVGOKPUVCNNGFQWVUKFGVJGOCEJKPGJCUVQDG
RTQVGEVGFD[CUCHGV[FGXKEGYKVJUGVRTGUUWTGCEEQTFKPIVQVJGOCZKOWOEQQNKPIYCVGTKPNGV
RTGUUWTG

+PUVTWEVKQPOCPWCN

 +HVJGITQWPFKUPQVNGXGNQTECPDGUWDLGEVVQXCTKCDNGKPENKPCVKQPEQPUWNVVJGOCPWHCEVWTGT

#NUQEQPUWNVHQNNQYKPIUCHGV[RTGECWVKQPU5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIQRGTCVKQPCPF
5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIOCKPVGPCPEG
6JGUGRTGECWVKQPUCRRN[VQOCEJKPGT[RTQEGUUKPIQTEQPUWOKPICKTQTKPGTVICU
2TQEGUUKPIQHCP[QVJGTICUTGSWKTGUCFFKVKQPCNUCHGV[RTGECWVKQPUV[RKECNVQVJG
CRRNKECVKQPYJKEJCTGPQVKPENWFGFJGTGKP
5QOGRTGECWVKQPUCTGIGPGTCNCPFEQXGTUGXGTCNOCEJKPGV[RGUCPFGSWKROGPVJGPEG
UQOGUVCVGOGPVUOC[PQVCRRN[VQ[QWTOCEJKPG5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIQRGTCVKQP

#NNTGURQPUKDKNKV[HQTCP[FCOCIGQTKPLWT[TGUWNVKPIHTQOPGINGEVKPIVJGUG
RTGECWVKQPUQTPQPQDUGTXCPEGQHVJGPQTOCNECWVKQPCPFECTGTGSWKTGFHQT
KPUVCNNCVKQPQRGTCVKQPOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTGXGPKHPQVGZRTGUUN[
UVCVGFYKNNDGFKUENCKOGFD[VJGOCPWHCEVWTGT
)GPGTCNRTGECWVKQPU
 6JGQRGTCVQTOWUVGORNQ[UCHGYQTMKPIRTCEVKEGUCPFQDUGTXGCNNTGNCVGFNQECNYQTMUCHGV[
TGSWKTGOGPVUCPFTGIWNCVKQPU
 +HCP[QHVJGHQNNQYKPIUVCVGOGPVUFQGUPQVEQORN[YKVJNQECNNGIKUNCVKQPVJGUVTKEVGTQHVJGVYQ
UJCNNCRRN[
 +PUVCNNCVKQPQRGTCVKQPOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTYQTMOWUVQPN[DGRGTHQTOGFD[CWVJQTKUGFVTCKPGF
URGEKCNKUGFRGTUQPPGN
 6JGEQORTGUUQTKUPQVEQPUKFGTGFECRCDNGQHRTQFWEKPICKTQHDTGCVJKPISWCNKV[(QTCKTQHDTGCVJKPI
SWCNKV[VJGEQORTGUUGFCKTOWUVDGCFGSWCVGN[RWTKHKGFCEEQTFKPIVQNQECNNGIKUNCVKQPCPF
UVCPFCTFU
 $GHQTGCP[OCKPVGPCPEGTGRCKTYQTMCFLWUVOGPVQTCP[QVJGTPQPTQWVKPGEJGEMUUVQRVJG
EQORTGUUQTRTGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQPUYKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFFGRTGUUWTKUGVJG
EQORTGUUQT+PCFFKVKQPVJGRQYGTKUQNCVKPIUYKVEJOWUVDGQRGPGFCPFNQEMGF
 0GXGTRNC[YKVJEQORTGUUGFCKT&QPQVCRRN[VJGCKTVQ[QWTUMKPQTFKTGEVCPCKTUVTGCOCVRGQRNG
0GXGTWUGVJGCKTVQENGCPFKTVHTQO[QWTENQVJGU9JGPWUKPIVJGCKTVQENGCPGSWKROGPVFQUQYKVJ
GZVTGOGECWVKQPCPFYGCTG[GRTQVGEVKQP
2TGECWVKQPUFWTKPIQRGTCVKQP
 7UGQPN[VJGEQTTGEVV[RGCPFUK\GQHJQUGGPFHKVVKPIUCPFEQPPGEVKQPU9JGPDNQYKPIVJTQWIJC
JQUGQTCKTNKPGGPUWTGVJCVVJGQRGPGPFKUJGNFUGEWTGN[#HTGGGPFYKNNYJKRCPFOC[ECWUG
KPLWT[/CMGUWTGVJCVCJQUGKUHWNN[FGRTGUUWTK\GFDGHQTGFKUEQPPGEVKPIKV
 2GTUQPUUYKVEJKPIQPTGOQVGN[EQPVTQNNGFOCEJKPGUUJCNNVCMGCFGSWCVGRTGECWVKQPUVQGPUWTGVJCV
VJGTGKUPQQPGEJGEMKPIQTYQTMKPIQPVJGOCEJKPG6QVJKUGPFCUWKVCDNGPQVKEGUJCNNDGCHHKZGF
VQVJGTGOQVGUVCTVGSWKROGPV
 0GXGTQRGTCVGVJGOCEJKPGYJGPVJGTGKUCRQUUKDKNKV[QHVCMKPIKPHNCOOCDNGQTVQZKEHWOGU
XCRQWTUQTRCTVKENGU

+PUVTWEVKQPOCPWCN

 0GXGTQRGTCVGVJGOCEJKPGDGNQYQTKPGZEGUUQHKVUNKOKVTCVKPIU
 -GGRCNNDQF[YQTMFQQTUUJWVFWTKPIQRGTCVKQP6JGFQQTUOC[DGQRGPGFHQTUJQTVRGTKQFUQPN[
GIVQECTT[QWVTQWVKPGEJGEMU9GCTGCTRTQVGEVQTUYJGPQRGPKPICFQQT
 2GQRNGUVC[KPIKPGPXKTQPOGPVUQTTQQOUYJGTGVJGUQWPFRTGUUWTGNGXGNTGCEJGUQTGZEGGFU
F$
# UJCNNYGCTGCTRTQVGEVQTU
 2GTKQFKECNN[EJGEMVJCV
#NNIWCTFUCTGKPRNCEGCPFUGEWTGN[HCUVGPGF
#NNJQUGUCPFQTRKRGUKPUKFGVJGOCEJKPGCTGKPIQQFEQPFKVKQPUGEWTGCPFPQVTWDDKPI
6JGTGCTGPQNGCMU
#NNHCUVGPGTUCTGVKIJV
#NNGNGEVTKECNNGCFUCTGUGEWTGCPFKPIQQFQTFGT
5CHGV[XCNXGUCPFQVJGTRTGUUWTGTGNKGHFGXKEGUCTGPQVQDUVTWEVGFD[FKTVQTRCKPV
#KTQWVNGVXCNXGCPFCKTPGVKGRKRGUEQWRNKPIUOCPKHQNFUXCNXGUJQUGUGVECTGKPIQQF
TGRCKTHTGGQHYGCTQTCDWUG
 +HYCTOEQQNKPICKTHTQOEQORTGUUQTUKUWUGFKPCKTJGCVKPIU[UVGOUGIVQYCTOWRCYQTMTQQO
VCMGRTGECWVKQPUCICKPUVCKTRQNNWVKQPCPFRQUUKDNGEQPVCOKPCVKQPQHVJGDTGCVJKPICKT
 &QPQVTGOQXGCP[QHQTVCORGTYKVJVJGUQWPFFCORKPIOCVGTKCN
 0GXGTTGOQXGQTVCORGTYKVJVJGUCHGV[FGXKEGUIWCTFUQTKPUWNCVKQPUHKVVGFQPVJGOCEJKPG'XGT[
RTGUUWTGXGUUGNQTCWZKNKCT[KPUVCNNGFQWVUKFGVJGOCEJKPGVQEQPVCKPCKTCDQXGCVOQURJGTKERTGUUWTG
UJCNNDGRTQVGEVGFD[CRTGUUWTGTGNKGXKPIFGXKEGQTFGXKEGUCUTGSWKTGF

#NUQEQPUWNVHQNNQYKPIUCHGV[RTGECWVKQPU5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIKPUVCNNCVKQPCPF
5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIOCKPVGPCPEG
6JGUGRTGECWVKQPUCRRN[VQOCEJKPGT[RTQEGUUKPIQTEQPUWOKPICKTQTKPGTVICU
2TQEGUUKPIQHCP[QVJGTICUTGSWKTGUCFFKVKQPCNUCHGV[RTGECWVKQPUV[RKECNVQVJG
CRRNKECVKQPYJKEJCTGPQVKPENWFGFJGTGKP
5QOGRTGECWVKQPUCTGIGPGTCNCPFEQXGTUGXGTCNOCEJKPGV[RGUCPFGSWKROGPVJGPEG
UQOGUVCVGOGPVUOC[PQVCRRN[VQ[QWTOCEJKPG5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIOCKPVGPCPEGQTTGRCKT

#NNTGURQPUKDKNKV[HQTCP[FCOCIGQTKPLWT[TGUWNVKPIHTQOPGINGEVKPIVJGUG
RTGECWVKQPUQTPQPQDUGTXCPEGQHVJGPQTOCNECWVKQPCPFECTGTGSWKTGFHQT
KPUVCNNCVKQPQRGTCVKQPOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTGXGPKHPQVGZRTGUUN[
UVCVGFYKNNDGFKUENCKOGFD[VJGOCPWHCEVWTGT
)GPGTCNRTGECWVKQPU
 6JGQRGTCVQTOWUVGORNQ[UCHGYQTMKPIRTCEVKEGUCPFQDUGTXGCNNTGNCVGFNQECNYQTMUCHGV[
TGSWKTGOGPVUCPFTGIWNCVKQPU+PUVTWEVKQPOCPWCN

 +HCP[QHVJGHQNNQYKPIUVCVGOGPVUFQGUPQVEQORN[YKVJNQECNNGIKUNCVKQPVJGUVTKEVGTQHVJGVYQ
UJCNNCRRN[
 +PUVCNNCVKQPQRGTCVKQPOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTYQTMOWUVQPN[DGRGTHQTOGFD[CWVJQTKUGFVTCKPGF
URGEKCNKUGFRGTUQPPGN
 6JGEQORTGUUQTKUPQVEQPUKFGTGFECRCDNGQHRTQFWEKPICKTQHDTGCVJKPISWCNKV[(QTCKTQHDTGCVJKPI
SWCNKV[VJGEQORTGUUGFCKTOWUVDGCFGSWCVGN[RWTKHKGFCEEQTFKPIVQNQECNNGIKUNCVKQPCPF
UVCPFCTFU
 $GHQTGCP[OCKPVGPCPEGTGRCKTYQTMCFLWUVOGPVQTCP[QVJGTPQPTQWVKPGEJGEMUUVQRVJG
EQORTGUUQTRTGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQPUYKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFFGRTGUUWTKUGVJG
EQORTGUUQT+PCFFKVKQPVJGRQYGTKUQNCVKPIUYKVEJOWUVDGQRGPGFCPFNQEMGF
 0GXGTRNC[YKVJEQORTGUUGFCKT&QPQVCRRN[VJGCKTVQ[QWTUMKPQTFKTGEVCPCKTUVTGCOCVRGQRNG
0GXGTWUGVJGCKTVQENGCPFKTVHTQO[QWTENQVJGU9JGPWUKPIVJGCKTVQENGCPGSWKROGPVFQUQYKVJ
GZVTGOGECWVKQPCPFYGCTG[GRTQVGEVKQP
2TGECWVKQPUFWTKPIOCKPVGPCPEGQTTGRCKT
 #NYC[UYGCTUCHGV[INCUUGU
 7UGQPN[VJGEQTTGEVVQQNUHQTOCKPVGPCPEGCPFTGRCKTYQTM
 7UGQPN[IGPWKPGURCTGRCTVU
 #NNOCKPVGPCPEGYQTMUJCNNQPN[DGWPFGTVCMGPYJGPVJGOCEJKPGJCUEQQNGFFQYP
 #YCTPKPIUKIPDGCTKPICNGIGPFUWEJCUYQTMKPRTQITGUUFQPQVUVCTVUJCNNDGCVVCEJGFVQVJG
UVCTVKPIGSWKROGPV
 2GTUQPUUYKVEJKPIQPTGOQVGN[EQPVTQNNGFOCEJKPGUUJCNNVCMGCFGSWCVGRTGECWVKQPUVQGPUWTGVJCV
VJGTGKUPQQPGEJGEMKPIQTYQTMKPIQPVJGOCEJKPG6QVJKUGPFCUWKVCDNGPQVKEGUJCNNDGCHHKZGF
VQVJGTGOQVGUVCTVGSWKROGPV
 %NQUGVJGEQORTGUUQTCKTQWVNGVXCNXGDGHQTGEQPPGEVKPIQTFKUEQPPGEVKPICRKRG
 $GHQTGTGOQXKPICP[RTGUUWTK\GFEQORQPGPVGHHGEVKXGN[KUQNCVGVJGOCEJKPGHTQOCNNUQWTEGUQH
RTGUUWTGCPFTGNKGXGVJGGPVKTGU[UVGOQHRTGUUWTG
 0GXGTWUGHNCOOCDNGUQNXGPVUQTECTDQPVGVTCEJNQTKFGHQTENGCPKPIRCTVU6CMGUCHGV[RTGECWVKQPU
CICKPUVVQZKEXCRQWTUQHENGCPKPINKSWKFU
 5ETWRWNQWUN[QDUGTXGENGCPNKPGUUFWTKPIOCKPVGPCPEGCPFTGRCKT-GGRFKTVCYC[D[EQXGTKPIVJG
RCTVUCPFGZRQUGFQRGPKPIUYKVJCENGCPENQVJRCRGTQTVCRG
 0GXGTYGNFQTRGTHQTOCP[QRGTCVKQPKPXQNXKPIJGCVPGCTVJGQKNU[UVGO1KNVCPMUOWUVDG
EQORNGVGN[RWTIGFGID[UVGCOENGCPKPIDGHQTGECTT[KPIQWVUWEJQRGTCVKQPU0GXGTYGNFQPQT
KPCP[YC[OQFKH[RTGUUWTGXGUUGNU
 9JGPGXGTVJGTGKUCPKPFKECVKQPQTCP[UWURKEKQPVJCVCPKPVGTPCNRCTVQHCOCEJKPGKUQXGTJGCVGF
VJGOCEJKPGUJCNNDGUVQRRGFDWVPQKPURGEVKQPEQXGTUUJCNNDGQRGPGFDGHQTGUWHHKEKGPVEQQNKPI
VKOGJCUGNCRUGFVJKUVQCXQKFVJGTKUMQHURQPVCPGQWUKIPKVKQPQHVJGQKNXCRQWTYJGPCKTKU
CFOKVVGF
 0GXGTWUGCNKIJVUQWTEGYKVJQRGPHNCOGHQTKPURGEVKPIVJGKPVGTKQTQHCOCEJKPGRTGUUWTGXGUUGN
GVE
 /CMGUWTGVJCVPQVQQNUNQQUGRCTVUQTTCIUCTGNGHVKPQTQPVJGOCEJKPG
 #NNTGIWNCVKPICPFUCHGV[FGXKEGUUJCNNDGOCKPVCKPGFYKVJFWGECTGVQGPUWTGVJCVVJG[HWPEVKQP
RTQRGTN[6JG[OC[PQVDGRWVQWVQHCEVKQP+PUVTWEVKQPOCPWCN

 $GHQTGENGCTKPIVJGOCEJKPGHQTWUGCHVGTOCKPVGPCPEGQTQXGTJCWNEJGEMVJCVQRGTCVKPIRTGUUWTGU
VGORGTCVWTGUCPFVKOGUGVVKPIUCTGEQTTGEV%JGEMVJCVCNNEQPVTQNCPFUJWVFQYPFGXKEGUCTGHKVVGF
CPFVJCVVJG[HWPEVKQPEQTTGEVN[+HTGOQXGFEJGEMVJCVVJGEQWRNKPIIWCTFQHVJGEQORTGUUQTFTKXG
UJCHVJCUDGGPTGKPUVCNNGF
 'XGT[VKOGVJGUGRCTCVQTGNGOGPVKUTGPGYGFGZCOKPGVJGFKUEJCTIGRKRGCPFVJGKPUKFGQHVJGQKN
UGRCTCVQTXGUUGNHQTECTDQPFGRQUKVUKHGZEGUUKXGVJGFGRQUKVUUJQWNFDGTGOQXGF
 2TQVGEVVJGOQVQTCKTHKNVGTGNGEVTKECNCPFTGIWNCVKPIEQORQPGPVUGVEVQRTGXGPVOQKUVWTGHTQO
GPVGTKPIVJGOGIYJGPUVGCOENGCPKPI
 /CMGUWTGVJCVCNNUQWPFFCORKPIOCVGTKCNGIQPVJGDQF[YQTMCPFKPVJGCKTKPNGVCPFQWVNGV
U[UVGOUQHVJGEQORTGUUQTKUKPIQQFEQPFKVKQP+HFCOCIGFTGRNCEGKVD[IGPWKPGOCVGTKCNHTQO
VJGOCPWHCEVWTGTVQRTGXGPVVJGUQWPFRTGUUWTGNGXGNHTQOKPETGCUKPI
 0GXGTWUGECWUVKEUQNXGPVUYJKEJECPFCOCIGOCVGTKCNUQHVJGCKTPGVGIRQN[ECTDQPCVGDQYNU
 6JGHQNNQYKPIUCHGV[RTGECWVKQPUCTGUVTGUUGFYJGPJCPFNKPITGHTKIGTCPV
0GXGTKPJCNGTGHTKIGTCPVXCRQWTU%JGEMVJCVVJGYQTMKPICTGCKUCFGSWCVGN[XGPVKNCVGFKH
TGSWKTGFWUGDTGCVJKPIRTQVGEVKQP
#NYC[UYGCTURGEKCNINQXGU+PECUGQHTGHTKIGTCPVEQPVCEVYKVJVJGUMKPTKPUGVJGUMKPYKVJ
YCVGT+HNKSWKFTGHTKIGTCPVEQPVCEVUVJGUMKPVJTQWIJENQVJKPIPGXGTVGCTQHHQTTGOQXGVJGNCVVGT
HNWUJCDWPFCPVN[YKVJHTGUJYCVGTQXGTVJGENQVJKPIWPVKNCNNTGHTKIGTCPVKUHNWUJGFCYC[VJGP
UGGMOGFKECNHKTUVCKF
 2TQVGEVJCPFUVQCXQKFKPLWT[HTQOJQVOCEJKPGRCTVUGIFWTKPIFTCKPKPIQHQKN

#NUQEQPUWNVHQNNQYKPIUCHGV[RTGECWVKQPU5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIKPUVCNNCVKQPCPF
5CHGV[RTGECWVKQPUFWTKPIQRGTCVKQP
6JGUGRTGECWVKQPUCRRN[VQOCEJKPGT[RTQEGUUKPIQTEQPUWOKPICKTQTKPGTVICU
2TQEGUUKPIQHCP[QVJGTICUTGSWKTGUCFFKVKQPCNUCHGV[RTGECWVKQPUV[RKECNVQVJG
CRRNKECVKQPYJKEJCTGPQVKPENWFGFJGTGKP
5QOGRTGECWVKQPUCTGIGPGTCNCPFEQXGTUGXGTCNOCEJKPGV[RGUCPFGSWKROGPVJGPEG
UQOGUVCVGOGPVUOC[PQVCRRN[VQ[QWTOCEJKPG+PUVTWEVKQPOCPWCN

)GPGTCNFGUETKRVKQP+PVTQFWEVKQP

+PVTQFWEVKQP
6JGWPKVUCTGUKPINGUVCIGQKNKPLGEVGFUETGYEQORTGUUQTUFTKXGPD[CPGNGEVTKEOQVQT6JGEQORTGUUQTU
CTGCKTEQQNGF
6CPMOQWPVGFXGTUKQP
6JGEQORTGUUQTUCTGOQWPVGFQPCNCTIGCKTTGEGKXGT
(WNN(GCVWTG
(( CTGCFFKVKQPCNN[RTQXKFGFYKVJCPCKTFT[GT

(TQPVXKGYVCPMOQWPVGFYKVJ'NGMVTQPKMQP++PUVTWEVKQPOCPWCN

(TQPVXKGYVCPMOQWPVGFYKVJ'NGMVTQPKMQP++
4GH

0COG

#4

#KTTGEGKXGT

#8

#KTQWVNGVXCNXG

&C

#WVQOCVKEEQPFGPUCVGQWVNGV

&E

15&FTCKPQWVNGV
QRVKQP

&O

/CPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG

&O

/CPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG

'4

'NGMVTQPKMQP+TGIWNCVQT

'4

'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQT

5

'OGTIGPE[UVQRDWVVQP

'NGEVTKEECDNGGPVT[

(NQQTOQWPVGFXGTUKQP
6JGEQORTGUUQTUCTGKPUVCNNGFFKTGEVN[QPVJGHNQQT
(WNN(GCVWTG
(( CTGCFFKVKQPCNN[RTQXKFGFYKVJCPCKTFT[GT+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GCTXKGYHNQQTOQWPVGF(WNN(GCVWTG
4GH

0COG

#(

#KTHKNVGT

#8

#KTQWVNGVXCNXG

%C

#KTEQQNGT

%Q

1KNEQQNGT

&C

#WVQOCVKEEQPFGPUCVGQWVNGV

&O

/CPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG

&4

&T[GT

(0

(CPOQVQTU

/

&TKXGOQVQT

15&

1KNEQPFGPUCVGUGRCTCVQT
QRVKQP+PUVTWEVKQPOCPWCN#KTHNQY

(NQYFKCITCOU

(QT9QTMRNCEGWPKVU

(QT9QTMRNCEG(WNN(GCVWTGWPKVU+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GHGTGPEGU
4GH

&GUETKRVKQP

#KTKPNGV

%QORTGUUGFCKTQKN

%QORTGUUGFCKT

&

1KN

'

&T[CKT

&GUETKRVKQP
#KTFTCYPVJTQWIJHKNVGT
#( CPFQRGPKPNGVXCNXG
+8 KPVQEQORTGUUQTGNGOGPV
' KUEQORTGUUGF
%QORTGUUGFCKTCPFQKNHNQYKPVQVJGCKTTGEGKXGTQKNUGRCTCVQT
16 6JGCKTHNQYUVJTQWIJOKPKOWO
RTGUUWTGXCNXG
8R VQCKTEQQNGT
%C 
1P(WNN(GCVWTGEQORTGUUQTUVJGCKTHNQYUVJTQWIJCKTFT[GT
&4 
#KTKUFKUEJCTIGFVJTQWIJQWVNGVXCNXG
#8 1KNU[UVGO

(NQYFKCITCO

1KNU[UVGO+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GHGTGPEGU

&GUETKRVKQP

(QT2CEM9QTMRNCEGWPKVUEQORTGUUGFCKTHNQYVQVJGCKTQWVNGVXCNXG
(QT(WNN(GCVWTGWPKVUEQORTGUUGFCKTHNQYVQVJGCKTFT[GT

#KTKPNGV

%QORTGUUGFCKTQKN

%QORTGUUGFCKT

&

1KN

&GUETKRVKQP
#KTRTGUUWTGHQTEGUVJGQKNHTQOQKNUGRCTCVQTVCPM
16 VJTQWIJQKNEQQNGT
%Q CPFHKNVGT
1( VQ
EQORTGUUQTGNGOGPV
' CPFVJGNWDTKECVKQPRQKPVU+PVJGQKNUGRCTCVQTVCPMOQUVQHVJGQKNKUTGOQXGF
EGPVTKHWICNN[VJGTGUVKUTGOQXGFD[QKNUGRCTCVQT
15 %QQNKPIU[UVGO

(NQYFKCITCO

%QQNKPIU[UVGO4GHGTGPEGU

&GUETKRVKQP

#KTKPNGV

%QORTGUUGFCKTQKN

%QORTGUUGFCKT

&

1KN

+PUVTWEVKQPOCPWCN

&GUETKRVKQP
6JGEQQNKPIU[UVGOEQORTKUGUCKTEQQNGT
%C CPFQKNEQQNGT
%Q 6JGEQQNKPICKTKUIGPGTCVGFD[HCPU

(0CPF(0 6JGHCPQHVJGCKTU[UVGOYKNNTWPFWTKPINQCFGFTWPPKPICPFUVQRCVWPNQCFKPI
6JGHCPQHVJGQKNU[UVGOJCUCVGORGTCVWTGUYKVEJ
 
6JGHCPQHVJGQKNU[UVGOKUEQPVTQNNGFD[VJG'NGMVTQPKMQP#UGPUQTOGCUWTGUVJGGNGOGPVQWVNGV
VGORGTCVWTG&GRGPFKPIQPVJKUVGORGTCVWTGVJG'NGMVTQPKMQPYKNNUVCTVQTUVQRVJGHCP%QPFGPUCVGU[UVGO

%QPFGPUCVGFTCKPU

%QPFGPUCVGFTCKPUQPCHNQQTOQWPVGFXGTUKQP
#NNHNQQTOQWPVGFXGTUKQPUCTGGSWKRRGFYKVJCEQPFGPUCVGVTCRKPVJGCKTQWVNGVU[UVGO6JGVTCRKU
GSWKRRGFYKVJCXCNXGHQTCWVQOCVKEFTCKPKPIFWTKPIQRGTCVKQP
&C CPFCOCPWCNN[QRGTCVGFXCNXG
&O 
HQTFTCKPKPICHVGTUVQRRKPIVJGEQORTGUUQT

%QPFGPUCVGFTCKPUQPCVCPMOQWPVGF(WNN(GCVWTGXGTUKQP
CNVCPMKUUJQYP
#NNVCPMOQWPVGFXGTUKQPUGZEGRVVCPMOQWPVGFEQORTGUUQTUYKVJQWVQRVKQPCNFT[GTCTGGSWKRRGFYKVJC
EQPFGPUCVGVTCRKPVJGCKTQWVNGVU[UVGO6JGVTCRKUGSWKRRGFYKVJCXCNXGHQTCWVQOCVKEFTCKPKPIFWTKPI
QRGTCVKQP
&C CPFCOCPWCNN[QRGTCVGFXCNXG
&O HQTFTCKPKPICHVGTUVQRRKPIVJGEQORTGUUQT
6CPMOQWPVGFEQORTGUUQTUCTGRTQXKFGFYKVJCOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG
&O +PUVTWEVKQPOCPWCN4GIWNCVKPIU[UVGO

(NQYFKCITCO

4GIWNCVKPIU[UVGO
4GHGTGPEGU

&GUETKRVKQP

1KNUGRCTCVQTVCPM

6QCKTEQQNGT

7PNQCFKPI
+HVJGCKTEQPUWORVKQPKUNGUUVJCPVJGCKTQWVRWVQHVJGEQORTGUUQTVJGPGVRTGUUWTGKPETGCUGU9JGP
VJGPGVRTGUUWTGTGCEJGUVJGWPNQCFKPIRTGUUWTGUQNGPQKFXCNXG
; KUFGGPGTIKUGF6JGRNWPIGTQHVJG
XCNXGTGVWTPUD[URTKPIHQTEG
6JGEQPVTQNRTGUUWTGRTGUGPVKPVJGEJCODGTUQHNQCFKPIRNWPIGT
.2 CPFWPNQCFKPIXCNXG
78 KU
XGPVGFVQCVOQURJGTGXKCUQNGPQKFXCNXG
; 
.QCFKPIRNWPIGT
.2 OQXGUWRYCTFUCPFECWUGUKPNGVXCNXG
+8 VQENQUGVJGCKTKPNGVQRGPKPI
7PNQCFKPIXCNXG
78 KUQRGPGFD[TGEGKXGTRTGUUWTG6JGRTGUUWTGHTQOCKTTGEGKXGT
 KUTGNGCUGF
VQYCTFUWPNQCFGT
7# 
#KTQWVRWVKUUVQRRGF
 VJGEQORTGUUQTTWPUWPNQCFGF
.QCFKPI
9JGPVJGPGVRTGUUWTGFGETGCUGUVQVJGNQCFKPIRTGUUWTGUQNGPQKFXCNXG
; KUGPGTIKUGF6JGRNWPIGT
QHUQNGPQKF
; OQXGUWRYCTFUCICKPUVURTKPIHQTEG
%QPVTQNRTGUUWTGKUHGFHTQOCKTTGEGKXGT
 XKCUQNGPQKFXCNXG
; VQNQCFKPIRNWPIGT
.2 CPF
WPNQCFKPIXCNXG
78 
7PNQCFKPIXCNXG
78 ENQUGUVJGCKTDNQYQHHQRGPKPI.QCFKPIRNWPIGT
.2 OQXGUFQYPYCTFUCPF
ECWUGUKPNGVXCNXG
+8 VQQRGPHWNN[
#KTFGNKXGT[KUTGUWOGF
 VJGEQORTGUUQTTWPUNQCFGF+PUVTWEVKQPOCPWCN'NGEVTKECNU[UVGO

)GPGTCN
#NUQEQPUWNVUGEVKQPU'NGEVTKECNFKCITCOUCPF'NGEVTKECNEQPPGEVKQPU
&GUETKRVKQP
6JGGNGEVTKECNU[UVGOEQORTKUGUHQNNQYKPIEQORQPGPVU

'NGEVTKECNECDKPGV
V[RKECNGZCORNG+PUVTWEVKQPOCPWCN4GHGTGPEG

&GUKIPCVKQP

((

(WUGU

((

(WUGU

(

1XGTNQCFTGNC[EQORTGUUQTOQVQT

-

%QPVCEVQTCKTEQQNGT

-

#WZKNKCT[TGNC[

-

%QPVCEVQTFT[GT

-

.KPGEQPVCEVQT

6

6TCPUHQTOGT

:

6GTOKPCNUVTKR
XQNVCIGUWRRN[

::

%QPPGEVQTU

2'

'CTVJVGTOKPCN

'NGEVTKECNFKCITCOU

&KCITCOHQT'NGMVTQPKMQP+

5GTXKEGFKCITCOYKVJ'NGMVTQPKMQP+CPFUVCTFGNVCUVCTVGT+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GHGTGPEG

&GUKIPCVKQP

%WUVQOGTUKPUVCNNCVKQP

1RVKQP

&T[GT

#NNXQNVCIGU
CPF*\ GZEGRV8*\

8*\

1KNEQQNGTHCPOQVQTENQEMYKUGTQVCVKQP

#KTEQQNGTHCPOQVQTEQWPVGTENQEMYKUGTQVCVKQP

4GOQVGUVCTVUVQR

#WZKNKCT[TGNC[-'OGTIGPE[UVQR4GOQVGGOGTIGPE[UVQR

&GUKIPCVKQPUHQT'NGMVTQPKMQP+
4GHGTGPEG

5GPUQTUUQNGPQKFXCNXGUGNGEVTQPKEYCVGTFTCKP

26

2TGUUWTGUGPUQTCKTQWVNGV

66

6GORGTCVWTGUGPUQTGNGOGPVQWVNGV

66

6GORGTCVWTGUGPUQTFGYRQKPV
(WNN(GCVWTG

;

.QCFKPIUQNGPQKFXCNXG

4GHGTGPEG

/QVQTU

/

&TKXGOQVQT

/

(CPOQVQTQKNEQQNGT

/

(CPOQVQTCKTEQQNGT

4GHGTGPEG

'NGEVTKEECDKPGV

((

(WUGU

(

1XGTNQCFTGNC[FTKXGOQVQT

-

%QPVCEVQTCKTEQQNGT

-

#WZKNKCT[TGNC[HCPEQPVTQN

-

#WZKNKCT[TGNC[RTQVGEVKQPU

-

#WZKNKCT[EQPVCEVQTHQTFT[GT
(WNN(GCVWTG

-

.KPGEQPVCEVQT

-

5VCTEQPVCEVQT

-

&GNVCEQPVCEVQT

6

6TCPUHQTOGT

6

6TCPUHQTOGTFT[GT

::

%QPPGEVQTU

::

6GTOKPCNUVTKRU+PUVTWEVKQPOCPWCN4GHGTGPEG

%QPVTQNOQFWNG

5VCTVDWVVQP

-

$NQEMKPITGNC[

-

#WZKNKCT[TGNC[UVCTEQPVCEVQT

-

#WZKNKCT[TGNC[FGNVCEQPVCEVQT

-

#WZKNKCT[TGNC[NQCFKPIWPNQCFKPI

-

#WZKNKCT[TGNC[FT[GT

-

#WZKNKCT[TGNC[HCPEQPVTQN

5VQRDWVVQP

5

'OGTIGPE[UVQRDWVVQP

4GHGTGPEG

1RVKQPCNGSWKROGPV

#

&T[GT
(WNN(GCVWTG

$$

'NGEVTQPKE9CVGT&TCKP
'9&

-

2JCUGUGSWGPEGTGNC[

/

(CPOQVQTEWDKENGQP*KIJ#ODKGPV8GTUKQP
*#8

4-

&TKXGOQVQTVJGTOKUVQTRTQVGEVKQPUJWVFQYP

4-

&TKXGOQVQTVJGTOKUVQTRTQVGEVKQPYCTPKPI

4

#PVKEQPFGPUCVKQPJGCVGTU

5

/CKPRQYGTKUQNCVKPIUYKVEJ

;

5QNGPQKFXCNXGHQTOQFWNCVKPIEQPVTQN

+PUVTWEVKQPOCPWCN

&KCITCOHQT'NGMVTQPKMQP++

5GTXKEGFKCITCOYKVJ'NGMVTQPKMQP++CPFUVCTFGNVCUVCTVGT
4GHGTGPEG

&GUKIPCVKQP

%WUVQOGTUKPUVCNNCVKQP

1RVKQP

&T[GT

#NNXQNVCIGU
CPF*\ GZEGRV8*\

8*\

1KNEQQNGTHCPOQVQTENQEMYKUGTQVCVKQP

#KTEQQNGTHCPOQVQTEQWPVGTENQEMYKUGTQVCVKQP

'OGTIGPE[UVQR

4GOQVGUVCTVUVQR4GOQVGNQCFWPNQCF4GOQVGRTGUUWTGUGPUKPI#WZKNKCT[EQPVCEV-(CWNV'9&+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GHGTGPEG

&GUKIPCVKQP0QVWUGFUKIPCN&&2&HKNVGT4GOQVGRTGUUWTGUGVUGNGEVKQP1RVKQP'54GOQVGGOGTIGPE[UVQR4GFWPFCPV'9&

&GUKIPCVKQPUHQT'NGMVTQPKMQP4GHGTGPEG

5GPUQTUUQNGPQKFXCNXGUGNGEVTQPKEYCVGTFTCKP

26

2TGUUWTGUGPUQTCKTQWVNGV

66

6GORGTCVWTGUGPUQTGNGOGPVQWVNGV

66

6GORGTCVWTGUGPUQTFGYRQKPV
(WNN(GCVWTGYKVJ+(&

;

.QCFKPIUQNGPQKFXCNXG

4GHGTGPEG

/QVQTU

/

&TKXGOQVQT

/

(CPOQVQTQKNEQQNGT

/

(CPOQVQTCKTEQQNGT

4GHGTGPEG

'NGEVTKEECDKPGV

((

(WUGU

(

1XGTNQCFTGNC[FTKXGOQVQT

-

%QPVCEVQTCKTEQQNGT

-

#WZKNKCT[TGNC[HCPEQPVTQN

-

#WZKNKCT[TGNC[RTQVGEVKQPU

-

#WZKNKCT[EQPVCEVQTHQTFT[GT
(WNN(GCVWTG

-

.KPGEQPVCEVQT

-

5VCTEQPVCEVQT

-

&GNVCEQPVCEVQT

6

6TCPUHQTOGT

6

6TCPUHQTOGTFT[GT

::

%QPPGEVQTU

::

6GTOKPCNUVTKRU

4GHGTGPEG

%QPVTQNOQFWNG

5VCTVDWVVQP

-

$NQEMKPITGNC[

-

#WZKNKCT[TGNC[UVCTEQPVCEVQT

-

#WZKNKCT[TGNC[FGNVCEQPVCEVQT

-

#WZKNKCT[TGNC[NQCFKPIWPNQCFKPI

-

#WZKNKCT[TGNC[HCPEQPVTQN

+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GHGTGPEG

%QPVTQNOQFWNG

-

#WZKNKCT[TGNC[FT[GT

-

#WZKNKCT[TGNC[OCPWCNCWVQOCVKEQRGTCVKQP

-

#WZKNKCT[TGNC[YCTPKPI

-

#WZKNKCT[TGNC[UJWVFQYP

5VQRDWVVQP

5

'OGTIGPE[UVQRDWVVQP

4GHGTGPEG

1RVKQPCNGSWKROGPV

#

&T[GT
(WNN(GCVWTG

$$

'NGEVTQPKE9CVGT&TCKP
'9&

-

2JCUGUGSWGPEGTGNC[

/

(CPOQVQTEWDKENGQP*KIJ#ODKGPV8GTUKQP
*#8

4-

&TKXGOQVQTVJGTOKUVQTRTQVGEVKQPUJWVFQYP

4-

&TKXGOQVQTVJGTOKUVQTRTQVGEVKQPYCTPKPI

4

#PVKEQPFGPUCVKQPJGCVGTU

5

/CKPRQYGTKUQNCVKPIUYKVEJ

;

5QNGPQKFXCNXGHQTOQFWNCVKPIEQPVTQN+PUVTWEVKQPOCPWCN#KTFT[GT

(NQYFKCITCO

#KTFT[GT4GHGTGPEG

0COG

4GHTKIGTCPVICU

4GHTKIGTCPVNKSWKF

%QPFGPUCVG

#+

#KTKPNGV

#1

#KTQWVNGV

#KTCKTJGCVGZEJCPIGT

#KTTGHTKIGTCPVJGCVGZEJCPIGTGXCRQTCVQT

%QPFGPUCVGUGRCTCVQT

%QPFGPUCVGQWVNGV

4GHTKIGTCPVEQORTGUUQT

4GHTKIGTCPVEQPFGPUGT

+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GHGTGPEG

0COG

.KSWKFTGHTKIGTCPVFT[GTHKNVGT

6JGTOQUVCVKEGZRCPUKQPXCNXG

*QVICUD[RCUUXCNXG%QPFGPUGTEQQNKPIHCP2TGUUWTGUYKVEJHCPEQPVTQN

%QORTGUUGFCKTEKTEWKV
%QORTGUUGFCKTGPVGTUJGCVGZEJCPIGT
 CPFKUEQQNGFD[VJGQWVIQKPIEQNFFTKGFCKT9CVGTKPVJG
KPEQOKPICKTUVCTVUVQEQPFGPUG6JGCKTVJGPHNQYUVJTQWIJJGCVGZEJCPIGTGXCRQTCVQT
 YJGTGVJG
TGHTKIGTCPVGXCRQTCVGUECWUKPIVJGCKTVQDGEQQNGFHWTVJGTVQENQUGVQVJGGXCRQTCVKPIVGORGTCVWTGQHVJG
TGHTKIGTCPV/QTGYCVGTKPVJGCKTEQPFGPUGU6JGEQNFCKTVJGPHNQYUVJTQWIJUGRCTCVQT
 YJGTGCNNVJG
EQPFGPUCVGKUUGRCTCVGFHTQOVJGCKT6JGEQPFGPUCVGKUCWVQOCVKECNN[FTCKPGFVJTQWIJQWVNGV
 
6JGEQNFFTKGFCKTHNQYUVJTQWIJJGCVGZEJCPIGT
 YJGTGKVKUYCTOGFWRD[VJGKPEQOKPICKT
4GHTKIGTCPVEKTEWKV
%QORTGUUQT
 FGNKXGTUJQVJKIJRTGUUWTGTGHTKIGTCPVICUYJKEJHNQYUVJTQWIJEQPFGPUGT
 YJGTG
OQUVQHVJGTGHTKIGTCPVEQPFGPUGU
6JGNKSWKFHNQYUVJTQWIJNKSWKFTGHTKIGTCPVFT[GTHKNVGT
 VQECRKNNCT[VWDG
 6JGTGHTKIGTCPVNGCXGUVJG
ECRKNNCT[VWDGCVGXCRQTCVKPIRTGUUWTG
6JGTGHTKIGTCPVGPVGTUGXCRQTCVQT
 YJGTGKVYKVJFTCYUJGCVHTQOVJGEQORTGUUGFCKTD[HWTVJGT
GXCRQTCVKQPCVEQPUVCPVRTGUUWTG6JGJGCVGFTGHTKIGTCPVNGCXGUVJGGXCRQTCVQTCPFKUUWEMGFKPD[VJG
EQORTGUUQT
 
$[RCUUXCNXG
 TGIWNCVGUVJGTGHTKIGTCPVHNQY(CP
 KUUYKVEJGFQPQTQHHD[UYKVEJ
 FGRGPFKPI
QPVJGNQCFKPIFGITGGQHVJGTGHTKIGTCPVEKTEWKV+PUVTWEVKQPOCPWCN

'NGMVTQPKMQP+TGIWNCVQT'NGMVTQPKMQP+TGIWNCVQT

%QPVTQNRCPGN

+PVTQFWEVKQP
+PIGPGTCNVJG'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQTJCUHQNNQYKPIHWPEVKQPU
%QPVTQNNKPIVJGEQORTGUUQT
2TQVGEVKPIVJGEQORTGUUQT
/QPKVQTKPIEQORQPGPVUUWDLGEVVQUGTXKEG
#WVQOCVKETGUVCTVCHVGTXQNVCIGHCKNWTG
OCFGKPCEVKXG
#WVQOCVKEEQPVTQNQHVJGEQORTGUUQT
6JGTGIWNCVQTOCKPVCKPUVJGPGVRTGUUWTGDGVYGGPRTQITCOOCDNGNKOKVUD[CWVQOCVKECNN[NQCFKPICPF
WPNQCFKPIVJGEQORTGUUQT#PWODGTQHRTQITCOOCDNGUGVVKPIUGIVJGWPNQCFKPICPFNQCFKPI
RTGUUWTGUVJGOKPKOWOUVQRVKOGCPFVJGOCZKOWOPWODGTQHOQVQTUVCTVUCTGVCMGPKPVQCEEQWPV
6JGTGIWNCVQTUVQRUVJGEQORTGUUQTYJGPGXGTRQUUKDNGVQTGFWEGVJGRQYGTEQPUWORVKQPCPFTGUVCTVUKV
CWVQOCVKECNN[YJGPVJGPGVRTGUUWTGFGETGCUGU
2TQVGEVKPIVJGEQORTGUUQT
5JWVFQYP
+HVJGEQORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTGGZEGGFUVJGRTQITCOOGFUJWVFQYPNGXGNVJGEQORTGUUQT
YKNNDGUVQRRGF6JKUYKNNDGKPFKECVGFQPFKURNC[
 6JGEQORTGUUQTYKNNCNUQDGUVQRRGFKPECUGQH
QXGTNQCFQHVJGFTKXGOQVQT
#KTEQQNGFEQORTGUUQTUYKNNCNUQDGUVQRRGFKPVJGGXGPVQHQXGTNQCFQHVJGHCPOQVQT
$GHQTGTGOGF[KPIEQPUWNVVJG5CHGV[RTGECWVKQPU

5JWVFQYPYCTPKPI
#UJWVFQYPYCTPKPINGXGNKUCRTQITCOOCDNGNGXGNDGNQYVJGUJWVFQYPNGXGN+PUVTWEVKQPOCPWCN

+HQPGQHVJGOGCUWTGOGPVUGZEGGFUVJGRTQITCOOGFUJWVFQYPYCTPKPINGXGNVJKUYKNNCNUQDG
KPFKECVGFVQYCTPVJGQRGTCVQTDGHQTGVJGUJWVFQYPNGXGNKUTGCEJGF
5GTXKEGYCTPKPI
+HVJGUGTXKEGVKOGTGZEGGFUCRTQITCOOGFXCNWGVJKUYKNNDGKPFKECVGFQPFKURNC[
 VQYCTPVJG
QRGTCVQTVQECTT[QWVUQOGUGTXKEGCEVKQPU
#WVQOCVKETGUVCTVCHVGTXQNVCIGHCKNWTG
6JGTGIWNCVQTJCUCDWKNVKPHWPEVKQPVQCWVQOCVKECNN[TGUVCTVVJGEQORTGUUQTYJGPVJGXQNVCIGKU
TGUVQTGFCHVGTXQNVCIGHCKNWTG6JKUHWPEVKQPKUFGCEVKXCVGFKPEQORTGUUQTUNGCXKPIVJGHCEVQT[+HFGUKTGF
VJGHWPEVKQPECPDGCEVKXCVGF%QPUWNVVJG#VNCU%QREQ%WUVQOGT%GPVTG
+HCEVKXCVGFCPFRTQXKFGFVJGTGIWNCVQTYCUKPVJGCWVQOCVKEQRGTCVKQPOQFGVJG
EQORTGUUQTYKNNCWVQOCVKECNN[TGUVCTVYJGPVJGUWRRN[XQNVCIGVQVJGOQFWNGKU
TGUVQTGF%QPVTQNRCPGN

'NGMVTQPKMQP+TGIWNCVQT+PUVTWEVKQPOCPWCN4GH

0COG

(WPEVKQP

5

'OGTIGPE[UVQRDWVVQP

2WUJDWVVQPVQUVQRVJGEQORTGUUQT
KOOGFKCVGN[KPVJGGXGPVQHCP
GOGTIGPE[#HVGTTGOGF[KPIVJGVTQWDNG
WPNQEMVJGDWVVQPD[RWNNKPIKVQWVCPF
RTGUUTGUGVMG[
 

5VQRDWVVQP

2WUJDWVVQPVQUVQRVJGEQORTGUUQT.'&

 IQGUQWV6JGEQORTGUUQTYKNNUVQR
CHVGTTWPPKPIKPWPNQCFGFEQPFKVKQPHQT
CDQWVUGEQPFU

5VCTVDWVVQP

2WUJDWVVQPVQUVCTVVJGEQORTGUUQT
.'&
 NKIJVUWRKPFKECVKPIVJCVVJG
TGIWNCVQTKUQRGTCVKXG
KPCWVQOCVKE
QRGTCVKQP 

&KURNC[

+PFKECVGUVJGEQORTGUUQTQRGTCVKPI
EQPFKVKQPCEVWCNN[OGCUWTGFXCNWGUCPF
RTQITCOOGFRCTCOGVGTU

4GUGVMG[

-G[VQTGUGVVJGUGTXKEGVKOGTCUJWV
FQYPEQPFKVKQPGVEQTVQTGVWTPVQC
RTGXKQWUFKURNC[

'PVGTMG[

-G[VQUGNGEVQTXCNKFCVGCRCTCOGVGTVQ
QRGPCUWDFKURNC[

8QNVCIGQP.'&

+PFKECVGUVJCVVJGXQNVCIGKUUYKVEJGFQP

2KEVQITCRJ

8QNVCIGQP

)GPGTCNCNCTO.'&

+UNKVKHCYCTPKPIEQPFKVKQPGZKUVU

)GPGTCNCNCTO.'&

(NCUJGUKPVJGGXGPVQHCUJWVFQYPQT
GOGTIGPE[UVQREQPFKVKQP

2KEVQITCRJ

#NCTO#WVQOCVKEQRGTCVKQP.'&

+PFKECVGUVJCVVJGTGIWNCVQTKU
CWVQOCVKECNN[EQPVTQNNKPIVJGEQORTGUUQT
VJGEQORTGUUQTKUNQCFGFWPNQCFGF
UVQRRGFCPFTGUVCTVGFFGRGPFKPIQPVJG
CKTEQPUWORVKQPCPFVJGNKOKVCVKQPU
RTQITCOOGFKPVJGTGIWNCVQT
6JG.'&KUNKVFWTKPICWVQOCVKEQRGTCVKQP
CPFHNCUJGUYJGPVJGWPKVKUTGOQVGN[
EQPVTQNNGF2KEVQITCRJ

#WVQOCVKEQRGTCVKQP&QYPYCTFUUETQNNMG[

-G[VQUETQNNFQYPYCTFUVJTQWIJVJG
UETGGPUQTVQFGETGCUGCUGVVKPI7RYCTFUUETQNNMG[

-G[VQUETQNNWRYCTFUVJTQWIJVJG
UETGGPUQTVQKPETGCUGCUGVVKPI2KEVQITCRJ

4GOQVGQRGTCVKQP

+PUVTWEVKQPOCPWCN&KURNC[

&GUETKRVKQP

0QTOCNN[FKURNC[
 UJQYU
6JGEQORTGUUQTUVCVWUD[OGCPUQHRKEVQITCRJU
6JGCKTQWVNGVRTGUUWTG
6JGCEVWCNVGORGTCVWTGCVVJGEQORTGUUQTGNGOGPVQWVNGV
6JGCEVWCNFGYRQKPVVGORGTCVWTGHQT(WNN(GCVWTGEQORTGUUQTU
6JGFKURNC[CNUQUJQYUCNNOGCUWTGFCPFRTQITCOOGFRCTCOGVGTUUGGUGEVKQP5ETQNNKPIVJTQWIJCNN
UETGGPU2KEVQITCRJUWUGFQPVJGUETGGP

2KEVQITCRJU
2KEVQITCRJ

&GUETKRVKQP
%QORTGUUQTUVCVWU.1#&
FWTKPINQCFGFTWPPKPIVJGJQTK\QPVCNCTTQY
HNCUJGU 
%QORTGUUQTUVCVWU70.1#&

.1#&CPF70.1#&KPFKECVKQP

'NGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG+PUVTWEVKQPOCPWCN

2KEVQITCRJ

&GUETKRVKQP
&GYRQKPVVGORGTCVWTG
/QVQTQTOQVQTQXGTNQCF
'OGTIGPE[UVQRRTGUUGF
5GTXKEGRKEVQITCRJ
.#0EQPVTQNQTPGVYQTMUGVVKPI/CKPUETGGP

2TQEGFWTG
9JGPVJGXQNVCIGKUUYKVEJGFQPVJG/CKPUETGGPKUUJQYPCWVQOCVKECNN[UJQYKPIKPUJQTVVJG
QRGTCVKQPUVCVWUQHVJGEQORTGUUQTCPFVJGQWVNGVRTGUUWTG
/CKPUETGGPV[RKECNGZCORNG

DCT

6JGUETGGPUJQYUVJCVVJGEQORTGUUQTKUTWPPKPINQCFGF
VJGJQTK\QPVCNCTTQYHNCUJGU CPFVJCVVJG
QWVNGVRTGUUWTGKUDCT
G 
#NYC[UEQPUWNV#VNCU%QREQKHVGUV

CRRGCTUQPVJGFKURNC[

#NUQEQPUWNVUGEVKQP5ETQNNKPIVJTQWIJCNNUETGGPU5JWVFQYPYCTPKPI

&GUETKRVKQP
#UJWVFQYPYCTPKPIYKNNCRRGCTKPVJGGXGPVQH
6QQJKIJCVGORGTCVWTGCVVJGQWVNGVQHVJGEQORTGUUQTGNGOGPV
6QQJKIJCFGYRQKPVVGORGTCVWTGHQT(WNN(GCVWTGEQORTGUUQTU+PUVTWEVKQPOCPWCN

%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

+HVJGQWVNGVVGORGTCVWTGQHVJGEQORTGUUQTGNGOGPVGZEGGFUVJGUJWVFQYPYCTPKPINGXGN
u%
u( CNCTO.'&
 YKNNNKIJVWRCPFVJGTGNCVGFRKEVQITCRJYKNNCRRGCTHNCUJKPI
/CKPUETGGPYKVJYCTPKPIGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

HNCUJKPI
DCT

2TGUUCTTQYMG[
 VJGCEVWCNEQORTGUUQTGNGOGPVVGORGTCVWTGCRRGCTU
9CTPKPIUETGGPGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

HNCUJKPI
u%

6JGUETGGPUJQYUVJCVVJGVGORGTCVWTGCVVJGQWVNGVQHVJGEQORTGUUQTGNGOGPVKUu%
+VTGOCKPURQUUKDNGVQUETQNNVJTQWIJQVJGTUETGGPU
WUKPIMG[UCPF VQEJGEMVJGCEVWCNUVCVWUQH
QVJGTRCTCOGVGTU
2TGUUDWVVQP
 VQUVQRVJGEQORTGUUQTCPFYCKVWPVKNVJGEQORTGUUQTJCUUVQRRGF
5YKVEJQHHVJGXQNVCIGKPURGEVVJGEQORTGUUQTCPFTGOGF[
6JGYCTPKPIOGUUCIGYKNNFKUCRRGCTCUUQQPCUVJGYCTPKPIEQPFKVKQPFKUCRRGCTU
&GYRQKPVVGORGTCVWTG
(QTEQORTGUUQTUYKVJKPVGITCVGFFT[GT
+HVJGFGYRQKPVVGORGTCVWTGGZEGGFUVJGYCTPKPINGXGN
PQVRTQITCOOCDNG CNCTO.'&
 YKNNNKIJV
WRCPFVJGTGNCVGFRKEVQITCRJYKNNCRRGCTHNCUJKPI+PUVTWEVKQPOCPWCN

/CKPUETGGPYKVJYCTPKPIFGYRQKPVVGORGTCVWTG

HNCUJKPI
DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKNVJGCEVWCNFGYRQKPVVGORGTCVWTGCRRGCTU
9CTPKPIUETGGPGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

HNCUJKPI
u%

6JGUETGGPUJQYUVJCVVJGFGYRQKPVVGORGTCVWTGKUu%
+VTGOCKPURQUUKDNGVQUETQNNVJTQWIJQVJGTUETGGPU
WUKPIMG[UCPF VQEJGEMVJGCEVWCNUVCVWUQH
QVJGTRCTCOGVGTU
2TGUUDWVVQP
 VQUVQRVJGEQORTGUUQTCPFYCKVWPVKNVJGEQORTGUUQTJCUUVQRRGF
5YKVEJQHHVJGXQNVCIGKPURGEVVJGEQORTGUUQTCPFTGOGF[
6JGYCTPKPIOGUUCIGYKNNFKUCRRGCTCUUQQPCUVJGYCTPKPIEQPFKVKQPFKUCRRGCTU5JWVFQYP

&GUETKRVKQP
6JGEQORTGUUQTYKNNDGUJWVFQYPKPECUG
6JGVGORGTCVWTGCVVJGQWVNGVQHVJGEQORTGUUQTGNGOGPVGZEGGFUVJGUJWVFQYPNGXGN
1HGTTQTQHVJGQWVNGVRTGUUWTGUGPUQT
1HQXGTNQCFQHVJGFTKXGOQVQT
1HQXGTNQCFQHVJGHCPOQVQTQPCKTEQQNGFEQORTGUUQTU
%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG+PUVTWEVKQPOCPWCN

+HVJGQWVNGVVGORGTCVWTGQHVJGEQORTGUUQTGNGOGPVGZEGGFUVJGUJWVFQYPNGXGN
u%u(
RTQITCOOCDNG VJGEQORTGUUQTYKNNDGUJWVFQYPCNCTO.'&
 YKNNHNCUJCWVQOCVKEQRGTCVKQP.'&

 YKNNIQQWVCPFVJGHQNNQYKPIUETGGPYKNNCRRGCT
/CKPUETGGPYKVJUJWVFQYPKPFKECVKQPGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

HNCUJKPI
DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKNVJGCEVWCNEQORTGUUQTGNGOGPVVGORGTCVWTGCRRGCTU
5JWVFQYPUETGGPGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

HNCUJKPI

HNCUJKPI

u%

6JGUETGGPUJQYUVJCVVJGVGORGTCVWTGCVVJGQWVNGVQHVJGEQORTGUUQTGNGOGPVKUu%
5YKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFTGOGF[VJGVTQWDNG
#HVGTTGOGF[KPICPFYJGPVJGUJWVFQYPEQPFKVKQPJCUFKUCRRGCTGFUYKVEJQPVJGXQNVCIGCPF
TGUVCTVVJGEQORTGUUQT
/QVQTQXGTNQCF
+PVJGGXGPVQHOQVQTQXGTNQCFVJGEQORTGUUQTYKNNDGUJWVFQYPCNCTO.'&
 YKNNHNCUJCWVQOCVKE
QRGTCVKQP.'&
 YKNNIQQWVCPFVJGHQNNQYKPIUETGGPYKNNCRRGCT
/CKPUETGGPYKVJUJWVFQYPKPFKECVKQPOQVQTQXGTNQCF

HNCUJKPI
DCT

5YKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFTGOGF[VJGVTQWDNG
#HVGTTGOGF[KPICPFYJGPVJGUJWVFQYPEQPFKVKQPJCUFKUCRRGCTGFUYKVEJQPVJGXQNVCIGCPF
TGUVCTVVJGEQORTGUUQT5GTXKEGYCTPKPI

&GUETKRVKQP
#UGTXKEGYCTPKPIYKNNCRRGCTYJGPVJGUGTXKEGVKOGTJCUTGCEJGFVJGRTQITCOOGFVKOGKPVGTXCN+PUVTWEVKQPOCPWCN

+HVJGUGTXKEGVKOGTGZEGGFUVJGRTQITCOOGFVKOGKPVGTXCNCNCTO.'&
 YKNNNKIJVWR
2TGUUCTTQYMG[
 VQUETQNNVQF CPFVJGUGTXKEGU[ODQNKUUJQYP2TGUUMG[
 VJGCEVWCN
TGCFKPIQHVJGUGTXKEGVKOGTCRRGCTUCPFKUUJQYPKPJTU QTZJTU 
KHVJGUGTXKEGVKOGT
XCNWGKUJKIGTVJCP 
'ZCORNGQHUGTXKEGVKOGTUETGGP
F
JTU

6JGUETGGPUJQYUVJCVVJGTGCFKPIQHVJGUGTXKEGVKOGTKU
2TGUUCTTQYMG[
 VQUETQNNVQF CPFVJGTWPPKPIJQWTUU[ODQNKUUJQYP2TGUUMG[
 VJG
CEVWCNTGCFKPIQHVJGUGTXKEGVKOGTCRRGCTUCPFKUUJQYPKPJTU QTZJTU 
KHVJGUGTXKEG
VKOGTXCNWGKUJKIGTVJCP 
'ZCORNGQHTWPPKPIJQWTUUETGGP
F
JTU


5VQRVJGEQORTGUUQTUYKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFECTT[QWVVJGUGTXKEGCEVKQPU5GGUGEVKQP
2TGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUEJGFWNG
6JGNQPIGTKPVGTXCNUGTXKEGCEVKQPUOWUVCNUQKPENWFGVJGUJQTVGTKPVGTXCNCEVKQPU
+PVJGGZCORNGCDQXGECTT[QWVCNNUGTXKEGQRGTCVKQPUDGNQPIKPIVQVJG
TWPPKPIJQWTUKPVGTXCNCUYGNNCUVJQUGDGNQPIKPIVQVJGTWPPKPIJQWTU
KPVGTXCN
+HWUKPIOKPGTCNQKNKPUVGCFQH#VNCU%QREQ4QVQKPLGEVHNWKFVJGUGTXKEGVKOGTJCU
VQDGFGETGCUGF5GGUGEVKQP2TGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUEJGFWNG
#HVGTUGTXKEKPITGUGVVJGUGTXKEGVKOGT5GGUGEVKQP%CNNKPIWRTGUGVVKPIUGTXKEGVKOGT+PUVTWEVKQPOCPWCN5ETQNNKPIVJTQWIJCNNUETGGPU

%QPVTQNRCPGN

%QPVTQNRCPGN
5ETQNNMG[U
CPF ECPDGWUGFVQUETQNNVJTQWIJCNNUETGGPU6JGUETGGPUCTGFKXKFGFKPVQTGIKUVGT
UETGGPUOGCUWTGFFCVCUETGGPUFKIKVCNKPRWVUETGGPU
PWODGTGFCUFKP F RCTCOGVGT
UETGGPU
PWODGTGFCU2 2 RTQVGEVKQPUUETGGPU
PWODGTGFCU2T CPFVGUV
UETGGPU
PWODGTGFCUV 
&WTKPIUETQNNKPIVJGPWODGTUQHVJGUETGGPUCRRGCTEQPUGEWVKXGN[(QTOQUVUETGGPUVJGWPKVQH
OGCUWTGOGPVCPFVJGTGNCVGFRKEVQITCRJCTGUJQYPVQIGVJGTYKVJVJGUETGGPPWODGT
+PVJGGXGPVQHCYCTPKPIQTCUJWVFQYPVJGEQTTGURQPFKPIRKEVQITCRJKUDNKPMKPIQPVJGOCKPUETGGP
'ZCORNG
JTU
F

6JGUETGGPUJQYUVJGUETGGPPWODGTF VJGWPKVWUGFJTU CPFVJGTGNCVGFRKEVQITCRJHQT


TWPPKPIJQWTU2TGUUGPVGTMG[
 VQECNNWRVJGCEVWCNTWPPKPIJQWTU
+PVJGGXGPVQHCYCTPKPIQTCUJWVFQYPVJGEQTTGURQPFKPIRKEVQITCRJKUDNKPMKPIQPVJGOCKPUETGGP
1XGTXKGYQHVJGUETGGPU
&KIKVCNKPRWV
UETGGP

&GUKIPCVKQP

4GNCVGFVQRKE

FKP

&KIKVCNKPRWVUVCVWU

F

4WPPKPIJQWTU
JTUQTZJTU

5GGUGEVKQP%CNNKPIWRTWPPKPIJQWTU

F

/QVQTUVCTVU
ZQTZ

5GGUGEVKQP%CNNKPIWROQVQTUVCTVU

F

/QFWNGJQWTU
JTUQTZJTU

5GGUGEVKQP%CNNKPIWROQFWNGJQWTU

F

.QCFKPIJQWTU
JTUQTZJTU

5GGUGEVKQP%CNNKPIWRNQCFKPIJQWTU

F

.QCFTGNC[
ZQTZ

5GGUGEVKQP%CNNKPIWRNQCFTGNC[

F

5GTXKEGVKOGTTGCFKPI
JTUQTZJTU

5GGUGEVKQP%CNNKPIWRTGUGVVKPIUGTXKEG
VKOGT

F

#EVWCNRTQITCOXGTUKQP+PUVTWEVKQPOCPWCN2CTCOGVGT
UETGGP

&GUKIPCVKQP

4GNCVGFVQRKE

2

5GNGEVKQPDGVYGGPNQECNTGOQVGQT.#0
EQPVTQN

5GGUGEVKQP5GNGEVKQPDGVYGGPNQECN
TGOQVGQT.#0EQPVTQN

2

5GVVKPICPQFG+&HQT.#0EQPVTQN

5GGUGEVKQP%CNNKPIWROQFKH[KPIPQFG+&

2

2TGUUWTGDCPFUGVVKPIU

5GGUGEVKQP%CNNKPIWROQFKH[KPI
RTGUUWTGDCPFUGVVKPIU

2

5GVVKPICRTGUUWTGDCPFUGNGEVKQP

5GGUGEVKQP/QFKH[KPIRTGUUWTGDCPF
UGNGEVKQP

2

/QFKH[KPICUGTXKEGVKOGT

5GGUGEVKQP%CNNKPIWROQFKH[KPIUGTXKEG
VKOGT

2

5GVVKPIQHWPKVHQTVGORGTCVWTG

5GGUGEVKQP%CNNKPIWROQFKH[KPIWPKVHQT
VGORGTCVWTG

2

5GVVKPIQHWPKVHQTRTGUUWTG

5GGUGEVKQP%CNNKPIWROQFKH[KPIWPKVHQT
RTGUUWTG

2

5GNGEVKQPHQTHWPEVKQP#WVQOCVKETGUVCTV 5GGUGEVKQP#EVKXCVKPICWVQOCVKETGUVCTV
CHVGTXQNVCIGHCKNWTG
CEVKXGQTPQVQPN[ CHVGTXQNVCIGHCKNWTG
HQT#VNCU%QREQ

2

5GNGEVKQPDGVYGGP;&QT&1.UVCTVKPI

5GGUGEVKQP5GNGEVKQPDGVYGGP;&QT
&1.UVCTVKPI

2

5GVVKPIQHNQCFFGNC[VKOG

5GGUGEVKQP%CNNKPIWROQFKH[KPINQCF
FGNC[VKOG

2

5GVVKPIQHOKPKOWOUVQRVKOG

5GGUGEVKQP%CNNKPIWROQFKH[KPI
OKPKOWOUVQRVKOG

2

5GVVKPICRCUUYQTF

5GGUGEVKQP#EVKXCVKPIRCUUYQTF
RTQVGEVKQP

2TQVGEVKQPU
UETGGP

&GUKIPCVKQP

4GNCVGFVQRKE

2T
2T
2T

2TQVGEVKQPUUETGGPU

5GGUGEVKQP%CNNKPIWROQFKH[KPI
RTQVGEVKQPUGVVKPIU

6GUVUETGGP

&GUKIPCVKQP

4GNCVGFVQRKE

V

&KURNC[VGUV

5GGUGEVKQPU6GUVUETGGPU

V

5CHGV[XCNXGVGUV

5GGUGEVKQPU6GUVUETGGPU
+PUVTWEVKQPOCPWCN

/GPWHNQY

5KORNKHKGFOGPWHNQY+PUVTWEVKQPOCPWCN%CNNKPIWRQWVNGVCPFFGYRQKPVVGORGTCVWTGU

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 VJGQWVNGVVGORGTCVWTGYKNNDGUJQYP

u%

6JGUETGGPUJQYUVJCVVJGQWVNGVVGORGTCVWTGKUu%

(QT(WNN(GCVWTGEQORTGUUQTU
2TGUUCTTQYMG[
 VJGFGYRQKPVVGORGTCVWTGYKNNDGUJQYP

u%

6JGUETGGPUJQYUVJCVVJGFGYRQKPVVGORGTCVWTGKUu%
2TGUUCTTQYMG[U
CPF VQUETQNNFQYPYCTFUQTWRYCTFUVJTQWIJVJGUETGGPU+PUVTWEVKQPOCPWCN%CNNKPIWRTWPPKPIJQWTU

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKNF

KUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 

ZJTU

6JGUETGGPUJQYUVJGWPKVWUGFZJTU
EQORTGUUQTCTGJQWTUCPFVJGXCNWG

VJGTWPPKPIJQWTUQHVJG

%CNNKPIWROQVQTUVCTVU

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP+PUVTWEVKQPOCPWCN

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKNF

KUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 

Z

6JKUUETGGPUJQYUVJGPWODGTQHOQVQTUVCTVUVKOGU
VKOGUQTKHZ
6JGPWODGTQHOQVQTUVCTVUKUNKVUWRVKOGU 

%CNNKPIWROQFWNGJQWTU

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKNF

KUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 

JTU

6JGUETGGPUJQYUVJGWPKVWUGFJTU
CTGJQWTUCPFVJGXCNWG

VJGOQFWNGJQWTUQHVJGEQORTGUUQT

+PUVTWEVKQPOCPWCN%CNNKPIWRNQCFKPIJQWTU

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKNF

KUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 

JTU

6JGUETGGPUJQYUVJGWPKVWUGFJTU
QHVJGEQORTGUUQTCTGJQWTU
QTZJTU

CPFVJGXCNWG

VJGNQCFKPIJQWTU

%CNNKPIWRNQCFTGNC[

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP+PUVTWEVKQPOCPWCN

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKNF

KUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 

Z

6JKUUETGGPUJQYUVJGPWODGTQHWPNQCFVQNQCFCEVKQPU
VKOGUQTKHZ
6JGPWODGTQHWPNQCFVQNQCFCEVKQPUKUNKVUWRVKOGU 

%CNNKPIWRTGUGVVKPIUGTXKEGVKOGT

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKNF

KUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 
JTU


6JKUUETGGPUJQYUVJGWPKVWUGFJTU 
QTZ JQWTUZ CPFVJGXCNWG
EQORTGUUQTJCUTWPJQWTUUKPEGVJGRTGXKQWUUGTXKEGVJG

+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GUGVVKPIVJGUGTXKEGVKOGT
#HVGTUGTXKEKPIUGGUGEVKQP5GTXKEGYCTPKPIVJGVKOGTJCUVQDGTGUGV
5ETQNNVQTGIKUVGTUETGGPF CPFRTGUUGPVGTMG[
 
6JGTGCFKPI
GI YKNNCRRGCT
2TGUUGPVGTMG[
 KHCRCUUYQTFKUUGVGPVGTVJGRCUUYQTF
6JGTGCFKPIYKNNHNCUJ
KPFKECVKPIVJCVTGUGVVKPIKURQUUKDNG 
2TGUUGPVGTMG[
 VQTGUGVVJGVKOGTVQQTRTGUUTGUGVMG[
 VQECPEGNVJGQRGTCVKQP

5GNGEVKQPDGVYGGPNQECNTGOQVGQT.#0EQPVTQN

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKN2 KUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 6JGCEVWCNN[WUGFEQPVTQN
OQFGKUUJQYP.1% HQTNQECNEQPVTQNT' HQTTGOQVGEQPVTQNQT.#P HQT.#0EQPVTQN
2TGUUGPVGTMG[
 CPFKHPGEGUUCT[GPVGTVJGRCUUYQTF6JGCEVWCNN[EQPVTQNOQFGKUDNKPMKPI7UG
MG[U
 CPF
 VQEJCPIGVJGEQPVTQNOQFG
2TGUUGPVGTMG[
 VQRTQITCOVJGPGYUVCTVKPIOQFGQTRTGUUTGUGVMG[VQECPEGN+PUVTWEVKQPOCPWCN%CNNKPIWROQFKH[KPIPQFG+&HQT.#0EQPVTQN

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKN2
KUUJQYP

KUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 6JGCEVWCNN[WUGFPQFG+&

2TGUUGPVGTMG[
 CPFKHPGEGUUCT[GPVGTVJGRCUUYQTF6JGCEVWCNN[WUGFPQFG+&KUDNKPMKPI7UG
MG[U
 CPF
 VQEJCPIGVJGPQFG+&
2TGUUGPVGTMG[
 VQRTQITCOVJGPGYPQFG+&QTRTGUUTGUGVMG[VQECPEGN%CNNKPIWROQFKH[KPIRTGUUWTGDCPFUGVVKPIU

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT
+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKN2 KUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 2TGUUWTGDCPF2D
KUUJQYPQPVJGFKURNC[MG[
 ECPDGWUGFVQUETQNNVQRTGUUWTGDCPF2D 

2TGUUGPVGTMG[
 QPFGUKTGFRTGUUWTGDCPF6JGNQCFNGXGNQHVJGUGNGEVGFRTGUUWTGDCPFCRRGCTU
MG[
 ECPDGWUGFVQUETQNNVQVJGWPNQCFNGXGN
.QCFKPIRTGUUWTG

DCT

7PNQCFKPIRTGUUWTG

DCT

2TGUUGPVGTMG[
 VQOQFKH[VJGNQCFNGXGN
XCNWGUVCTVUDNKPMKPI #RCUUYQTFOC[DGTGSWKTGF7UG
MG[U
 CPF
 VQEJCPIGVJGNQCFRTGUUWG
2TGUUGPVGTMG[
 VQRTQITCOVJGPGYXCNWGUQTRTGUUTGUGVMG[VQECPEGN/QFKH[KPIRTGUUWTGDCPFUGNGEVKQP

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKN2 KUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 6JGCEVKXGRTGUUWTGDCPF
2D KUUJQYPQPVJGFKURNC[
2TGUUGPVGTMG[
 VQOQFKH[VJGRTGUUWTGDCPFUGNGEVKQP
CRCUUYQTFOC[DGTGSWKTGF 6JGCEVKXG
RTGUUWTGDCPF2D UVCTVUDNKPMKPI+PUVTWEVKQPOCPWCN

2D
2TGUUMG[
 VQOQFKH[VJGCEVKXGRTGUUWTGDCPF2TGUUGPVGTMG[
 VQEQPHKTOQTTGUGVMG[VQ
ECPEGN%CNNKPIWROQFKH[KPIUGTXKEGVKOGTUGVVKPI

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKN2 KUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 VJGUGVVKPIQHVJGUGTXKEG
VKOGTKUUJQYPKPJTU 
JQWTU QTZJTU
JQWTUZ 'ZCORNGJTU OGCPUVJG
VKOGTKUUGVCVTWPPKPIJQWTU
2TGUUGPVGTMG[
 VQOQFKH[VJKUXCNWG
CRCUUYQTFOC[DGTGSWKTGF VJGXCNWGDNKPMU7UGCTTQY
MG[U
CPF VQOQFKH[VJKUUGVVKPI
2TGUUGPVGTMG[
 VQRTQITCOVJGPGYXCNWGCPFVQTGVWTPVQVJGRCTCOGVGTUETGGPU+PUVTWEVKQPOCPWCN%CNNKPIWROQFKH[KPIWPKVQHVGORGTCVWTG

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKN2 KUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 6JGRQUUKDNGUGVVKPIUCTG
u% CPFu( VJGCEVWCNN[WUGFWPKVKUUJQYP
2TGUUGPVGTMG[
 
WPKVDNKPMU CPFWUGCTTQYMG[U
CPF VQUGNGEVCPQVJGTWPKVQHVGORGTCVWTG
2TGUUGPVGTMG[
 VQRTQITCOVJGPGYWPKVCPFRTGUUTGUGVMG[VQTGVWTPVQVJGRCTCOGVGTUETGGP%CNNKPIWROQFKH[KPIWPKVQHRTGUUWTG

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKN2 CPFVJGRQUUKDNGUGVVKPIUCTGUJQYP/RC
DCT RTGUUGPVGTMG[
 CPFVJGCEVWCNN[WUGFWPKVKUUJQYP

RUK

CPF+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TGUUGPVGTMG[
 
WPKVUVCTVUDNKPMKPI CPFWUGCTTQYMG[U
CPF VQUGNGEVCPQVJGTWPKVQH
RTGUUWTG
2TGUUGPVGTMG[
 VQRTQITCOVJGPGYWPKVQHRTGUUWTGCPFRTGUUTGUGVMG[VQTGVWTPVQVJG
RCTCOGVGTUETGGPU#EVKXCVKPICWVQOCVKETGUVCTVCHVGTXQNVCIGHCKNWTG

&GUETKRVKQP
6JKURCTCOGVGTCEEGUUKDNGKPUETGGP2
%QREQKHVJKUHWPEVKQPUJQWNFDGCEVKXCVGFECPQPN[DGOQFKHKGFCHVGTGPVGTKPICEQFG%QPUWNV#VNCU

5GNGEVKQPDGVYGGP;&QT&1.UVCTVKPI

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKN2 CPFVJGOQVQTRKEVQITCRJKUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 
6JGCEVWCNN[WUGFUVCTVKPIOQFGKUUJQYP;F HQT;&
UVCTFGNVC QTFQ. HQT&1.
FKTGEVQP
NKPG 
6JKURCTCOGVGTECPQPN[DGOQFKHKGFCHVGTGPVGTKPICEQFG%QPUWNV#VNCU%QREQKHVJGRCTCOGVGTKUVQ
DGEJCPIGF+PUVTWEVKQPOCPWCN%CNNKPIWROQFKH[KPINQCFFGNC[VKOG

%QPVTQNRCPGN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKN2
MG[
 

CPFVJGEQORTGUUQTNQCFRKEVQITCRJKUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGT

U

6JKUUETGGPUJQYUVJGNQCFFGNC[VKOGCPFVJGWPKVU
GPVGTMG[
 

UGEQPFU6QOQFKH[VJKUXCNWGRTGUU

#PQRVKQPCNRCUUYQTFOC[DGTGSWKTGFVJGXCNWGUVCTVUDNKPMKPICPFCTTQYMG[U
 CPF
 ECPDG
WUGFVQOQFKH[VJGXCNWG
2TGUUGPVGTMG[
 VQRTQITCOVJGPGYXCNWGRTGUUTGUGVMG[VQECPEGN%CNNKPIWROQFKH[KPIOKPKOWOUVQRVKOG

%QPVTQNRCPGN+PUVTWEVKQPOCPWCN

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKN2

CPFVJGOQVQTRKEVQITCRJKUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 

U

6JKUUETGGPUJQYUVJGOKPKOWOUVQRVKOGCPFVJGWPKVU
GPVGTMG[
 

UGEQPFU6QOQFKH[VJKUXCNWGRTGUU

6JGXCNWGUVCTVUDNKPMKPICPFCTTQYMG[U
 CPF
 ECPDGWUGFVQOQFKH[VJKUXCNWG
2TGUUGPVGTMG[
 VQRTQITCOVJGPGYXCNWG#EVKXCVKPIRCUUYQTFRTQVGEVKQP

%QPVTQNRCPGN
+ORQTVCPVUGVVKPIUUWEJCUVJGUGVVKPIQHVJGUGTXKEGVKOGTRTGUUWTGDCPFUGVVKPIEQPVTQNOQFG
UGVVKPIUECPDGRTQVGEVGFD[CRCUUYQTF

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKN2

CPFRTGUUGPVGTMG[
 

2#55+PUVTWEVKQPOCPWCN

2CUUYQTF2#55

CRRGCTUQPVJGUETGGP2TGUUGPVGTMG[
 

6JGUETGGPUJQYUVJGRCUUYQTFUVCVWUQP1P

QTQHH1((

2TGUUGPVGTMG[
 VQOQFKH[

%JCPIGVJGXCNWGYKVJUETQNNMG[U
 CPF
 
5GNGEV1P

CPFRTGUUGPVGTMG[
 

'PVGTVJGPGYRCUUYQTFCPFRTGUUGPVGTMG[
 VQEQPHKTO
'PVGTVJGRCUUYQTFCICKPCPFRTGUUGPVGTMG[
 VQEQPHKTO
1P

CRRGCTUQPVJGFKURNC[2TGUUTGUGVMG[VQTGVWTPVQVJGRCTCOGVGTUETGGP
.QUVRCUUYQTFUECPPQVDGTGEQXGTGF5CXGVJGRCUUYQTFECTGHWNN[%CNNKPIWROQFKH[KPIRTQVGEVKQPUGVVKPIU

2TQVGEVKQPU

#PWODGTQHRTQVGEVKQPUGVVKPIUCTGRTQXKFGF6JGRTQVGEVKQPUETGGPUCTGPWODGTGF2T
RKEVQITCRJUJQYPYKVJVJGRTQVGEVKQPUETGGPKPFKECVGUVJGRWTRQUGQHVJGRTQVGEVKQP
2QUUKDNGEQODKPCVKQPUCTG2T

VJG

HQNNQYGFD[CPWODGTCPFQPGQHVJGPGZVRKEVQITCRJU

2KEVQITCRJ

&GUKIPCVKQP
2T UJQYPYKVJVJGRTGUUWTGRKEVQITCRJ
UJQYUVJGRTGUUWTGRTQVGEVKQPU
2T UJQYPYKVJVJGGNGOGPVQWVNGV
VGORGTCVWTGRKEVQITCRJUJQYUVJGGNGOGPVQWVNGV
VGORGTCVWTGRTQVGEVKQPU
2T UJQYPYKVJVJGFGYRQKPVVGORGTCVWTG
RKEVQITCRJUJQYUVJGFGYRQKPVVGORGTCVWTG
RTQVGEVKQPU
2T UJQYPYKVJVJGCODKGPVVGORGTCVWTG
RKEVQITCRJUJQYUVJGCODKGPVVGORGTCVWTG
RTQVGEVKQPU

(QWTRTQVGEVKQPUGVVKPIUCTGRQUUKDNG
#NQYYCTPKPINGXGNUJQYPQPVJGFKURNC[CU#..

#JKIJYCTPKPINGXGNUJQYPQPVJGFKURNC[CU#.*
#NQYUJWVFQYPNGXGNUJQYPQPVJGFKURNC[CU5F.


+PUVTWEVKQPOCPWCN

#JKIJUJWVFQYPNGXGNUJQYPQPVJGFKURNC[CU5F*

'ZCORNGQHRTQVGEVKQPUETGGP

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKN2T
VJGPRTGUUGPVGTMG[
 

HQNNQYGFD[CPWODGTCPFVJGGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTGKUUJQYPCPF

u%
2T

#.*
6JGYCTPKPINGXGNHQTVJGJKIJVGORGTCVWTGYCTPKPINGXGN#.* CPFVJGJKIJVGORGTCVWTGUJWV
FQYPNGXGN5F* 7UGUETQNNMG[U
CPF HTQOVJGYCTPKPINGXGNVQVJGUJWVFQYPNGXGNRTGUU
GPVGTMG[
 VQOQFKH[VJGXCNWG
6JGXCNWGCRRGCTUQPVJGFKURNC[
2TGUUGPVGTMG[
 VQOQFKH[VJGXCNWG
#PQRVKQPCNRCUUYQTFOC[DGTGSWKTGFVJGXCNWGUVCTVUDNKPMKPICPFCTTQYMG[U
 CPF
 ECPDG
WUGVQOQFKH[VJGXCNWG
2TGUUGPVGTMG[
 VQRTQITCOVJGPGYXCNWGRTGUUTGUGVMG[VQECPEGN
2TQITCOOCDNGUGVVKPIUECPQPN[DGOQFKHKGFYKVJKPCNNQYGFNKOKVU+PUVTWEVKQPOCPWCN6GUVUETGGPU

&KURNC[VGUV

5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP

DCT

2TGUUCTTQYMG[
 WPVKNV

KUUJQYPCPFVJGPRTGUUGPVGTMG[
 

5CHGV[XCNXGVGUV
+PVJGVGUVUETGGPV CUCHGV[XCNXGVGUVKURTQXKFGF6JGUCHGV[XCNXGUECPQPN[DGVGUVGFCHVGT
GPVGTKPICEQFG%QPUWNV#VNCU%QREQKHVJGUCHGV[XCNXGUCTGVQDGVGUVGF2TQITCOOCDNGUGVVKPIU

2CTCOGVGTUWPNQCFKPINQCFKPIRTGUUWTGUHQT)#2CEM
/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

7PNQCFKPIRTGUUWTGU
7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI

+PUVTWEVKQPOCPWCN

/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

.QCFKPIRTGUUWTGU

2CTCOGVGTUWPNQCFKPINQCFKPIRTGUUWTGUHQT)#(WNN(GCVWTGCPF)0

7PNQCFKPIRTGUUWTGU7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI+PUVTWEVKQPOCPWCN

/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

.QCFKPIRTGUUWTGU

2CTCOGVGTU

/QVQTTWPPKPIVKOGKPUVCT

UGE

.QCFFGNC[VKOG
&1.

UGE

.QCFFGNC[VKOG
UVCTFGNVC

UGE0WODGTQHOQVQTUVCTVU

UVCTVUFC[

/KPKOWOUVQRVKOG

UGE%QOOWPKECVKQPVKOGQWV

UGE/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

2TQITCOOGFUVQRVKOG
DCTCPFRUKEQORTGUUQTU

UGEDCTCPFRUKEQORTGUUQTU

UGEDCTCPFRUKEQORTGUUQTU

UGEDCTCPFRUKEQORTGUUQTU

UVCTVUFC[(QTWPKVUYKVJVTQRKECNUYKVEJ

UGE

+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TQVGEVKQPU
/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

UJWVFQYPYCTPKPINGXGN

u%

%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

UJWVFQYPYCTPKPINGXGN

u(

%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

UJWVFQYPNGXGN

u%%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

UJWVFQYPNGXGN

u(5GTXKEGYCTPKPI
#NUQUGGUGEVKQP2TGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUEJGFWNG
%QPUWNV#VNCU%QREQKHCVKOGTUGVVKPIJCUVQDGEJCPIGF6JGKPVGTXCNUOWUVPQVGZEGGFVJGPQOKPCN
KPVGTXCNUCPFOWUVEQKPEKFGNQIKECNN[5GGUGEVKQP%CNNKPIWROQFKH[KPIUGTXKEGVKOGT
6GTOKPQNQI[
6GTO

'ZRNCPCVKQP

#4#8(

#WVQOCVKETGUVCTVCHVGTXQNVCIGHCKNWTG5GGUGEVKQP'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQT+

%QORTGUUQT
GNGOGPVQWVNGV

6JGTGIWNCVQTFQGUPQVCEEGRVKNNQIKECNUGVVKPIUGIKHVJGYCTPKPINGXGNKU
RTQITCOOGFCVu%u(VJGOKPKOWONKOKVHQTVJGUJWVFQYPNGXGNEJCPIGU
VQu%u(6JGTGEQOOGPFGFFKHHGTGPEGDGVYGGPVJGYCTPKPINGXGNCPF
UJWVFQYPNGXGNKUu%u(

&GNC[CVUJWV
FQYPUKIPCN

+UVJGVKOGHQTYJKEJVJGUKIPCNOWUVGZKUVDGHQTGVJGEQORTGUUQTKUUJWVFQYP+HKV
KUTGSWKTGFVQRTQITCOVJKUUGVVKPIVQCPQVJGTXCNWGEQPUWNV#VNCU%QREQ

2QYGTTGEQXGT[ +UVJGRGTKQFYKVJKPYJKEJVJGXQNVCIGOWUVDGTGUVQTGFVQJCXGCPCWVQOCVKE
VKOG
TGUVCTV+UCEEGUUKDNGKHVJGCWVQOCVKETGUVCTVKUCEVKXCVGF5GG'NGMVTQPKMQP+
TGIWNCVQT6QCEVKXCVGVJGCWVQOCVKETGUVCTVHWPEVKQPEQPUWNV#VNCU%QREQ/KPKOWOUVQR
VKOG

1PEGVJGEQORTGUUQTJCUCWVQOCVKECNN[UVQRRGFKVYKNNTGOCKPUVQRRGFHQTVJG
OKPKOWOUVQRVKOG
CRRTQZUGEQPFU YJCVGXGTJCRRGPUYKVJVJGPGVCKT
RTGUUWTG%QPUWNV#VNCU%QREQKHCUGVVKPINQYGTVJCPUGEQPFUKUTGSWKTGF

7PNQCFKPI
.QCFKPI
RTGUUWTG

6JGTGIWNCVQTFQGUPQVCEEGRVKNNQIKECNUGVVKPIUGIKHVJGWPNQCFKPIRTGUUWTGKU
RTQITCOOGFCVDCT
G RUKIVJGOCZKOWONKOKVHQTVJGNQCFKPIRTGUUWTG
EJCPIGUVQDCT
G RUKI6JGTGEQOOGPFGFOKPKOWORTGUUWTGFKHHGTGPEG
DGVYGGPNQCFKPICPFWPNQCFKPIKUDCTRUKI

+PUVTWEVKQPOCPWCN

'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQT'NGMVTQPKMQPs++TGIWNCVQT

%QPVTQNRCPGN

)GPGTCN
+PIGPGTCNVJG'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQTJCUHQNNQYKPIHWPEVKQPU
%QPVTQNNKPIVJGEQORTGUUQT
2TQVGEVKPIVJGEQORTGUUQT
/QPKVQTKPIEQORQPGPVUUWDLGEVVQUGTXKEG
#WVQOCVKETGUVCTVCHVGTXQNVCIGHCKNWTG
OCFGKPCEVKXG
#WVQOCVKEEQPVTQNQHEQORTGUUQTQRGTCVKQP
6JGTGIWNCVQTOCKPVCKPUVJGPGVRTGUUWTGDGVYGGPRTQITCOOCDNGNKOKVUD[CWVQOCVKECNN[NQCFKPICPF
WPNQCFKPIVJGEQORTGUUQT#PWODGTQHRTQITCOOCDNGUGVVKPIUGIVJGWPNQCFKPICPFNQCFKPI
RTGUUWTGUVJGOKPKOWOUVQRVKOGCPFVJGOCZKOWOPWODGTQHOQVQTUVCTVUCTGVCMGPKPVQCEEQWPV
6JGTGIWNCVQTUVQRUVJGEQORTGUUQTYJGPGXGTRQUUKDNGVQTGFWEGVJGRQYGTEQPUWORVKQPCPFTGUVCTVUKV
CWVQOCVKECNN[YJGPVJGPGVRTGUUWTGFGETGCUGU+HVJGGZRGEVGFWPNQCFKPIRGTKQFKUVQQUJQTVVJG
EQORTGUUQTKUMGRVTWPPKPIVQRTGXGPVVQQUJQTVUVCPFUVKNNRGTKQFU
#PWODGTQHVKOGDCUGFCWVQOCVKEUVCTVUVQREQOOCPFUOC[DGRTQITCOOGF6CMG
KPVQCEEQWPVVJCVCUVCTVEQOOCPFYKNNDGGZGEWVGF
KHRTQITCOOGFCPFCEVKXCVGF 
GXGPCHVGTOCPWCNN[UVQRRKPIVJGEQORTGUUQT
2TQVGEVKPIVJGEQORTGUUQT
5JWVFQYP
+HVJGEQORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTGGZEGGFUVJGRTQITCOOGFUJWVFQYPNGXGNVJGEQORTGUUQT
YKNNDGUVQRRGF6JKUYKNNDGKPFKECVGFQPFKURNC[
 CPFIGPGTCNCNCTO.'&
 YKNNHNCUJ
6JGEQORTGUUQTYKNNCNUQDGUVQRRGFKPVJGGXGPVQHQXGTNQCFQH
6JGFTKXGOQVQT
6JGHCPOQVQT
4GOGF[VJGVTQWDNGCPFTGUGVVJGOGUUCIG5GGCNUQVJG5VCVWUFCVCOGPW+PUVTWEVKQPOCPWCN

$GHQTGTGOGF[KPIEQPUWNVVJG5CHGV[RTGECWVKQPU

5JWVFQYPYCTPKPI
#UJWVFQYPYCTPKPINGXGNKUCRTQITCOOCDNGNGXGNDGNQYVJGUJWVFQYPNGXGN
+HVJGEQORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTGGZEGGFUVJGRTQITCOOGFUJWVFQYPYCTPKPINGXGNC
OGUUCIGYKNNCRRGCTQPFKURNC[
 CPFIGPGTCNCNCTO.'&
 YKNNNKIJVWRVQYCTPVJGQRGTCVQTVJCVVJG
UJWVFQYPYCTPKPINGXGNKUGZEGGFGF
6JGOGUUCIGFKUCRRGCTUCUUQQPCUVJGYCTPKPIEQPFKVKQPFKUCRRGCTU
5GTXKEGYCTPKPI
#PWODGTQHUGTXKEGQRGTCVKQPUCTGITQWRGF
ECNNGF5GTXKEGRNCPU#$% 'CEJ5GTXKEGRNCPJCUC
RTQITCOOGFVKOGKPVGTXCN+HCVKOGKPVGTXCNKUGZEGGFGFCOGUUCIGYKNNCRRGCTQPFKURNC[
 VQYCTP
VJGQRGTCVQTVQECTT[QWVVJGUGTXKEGCEVKQPUDGNQPIKPIVQVJCVRNCP
9CTPKPI
#YCTPKPIOGUUCIGCNUQCRRGCTUKH
1P(WNN(GCVWTGEQORTGUUQTUVJGFGYRQKPVVGORGTCVWTGKUVQQJKIJKPTGNCVKQPVQVJGCODKGPV
VGORGTCVWTG
#WVQOCVKETGUVCTVCHVGTXQNVCIGHCKNWTG
6JGTGIWNCVQTJCUCDWKNVKPHWPEVKQPVQCWVQOCVKECNN[TGUVCTVVJGEQORTGUUQTYJGPVJGXQNVCIGKU
TGUVQTGFCHVGTXQNVCIGHCKNWTG6JKUHWPEVKQPKUFGCEVKXCVGFKPEQORTGUUQTUNGCXKPIVJGHCEVQT[+HFGUKTGF
VJGHWPEVKQPECPDGCEVKXCVGF%QPUWNVVJG#VNCU%QREQ%WUVQOGT%GPVTG
+HCEVKXCVGFCPFRTQXKFGFVJGTGIWNCVQTYCUKPVJGCWVQOCVKEQRGTCVKQPOQFGVJG
EQORTGUUQTYKNNCWVQOCVKECNN[TGUVCTVKHVJGUWRRN[XQNVCIGVQVJGOQFWNGKUTGUVQTGF
YKVJKPCRTQITCOOGFVKOGRGTKQF
6JGRQYGTTGEQXGT[VKOG
VJGRGTKQFYKVJKPYJKEJVJGXQNVCIGOWUVDGTGUVQTGFVQ
JCXGCPCWVQOCVKETGUVCTV ECPDGUGVDGVYGGPCPFUGEQPFUQTVQ+PHKPKVG
+HVJGRQYGTTGEQXGT[VKOGKUUGVVQ+PHKPKVGVJGEQORTGUUQTYKNNCNYC[UTGUVCTV
CHVGTCXQNVCIGHCKNWTGPQOCVVGTJQYNQPIKVVCMGUVQTGUVQTGVJGXQNVCIG#TGUVCTV
FGNC[ECPCNUQDGRTQITCOOGFCNNQYKPIGIVYQEQORTGUUQTUVQDGTGUVCTVGFQPG
CHVGTVJGQVJGT+PUVTWEVKQPOCPWCN%QPVTQNRCPGN

'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQT

2CTVUCPFHWPEVKQPU
4GHGTGPEG

&GUKIPCVKQP

(WPEVKQP

5VCTVDWVVQP

$WVVQPVQUVCTVVJGEQORTGUUQT.'&
 NKIJVUWR
KPFKECVKPIVJCVVJG'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQTKU
QRGTCVKXG

&KURNC[

5JQYUOGUUCIGUCDQWVVJGEQORTGUUQTQRGTCVKPI
EQPFKVKQPCUGTXKEGPGGFQTCHCWNV

5ETQNNMG[U

-G[UVQUETQNNWRYCTFUQTFQYPYCTFUVJTQWIJVJG
FKURNC[

6CDWNCVQTMG[

-G[VQUGNGEVVJGRCTCOGVGTKPFKECVGFD[VJG
JQTK\QPVCNCTTQY1PN[VJGRCTCOGVGTUHQNNQYGFD[
CPCTTQYRQKPVKPIVQVJGTKIJVECPDGOQFKHKGF

(WPEVKQPMG[U

-G[UVQEQPVTQNCPFRTQITCOVJGEQORTGUUQT

8QNVCIGQP.'&

+PFKECVGUVJCVVJGXQNVCIGKUUYKVEJGFQP

)GPGTCNCNCTO.'&

+UNKVKHCYCTPKPIUGTXKEGYCTPKPIQTUJWVFQYP
YCTPKPIEQPFKVKQPGZKUVU

)GPGTCNCNCTO.'&

(NCUJGUKHCUJWVFQYPEQPFKVKQPGZKUVUKHCP
KORQTVCPVUGPUQTKUQWVQHQTFGTQTCHVGTCP
GOGTIGPE[UVQR

#WVQOCVKEQRGTCVKQP.'&

+PFKECVGUVJCVVJGTGIWNCVQTKUCWVQOCVKECNN[
EQPVTQNNKPIVJGEQORTGUUQT

5VQRDWVVQP

$WVVQPVQUVQRVJGEQORTGUUQT.'&
 IQGUQWV
6JGEQORTGUUQTYKNNUVQRCHVGTTWPPKPIKP
WPNQCFGFEQPFKVKQPHQTCDQWVUGEQPFU

5

'OGTIGPE[UVQRDWVVQP

2WUJDWVVQPVQUVQRVJGEQORTGUUQTKOOGFKCVGN[
KPVJGGXGPVQHCPGOGTIGPE[#HVGTTGOGF[KPI
VJGVTQWDNGWPNQEMVJGDWVVQPD[RWNNKPIKVQWV+PUVTWEVKQPOCPWCN(WPEVKQPMG[U

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQPMG[U
6JGMG[U
 CTGWUGF
6QOCPWCNN[NQCFWPNQCFVJGEQORTGUUQT
6QECNNWRQTVQRTQITCOUGVVKPIU
6QTGUGVCOQVQTQXGTNQCFUJWVFQYPQTUGTXKEGOGUUCIGQTCPGOGTIGPE[UVQR
6QCEEGUUCNNFCVCEQNNGEVGFD[VJGTGIWNCVQT
6JGHWPEVKQPUQHVJGMG[UXCT[FGRGPFKPIQPVJGFKURNC[GFOGPW6JGCEVWCNHWPEVKQPKUKPFKECVGFLWUV
CDQXGVJGTGNGXCPVMG[6JGOQUVEQOOQPHWPEVKQPUCTGNKUVGFDGNQY&GUKIPCVKQP

(WPEVKQP

#FF

6QCFFEQORTGUUQTUVCTVUVQREQOOCPFU
FC[JQWT

$CEM

6QTGVWTPVQCRTGXKQWUN[UJQYPQRVKQPQTOGPW

%CPE

6QECPEGNCRTQITCOOGFUGVVKPIYJGPRTQITCOOKPIRCTCOGVGTU

&GN

6QFGNGVGEQORTGUUQTUVCTVUVQREQOOCPFU

*GNR

6QHKPFVJG#VNCU%QREQ+PVGTPGVCFFTGUU

.KO

6QUJQYNKOKVUHQTCRTQITCOOCDNGUGVVKPI

.QCF

6QNQCFVJGEQORTGUUQTOCPWCNN[

/CKP

6QTGVWTPHTQOCOGPWVQVJGOCKPUETGGP

/GPW

5VCTVKPIHTQOVJGOCKPUETGGPVQJCXGCEEGUUVQVJGUWDOGPWU

/GPW

5VCTVKPIHTQOCUWDOGPWVQTGVWTPVQCRTGXKQWUOGPW

/QF

6QOQFKH[RTQITCOOCDNGUGVVKPIU

2TQI

6QRTQITCOOQFKHKGFUGVVKPIU

4UGV

6QTGUGVCVKOGTQTOGUUCIG

4VTP

6QTGVWTPVQCRTGXKQWUN[UJQYPQRVKQPQTOGPW

7PNF

6QWPNQCFVJGEQORTGUUQTOCPWCNN[

:VTC

6QHKPFVJGOQFWNGEQPHKIWTCVKQPQHVJGTGIWNCVQT

+PUVTWEVKQPOCPWCN5ETQNNMG[U

%QPVTQNRCPGN

6JGMG[U
 CNNQYVJGQRGTCVQTVQUETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[
#UNQPICUCFQYPYCTFURQKPVKPICTTQYKUUJQYPCVVJGHCTTKIJVRQUKVKQPQHVJGFKURNC[VJGUETQNNMG[
YKVJVJGUCOGU[ODQNECPDGWUGFVQUGGVJGPGZVKVGO
#UNQPICUCPWRYCTFURQKPVKPICTTQYKUUJQYPCVVJGHCTTKIJVRQUKVKQPQHVJGFKURNC[VJGUETQNNMG[
YKVJVJGUCOGU[ODQNECPDGWUGFVQUGGVJGRTGXKQWUKVGO'OGTIGPE[UVQRDWVVQP

%QPVTQNRCPGN

+PVJGGXGPVQHCPGOGTIGPE[RTGUUDWVVQP
5 VQUVQRVJGEQORTGUUQTKOOGFKCVGN[

$GHQTGUVCTVKPICP[OCKPVGPCPEGQTTGRCKTUYCKVWPVKNVJGEQORTGUUQTJCUUVQRRGFCPF
QRGPVJGKUQNCVKPIUYKVEJ
EWUVQOGT UKPUVCNNCVKQP VQUYKVEJQHHVJGXQNVCIGVQVJG
EQORTGUUQT
%NQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFQRGPVJGOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXGUVQFGRTGUUWTKUG
VJGCKTU[UVGO
#RRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU+PUVTWEVKQPOCPWCN%QPVTQNRTQITCOU

&GUETKRVKQP
+PQTFGTVQHCEKNKVCVGRTQITCOOKPICPFEQPVTQNNKPIOGPWFTKXGPEQPVTQNRTQITCOUJCXGDGGPKORNGOGPVGF
KPVJGTGIWNCVQT+PUVTWEVKQPOCPWCN

/GPWHNQY
UKORNKHKGF+PUVTWEVKQPOCPWCN

/GPWHNQYHQT)#9QTMRNCEG(WNN(GCVWTGYKVJ+(&FT[GT
UKORNKHKGF+PUVTWEVKQPOCPWCN

/CKPOGPW
2TQITCO

(WPEVKQP

/CKPUETGGP

5JQYUKPUJQTVVJGQRGTCVKQPUVCVWUQHVJGEQORTGUUQT+UVJGICVGYC[VQCNN
HWPEVKQPU

5VCVWUFCVC

%CNNUWRVJGUVCVWUQHVJGEQORTGUUQTRTQVGEVKQPHWPEVKQPU
UJWVFQYPUJWV
FQYPYCTPKPIUGTXKEGYCTPKPICPFYCTPKPI 4GUGVUCUJWVFQYPOQVQT
QXGTNQCFCPFUGTXKEGEQPFKVKQP

/GCUWTGFFCVC

%CNNUWRVJGFCVCEWTTGPVN[OGCUWTGFCPFVJGUVCVWUQHCPWODGTQHKPRWVU

%QWPVGTU

%CNNUWRVJGTWPPKPIJQWTUNQCFGFJQWTUTGIWNCVQT
OQFWNG JQWTUCPF
PWODGTQHOQVQTUVCTVU

6GUV

&KURNC[VGUV

/QFKH[2CTCOU

/QFKHKGUVJGUGVVKPIUHQT
2CTCOGVGTU
GINQCFKPICPFWPNQCFKPIRTGUUWTGU
2TQVGEVKQPU
GIVGORGTCVWTGUJWVFQYPNGXGN
5GTXKEGRNCPU
VKOGTUHQTUGTXKEGRNCPU
%NQEMHWPEVKQPU
CWVQOCVKEEQORTGUUQTUVCTVUVQRRTGUUWTGDCPF
EQOOCPFU
%QPHKIWTCVKQP
VKOGFCVGFKURNC[NCPIWCIG

5GTXKEG

%CNNUWRUGTXKEGRNCPUCPFTGUGVUVJGVKOGTUCHVGTECTT[KPIQWVVJGUGTXKEG
CEVKQPUDGNQPIKPIVQCRNCP

5CXGFFCVC

%CNNUWRVJGUCXGFFCVCNCUVUJWVFQYPNCUVGOGTIGPE[UVQRFCVC/CKPUETGGPOGPW

(WPEVKQP

%QPVTQNRCPGN
6JG/CKPUETGGPOGPWUJQYUVJGUVCVWUQHVJGEQORTGUUQTQRGTCVKQPCPFKUVJGICVGYC[VQCNNHWPEVKQPU
KORNGOGPVGFKPVJGTGIWNCVQT
2TQEGFWTG
6JG/CKPUETGGPKUUJQYPCWVQOCVKECNN[YJGPVJGXQNVCIGKUUYKVEJGFQP
+HVJGHWPEVKQPQTCTTQYMG[U
CPF CTGPQVWUGFHQTUQOGOKPWVGUVJGTGIWNCVQTYKNNCWVQOCVKECNN[
TGVWTPVQVJG/CKPUETGGP
9JGPGXGTFKURNC[GFQPCUWDOGPWUETGGPRTGUUVJG/CKPMG[
( VQTGVWTPVQVJG/CKPUETGGP+PUVTWEVKQPOCPWCN

'ZCORNGQH/CKPUETGGP
%QORT1WVNGV
DCT#WVQ.QCFGF
/GPW
(

7PNF
(

(

6JGFKURNC[KPFKECVGU
6JGPCOGQHVJGUGPUQTCPFKVUCEVWCNTGCFKPI
/GUUCIGUTGICTFKPIVJGEQORTGUUQTQRGTCVKPIEQPFKVKQP
,WUVCDQXGVJGHWPEVKQPMG[U
 VJGCEVWCNHWPEVKQPUQHVJGUGMG[U%CNNKPIWROGPWU

&GUETKRVKQP

%QPVTQNRCPGN
9JGPVJGXQNVCIGKUUYKVEJGFQPVJG/CKPUETGGPKUUJQYPCWVQOCVKECNN[
%QORT1WVNGV
DCT#WVQ.QCFGF
/GPW
(

7PNF
(

(

6JGCTTQYFQYPMG[
 ECPDGWUGFHQTCSWKEMNQQMCVVJGCEVWCNEQORTGUUQTUVCVWU
#HVGTRTGUUKPIVJG/GPW
( MG[VJGQRVKQP5VCVWUFCVCYKNNDGHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
'KVJGTRTGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQUGNGEVVJKUOGPW
1TWUGVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGFGUKTGFUWDOGPWKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQYCPFVJGP
RTGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQUGNGEVVJKUOGPW+PUVTWEVKQPOCPWCN5VCVWUFCVCOGPW

9CTPKPI
$GHQTGUVCTVKPICP[OCKPVGPCPEGQTTGRCKTURTGUUVJGUVQRDWVVQP
 YCKVWPVKNVJG
EQORTGUUQTJCUUVQRRGFRTGUUVJGTGFGOGTIGPE[UVQRDWVVQPCPFQRGPVJG
KUQNCVKPIUYKVEJ
EWUVQOGT UKPUVCNNCVKQP VQUYKVEJQHHVJGXQNVCIGVQVJG
EQORTGUUQT
%NQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFFGRTGUUWTKUGVJGCKTU[UVGO
(WPEVKQP

%QPVTQNRCPGN
6JG5VCVWUFCVCUWDOGPWIKXGUKPHQTOCVKQPTGICTFKPIVJGUVCVWUQHVJGEQORTGUUQTRTQVGEVKQPHWPEVKQPU

UJWVFQYPUJWVFQYPYCTPKPIUGTXKEGYCTPKPICPFYCTPKPI CPFCNNQYUTGUGVVKPIQHCUJWVFQYP
OQVQTQXGTNQCFCPFUGTXKEGEQPFKVKQP
2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
2TGUUVJGMG[/GPW
( VJGQRVKQP5VCVWUFCVCYKNNDGHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 
0QOGUUCIGGZKUVU
)GPGTCNCNCTO.'&
 KUQWVCPFVJGOGUUCIGQPVJGFKURNC[YKNNKPFKECVGVJCVCNNEQPFKVKQPUCTG
PQTOCN
#NNEQPFKVKQPUCTG1-


/GPW
(

(

(

#UJWVFQYPOGUUCIGGZKUVU
+HVJGEQORTGUUQTKUUJWVFQYP.'&
 YKNNHNCUJ
+PVJGGXGPVQHCUJWVFQYPFWGVQVQQJKIJCVGORGTCVWTGCVVJGQWVNGVQHVJGEQORTGUUQTGNGOGPV+PUVTWEVKQPOCPWCN

'NGOGPV1WVNGV
u%
5JF


/CZ

/GPW
(


4GUGV

(

(

6JGKPFKECVQTU
CTGHNCUJKPI6JGUETGGPUJQYUVJGCEVWCNTGCFKPI
u% VJCVVJGEQORTGUUQT
KUUJWVFQYP
5JF CPFVJGUJWVFQYPUGVVKPI
u% 
+VTGOCKPURQUUKDNGVQUETQNNVJTQWIJQVJGTOGPWUGIVQEJGEMVJGXCNWGUQHQVJGTRCTCOGVGTU
9JGPTGVWTPKPIVQVJG5VCVWUFCVCOGPWVJGQRVKQP5JWVFQYPUYKNNHNCUJ6JKUQRVKQPECPDG
UGNGEVGFD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 VQTGVWTPVQVJGCDQXGUJWVFQYPUETGGP
5JWVFQYPTGUGV
5YKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFTGOGF[VJGVTQWDNG#HVGTTGOGF[KPICPFYJGPVJGUJWVFQYPEQPFKVKQP
JCUFKUCRRGCTGFUYKVEJQPVJGXQNVCIGCPFRTGUUVJGMG[4UGV
( 
2TGUUVJGMG[U/GPWCPF/CKPVQTGVWTPVQVJG/CKPUETGGPCPFTGUVCTVVJGEQORTGUUQTD[OGCPU
QHUVCTVDWVVQP
 
/QVQTQXGTNQCFTGUGV
5YKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFTGOGF[VJGVTQWDNG6JGQXGTNQCFTGNC[
( CPFHCPEKTEWKVDTGCMGT
3 
OWUVDGTGUGVOCPWCNN[5YKVEJQPVJGXQNVCIGCPFRTGUUVJGMG[4UGV
( 
2TGUUVJGMG[U/GPWCPF/CKPVQTGVWTPVQVJG/CKPUETGGPCPFTGUVCTVVJGEQORTGUUQTD[OGCPU
QHUVCTVDWVVQP
 
#UJWVFQYPYCTPKPIOGUUCIGGZKUVU
#UJWVFQYPYCTPKPINGXGNKUCRTQITCOOCDNGNGXGNDGNQYVJGUJWVFQYPNGXGN
+HCUJWVFQYPYCTPKPIGZKUVU.'&
 KUNKV6JG/CKPUETGGPYKNNEJCPIGKPVQCUETGGPUKOKNCTVQVJG
QPGDGNQY
%QORTGUUQT1WV
DCT
5JWVF


9CTP

/GPW
(

7PNF
(

(

6JGKPFKECVQTU
CTGHNCUJKPI6JGOGUUCIG 5JWVF9CTP CRRGCTUCNVGTPCVGN[YKVJVJG
OGUUCIGUKPFKECVKPIYJGVJGTVJGEQORTGUUQTTWPUWPNQCFGFQTNQCFGF
2TGUUVJGMG[/GPW
( CPFVJGVCDWNCVQTMG[
 VQUGNGEVVJG5VCVWUFCVCOGPWVJGQRVKQP
2TQVGEVKQPKUHNCUJKPI
5ETQNNVQVJKUQRVKQPCPFUGNGEVKVD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 #UETGGPUKOKNCTVQVJGQPGDGNQY
CRRGCTU+PUVTWEVKQPOCPWCN

'NGOGPVQWVNGV
u%
5JFY

/CZ

/GPW
(
(

(

6JGUETGGPKPFKECVGUVJCVVJGVGORGTCVWTGCVVJGQWVNGVQHVJGEQORTGUUQTGNGOGPVGZEGGFUVJG
RTQITCOOGFUJWVFQYPYCTPKPINGXGN
+HPGEGUUCT[UVQRVJGEQORTGUUQTD[OGCPUQHUVQRDWVVQP
 CPFYCKVWPVKNKVJCUUVQRRGF
5YKVEJQHHVJGXQNVCIGKPURGEVCPFTGOGF[
6JGYCTPKPIOGUUCIGYKNNFKUCRRGCTCWVQOCVKECNN[CUUQQPCUVJGYCTPKPIEQPFKVKQPFKUCRRGCTU
#UGTXKEGYCTPKPIGZKUVU
.'&
 KUNKV6JG/CKPUETGGPYKNNEJCPIGKPVQCUETGGPUKOKNCTVQVJGQPGDGNQY
%QORTGUUQTQWV
DCT
5GTX4GSWKT
/GPW
(

7PNF
(

(

6JGKPFKECVQTU
CTGHNCUJKPICPFVJGUGTXKEGYCTPKPIOGUUCIGCRRGCTUCNVGTPCVGN[YKVJVJG
OGUUCIGUKPFKECVKPIYJGVJGTVJGEQORTGUUQTTWPUWPNQCFGFQTNQCFGF
2TGUUVJGMG[/GPW
( CPFVJGVCDWNCVQTMG[
 VQUGNGEVVJG5VCVWUFCVCOGPWVJGQRVKQP
5GTXKEGKUHNCUJKPI
5ETQNNVQVJKUQRVKQPCPFUGNGEVKVD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 VYQQRVKQPUOC[HNCUJ
+PRWVUKHVJGRTQITCOOGFUGTXKEGNGXGNQHCEQORQPGPVKUGZEGGFGF
GIVJGOCZKOWORTGUUWTG
FTQRQHVJGQKNUGRCTCVQT 
2NCPUKHCUGTXKEGRNCPKPVGTXCNKUGZEGGFGF
5VQRVJGEQORTGUUQTCPFUYKVEJQHHVJGXQNVCIG
+HVJGUGTXKEGOGUUCIGYCUTGHGTTKPIVQ+PRWVU
QKNUGRCTCVQT TGRNCEGVJGUGRCTCVQTUYKVEJQPVJG
XQNVCIGUETQNNKPVJG5VCVWUFCVCOGPWVQ+PRWVUCPFRTGUUVJG4GUGVMG[VQTGUGVVJGUGTXKEG
OGUUCIG
+HVJGUGTXKEGOGUUCIGYCUTGHGTTKPIVQ2NCPUECTT[QWVVJGUGTXKEGCEVKQPUTGNCVGFVQVJGKPFKECVGF
RNCPU4GUGVVJGVKOGTUQHVJGTGNCVGFRNCPU%QPVCEV[QWT#VNCU%QREQ%WUVQOGT%GPVTG5GGUGEVKQP
5GTXKEGOGPW
#YCTPKPIOGUUCIGGZKUVU
.'&
 KUNKVCPFCYCTPKPIOGUUCIGYKNNCRRGCTQPVJGUETGGP
6JGKPFKECVQTU
CTGHNCUJKPICPFVJGYCTPKPIOGUUCIGCRRGCTUCNVGTPCVGN[YKVJVJGOGUUCIGU
KPFKECVKPIYJGVJGTVJGEQORTGUUQTTWPUWPNQCFGFQTNQCFGF6JKUYCTPKPIKPFKECVGUVJCV
1P(WNN(GCVWTGEQORTGUUQTUYKVJ+(&FT[GTVJGFGYRQKPVVGORGTCVWTGKUVQQJKIJKPTGNCVKQPVQ
VJGCODKGPVVGORGTCVWTG
5VQRVJGEQORTGUUQTCPFUYKVEJQHHVJGXQNVCIG+PURGEVVJGEQORTGUUQTCPFTGOGF[+PUVTWEVKQPOCPWCN/GCUWTGFFCVCOGPW

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QECNNWRKPHQTOCVKQPTGICTFKPIVJGCEVWCNN[OGCUWTGFFCVCCPFVJGUVCVWUQHUQOGKPRWVUUWEJCUVJG
OQVQTQXGTNQCFRTQVGEVKQP%QPUWNVVJGOGPWHNQYKPUGEVKQP%QPVTQNRTQITCOU
2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
2TGUUVJGMG[/GPW
( 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKN/GCUWTGFFCVCKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
$[RTGUUKPIVJGUETQNNMG[U
 CPWODGTQHCEVWCNN[OGCUWTGFFCVCECPDGHQWPF
+HQPGQHVJGUGPUQTUKUNKPMGFVQCUJWVFQYPUGTXKEGQTYCTPKPIHWPEVKQPDQVJVJGCEVWCNN[
OGCUWTGFXCNWGCUYGNNCUVJGEQTTGURQPFKPIUJWVFQYPYCTPKPIQTUGTXKEGNGXGNECPDGECNNGFWRD[
RTGUUKPIMG[
 %QWPVGTUOGPW

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QECNNWR
6JGTWPPKPIJQWTU+PUVTWEVKQPOCPWCN

6JGNQCFGFJQWTU
6JGPWODGTQHOQVQTUVCTVU
6JGPWODGTQHJQWTUVJGTGIWNCVQT
OQFWNG JCUDGGPWPFGTVGPUKQP
6JGPWODGTQHNQCFE[ENGU
2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
2TGUUVJGMG[/GPW
( 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKN%QWPVGTUKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQCEVKXCVGVJGOGPW
$[RTGUUKPIVJGCTTQYMG[
 VJGCDQXGOGPVKQPGFFCVCECPDGHQWPF
'ZCORNGQHC%QWPVGTUUETGGP
4WPPKPIJQWTU
JTU

JTU


/GPW
((

(

6GUVOGPW

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QECTT[QWVCFKURNC[VGUVKGVQEJGEMYJGVJGTVJGFKURNC[CPF.'&UCTGUVKNNKPVCEV
2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
2TGUUVJGMG[/GPW
( 
2TGUUCTTQYFQYPMG[
 WPVKN6GUVKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGMG[
 +PUVTWEVKQPOCPWCN

6JGQRVKQP&KURNC[VGUVYKNNDGHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
6QVGUVVJGFKURNC[RTGUUVJGMG[
 &WTKPIVGUVKPIVJGTGIWNCVQTYKNNIGPGTCVGCUGTKGUQHRCVVGTPU
QPVJGFKURNC[YJKEJGPCDNGVJGQRGTCVQTVQEJGEMVJCVGCEJRKZGNUVKNNHWPEVKQPUPQTOCNN[CVVJGUCOG
VKOGVJG.'&UCTGNKV/QFKH[RCTCOGVGTUOGPW

(WPEVKQP
6QOQFKH[CPWODGTQHRTQITCOOCDNGUGVVKPIU
2CTCOGVGTU
UGGUGEVKQP/QFKH[KPIRCTCOGVGTU 
2TQVGEVKQPU
UGGUGEVKQP/QFKH[KPIRTQVGEVKQPU 
5GTXKEGRNCPUGVVKPIU
UGGUGEVKQP/QFKH[KPIUGTXKEGRNCPUGVVKPIU 
%NQEMHWPEVKQPUGVVKPIU
UGGUGEVKQP/QFKH[KPIENQEMHWPEVKQPUGVVKPIU 
%QPHKIWTCVKQPUGVVKPIU
UGGUGEVKQP/QFKH[KPIEQPHKIWTCVKQPUGVVKPIU /QFKH[KPIRCTCOGVGTU

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QOQFKH[CPWODGTQHRCTCOGVGTU%QPUWNVVJGOGPWHNQYKPUGEVKQP%QPVTQNRTQITCOU
2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
2TGUUVJGMG[/GPW
( 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKN/QFKH[RCTCOUKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
6JGHKTUVKVGO2CTCOGVGTUYKNNDGHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHKTUVKVGO.QCFKPIRTGUUWTGCPFKVUUGVVKPIYKNNCRRGCT
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGRCTCOGVGTVQDGOQFKHKGFKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY+PUVTWEVKQPOCPWCN

/QFKH[KPIVJGNQCFKPICPFWPNQCFKPIRTGUUWTGU
+HFGUKTGFVJGQRGTCVQTECPRTQITCOVYQRTGUUWTGDCPFU
DCPFCPFDCPF YKVJFKHHGTGPVNQCFKPICPF
WPNQCFKPIRTGUUWTGU6JGUGVVKPIUHQTDCPFCTGKPFKECVGFCU.QCFKPIRTGUUWTGCPF7PNQCFKPI
RTGUUWTGVJGUGVVKPIUHQTDCPFCTGKPFKECVGFCU.QCFKPIRTGUUWTGCPF7PNQCFKPIRTGUUWTG 
'ZCORNG
(QTRTGUUWTGDCPF
.QCFKPIRTGUUWTGDCT
7PNQCFKPIRTGUUWTGDCT
(QTRTGUUWTGDCPF
.QCFKPIRTGUUWTGDCT
7PNQCFKPIRTGUUWTGDCT
2TQEGFWTG
%QPUWNVVJGUGEVKQP2TQEGFWTGCDQXGVQUGNGEV.QCFKPIRTGUU
.QCFKPI2TGUU
DCT
/GPW

/QF

(

(

(

6JGUETGGPUJQYUVJCVVJGEWTTGPVUGVVKPIKUDCT
G 6QOQFKH[VJKUUGVVKPIRTGUUVJGMG[/QF

( VJGUGVVKPIYKNNHNCUJ
6JGMG[.KO
( ECPDGWUGFVQHKPFQWVVJGNKOKVCVKQPUHQTVJGRCTCOGVGT
7UGVJGUETQNNMG[U
 VQEJCPIGVJGUGVVKPI
2TGUUVJGMG[2TQI
( VQRTQITCOVJGPGYXCNWGQTVJGMG[%CPE
( VQECPEGNVJGOQFKHKECVKQP
QRGTCVKQP
6JGRTQEGFWTGVQOQFKH[VJG7PNQCFKPIRTGUUWTGKUUKOKNCT
+HTGSWKTGFTGRGCVVJGRTQEGFWTGHQTRTGUUWTGDCPF
6JGRTQEGFWTGVQOQFKH[QVJGTRCTCOGVGTUKUUKOKNCT

6JGTGIWNCVQTYKNNPQVCEEGRVPGYXCNWGUDG[QPFVJGNKOKVU2TGUUVJGMG[.KOVQ
EJGEMVJGNKOKVCVKQPUHQTVJGRCTCOGVGT%QPUWNV2TQITCOOCDNGUGVVKPIUHQTVJGOQUV
KORQTVCPVUGVVKPIU+PUVTWEVKQPOCPWCN/QFKH[KPIRTQVGEVKQPUGVVKPIU

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QOQFKH[RTQVGEVKQPUGVVKPIU
5JWVFQYP
5JF GIHQTVJGEQORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG
5JWVFQYPYCTPKPI
5JFY GIHQTVJGEQORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG
6QEJGEMXCTKQWUEQORTGUUQTEQPFKVKQPUGIVJGUVCVWUQHVJGOQVQTQXGTNQCFEQPVCEVU5QOG
RCTCOGVGTUECPPQVDGOQFKHKGF
2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
2TGUUVJG/GPWMG[
( 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGQRVKQP/QFKH[2CTCOUKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGQRVKQP2TQVGEVKQPUKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHKTUVKVGOCPFKVUXCNWGYKNNCRRGCT
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGKVGOVQDGOQFKHKGFKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQYCPF
RTGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 
/QFKH[KPIUGVVKPIUHQTVJGEQORTGUUQTGNGOGPVVGORGTCVWTG
%QPUWNVVJGUGEVKQP2TQEGFWTGVQUGNGEVVJGRCTCOGVGT'NGOGPVQWVNGV'ZCORNG
'NGOGPV1WVNGV
u%5JF/CZ/GPW

/QF

(

(

(

6JGUETGGPUJQYUVJGEWTTGPVVGORGTCVWTG
u% CPFVJGUJWVFQYPUGVVKPI
u% 6QOQFKH[
VJGUGVVKPIRTGUUVJG/QFMG[
( VJGUGVVKPIYKNNHNCUJ
6JG.KOMG[
( ECPDGWUGFVQHKPFQWVVJGNKOKVUHQTVJGRCTCOGVGT
7UGVJGUETQNNMG[U
 VQEJCPIGVJGUGVVKPI+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TGUU2TQIMG[
( VQRTQITCOVJGPGYXCNWGQT%CPE
( VQECPEGNVJGOQFKHKECVKQPQRGTCVKQP
6JGUETGGPCNUQUJQYUCJQTK\QPVCNCTTQYKPFKECVKPIVJCVVJGUJWVFQYPYCTPKPIXCNWGECPDG
OQFKHKGF
VJGRTQEGFWTGKUUKOKNCTVQVJGFGUETKRVKQPCDQXG 
6JGRTQEGFWTGVQOQFKH[QVJGTKVGOUKUUKOKNCT(QTUQOGUGVVKPIUCFGNC[ECPDGRTQITCOOGF

6JGTGIWNCVQTYKNNPQVCEEGRVPGYXCNWGUDG[QPFVJGNKOKVU2TGUUVJGMG[.KOVQ
EJGEMVJGNKOKVUHQTVJGRCTCOGVGT%QPUWNV2TQITCOOCDNGUGVVKPIUHQTVJGOQUV
KORQTVCPVUGVVKPIU/QFKH[KPIUGTXKEGRNCPU

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QOQFKH[VJGJQWTKPVGTXCNUHQTVJGUGTXKEGNGXGNU
5GTXKEGRNCPU
6JGUGTXKEGCEVKQPUVQDGECTTKGFQWVCTGITQWRGFKPRNCPUECNNGF5GTXKEGNGXGN#$%QT&9JGP
TGCEJKPICPKPVGTXCNCOGUUCIGYKNNCRRGCTQPVJGUETGGPKPFKECVKPIYJKEJ5GTXKEGRNCPUCTGVQDG
ECTTKGFQWV

#NYC[UEQPUWNV[QWT#VNCU%QREQ%WUVQOGT%GPVTGKHCP[VKOGTUJQWNFDGEJCPIGF6JG
KPVGTXCNUOWUVPQVGZEGGFVJGKPVGTXCNUDGNQYCPFOWUVEQKPEKFGNQIKECNN[

2TQITCOOGFUGTXKEGRNCPKPVGTXCNU
5GTXKEGRNCPU

+PVGTXCNU

5GTXKEGRNCP#

'CEJTWPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP$

'CEJTWPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP%

'CEJTWPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP&

'CEJTWPPKPIJQWTU+PUVTWEVKQPOCPWCN

6JGTGIWNCVQTYKNNPQVCEEGRVPGYXCNWGUDG[QPFVJGNKOKVU2TGUUVJGMG[.KOVQ
EJGEMVJGNKOKVUHQTVJGRCTCOGVGT%QPUWNV2TQITCOOCDNGUGVVKPIUHQTVJGOQUV
KORQTVCPVUGVVKPIU
4GUWNVKPIUGTXKEGCEVKQPUVQDGECTTKGFQWV
5GTXKEGCEVKQPUCEEQTFKPIVQ

#V

5GTXKEGRNCP#CPF$

TWPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP#$CPF%

TWPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP#CPF$

TWPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP#$CPF%

TWPPKPIJQWTU

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
2TGUUVJG/GPWMG[
( 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKN/QFKH[2CTCOUKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKN5GTXKEG2NCPKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 CUETGGPUKOKNCTVQVJGQPGDGNQYYKNNCRRGCT
5GTXKEG6KOGT
4WPPKPI*QWTU
JTU/GPW
(

(

(

6JGUETGGPUJQYUVJGCEVWCNTWPPKPIJQWTU
2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 CUETGGPUKOKNCTVQVJGQPGDGNQYYKNNCRRGCT
5GTXKEG6KOGT
.GXGN#
JTU/GPW

/QF

(

(

(

6JGUETGGPKPFKECVGUVJCVVJGNGXGNHQT5GTXKEGRNCP#KUUGVCVTWPPKPIJQWTU
2TGUUVJG/QFMG[
( 6JGMG[.KO
( ECPDGWUGFVQHKPFQWVVJGNKOKVCVKQPUHQTVJG
RCTCOGVGT7UGVJGCTTQYWRCPFCTTQYFQYPMG[UVQOQFKH[VJGKPVGTXCN
2TGUUVJG2TQIMG[
( VQRTQITCOVJGPGYUGVVKPIQTVJG%CPEMG[
( VQECPEGNVJG
OQFKHKECVKQPQRGTCVKQP
6JGRTQEGFWTGVQOQFKH[VJG5GTXKEGRNCPU$%CPF&KUUKOKNCT+PUVTWEVKQPOCPWCN2TQITCOOKPIENQEMHWPEVKQP

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QRTQITCO
6KOGDCUGFUVCTVUVQREQOOCPFUHQTVJGEQORTGUUQT
6KOGDCUGFEJCPIGQXGTEQOOCPFUHQTVJGPGVRTGUUWTGDCPF
2TQITCOOKPIUVCTVUVQRCPFRTGUUWTGDCPFEQOOCPFU
+PVJKUGZCORNGVJGEQORTGUUQTYKNNDGRTQITCOOGFCUHQNNQYU
1P/QPFC[CVUVCTVKPIKPRTGUUWTGDCPF
1P(TKFC[CVEJCPIKPIQXGTVQRTGUUWTGDCPF
1P5CVWTFC[CVUVQRRKPI
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
2TGUUVJGMG[/GPW
( 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKN/QFKH[2CTCOUKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 
7UGVJGCTTQYFQYPMG[
 VQUETQNNWPVKNVJGQRVKQP%NQEM(WPEVKQPKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCN
CTTQY
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU
%NQEM(WPEVKQP
0QV#EVKXCVGF

/GPW

/QF

&GN

(

(

(

2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU+PUVTWEVKQPOCPWCN

/QPFC[
6WGUFC[
9GFPGUFC[
/GPW

/QF

&GN

(

(

(

7UGVJGUETQNNMG[U
 WPVKNVJGFC[QPYJKEJCEQOOCPFOWUVDGRTQITCOOGFKUHQNNQYGFD[C
JQTK\QPVCNCTTQY2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU
/GPW

/QF

&GN

(

(

(

2TGUUVJGMG[/QF
( 6JGHKTUVVYQFCUJGUYKNNHNCUJ7UGVJGUETQNNMG[U
 VQGPVGT2TGUU
VJGVCDWNCVQTMG[
 VQLWORVQVJGHQNNQYKPIVYQFCUJGU7UGVJGUETQNNMG[UVQGPVGT2TGUUVJG
VCDWNCVQTMG[VQLWORVQVJGTQYQHFCUJGU7UGVJGUETQNNMG[UVQGPVGTVJGEQOOCPF5VCTV
2TGUUVJGMG[2TQIVQRTQITCOVJGEQOOCPF5VCTV%QORTGUUQT
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 VJGJQTK\QPVCNCTTQYKPFKECVGUVJCVVJGUGEQPFNKPGKUCEEGUUKDNG2TGUU
VJGMG[/QFCPFOQFKH[VJKUNKPGKPCUKOKNCTYC[VQVJGHQNNQYKPIEQOOCPF2TGUUWTG$CPF

2TGUUVJGMG[/GPW
( CPFUETQNNVQ(TKFC[
6JWTUFC[
(TKFC[
5CVWTFC[
/GPW
(

&GN
(

(

2TQITCOOKPIVJGEQOOCPFVQEJCPIGQXGTCVQENQEMVQ2TGUUWTG$CPFKUECTTKGFQWVKPCUKOKNCT
YC[CUFGUETKDGFCDQXG
2TGUUVJGMG[/GPW
( CPFUETQNNVQ5CVWTFC[2TQITCOOKPIVJGEQOOCPF%QORTGUUQT
5VQRKUECTTKGFQWVKPCUKOKNCTYC[CUFGUETKDGFCDQXG
#EVKXCVKPIFGCEVKXCVKPIVJGVKOGT
6JGVKOGTECPQPN[DGCEVKXCVGFKHCVNGCUVQPGUVCTVUVQREQOOCPFKURTQITCOOGF
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGPRTGUUVJGMG[/GPW
( 
7UGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGQRVKQP/QFKH[2CTCOUKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQCEVKXCVGVJGOGPW
7UGVJGCTTQYFQYPMG[WPVKNVJGQRVKQP%NQEM(WPEVKQPKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQYRTGUUVJG
VCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU+PUVTWEVKQPOCPWCN

%NQEM(WPEVKQP
0QV#EVKXCVGF

/GPW

/QF

&GN

(

(

(

2TGUUVJGMG[/QF0QV#EVKXCVGFUVCTVUHNCUJKPI
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 0QV#EVKXCVGFEJCPIGUVQ#EVKXCVGF
2TGUUVJGMG[2TQI
+VKUPGEGUUCT[VQRTQITCOVJGUVCTVUVQREQOOCPFUKPUWEEGUUKXGQTFGTVKOGYKUG
2TQITCOVJGEQOOCPFUHTQO/QPFC[VKNN5WPFC[GI
5VCTV%QORTGUUQT
2TGUUWTG$CPF
2TGUUWTG$CPF
5VQR%QORTGUUQT
/CMGUWTGVJCVVJGVKOGTHWPEVKQPKUCEVKXCVGF
#EVKXCVGF +HPQVVJGRTQITCOOGF
UVCTVUVQREQOOCPFUYKNNPQVDGGZGEWVGF
6JGVKOGTECPDGFGCEVKXCVGFCICKP+PVJKUECUGVJGRTQITCOOGFUVCTVUVQREQOOCPFU
YKNNPQVDGGZGEWVGF
DWVTGOCKPKPVJGOGOQT[QHVJGTGIWNCVQT 
/QFKH[KPICEQOOCPF
5WRRQUGVJGEQOOCPFVQUVQRVJGEQORTGUUQTQP5CVWTFC[KUVQDGOQFKHKGFKGUVQRRKPICV
Q ENQEMKPUVGCFQHQ ENQEM
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGPRTGUUVJGMG[/GPW
( RTGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJG
QRVKQP/QFKH[2CTCOUKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
7UGVJGCTTQYFQYPMG[
 VQUETQNNWPVKNVJGQRVKQP%NQEM(WPEVKQPKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCN
CTTQY2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU
%NQEM(WPEVKQP
0QV#EVKXCVGF

/GPW

/QF

&GN

(

(

(

2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU
/QPFC[
6WGUFC[
9GFPGUFC[
/GPW
(

&GN
(

(+PUVTWEVKQPOCPWCN

5ETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[WPVKN5CVWTFC[KUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[

 +HPGEGUUCT[UETQNNVJTQWIJVJGEQOOCPFUWPVKNVJGEQOOCPFVQDGOQFKHKGFKUHQNNQYGFD[C
JQTK\QPVCNCTTQY2TGUUVJGMG[/QFVJGHKTUVVYQFKIKVUQHVJGEQOOCPFUVCTVHNCUJKPI/QFKH[CU
TGSWKTGFWUKPIVJGUETQNNMG[UKGKPVJGGZCORNGCDQXGEJCPIGVQWUKPIVJGCTTQYWRMG[
 
+HPGEGUUCT[RTGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQIQVQVJGPGZVHKGNFVQDGOQFKHKGFVJGOKPWVGUKPFKECVKQP
CPFVJGUVCTVUVQRRTGUUWTGDCPFKPFKECVKQP
2TGUUVJGMG[2TQIVQRTQITCOVJGPGYEQOOCPFQTVJGMG[%CPEVQSWKVYKVJQWVTGRTQITCOOKPI
#FFKPICEQOOCPFCVVJGGPFQHCPGZKUVKPINKUV
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGPRTGUUVJGMG[/GPW
( RTGUUVJGCTTQYFQYPMG[WPVKNVJGQRVKQP
/QFKH[2CTCOUKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
7UGVJGCTTQYFQYPMG[
 VQUETQNNWPVKNVJGQRVKQP%NQEM(WPEVKQPKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCN
CTTQY2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU
%NQEM(WPEVKQP
0QV#EVKXCVGF

/GPW

/QF

&GN

(

(

(

5WRRQUGVJGEQOOCPFVQUVQRVJGEQORTGUUQTCVOWUVDGCFFGFVQVJGNKUVQH/QPFC[
2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU
/QPFC[
6WGUFC[
9GFPGUFC[
/GPW
(

&GN
(

(

5ETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[WPVKN/QPFC[KUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[

 5ETQNNVJTQWIJVJGEQORTGUUQTUVCTVUVQRRTGUUWTGDCPFEQOOCPFUWPVKNVJGHKTUVGORV[
EQOOCPFNKPGKUKPFKECVGFD[VJGJQTK\QPVCNCTTQY
2TGUUVJGMG[/QFVJGHKTUVVYQFKIKVUUVCTVHNCUJKPI'PVGT%QORTGUUQT5VQRWUKPIVJG
UETQNNMG[U
 VQOQFKH[CHKGNFCPFVJGVCDWNCVQTMG[
 VQLWORHTQOQPGHKGNFVQCPQVJGT
2TGUUVJGMG[2TQIVQRTQITCOVJGPGYEQOOCPFQTVJGMG[%CPEVQSWKVYKVJQWVTGRTQITCOOKPI
#FFKPICEQOOCPFDGVYGGPVYQGZKUVKPIEQOOCPFU
5WRRQUGVJGEQOOCPF2TGUUWTG$CPFOWUVDGCFFGFVQVJGHQNNQYKPINKUV
5VCTV%QORTGUUQT
2TGUUWTG$CPF
5VQR%QORTGUUQT
6JGTGIWNCVQTFQGUPQVCNNQYVJGGPVGTKPIQHCPGYEQOOCPFYJKEJVKOGYKUGKUUKVWCVGFDGHQTGVJGNCUV
EQOOCPFKPVJGNKUV+PUVTWEVKQPOCPWCN

5ETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[WPVKNVJGEQOOCPFDGHQTGYJKEJVJGPGYEQOOCPFOWUVDGGPVGTGFKU
HQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
KPVJGGZCORNGCDQXG5VQR%QORTGUUQT CPFRTGUUVJGMG[
/QF
%JCPIGVJKUEQOOCPFVQVJGPGYEQOOCPF
KPVJGGZCORNGCDQXG2TGUUWTG$CPF 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[CPFCFFVJGNCUVEQOOCPFQHVJGNKUV
KPVJGGZCORNGCDQXG5VQR
%QORTGUUQTCPFRTGUUVJGMG[2TQI
&GNGVKPICEQOOCPF
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGPRTGUUVJGMG[/GPW
( RTGUUVJGCTTQYFQYPMG[WPVKNVJGQRVKQP
/QFKH[2CTCOUKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
7UGVJGUETQNNMG[U
 VQUETQNNWPVKNVJGQRVKQP%NQEM(WPEVKQPKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU
%NQEM(WPEVKQP
0QV#EVKXCVGF

/GPW

/QF

&GN

(

(

(

&GNGVKPICNNEQOOCPFU
2TGUUVJGMG[&GNKPVJGUETGGPCDQXG#SWGUVKQPVQEQPHKTOVJGFGNGVKPIQRGTCVKQPYKNNCRRGCT
&GNGVKPICNNEQOOCPFUQHCURGEKHKEFC[
5ETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[WPVKNVJGFGUKTGFFC[KUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY2TGUUVJGMG[&GN
CSWGUVKQPVQEQPHKTOVJGFGNGVKPIQRGTCVKQPYKNNCRRGCT
&GNGVKPICURGEKHKEEQOOCPF
5ETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[WPVKNVJGEQOOCPFVQDGFGNGVGFKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY2TGUU
VJGMG[&GNCSWGUVKQPVQEQPHKTOVJGFGNGVKPIQRGTCVKQPYKNNCRRGCT/QFKH[KPIEQPHKIWTCVKQPUGVVKPIU

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QOQFKH[CPWODGTQHRCTCOGVGTU%QPUWNVVJGOGPWHNQYKPUGEVKQP%QPVTQNRTQITCOU+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
2TGUUVJGMG[/GPW
( 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKN/QFKH[2CTCOUKUHQNNQYGFD[CPCTTQYRQKPVKPIVQVJGTKIJV
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 VQUETQNNWPVKN%QPHKIWTCVKQPKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 VJGHKTUVKVGO6KOGYKNNCRRGCT+HCPQVJGTQRVKQPKU
FGUKTGFUETQNNVJTQWIJVJGFKURNC[WPVKNVJGQRVKQPKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY5GNGEVVJGQRVKQP
D[RTGUUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 
(QTVJGQRVKQP6KOGVJGUGEQPFNKPGQPVJGUETGGPKPFKECVGUVJGCEVWCNUGVVKPIGI6Q
OQFKH[VJKUUGVVKPIRTGUUVJGMG[/QF
( VJGHKTUVHKGNFYKNNHNCUJ
7UGVJGUETQNNMG[U
 VQEJCPIGVJGUGVVKPIVJGPRTGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQIQVQVJGPGZVHKGNF
6JGUGVVKPIQHVJKUHKGNFECPPQYDGOQFKHKGFWUKPIVJGUETQNNMG[U
 
2TGUUVJGMG[2TQI
( VQRTQITCOVJGPGYXCNWGQTVJGMG[%CPE
( VQECPEGNVJGOQFKHKECVKQP
QRGTCVKQP
VJGQTKIKPCNXCNWGYKNNDGTGVCKPGF 
6JGRTQEGFWTGVQOQFKH[QVJGTRCTCOGVGTUKUUKOKNCT2TQITCOOKPIEQORTGUUQTEQPVTQNOQFGU

%QPVTQNRCPGN

%QORTGUUQTEQPVTQNOQFGU
6JGEQORTGUUQTECPDGEQPVTQNNGFNQECNN[TGOQVGN[QTXKCCNQECNCTGCPGVYQTM
.#0 
2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
2TGUUVJGMG[/GPW
( 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKN/QFKH[2CTCOUKUHQNNQYGFD[CPCTTQYRQKPVKPIVQVJGTKIJV
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 VQUETQNNWPVKN%QPHKIWTCVKQPKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 VJGHKTUVKVGO6KOGYKNNCRRGCT5ETQNNVJTQWIJVJG
FKURNC[WUKPIVJGUETQNNMG[U
 WPVKNVJGQRVKQP%%/KUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQYCPFUGNGEV
KVWUKPIVJGVCDWNCVQTMG[
 6JGHQNNQYKPIUETGGPKUUJQYP+PUVTWEVKQPOCPWCN

%%/
.QECN%QPVTQN

/GPW

/QF

(

(

(

2TGUUVJGMG[/QFCPFWUGVJGUETQNNMG[U
 VQUGNGEVVJGFGUKTGFEQPVTQNOQFG2TGUUVJGMG[
2TQIVQRTQITCOQTVJGMG[%CPEVQECPEGNVJGOQFKHKECVKQP5GTXKEGOGPW

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QTGUGVVJGUGTXKEGRNCPUYJKEJCTGECTTKGFQWV
6QEJGEMYJGPVJGPGZVUGTXKEGRNCPUCTGVQDGECTTKGFQWV
6QHKPFQWVYJKEJUGTXKEGRNCPUYGTGECTTKGFQWVRTGXKQWUN[
5GTXKEGRNCPU
#PWODGTQHUGTXKEGQRGTCVKQPUCTGITQWRGF
ECNNGF.GXGN#.GXGN$GVE 'CEJNGXGNUVCPFUHQTC
PWODGTQHUGTXKEGCEVKQPUVQDGECTTKGFQWVCVVJGVKOGKPVGTXCNURTQITCOOGFKPVJG'NGMVTQPKMQP
TGIWNCVQT
9JGPCUGTXKEGRNCPKPVGTXCNKUTGCEJGFCOGUUCIGYKNNCRRGCTQPVJGUETGGPUGGUGEVKQP5VCVWUFCVC
#HVGTECTT[KPIQWVVJGUGTXKEGCEVKQPUTGNCVGFVQVJGKPFKECVGFNGXGNUVJGVKOGTUOWUVDGTGUGV
'ZCORNG
5GTXKEGRNCPU

+PVGTXCNU

5GTXKEGRNCP#

'XGT[TWPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP$

'XGT[TWPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP%

'XGT[TWPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP&

'XGT[TWPPKPIJQWTU+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GUWNVKPIUGTXKEGCEVKQPUCEEQTFKPIVQ

#V

5GTXKEGRNCP#CPF$

TWPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP#$CPF%

TWPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP#CPF$

TWPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP#$CPF%

TWPPKPIJQWTU

2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
UGG/CKPUETGGPOGPW 
2TGUUVJGMG[/GPW
( 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKN5GTXKEGKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
#EVKXCVGVJGOGPWD[RTGUUKPIVCDWNCVQTMG[
 
#UETGGPUKOKNCTVQVJGQPGDGNQYCRRGCTU
5GTXKEG6KOGT
4WPPKPI*QWTU
JTU/GPW
(

(

(

6JGUETGGPUJQYUVJCVVJGVQVCNEQORTGUUQTTWPPKPIVKOGKUJQWTU
2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VJGHQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU
0GZV6KOGT
.GXGN

#$%

JTU$CEM

4UGV

(

(

(

6JGUETGGPUJQYUVJCVVJGPGZVUGTXKEGRNCPUVQDGECTTKGFQWVCTGRNCPU#$CPF%CPFVJCVVJGUG
RNCPUCTGVQDGECTTKGFQWVGXGT[TWPPKPIJQWTU
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 VQHKPFQWVYJKEJUGTXKEGRNCPUYGTGECTTKGFQWVRTGXKQWUN[VJG
HQNNQYKPIUETGGPCRRGCTU
2TGXKQWU6KOGT
.GXGN

#$

JTU
(

(

(

6JGUETGGPUJQYUVJCVUGTXKEGRNCPU#CPF$YGTGECTTKGFQWVCVTWPPKPIJQWTU
5VQRVJGEQORTGUUQTUYKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFECTT[QWVVJGUGTXKEGQRGTCVKQPUTGNCVGFVQRNCPU#
$CPF%UGGUGEVKQP2TGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUEJGFWNG
5YKVEJQPVJGXQNVCIGCPFUETQNNVQVJG0GZV6KOGTUGTXKEGUETGGP+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TGUUVJG4UGVDWVVQP
( %QPHKTOVJGSWGUVKQPHQTTGUGVVKPI
6JG4UGVDWVVQPQPN[CRRGCTUYJGPVJG0GZV6KOGTNGXGNKUCNOQUVTGCEJGF
#HVGTRTGUUKPIVJGCTTQYFQYPMG[KPVJG5GTXKEG6KOGTUETGGPVJG.KHG6KOGJQWTU
CTGUJQYPKGVJGPWODGTQHJQWTUGNCRUGFUKPEGKPKVKCNRTQITCOOKPIGZHCEVQT[6JKU
VKOGTKUPQVVCMGPKPVQCEEQWPV5CXGFFCVCOGPW

%QPVTQNRCPGN

(WPEVKQP
6QECNNWRUQOGEQORTGUUQTFCVCUCXGFD[VJGTGIWNCVQT6JGUGFCVCCTG
.CUVUJWVFQYPFCVC
.CUVGOGTIGPE[UVQRFCVC
2TQEGFWTG
5VCTVKPIHTQOVJG/CKPUETGGP
2TGUUVJGMG[/GPW
( 
2TGUUVJGCTTQYFQYPMG[
 WPVKNVJGQRVKQP5CXGF&CVCKUHQNNQYGFD[CJQTK\QPVCNCTTQY
2TGUUVJGVCDWNCVQTMG[
 VQCEVKXCVGVJGOGPW
6JGNKUVQHNCUVUJWVFQYPCPFGOGTIGPE[UVQRECUGUKUUJQYP
5ETQNNVJTQWIJVJGKVGOUVQUGNGEVVJGFGUKTGFUJWVFQYPQTGOGTIGPE[UVQRKVGO
2TGUUVCDWNCVQTMG[
 VQHKPFVJGFCVGVKOGCPFQVJGTFCVCTGHNGEVKPIVJGUVCVWUQHVJGEQORTGUUQT
YJGPVJGNCUVUJWVFQYPQEEWTTGF+PUVTWEVKQPOCPWCN2TQITCOOCDNGUGVVKPIU

2CTCOGVGTUWPNQCFKPINQCFKPIRTGUUWTGUHQT)#9QTMRNCEG
/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

7PNQCFKPIRTGUUWTGU
7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCT
EQORTGUUQTU

DCT
G

7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCT
EQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTGU+PUVTWEVKQPOCPWCN

/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

2CTCOGVGTUWPNQCFKPINQCFKPIRTGUUWTGUHQT)#9QTMRNCEG((YKVJ+(&

7PNQCFKPIRTGUUWTGU
7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCT
EQORTGUUQTU

DCT
G

7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCT
EQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

RUKI7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

DCT
G7PNQCFKPIRTGUUWTG
RUK
EQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
DCTEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G.QCFKPIRTGUUWTGU+PUVTWEVKQPOCPWCN

/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

DCT
G

.QCFKPIRTGUUWTG
RUKEQORTGUUQTU

RUKI/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

2CTCOGVGTU

/QVQTTWPPKPIVKOGKPUVCT

UGE

.QCFFGNC[VKOG
&1.

UGE

.QCFFGNC[VKOG
UVCTFGNVC

UGE0WODGTQHOQVQTUVCTVU

UVCTVUFC[

/KPKOWOUVQRVKOG

UGE2QYGTTGEQXGT[VKOG
#4#8(

UGE4GUVCTVFGNC[

UGE%QOOWPKECVKQPVKOGQWV

UGE/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

2TQITCOOGFUVQRVKOG
DCTCPFRUKEQORTGUUQTU

UGEDCTCPFRUKEQORTGUUQTU

UGEDCTCPFRUKEQORTGUUQTU

UGEDCTCPFRUKEQORTGUUQTU

UVCTVUFC[(QTWPKVUYKVJVTQRKECNUYKVEJ

UGE/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

2TQVGEVKQPU%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

UJWVFQYPYCTPKPINGXGN

u%

%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

UJWVFQYPYCTPKPINGXGN

u(

%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

UJWVFQYPNGXGN

u%%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGVVGORGTCVWTG

UJWVFQYPNGXGN

u(+PUVTWEVKQPOCPWCN

(QT(WNN(GCVWTGEQORTGUUQTUYKVJ+(&
CNUQ

/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

/CZKOWO
UGVVKPI

&GNC[CVUKIPCN

UGE&GNC[CVUVCTVKPI

UGE

5GTXKEGRNCP
#NUQUGGUGEVKQP2TGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUEJGFWNG
%QPUWNV#VNCU%QREQKHCVKOGTUGVVKPIJCUVQDGEJCPIGF6JGKPVGTXCNUOWUVPQVGZEGGFVJGPQOKPCN
KPVGTXCNUCPFOWUVEQKPEKFGNQIKECNN[5GGUGEVKQP/QFKH[KPIUGTXKEGRNCPU
/KPKOWO
UGVVKPI

(CEVQT[
UGVVKPI

5GTXKEGRNCP#
QRGTCVKPIJQWTU

JT5GTXKEGRNCP$
QRGTCVKPIJQWTU

JT5GTXKEGRNCP%
QRGTCVKPIJQWTU

JT/CZKOWO
UGVVKPI

6GTOKPQNQI[
6GTO

'ZRNCPCVKQP

#4#8(

#WVQOCVKETGUVCTVCHVGTXQNVCIGHCKNWTG5GGUGEVKQP'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQT++

%QORTGUUQT
GNGOGPVQWVNGV

6JGTGIWNCVQTFQGUPQVCEEGRVKNNQIKECNUGVVKPIUGIKHVJGYCTPKPINGXGNKU
RTQITCOOGFCVu%u(VJGOKPKOWONKOKVHQTVJGUJWVFQYPNGXGNEJCPIGU
VQu%u(6JGTGEQOOGPFGFFKHHGTGPEGDGVYGGPVJGYCTPKPINGXGNCPF
UJWVFQYPNGXGNKUu%u(

&GNC[CVUJWV
FQYPUKIPCN

+UVJGVKOGHQTYJKEJVJGUKIPCNOWUVGZKUVDGHQTGVJGEQORTGUUQTKUUJWVFQYP+HKV
KUTGSWKTGFVQRTQITCOVJKUUGVVKPIVQCPQVJGTXCNWGEQPUWNV#VNCU%QREQ

1KNUGRCTCVQT

7UG#VNCU%QREQQKNUGRCTCVQTU6JGTGEQOOGPFGFOCZKOWORTGUUWTGFKHHGTGPEGKU
DCTRUK

2QYGTTGEQXGT[ +UVJGRGTKQFYKVJKPYJKEJVJGXQNVCIGOWUVDGTGUVQTGFVQJCXGCPCWVQOCVKE
VKOG
TGUVCTV+UCEEGUUKDNGKHVJGCWVQOCVKETGUVCTVKUCEVKXCVGF5GG'NGMVTQPKMQP++
TGIWNCVQT6QCEVKXCVGVJGCWVQOCVKETGUVCTVHWPEVKQPEQPUWNV#VNCU%QREQ
/KPKOWOUVQR
VKOG

1PEGVJGEQORTGUUQTJCUCWVQOCVKECNN[UVQRRGFKVYKNNTGOCKPUVQRRGFHQTVJG
OKPKOWOUVQRVKOG
CRRTQZUGEQPFU YJCVGXGTJCRRGPUYKVJVJGPGVCKT
RTGUUWTG%QPUWNV#VNCU%QREQKHCUGVVKPINQYGTVJCPUGEQPFUKUTGSWKTGF

7PNQCFKPI
.QCFKPI
RTGUUWTG

6JGTGIWNCVQTFQGUPQVCEEGRVKNNQIKECNUGVVKPIUGIKHVJGWPNQCFKPIRTGUUWTGKU
RTQITCOOGFCVDCT
G RUKIVJGOCZKOWONKOKVHQTVJGNQCFKPIRTGUUWTG
EJCPIGUVQDCT
G RUKI6JGTGEQOOGPFGFOKPKOWORTGUUWTGFKHHGTGPEG
DGVYGGPNQCFKPICPFWPNQCFKPIKUDCTRUKI+PUVTWEVKQPOCPWCN

15&QKNEQPFGPUCVGUGRCTCVQT15&WPKV

1KNEQPFGPUCVGUGRCTCVQTU
%QORTGUUGFCKTNGCXKPIQKNKPLGEVGFEQORTGUUQTUEQPVCKPUQKN&WTKPIEQQNKPIQHVJKUCKTQKNEQPVCKPKPI
EQPFGPUCVGKUHQTOGF15&CTGFGUKIPGFVQUGRCTCVGVJGOCLQTRCTVQHVJKUQKNHTQOVJGEQPFGPUCVGCPF
VQECVEJVJGQKNKPCEQNNGEVQT6JGEQPFGPUCVGOGGVUVJGTGSWKTGOGPVUQHVJGGPXKTQPOGPVCNEQFGU

)GPGTCNXKGYQH15&V[RKECNGZCORNG4GHGTGPEG

&GUKIPCVKQP

8GUUGN

2TGUUWTGICWIGHKNVGT

1KNHKNVGT

1KNEQNNGEVQT

%QPFGPUCVGKPNGV

&RQHHKNVGT

%NGCPEQPFGPUCVGQWVNGV

1KNQWVNGV

%QXGT

+PUVTWEVKQPOCPWCN

1RGTCVKQPQH15&
%QPFGPUCVGEQPVCKPKPIHKPGQKNFTQRNGVUHNQYUXKCUVTCKPGT
 VJTQWIJHKNVGT
 KPYJKEJVJGFTQRNGVU
EQCNGUEGKPVQNCTIGTFTQRU6JKUQKNKUNGFVQYCVGTXGUUGN
 YJGTGVJGQKNTKUGUFWGVQVJGFKHHGTGPEGKP
URGEKHKEOCUU6JGXGUUGNKURTQXKFGFYKVJVYQUGRCTCVGFQWVNGVUQPGHQTEQPFGPUCVG
 YJKEJKUNGF
QWVUKFGVJGDQF[YQTMCPFQPGHQTVJGUGRCTCVGFQKN
 YJKEJKUECWIJVKPEQNNGEVQT
 +PUVCNNCVKQP

.QECVKQPQH15&

%QPFGPUCVGFTCKPU+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TQEGFWTG
 5VQRVJGEQORTGUUQTCPFENQUGVJGCKTQWVNGVXCNXG5YKVEJQHHVJGXQNVCIG&GRTGUUWTK\GVJGCKT
QWVNGVU[UVGOD[QRGPKPIOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG
&O UGGUGEVKQP+PVTQFWEVKQPHQTVJG
RQUKVKQPQHVJGFTCKPXCNXG
 .QQUGPVJGEQPFGPUCVGFTCKPVWDGQHVJGEQORTGUUQTEQPFGPUCVGVTCRHTQOKVUEQWRNKPI
&C 
 2QUKVKQPVJGUGRCTCVQTMKVCUUJQYPCPFHKZKVYKVJDQNVU
 
 %QPPGEVVJGNQQUGFTCKPVWDGHTQOEQPFGPUCVGFTCKP
&C VQUVTCKPGT
 QHVJG15&UGRCTCVQT
 6JGDQF[YQTMQHVJGEQORTGUUQTKURTQXKFGFYKVJCRNWIIGFJQNG
&E 4GOQXGVJKURNWICPFKPUVCNN
VJGEQWRNKPIUFGNKXGTGFYKVJVJGUGRCTCVQTMKV
%QPPGEVYCVGTVWDG
 VQVJGTGCTUKFGQHEQWRNKPI
&E .GCFVJGEQPFGPUCVGQWVNGVHNGZKDNGHTQO
EQWRNKPI
&E VQYCTFUVJGEQPFGPUCVGFTCKPU[UVGO
 4GOQXGVJGEQXGT
 CPFHKNNXGUUGN
 YKVJYCVGTWPVKNVJGYCVGTHNQYUVJTQWIJVJGYCVGTQWVNGV
QHVJG15&
 4GKPUVCNNVJGEQXGT1RGTCVKPICPFOCKPVGPCPEGKPUVTWEVKQPU

5CHGV[RTGECWVKQPU
$GHQTGECTT[KPIQWVCP[OCKPVGPCPEGTGRCKTYQTMQTCFLWUVOGPVURTQEGGFCU
HQNNQYU
5VQRVJGEQORTGUUQT
2TGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQP
5YKVEJQHHVJGXQNVCIG
%NQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFQRGPKHRTQXKFGFVJGOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKP
XCNXG
&GRTGUUWTK\GVJGEQORTGUUQT
(QTFGVCKNGFKPUVTWEVKQPUUGG2TQDNGOUQNXKPI
6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU
1RGTCVKPIKPUVTWEVKQPU

+PUKFGQH15&
$GHQTGUVCTVKPIEJGEMVJCVXGUUGN
 KUHKNNGF+HPGEGUUCT[IGPVN[RQWTYCVGTKPVQHKNNGTRKRG
 WPVKN
KVHNQYUVJTQWIJVWDG
 4GKPUVCNNVJGEQXGT+PUVTWEVKQPOCPWCN

&WTKPIQRGTCVKQPQHVJGEQORTGUUQTCPQKNNC[GTKUDWKNVWRCDQXGVJGYCVGTNGXGNKPXGUUGN
 
&GRGPFKPIQPVJGECRCEKV[QHVJGEQORTGUUQTCPFKVUQRGTCVKQPE[ENGVJGJWOKFKV[QHVJGKPNGVCKTCPF
VJGQKNEQPVGPVQHVJGEQORTGUUGFCKTKVOC[VCMGUGXGTCNYGGMUQTOQPVJUDGHQTGCPQKNNGXGNKU
QDUGTXGFKPEQNNGEVQT
 
4GIWNCTN[EJGEMVJCVXGUUGN
 KUHKNNGF+HPGEGUUCT[IGPVN[RQWTYCVGTKPVQHKNNGTRKRG
 WPVKNKV
HNQYUVJTQWIJVWDG
 -GGRVJGEQXGTKPUVCNNGF
%QPFGPUCVGFTCKPU

/CKPVGPCPEGKPUVTWEVKQPU
%QPUWNVUGEVKQP15&WPKVHQTVJGTGHGTGPEGU+PVGTXCN

4WPPKPIJQWTU

1RGTCVKQP

9GGMN[%JGEMRTGUUWTGICWIG
 +HVJGRTGUUWTGTGCEJGUDCT
G 

RUKI QTGXGT[QRGTCVKPIJQWTUTGRNCEGHKNVGT
 7PUETGY
VJGHKNVGT(KNNVJGPGYHKNVGTYKVJYCVGTNKIJVN[QKNKVUICUMGV
UETGYKVQPCPFVKIJVGPD[JCPF
CRRTQZJCNHCVWTP %JGEM
UVTCKPGT
 KHPGEGUUCT[ENGCPKV

/QPVJN[%JGEMVJGQKNNGXGNKPEQNNGEVQT
 +HPGCTN[HWNNFKUEQPPGEVQKN
VWDG
 CPFFGNKXGTVJGQKNVQVJGNQECNQKNEQNNGEVKQPUGTXKEG
4GKPUVCNNCPGORV[EQNNGEVQT

%JGEMRTGHKNVGT
 ENGCPKVKHPGEGUUCT[

2KEVQITCRJU

2KEVQITCRJUUJQYPQP15&+PUVTWEVKQPOCPWCN4GHGTGPEG

&GUETKRVKQP

1KN

1KNQWVNGV

%QPFGPUCVGQWVNGV

2TGUUWTG

+PNGV

5GTXKEGRQKPVFTCKP

5GRCTCVQTKPNGVRTGUUWTG

1KNICUMGVUETGYQPHKNVGTCPFVKIJVGPD[JCPF
CRRTQZJCNHCVWTP

%QPUWNVKPUVTWEVKQPNGCHNGVDGHQTGOCKPVGPCPEGQTTGRCKT

+PUVTWEVKQPOCPWCN

+PUVCNNCVKQP&KOGPUKQPFTCYKPIU

&TCYKPIU

&KOGPUKQPFTCYKPI(NQQTOQWPVGFXGTUKQP+PUVTWEVKQPOCPWCN

&KOGPUKQPFTCYKPI6CPMOQWPVGFXGTUKQP+PUVTWEVKQPOCPWCN4GHGTGPEG

&GUKIPCVKQP

OOHQTWPKVUYKVJNCKTTGEGKXGT
OOHQTWPKVUYKVJNCKTTGEGKXGT

OOHQTWPKVUYKVJNCKTTGEGKXGT
OOHQTWPKVUYKVJNCKTTGEGKXGT

OOHQTWPKVUYKVJNCKTTGEGKXGT
OOHQTWPKVUYKVJNCKTTGEGKXGT

%QORTGUUQTCPFOQVQTEQQNKPICKTKPNGV

/QVQTCPFFT[GTEQQNKPICKTQWVNGV

%QQNKPICKTQWVNGV

%QQNKPICKTKPNGV

&T[GTCKTKPNGV

%QORTGUUGFCKTQWVNGV

%QORTGUUQTCKTKPNGV

/CPWCNFTCKP

#WVQOCVKEFTCKP9GKIJV'NGEVTKECNECDNGGPVT[4GCTXKGY

+PUVCNNCVKQPRTQRQUCN

+PUVCNNCVKQPRTQRQUCN

6TCPURQTVD[RCNNGVVTWEM+PUVTWEVKQPOCPWCN

6QRTGXGPVCVCPMOQWPVGFOQFGNHTQOHCNNKPIQXGTFWTKPIVTCPURQTVD[RCNNGVVTWEM
RWUJVJGHQTMUWPFGTPGCVJVJGCKTTGEGKXGTCPFRTQXKFGCYQQFGPDGCO
 
UGEVKQP
CRRTQZZEOZKP VJTQWIJVJGUWRRQTVUCVDQVJUKFGUQHVJGTGEGKXGT
9JKNGJQNFKPIVJGEQORTGUUQTUNQYN[NKHVVJGHQTMUWPVKNVJGTGEGKXGTKUUGEWTGF
DGVYGGPVJGDGCOU
/QXGVJGEQORTGUUQTUOQQVJN[

%QORTGUUQTTQQOGZCORNG+PUVTWEVKQPOCPWCN

6GZVQPFTCYKPI
4GHGTGPEG

&GUKIPCVKQP

8GPVKNCVKQPRTQRQUCNU

/KPKOWOHTGGCTGCVQDGTGUGTXGFHQTVJGEQORTGUUQTKPUVCNNCVKQP

%QORTGUUQT

(TQPV

6QRXKGY

&GUETKRVKQP
 +PUVCNNVJGEQORTGUUQTWPKVQPCUQNKFNGXGNHNQQTUWKVCDNGHQTVCMKPIVJGYGKIJV6JGTGEQOOGPFGF
OKPKOWOFKUVCPEGDGVYGGPVJGVQRQHVJGWPKVCPFVJGEGKNKPIKUOO
KP 6JGCKTTGEGKXGT
OWUVPQVDGDQNVGFVQVJGHNQQT6JGOKPKOWOFKUVCPEGDGVYGGPVJGYCNNCPFVJGDCEMQHVJG
EQORTGUUQTOWUVDGOO
KP 
 2QUKVKQPQHVJGEQORTGUUGFCKTQWVNGVXCNXG
6QHCEKNKVCVGVJGCEEGUUVQVJGFT[GTFWTKPIOCKPVGPCPEGQRGTCVKQPURTQXKFGCHNGZKDNGEQPPGEVKQP
DGVYGGPVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFVJGCKTPGV
%NQUGVJGXCNXG
%QPPGEVVQVJGCKTPGV
 6JGRTGUUWTGFTQRQXGTVJGCKTQWVNGVRKRGECPDGECNEWNCVGFCUHQNNQYU
FR
.ZZ3E 
FZR 
F+PPGTFKCOGVGTQHVJGQWVNGVRKRGKPOO
FR2TGUUWTGFTQR
TGEQOOGPFGFOCZKOWODCTRUK
..GPIVJQHQWVNGVRKRGKPO
R#DUQNWVGRTGUUWTGCVVJGEQORTGUUQTQWVNGVKPDCT
C
3E(TGGCKTFGNKXGT[QHVJGEQORTGUUQTKPNU
 8GPVKNCVKQPVJGKPNGVITKFUCPFXGPVKNCVKQPHCPUJQWNFDGKPUVCNNGFKPUWEJCYC[VJCVCP[
TGEKTEWNCVKQPQHEQQNKPICKTVQVJGEQORTGUUQTQTFT[GTKUCXQKFGF6JGOCZKOWOCKTXGNQEKV[VJTQWIJ
VJGITKFUKUOU
HVU 
6JGOCZKOWOCNNQYCDNGRTGUUWTGFTQRQXGTVJGEQQNKPICKTFWEVUKU2C
KPYE 
+HKVKUITGCVGTVJCPVJKUXCNWGCHCPKUPGGFGFCVVJGQWVNGVQHVJGFWEVU%QPUWNV#VNCU%QREQ
(QTCNVGTPCVKXGUCPFVJGTGSWKTGFXGPVKNCVKQPECRCEKV[VQNKOKVVJGEQORTGUUQTTQQOVGORGTCVWTG
ECPDGECNEWNCVGFCUHQNNQYU
3X0F6HQTWPKVUYKVJQWVQRVKQPCNFT[GT
3X
0 F6HQTWPKVUYKVJQRVKQPCNFT[GT
3X4GSWKTGFXGPVKNCVKQPECRCEKV[KPOU
05JCHVKPRWVQHEQORTGUUQTKPM9
F66GORGTCVWTGKPETGCUGKPEQORTGUUQTTQQO
(QTCNVGTPCVKXGUCPFVJGHCPECRCEKV[UJQWNFOCVEJVJGEQORTGUUQTHCPECRCEKV[CVCRTGUUWTG
JGCFGSWCNVQVJGRTGUUWTGFTQRCETQUUVJGCKTFWEVU
 6JGFTCKPRKRGUVQVJGFTCKPEQNNGEVQTOWUVPQVFKRKPVQVJGYCVGTQHVJGFTCKPEQNNGEVQT#VNCU%QREQ
JCUQKNYCVGTUGRCTCVQTU
V[RG15& VQUGRCTCVGVJGOCLQTRCTVQHVJGQKNHTQOVJGEQPFGPUCVGVQ
GPUWTGVJCVVJGEQPFGPUCVGOGGVUVJGTGSWKTGOGPVUQHVJGGPXKTQPOGPVCNEQFGU+PUVTWEVKQPOCPWCN

 2QUKVKQPQHEQPVTQNRCPGN
 2QUKVKQPQHVJGOCKPECDNGGPVT[
 (KNVGTV[RG&&HQTIGPGTCNRWTRQUGU
QRVKQPCN 6JGHKNVGTVTCRUUQNKFRCTVKENGUFQYPVQOKETQPYKVJ
COCZQKNECTT[QXGTQHOIO#JKIJGHHKEKGPE[HKNVGTV[RG2&
QRVKQPCN OC[DGKPUVCNNGF
FQYPUVTGCOQHC&&HKNVGT6JKUHKNVGTVTCRUUQNKFRCTVKENGUFQYPVQOKETQPYKVJOCZQKNECTT[
QXGTQHOIO+HQKNXCRQWTUCPFQFQWTUCTGWPFGUKTCDNGC3&V[RGHKNVGTUJQWNFDGKPUVCNNGF
FQYPUVTGCOQHVJG2&HKNVGT
+VKUTGEQOOGPFGFVQRTQXKFGD[RCUURKRGUCPFXCNXGUCETQUUVJGHKNVGTUKPQTFGTVQKUQNCVGVJG
HKNVGTUFWTKPIOCKPVGPCPEGYKVJQWVFKUVWTDKPIVJGEQORTGUUQT
 5CHGV[XCNXG'NGEVTKECNEQPPGEVKQPU

'NGEVTKECNEQPPGEVKQPU
 2TQXKFGCPKUQNCVKPIUYKVEJPGCTD[VJGEQORTGUUQT
 %JGEMVJCVVJGOQVQTECDNGUCPFYKTGUKPUKFGVJGGNGEVTKEECDKPGVCTGENCORGFVKIJVVQVJGKT
VGTOKPCNU
 %JGEMVJGHWUGUCPFVJGUGVVKPIQHVJGQXGTNQCFTGNC[5GGUGEVKQP5GVVKPIUQHQXGTNQCFTGNC[CPF
HWUGU
 %QPPGEVVJGRQYGTUWRRN[ECDNGUVQVGTOKPCNU...QHVGTOKPCNUVTKR
: 
 %QPPGEVVJGGCTVJEQPFWEVQTVQGCTVJDQNV
: +PUVTWEVKQPOCPWCN

'NGEVTKECNEQPPGEVKQPUHQT)#WRVQ)#
4GHGTGPEG

&GUKIPCVKQP

%WUVQOGTUKPUVCNNCVKQP

1RVKQP

&T[GT

#NNXQNVCIGUGZEGRV8*\+PUVTWEVKQPOCPWCN

4GHGTGPEG

&GUKIPCVKQP

8*\

1KNEQQNGTHCPOQVQTENQEMYKUGTQVCVKQP

#KTEQQNGTHCPOQVQTEQWPVGTENQEMYKUGTQVCVKQP

5WRRN[QHFT[GTQKNEQQNGTCPFCKTEQQNGT

#NNQVJGTXQNVCIGU2KEVQITCRJU

&GUETKRVKQP

2KEVQITCRJU4GHGTGPEG

&GUKIPCVKQP

/CPWCNEQPFGPUCVGFTCKP

#WVQOCVKEEQPFGPUCVGFTCKP

9CTPKPIXQNVCIG

9CTPKPIUYKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFFGRTGUUWTKUGEQORTGUUQTDGHQTGTGRCKTKPI

9CTPKPIDGHQTGEQPPGEVKPIEQORTGUUQTGNGEVTKECNN[EQPUWNV+PUVTWEVKQPDQQMHQT
OQVQTTQVCVKQPFKTGEVKQP

6QTSWGUHQTUVGGN
(G QTDTCUU
%W<P DQNVU

%QPUWNVKPUVTWEVKQPDQQMDGHQTGITGCUKPI

.KIJVN[QKNICUMGVQHQKNHKNVGTUETGYKVQPCPFVKIJVGPD[JCPF
CRRTQZJCNHCVWTP

+PUVTWEVKQPOCPWCN

1RGTCVKPIKPUVTWEVKQPU$GHQTGKPKVKCNUVCTVWR

5CHGV[
6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPVUCHGV[RTGECWVKQPUKPENWFKPIVJQUGOGPVKQPGFKP
VJKUDQQM

1WVFQQTCNVKVWFGQRGTCVKQP
+HVJGEQORTGUUQTKUKPUVCNNGFQWVFQQTUQTKHVJGCKTKPNGVVGORGTCVWTGECPDGDGNQYu%u(
RTGECWVKQPUOWUVDGVCMGP+PVJKUECUGCPFCNUQKHQRGTCVKPICDQXGO
HV EQPUWNV#VNCU
%QREQ
/QXKPINKHVKPI
5GGUGEVKQP+PUVCNNCVKQPRTQRQUCN
4GOQVGUVCTVKPIUVQRRKPIQPEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCP'NGMVTQPKMQP+TGIWNCVQT
*CXGVJGOQFKHKECVKQPUEJGEMGFD[#VNCU%QREQ5VQRVJGEQORTGUUQTCPFUYKVEJQHH
VJGXQNVCIGDGHQTGEQPPGEVKPIGZVGTPCNGSWKROGPV1PN[XQNVCIGHTGGEQPVCEVUCTG
CNNQYGF
4GOQVGUVCTVKPICPFUVQRRKPI
%QPPGEVCUVCTVRTQITCOOGFUVQRDWVVQPDGVYGGPVGTOKPCNUCPFQHVGTOKPCNUVTKR
: 5GG
UGEVKQP'NGEVTKECNU[UVGOVQNQECVGVJGVGTOKPCNUVTKR
'ZVGTPCNEQORTGUUQTUVCVWUKPFKECVKQPQPEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCP'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQT
6JG'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQTKURTQXKFGFYKVJCWZKNKCT[EQPVCEVU
---CPF- CVVJGDCEMQH
VJGGNGEVTQPKEOQFWNGHQTGZVGTPCNKPFKECVKQPQH
NQYQTJKIJCKTRTGUUWTG
- ENQUGFOGCPUJKIJCKTRTGUUWTG
OCPWCNNQCFWPNQCFQTCWVQOCVKEQRGTCVKQP
-
YCTPKPIEQPFKVKQP
-
UJWVFQYPEQPFKVKQP
-
/CZKOWONQCFHQTVJGUGEQPVCEVU#8#%5VQRVJGEQORTGUUQTCPFUYKVEJQHHVJGXQNVCIG
DGHQTGEQPPGEVKPIGZVGTPCNGSWKROGPV%QPUWNV#VNCU%QREQ
%QORTGUUQTEQPVTQNOQFGUQPEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCP'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQT
*CXGVJGOQFKHKECVKQPUEJGEMGFD[#VNCU%QREQ5VQRVJGEQORTGUUQTCPFUYKVEJQHH
VJGXQNVCIGDGHQTGEQPPGEVKPIGZVGTPCNGSWKROGPV1PN[XQNVCIGHTGGEQPVCEVUCTG
CNNQYGF+PUVTWEVKQPOCPWCN

%QPUWNVUGEVKQP2TQITCOOKPIEQORTGUUQTEQPVTQNOQFGUKHKVKUFGUKTGFVQUYKVEJVQCPQVJGTEQPVTQN
OQFG
6JGHQNNQYKPIEQPVTQNOQFGUECPDGUGNGEVGF
.QECNEQPVTQN6JGEQORTGUUQTYKNNTGCEVVQEQOOCPFUGPVGTGFD[VJGDWVVQPUQPVJGEQPVTQNRCPGN
%QORTGUUQTUVCTVUVQREQOOCPFUXKC%NQEMHWPEVKQPCTGCEVKXGKHRTQITCOOGF
4GOQVGEQPVTQN6JGEQORTGUUQTYKNNTGCEVVQEQOOCPFUHTQOGZVGTPCNUYKVEJGU'OGTIGPE[UVQR
TGOCKPUCEVKXG%QORTGUUQTUVCTVUVQREQOOCPFUXKC%NQEMHWPEVKQPCTGUVKNNRQUUKDNG
(QTTGOQVGUVCTVKPICPFUVQRRKPI
%QPPGEVCUVCTVRTQITCOOGFUVQRDWVVQPDGVYGGPVGTOKPCNUCPFQHVGTOKPCNUVTKR
: 5GG
UGEVKQP'NGEVTKECNU[UVGOVQNQECVGVJGVGTOKPCNUVTKR
$TKFIGVGTOKPCNUCPFQHVGTOKPCNUVTKR
: +PVJKUOQFGVJGQWVNGVRTGUUWTGKUUVKNNUGPUGF
D[RTGUUWTGVTCPUFWEGT
26 TGUWNVKPIKPNQCFKPICPFWPNQCFKPIQHVJGEQORTGUUQTCVVJG
RTGUUWTGURTQITCOOGFKPVJGGNGEVTQPKETGIWNCVQT+HVGTOKPCNUCPFQHVGTOKPCNUVTKR
: CTG
PQVDTKFIGFVJGEQORTGUUQTKUUYKVEJGFQWVQHCWVQOCVKENQCFWPNQCFQRGTCVKQPCPFTGOCKPU
TWPPKPIWPNQCFGF5GGUGEVKQP'NGEVTKECNU[UVGOVQNQECVGVJGVGTOKPCNUVTKR
(QTTGOQVGNQCFKPIWPNQCFKPI
XKCGZVGTPCNRTGUUWTGUYKVEJ 
$TKFIGVGTOKPCNUCPFQHVGTOKPCNUVTKR
: CPFEQPPGEVCNQCFWPNQCFUYKVEJDGVYGGP
VGTOKPCNUCPFQHVGTOKPCNUVTKR
: 6JKUTGUWNVUKPNQCFKPICPFWPNQCFKPIQHVJGEQORTGUUQT
CVVJGENQUKPICPFQRGPKPIRTGUUWTGUQHVJGGZVGTPCNRTGUUWTGUYKVEJTGURGEVKXGN[
.#0EQPVTQN6JGEQORTGUUQTKUEQPVTQNNGFXKCCNQECNPGVYQTM%QPUWNV#VNCU%QREQ+PKVKCNUVCTVWR

5CHGV[
6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU

2TQEGFWTG
(QTVJGRQUKVKQPQHVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFVJGFTCKPEQPPGEVKQPUUGGUGEVKQPU
+PVTQFWEVKQPCPF%QPFGPUCVGU[UVGO+PUVTWEVKQPOCPWCN

6TCPURQTVHKZVWTGU

/QVQTFKTGEVKQPCTTQY+PUVTWEVKQPOCPWCN

2QUKVKQPQHQKNNGXGNUKIJVINCUU+PUVTWEVKQPOCPWCN

'NGEVTKECNECDKPGV
V[RKECNGZCORNG+PUVTWEVKQPOCPWCN%QPUWNVVJGUGEVKQPU'NGEVTKEECDNGUK\G+PUVCNNCVKQPRTQRQUCNUCPF&KOGPUKQPFTCYKPIU

6JGHQNNQYKPIVTCPURQTVHKZVWTGURCKPVGFTGFOWUVDGTGOQXGF
$QNVU

$WUJGU

(QTCXQNVCIGUWRRN[QVJGTVJCP8QT8 0CVTCPUHQTOGT
6 KURTQXKFGF4GOQXGVJG
URCEGTUWPFGTPGCVJVJKUVTCPUHQTOGT5GG'NGEVTKECNEQPPGEVKQPU

%JGEMVJCVVJGGNGEVTKECNEQPPGEVKQPUEQTTGURQPFVQVJGNQECNEQFGUCPFVJCVCNNYKTGUCTG
ENCORGFVKIJVVQVJGKTVGTOKPCNU
6JGKPUVCNNCVKQPOWUVDGGCTVJGFCPFRTQVGEVGFCICKPUVUJQTVEKTEWKVUD[HWUGUQHVJGKPGTVV[RGKP
CNNRJCUGU#PKUQNCVKPIUYKVEJOWUVDGKPUVCNNGFPGCTVJGEQORTGUUQT

%JGEMVTCPUHQTOGT
6 HQTEQTTGEVEQPPGEVKQP
%JGEMVJGUGVVKPIUQHFTKXGOQVQTQXGTNQCFTGNC[
( 
%JGEMVJCVVJGOQVQTQXGTNQCFTGNC[KUUGVHQTOCPWCNTGUGVVKPI

(KVVJGCKTQWVNGVXCNXG
#8 UGGUGEVKQP+PVTQFWEVKQPHQTVJGRQUKVKQPQHVJGXCNXG
%NQUGVJGXCNXG
%QPPGEVVJGCKTPGVVQVJGXCNXG
1PEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCFT[GTD[RCUUHKVVJGCKTQWVNGVXCNXGVQVJGFT[GTD[RCUURKRG

+HRTQXKFGFEQPPGEVVJGOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG
&O 
%NQUGVJGXCNXG
%QPPGEVVJGXCNXGVQCFTCKPEQNNGEVQT

+HRTQXKFGFEQPPGEVVJGCWVQOCVKEFTCKPQWVNGV
&C VQCFTCKPEQNNGEVQT
6JGFTCKPRKRGUVQVJGFTCKPEQNNGEVQTOWUVPQVFKRKPVQVJGYCVGT+HVJGRKRGUJCXGDGGPHKVVGF
QWVUKFGVJGTQQOYJGTGHTGG\KPIKURQUUKDNGVJG[OWUVDGKPUWNCVGF(QTFTCKPKPIQHRWTG
EQPFGPUCVGYCVGTKPUVCNNCPQKNYCVGTUGRCTCVQTYJKEJKUCXCKNCDNGHTQO#VNCU%QREQCUCP
QRVKQP5GGUGEVKQP15&WPKV

%JGEMVJGQKNNGXGN
6JGQKNNGXGNUKIJVINCUUUJQWNFDGDGVYGGPCPFHWNN

2TQXKFGNCDGNUYCTPKPIVJGQRGTCVQTVJCV
6JGEQORTGUUQTOC[CWVQOCVKECNN[TGUVCTVCHVGTXQNVCIGHCKNWTG
KHCEVKXCVGFEQPUWNV#VNCU
%QREQ 
6JGEQORTGUUQTKUCWVQOCVKECNN[EQPVTQNNGFCPFOC[DGTGUVCTVGFCWVQOCVKECNN[

5YKVEJQPVJGXQNVCIG5VCTVVJGEQORTGUUQTCPFUVQRKVKOOGFKCVGN[%JGEMVJGTQVCVKQP
FKTGEVKQPQHVJGFTKXGOQVQT
/ YJKNGVJGOQVQTKUEQCUVKPIVQCUVQR
1PCKTEQQNGFEQORTGUUQTUEJGEMCNUQVJGTQVCVKQPFKTGEVKQPQHVJGHCPOQVQT
6JGEQTTGEVTQVCVKQPFKTGEVKQPQHVJGFTKXGOQVQTKUENQEMYKUGYJGPHCEKPIVJGPQPFTKXGGPFQH
VJGOQVQTCPFKUKPFKECVGFD[CPCTTQY
 %JGEMCNUQVJCVVJGHCPOQVQTUCTGDNQYKPIEQQNKPI
CKTVJTQWIJVJGTQQHQHVJGEQORTGUUQT
+HVJGTQVCVKQPFKTGEVKQPQHVJGFTKXGOQVQTKUKPEQTTGEVUYKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFTGXGTUGVYQ
KPEQOKPIGNGEVTKENKPGU
+PEQTTGEVTQVCVKQPFKTGEVKQPQHVJGFTKXGOQVQTOC[ECWUGFCOCIGVQVJGEQORTGUUQT

1PEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCP'NGMVTQPKMQP+TGIWNCVQTEJGEMVJGUGVVKPIUUGGUGEVKQP
2TQITCOOCDNGUGVVKPIU
1PEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCP'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQTEJGEMVJGRTQITCOOGFUGVVKPIU
%QPUWNVUGEVKQP2TQITCOOCDNGUGVVKPIU

5VCTVCPFTWPVJGEQORTGUUQTHQTCHGYOKPWVGU%JGEMVJCVVJGEQORTGUUQTQRGTCVGUPQTOCNN[

+PUVTWEVKQPOCPWCN$GHQTGUVCTVKPI

2TQEGFWTG
%JGEMVJGQKNNGXGNVQRWRKHPGEGUUCT[5GGUGEVKQP+PKVKCNUVCTVWR

5VCTVKPI

2TQEGFWTG
(QTVJGRQUKVKQPQHVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFVJGFTCKPEQPPGEVKQPUUGGUGEVKQPU
+PVTQFWEVKQPCPF%QPFGPUCVGU[UVGO

%QPVTQNRCPGNQH'NGMVTQPKMQP+

%QPVTQNRCPGNQH'NGMVTQPKMQP+++PUVTWEVKQPOCPWCN

5VGR

#EVKQP

5YKVEJQPVJGXQNVCIG%JGEMVJCVXQNVCIGQP.'&
 NKIJVUWR

1RGPVJGCKTQWVNGVXCNXG

%NQUGVJGEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG
&O 

2TGUUUVCTVDWVVQP
 QPVJGEQPVTQNRCPGN6JGEQORTGUUQTUVCTVUTWPPKPICPFVJGCWVQOCVKE
QRGTCVKQP.'&
 NKIJVUWR6GPUGEQPFUCHVGTUVCTVKPIVJGFTKXGOQVQTUYKVEJGUQXGTHTQOUVCT
VQFGNVCCPFVJGEQORTGUUQTUVCTVUTWPPKPINQCFGF&WTKPIQRGTCVKQP

2TQEGFWTG

%QPVTQNRCPGN'NGMVTQPKMQP+

%QPVTQNRCPGN'NGMVTQPKMQP+++PUVTWEVKQPOCPWCN

2QUKVKQPQHQKNNGXGNUKIJVINCUUCPFUGTXKEGKPFKECVQT
4GIWNCTN[EJGEMVJGQKNNGXGN6JTGGOKPWVGUCHVGTUVQRRKPIUKIJVINCUU
)N UJQWNFDGDGVYGGPCPF
HWNN9CKVWPVKNVJGEQORTGUUQTJCUUVQRRGFFGRTGUUWTKUGVJGQKNU[UVGOD[WPUETGYKPIQKNHKNNGTRNWI

(% QPGVWTPCPFYCKVCHGYOKPWVGU4GOQXGVJGRNWICPFVQRWRQKNWPVKNVJGUKIJVINCUUKUHWNN(KV
CPFVKIJVGPVJGRNWI
(% 
9JGPCWVQOCVKEQRGTCVKQP.'&
 KUNKVVJGTGIWNCVQTKUCWVQOCVKECNN[EQPVTQNNKPIVJGEQORTGUUQTKG
NQCFKPIWPNQCFKPIUVQRRKPIQHVJGOQVQTUCPFTGUVCTVKPI
+HRTQXKFGFTGIWNCTN[EJGEMVJCVEQPFGPUCVGKUFKUEJCTIGFFWTKPIQRGTCVKQP5GGUGEVKQP%QPFGPUCVG
U[UVGOCPFKPECUGQHCP15&CNUQEJGEMVJGNGXGNKPVJGQKNEQNNGEVQTUGGUGEVKQP15&/CKPVGPCPEG
CPFQRGTCVKPIKPUVTWEVKQP6JGCOQWPVQHEQPFGPUCVGFGRGPFUQPGPXKTQPOGPVCNCPFYQTMKPI
EQPFKVKQPU+PUVTWEVKQPOCPWCN%JGEMKPIVJGFKURNC[

2TQEGFWTG

%QPVTQNRCPGN'NGMVTQPKMQP+

%QPVTQNRCPGN'NGMVTQPKMQP++
1PEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCP'NGMVTQPKMQP+TGIWNCVQTEJGEMVJGFKURNC[
 TGIWNCTN[VJG
EQORTGUUQTUVCVWUKUKPFKECVGFD[RKEVQITCRJUUGGUGEVKQP2KEVQITCRJUWUGFQPVJGUETGGP4GOGF[VJG
VTQWDNGKHCNCTO.'&
 KUNKVQTHNCUJGUUGGUGEVKQPU5GTXKEGYCTPKPI5JWVFQYPYCTPKPICPF5JWV
FQYP
1PEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCP'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQTEJGEMVJGFKURNC[
 TGIWNCTN[HQTTGCFKPIU
CPFOGUUCIGU0QTOCNN[VJGFKURNC[UJQYUVJGEQORTGUUQTQWVNGVRTGUUWTGVJGUVCVWUQHVJG
EQORTGUUQTCPFVJGCDDTGXKCVKQPUQHVJGHWPEVKQPUQHVJGMG[UDGNQYVJGFKURNC[4GOGF[VJGVTQWDNGKH
CNCTO.'&
 KUNKVQTHNCUJGUUGGUGEVKQP5VCVWUFCVCOGPW
6JGFKURNC[
 YKNNUJQYCUGTXKEGOGUUCIGKHCUGTXKEGRNCPKPVGTXCNJCUDGGPGZEGGFGFQTKHCUGTXKEG
NGXGNHQTCOQPKVQTGFEQORQPGPVJCUDGGPGZEGGFGF%CTT[QWVVJGUGTXKEGCEVKQPUQHVJGKPFKECVGFRNCPU
QTTGRNCEGVJGEQORQPGPVCPFTGUGVVJGTGNGXCPVVKOGTUGGUGEVKQP5VCVWUFCVCOGPW+PUVTWEVKQPOCPWCN5VQRRKPI

'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQT

%QPVTQNRCPGNQH'NGMVTQPKMQP+

%QPVTQNRCPGNQH'NGMVTQPKMQP++
2TQEGFWTG
5VGR

#EVKQP

2TGUUUVQRDWVVQP
 #WVQOCVKEQRGTCVKQP.'&
 IQGUQWVCPFVJGEQORTGUUQT
UVQRUCHVGTUGEQPFUQHWPNQCFGFQRGTCVKQP

6QUVQRVJGEQORTGUUQTKPVJGGXGPVQHCPGOGTIGPE[RTGUUGOGTIGPE[UVQRDWVVQP

 #NCTO.'&HNCUJGU
 
1PEQORTGUUQTUYKVJ'NGMVTQPKMQP+CHVGTTGOGF[KPIVJGHCWNVWPNQEMVJGDWVVQPD[
RWNNKPIKVQWVCPFRTGUUVJGTGUGVMG[
 DGHQTGTGUVCTVKPI
1PEQORTGUUQTUYKVJ'NGMVTQPKMQP++CHVGTTGOGF[KPIVJGHCWNVWPNQEMVJGDWVVQPD[
RWNNKPIKVQWVCPFRTGUU4UGVMG[
 DGHQTGTGUVCTVKPI

%NQUGVJGCKTQWVNGVXCNXG
#8 UGGUGEVKQP+PVTQFWEVKQP

1RGPVJGEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG
&O 5GGUGEVKQP%QPFGPUCVGU[UVGO+PUVTWEVKQPOCPWCN6CMKPIQWVQHQRGTCVKQP

2TQEGFWTG5VGR

#EVKQP

5VQRVJGEQORTGUUQTCPFENQUGVJGCKTQWVNGVXCNXG

5YKVEJQHHVJGXQNVCIGCPFFKUEQPPGEVVJGEQORTGUUQTHTQOVJGOCKPU

&GRTGUUWTKUGVJGEQORTGUUQTD[QRGPKPIRNWI
(% %QPUWNVUGEVKQP1KNCPFQKNHKNVGT
EJCPIGVQNQECVGVJGHKNNGTRNWI

1RGPVJGEQPFGPUCVGFTCKPXCNXG
&O %QPUWNVUGEVKQP%QPFGPUCVGU[UVGOVQ
NQECVGVJGFTCKPXCNXG

5JWVQHHCPFFGRTGUUWTKUGVJGRCTVQHVJGCKTPGVYJKEJKUEQPPGEVGFVQVJGQWVNGV
XCNXG&KUEQPPGEVVJGEQORTGUUQTCKTQWVNGVRKRGHTQOVJGCKTPGV

&TCKPVJGQKN

&TCKPVJGEQPFGPUCVGEKTEWKVCPFFKUEQPPGEVVJGEQPFGPUCVGRKRKPIHTQOVJG
EQPFGPUCVGPGV

+PUVTWEVKQPOCPWCN

/CKPVGPCPEG&TKXGOQVQT

&GUETKRVKQP
6JGOQVQTDGCTKPIUCTGITGCUGFHQTNKHG2TGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUEJGFWNG

9CTPKPI
$GHQTGECTT[KPIQWVCP[OCKPVGPCPEGTGRCKTYQTMQTCFLWUVOGPVURTQEGGFCU
HQNNQYU
5VQRVJGEQORTGUUQT
2TGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQP
5YKVEJQHHVJGXQNVCIG
%NQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFQRGPKHRTQXKFGFVJGOCPWCNEQPFGPUCVGFTCKP
XCNXG
&GRTGUUWTKUGVJGEQORTGUUQT
(QTFGVCKNGFKPUVTWEVKQPUUGGUGEVKQP2TQDNGOUQNXKPI
6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU
9CTTCPV[2TQFWEV.KCDKNKV[
7UGQPN[CWVJQTKUGFRCTVU#P[FCOCIGQTOCNHWPEVKQPECWUGFD[VJGWUGQHWPCWVJQTKUGFRCTVUKUPQV
EQXGTGFD[9CTTCPV[QT2TQFWEV.KCDKNKV[
5GTXKEGMKVU
(QTQXGTJCWNKPIQTECTT[KPIQWVRTGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUGTXKEGMKVUCTGCXCKNCDNG
UGGUGEVKQP5GTXKEG
MKVU 
5GTXKEGEQPVTCEVU
#VNCU%QREQQHHGTUUGXGTCNV[RGUQHUGTXKEGEQPVTCEVUTGNKGXKPI[QWQHCNNRTGXGPVKXGOCKPVGPCPEGYQTM
%QPUWNV[QWT#VNCU%QREQ%WUVQOGT%GPVTG
)GPGTCN
9JGPUGTXKEKPITGRNCEGCNNTGOQXGFICUMGVU1TKPIUCPFYCUJGTU
+PVGTXCNU
6JGNQECN#VNCU%QREQ%WUVQOGT%GPVTGOC[QXGTTWNGVJGOCKPVGPCPEGUEJGFWNGGURGEKCNN[VJGUGTXKEG
KPVGTXCNUFGRGPFKPIQPVJGGPXKTQPOGPVCNCPFYQTMKPIEQPFKVKQPUQHVJGEQORTGUUQT
6JGNQPIGTKPVGTXCNEJGEMUOWUVCNUQKPENWFGVJGUJQTVGTKPVGTXCNEJGEMU+PUVTWEVKQPOCPWCN

5GTXKEGCEVKQPUHQTEQORTGUUQTUYKVJ'NGMVTQPKMQP+
$GUKFGUVJGFCKN[CPFOQPVJN[EJGEMUVJGUGTXKEGQRGTCVKQPUCTGITQWRGFKPVKOGKPVGTXCNU
TWPPKPI
JQWTU 6JGTGIWNCVQTJCUCRTQITCOOCDNGUGTXKEGVKOGT#UGTXKEGYCTPKPIYKNNCRRGCTYJGPVJGUGTXKEG
VKOGTJCUTGCEJGFVJGRTQITCOOGFVKOGKPVGTXCNUGGUGEVKQP5GTXKEGYCTPKPI+PVJKUECUGEJGEMVJG
TWPPKPIJQWTU%CTT[QWVVJGUGTXKEGQRGTCVKQPUEQTTGURQPFKPIVQVJGTWPPKPIJQWTUCUURGEKHKGFKPVJG
UEJGFWNGDGNQY4GUGVVJGUGTXKEGVKOGTCHVGTUGTXKEKPIUGGUGEVKQP%CNNKPIWRTGUGVVKPIUGTXKEGVKOGT
5GTXKEGRNCPUHQTEQORTGUUQTUYKVJ'NGMVTQPKMQP++
$GUKFGUVJGFCKN[CPFOQPVJN[EJGEMUVJGUGTXKEGQRGTCVKQPUCTGITQWRGFKPRNCPUECNNGFUGTXKEGRNCPU
#$CUURGEKHKGFKPVJGUEJGFWNGDGNQY'CEJRNCPJCUCRTQITCOOGFVKOGKPVGTXCNCVYJKEJCNN
UGTXKEGCEVKQPUDGNQPIKPIVQVJCVRNCPCTGVQDGECTTKGFQWV9JGPTGCEJKPIVJGKPVGTXCNCOGUUCIGYKNN
CRRGCTQPVJGUETGGPKPFKECVKPIYJKEJUGTXKEGRNCPUCTGVQDGECTTKGFQWVUGGUGEVKQP5VCVWUFCVCOGPW
#HVGTUGTXKEKPIVJGKPVGTXCNUOWUVDGTGUGVUGGUGEVKQP5GTXKEGOGPW
2TGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUEJGFWNG
)GPGTCN2GTKQF

1RGTCVKQP

&CKN[

%JGEMQKNNGXGN

%JGEMTGCFKPIUQPFKURNC[

%JGEMVJCVEQPFGPUCVGKUFKUEJCTIGFFWTKPINQCFKPI

&TCKPEQPFGPUCVG

OQPVJN[

%JGEMEQQNGTUENGCPKHPGEGUUCT[

(QTWPKVUYKVJ+(&%JGEMEQPFGPUGTQHFT[GTCPFENGCPKHPGEGUUCT[

4GOQXGCKTHKNVGTGNGOGPV%NGCPWUKPICPCKTLGVCPFKPURGEV
/QTGHTGSWGPVN[YJGPQRGTCVKPIKPCFWUV[CVOQURJGTG
4GRNCEGFCOCIGFQTJGCXKN[EQPVCOKPCVGFGNGOGPVU

4WPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP

1RGTCVKQP

+H#VNCU%QREQ4QVQ(QQFITCFG(NWKFKUWUGFEJCPIGQKNCPFQKN
HKNVGT+H#VNCU%QREQ4QVQ+PLGEV(NWKFKUWUGFEJCPIGQKNCPFQKNHKNVGT4GRNCEGCKTHKNVGTGNGOGPV4GRNCEGQKNUGRCTCVQT+H#VNCU%QREQ4QVQ:VGPF&WV[(NWKFKUWUGFEJCPIGQKNCPFQKN
HKNVGT%JGEMRTGUUWTGCPFVGORGTCVWTGTGCFKPIU%CTT[QWVCP.'&FKURNC[VGUV%JGEMHQTRQUUKDNGCKTNGCMCIG%NGCPEQQNGTU(QTWPKVUYKVJ+(&%NGCPEQPFGPUGTQHFT[GT

+PUVTWEVKQPOCPWCN

4WPPKPIJQWTU

5GTXKEGRNCP

1RGTCVKQP+HRTQXKFGFTGOQXGFKUOCPVNGCPFENGCPHNQCVXCNXGQH
EQPFGPUCVGVTCR5GGUGEVKQP%QPFGPUCVGU[UVGO6GUVVGORGTCVWTGUJWVFQYPHWPEVKQP6GUVUCHGV[XCNXGU4GRNCEG8DGNVU*CXGCKTKPNGVXCNXGCPFOKPKOWORTGUUWTGXCNXGKPURGEVGFD[
#VNCU%QREQ

+ORQTVCPV
#NYC[UEQPUWNV#VNCU%QREQKHCVKOGTUGVVKPIJCUVQDGEJCPIGF
(QTVJGEJCPIGKPVGTXCNQHQKNCPFQKNHKNVGTKPGZVTGOGEQPFKVKQPUQHVGORGTCVWTG
JWOKFKV[QTEQQNKPICKTEQPUWNV[QWT#VNCU%QREQ%WUVQOGT%GPVTG
#P[NGCMCIGUJQWNFDGCVVGPFGFVQKOOGFKCVGN[&COCIGFHNGZKDNGUQTHNGZKDNG
LQKPVUOWUVDGTGRNCEGF1KNURGEKHKECVKQPU

0GXGTOKZQKNUQHFKHHGTGPVDTCPFUQTV[RGU
6QCUUWTGIQQFQKNSWCNKV[FTCKPVJGEQORTGUUQTCVCNNFTCKPNQECVKQPU7UGFQKNUNGHV
KPVJGEQORTGUUQTECPEQPVCOKPCVGVJGQKNU[UVGO

+VKUUVTQPIN[TGEQOOGPFGFVQWUG#VNCU%QREQ(NWKF
UGGUGEVKQP2TGXGPVKXGOCKPVGPCPEGUEJGFWNG 
#VNCU%QREQ4QVQ+PLGEV(NWKF
1KNHQT+'%WPKVUCPF%5#7.WPKVUYKVJCOQVQTXQNVCIGQH8
#VNCU%QREQ4QVQ+PLGEV(NWKFKUURGEKCNQKNHQTQKNKPLGEVGFUETQNNCPFUETGYEQORTGUUQTUYJKEJMGGRUVJG
EQORTGUUQTKPGZEGNNGPVEQPFKVKQP4QVQ+PLGEV(NWKFECPDGWUGFHQTEQORTGUUQTUQRGTCVKPICVCODKGPV
VGORGTCVWTGUDGVYGGPu%
u( CPFu%
u( 
UGGUGEVKQP5GTXKEGMKVU 
#VNCU%QREQ4QVQ:VGPF&WV[(NWKF
1KNHQT%5#7.CPF,20WPKVUGZEGRVHQTWPKVUYKVJCOQVQTXQNVCIGQH8
5RGEKCNQKNFGNKXGTGFCUCPQRVKQPHQT+'%WPKVUCPF%5#7.WPKVUYKVJCOQVQTXQNVCIGQH8
#VNCU%QREQ4QVQ:VGPF&WV[(NWKFKUCJKIJSWCNKV[U[PVJGVKENWDTKECPVHQTQKNKPLGEVGFUETQNNCPFUETGY
EQORTGUUQTUYJKEJMGGRUVJGEQORTGUUQTKPGZEGNNGPVEQPFKVKQP4QVQ:VGPF&WV[(NWKFECPDGWUGFHQT
EQORTGUUQTUQRGTCVKPICVCODKGPVVGORGTCVWTGUDGVYGGPu%
u( CPFu%
u( 
UGGUGEVKQP
5GTXKEGMKVU 
#VNCU%QREQ4QVQ(QQFITCFG(NWKF
5RGEKCNQKNFGNKXGTGFCUCPQRVKQP+PUVTWEVKQPOCPWCN

#VNCU%QREQ4QVQ(QQFITCFGHNWKFKUCWPKSWGJKIJSWCNKV[U[PVJGVKENWDTKECPVURGEKCNN[ETGCVGFHQTQKN
KPLGEVGFUETGYEQORTGUUQTUVJCVRTQXKFGCKTHQTVJGHQQFKPFWUVT[6JKUNWDTKECPVMGGRUVJGEQORTGUUQT
KPGZEGNNGPVEQPFKVKQP4QVQ(QQFITCFGQKNECPDGWUGFHQTEQORTGUUQTUQRGTCVKPICVCODKGPV
VGORGTCVWTGUDGVYGGPu%
u( CPFu%
u( 
UGGUGEVKQP5GTXKEGMKVU 
4GOCTM
#NCDGNKPFKECVKPIVJGV[RGQHQKNHKNNGFGZHCEVQT[KUUVWEMQPVJGCKTTGEGKXGTQKNVCPM1KNCPFQKNHKNVGTEJCPIG

9CTPKPI
6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU

2TQEGFWTG

1KNU[UVGOEQORQPGPVU+PUVTWEVKQPOCPWCN

4WPVJGEQORTGUUQTWPVKNYCTO5VQRVJGEQORTGUUQTCHVGTOKPWVGUQHWPNQCFGFQRGTCVKQP
%NQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFUYKVEJQHHVJGXQNVCIG9CKVCHGYOKPWVGUCPFFGRTGUUWTKUGD[
WPUETGYKPIQKNHKNNGTRNWI
(% LWUVQPGVWTPVQRGTOKVCP[RTGUUWTGKPVJGU[UVGOVQGUECRG

4GOQXGQKNFTCKPRNWI
&2 &TCKPVJGQKND[QRGPKPIXCNXG
8F %NQUGVJGXCNXGCPFHKVVJG
RNWICHVGTFTCKPKPI

%QNNGEVVJGQKNKPCEQNNGEVQTCPFFGNKXGTKVVQVJGNQECNEQNNGEVKQPUGTXKEG4GHKVCPFVKIJVGPVJG
FTCKPCPFXGPVRNWIUCHVGTFTCKPKPI

4GOQXGVJGQKNHKNVGT
1( %NGCPVJGUGCVQPVJGOCPKHQNF1KNVJGICUMGVQHVJGPGYHKNVGTCPF
UETGYKVKPVQRNCEG6KIJVGPHKTON[D[JCPF4GOQXGHKNNGTRNWI
(% 
(KNNVJGQKNVCPM
16 YKVJQKNWPVKNVJGNGXGNTGCEJGUVJGOKFFNGQHUKIJVINCUU
)N 
6CMGECTGVJCVPQFKTVFTQRUKPVQVJGU[UVGO4GHKVCPFVKIJVGPHKNNGTRNWI
(% 4WPVJGEQORTGUUQTNQCFGFHQTCHGYOKPWVGU5VQRVJGEQORTGUUQTCPFYCKVCHGYOKPWVGU
VQCNNQYVJGQKNVQUGVVNG&GRTGUUWTKUGVJGU[UVGOD[WPUETGYKPIHKNNGTRNWI
(% LWUVQPGVWTPVQRGTOKVCP[RTGUUWTGKP
VJGU[UVGOVQGUECRG4GOQXGVJGRNWI
(KNNVJGQKNVCPMYKVJQKNWPVKNVJGUKIJVINCUU
)N KUHWNN
6KIJVGPVJGHKNNGTRNWI4GUGVVJGUGTXKEGVKOGT
(QTEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCP'NGMVTQPKMQP+TGIWNCVQTUGGUGEVKQP%CNNKPIWR
TGUGVVKPIUGTXKEGVKOGT
(QTEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCP'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQTCHVGTECTT[KPIQWVCNNUGTXKEG
CEVKQPUKPVJGTGNGXCPV5GTXKEG2NCPTGUGVVJGUGTXKEGYCTPKPIUGGUGEVKQP5GTXKEGOGPW1KNUGRCTCVQTEJCPIG

9CTPKPI
6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU+PUVTWEVKQPOCPWCN

2TQEGFWTG

1KNU[UVGOEQORQPGPVU


4WPVJGEQORTGUUQTWPVKNYCTO5VQRVJGEQORTGUUQTENQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPF
UYKVEJQHHVJGXQNVCIG9CKVCHGYOKPWVGUCPFFGRTGUUWTKUGD[WPUETGYKPIQKNHKNNGT
RNWI
(% LWUVQPGVWTPVQRGTOKVCP[RTGUUWTGKPVJGU[UVGOVQGUECRG

9CKVOKPWVGUCPFTGOQXGVJGQKNUGRCTCVQT
15 %NGCPVJGUGCVQPVJGOCPKHQNF
1KNVJGICUMGVQHVJGPGYUGRCTCVQTCPFUETGYKVKPVQRNCEG6KIJVGPHKTON[D[JCPF4GOQXGHKNNGTRNWI
(% 
(KNNVJGQKNVCPM
16 YKVJQKNWPVKNVJGNGXGNTGCEJGUVJGOKFFNGQHUKIJVINCUU
)N 
6CMGECTGVJCVPQFKTVFTQRUKPVQVJGU[UVGO4GHKVCPFVKIJVGPHKNNGTRNWI
(% 4GUGVVJGUGTXKEGVKOGT
(QTEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCP'NGMVTQPKMQP+TGIWNCVQTUGGUGEVKQP%CNNKPIWR
TGUGVVKPIUGTXKEGVKOGT
(QTEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCP'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQTCHVGTECTT[KPIQWVCNN
UGTXKEGCEVKQPUKPVJGTGNGXCPV5GTXKEG2NCPTGUGVVJGUGTXKEGYCTPKPIUGG
UGEVKQP5GTXKEGOGPW5VQTCIGCHVGTKPUVCNNCVKQP

2TQEGFWTG
4WPVJGEQORTGUUQTGIVYKEGCYGGMWPVKNYCTO.QCFCPFWPNQCFVJGEQORTGUUQTCHGYVKOGU+PUVTWEVKQPOCPWCN

+HVJGEQORTGUUQTKUIQKPIVQDGUVQTGFYKVJQWVTWPPKPIHTQOVKOGVQVKOG
RTQVGEVKXGOGCUWTGUOWUVDGVCMGP%QPUWNV#VNCU%QREQ5GTXKEGMKVU

&GUETKRVKQP
5GTXKEGMKVUCTGCXCKNCDNGQHHGTKPIVJGDGPGHKVQHIGPWKPG#VNCU%QREQRCTVUYJKNGMGGRKPIVJG
OCKPVGPCPEGDWFIGVNQY6JGMKVUEQORTKUGCNNRCTVUPGGFGFHQTUGTXKEKPI
5GTXKEGMKVHQTQKNHKNVGTUCPFCKTHKNVGTU
5GTXKEGMKVHQTQKNHKNVGTUCPFCKTHKNVGTU

1TFGTKPIPWODGT

5GTXKEGMKVHQTTWPPKPIJQWTU
HKNVGTUCPFQKN
UGRCTCVQT5GTXKEGMKVHQTTWPPKPIJQWTU
HKNVGTUCPFQKN
UGRCTCVQT5GTXKEGMKVU)#WRVQ)#
5GTXKEGMKVU

1TFGTKPIPWODGT

/KPKOWORTGUUWTGXCNXGHQTDCTDCT 
RUKRUKCPFRUKEQORTGUUQTU
/KPKOWORTGUUWTGXCNXGHQTDCTCPFRUK
EQORTGUUQTU(NQCVMKV#VNCU%QREQ4QVQ+PLGEV(NWKF
#NUQEQPUWNVUGEVKQP1KNURGEKHKECVKQPU
1TFGTKPIPWODGT
NKVTGECP
75ICN+ORICNNKVTGECP
75ICN+ORICNNKVTGFTWO
75ICN+ORICN#VNCU%QREQ4QVQ:VGPF&WV[(NWKF
#NUQEQPUWNVUGEVKQP1KNURGEKHKECVKQPU
1TFGTKPIPWODGT
NKVTGECP
75ICN+ORICNNKVTGECP
75ICN+ORICNNKVTGFTWO
75ICN+ORICN

+PUVTWEVKQPOCPWCN

#VNCU%QREQ4QVQ(QQFITCFG(NWKF
#NUQEQPUWNVUGEVKQP1KNURGEKHKECVKQPU
1TFGTKPIPWODGTNKVTGECP
75ICN+ORICNNKVTGFTWO
75ICN+ORICN+PUVTWEVKQPOCPWCN

#FLWUVOGPVUCPFUGTXKEKPIRTQEGFWTGU#KTHKNVGT

.QECVKQPQHCKTHKNVGT

#KTHKNVGT
4GEQOOGPFCVKQPU
 0GXGTTGOQXGVJGGNGOGPVYJKNGVJGEQORTGUUQTKUTWPPKPI
 (QTOKPKOWOFQYPVKOGTGRNCEGVJGFKTV[GNGOGPVD[CPGYQPG
 &KUECTFVJGGNGOGPVYJGPFCOCIGF
2TQEGFWTG
 5VQRVJGEQORTGUUQT5YKVEJQHHVJGXQNVCIG
 4GOQXGVJGEQXGTQHCKTHKNVGT
#( D[VWTPKPIKVCPVKENQEMYKUG4GOQXGVJGHKNVGTGNGOGPV+H
PGEGUUCT[ENGCPVJGEQXGT
 (KVVJGPGYGNGOGPVCPFVJGEQXGT
 4GUGVVJGCKTHKNVGTUGTXKEGYCTPKPI
%QPUWNVUGEVKQP5VCVWUFCVCOGPWVQTGUGVVJGUGTXKEGYCTPKPIQP'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQTU%QQNGTU

%NGCPKPI
-GGRVJGEQQNGTUENGCPVQOCKPVCKPGHHKEKGPE[+PUVTWEVKQPOCPWCN

1PCKTEQQNGFEQORTGUUQTU
5VQRVJGEQORTGUUQTENQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFUYKVEJQHHVJGXQNVCIG
%QXGTCNNRCTVUWPFGTVJGEQQNGTU
4GOQXGCP[FKTVHTQOVJGEQQNGTUYKVJCHKDTGDTWUJ0GXGTWUGCYKTGDTWUJQTOGVCNQDLGEVU
6JGPENGCPYKVJCPCKTLGVKPVJGTGXGTUGFKTGEVKQPVQPQTOCNHNQY
+HKVKUPGEGUUCT[VQYCUJVJGEQQNGTUYKVJCENGCPKPICIGPVEQPUWNV#VNCU%QREQ5CHGV[XCNXGU

.QECVKQPQHUCHGV[XCNXG

6GUVKPI
$GHQTGTGOQXKPIVJGXCNXGFGRTGUUWTKUGVJGEQORTGUUQT
5GGUGEVKQP2TQDNGOUQNXKPI
8CNXG
58 ECPDGVGUVGFQPCUGRCTCVGCKTNKPG+HVJGXCNXGFQGUPQVQRGPCVVJGUGVRTGUUWTGUVCORGF
QPVJGXCNXGEQPUWNV#VNCU%QREQ
8CNXG
58 KUHKVVGFQPVCPMOQWPVGFXGTUKQPU6JGXCNXGECPDGVGUVGFQPCUGRCTCVGCKTNKPG+HVJG
XCNXGFQGUPQVQRGPCVVJGUGVRTGUUWTGUVCORGFQPVJGXCNXGEQPUWNV#VNCU%QREQ+PUVTWEVKQPOCPWCN

9CTPKPI
0QCFLWUVOGPVUCTGCNNQYGF0GXGTTWPVJGEQORTGUUQTYKVJQWVUCHGV[XCNXG+PUVTWEVKQPOCPWCN2TQDNGOUQNXKPI2TQDNGOUQNXKPI

9CTPKPI
$GHQTGECTT[KPIQWVCP[OCKPVGPCPEGTGRCKTYQTMQTCFLWUVOGPVRTGUUVJGUVQR
DWVVQPYCKVWPVKNVJGEQORTGUUQTJCUUVQRRGFRTGUUVJGGOGTIGPE[UVQRDWVVQP
CPFUYKVEJQHHVJGXQNVCIG%NQUGVJGCKTQWVNGVXCNXGCPFKHRTQXKFGFQRGPVJG
OCPWCNEQPFGPUCVGFTCKPXCNXGU&GRTGUUWTKUGVJGEQORTGUUQTD[QRGPKPIVJGQKN
HKNNGTRNWIQPGVWTP
(QTNQECVKQPQHEQORQPGPVUUGGUGEVKQPU
+PVTQFWEVKQP
%QPFGPUCVGU[UVGO
+PKVKCNUVCTVWR
1RGPCPFNQEMVJGKUQNCVKPIUYKVEJ
6JGCKTQWVNGVXCNXGECPDGNQEMGFFWTKPIOCKPVGPCPEGQTTGRCKTCUHQNNQYU
%NQUGVJGXCNXG
4GOQXGVJGUETGYHKZKPIVJGJCPFNGYKVJVJGYTGPEJFGNKXGTGFYKVJVJG
EQORTGUUQT
.KHVVJGJCPFNGCPFVWTPKVWPVKNVJGUNQVQHVJGJCPFNGHKVUQXGTVJGDNQEMKPIGFIG
QPVJGXCNXGDQF[
(KVVJGUETGY
6JGQRGTCVQTOWUVCRRN[CNNTGNGXCPV5CHGV[RTGECWVKQPU
(CWNVUCPFTGOGFKGU
1PEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCP'NGMVTQPKMQP+TGIWNCVQTKHVJGCNCTO.'&KUNKVQTHNCUJGUEQPUWNV
UGEVKQP5JWVFQYPYCTPKPI
1PEQORTGUUQTUGSWKRRGFYKVJCP'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQTKHVJGCNCTO.'&KUNKVQTHNCUJGUEQPUWNV
UGEVKQPU5VCVWUFCVCOGPWCPF5GTXKEGOGPW


%QPFKVKQP

(CWNV

%QORTGUUQTUVCTVUTWPPKPIDWV 5QNGPQKFXCNXGQWVQHQTFGT
FQGUPQVNQCFCHVGTCFGNC[VKOG

4GOGF[
4GRNCEGXCNXG

+PNGVXCNXGUVWEMKPENQUGF
RQUKVKQP

*CXGXCNXGEJGEMGF

.GCMKPEQPVTQNCKTHNGZKDNGU

4GRNCEGNGCMKPIHNGZKDNG

/KPKOWORTGUUWTGXCNXGNGCMKPI *CXGXCNXGEJGEMGF

YJGPPGVKUFGRTGUUWTKUGF
%QPFKVKQP

(CWNV

4GOGF[

%QORTGUUQTFQGUPQVWPNQCF
UCHGV[XCNXGDNQYU

5QNGPQKFXCNXGQWVQHQTFGT

4GRNCEGXCNXG

+PNGVXCNXGFQGUPQVENQUG

*CXGXCNXGEJGEMGF

+PUVTWEVKQPOCPWCN

%QPFKVKQP

(CWNV

4GOGF[

%QPFGPUCVGKUPQVFKUEJCTIGF
HTQOEQPFGPUCVGUGRCTCVQT
FWTKPINQCFKPI

&KUEJCTIGHNGZKDNGENQIIGF

%JGEMCPFEQTTGEVCU
PGEGUUCT[

(NQCVXCNXGOCNHWPEVKQPKPI

4GOQXGHNQCVXCNXG
CUUGODN[ENGCPCPFEJGEM

%QPFKVKQP

(CWNV

4GOGF[

%QORTGUUQTCKTQWVRWVQT
RTGUUWTGDGNQYPQTOCN

#KTEQPUWORVKQPGZEGGFUCKT
FGNKXGT[QHEQORTGUUQT

%JGEMGSWKROGPVEQPPGEVGF

%JQMGFCKTHKNVGTGNGOGPV

4GRNCEGHKNVGTGNGOGPV

5QNGPQKFXCNXGOCNHWPEVKQPKPI

4GRNCEGXCNXG

.GCMKPEQPVTQNCKTHNGZKDNGU

4GRNCEGNGCMKPIHNGZKDNGU

+PNGVXCNXGFQGUPQVHWNN[QRGP

*CXGXCNXGEJGEMGF

1KNUGRCTCVQTENQIIGF

*CXGGNGOGPVTGRNCEGF

#KTNGCMCIG

*CXGNGCMUTGRCKTGF

5CHGV[XCNXGNGCMKPI

*CXGXCNXGTGRNCEGF

%QORTGUUQTGNGOGPVQWVQH
QTFGT

%QPUWNV#VNCU%QREQ

%QPFKVKQP

(CWNV

4GOGF[

'ZEGUUKXGQKNEQPUWORVKQPQKN
ECTT[QXGTVJTQWIJFKUEJCTIG
NKPG

1KNNGXGNVQQJKIJ

%JGEMHQTQXGTHKNNKPI
4GNGCUGRTGUUWTGCPFFTCKP
QKNVQEQTTGEVNGXGN

+PEQTTGEVQKNECWUKPIHQCO

%JCPIGVQEQTTGEVQKN

1KNUGRCTCVQTFGHGEVKXG

*CXGGNGOGPVEJGEMGF
4GRNCEGKHPGEGUUCT[

%QPFKVKQP

(CWNV

4GOGF[

5CHGV[XCNXGDNQYUCHVGT
NQCFKPI

+PNGVXCNXGOCNHWPEVKQPKPI

*CXGXCNXGEJGEMGF

/KPKOWORTGUUWTGXCNXG
OCNHWPEVKQPKPI

*CXGXCNXGEJGEMGF

5CHGV[XCNXGQWVQHQTFGT

*CXGXCNXGTGRNCEGF

%QORTGUUQTGNGOGPVQWVQH
QTFGT

%QPUWNV#VNCU%QREQ

1KNUGRCTCVQTGNGOGPVENQIIGF

*CXGGNGOGPVTGRNCEGF+PUVTWEVKQPOCPWCN

%QPFKVKQP

(CWNV

4GOGF[

%QORTGUUQTGNGOGPVQWVNGV
VGORGTCVWTGQTFGNKXGT[CKT
VGORGTCVWTGCDQXGPQTOCN

1KNNGXGNVQQNQY

%JGEMCPFEQTTGEV

1PCKTEQQNGFEQORTGUUQTU
%JGEMHQTEQQNKPICKT
KPUWHHKEKGPVEQQNKPICKTQT
TGUVTKEVKQPQTKORTQXG
EQQNKPICKTVGORGTCVWTGVQQJKIJ XGPVKNCVKQPQHVJG
EQORTGUUQTTQQO#XQKF
TGEKTEWNCVKPIQHEQQNKPICKT+H
KPUVCNNGFEJGEMECRCEKV[QH
EQORTGUUQTTQQOHCP1KNEQQNGTENQIIGF

%NGCPEQQNGT

$[RCUUXCNXGOCNHWPEVKQPKPI

*CXGXCNXGVGUVGF

#KTEQQNGTENQIIGF

%NGCPEQQNGT

%QORTGUUQTGNGOGPVQWVQH
QTFGT

%QPUWNV#VNCU%QREQ
%WUVQOGT%GPVTG

+PUVTWEVKQPOCPWCN6GEJPKECNFCVC4GCFKPIUQPFKURNC[

&KURNC[QH'NGMVTQPKMQPTGIWNCVQT

'NGMVTQPKMQP+TGIWNCVQT

'NGMVTQPKMQP++TGIWNCVQT
+ORQTVCPV
6JGTGCFKPIUOGPVKQPGFDGNQYCTGXCNKFWPFGTVJGTGHGTGPEGEQPFKVKQPU
UGGUGEVKQP
4GHGTGPEGEQPFKVKQPUCPFNKOKVCVKQPU 

4GHGTGPEG

4GCFKPI

#KTQWVNGVRTGUUWTG

/QFWNCVGUDGVYGGPRTQITCOOGFWPNQCFKPICPFNQCFKPIRTGUUWTGU

%QORTGUUQTGNGOGPV
QWVNGVVGORGTCVWTG

#RRTQZu%
u( CDQXGEQQNKPICKTVGORGTCVWTG

&GYRQKPV
VGORGTCVWTG

5GGUGEVKQP%QORTGUUQTFCVC+PUVTWEVKQPOCPWCN'NGEVTKEECDNGUK\G

#VVGPVKQP
.QECNTGIWNCVKQPUTGOCKPCRRNKECDNGKHVJG[CTGUVTKEVGTVJCPVJGXCNWGURTQRQUGF
DGNQY
6JGXQNVCIGFTQROWUVPQVGZEGGFQHVJGPQOKPCNXQNVCIG+VOC[DGPGEGUUCT[
VQWUGECDNGUQHCNCTIGTUK\GVJCPVJQUGUVCVGFVQEQORN[YKVJVJKUTGSWKTGOGPV
%CDNGUK\G
)#

)#

)#

(TGSWGPE[
*\

8QNVCIG

%CDNGUK\G

%CDNGUK\G

%CDNGUK\G

+'%

5VCTFGNVC

OO

OO

OO%5#7.

&1.

#9)

#9)

#9)

#9)

#9)

#9)

#9)

#9)

#9)

#9)

#9)

#9)

#9)

#9)

#9)

)#

)#

)#5GVVKPIUHQTQXGTNQCFTGNC[CPFHWUGU

1XGTNQCFTGNC[CPFHWUGU

(TGSWGPE[ 8QNVCIG

*\)#

)#

)#

1XGTNQCF
TGNC[(

# 

/CKPHWUGU 1XGTNQCF
EQORTGUUQT TGNC[(
UWRRN[
#

/CKPHWUGU 1XGTNQCF
EQORTGUUQT TGNC[(
UWRRN[
#
#

/CKPHWUGU
EQORTGUUQT
UWRRN[
#

I.I)

I.I)

I.I)

+'%

5VCTFGNVC+PUVTWEVKQPOCPWCN)#

)#

)#

(TGSWGPE[ 8QNVCIG

*\

1XGTNQCF
TGNC[(

# 

/CKPHWUGU 1XGTNQCF
EQORTGUUQT TGNC[(
UWRRN[
#

/CKPHWUGU 1XGTNQCF
EQORTGUUQT TGNC[(
UWRRN[
#
#

/CKPHWUGU
EQORTGUUQT
UWRRN[
#%5#7.

&1.%5#*4%
7.4-

)#

)#

%5#*4%
7.4-

)#

%5#*4%
7.4-

&T[GTUYKVEJGU
+(&

)GPGTCN
6JGTGIWNCVKPICPFUCHGV[FGXKEGUCTGHCEVQT[CFLWUVGFVQIKXGQRVKOWORGTHQTOCPEGQHVJGFT[GT
&QPQVCNVGTVJGUGVVKPIQHCP[QHVJGFGXKEGU4GHGTGPEGEQPFKVKQPUCPFNKOKVCVKQPU

4GHGTGPEGEQPFKVKQPU
#KTKPNGVRTGUUWTG
CDUQNWVG

DCT

#KTKPNGVRTGUUWTG
CDUQNWVG

RUK#KTKPNGVVGORGTCVWTG

u%#KTKPNGVVGORGTCVWTG

u(4GNCVKXGJWOKFKV[

9QTMKPIRTGUUWTG

5GGUGEVKQP%QORTGUUQTFCVC

/CZKOWOYQTMKPIRTGUUWTG

5GGUGEVKQP%QORTGUUQTFCVC

.KOKVU

/KPKOWOYQTMKPIRTGUUWTG

DCT
G

/KPKOWOYQTMKPIRTGUUWTG

RUKI/CZKOWOCKTKPNGVVGORGTCVWTG

u%/CZKOWOCKTKPNGVVGORGTCVWTG

u(/KPKOWOCKTKPNGVVGORGTCVWTG

u%

/KPKOWOCKTKPNGVVGORGTCVWTG

u(

+PUVTWEVKQPOCPWCN%QORTGUUQTFCVC

4GHGTGPEGEQPFKVKQPU
#NNFCVCURGEKHKGFDGNQYCTGXCNKFCVTGHGTGPEGEQPFKVKQPUUGGUGEVKQP4GHGTGPEG
EQPFKVKQPUCPFNKOKVCVKQPU

)#7PKVU

DCT DCT DCT

DCT


RUK


RUK


RUK


RUK

(TGSWGPE[

*\

/CZKOWO

WPNQCFKPI 
RTGUUWTG

DCT
G

/CZKOWO

WPNQCFKPI 
RTGUUWTG

RUKI

/CZKOWO

WPNQCFKPI 
RTGUUWTG(WNN
(GCVWTGWPKVU

DCT
G

/CZKOWO

WPNQCFKPI 
RTGUUWTG(WNN
(GCVWTGWPKVU

RUKI

0QOKPCNYQTMKPI
RTGUUWTG

DCT
G

0QOKPCNYQTMKPI
RTGUUWTG

RUKI

2TGUUWTGFTQRQXGT DCT
G
FT[GT(WNN(GCVWTG
WPKVU

2TGUUWTGFTQRQXGT RUKI
FT[GT(WNN(GCVWTG
WPKVU

/QVQTUJCHVURGGF

TOKP

5GVRQKPV
VJGTOQUYKVEJ
EWV
QWVEWVKP

u%

5GVRQKPV
VJGTOQUYKVEJ
EWV
QWVEWVKP

u(

6GORGTCVWTGQHCKT u%
NGCXKPIQWVNGVXCNXG

CRRTQZ

6GORGTCVWTGQHCKT u(
NGCXKPIQWVNGVXCNXG

CRRTQZ

+PUVTWEVKQPOCPWCN

7PKVU

DCT DCT DCT

DCT


RUK


RUK


RUK


RUK

6GORGTCVWTGQHCKT u%
NGCXKPIQWVNGVXCNXG

CRRTQZ (WNN
(GCVWTGWPKVU

6GORGTCVWTGQHCKT u(
NGCXKPIQWVNGVXCNXG

CRRTQZ (WNN
(GCVWTGWPKVU

2TGUUWTGFGY
RQKPV(WNN(GCVWTG
WPKVU

u%

2TGUUWTGFGY
RQKPV(WNN(GCVWTG
WPKVU

u(

2QYGTKPRWV

M92QYGTKPRWV

JR

2QYGTKPRWV(WNN
(GCVWTGWPKVU

M9

2QYGTKPRWV(WNN
(GCVWTGWPKVU

JR

2QYGT
M9
EQPUWORVKQP
FT[GT
CVHWNNNQCF (WNN
(GCVWTGWPKVU

JR
2QYGT
EQPUWORVKQP
FT[GT
CVHWNNNQCF (WNN
(GCVWTGWPKVU

M9
2QYGT
EQPUWORVKQP
FT[GT
CVPQNQCF (WNN
(GCVWTGWPKVU

JR
2QYGT
EQPUWORVKQP
FT[GT
CVPQNQCF (WNN
(GCVWTGWPKVU

4GHTKIGTCPVV[RG
(WNN(GCVWTGWPKVU

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

6QVCNCOQWPV

TGHTKIGTCPV (WNN
(GCVWTGWPKVU

MI

6QVCNCOQWPV

TGHTKIGTCPV (WNN
(GCVWTGWPKVU

ND+PUVTWEVKQPOCPWCN

7PKVU

DCT DCT DCT

DCT


RUK


RUK


RUK


RUK

1KNECRCEKV[

1KNECRCEKV[

75ICN

1KNECRCEKV[

+ORICN 1KNECRCEKV[

EWHV

5QWPFRTGUUWTG
NGXGN
CEEQTFKPIVQ
+51


F$
#

7PKVU

DCT DCT DCT

DCT


RUK


RUK


RUK


RUK

(TGSWGPE[

*\

/CZKOWO

WPNQCFKPI 
RTGUUWTG

DCT
G

/CZKOWO

WPNQCFKPI 
RTGUUWTG

RUKI

/CZKOWO

WPNQCFKPI 
RTGUUWTG(WNN
(GCVWTGWPKVU

DCT
G

/CZKOWO

WPNQCFKPI 
RTGUUWTG(WNN
(GCVWTGWPKVU

RUKI

0QOKPCNYQTMKPI
RTGUUWTG

DCT
G

0QOKPCNYQTMKPI
RTGUUWTG

RUKI

2TGUUWTGFTQRQXGT DCT
G
FT[GT(WNN(GCVWTG
WPKVU

2TGUUWTGFTQRQXGT RUKI
FT[GT(WNN(GCVWTG
WPKVU

/QVQTUJCHVURGGF

TOKP

5GVRQKPV
VJGTOQUYKVEJ
EWV
QWVEWVKP

u%

5GVRQKPV
VJGTOQUYKVEJ
EWV
QWVEWVKP

u(

)#

6GORGTCVWTGQHCKT u%
NGCXKPIQWVNGVXCNXG

CRRTQZ+PUVTWEVKQPOCPWCN

7PKVU

DCT DCT DCT

DCT


RUK


RUK


RUK


RUK

6GORGTCVWTGQHCKT u(
NGCXKPIQWVNGVXCNXG

CRRTQZ

6GORGTCVWTGQHCKT u%
NGCXKPIQWVNGVXCNXG

CRRTQZ (WNN
(GCVWTGWPKVU

6GORGTCVWTGQHCKT u(
NGCXKPIQWVNGVXCNXG

CRRTQZ (WNN
(GCVWTGWPKVU

2TGUUWTGFGY
RQKPV(WNN(GCVWTG
WPKVU

u%

2TGUUWTGFGY
RQKPV(WNN(GCVWTG
WPKVU

u(

2QYGTKPRWV

M9

2QYGTKPRWV

JR

2QYGTKPRWV(WNN
(GCVWTGWPKVU

M9

2QYGTKPRWV(WNN
(GCVWTGWPKVU

JR

M9
2QYGT
EQPUWORVKQP
FT[GT
CVHWNNNQCF (WNN
(GCVWTGWPKVU

JR
2QYGT
EQPUWORVKQP
FT[GT
CVHWNNNQCF (WNN
(GCVWTGWPKVU

M9
2QYGT
EQPUWORVKQP
FT[GT
CVPQNQCF (WNN
(GCVWTGWPKVU

JR
2QYGT
EQPUWORVKQP
FT[GT
CVPQNQCF (WNN
(GCVWTGWPKVU

4GHTKIGTCPVV[RG
(WNN(GCVWTGWPKVU

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

6QVCNCOQWPV

TGHTKIGTCPV (WNN
(GCVWTGWPKVU

MI

6QVCNCOQWPV

TGHTKIGTCPV (WNN
(GCVWTGWPKVU

ND+PUVTWEVKQPOCPWCN

7PKVU

DCT DCT DCT

DCT


RUK


RUK


RUK


RUK

1KNECRCEKV[

1KNECRCEKV[

75ICN

1KNECRCEKV[

+ORICN 1KNECRCEKV[

EWHV

5QWPFRTGUUWTG
NGXGN
CEEQTFKPIVQ
+51


F$
#

7PKVU

DCT DCT DCT

DCT


RUK


RUK


RUK


RUK

(TGSWGPE[

*\

/CZKOWO

WPNQCFKPI 
RTGUUWTG

DCT
G

/CZKOWO

WPNQCFKPI 
RTGUUWTG

RUKI

/CZKOWO

WPNQCFKPI 
RTGUUWTG(WNN
(GCVWTGWPKVU

DCT
G

/CZKOWO

WPNQCFKPI 
RTGUUWTG(WNN
(GCVWTGWPKVU

RUKI

0QOKPCNYQTMKPI
RTGUUWTG

DCT
G

0QOKPCNYQTMKPI
RTGUUWTG

RUKI

2TGUUWTGFTQRQXGT DCT
G
FT[GT(WNN(GCVWTG
WPKVU

2TGUUWTGFTQRQXGT RUKI
FT[GT(WNN(GCVWTG
WPKVU

/QVQTUJCHVURGGF

TOKP

5GVRQKPV
VJGTOQUYKVEJ
EWV
QWVEWVKP

u%

5GVRQKPV
VJGTOQUYKVEJ
EWV
QWVEWVKP

u(

)#

6GORGTCVWTGQHCKT u%
NGCXKPIQWVNGVXCNXG

CRRTQZ+PUVTWEVKQPOCPWCN

7PKVU

DCT DCT DCT

DCT


RUK


RUK


RUK


RUK

6GORGTCVWTGQHCKT u(
NGCXKPIQWVNGVXCNXG

CRRTQZ

6GORGTCVWTGQHCKT u%
NGCXKPIQWVNGVXCNXG

CRRTQZ (WNN
(GCVWTGWPKVU

6GORGTCVWTGQHCKT u(
NGCXKPIQWVNGVXCNXG

CRRTQZ (WNN
(GCVWTGWPKVU

2TGUUWTGFGY
RQKPV(WNN(GCVWTG
WPKVU

u%

2TGUUWTGFGY
RQKPV(WNN(GCVWTG
WPKVU

u(

2QYGTKPRWV

M9

2QYGTKPRWV

JR

2QYGTKPRWV(WNN
(GCVWTGWPKVU

M9

2QYGTKPRWV(WNN
(GCVWTGWPKVU

JR

M9
2QYGT
EQPUWORVKQP
FT[GT
CVHWNNNQCF (WNN
(GCVWTGWPKVU

JR
2QYGT
EQPUWORVKQP
FT[GT
CVHWNNNQCF (WNN
(GCVWTGWPKVU

M9
2QYGT
EQPUWORVKQP
FT[GT
CVPQNQCF (WNN
(GCVWTGWPKVU

JR
2QYGT
EQPUWORVKQP
FT[GT
CVPQNQCF (WNN
(GCVWTGWPKVU

4GHTKIGTCPVV[RG
(WNN(GCVWTGWPKVU

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

4C

6QVCNCOQWPV

TGHTKIGTCPV (WNN
(GCVWTGWPKVU

MI

6QVCNCOQWPV

TGHTKIGTCPV (WNN
(GCVWTGWPKVU

ND+PUVTWEVKQPOCPWCN7PKVU

DCT DCT DCT

DCT


RUK


RUK


RUK


RUK

1KNECRCEKV[

1KNECRCEKV[

75ICN

1KNECRCEKV[

+ORICN 1KNECRCEKV[

EWHV

5QWPFRTGUUWTG
NGXGN
CEEQTFKPIVQ
+51


F$
#

+PUVTWEVKQPOCPWCN+PUVTWEVKQPUHQTWUGQHCKTTGEGKXGT+PUVTWEVKQPUHQTWUG

+PUVTWEVKQPU


6JKUXGUUGNECPEQPVCKPRTGUUWTKUGFCKTVJKUECPDGRQVGPVKCNN[FCPIGTQWUKHVJG
GSWKROGPVKUOKUWUGF

6JKUXGUUGNOWUVQPN[DGWUGFCUCEQORTGUUGFCKTQKNUGRCTCVQTCPFOWUVDGQRGTCVGF
YKVJKPVJGNKOKVUURGEKHKGFQPVJGFCVCRNCVG

0QCNVGTCVKQPUOWUVDGOCFGVQVJKUXGUUGND[YGNFKPIFTKNNKPIQTQVJGTOGEJCPKECN
OGVJQFUYKVJQWVVJGYTKVVGPRGTOKUUKQPQHVJGOCPWHCEVWTGT

6JGRTGUUWTGCPFVGORGTCVWTGQHVJKUXGUUGNOWUVDGENGCTN[KPFKECVGF

6JGUCHGV[XCNXGOWUVEQTTGURQPFYKVJRTGUUWTGUWTIGUQHVKOGUVJGOCZKOWO
CNNQYCDNGQRGTCVKPIRTGUUWTG+VUJQWNFIWCTCPVGGVJCVVJGRTGUUWTGYKNNPQV
RGTOCPGPVN[GZEGGFVJGOCZKOWOCNNQYCDNGQRGTCVKPIRTGUUWTGQHVJGXGUUGN

7UGQPN[QKNCUURGEKHKGFD[VJGOCPWHCEVWTGT

6JGTGKUPQKPVTKPUKEPGGFHQTUGTXKEGKPURGEVKQPQHVJGXGUUGNYJGPWUGFYKVJKPVJG
FGUKIPNKOKVUHQTKVUKPVGPFGFCRRNKECVKQP

(QTVCPMOQWPVGFWPKVUCNUQ


%QTTQUKQPOWUVDGRTGXGPVGFWPFGTVJGEQPFKVKQPUQHWUG%QPFGPUCVGOC[CEEWOWNCVG
KPUKFGVJGVCPMCPFOWUVDGFTCKPGFGXGT[FC[6JKUOC[DGFQPGOCPWCNN[D[QRGPKPI
VJGFTCKPXCNXGQTD[OGCPUQHVJGCWVQOCVKEFTCKPKHHKVVGFVQVJGVCPM+PUVTWEVKQPOCPWCN2'&2TGUUWTGGSWKROGPVFKTGEVKXGU

%QORQPGPVUUWDLGEVVQ'%2TGUUWTG'SWKROGPV&KTGEVKXG
%QORQPGPVUUWDLGEVVQ'%2TGUUWTG'SWKROGPV&KTGEVKXGITGCVGTVJCPQTGSWCNVQECVGIQT[++
%QORTGUUQTV[RG

2CTVPWODGT

&GUETKRVKQP

2'&%NCUU5CHGV[XCNXG

+85CHGV[XCNXG

+85CHGV[XCNXG

+8

1XGTCNNTCVKPI
6JGEQORTGUUQTUEQPHQTOVQ2'&UOCNNGTVJCPECVGIQT[+GA 11, GA 5, GA 7

Instruction Book

What sets Atlas Copco apart as a company is our


conviction that we can only excel in what we do if we
provide the best possible know-how and technology to
really help our customers produce, grow and succeed.
There is a unique way of achieving that - we simply call it
the Atlas Copco way. It builds on interaction, on
long-term relationships and involvement in the customers
process, needs and objectives. It means having the
flexibility to adapt to the diverse demands of the people
we cater for.
Its the commitment to our customers business that
drives our effort towards increasing their productivity
through better solutions. It starts with fully supporting
existing products and continuously doing things better, but
it goes much further, creating advances in technology
through innovation. Not for the sake of technology, but
for the sake of our customers bottom line and
peace-of-mind.
That is how Atlas Copco will strive to remain the first
choice, to succeed in attracting new business and to
maintain our position as the industry leader.