Está en la página 1de 12
SER O NO SER OTEL’LO (o com tot se’n va a la merda un dia qualsevol) yoy LA CRITICA HA DIT... “(alla resta és un extraordinari exercci d'equlibrisme dramatirgic Interpretatiu; una delirant deconstruccié d’Otelo, una atrevida i