Está en la página 1de 5

Feedbackformulier communiceren

Naam : Michael F.

Ingevuld door : Bas D.


Functie
:
Organisatie
:

Omschrijving: Communiceert effectief met diverse personen om gestelde doelen te bereiken.


Instructie
Kruis op onderstaande schalen tussen twee uiterste gedragingen aan welk gedrag u het meest herkent. Indien u
m.b.t. een bepaald aspect geen beeld heeft, dan vult u niets in.
Weinig toegankelijk

Toegankelijk

Is weinig samenhangend: breedsprakig, hoofden bijzaken moeilijk van elkaar te scheiden


Is niet duidelijk, gebruikt (vak)taal vaak
incorrect, stemt taalgebruik niet af op
doelgroep
Bij mondeling: hapert regelmatig, is slecht
verstaanbaar, te snel of te langzaam tempo
Bij schriftelijk: veel grammatica- en spelfouten

Hanteert bij communiceren een duidelijke en


logische structuur: hoofdlijn is duidelijk
Is begrijpelijk, gebruikt (vak)taal correct,
stemt taalgebruik af op doelgroep

Bij mondeling: spreekt vlot, hanteert goed


tempo, is makkelijk verstaanbaar
Bij schriftelijk: correcte grammatica en
spelling

Weinig sensitief

Sensitief

Reageert op anderen zonder zich in hun


positie of motieven te verdiepen: stelt geen
vragen, komt direct met eigen mening
Begrijpt vaak niet wat anderen (bedoelen te)
zeggen, weinig inlevingsvermogen
Praat/klaagt achter de rug van anderen om; is
aanvallend in de benadering van anderen
Luistert slecht

Reageert op anderen met begrip voor hun


positie of motieven zonder meteen te
oordelen
Beschikt over inlevingsvermogen

Praat met respect over anderen; behandelt


anderen met respect
Luistert actief: stelt vragen, vat samen e.d.

Weinig overtuigend

Overtuigend

Onderbouwt standpunten niet; licht keuzes niet


toe
Spreekt zichzelf vaak tegen, argumentatie kent
hiaten
Toont zich weinig betrokken (in houding, in
gedrag) bij de eigen standpunten

Onderbouwt standpunten met argumenten

Gebruikt argumenten consistent;


argumentatie is volledig
Toont zich betrokken bij de eigen
standpunten

Is weinig communicatief

Is zeer communicatief

Toelichting (m.b.v. voorbeelden die bovenstaande oordelen ondersteunen)

Eigenlijk niets op aan te merken, je dyslexie werkt niet mee op het puntje grammatica en
spelling maar dat weet iedereen dus daar zijn ook duidelijke afspraken over gemaakt.

Tips

Stop met roken

Hogeschool van Amsterdam, ICT-opleidingen van DMCI

Datum :

23-04-2015

Handtekening:

Feedbackformulier communiceren
Naam : Michael F.

Ingevuld door : Romen K.


Functie
:
Organisatie
:

Omschrijving: Communiceert effectief met diverse personen om gestelde doelen te bereiken.


Instructie
Hogeschool van Amsterdam, ICT-opleidingen van DMCI

Kruis op onderstaande schalen tussen twee uiterste gedragingen aan welk gedrag u het meest herkent. Indien u
m.b.t. een bepaald aspect geen beeld heeft, dan vult u niets in.
Weinig toegankelijk

Is weinig samenhangend: breedsprakig, hoofden bijzaken moeilijk van elkaar te scheiden


Is niet duidelijk, gebruikt (vak)taal vaak
incorrect, stemt taalgebruik niet af op
doelgroep
Bij mondeling: hapert regelmatig, is slecht
verstaanbaar, te snel of te langzaam tempo
Bij schriftelijk: veel grammatica- en spelfouten

Toegankelijk
Hanteert bij communiceren een duidelijke en
logische structuur: hoofdlijn is duidelijk
Is begrijpelijk, gebruikt (vak)taal correct,
stemt taalgebruik af op doelgroep
Bij mondeling: spreekt vlot, hanteert goed
tempo, is makkelijk verstaanbaar
Bij schriftelijk: correcte grammatica en
spelling

Weinig sensitief

Sensitief

Reageert op anderen zonder zich in hun


positie of motieven te verdiepen: stelt geen
vragen, komt direct met eigen mening
Begrijpt vaak niet wat anderen (bedoelen te)
zeggen, weinig inlevingsvermogen
Praat/klaagt achter de rug van anderen om; is
aanvallend in de benadering van anderen
Luistert slecht

Reageert op anderen met begrip voor hun


positie of motieven zonder meteen te
oordelen
Beschikt over inlevingsvermogen

Praat met respect over anderen; behandelt


anderen met respect
Luistert actief: stelt vragen, vat samen e.d.

Weinig overtuigend

Overtuigend

Onderbouwt standpunten niet; licht keuzes niet


toe
Spreekt zichzelf vaak tegen, argumentatie kent
hiaten
Toont zich weinig betrokken (in houding, in
gedrag) bij de eigen standpunten

Onderbouwt standpunten met argumenten

Gebruikt argumenten consistent;


argumentatie is volledig
Toont zich betrokken bij de eigen
standpunten

Is weinig communicatief

Is zeer communicatief

Toelichting (m.b.v. voorbeelden die bovenstaande oordelen ondersteunen)

Tips

Datum :

23-04-2015

Handtekening:

Feedbackformulier communiceren
Naam : Michael F.

Ingevuld door : Daan v T.


Functie
:
Organisatie
:

Omschrijving: Communiceert effectief met diverse personen om gestelde doelen te bereiken.


Instructie
Hogeschool van Amsterdam, ICT-opleidingen van DMCI

Kruis op onderstaande schalen tussen twee uiterste gedragingen aan welk gedrag u het meest herkent. Indien u
m.b.t. een bepaald aspect geen beeld heeft, dan vult u niets in.
Weinig toegankelijk

Toegankelijk

Is weinig samenhangend: breedsprakig, hoofden bijzaken moeilijk van elkaar te scheiden


Is niet duidelijk, gebruikt (vak)taal vaak
incorrect, stemt taalgebruik niet af op
doelgroep
Bij mondeling: hapert regelmatig, is slecht
verstaanbaar, te snel of te langzaam tempo
Bij schriftelijk: veel grammatica- en spelfouten

Hanteert bij communiceren een duidelijke en


logische structuur: hoofdlijn is duidelijk
Is begrijpelijk, gebruikt (vak)taal correct,
stemt taalgebruik af op doelgroep

Bij mondeling: spreekt vlot, hanteert goed


tempo, is makkelijk verstaanbaar
Bij schriftelijk: correcte grammatica en
spelling

Weinig sensitief

Sensitief

Reageert op anderen zonder zich in hun


positie of motieven te verdiepen: stelt geen
vragen, komt direct met eigen mening
Begrijpt vaak niet wat anderen (bedoelen te)
zeggen, weinig inlevingsvermogen
Praat/klaagt achter de rug van anderen om; is
aanvallend in de benadering van anderen
Luistert slecht

Reageert op anderen met begrip voor hun


positie of motieven zonder meteen te
oordelen
Beschikt over inlevingsvermogen

Praat met respect over anderen; behandelt


anderen met respect
Luistert actief: stelt vragen, vat samen e.d.

Weinig overtuigend

Overtuigend

Onderbouwt standpunten niet; licht keuzes niet


toe
Spreekt zichzelf vaak tegen, argumentatie kent
hiaten
Toont zich weinig betrokken (in houding, in
gedrag) bij de eigen standpunten

Onderbouwt standpunten met argumenten

Gebruikt argumenten consistent;


argumentatie is volledig
Toont zich betrokken bij de eigen
standpunten

Is weinig communicatief

Is zeer communicatief

Toelichting (m.b.v. voorbeelden die bovenstaande oordelen ondersteunen)

Tips

Datum :

23-04-2015

Handtekening:

Feedbackformulier communiceren
Naam : Michael F.

Ingevuld door : Brent S.


Functie
:
Organisatie
:

Omschrijving: Communiceert effectief met diverse personen om gestelde doelen te bereiken.


Instructie
Hogeschool van Amsterdam, ICT-opleidingen van DMCI

Kruis op onderstaande schalen tussen twee uiterste gedragingen aan welk gedrag u het meest herkent. Indien u
m.b.t. een bepaald aspect geen beeld heeft, dan vult u niets in.
Weinig toegankelijk

Toegankelijk

Is weinig samenhangend: breedsprakig, hoofden bijzaken moeilijk van elkaar te scheiden


Is niet duidelijk, gebruikt (vak)taal vaak
incorrect, stemt taalgebruik niet af op
doelgroep
Bij mondeling: hapert regelmatig, is slecht
verstaanbaar, te snel of te langzaam tempo
Bij schriftelijk: veel grammatica- en spelfouten

Hanteert bij communiceren een duidelijke en


logische structuur: hoofdlijn is duidelijk
Is begrijpelijk, gebruikt (vak)taal correct,
stemt taalgebruik af op doelgroep

Bij mondeling: spreekt vlot, hanteert goed


tempo, is makkelijk verstaanbaar
Bij schriftelijk: correcte grammatica en
spelling

Weinig sensitief

Sensitief

Reageert op anderen zonder zich in hun


positie of motieven te verdiepen: stelt geen
vragen, komt direct met eigen mening
Begrijpt vaak niet wat anderen (bedoelen te)
zeggen, weinig inlevingsvermogen
Praat/klaagt achter de rug van anderen om; is
aanvallend in de benadering van anderen
Luistert slecht

Reageert op anderen met begrip voor hun


positie of motieven zonder meteen te
oordelen
Beschikt over inlevingsvermogen

Praat met respect over anderen; behandelt


anderen met respect
Luistert actief: stelt vragen, vat samen e.d.

Weinig overtuigend

Overtuigend

Onderbouwt standpunten niet; licht keuzes niet


toe
Spreekt zichzelf vaak tegen, argumentatie kent
hiaten
Toont zich weinig betrokken (in houding, in
gedrag) bij de eigen standpunten

Onderbouwt standpunten met argumenten

Gebruikt argumenten consistent;


argumentatie is volledig
Toont zich betrokken bij de eigen
standpunten

Is weinig communicatief

Is zeer communicatief

Toelichting (m.b.v. voorbeelden die bovenstaande oordelen ondersteunen)

Tips

Datum :

23-04-2015

Handtekening:

Reflectie
Van de formulieren heb ik de volgende feedback gekregen: Dat ik kan werken aan een
paar punten om mijn communicatie te verbeteren, maar ook is gebleken dat mijn
communicatie binnen het team voldoende is. Bijvoorbeeld ik kan mij goed inleven in
iemands anders situatie en heb daar veel begrip voor. Ook probeer ik duidelijk te zijn
over afspraken en wanneer er een disscussie vormt blijf ik rustig en onderbouw mijn
standpunten. Waar ik op kan verbeteren is bijvoorbeeld mijn spelling en gramatica
helaas ben in dyslectisch dus gaat dit moelijk des al niet te min blijf ik hier aan werken.
Hogeschool van Amsterdam, ICT-opleidingen van DMCI