“ZAINTZEA” AZKEN BERRIAK

Zuekin harremanetan jartzen gara, oraingo honetan Zaintzeak, senide zaintzaileei laguntzeko Udal
Zentroak, ekainean eta uztailean abian jarriko ditugun ekintzen berri emateko, hauek dira:

“Aurreztiako borondateak (Bizi-testamentua)” monografikoa (ekainaren 3an; arratsaldeko 15:30etan).

“Mugitzeko, eramateko eta deanbulatzeko teknikak” ikastaroa (ekainaren 4, 11, 18 eta 25ean;
arratsaldeko 15:00etan).

“Autoestimua” tailerra (ekainaren 9, 16 eta 23an; goizeko 10:30etan).

“Estimulazio kognitiboa” tailerra (ekainaren 9, 16 eta 23an; arratsaldeko 16:00etan).

“Mendeko pertsonenganako tratua” monografikoa (ekainaren 17an; goizeko 10:00etan).

“Mendekotasuna familiaren inguruan” eztabaidarako foroa (ekainaren 17an; arratsaldeko 15:30etan).

“Dementzia daukaten pertsonekin komunikazioa”monografikoa (ekainaren 18an; goizeko 10:30etan).

“Ezagiketa judiziala” monografikoa (ekainaren 24an; goizeko 10:00etan).

“Publizitatea eta adineko pertsonak” eztabaidarako foroa (ekainaren 25ean; goizeko 10:00etatik
12:00etara). Euskaraz.

“Dementziarekin nola jokatu” ikastaroa (uztailaren 1, 8, 15, 22 eta 29an; goizeko 10.00etan).

Aktibitate hauetaz gain mendeko senidea zaintzen dutenen artean zabaltzeko interesgarriak izan
dakizkizuen eta urte osoan zehar egiten ditugun beste aktibitate batzuk gogorazten dizkizuegu:
para difundir entre las personas que cuidan a algún familiar dependiente:

Informazio, orientabide eta aholkularitzarako ekintzak.

Laguntza psikologikoa emateko eta autolaguntzarako taldeak.

Ikastaroak: Norberaren burua zaintzeko estrategiak eskuratzea; Etxean zaintzeko oinarrizko
ezagupenak; Adineko pertsonengako psikopatologia.

Tailerrak: Erlaxazioa; Oroimena lantzea; Emozioak kudeatzea; Gizarte trebakuntzak.

Monográfikoak: Laguntza teknikoak.

Beste ekintza batzuk: Urteroko hitzaldi zikloa; MIntegiak (gai ezberdinak); Barreterapia; Irakurketa
kluba; Eztabaidarako foroak (hainbat gai); Sormen-tailerra.

Uztailaren amaieran argitaratuko dugun 2015eko iraila-abendura arteko egitaraua,
(zentroan, telefonoz,

edo

ohiko eratan

web-orria bisitatuz) lortzeaz gain, zuen posta elektronikora, ohi denez,

bidaliko diezuegu.

Azkenik, zuen laguntza eskertzea

Agur bero bat

ÚLTIMAS NOTICIAS “ZAINTZEA”

Desde Zaintzea, Centro Municipal de apoyo a familiares cuidadores, nos ponemos en contacto para
informaros de algunas de las acciones que en los meses de junio y julio se pondrán en marcha:

Monográfico “Voluntades anticipadas” (miércoles 3 de junio de 15:30 a 17:30 h.).

Curso “Movilización, traslado y deambulación” (jueves 4, 11, 18 y 25 de junio de 15:00 a 18:00 h.).

Taller de Autoestima (martes 9, 16 y 23 de junio de 10:30 a 12:30 h.).

Taller de Estimulación cognitiva (martes 9, 16 y 23 de junio de 16:00 a 17:30 h.).

Monográfico “Trato a las personas con dependencia” (miércoles 17 de junio de 10:00 a 12:00 h.).

Foro de discusión “la dependencia en la familia” (miércoles 17 de junio de 15:30 a 17:30 h.).

Monográfico “Comunicación con personas con demencia” (jueves 18 de junio de 10:30 a 12:30 h.).

Monográfico “Incapacitación Judicial” (miércoles 24 de junio de 10:00 a 12:00 h.).

Foro de discusión “La publicidad y las personas mayores” (jueves 25 de junio de 10:00 a 12:00 h.).
Se imparte en euskera.

Curso “Manejo de la demencia” (miércoles 1, 8, 15, 22 y 29 de julio de 10:00 a 12:00 h.).

En esta comunicación también os queremos recordar que además de las acciones anteriormente descritas,
existen otras, que pueden ser de vuestro interés para difundir entre las personas que cuidan a algún familiar
dependiente:

Acciones de información, orientación y asesoramiento.

Grupos de apoyo psicológico y grupos de autoayuda.

Cursos de formación: Adquisición de estrategias de autocuidado; Cuidados básicos en el
domicilio; Psicopatología en personas mayores.

Talleres: Relajación; Entrenamiento de la Memoria; Gestión de las emociones; Recursos Sociales.

Monográficos: Apoyos técnicos.

Otras acciones: Ciclo de conferencias anual; Charlas (diferentes temáticas); Risoterapia; Club de
lectura; Foros de discusión (diferentes temas); Taller creativo.

La programación para el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2015 que publicaremos a finales de julio,
la podeís consultar accediendo a ella por los medios habituales (en el centro, por teléfono, visitando nuestro
o en la página web), además de enviarosla, como ya viene siendo habitual, a vuestro correo electrónico en
el próximo mes de julio y así estar permanentemente informado/as.
Por último, agradeceros vuestra colaboración,
Un saludo

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful