Está en la página 1de 22

CU HNH DCH V TRN THIT B GPON

1. Kin trc mng v gii php

OLT

ONT/ON
Hnh 1. 1: M hnh mng vin thng U

Hnh 1. 2: M hnh mng GPON


GPON:

Gigabit ethernet Passive Optical Network


1

OLT:
Optical Line Terminal
ONU:
Optical Network Unit
ONT:
Optical Network Termination
o V c bn ONU v ONT ging nhau, ONU t ngoi dng chuyn i
quang thnh in cn ONT t trong nh khch hng.
PON SPLITTER: Passive Optical Network SPLITTER

Hnh 1. 3: M hnh lp t Splitter


- Tng suy hao (dB) =
Suy hao si quang x (chiu di cp quang)
+
Suy hao ca spliter
+
Suy hao mi hn x (tng s mi hn)
+
Suy hao connector x (tng s connector)
+
D phng
M hnh cu hnh OLT
ZXA10 C320 chasiss (khung ca OLT): 2U (dng vi t rack 19 inch tiu chun)
Card iu khin v hng ln (Control&Uplink Card): SMXA1 (h tr 2 cng
GE quang + 1 GE in hng ln (uplink))
Card GPON (8 cng GPON/card): GTGO, loi card GPON hng xung vi 8
cng GPON/card (Cha bao gm module quang GPON)
Module quang GPON: Module thu pht quang GPON Lp B+
GE SFP: 1.25G/1310nmModule thu pht quang n mt SFP, khong cch 10KM

1.1

ZTE Mini OLT ZXA10 C320


ZXA10 C320 c cc tnh nng chnh sau:

H tr a dch v: Internet, VoIP, IPTV, VPN,

Chiu cao 2U, cc card lp theo phng ngang, 2khe cho card dch v

Giao din hng ln: 4*GE (quang) + 2*GE(in), hoc 2*10GE(quang) +


2*GE(quang) + 2*GE(in)

Dung lng ca h thng:16/32 giao din GPON


Mt trc ca thit b OLT ZXA10 C320

Xem thng tin card


ZXAN# show card

1.2

Cc ONT
Tn

Hnh nh

Giao din

ZXHN F600W

4*FE ;
WIFI(802.11 b/g/n, 4 SSIDs)

ZXHN F660

4*FE;
2*POTS;
WIFI(802.11 b/g/n, 4 SSIDs);
1*USB

Tn

Hnh nh

Giao din

ZXHN F668

4*GE/FE;
2*POTS;
1*RF;
WIFI(802.11 b/g/n, 4 SSIDs);
1*USB

ZXHN F601

1*GE/FE

2. Thit k cho cc dch v


Cng GPON Up/Down bandwidth: 1.25G/2.5G
S lng ONU ti a trn 1 cng GPON: 64
1 cng GPON h tr 1024 GEMPORT, 256 T-CONT
1 ONU h tr 64 GEMPORT, 16 T-CONT
Theo m hnh trin khai ca VNPT, cc dch v khc nhau s dng vlan khc nhau (per Service per
VLAN).
Tng ng lu lng khi i qua mng GPON s s dng cc Gemport khc nhau cho cc dch v khc
nhau.
Trn cng 1 ONU:
+ Dch v HSI s dng Gemport 1
+ Dch v IPTV s dng Gemport 2 cho VoD, multicast s dng Multicast Gemport
+ Dch v VoIP s dng Gemport 3
+ Dch v VPN s dng Gemport 4

3. Thit lp cho phn qun l


3.1

Cc thng s cho phn qun l

a ch NMS server dnh cho kt ni OLT: 10.147.15.2


a ch NMS server dnh cho kt ni NMS client: 192.168.1.2
Cc thng tin gi nh cho 1 site gm:

Site

Hostname

HNI.TEST

ZTE.HNI.TEST

Vlan
qun
l
3997

C320
MNG IP

C320
MNG
Gateway

Uplink
port

NMS client
IP

NMS Client
Gateway

10.1.8.2/24

10.147.15.1/24

gei_1/3/1

192.168.8.2/24

192.168.8.1/24

User VLAN mc nh theo nguyn tc:


- VLAN = 11 cho dch v HSI
- VLAN = 12 cho dch v MyTV
- VLAN = 13 cho dch v VoIP
- VLAN = 14 cho MegaWan (Mode Root).
- VLAN = 15 cho MegaWan (Mode Bridge).
- VLAN = 16 dnh cho lu lng Mobile Backhaul 2G
- VLAN = 17 dnh cho lu lng Mobile Backhaul 3G
Tcont type = 4 dnh cho HSI - vi mc u tin = 0
Tcont type = 2 dnh cho MyTV - C u tin nh type 1 nhng s khng chim khe
thi gian nu khng c lu lng.
Tcont type = 1 dnh cho VoIP - Loi Fix khng c tr
Tconttype = 3 dnh cho VPN - u tin thp hn type 1 v type 2.
Tcon1: dnh cho dch v internet
Tcont2: dnh cho dch v MyTV
Tcont3: dch v VoIP
Tcont4: dch v VPN

3.2

Cu hnh chi tit

- Cu hnh hostname cho trm:


(config)# hostname ZTE.HNI.TEST
-Cu hnh user
ZXAN(config)#username admin password admin privilege 15
- Cu hnh uplink:
ZXAN(config)# interface gei_1/3/1
ZXAN(config-if)#switchport vlan 3997 tag
- Cu hnh a ch Inband:
ZXAN(config)# interface vlan 3997
ZXAN(config-if)# ip address 10.1.8.2 255.255.255.0
- Cu hnh nh tuyn:
ZXAN(config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.8.1
- Cu hnh SNMP
ZXAN(config)# snmp-server community public view AllView rw
ZXAN(config)# snmp-server host 10.147.15.2 version 2c public enable
NOTIFICATIONS target-addr-name zte isnmsserver udp-port 162

4. Cu hnh cc dch v
4.1

Qun l ONU

Gi nh cu hnh ca phn ONU:


-

Loi F660, Serial number:ZTEGC0178729

ONU c kt ni vo cng GPON 1/1/1

ONU_ID = 1 (c t trong di t 1 n 128)

a. Thm loi ONU (trong trng hp trn OLT cha c thng s v loi ONU ny)

ZXAN(config)# pon
onu-type ZTE-F660 gpon description 4ETH,2POTS,WIFI max-tcont 16 max-gemport 64
onu-type-if ZTE-F660 eth_0/1-4
onu-type-if ZTE-F660 pots_0/1-2
onu-type-if ZTE-F660 wifi_0/1-4
onu-type ZTE-F600W gpon description 4ETH,WIFI max-tcont 16 max-gemport 64
onu-type-if ZTE-F600W eth_0/1-4
onu-type-if ZTE-F600W wifi_0/1-4
b. Pht hin ONU mi cm vo mng
ZXAN(config)# pon
ZXAN(config-pon)#uncfg-onu-display-info sn model version pw
ZXAN(config)#show pon onu uncfg
c.

Cu hnh thm ONU vo h thng (gi s ONU_ID =1)

ZXAN(config)#interface gpon-olt_1/1/1
Thm ONU xc thc theo SN
ZXAN(config-if)#onu 1 type ZTE-F660 sn ZTEGC0178729
Hoc xc thc ONU theo Password
ZXAN(config-if)#onu 1 type ZTE-F660 pw GC0178729
Ghi ch:
k t.

+ Khuyn ngh trin khai xc thc theo mt khu, ly m MAN (m khch hng) ti a 9
+ i mt khu trn ONT trc khi lp t pha khch hng.

d. Xem cng xut thu pht ca PON SPLITTER


ZXAN#show pon power attenuation gpon-onu_1/1/1:2(ONU_ID =2)
ZXAN#show pon transceiver-thresh gpon-onu_1/1/1:2(ONU_ID =2)
e.

Xem cu hnh ca cng GPON ca OLT


ZXAN#show running-config interface gpon-olt_1/1/1

// Cho php xem thng tin chng loi ONT, password ng b gia OLT v ONU
f.

Kim tra trng thi ONU


ZXAN# show gpon onu state gpon-olt_1/1/1
Stt

Trng thi (phrase state)

Gii thch

working

Thit b ONU dang kt ni bnh


thng vi OLT

OffLine

LOS

Mt tn hiu thu nhn trn cp


quang

DyingGasp

Thit b du cui tt ngun

AuthFail

//Trng thi ONU hot ng bnh thng l working


g. Xem thng tin SN v mt khu
ZXAN# show gpon onu baseinfo gpon-olt_1/1/1
ZXAN#show gpon onu detail-info gpon-onu_1/1/1:1(ONU_ID =1)
h. Thay th ONU
Trong trng hp cu hnh thm ONU vo h thng xc thc theo password. Khi thay th ONU cn
update SN ca ONU mi:
ZXAN(config)# interface gpon-onu_1/1/1:1
ZXAN(config-if)# sn-bind update-sn
Hoc tt tnh nng sn-bind :
ZXAN(config)# interface gpon-onu_1/1/1:1
ZXAN(config-if)# sn-bind disable
i.

Xem cu hnh ca onu


ZXAN(config-if)# show running-config interface gpon-onu_1/1/1:2

j.

Xa ONU
ZXAN(config)#interface gpon-olt_1/1/1
ZXAN(config-if)# no onu 1
//tt c cc cu hnh lin quan n ONU 1 s b xa

4.2

Dch v HSI

M hnh trin khai s dng PPPoE:

Mt VLAN HSI s dng chung cho tt c cc thu bao HSI trn 1 trm OLT. Cc ONU thng vi BRAS
ti L2. Cc ONU c cch ly vi nhau bng tnh nng Port Isolation.
ONU ng vai tr l u cui PPPOE (PPPOE client). ONU c tnh nng NAT/PAT gip PC hoc Laptop
c th kt ni vi cng LAN ca ONU v truy cp Internet thng qua 1 giao din WAN thit lp bi PPPoE.
m bo nh danh ng thu bao HSI, trn OLT chy chc nng PPPoE+ vi mu xc thc theo quy
nh ca tp on.

4.2.1 Cc tham s cho dch v HSI


Cc tham s gi nh cho dch v HSI:
nh
dng
PPPoE
HSI
Uplink
Site
chui
account
Vlan
port
xc
(user/pass)
thc
ZTE.
HNI.
TEST

501

VNPT

gei_1/3/1

gponds/1234
56

ONU

Gemport/Tco
nt

UNI

Down/
Up
Speed

1/1/3:1

gem1/Tcont1

eth_0/1,
wifi_0/1

20M/10
M

Mu chui xc thc:
VNPT: Access-Node-ID atm Rack/Frame/Slot/Port:Onu-Number.Cvlan(11)
// Chui xc thc s c y ln BRAS cho thu bao ang gi nh: ZTE.HNI.TEST atm 1/1/1/3:1.11
Mc nh Rack=1, Frame=1

Trin khai PPPoE+ trn Vport ng nht chui xc thc vi Cvlan =11
Yu cu:
+ ONU c thm vo h thng (5.1). Trng thi ONU l working.
+ cu hnh xong phn qun l

4.2.2 Cu hnh HSI


a.

Cu hnh uplink:
ZXAN(config)# interface gei_1/3/1
ZXAN(config-if)#switchport vlan 501 tag

b.

Cu hnh profile bng thng


ZXAN(config)#gpon
//nh ngha 1 tcont profile tn l T4_100M vi kiu = 4 bng thng ti a l
100M
ZXAN(config-gpon)# profile tcont T4_100M type 4 maximum 100000
// Thit lp 1 profile tn l G_20M gii hn tc 20M cho Gemport
ZXAN(config-gpon)# profile traffic G_20M sir 20000 pir 20000
// Thit lp 1 profile tn l G_10M gii hn tc 10M cho Gemport
ZXAN(config-gpon)# profile traffic G_10M sir 10000 pir 10000

c.

Cu hnh mu xc thc v tr thu bao


ZXAN(conf)#port-identification access-node-id-type access-node-name
ZXAN(conf)#port-identification rackno 1 frameno 1
ZXAN(conf)#port-identification access-node-name ZTE.HNI.TEST
ZXAN(conf)# port-identification format-profile VNPT
ZXAN(config-port-identification)# port-identification add variable Access-Node-ID
index 1
ZXAN(config-port-identification)# port-identification add delimiter space index 2
ZXAN(config-port-identification)# port-identification add string atm index 3
ZXAN(config-port-identification)# port-identification add delimiter space index 4
9

ZXAN(config-port-identification)# port-identification add variable Rack index 5


ZXAN(config-port-identification)# port-identification add string / index 6
ZXAN(config-port-identification)# port-identification add variable Frame index 7
ZXAN(config-port-identification)# port-identification add string / index 8
ZXAN(config-port-identification)# port-identification add variable Slot index 9
ZXAN(config-port-identification)# port-identification add string / index 10
ZXAN(config-port-identification)# port-identification add variable Port index 11
ZXAN(config-port-identification)# port-identification add string : index 12
ZXAN(config-port-identification)# port-identification add variable Onu-Number
index 13
ZXAN(config-port-identification)# port-identification add string . index 14
ZXAN(config-port-identification)# port-identification add string 11 index 15
d.

Cu hnh interface gpon-onu v gii hn bng thng


ZXAN(config)# interface gpon-onu_1/1/1:1
ZXAN(config-if)# tcont 1 name HSI profile T4_100M
ZXAN(config-if)# gemport 1 name HSI tcont 1
// p bng thng (profile) vo Gemport
ZXAN(config-if)# gemport 1 traffic-limit upstream G_10M downstream G_20M
// Chuyn lu lng HSI thnh vlan 11 v map vo gemport 1
ZXAN(config-if)# service-port 1 vport 1 user-vlan 11 vlan 501

e.

Cu hnh xc thc PPPoE+


// Thit lp PPPoE trn vport.
ZXAN(config)# pppoe-intermediate-agent enable
ZXAN(config)# interface gpon-onu_1/1/1:1
ZXAN(config-if)#port-identification format VNPT vport 1
ZXAN(config-if)#pppoe-intermediate-agent enable vport 1
10

ZXAN(config-if)#pppoe-intermediate-agent trust true replace vport 1


f.

Cu hnh cho ONU


- Cu hnh profile vlan cho ONU
ZXAN(config)# gpon
ZXAN(config-gpon)# onu profile vlan HSI_PPPOE tag-mode tag cvlan 11
- Map lu lng HSI trn ONU
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:1
ZXAN(pon-onu-mng)# service 1 gemport 1 vlan 11
f.1. Quay PPPoE trn ONU
// Cu hnh ti khon PPPoE trn host 1
ZXAN(pon-onu-mng)# wan-ip 1 mode pppoe username gponds password 123456
vlan-profile HSI_PPPOE host 1
// Bt NAT cho host 1
ZXAN(pon-onu-mng)# wan 1 service internet host 1
f.2.Quay PPPoE trn PC hoc Router kt ni cng LAN 1 ca ONU
ZXAN(pon-onu-mng)# vlan port eth_0/1 mode tag vlan 11

11

4.3

Cu hnh IPTV

M hnh trin khai:


Mt VLAN VOD s dng chung cho tt c cc thu bao IPTV trn 1 trm OLT. Cc ONU thng vi VoD
server ti L2. Cc ONU c cch ly vi nhau bng tnh nng Port Isolation.
ONU ng vai tr nh 1 switch layer 2. STB cm vo cng UNI trn ONU v nhn a ch ng t IPTV
server thng qua VLAN VoD.
Mt VLAN khc l 99 c s dng l multicast vlan truyn lu lng dch v LiveTV. Trn OLT bt
tnh nng IGMP proxy iu khin v qun l qu trnh truyn cc lung lu lng multicast ny ty theo yu
cu ca STB.

4.3.1 Cc tham s cho dch v IPTV


Cc tham s gi nh cho dch v MyTV:
MVla
VoD Uplink
Site n
Group IP Vlan port
ZTE.
HNI.
TEST

99

232.84.1.1254

2416

gei_1/3/1

ONU

1/1/1:1

SD: Down bandwidth= 4.5 Mbps

12

Gem/Tcont

IPTV
account

gem2/tcont2

test/test

UNI

eth_0/4

SD/
HD
HD

HD: Down bandwidth= 12Mbps


Yu cu:
+ ONU c thm vo h thng (4.1). Trng thi ONU l working.
+ cu hnh xong phn qun l.

4.3.2 Cu hnh IPTV


a.

Cu hnh uplink

ZXAN(config)# interface gei_1/3/1


ZXAN(config-if)#switchport vlan 99,2416 tag
b.

Cu hnh profile bng thng

ZXAN(config)#gpon
ZXAN(config-gpon)# profile tcont T2_512K type 2 assured 512
// nh ngha bng thng cho Gemport chiu downlink
ZXAN(config-gpon)# profile traffic G_HD sir 12000 pir 13000
ZXAN(config-gpon)# profile traffic G_SD sir 4000 pir 5000
// nh ngha bng thng cho Gemport chiu uplink
ZXAN(config-gpon)# profile traffic G_IPTV sir 512 pir 512
c.

Cu hnh multicast

ZXAN(config)#igmp enable
ZXAN(config)#igmp mvlan 99
ZXAN(config)#igmp mvlan 99 group 232.84.1.1 to 232.84.1.254
ZXAN(config)#igmp mvlan 99 group 233.19.208.1 to 233.19.208.254
ZXAN(config)#igmp mvlan 99 source-port gei_1/3/1
ZXAN(config)# mvlan-translate 99 to 12
d.

Cu hnh interface gpon-onu v gii hn bng thng

ZXAN(config)# interface gpon-onu_1/1/1:1


ZXAN(config-if)# tcont 2 name IPTV profile T2_512K
ZXAN(config-if)# gemport 2 name IPTV tcont 2

13

ZXAN(config-if)# gemport 2 traffic-limit upstream G_IPTV downstream G_HD


ZXAN(config-if)# service-port 2 vport 2 user-vlan 12 vlan 2416
e.

Cu hnh port thu bao nhn lung Multicast

ZXAN(config)# igmp mvlan 99 receive-port gpon-onu_1/1/1:1 vport 2


f.

Cu hnh cho ONU

ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:1
ZXAN(pon-onu-mng)# service 2 gemport 2 vlan 12
ZXAN(pon-onu-mng)# vlan port eth_0/4 mode tag vlan 12
ZXAN(pon-onu-mng)# vlan port ssid_0/2 mode tag vlan 12
ZXAN(pon-onu-mng)# mvlan 12
ZXAN(pon-onu-mng)# wan 2 ethuni 4 ssid 2 service other mvlan 12(Nu STB h tr
wifi)
ZXAN(pon-onu-mng)# dhcp-ip ethuni eth_0/4 from-internet

14

4.4

Dch v VPN

M hnh trin khai:


Thu bao VPN s s dng m hnh QinQ gm 1 cp S+C vlan. Tnh nng Port Isolation cn phi tt cho
cp S+Cvlan ny khi trin khai m hnh VPN Layer 2 m 2 site VPN nm trn cng 1 OLT.
OLT s l im g S-vlan tag cho gi tin i xung ONU v thm S-vlan tag cho gi tin i t ONU ln.
ONU c nhim v thit lp C-vlan tag cho gi tin ti ONU.
Khi s dng ONU lm im kt cui giao din WAN, cn cu hnh static route trn ONU gip cho PC
trong mng LAN c th kt ni n VPN site u xa.

15

4.4.1 Cc tham s cho dch v VPN

Site

VPN
Vlan
(C or
S/C)

Uplin
k port

ZTE.
HNI.
TES
T

300/100
0

gei_1/3/
1

ONU

Wan IP
address

Wan
IP GW

Lan IP
address

UN
I

Gemp
ort/Tc
ont

Up/D
own

1/1/1:1

172.16.0.10/
30

172.16.
0.9

192.168.10.
1/24

eth_
0/3

gem4/t
cont4

10M/1
0M

Yu cu:
+ ONU c thm vo h thng (4.1). Trng thi ONU l working.
+ cu hnh xong phn qun l

4.4.2 Cu hnh VPN


4.4.2.1 Cu hnh uplink
ZXAN(config)# interface gei_1/3/1
ZXAN(config-if)#switchport vlan 300 tag
4.4.2.2 Cu hnh profile bng thng
ZXAN(config)#gpon
ZXAN(config-gpon)# profile tcont T3_10M type 3 assured 5000 maximum 10000
ZXAN(config-gpon)# profile traffic VPN_10M sir 10000 pir 10000
4.4.2.3 Cu hnh interface gpon-onu v gii hn bng thng
ZXAN(config)# interface gpon-onu_1/1/1:1
ZXAN(config-if)# tcont 4 name VPN profile T3_10M
ZXAN(config-if)# gemport 4 name VPN tcont 4
ZXAN(config-if)# gemport 4 traffic-limit upstream VPN_10M downstream
VPN_10M
4.4.2.4 Route mode
ZXAN(config-if)# service-port 4 vport 4 user-vlan 14 vlan 1000 svlan 300
4.4.2.5 Bridge mode
ZXAN(config-if)# service-port 4 vport 4 user-vlan 15 vlan 1000 svlan 300
16

4.4.3 Cu hnh cho ONU


4.4.3.1 Trng hp kt cui WAN nm trn ONU (route mode)
- Cu hnh vlan profile, ip profile
ZXAN(config)# gpon
ZXAN(config-gpon)# onu profile ip VPN gateway 172.16.0.9
ZXAN(config-gpon)# onu profile vlan VPN tag-mode tag cvlan 14
- Cu hnh trn ONU
ZXAN(config)# pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:1
ZXAN(pon-onu-mng)# service 4 gemport 4 vlan 14
ZXAN(pon-onu-mng)# wan-ip 2 mode static ip-profile VPN ip 172.16.0.10 mask
255.255.255.252 vlan-profile VPN host 2
ZXAN(pon-onu-mng)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.9
4.4.3.2 Trng hp kt cui WAN trn Router cm vo cng LAN 3 ca ONU (bridge
mode)
- Cu hnh trn ONU
ZXAN(config)# pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:1
ZXAN(pon-onu-mng)# service 4 gemport 4 vlan 15
ZXAN(pon-onu-mng)# vlan port eth_0/3 mode tag vlan 15

17

4.5

Cu hnh Mobile Backhaul

M hnh trin khai:


Lu lng Mobile backhaul s s dng m hnh QinQ gm 1 cp S+C vlan. Gia NodeB v OLT, cc lu
lng khc nhau t 1 Node B s s dng cc CVLAN khc nhau.
Trn OLT, tnh nng cch ly Port Isolation cn tt cho S-Vlan ca Mobile backhaul
Gia OLT v Mobile backhaul router, mi OLT s s dng 1 SVLAN khc nhau.
OLT s l im g S-vlan tag cho gi tin i xung ONU v thm S-vlan tag cho gi tin i t ONU ln.
ONU ng vai tr nh mt switch layer 2 h tr vlan. Cng LAN trn ONU ni sang NodeB c cu
hnh mode trunk (h tr nhiu vlan i qua chung 1 cng)

18

4.5.1 Cc tham s cho dch v Mobile backhaul

Site

HNI 1

Uplink
port

gei_1/3/1

ONU

1/1/1:1

UNI

Service

VLAN
(S/C)

Gemport/T
cont

Up/Down

Voice 2G

400/1000

Gem1/tcont1

10M/10M

Internet 3G

400/1001

Gem2/Tcont
2

100M/100M

eth_0/1

Yu cu:
+ ONU c thm vo h thng (5.1). Trng thi ONU l working.
+ cu hnh xong phn qun l MNG

4.5.2 Cu hnh Mobile Backhaul


4.5.2.1 Cu hnh uplink
ZXAN(config)# interface gei_1/3/1
ZXAN(config-if)#switchport vlan 400 tag
4.5.2.2 Cu hnh profile bng thng
ZXAN(config)#gpon
ZXAN(config-gpon)# profile tcont T2_10M type 2 maximum 10000
ZXAN(config-gpon)# profile traffic G_10M sir 10000 pir 10000
ZXAN(config-gpon)# profile tcont T4_100M type 4 maximum 100000
ZXAN(config-gpon)# profile traffic G_100M sir 100000 pir 100000
4.5.2.3 Cu hnh interface gpon-onu v gii hn bng thng
ZXAN(config)# interface gpon-onu_1/1/1:1
ZXAN(config-if)# tcont 1 name 2G profile T2_10M
ZXAN(config-if)# gemport 1 name 2G tcont 1
ZXAN(config-if)# gemport 1 traffic-limit upstream G_10M downstream G_10M
ZXAN(config-if)# tcont 2 name 3G profile T4_100M
ZXAN(config-if)# gemport 2 name 3G tcont 2
ZXAN(config-if)# gemport 2 traffic-limit upstream G_100M downstream G_100M
19

ZXAN(config-if)# service-port 1 vport 1 user-vlan 1000 vlan 1000 svlan 400


ZXAN(config-if)# service-port 2 vport 2 user-vlan 1001 vlan 1001 svlan 400
4.5.2.4 Cu hnh cho ONU
- Cu hnh trn ONU
ZXAN(config)# pon-onu-mng gpon-onu_1/1/1:1
ZXAN(pon-onu-mng)# service 1 gemport 1 vlan 1000
ZXAN(pon-onu-mng)# service 2 gemport 2 vlan 1001
ZXAN(pon-onu-mng)# vlan port eth_0/1 mode trunk
ZXAN (pon-onu-mng)# vlan port eth_0/1 vlan 1000,1001

4.6

QOS Design
Gm 2 phn:
- Chng nghn cho lu lng v m bo u tin cho cc dch v cn mc u tin cao
- nh du lu lng t khch hng vo mng (CoS)

4.6.1 Congestion avoidance


Downstream end-to-endQoS
Mc nh thit b bt tnh nng Strict Priority Queue. Lu lng i ra t Metro c gi tr CoS khc
nhau s c y vo cc queue c u tin khc nhau
Upstream end-to-endQoS
Khi cu hnh TCONT, chn loi TCONT c u tin tng ng vi dch v

4.6.2 Upstream traffic marking


Cch 1:
Cc dch khc nhau c nh du lu lng bng cch thay i cc gi tr CoS khc nhau
theo vport tng ng trn OLT:
ZXAN(config)# interface gpon-onu_1/1/1:1
// Thay i gi tr COS gi tin upstream ca vport 1 (dch v HSI) thnh 0
ZXAN(config-if)# qos cos default-cos 0 override vport 1
// Thay i gi tr COS gi tin upstream ca vport 2 (dch v IPTV) thnh 4
ZXAN(config-if)# qos cos default-cos 4 override vport 2
// Thay i gi tr COS gi tin upstream ca vport 3 (dch v VoIP) thnh 5
ZXAN(config-if)# qos cos default-cos 5 override vport 3

20

// Thay i gi tr COS gi tin upstream ca vport 4 (dch v VPN) thnh 1


ZXAN(config-if)# qos cos default-cos 1 override vport 4
// Nu cn i gi tr CoS chiu downstream th thm cu lnh di
//ZXAN(config-if)# qos egress-cos default-cos 3 override vport 2

4.7High Reliability
Bo v kt ni uplink gia OLT v UPE
C 3 cch chnh bo v uplink khi s dng nhiu uplink kt ni gia OLT v
UPE
1.

S dng giao thc STP: h tr kt ni a hng, bng thng uplink tng cng
khng tng, tc phc hi chm (~60s)

2.

S dng giao thc LACP: ch h tr kt ni 1 hng ln cng 1 UPE, bng thng


gia OLT v UPE bng tng bng thng cc cng vt l c kt ni, lu lng
c chia s trn cc ng vt l

3.

S dng giao thc UAPS: ch h tr kt ni 1 hng ln cng 1 UPE, bng thng


uplink tng cng khng tng, tc phc hi nhanh ( < 50ms).

ZTE khuyn ngh s dng giao thc LACP bo v ng kt ni uplink gia OLT
v UPE. Vi trng hp trm c 2 card iu khin SMXA, nn s dng cc cng
uplink trn c 2 card.
Bo v card iu khin
Thit b OLT C320 h tr 2 card iu khin chy ng thi vi c ch active,
standby. Khi card iu khin ang active b li, card iu khin standby cn li s t
ng chuyn sang active.
Bo v kt ni uplink gia OLT v UPE
Cu hnh LACP:
ZXAN(config)# default-vlan enable
ZXAN(config)# interface smartgroup1
ZXAN(config-if)# smartgroup mode 802.3ad
ZXAN(config-if)# switchport mode hybrid
ZXAN(config)# interface gei_1/3/1
ZXAN(config-if)# switchport mode hybrid
ZXAN(config-if)# smartgroup 1 mode active
ZXAN(config)# interface gei_1/4/1

21

ZXAN(config-if)# switchport mode hybrid


ZXAN(config-if)# smartgroup 1 mode active

Bo v card iu khin
Ngoi ch t ng chuyn i, C320 h tr chuyn i manual:
ZXAN# swap

22