Está en la página 1de 2

JOAN CARLES ALZAMORA

SELECTIVITAT UIB 2015

TEMES ESSENCIALS DELS AUTORS

PLAT
Context histric, sociocultural i filosfic.
La influncia dels presocrtics i el context
sociopoltic. Els objectius de Plat.
La teoria de les idees: el mn sensible i el
mn intelligible. El mite de la caverna.
Levoluci de la teoria de les idees. La
relaci entre les idees i les coses.
La teoria del coneixement: la reminiscncia.
La dialctica. El smil de la lnia.
La teoria de lnima: relaci amb el mn de
les idees.
La teoria de lEstat: La Repblica. Les
classes socials i la seva relaci amb les
parts de lnima. Llurs virtuts. Leducaci
dels governants.
La cosmologia: lorigen de les coses i el
mn de les idees. El Demirg.

REN DESCARTES
Context histric, sociocultural i filosfic.
El mtode universal per totes les cincies:
les regles del mtode.
Laplicaci del mtode a la metafsica (o
filosofia): el dubte metdic, cogito ergo sum,
el JO com a fonament de tot, demostra que
DU existeix i aquest assegura el MN.
Els tipus didees: les innates.
Les substncies: infinita (Du) i finites (res
cogitans i res extensa)
El racionalisme: la RA.

ARISTTIL
Context histric, sociocultural i filosfic.
La influncia de Plat en la filosofia
dAristtil.
La crtica a la teoria de les idees de Plat.
La Fsica. El problema del canvi a la filosofia
presocrtica. Els canvis (o moviments)
segons Aristtil. La potncia i lacte. La
teoria hilemrfica: matria i forma.
Substncia i accidents. Les quatre causes.
El primer motor immbil. La naturalesa
teleolgica.
La metafsica: lestudi de lsser. Les
categories. Els principis de lsser.
La cosmologia: mn sublunar i supralunar,
llurs moviments. Les esferes i el
geocentrisme. El primer motor.
La teoria de lnima. Diferncies amb Plat.
La teoria del coneixement: la sensaci i el
pensament.
Ltica: les virtuts i el terme mitj.
La poltica: lanimal social. Les formes de
govern.
La influncia dAristtil a la filosofia
posterior: sobretot a Toms dAquino.
DAVID HUME
Context histric, sociocultural i filosfic.
Els elements de la ment: impressions i
idees.
Les lleis dassociaci didees.
Els objectes de la ra: relacions didees i
qestions de fet.
Anlisi de la idea de causalitat: el costum i la
creena
Crtica a la metafsica: idees de jo, realitat i
Du
Escepticisme i fenomenisme.
Ltica emotivista

JOAN CARLES ALZAMORA


SELECTIVITAT UIB 2015

TEMES ESSENCIALS DELS AUTORS

IMMANUEL KANT
Context histric, sociocultural i filosfic.
Les influncies de Hume, Newton, la
revoluci francesa i la Illustraci.
La Crtica de la ra pura: els tipus de judicis.
La revoluci copernicana de Kant. L'Esttica
transcendental (la cincia Matemtica):
l'espai i temps com a formes a priori, la
intuci. L'Analtica transcendental (la
cincia Fsica): sntesi de la intuci i les
categories, el pensament. La Dialctica
transcendental (la Metafsica no s cincia):
reducci als grans principis: nima, Du i el
mn, sn idees reguladores.
Conceptes: nomen i fenomen, pensar i
conixer, a priori i a posteriori
La Crtica de la ra prctica: l'imperatiu
categric, postulats de la ra prctica, la
voluntat autnoma, el deure.
Qu puc esperar? La felicitat.
La pau perptua: Federaci dEstats lliures.
Republicanisme de Kant.
FRIEDRICH NIETZSCHE
Context histric, sociocultural i filosfic.
Apollini i dionisac: lhome trgic anullat per
lhome racional.
La crtica a la societat occidental.
La crtica al cristianisme i al platonisme.
El nihilisme: Du ha mort, negaci d'un altre
mn.
Lafirmaci de la vida, del cos.
L'ultrahome, la transvaloraci de tots els
valors, la voluntat de poder i l l'etern retorn.
Moral de senyors i moral desclaus.
Sobre veritat i mentida en sentit extramoral:
crtica a la teoria del coneixement, crtica al
llenguatge, crtica a la cincia, tot s
metfora.
Perspectivisme i interpretaci.

KARL MARX
Context histric, sociocultural i filosfic.
El capital: anlisi de l'economia capitalista
Conceptes: treball, propietat privada, forces
productives (fora del treball i mitjans de
producci), producte, mercaderia, capital,
alienaci...
Els Manuscrits economicofilosfics: quatre
tipus d'alienaci.
El materialisme dialctic i el materialisme
histric:infraestructura determina
superestructura.
El manifest comunista. La lluita de classes.
Labolici de la propietat privada. La
dictadura del proletariat.
La relaci de Marx amb els moviments
obrers.
El marxisme i el comunisme.

HANNAH ARENDT
Context histric, sociocultural i filosfic.
Els orgens del totalitarisme: anlisi de
lantisemitisme, limperialisme i el
totalitarisme.
Totalitarisme: lhome-massa, la ideologia i el
terror, la base en les lleis, la destrucci de la
democrcia i la ciutadania.
Poltica: pluralisme, civisme, participaci.
La condici humana: el treball, lobra i
lacci. La vida activa per sobre de la vida
contemplativa. La natalitat.
La banalitat del mal.
La vida de la ment: el pensament, la voluntat
i el judici

También podría gustarte