Está en la página 1de 37
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
Gazteen erabileran eragiten
duten faktoreen azterketa
proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana JATORRIA: 2007-2008: Gazteen erabilera:
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
JATORRIA:
2007-2008: Gazteen erabilera: perspektiba eta prospektiba
• PERSPEKTIBA: Gazteen erabileraren inguruan Euskal Herrian egindakoaren bilketa
118 fitxa erregistratu ziren: ikerketak (12), argitalpenak, erabilera
sustatzeko egitasmoak (kanpainak,
udalekuak, …),…
• PROSPEKTIBA: Egindakoa aztertuta egiteke zegoena identifikatu
Aurrera begirako ildoak proposatu
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana PERSPEKTIBA ETA PROSPEKTIBATIK … Besteak
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
PERSPEKTIBA ETA PROSPEKTIBATIK …
Besteak beste, ondorioen artean atera ziren behar hauek
-
Esperientzien zabalkunderako eta elkartrukerako sistema
-
Oinarri teoriko eta metodologikoak
-
Ekintza eta ikerketa uztartzea
-
Ekimenen eraginkortasunaren ebaluazio sistemak eta neurgailuak
-
Gazteen erabileraren egoera baloratzeko estandar bat (adierazle sistema bat?)
-
Ikerketa kualitatiboak, datuen irakurketatik haratago
-
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana PROIEKTUAREN DEFINIZIOA (I) Aztergaia:
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
PROIEKTUAREN DEFINIZIOA (I)
Aztergaia:
GAZTEEN
12-30 urte
ERABILERA
Ez formala
Ez arautua
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana PROIEKTUAREN DEFINIZIOA (II) Helburuak: -
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
PROIEKTUAREN DEFINIZIOA (II)
Helburuak:
- Fenomeno konplexua modu sinplean irudikatzeko tresna
- Aplikazio praktikoari begira sortua
- Gazteengan interesa duen edozein hartzailerentzat baliagarria
- Hausnarketa partekatua oinarri (adituak, arituak eta gazteak)
- Orokorra baina moldagarria
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana PROIEKTUAREN DEFINIZIOA (III) Urratsak: 3)
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
PROIEKTUAREN DEFINIZIOA (III)
Urratsak:
3) BATERATZEA eta
ONDORIOAK
1) ADITU / ARITUEN
HAUSNARKETA
2) GAZTEEN
HAUSNARKETA
Azterketa eredua
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana ADITU / ARITUEN HAUSNARKETA • 2008ko
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
ADITU / ARITUEN HAUSNARKETA
• 2008ko udaberrian
• Gaia alderdi ezberdinetatik ezagutzen duten pertsonaz osatutako lan taldea
o
Helena Baraibar (Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa)
o
Eneko Barberena (Txatxilipurdi elkartea)
o
Jon Mikel Fernandez (Xirika gazte kazeta)
o
Pello Jauregi (EHU- Hezkuntzaren Teoria eta Historia Saila)
o
Joana Mendiburu (HARMAN komunikazio zerbitzuak)
o
Olatz Zabaleta (Arangurengo Udala- Euskara Zerbitzua)
o
Sonia Perez (Topagunea- Gazteen saila)
o
Asier Basurto (Soziolinguistika Klusterra)
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana ADITU / ARITUEN HAUSNARKETA Galdera bidez
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
ADITU / ARITUEN HAUSNARKETA
Galdera bidez bideratutako hausnarketa.
ABIAPUNTUA:
Zure ustez zein aldagaik dute eragina 12-30 urte bitarteko
gazteek eremu ez formaletan duten hizkuntza erabileran?
ZERRENDA OSATU eta BATERATU
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana ADITU / ARITUEN HAUSNARKETA DEFINIZIOAK
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
ADITU / ARITUEN HAUSNARKETA
DEFINIZIOAK ADOSTU
ALDAGAIAK
ADIBIDEAK eta AZPI-ALDAGAIAK
ANTOLATU
ORDENATU
Beste 2 galdera
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana ADITU / ARITUEN HAUSNARKETA ALDAGAIAK
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
ADITU / ARITUEN HAUSNARKETA
ALDAGAIAK ORDENATZEKO
Martinez de Luna (2001)
Zein mailatan eragiten du
batez ere zerrendako faktore
bakoitzak: maila
indibidualean, maila mikroan
edo maila makroan?
Maila
Maila
INDIBIDUALA
MAKROSOZIALA
HIZKUNTZA
ERABILERA
Maila
MIKROSOZIALA
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana ADITU / ARITUEN HAUSNARKETA ALDAGAIAK
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
ADITU / ARITUEN HAUSNARKETA
ALDAGAIAK ORDENATZEKO
Txepetx (1987)
Zein mailatan eragiten du
batez ere zerrendako faktore
bakoitzak: motibazioa,
ezagutzan edo erabileran?
MOTIBAZIOA
EZAGUTZA
ERABILERA
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana 11- MARKO LEGALA MAILA MAKROA 6-
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta
gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
11- MARKO LEGALA
MAILA
MAKROA
6- KONTSUMO ESKAINTZA
(Produktuak eta zerbitzuak)
(Gizartea/
ingurunea)
4- INPUT MEDIATIKOAK
1- HIZKUNTZAREKIKO
GIZARTE PERTZEPZIOA
MAILA
MIKROA
10- HARREMAN SAREETAKO
HIZKUNTZ ARAUAK
(Ingurune
2- EGOERA
SOZIOLINGUISTIKOAREKIKO
GIZARTE PERTZEPZIOA
hurbila/
taldea)
5- PERTSONA ETA TALDE
ERREFERENTEAK
3- HIZKUNTZ
7- IDENTITATE
KOLEKTIBOAK
GAITASUNA
MAILA
8- NORBANAKOA ETA
TALDEAREN ARTEKO
ELKARRERAGINA
INDIBIDUALA
(Hiztuna/
9- JARRERA ETA
PORTAERAREN ARTEKO
KOHERENTZIA
norbanakoa)
12- HAURTZAROKO HIZKUNTZ INGURUNEA (Biografia linguistikoa)
MOTIBAZIOA
EZAGUTZA
ERABILERA
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana GAZTEEN HAUSNARKETA - Aztergai diren gazteen
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
GAZTEEN HAUSNARKETA
- Aztergai diren gazteen adin tartearen barruan, tarte txikiagoak desberdindu beharra
-Hizkuntzaren gaia ezberdin bizi duten gazteen ikuspegiak jaso nahi ziren.
- Proiektuan parte hartzeak ez zien lan handia eskatu behar
Profil ezberdineko
gazte taldeekin
hausnarketa tailerrak
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana GAZTEEN HAUSNARKETA Profilak osatzeko 3
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
GAZTEEN HAUSNARKETA
Profilak osatzeko 3 aldagai
o
Zonalde soziolinguistikoa
o
Parte hartzaileen adina
o
Saioa burutu behar zen testuingurua
ADINA
INGURUNE SL
TESTUINGURUA
Oiartzun
12
‐15
(Ezagutza >%75)
Ikastolako euskara elkartea
(Haurtzaro ikastola)
Zumaia
16
‐18
(Ezagutza >%70)
Begirale ikastaroa euskaraz.
(Urtxintxa eskola)
Etxebarri
16
‐20
(Ezagutza <%25)
Gaztelekuko aisialdi taldea
(Harribide fundazioa‐ Tiempo Libre)
20
‐25
Oarsoaldea
(Ezagutza %30 ‐%50)
Aisialdi antolatuko begiraleak.
(Urtxintxa eskola)
Deba
20
‐30
(Ezagutza >%75)
Hizkuntza jarrerak aztertzeko proiektua
(Elhuyar ‐ Debako Udala)
21
‐26
Euskal Herria
Magisteritza ikasleak
(HUHEZI‐ MU. 3. maila)
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana GAZTEEN HAUSNARKETA • 2 ordu inguruko
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
GAZTEEN HAUSNARKETA
• 2 ordu inguruko saioak
TAILERRETAKO URRATSAK
• Aldagaien zerrenda osatu – 1. galdera
• Matrizearen ardatzak azaldu
• Aldagaiak kokatu/ordenatu – 2 eta 3.galderak
• Adituen matrizea aurkeztu eta azaldu
• Antzekotasun eta ezberdintasunak komentatu
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana GAZTEEN HAUSNARKETA TAILER BAKOITZAREN
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
GAZTEEN HAUSNARKETA
TAILER BAKOITZAREN EMAITZAK
• Gazteen Matrizea
• Adituen matrizearekiko inpresioak
• Audio grabazioak
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Urratsak: 3) BATERATZEA eta ONDORIOAK 1)
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Urratsak:
3) BATERATZEA eta
ONDORIOAK
1) ADITU / ARITUEN
HAUSNARKETA
2) GAZTEEN
HAUSNARKETA
Azterketa eredua
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana BATERATZEA ETA ONDORIOAK Prozesu osoan zehar
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
BATERATZEA ETA ONDORIOAK
Prozesu osoan zehar jasotako hausnarketa, iritzi, ideia eta iruzkinak bildu, bateratu eta
borobiltzeko ardura Proiektu Taldeak.
Oinarria:
Adituen hausnarketa
Gazteen saioetan ateratakoa tartean txertatu eta moldaketetarako.
Azken emaitza:
Erabileran eragiten duten faktoreen azterketa eredua (eskema)
+
Ondorio nagusiak (osagarri).
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Kontsumo Kontsumo eskaintza eskaintza
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Kontsumo Kontsumo
eskaintza eskaintza
Testuinguru Testuinguru
MAILA
(produktuak (produktuak
Input Input
politikoa politikoa
MAKROSOZIALA
Pertsona Pertsona
eta eta
mediatikoak mediatikoak
eta eta talde talde
zerbitzuak) zerbitzuak)
errefe errefe ‐ ‐
renteak renteak
Harreman Harreman
Hizkuntzarekiko Hizkuntzarekiko gizarte gizarte
sareetako sareetako
pertzepzioa pertzepzioa
MAILA
hizkuntza hizkuntza
MIKROSOZIALA
arauak arauak eta eta
Egoera Egoera soziolinguistikoare soziolinguistikoare
ohiturak ohiturak
kiko kiko gizarte gizarte pertzepzioa pertzepzioa
Hizkuntza Hizkuntza
gaitasuna gaitasuna
MAILA
INDIBIDUALA
Identitate Identitate
kolektiboak kolektiboak
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Ondorio Nagusiak (I) Aztertutako guztiak,
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Ondorio Nagusiak (I)
Aztertutako guztiak, faktoreak antolatzeko eskemaz gain, zenbait ondorio orokorretara ekarri gaitu:
Gazteen eremu informaleko hizkuntza erabilera: gizarte fenomeno konplexua da
Funtsezkoa da konplexutasun hori uneoro presente izatea.
Hizkuntzaren erabileran elkar korapilatutako faktore ugarik eragiten dute; zaila da faktore
baten eragina non hasi eta bukatzen den mugatzea
Aldi berean ezinbestekoa da hurbilpen bat egiten saiatzea.
Gazteek eta eurekin lanean esperientziadun adituek erabileran eragiten duten
faktore bezala identifikatzen dituztenak, orokorrean oso antzekoak dira.
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Ondorio Nagusiak (II) Gazte talde bakoitzak,
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Ondorio Nagusiak (II)
Gazte talde bakoitzak, fenomenoa berak bizi duenaren arabera ulertzen du.
Adituek, hausnarketa burutzerakoan Euskal Herriko testuinguru ezberdinak kontuan edukitzeko
irizpidea zorrotzago jarraitu dute
Gazteen artean bakoitzaren testuingurua orokortua eta bakarra izango balitza bezala hitz
egiteko joera sumatu da, zaila egin zaie, beste bizipen batzuk dituzten gazteen lekuan jartzea.
Azterketatik sortutako eredua orokorra eta aldi berean egokigarria izatearen beharra
berresteko balio izan du.
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Ondorio Nagusiak (III) Faktoreak
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Ondorio Nagusiak (III)
Faktoreak sailkatzerakoan, gazteen artean maila indibidualerako joera nagusitu da
nabarmen.
Adituek baino faktore gehiago kokatzen zituzten maila horretan.
Hizkuntza erabilera hautu pertsonal soila bezala ulertzeko joera egon liteke honen atzean.
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Ondorio Nagusiak (IV) Adina azterketa
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Ondorio Nagusiak (IV)
Adina azterketa ereduaren eskematik kanpo uztea erabaki da.
Proiektuko partaideek etengabe aipatu izan dute, erabileraren baldintzatzaile gisa.
12-30 urte bitartean erabileraren aldakortasuna azaldu dezakeela eta azaltzen duela ulertu arren,
aldakortasun hau eskeman bildutako faktoreen baldintzak aldatzearekin lotzen da: adinean gora
egin ahala identitateak, gaitasunak, pertzepzioak, erreferenteak, harremanak eta abar aldatzen
direla, alegia.
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Ondorio Nagusiak (V) Ingurunea: faktore
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Ondorio Nagusiak (V)
Ingurunea: faktore bakar bezala aipatu bada ere, xehatu beharra eta ingurunearen
barruko faktoreak identifikatu beharra ikusi da.
Gazteen artean Ingurunea sarritan aipatu izan da faktore bezala.
Kontzeptu horrek bere barnean elementu asko biltzen dituela deritzogu. Faktoreak antolatzeko
erabili den eskeman, hiru maila nagusietako bati maila mikrosoziala edo ingurune hurbilekoa deitu
zaio. Ez litzateke beste faktoreen parekoa izango; orokorragoa, zabalagoa.
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Ondorio Nagusiak (VI) 12 eta 30
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Ondorio Nagusiak (VI)
12 eta 30 urteko gazteen hizkuntza erabilerarako, hiru harreman sare aipatu izan
dira bereziki: familia edo etxea; ikasketa edo lan-gunea; lagunartea.
Familia edo etxeko harremanek osatzen dute lehena.
Ikasketa prozesua edo jarduera profesionalarekin lotutako erlazioak daude bigarrenean.
Hirugarrenaren barruan bikotekidea, kuadrila eta bestelako lagunak berezi beharra dezentetan
aipatu izan zen, multzo bat osatu arren hiru azpitalde hauek erabileran izan dezaketen
eraginaren intentsitatea eta zentzua ezberdina izan daitekeela kontuan hartuta.
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Mila esker zuen arretagatik!
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Mila esker zuen arretagatik!
asier@soziolinguistika.org
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Testuinguru politikoa Marko legala
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Testuinguru
politikoa
Marko legala
(Hizkuntzaren
estatus legala)
Instituzioen
hizkuntzarekiko
jokaera
Beste
erakundeen
hizkuntzarekiko
jokaera
(alderdiak,
gizarte
mugimenduak,
elkarteak, )
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Input Publizitatea/ Hedabideak Informazio
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Input
Publizitatea/
Hedabideak Informazio eta
mediatikoak
marketing ‐ a eta kultur Komunikazio
kontsumoa Teknologiak
(IKT)
Moda eta
joerak
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Kontsumo eskaintza (produktuak eta
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Kontsumo eskaintza
(produktuak eta
zerbitzuak)
Euskarazko
Euskarazko
produktu
zerbitzu
eskaintza
eskaintza
Euskararen
erabilera
sustatzera
bideratutako
produktu,
zerbitzu eta
jarduerak
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Pertsona eta talde erreferenteak Gizartean
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Pertsona eta talde
erreferenteak
Gizartean
erreferentzia diren
pertsonen jokaera
(famatuak,
prestigiodunnak,
agintariak, kirol edo
ikuskizunaren
munduko idoloak,…)
Ingurune hurbileko
erreferentziazko
pertsonen jokaera
(familiakoak,
irakasleak, aisialdiko
begiraleak, herriko
gazteak, lagunak,
lagun ‐ taldeko
liderrak,…)
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Egoera soziolinguistikoarekiko gizarte
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Egoera
soziolinguistikoarekiko
gizarte pertzepzioa
Euskararen Euskararen Euskararen Euskararen
bilakaera
egungo
etorkizunari erabileraren
historikoari egoera
buruzko
aurrean
buruzko
soziolinguis ‐ pertzepzioa dauden
pertzepzioa tikoari
buruzko
pertzepzioa
jokaera eta
jarreren
pertzepzioa.
Hizkuntza
gatazkarekiko
hurbiltasuna.
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Hizkuntzarekiko Euskararen irudia gizarte
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Hizkuntzarekiko
Euskararen irudia
gizarte
• Hizkuntzaren
pertzepzioa
Euskaldunaren
irudia (hiztunei
lotutako baloreak,
aurreiritziak…)
berezko balio
sinbolikoa
• Hizkuntzaren
berezko balio
instrumentala
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Harreman sareetako hizkuntza arauak eta
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Harreman
sareetako hizkuntza
arauak eta ohiturak
Erabilera esparruetako
arau eta ohiturak
• Lagunak/
Norbanakoa eta
taldearen arteko
elkarreragina
Kuadrila/ Bikotea
• Etxea/Familia
• Lantokia/
ikasketa tokia
• Antolatutako
aisialdia/kirola
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Hizkuntza Norberaren gaitasuna gaitasuna
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Hizkuntza
Norberaren gaitasuna
gaitasuna
• Oinarrizko hizkuntza
gaitasunaren jabetza
• Gaitasun erlatiboa
Ingurukoen
hizkuntza
gaitasuna
(Hiztunen
arteko gaitasun
oreka/desoreka)
(elebitasun
orekatua/desorekatua)
• Euskarazko
komunikaziorako
erosotasuna (hizkuntza
naturala,
adierazkorra,…sortzeko
gaitasuna)
• Euskalkian aritzeko
gaitasuna
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Identitate Familia, kuadrila eta inguruko
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Identitate
Familia,
kuadrila eta
inguruko
taldeekiko
kidetasun
sentimendua
Herria,
eskualdea,
lurraldea,
nazioa eta
kulturarekiko
kidetasun
sentimendua
Euskal
kolektiboak
hiztunen
taldearekiko
kidetasun
sentimendua
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Jarrera eta portaerak Hizkuntzarekiko
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Jarrera eta
portaerak
Hizkuntzarekiko
jarrerak: lotsa,
harrotasuna,
koherentzia nahia,
axolagabetasuna,…
Hizkuntzarekiko
portaera
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua
ARRUE PROGRAMA 04-05 Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana Haurtzaroko Familian bizitako hizkuntz
ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana
Haurtzaroko
Familian
bizitako
hizkuntz
errealitatea
(ama hizkuntza,
ezagutza,
erabilera,
pertzepzioa,…)
Eskolan
Auzoan
hizkuntza
bizitako
bizitako
ingurunea
hizkuntz
hizkuntz
errealitatea
errealitatea
(ezagutza,
(ezagutza,
erabilera,
erabilera,
pertzepzioa,…)
pertzepzioa,…)
Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektua