Está en la página 1de 57

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM

VIN THNG H NI

Kha hc: Bi dng nng cao cht lng


HTGT &HSC_VIP v cng ngh GPON v
cp nht cc m hnh cung cp dch v AON

H Ni 03/2012

Ni dung trnh by
Phn I: Gii thiu v cng ngh GPON
Phn II: Hng dn cu hnh cc dch v trn thit b
GPON MA5600T ca Huawei

Troubleshooting
Tho lun.

Phn I: Gii thiu cng ngh


GPON
Tng quan v cng ngh mng truy nhp

Cc khi nim c bn GPON


Cu trc khung GPON
Cc c im chnh ca GPON
Cc dch v trn mng GPON

Kin trc mng truy nhp cp ng xdsl


Internet

BRAS
VNPT H Ni

PE
VTN

Switch
Core

PW

MAN E
VNPT H N i

10

Ge

PW

Switch
Core

PW

VFI8

IP DSLAM

Modem ADSL
4port-multi PVC

GE/Fo

Switch
Agg

S-VLAN, IPTV VLAN 8,9


Port0: PVC0: VPI/VCI:0/35 PPPoE- S-VLAN Internet
Port0: PVC1: VPI/VCI:2/35 Bridge- S-VLAN 8 map t nh

PVC0 (0/35): PPPoE


PVC1 (2/35): Bridge1483

Cap AV/ HDMI

Ghi ch : ch trin khai trn


IP DSLAM Huawei MA5600 v
IP DSLAM Alcatel ISAM7302

PC
Access
Internet

STB
(Set Top
Box)
IPTV

Lu ch dng cp HDMI khi


tivi h tr HD v khch h ng
ng k dng gi HD (khi
lp STB loi HD)

VASC IPTV
Head Center

Kin trc mng truy nhp cp quang AON v


GPON

Kin trc mng truy nhp AON


- AON s dng phn t tch cc tiu th nng lng truyn tn hiu n
khch hng

Kin trc mng truy nhp GPON


- PON s dng phn t th ng (khng tiu th nng lng phn
chia cng sut nh sng)

Kin trc mng quang GPON

Mng FTTH (fiber to the home): L mng quang th ng cung cp a dch


v n cc h gia nh
Mng quang th ng FTTB (fiber to the buiding): l mng quang th ng
cung cp dch v cho nhiu ngi dng ti cc vn phng hoc ta nh.
Mng quang th ng FTTC (fiber to the Curb): l mng quang th
ng cung cp a dch v cho mt s lng ln khch hng ti cc vn
phng hoc khu cng nghip

GPON L g

GPON: Gigabit-capble passive Optical Network


PON: Passive Optical Network
Kin trc GPON: Mng quang th ng im a im
OLT: Optical line terminal
ONT/ONU: Optical network unit
ODN: Optical distribution Network

Nguyn l GPON---- Ghp D liu


s dng 1 si quang truyn d liu, Gpon ng dng cng ngh ghp knh
phn chia theo bc sng WDM vi cc bc sng s dng cho ng xung l
1490nm, ng ln l 1310nm

chia tn hiu ng ln (upstream)/ng xung (downstream), GPON ng dng 2


c ch ghp knh sau:
Ti hng xung, d liu truyn i theo phng thc qung b (Broadcast)
Ti hng ln, gi d liu c truyn i theo phng thc ghp knh theo thi gian
(TDMA)
GPON cung cp Tc d liu ng xung l 2.5G, tc d liu ng ln ti a
l 1.25G;

Nguyn l GPON- ng xung


Ti hng xung, d liu truyn i theo phng thc qung b
(Broadcast)

Nguyn l GPON- Hng ln


Ti hng ln, gi d liu c truyn i theo phng thc ghp knh
theo thi gian (TDMA)

Cu trc ca b chia quang (ODN)


M t mng quang th ng s dng m t thit b th ng tch m t tn
hiu quang t m t si quang sang m t v i si quang v ngc li. Thit
b n y l Coupler quang.
O2

I1

O3
a)
I1

O2

I2
b)
I1

O2

I2

O3
c)
Hnh Cu trc b chia quang

D phng bo v cho cc b chia


quang (ODN)
D phng bo v (1+1) cho cc b chia quang:
C ch bo v active/standby s dng 02 tuyn quang n ODN v 02 cng trn thit b OLT

C ch bo v d phng 02 si quang t ONT ko n 02 b chia khc nhau; Mt ng hot ng,


mt ng d phng. Trn ONT phi c 02 cng PON kt ni n 2 spliter khc nhau.

Tng hp cc tham s GPON


c tnh

B-PON

GPON

E-PON

FSAN v ITU-T SG15

FSANv ITU-T SG15

T chc chun ha

(G.983 series)
155.52 Mbit/s hng

(G.984 series)

IEEE 802.3 (802.3ah)

Tc d liu

ln. 155.52 hoc 622.08

Ln ti 2.488 Gbit/s c 2

1 Gbit/s c 2 hng

T l chia (ONUs/PON)
M ng truyn
S lng si quang

Mbit/s hng xung


1:64
Scrambled NRZ
1 hoc 2
1310nm c 2 hng

hng
1:64 ti a 1:128
Scrambled NRZ
1 hoc 2
1310nm c 2 hng hoc

1:64 **
8B/10B
1

Bc sng

hoc 1490nm xung &

1490nm xung &

1490nm xung &

C ly ti a OLT-ONU
Chuyn mch bo v

1310nm ln
20 km
C h tr

1310nm ln
(10 20) km
C h tr

1310nm ln
(10 20) km
Khng h tr
Khng (s dng trc

Khun dng d liu

ATM

GEM v/hoc ATM

tip cc khung
Ethernet)

Trc tip (qua GEM hoc

H tr TDM
H tr thoi
QoS
Sa li hng ti trc

Qua ATM
Qua ATM
C (DBA)

ATM) hoc CES


Qua TDM hoc VoIP
C (DBA)

CES
VoIP
C (u tin 802.1Q)

FEC (Forward Error

Khng

RS(255, 239)

RS(255, 239)

Correction)
M ha bo mt

AES 128

AES - 128, 192, 256


GTC v ATM/GEM

Khng
802.3ah Ethernet

OAM

PLOAM v ATM

OAM

OAM

Phn I: Gii thiu cng ngh


GPON
Tng quan v cng ngh mng truy nhp

Cc khi nim c bn GPON


Cu trc khung GPON
Cc c im chnh ca GPON
Cc dch v trn mng GPON

Kin trc ghp knh GPON


GEM port: n v nh nht mang thng
tin dch v
T-CONT: L b m mang cc dch v.
N c s dng cho chiu uplink. TCONT c s dng cho vic ch nh
bng tn ng ng ln, do n c
mc ch cho vic s dng hiu qu bng
thng ng ln.
IF PON: Giao din GPON
C ch ghp nh sau: Lung dch v
c mang trong cc Gem port khc nhau
v sau n cc T-CONT khc nhau.
Vic ghp gia Gem port v T-CONT rt
mm do. M t Gem Port tng ng vi
m t T-CONT; hoc m t Gem port tng
ng vi nhiu T-CONT.
M t giao din GPON ca ONU cha m t
hoc nhiu T-CONT.

Cu trc khung GPON

Cu trc khung ng xung GPON c chiu di l 125 s, c


chia lm 2 phn, phn ti trng (payload) v phn tiu PCBd.
PCBd bao gm ln (Bwmap: Upstream bandwidth map); mt phn
mo u GTC (GTC header) v phn iu khin bng thng ng

PLOu: physical Layer Overhead upstream- Tiu lp vt l hng ln.


PLOAM: Physical Layer OAM- Tiu lp vt l OAM.
PLOAMu: PLOAM upstream
PLSu: Ch s th hin mc cng sut hng ln
DBRu: Thng bo bng thng ng hng ln

Cu trc khung GPON ng ln

PLOu: Tiu iu khin vt l, c s dng xc nh gii hn khung, ng b v ch nh khung thuc ONU


no.
PLOAMu: Bn tin PLOAM ca d liu ng ln c s dng cho vic thng bo cc thng tin qun l nh trng
thi qun l v duy tr ca cc ONU.
PLSu: Ch s ch nh mc cng sut ng ln. N l trng 120-byte c s dng o v iu khin mc cng
sut pht bi ONU.
DBRu: c s dng ch yu thng bo v trng thi T-CONT ch nh bng thng ng cho cc ONU trong
ln tip theo.
PayLoad(ti trng): Mang thng bo trng thi DBA hoc khung d liu. Khung d liu c th l tiu GEM hoc
khung.

Phn I: Gii thiu cng ngh


GPON
Tng quan v cng ngh mng truy nhp

Cc khi nim c bn GPON


Cu trc khung GPON
Cc c im chnh ca GPON
Cc dch v trn mng GPON

Cc c im chnh ca cng ngh GPON


Ranging

DBA
C ch xc thc v qun l u cui
T-CONT
Cc tham s GPON (Class B+)

RANGING
RANGING xc nh ONT no ?
RANGING tnh ton RTD m bo ng b ng h gia ONT
v OLT

DBA- Ch nh bng thng ng

SR-DBA: thng bo trng thi DBA, da v o kt qu tnh ton cui cng,


OLT a thng tin BW map v o tiu ca khung ng xung. Da v o
thng tin ch nh bng tn, ONU gi thng bo trng thi d liu hin thi ch
trong T-CONTs ch nh cc khe thi gian
NSR-DBA: Khng thng bo trng thi DBA, NSR-DBA l thut ton gip
cho h thng GPON d bo c bng thng cn ch nh cho mi ONU da
trn lu lng t cc ONU

T-CONT

T-CONT type1: Fix bandwidth n nh bng thng ng da trn mt s


time-slot; S dng cho dch v mobile backhaul vi mc u tin cao nh
voip
T-CONT type2: Assured Bandwidth cam kt bng thng s dng cho cc
dch v truyn d liu, video
T-CONT type 3: Non-assured bandwidth khng cam kt bng thng s
dng cho cc dch v d liu, video
T-CONT type4: Best efford Bandwidth c s cho dch v nh internet
v email vi mc u tin thp
T-CONT type 5: l kt hp ca 04 loi T-CONT trn.

C ch xc thc v qun l u cui

Xc nhn ONU qua S/N


Xc nhn ONU qua password
Xc nhn ONU qua S/N + Password

Cc tham s GPON (Class B+)


Items

Unit

OLT:

Sigle fiber
OLT

Power min

dbm

+1.5

Power max

dbm

+5

Minimum sesitivity

dbm

-28

ONU:

ONU

Power min

dbm

0.5

Power max

dbm

+5

Minimum sesitivity

dbm

-27

Minimum Overload

dbm

-8

Cc dch v cung cp trn mng GPON


Mng GPON c th ng dng truyn d liu, cung cp cc gii php
FTTO, FTTC/FTTB, FTTH

Phn II: Hng dn cu hnh cc dch v trn


thit b GPON MA5600T ca Huawei
Gii

thiu thit b MA5600T

Hng dn cu hnh dch v HSI


Hng dn cu hnh dch v HSI+MyTV

Hng dn cu hnh dch v HSI+MyTV+ Voip


Hng dn cu hnh dch v MegaWan

Gii thiu thit b MA5600T

Cc loi bn mch GPON

Cc loi bn mch GPON

Dung lng v hiu nng ca thit b


MA5600T

Hng dn cu hnh dch v internet (HSI)


Cc lung dch v trong mng GPON
Onu port User vlan

Gem port

Service port

Service vlan
internet

Bras
Sessions

Laptop

Gem port
T-CONT

Service port
OLT

ONT
`
`

VOD server

T-CONT

Softwitch

User VLAN (VLAN khch hang): c s dng phn bit cc dch v khc nhau pha
khch hng. Thng thng mt cng ONT port gn vi mt user VLAN.
GEM port: Gem port c s dng mang cc lung dch v gia ONT v OLT.
Thng mt User VLAN gn vi mt GEM port.
Service VLAN: c s dng mang cc lung dch v hng ln ca nh cung cp. Cc
dch v khc nhau thuc cc VLAN khc nhau
Service Port: To ra kt ni gia user VLAN v service VLAN

Hng dn cu hnh dch v internet (HSI)


Cc Profile cn thit khi to dch v

internet

Bras
Sessions

Laptop

Ont-lineprofile
`

IP Network

Ont-Srvprofile

T-CONT
ONT

Traffic table
VOD server

Ont-DBA profile
OLT

Softwitch

DBA Profile: xc nh cc tham s lu lng ca GPON v c s dng cho


vic ch nh bng thng ng v ci thin bng thng ng ln.
ONT service profile: xc nh ONT port (s port, loi port) v gn gia Gem
port v dch v (VLAN, mc u tin, port) ca ONT c qun l trong OMCI.
ONT line-profile: xc nh lin kt gia DBA profile v T-CONT.
Bng lu lng (traffic table): c s dng qun l lu lng trn cc service
port thng qua cc tham s lu lng c nh ngha trong profile (nh PIR/CIR,
chnh sch u tin).

Hng dn cu hnh dch v internet (HSI)


Lu cu hnh dch v GPON trn ONT v OLT
Bt u

To DBA Profile

GPON Profiles

To ONT-Lineprofile

To ONT-Srvprofile

Kch hot t ng tm ONU SN


T ng tm ONU ?
Xc nhn ONU vi cc profiles v SN

t ONU port native VLAN (la chn)

Dch v HSI

Gn ONU vi cc Profiles v SN

Hng dn cu hnh dch v internet (HSI)


Lu cu hnh dch v GPON trn ONT v OLT
Gn ONT-ID cho
ONT

To m t traffic table

Cung cp QoS

To m t service VLAN

t cc thu c tnh cho VLAN

Cung cp
VLAN
Gn cng uplink vi VLAN

Gn cc service port vi VLAN

Kt thc

Hng dn cu hnh dch v internet (HSI)

FiberDrea
ming

SVL
AN

CVLAN

2371

101

Service

T-CONT
ID

TCONTProfile

Gemport
index

ONT
Port
Type

PPPOE

Fiber_10
0M

GE

ONT
Port
ID
1
2
3
4

User
VLAN

Native
VLAN

11

Hng dn cu hnh dch v internet (HSI)


Bc 1: Cu hnh traffic table
MA5600T(config)# traffic table ip index 15 name Fiber_100M cir 102400 pir 102400 priority user-cos 1
priority-policy local-Setting
Bc 2: Cu hnh DBA profile
MA5600T(config)# dba-profile add profile-name Fiber_100M type3 assure 2274 max 113664
Bc 3: Cu hnh ONT line-profile
MA5600T(config)#ont-lineprofile gpon profile-name FiberDreaming
MA5600T(config-gpon-lineprofile-5)#tcont 1 dba-profile-name Fiber_100M
MA5600T(config-gpon-lineprofile-5)#gem add 1 eth tcont 1
MA5600T(config-gpon-lineprofile-5)#mapping-mode vlan
MA5600T(config-gpon-lineprofile-5)#gem mapping 1 0 vlan 11
MA5600T(config-gpon-lineprofile-5)#commit
MA5600T(config-gpon-lineprofile-5)#quit
Bc 4: Cu hnh ONT service profile
MA5600T (config)#ont-srvprofile gpon profile-name FiberVNN
MA5600T (config-gpon-srvprofile-1)#ont-port eth 4 pots 2
MA5600T (config-gpon-srvprofile-1)#commit
MA5600T (config-gpon-srvprofile-1)#quit

Hng dn cu hnh dch v internet (HSI)


Bc 5: Cu hnh ONT
MA5600T(config)#interface gpon 0/1
MA5600T(config-if-gpon-0/1)#ont add 0 ontid 0 sn-auth 32303131D659FD40 omci ont-lineprofile-name
FiberDreaming ont-srvprofile-name FiberVNN
Bc 6: Cu hnh khai bo VLAN
MA5600T(config)#vlan 2371 smart
MA5600T(config)#vlan attrib 2371 Stacking
MA5600T(config)#stacking label vlan 2371 0/1 baselabel 101 gn 2 tag vlan id l 2371/101 cho cc khung d liu
hng ln, gi tr 0/1 l frame/slot).
Bc 7: Cu hnh cng uplink
MA5600T(config)#port vlan 2371 0/20 0
MA5600T(config)#port vlan 2271 0/20 0
Trong 0/20 0: l frame/slot port
Trong trng hp s dng 2 port uplink kt hp vi giao thc LACP th b xung lnh:
MA5600T(config)#link-aggregation 0/20 0 0/20 1 egress-ingress workmode lacp-static
Bc 8: Gn service-port vo mt SVLAN
MA5600T(config)#service-port vlan 2371 gpon 0/1/0 ont 0 gemport 1 multi-service user-vlan 11 rx-cttr 15 tx-cttr 15
Gi tr 15 l traffic table index cho gi cc Fiber_100M.
Bc 9: Kim tra li qu trnh ci t dch v
Kim tra dba profile
MA5600T(config)#display dba-profile all
Kim tra ont-lineprofile
MA5600T(config)#display ont-lineprofile gpon profile-name FiberDreaming
Kim tra srv-profile
MA5600T(config)#display ont-srvprofile gpon profile-name FiberVNN
Kim tra service-port
MA5600T(config)#display service-port all
Kim tra cu hnh SVLAN
MA5600T(config)#display vlan 2371

Hng dn cu hnh dch v HSI+MyTV

Service
Model

FiberDream
ing_MyTV

SVLAN

CVLAN

ON
ONT
T-CONT TCONT- Gempor T
Service
Port
ID
Profile
t index Port
ID
Type

2371

101
2000

PPPOE 1

50

MyTV

Fiber_10
1
0M
MyTV

GE

1
2
3
4

User
VLA
N

Nativ
e
VLA
N

11

12

12

Hng dn cu hnh dch v HSI + MyTV


Bc 1: Cu hnh traffic table
MA5600T(config)# traffic table ip index 15 name Fiber_100M cir 102400 pir
102400 priority user-cos 1 priority-policy local-Setting
MA5600T(config)# traffic table ip index 21 name MyTV_up cir 1024 pir 1024
priority user-cos 4 priority-policy local-Setting
MA5600T(config)# traffic table ip index 23 name MyTV_down_22M cir 22528 pir
22528 priority user-cos 4 priority-policy local-Setting
Bc 2: Cu hnh DBA profile
MA5600T(config)# dba-profile add profile-name Fiber_100M type3 assure 2274
max 113664
MA5600T(config)# dba-profile add profile-name MyTV type2 assure 1137
Bc 3: Cu hnh ONT line-profile
MA5600T (config)#ont-lineprofile gpon profile-name FiberDreaming_MyTV
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#tcont 1 dba-profile-name Fiber_100M
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#tcont 2 dba-profile-name MyTV
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#gem add 1 eth tcont 1
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#gem add 2 eth tcont 2
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#mapping-mode vlan
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 1 0 vlan 11
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 2 0 vlan 12
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#commit
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#quit

Hng dn cu hnh dch v HSI + MyTV


Bc 4: Cu hnh ONT service profile
MA5600T (config)#ont-srvprofile gpon profile-name FiberVNN_MyTV
MA5600T (config-gpon-srvprofile-2)#ont-port eth 4 pots 2
MA5600T (config-gpon-srvprofile-2)#port vlan eth 3 12
MA5600T (config-gpon-srvprofile-2)#port vlan eth 4 12
MA5600T (config-gpon-srvprofile-2)#commit
MA5600T (config-gpon-srvprofile-2)#quit
Bc 5: Cu hnh ONT
MA5600T(config)#interface gpon 0/1
MA5600T(config-if-gpon-0/1)#ont add 0 ontid 0 sn-auth 32303131D659FD40 omci ont-lineprofile-name
FiberDreaming_MyTV ont-srvprofile- name FiberVNN_MyTV
Bc 6: Cu hnh khai bo VLAN
VLAN cho HSI
MA5600T(config)#vlan 2371 smart
MA5600T(config)#vlan attrib 2371 Stacking
MA5600T(config)#stacking label vlan 2371 0/1 baselabel 101 gn 2 tag vlan id l 2371/101 cho cc khung d liu hng
ln, gi tr 0/1 l frame/slot).
VLAN cho MyTV (VOD VLAN 50, Multicast VLAN 9)
MA5600T(config)#vlan 50 smart
MA5600T(config)#vlan 9 smart
Bc 7: Cu hnh cng uplink
MA5600T(config)#port vlan 2371 0/20 0
MA5600T(config)#port vlan 2271 0/20 1
MA5600T(config)#port vlan 50 0/20 0
MA5600T(config)#port vlan 50 0/20 1
MA5600T(config)#port vlan 9 0/20 0
MA5600T(config)#port vlan 9 0/20 1
Trong 0/20 0: l frame/slot port
Trong trng hp s dng 2 port uplink kt hp vi giao thc LACP th b xung lnh:
MA5600T(config)#link-aggregation 0/20 0 0/20 1 egress-ingress workmode lacp-static
Bc 8: Gn service-port vo mt SVLAN
MA5600T(config)#service-port vlan 2371 gpon 0/1/0 ont 0 gemport 1 multi-service user-vlan 11 rx-cttr 15 tx-cttr 15
Gi tr 15 l traffic table index cho gi cc Fiber_100M.
MA5600T(config)#service-port vlan 50 gpon 0/1/0 ont 0 gemport 2 multi-service user-vlan 12 rx-cttr 21 tx-cttr 23

Hng dn cu hnh dch v HSI + MyTV


Bc 9: Khai bo IPTV module
MA5600T(config)#multicast-vlan 9
MA5600T(config-mvlan9)#igmp version v3
Are you sure to change IGMP mode?(y/n)[n]:y
MA5600T(config-mvlan9)#igmp mode proxy
MA5600T(config-mvlan9)#igmp uplink-port 0/19/0
MA5600T(config-mvlan9)#btv
MA5600T(config-btv)#igmp user add port 0/1/1 ont 0 gemport 2
MA5600T(config-btv)#multicast-vlan 9
MA5600T(config-mvlan9)# igmp program add batch ip 232.84.1.1 to-ip 232.84.1.254
MA5600T(config-mvlan9)#btv
MA5600T(config-btv)#multicast-vlan 9
MA5600T(config-mvlan9)#igmp multicast member port 0/1/1 ont 0 gemport 2
MA5600T(config-mvlan9)#quit
MA5600T(config)# igmp cascade-port 0/1/1 ont 1 gemport 2
Bc 10: Kim tra li qu trnh ci t dch v
Kim tra dba profile
MA5600T(config)#display dba-profile all
Kim tra ont-lineprofile
MA5600T(config)#display ont-lineprofile gpon profile-name FiberDreaming
Kim tra srv-profile
MA5600T(config)#display ont-srvprofile gpon profile-name FiberVNN
Kim tra service-port
MA5600T(config)#display service-port all
Kim tra cu hnh SVLAN
MA5600T(config)#display vlan 2371
Kim tra li cu hnh Multicast
MA5600T(config)#display current-configure section BTV

Hng dn cu hnh dch v HSI + MyTV+ Voip

Service
Model

SVLA
N

CVLAN Service

2351 - 101
2376
2000

FiberDr
eaming_
50
MyTV_
Voip
60

PPPOE

T-CONT ID

TCONTProfile

ONT
Gempo
Port
rt index
Type

Fiber_100
M

1
GE

MyTV

MyTV

Voip

FiberVoip_
1M

POTS

Nati
ONT User
ve
Port VLA
VLA
ID
N
N
1
11
1
2
3
12
12
4
1
13
1
2

Hng dn cu hnh dch v MyTV+HSI + Voip


Bc 1: Cu hnh traffic table
MA5600T(config)# traffic table ip index 15 name Fiber_100M cir 102400 pir 102400 priority
user-cos 1 priority-policy local-Setting
MA5600T(config)# traffic table ip index 21 name MyTV_up cir 1024 pir 1024
priority user-cos
4 priority-policy local-Setting
MA5600T(config)# traffic table ip index 23 name MyTV_down_22M cir 22528 pir 22528 priority
user-cos 4 priority-policy local-Setting
MA5600T(config)# traffic table ip index 25 name FiberVoip_1M cir 1024 pir 1024 priority user-cos 6
priority-policy local-Setting
Bc 2: Cu hnh DBA profile
MA5600T(config)# dba-profile add profile-name Fiber_100M type3 assure 2274 max 113664
MA5600T(config)# dba-profile add profile-name MyTV type2 assure 1137
MA5600T(config)# dba-profile add profile-name FiberVoip_1M type2 assure 1137
Bc 3: Cu hnh ONT line-profile
MA5600T (config)#ont-lineprofile gpon profile-name FiberDreaming_MyTV
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#tcont 1 dba-profile-name Fiber_100M
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#tcont 2 dba-profile-name MyTV
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#gem add 1 eth tcont 1
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#gem add 2 eth tcont 2
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#gem add 3 eth tcont 3
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#mapping-mode vlan
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 1 0 vlan 11
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 2 0 vlan 12
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 3 0 vlan 13
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#commit
MA5600T (config-gpon-lineprofile-10)#quit

Hng dn cu hnh dch v MyTV+HSI + Voip


Bc 4: Cu hnh ONT service profile
MA5600T (config)#ont-srvprofile gpon profile-name FiberVNN_MyTV_Voip
MA5600T (config-gpon-srvprofile-2)#ont-port eth 4 pots 2
MA5600T (config-gpon-srvprofile-2)#port vlan eth 3 12
MA5600T (config-gpon-srvprofile-2)#port vlan eth 4 12
MA5600T (config-gpon-srvprofile-2)#commit
MA5600T (config-gpon-srvprofile-2)#quit
Bc 5: Cu hnh ONT
MA5600T(config)#interface gpon 0/1
MA5600T(config-if-gpon-0/1)#ont add 0 ontid 0 sn-auth 32303131D659FD40 omci ont-lineprofile-name
FiberDreaming_MyTV_Voip ont-srvprofile- name FiberVNN_MyTV_Voip
Bc 6: Cu hnh khai bo VLAN
VLAN cho HSI
MA5600T(config)#vlan 2371 smart
MA5600T(config)#vlan attrib 2371 Stacking
MA5600T(config)#stacking label vlan 2371 0/1 baselabel 101 gn 2 tag vlan id l 2371/101 cho cc khung
d liu hng ln, gi tr 0/1 l frame/slot).
VLAN cho MyTV (VOD VLAN 50, Multicast VLAN 9)
MA5600T(config)#vlan 50 smart
MA5600T(config)#vlan 9 smart
VLAN 61 cho dch v VOIP
MA5600T(config)#vlan 60 smart

Hng dn cu hnh dch v MyTV+HSI + Voip


Bc 7: Cu hnh cng uplink
MA5600T(config)#port vlan 2371 0/20 0
MA5600T(config)#port vlan 2271 0/20 1
MA5600T(config)#port vlan 50 0/20 0
MA5600T(config)#port vlan 50 0/20 1
MA5600T(config)#port vlan 60 0/20 0
MA5600T(config)#port vlan 60 0/20 1
MA5600T(config)#port vlan 9 0/20 0
MA5600T(config)#port vlan 9 0/20 1
Trong 0/20 0: l frame/slot port
Trong trng hp s dng 2 port uplink kt hp vi giao thc LACP th b xung lnh:
MA5600T(config)#link-aggregation 0/20 0 0/20 1 egress-ingress workmode lacp-static
Bc 8: Gn service-port vo mt SVLAN
MA5600T(config)#service-port vlan 2371 gpon 0/1/0 ont 0 gemport 1 multi-service user-vlan 11 rx-cttr 15 tx-cttr 15
Gi tr 15 l traffic table index cho gi cc Fiber_100M.
MA5600T(config)#service-port vlan 50 gpon 0/1/0 ont 0 gemport 2 multi-service user-vlan 12 rx-cttr 21 tx-cttr 23
MA5600T(config)#service-port vlan 61 gpon 0/1/0 ont 0 gemport 2 multi-service user-vlan 23 rx-cttr 25 tx-cttr 25
Bc 9: Khai bo IPTV module
MA5600T(config)#multicast-vlan 9
MA5600T(config-mvlan9)#igmp version v3
Are you sure to change IGMP mode?(y/n)[n]:y
MA5600T(config-mvlan9)#igmp mode proxy
MA5600T(config-mvlan9)#igmp uplink-port 0/19/0
MA5600T(config-mvlan9)#btv
MA5600T(config-btv)#igmp user add port 0/1/1 ont 0 gemport 2
MA5600T(config-btv)#multicast-vlan 9
MA5600T(config-mvlan9)# igmp program add batch ip 232.84.1.1 to-ip 232.84.1.254
MA5600T(config-mvlan9)#btv
MA5600T(config-btv)#multicast-vlan 9
MA5600T(config-mvlan9)#igmp multicast member port 0/1/1 ont 0 gemport 2
MA5600T(config-mvlan9)#quit
MA5600T(config)# igmp cascade-port 0/1/1 ont 1 gemport 2
Bc 10: Kim tra li qu trnh ci t dch v

Hng dn cu hnh dch v MegaWAN

Service Model

SVLAN

CVLAN

Service

TCONT
ID

MegaWan2M

2251 2276

101 - 2000

IPOE

TCONT-Profile

Gemport
index

ONT
Port
Type

FiberWan_2M

GE

Cc bc Cu hnh tng t dch v HSI

ONT
Port
ID
1
2
3
4

User
VLAN

Native
VLAN

14

Hng dn cu hnh dch v HSI qua giao din NMS.


1. Cu hnh mt dba profile
(1) Chn Configuration > Access Profile Management > GPON Profile t main menu.
(2) Tr chut vo mc DBA Profile.
(3) Kch chut phi v la chn Add Global Profile t menu rt gn.
(4) Giao din cu hnh c hin th, t cc tham s nh sau.
Name: Fiber_100M
T-CONT type: Assure Bandwidth/Maximum Bandwidth
Assure Bandwidth: 2247
Maximum Bandwidth: 113664

(5) Chn OK.


(6) T danh sch cc dba profile hin th la chon Download to NE t menu rt gn download
dba profile va to trn server n mt Node GPON
(7) Trong danh sch hin th, la chn ng NE(s), v chn OK.

Hng dn cu hnh dch v HSI qua giao din NMS.


2. Cu hnh line profile.
(1) Chn Configuration > Access Profile Management > GPON Profile t main menu.
(2) Tr chut vo mc Line Profile tab.
(3) Kch chut phi v chn Add Global Profile t menu rt gn.
(4) Trong giao din hin th, t cc tham s
Set Name to FiberDreaming.
Chn Base Info t navigation tree v t cc tham s
Mapping Mode: VLAN
Qos Mode: Priority Queue

Kch chut phi T-CONT Info trong navigation tree v chn ADD TCONT
T menu rt gn. Trong giao din ha hin th t cc tham s nh sau:
T-CONT Index: 1
DBA Profile: Fiber_100M

Hng dn cu hnh dch v HSI qua giao din NMS.


Kch chut phi vo T-CONT1 trong navigation tree v chn Add GEM Port
T menu rt gn. Trong giao din ha hin th, t cc tham s nh sau:
GEM Port Index: 1
Priority Queue: 1

Kch chut phi vo GEM Port1 trong navigation tree v chn Add GEM
Connection t menu rt gn. Trong giao din ha hin th t cc tham s:
GEM Connection Index: 0 (this parameter is set to 0 automatically)
VLAN ID: 11 (Internet access user-side VLAN ID)

(6) Thc hin Download to NE truyn t server n node GPON


(7) La chn ng NE(s) theo yu cu, v chn OK.

Hng dn cu hnh dch v HSI qua giao din NMS.


3. Cu hnh mt service profile.
(1) Chn Configuration > Access Profile Management > GPON Profile t menu chnh.
(2) Tr chut vo mc Service Profile tab.
(3) Kch chut phi v chn Add Global Profile t menu rt gn.
(4) Giao din ha hin ra v t cc tham s nh sau
Set Name to FiberVNN.
Chn Base Info. T navigation tree v t cc tham s.
Number of Pots Ports: 2
Number of ETH Ports: 4

(5) Chn OK.

(5) Chn OK.


(6) Download profile mi to t server n NE yu cu v chn OK

Hng dn cu hnh dch v HSI qua giao din NMS.


4. Xc nh ONT.
(1) Trong Main Topology, Kch p chut vo OLT trong Physical Root
navigation tree;
(2) Chn GPON > GPON UNI Port t navigation tree.
(3) Trn trang GPON UNI Port tab, t filter critical hin th cc tham s GPON UNI ports.
(4) Trong thng tin hin th, kch chut phi vo GPON UNI port 0/1/1 v chn Enable ONU Auto Find t
menu rt gn.
(5) Tr chut vo Auto-Discovered ONU Info tab v kch chut phi vo mc ONU vi SN
48575443BF972C05, v la chn Confirm ONU t menu rt gn.
Name: PMI.G21/0/1/1/1
ONU ID: 1
ONU Type: ONT
On the Basic Parameters tab page, t cc tham s.
Line Profile: FiberDreaming
Service Profile: FiberVNN (click next
Authentication Mode: SN
Vendor ID: HWTC(2011)
Terminal Type: 240
Software Version: V1R002C00 (or V1R002C01)

(5) Chn OK.

Hng dn cu hnh dch v HSI qua giao din NMS.


4. Xc nh ONT.
(1) Trong Main Topology, Kch p chut vo OLT trong Physical Root
navigation tree;
(2) Chn GPON > GPON UNI Port t navigation tree.
(3) Trn trang GPON UNI Port tab, t filter critical hin th cc tham s GPON UNI ports.
(4) Trong thng tin hin th, kch chut phi vo GPON UNI port 0/1/1 v chn Enable ONU Auto Find t
menu rt gn.
(5) Tr chut vo Auto-Discovered ONU Info tab v kch chut phi vo mc ONU vi SN
48575443BF972C05, v la chn Confirm ONU t menu rt gn.
Name: PMI.G21/0/1/1/1
ONU ID: 1
ONU Type: ONT
On the Basic Parameters tab page, t cc tham s.
Line Profile: FiberDreaming
Service Profile: FiberVNN (click next
Authentication Mode: SN
Vendor ID: HWTC(2011)
Terminal Type: 240
Software Version: V1R002C00 (or V1R002C01)

(5) Chn OK.

(6) Kch chut vo OK.

Hng dn cu hnh dch v HSI qua giao din NMS.


5. Cu hnh dch v Internet (HSI)
Cu hnh mt service VLAN trn OLT.
Mt SVLAN l VLAN c s dng cho dch v internet
(1) Chon VLAN t navigation tree.
(2) Trn trang VLAN tab, kch chut phi v chn Add t menu rt
gn.
(3) Trn giao din ha, t cc tham s cho VLAN.
VLAN ID: 2371
Type: Smart VLAN
Attribute: Stacking

(5) Chn OK.

(4) Kch chut vo Next. Kch chut vo Upstream Port tab v thm port 0/20/0 l port hng ln ca
VLAN.

Hng dn cu hnh dch v HSI qua giao din NMS.

(5) Chn OK.

(5)Kch chut vo Done.

Hng dn cu hnh dch v HSI qua giao din NMS.


6. Thm mt service virtual port trn OLT.
(1) Trn giao din ONU la chn ONT ID cu hnh. Giao din ha hin th chn mc service
port
(2) Kch chut vo mc service port v la chon Add trn menu rt gn.
(3) Giao din ha hin th, t cc tham s nh sau.
Name: HSI
VLAN ID: 2371 (SVLAN ID)
Connection Type: LAN-GPON Interface Selection: 0/1/1/1/1
Service Type: Multi-Service VLAN
User VLAN: 11
Keep the upstream and downstream settings the same: selected
Upstream/Downstream Traffic Name: Fiber_100M

(5) Chn OK.

(4) Chn OK.

Hng dn cu hnh dch v HSI qua giao din NMS.


7. Cu hnh value-added service profile ca ONT.
(1) Trn trang GPON ONU tab, la chn mt ONT, kch chut phi, v chn Configure Value-Added Service
t menu rt gn.
(2) Cu hnh user name v password cho PPPoE dialup.
Trong the navigation tree, chn WAN Device > WAN Device 1 > WAN
Connection > WAN Connection 1 > WAN PPP Interface > WAN PPP
Interface 1. Chn WAN PPP Interface 1, v t User Name l
dhtt.game v Password l acb123.

(5) Chn OK.

(3) kch chut vo OK.

Tho Lun