Está en la página 1de 1

Resolución de exencións para as probas de acceso a ciclos formativos.

Listaxe provisional. Convocatoria: Ordinaria 2015. Grao medio.

Ourense
32013582

IES García-Barbón

Ferreiro Rodríguez, Verónica

78881878C

Declárase exento/a de realizar a parte científico-técnica da proba.
Deberá realizar a parte científico-técnica da proba polas seguintes razóns:
- Co documento presentado non acredita a superación dun certificado de profesionalidade de calquera nivel.
- Non consta a certificación de superación dun certificado de profesionalidade de calquera nivel.

05/05/2015 08:00:00

Páxina

1

de

1