Está en la página 1de 4

"Omnis homines, patres conscripti, qui de rebus dubiis consultant, ab odio, amicitia, ira atque

misericordia vacuos esse decet. Haud facile animus verum providet, ubi illa officiunt, neque
quisquam omnium libidini simul et usui paruit. Ubi intenderis ingenium, valet; si libido possidet, ea
dominatur, animus nihil valet. Magna mihi copia est memorandi, patres conscripti, quae reges atque
populi ira aut misericordia impulsi male consuluerint. Sed ea malo dicere, quae maiores nostri
contra libidinem animi sui recte atque ordine fecere. Bello Macedonico, quod cum rege Perse
gessimus, Rhodiorum civitas magna atque magnifica, quae populi Romani opibus creverat, infida et
adversa nobis fuit. Sed postquam bello confecto de Rhodiis consultum est, maiores nostri, ne quis
divitiarum magis quam iniuriiae causa bellum inceptum diceret, impunitos eos dimisere. Item bellis
Punicis omnibus, cum saepe Carthaginienses et in pace et per indutias multa nefaria facinora
fecissent, numquam ipsi per occasionem talia fecere: magis quid se dignum foret, quam quid in illos
iure fieri posset, quaerebant. Hoc item vobis providendum est, patres conscripti. Ne plus apud vos
valeat P. Lentuli et ceterorum scelus quam vestra dignitas, neu magis irae vestrae quam famae
consulatis. Nam si digna poena pro factis eorum reperitur, novum consilium approbo; sin magnitudo
sceleris omnium ingenia exuperat, his utendum (esse) censeo, quae legibus comparata sunt. Plerique
eorum, qui ante me sententias dixerunt, composite atque magnifice casum rei publicae miserati sunt.
Quae belli saevitia esset, quae victis acciderent, enumeravere: rapi virgines, pveros; divelli liberos a
parentum complexu; matres familiarum pati quae victoribus collibuissent; fana atque domos
spoliari; caedem, incendia fieri; postremo armis, cadaueribus, cruore atque luctu omnia compleri.
Conviene, o padri coscritti, che tutti gli uomini che devono decidere di fatti dubbi, abbiano lanimo
sgombro dallodio, dallamicizia, dalla rabbia, dalla piet. Non facilmente lanimo distingue il vero
quando quelle fanno velo, n alcun uomo libero ubbid mai al piacere e al proprio vantaggio
contemporaneamente. Se tu tendi larco dellintelletto, (lanimo) ha vigore; se ti possiede la
passione, quella comanda e l'animo non vale niente. Potrei citare infiniti esempi, o senatori, quali
deliberazioni sbagliate presero re e popoli spinti dallira o dalla piet. Ma preferisco dire quelle cose
che i nostri antenati fecero secondo onest e giustizia contro il capriccio del loro animo. Durante la
guerra Macedonica, che abbiamo combattuto con il re Perseo, la citt dei rodi, grande e magnifica,
che era cresciuta on laiuto del popolo romano, ci fu avversa e infedele. Ma dopo che, finita la
guerra, si decise su Rodi, i nostri antenati, affinch nessuno dicesse che la guerra era stata intrapresa
pi per (accumulare) ricchezze che per (vendicare) loffesa, li lasciarono andare impuniti. Allo
stesso modo durante tutte le guerre puniche, bench spesso i Cartaginesi sia in pace che durante le
tregue, avessero compiuto molti infami delitti, gli stessi (i maiores nostri), non compirono mai tali
azioni, chiedevano pi che cosa fosse degno di loro , piuttosto che cosa si potesse fare a ragione
contro quelli. Allo stesso modo dovete essere cauti voi, o padri coscritti, affinch presso di voi il
delitto di Lentulo e di tutti gli altri non conti pi della vostra dignit, n vi preoccupiate pi della
vostra ira che della reputazione. Infatti, se si trova una pena adeguata alle loro colpe, io approvo un
provvedimento eccezionale,se invece la grandezza del delitto supera limmaginazione, penso che ci
si debba servire di questi provvedimenti che sono stati stabiliti dalle leggi. La maggior di quelli che
hanno parlato prima di me hanno compianto con arte e splendidamente la sorte dello stato. Hanno
raccontato quale sia la crudelt della guerra, che cosa succeda ai vinti: le donne, i bambini sono
portate via, i figli sono strappati allabbraccio dei genitori; le madri di famiglia sopportano ci che
aggrada ai vincitori, i templi e le case sono spogliati; avvengono strage e incendi; infine tutto si
riempie di armi, cadaveri, sangue e lutto.
Sed, per deos immortalis, quo illa oratio pertinuit? An uti vos infestos coniurationi faceret? scilicet,
quem res tanta et tam atrox non permouit, eum oratio accendet. Non ita est, neque cuiquam
mortalium iniuriae suae parvae videntur, multi eas grauius aequo habuere. Sed alia aliis licentia est,
patres conscripti. Qui demissi in obscuro vitam habent, si quid iracundia deliquere, pauci sciunt,

fama atque fortuna eorum pares sunt; qui magno imperio praediti in excelso aetatem agunt, eorum
facta cuncti mortales nouere. Ita in maxima fortuna minima licentia est; neque studere neque odisse,
sed minime irasci decet; quae apud alios iracundia dicitur, ea in imperio superbia atque crudelitas
appellatur. Equidem ego sic existimo, patres conscripti, omnis cruciatus minores quam facinora
illorum esse. Sed plerique mortales postrema meminere et in hominibus impiis sceleris eorum obliti
de poena disserunt, si ea paulo severior fuit. D. Silanum, virum fortem atque strenuum, certo scio
quae dixerit studio rei publicae dixisse, neque illum in tanta re gratiam aut inimicitias exercere: eos
mores eamque modestiam viri cognovi. Verum sententia eius mihi non crudelis--quid enim in talis
homines crudele fieri potest?--sed aliena a re publica nostra videtur. Nam profecto aut metus aut
iniuria te subegit, Silane, consulem designatum genus poenae novum decernere. De timore
supervacuaneum est disserere, cum praesertim diligentia clarissimi viri consulis tanta praesidia sint
in armis. De poena possum equidem dicere, id quod res habet, in luctu atque miseriis mortem
aerumnarum requiem, non cruciatum esse; eam cuncta mortalium mala dissolvere; ultra neque curae
neque gaudio locum esse.
Ma, per gli dei immortali, a che cosa tendeva quel discorso? Forse a rendervi ostili alla congiura?
Certamente un discorso turber colui il quale un fatto tanto grave e tanto atroce non ha commosso.
Ma non cos, e a nessun mortale le offese arrecategli sembrano di poco conto, molti le hanno
stimate pi del giusto, ma a chi lecita una cosa, a chi unaltra, o senatori. Quelli che, umili,
trascorrono la vita nelloscurit, se hanno compiuto qualche mala azione per rabbia, pochi lo sanno,
sono uguali per reputazione e condizione sociale; quelli che, dotati di grande potere, trascorrono la
vita in alto, tutti gli uomini conoscono i fatti loro. Cos, nella pi grande fortuna, la libert
minima; e non conviene n favorire, n odiare e tanto meno arrabbiarsi; quella che presso gli altri
chiamata rabbia, questa chiamata superbia e crudelt nel potere. In verit io cos penso o senatori,
che tutti i tormenti ai delitti di quelli, Ma la maggior parte dei mortali ricordano solo le ultime
circostanze, e contro uomini empi, dimentichi del loro delitto, discutono sulla pena, se quella stata
un po troppo severa. So per certo che Decimo Silano, uomo forte e valoroso, disse ci che disse per
amore della repubblica, e che egli non fa prevalere spirito di parte o inimicizie in un affare di cos
grande importanza: ho conosciuto questi costumi e questa moderazione delluomo. Ma la sua
proposta non mi sembra crudele cosa infatti di crudele si pu fare contro tali uomini ma
contraria alle nostre istituzioni. Infatti certamente o la paura o la gravit (del delitto) hanno costretto
te, o Silano, console designato, a proporre un nuovo genere di pena. E superfluo discutere della
paura, specialmente quando per la solerzia di un illustrissimo uomo tante guarnigioni sono in armi.
Della pena, io potrei in verit dire quello che la cosa in realt, la morte sollievo delle tribolazioni
nelle miserie e nel lutto, non la tortura, essa mette fine a tutti i mali dei mortali, oltre la morte non
c posto n per la pena n per la gioia.
Sed, per deos immortalis, quam ob rem in sententiam non addidisti, uti prius verberibus in eos
animaduerteretur? An quia lex Porcia vetat? At aliae leges item condemnatis civibus non animam
eripi, sed exilium permitti iubent. An quia gravius est verberari quam necari? Quid autem acerbum
aut nimis grave est in homines tanti facinoris convictos? Sin quia levius est, qui convenit in minore
negotio legem timere, cum eam in maiore neglegeris? At enim quis reprehendat quod in parricidas
rei publicae decretum erit? Tempus dies fortuna, cuius libido gentibus moderatur. Illis merito
accidet quicquid evenerit; ceterum vos, patres conscripti, quid in alios statuatis, considerate. Ominia
mala exempla ex rebus bonis orta sunt. Sed ubi imperium ad ignaris eius aut minus bono pervenit,
novum illud exemplum ab dignos et idonei ad 7indignos et non idoneos transfertur. Lacedaemonii
deuictis Atheniensibus triginta viros imposuere, qui rem publicam eorum tractarent. Ii primo
coepere pessimum quemque et omnibus invisum indemnatum necare: ea populus laetari et merito
dicere fieri. Post ubi paulatim licentia crevit, iuxta bonos et malos libidinose interficere, ceteros
metu terrere: ita civitas servitute oppressa stultae laetitiae gravis poenas dedit. Nostra memoria

victor Sulla cum Damasippum et alios eius modi, qui malo rei publicae creverant, iugulari iussit,
quis non factum eius laudabat? homines scelestos et factiosos, qui seditionibus rem publicam
exagitaverant, merito necatos aiebant. Sed ea res magnae initium cladis fuit. Nam uti quisque
domum aut villam, postremo vas aut vestimentumv alicuius concupiverat, dabat operam, uti is in
proscriptorum numero esset. Ita illi, quibus Damasippi mors laetitiae fuerat, paulo post ipsi
trahebantur, neque prius finis iugulandi fuit, quam Sulla omnis suos divitiis explevit.
Ma per gli dei immortali, perch non hai aggiunto nella proposta, che prima si punissero con delle
frustate? Forse perch la legge Porcia lo vieta? Ma le altre leggi comandano parimenti che la vita
non sia tolta ai cittadini condannati, ma sia inflitto lesilio. Forse perch pi crudele essere
flagellato che essere ucciso? Che cosa poi crudele o troppo grave per uomini colpevoli di un cos
grave delitto? Se invece (il flagellarli) cosa pi leggera, come si accorda rispettare la legge in una
decisione minore, se poi lhai trascurata in una pi grave? Ma infatti chi rimproverer ci che si sar
decretato contro i traditori della patria? Il tempo, loccasione, la sorte, il cui capriccio governa le
genti. Qualunque cosa accadr, toccher giustamente a quelli; ma voi, o senatori, riflettete che cosa
stabilire contro gli altri. Tutti i cattivi esempi sono nati da cose buone. Ma quando il potere arriva ad
inesperti di quello o ai meno buoni, quel decreto illegale sar trasferito dai degni e dai meritevoli,
agli indegni e ai non meritevoli. Gli Spartani imposero agli Ateniesi sconfitti trenta uomini che
governassero il loro stato. Quelli in un primo tempo incominciarono a mandare a morte tutti i
peggiori e odiosi senza processo: il popolo si rallegrava di queste cose e diceva che erano fatte
giustamente. Poi quando a poco a poco larbitrio crebbe, mandarono a morte onesti e disonesti
ugualmente, a capriccio spaventarono gli altri con il terrore: cos la citt oppressa pag grandi pene
per la sua stupida gioia. Ai tempi nostri, il vincitore di Silla, quando comand che Damasippo e gli
altri del suo stampo, che erano diventati potenti a danno dello stato, fossero strozzati, chi non
lodava il suo operato? Dicevano che giustamente erano stati uccisi uomini sciagurati e faziosi che
avevano turbato lo stato con rivolte. Ma quel fatto fu linizio di una grande strage. Infatti, appena
uno aveva desiderato la casa o la villa, persino i vasi o i vestiti di qualcuno, faceva in modo che
quello fosse nel numero dei proscritti. Cos, quelli per cui la morte di Damasippo era stata (motivo)
di gioia, poco dopo essi stessi erano trascinati alla morte, e non ci fu fine allo sgozzare prima che
Silla ebbe riempito di ricchezze tutti i suoi.
Atque haec ego non in M. Tullio neque his temporibus vereor, sed in magna civitate multa et varia
ingenia sunt. Potest alio tempore, alio consule, cui item exercitus in manu sit, falsum aliquid pro
vero credi. ubi hoc exemplo per senatus decretum consul gladium eduxerit, quis illi finem statuet
aut quis moderabitur? maiores nostri, patres conscripti, neque consili neque audaciae umquam
eguere; neque illis superbia obstabat. Quo minus aliena instituta, si modo proba erant, imitarentur.
Arma atque tela militaria ab Samnitibus, insignia magistratuum ab Tuscis pleraque sumpserunt.
Postremo, quod ubique apud socios aut hostis idoneum videbatur, cum summo studio domi
exequebantur: imitari quam invidere bonis malebant. Sed eodem illo tempore Graeciae morem
imitati verberibus animadvertebant in civis, de condemnatis summum supplicium sumebant.
Postquam res publica adolevit et multitudine civium factiones valuere, circumvenire innocentes,
alia huiusce modi fieri coepere, tum lex Porcia aliaeque leges paratae sunt, quibus legibus exilium
damnatis permissum est. Hanc ego causam, patres conscripti, quo minus novum consilium
capiamus, in primis magnam puto. Profecto virtus atque sapientia maior illis fuit, qui ex parvis
opibus tantum imperium fecere, quam in nobis, qui ea bene parta vix retinemus. Placet igitur eos
dimitti et augeri exercitum Catilinae? Minime. Sed ita censeo: publicandas eorum pecunias, ipsos in
vinculis habendos per municipia, quae maxime opibus valent; neu quis de iis postea ad senatum
referat neve cum populo agat; qui aliter fecerit, senatum existimare eum contra rem publicam et
salutem omnium facturum."

E io non temo queste cose in Marco Tullio, n in questi tempi, ma in una grande citt, molti e
diversi sono i caratteri. In un altro tempo, sotto un altro console, che abbia a sua disposizione un
esercito, qualcosa di falso potrebbe essere creduto per vero. Quando un console avr estratto la
spada, sul suo esempio, in forza del decreto del senato, chi gli porr un limite, o chi lo frener? I
nostri antenati, o senatori, non mancarono mai n di avvedutezza n di audacia, n la superbia era di
ostacolo a loro dal non imitare le altrui istituzioni, se solo erano oneste. Presero le armi difensive e
offensive dai Sanniti, molte insegne dei magistrati dagli Etruschi. Insomma, ci che dovunque
sembrava utile, presso gli alleati o presso i nemici, con grandissimo impegno, mettevano in pratica
in patria: preferivano imitare che invidiare le buone istituzioni. Ma in quello stesso periodo,
imitando il costume della Grecia, frustavano i cittadini, applicavano la pena di morte ai condannati.
Dopo che lo stato crebbe e per laumento dei cittadini i partiti presero a prevalere, si cominci a si
comicni a sopraffare gli innocenti, cominciarono altre cose di questo genere, poi furono approntate
la legge Porcia e altre leggi, per le quali leggi ai condannati fu concesso lesilio. Io ritengo
validissimo questo argomento, o senatori, perch noi non prendiamo un nuovo provvedimento.
Certamente ebbero maggior valore e saggezza quelli che crearono un cos grande impero da umili
forze, che noi, i quali manteniamo a fatica la potenza bene acquisita. Si consente dunque che essi
siano liberati e ingrandiscano lesercito di Catilina? Assolutamente no. Ma io penso cos: le loro
ricchezze devono essere confiscate, gli stessi devono essere tenuti in prigione presso i municipi che
valgono di pi per potenza; e che nessuno di essi avanzi proposte al senato, n tratti col popolo; chi
far diversamente, il senato stimi che agir contro lo stato e la salvezza di tutti.