Está en la página 1de 4

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Tom van Rijswijk
Klas
1c
Stageschool De Zevensprong
Plaats
Best
Vak- vormingsgebied: taal
Speelwerkthema / onderwerp: spellen

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Kim van Poppel


16-03-2015
3
28

Persoonlijk leerdoel: Ik wil de rust in de klas bewaren door van te voren duidelijk uit te leggen wat te bedoeling is en indien nodig tijdig ingrijp als het wat
onrustiger wordt.
Lesdoel(en): Aan het einde van de les wil ik dat de kinderen gemiddeld Evaluatie van lesdoelen: Ik controleer na mijn les, als mijn mentor weer lesgeeft, de
6 van de 8 woordjes goed hebben geschreven.
dicteeschriften van de kinderen.
Na een snelle rekensom kwam ik tot de conclusie dat het gemiddelde onder de n
Kerndoel 11
fout lag.
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in
een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat
gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:
- regels voor het spellen van werkwoorden;
- regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;
Tussendoel spellen:
- spellen van klankzuivere woorden op basis van de elementaire
spelhandeling
Beginsituatie: De kinderen kennen sinds kort alle letters en klanken en krijgen meerdere malen in de week een dictee. Tijdens dit dictee schrijven de
kinderen met potlood en loopt de leerkracht door het lokaal heen. De leerkracht leest een zin voor en haalt dan een woord uit de zin die de kinderen op
mogen schrijven. Bijvoorbeeld: ,, Bassie is bang voor de papegaai, schrijf op het woordje: bang. Vervolgens herhaal je als leerkracht dit woordje nog een
keer en kijk je rond in de klas of iedereen klaar is voor de volgende zin. Na het geven van het dictee worden de woordjes nagekeken via een projectie op het
bord. De woordjes verschijnen een voor een en de kinderen zetten een puntje met hun potlood als ze een foutje hebben. Daarna worden de schriftjes nog
een keer nagekeken door de leerkracht.
In mijn kritische analyse heb ik beschreven hoe ik deze klas benader tijdens het geven van de lessen.

Lesverloop
Tijd

Leerinhoud Didactische handelingen


Leraar
inleiding
Vertel de kinderen dat we een filmpje gaan
kijken van Bassie en Adriaan die naar de
dierentuin gaan.
Vertel dat we daarna een dierendictee gaan
houden.
Filmpje gaan kijken Bassie en Adriaan in de
dierentuin ( +- 7 min.)

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)
De kinderen luisteren en bekijken het filmpje.

Materialen / Organisatie

15 min.

kern

Vraag de kinderen na het filmpje welke dieren


ze allemaal hebben gezien.
Vraag de klassendienst om de dicteeschriftjes
uit te delen.
Wacht tot iedereen zijn schrift open heeft liggen
op de goede bladzijde.
Neem het dictee af.

De kinderen geven antwoord op de vraag welke dieren er in


het filmpje voorkomen.
De kinderen schrijven de woorden van het dictee op.

dicteeschrift en een
potlood.

10 min.

slot

Vertel dat we nu gaan nakijken en dat als je een De kinderen kijken mee na en verbeteren indien nodig.
foutje hebt gemaakt je het mag verbeteren.
Een aantal kinderen geven antwoord op de vragen of ze het
Kijk samen met de kinderen de woorden na.
moeilijk vonden en wat ze ervan vonden.
Na het nakijken evalueer je door te een aantal
kinderen te vragen of ze het moeilijk vonden.
Vraag ook een aantal kinderen wat ze ervan
vonden.
Vraag de klassendienst om de schriften weer op
te halen en verwijs de kinderen door naar de
volgende les van juffrouw Kim.

dicteeschrift en een
potlood.

10 min.

De kinderen zitten in
groepjes.
Het bord met daarop het
filmpje geprojecteerd.

Persoonlijke reflectie
Dit was mijn eerste echte les in deze groep. Tijdens het kijken van het filmpje probeerden sommige kinderen mij een beetje uit maar ik loste
dit op door die kinderen direct aan te spreken. De kinderen waren erg enthousiast over het filmpje en konden de vragen goed
beantwoorden. Het dictee geven ging prima, de kinderen weten wat er van hun verwacht wordt en deden niet anders dan anders. Sommige
kinderen zijn wat langzamer met schrijven en door rond te kijken hield ik dit in de gaten. Als ik twijfelde vroeg ik of iedereen klaar was. Als
dit niet zo was mocht je je hand opsteken en dit gebeurde ook. Bij het nakijken werd het wat onrustig omdat ik er geen rekening met had
gehouden dat de kinderen met kleurpotlood nakijken.

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum: 16-03-2015
Toen ik je lesvoorbereiding zag, dacht ik oei een filmpje. Maar nu heb je je les gedraaid en denk ik wat een pakkende inleiding. De
kinderen zijn meteen in het thema circus getrokken en dit thema voer je ook door bij het dictee. Erg goed en creatief bedacht!
Tijdens de les ben je niet alleen bezig met het afdraaien van je les, maar je houd ook het overzicht; wie is wel al klaar en wie heeft langer
de tijd nodig. Ook corrigeer je kinderen op hun gedrag zoals de regels binnen onze groep zijn.
Een paar tips:
- Probeer de controle zelf in de hand te houden. Sommige kinderen hebben de neiging om jou te vertellen wat je moet doen bv. wij
kijken altijd na met een kleurpotlood. Op dat moment ben jij de baas en dan mag je best zeggen dat jij meester Tom bent en jij dit
anders doet dan juf Kim.
Anders gaan kinderen over je heen lopen. Maar jij bent op dat moment degene naar wie ze moeten luisteren. Probeer maar eens uit!
- In groep 3 schrijven wij nog niks met een hoofdletter, alles is nog met kleine letters!
Prima eerste les in groep 3!

Kim