Está en la página 1de 3

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Mila Mooijweer
Mentor
Sanne Beckers
Klas
P14EhvE
Datum
18-03-15
Stageschool De Branding
Groep
6
Plaats
Geldrop
Aantal lln 22
Vak- vormingsgebied: taal
Speelwerkthema / onderwerp: stellen
Persoonlijk leerdoel: De kinderen duidelijk een instructie kunnen geven en ervoor zorgen dat ze de uitleg goed snappen. En ervoor zorgen dat alles is gezegd en
duidelijk is voordat ze beginnen.
Lesdoel(en):
Evaluatie van lesdoelen:
Lesdoel kinderen
Ik kijk naar de elfjes en laat sommige kinderen hun elfje voorlezen. Als ze het principe
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een
van een elfje nog niet helemaal snappen leg ik het nog een keer uit.
brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan
Persoonlijk lesdoel
zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel
Na de les nabespreken met mentor of de doelen behaald zijn.
beeldende elementen en kleur.

Kerndoel 8

Kerndoel 9
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde
verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Beginsituatie: De kinderen hebben al eerder te maken gehad met elfjes, maar het is al wel een tijdje geleden. Ze kunnen goed zelfstandig werken, want het is een
redelijk rustige klas met veel kinderen die in de topklas (De Topklas is een initiatief van 6 Eenbes-scholen in Geldrop. Meer- en hoogbegaafde leerlingen van deze
scholen ontmoeten elkaar op woensdagmorgen in een Kindcentrum en ze krijgen speciale opdrachten) zitten.
Lesverloop
Tijd
5 min.

Leerinhoud Didactische handelingen


Leraar
Introductie. Ik laat de taalschriften uitdelen door de hulpjes.
Ik vertel dat het al bijna pasen is en vraag aan
de kinderen waar ze allemaal aan denken bij
pasen. Dan vertel ik dat we vandaag een elfje
gaan maken over pasen.

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)
De leerlingen luisteren en reageren als ze de beurt krijgen.

Materialen / Organisatie

5 min.

Instructie.

15 min.

Verwerking.

5 min.

Afsluiting.

Ik leg ik uit wat een elfje is: het is een gedichtje


van 11 woorden. Je begint met 1 woord en
daaronder zet je twee woorden en daaronder
zet je 3 woorden en daaronder 4 en daaronder
weer 1. Ik maak samen met de kinderen een
elfje over mijzelf om te laten zien hoe het werkt
en zeg dan dat de kinderen nu zelfstandig een
elfje over pasen moeten gaan maken
De kinderen mogen nu zelfstandig aa de slag.
Als ze al klaar zijn mogen ze er nog een maken
over iets dat ze zelf willen of ze mogen een
tekening maken bij hun elfje.
Ik laat een paar kinderen hun elfje voorlezen en
kijk of ze het goed hebben gedaan.

De kinderen luisteren en reageren als ze de beurt krijgen

Digibord.

De kinderen gaan stil en zelfstandig aan de slag.

Schriften.

De kinderen lezen hun elfje voor.

Schriften.

Verantwoording
Ik heb ervoor gekozen om de kinderen individueel te laten werken, omdat ze zo rustiger na kunnen denken en hun eigen gedachten en gevoelens
zo op papier kunnen zetten. De kinderen kunnen goed zelfstandig werken.
Er zijn verschillende aspecten bij de ontwikkeling van de schritelijke taalvaardigheid:
Schrijvend leren> De kinderen moeten een elfje maken, dus de lay-out is al bepaald. Dit maakt het overzichtelijker.
Conceptualisering> Doordat ik in de introductie de kinderen vroeg om verschillende dingen waaraan ze denken bij pasen te benoemen heb ik hun
voorkennis geactiveerd en gaat het schrijven van een elfje ook makkelijker.
Feedback mentor
Leuke les. Zorg dat je alles van te voren verteld, dat is overzichtelijker voor de kinderen. Vertel bijvoorbeeld al aan het begin wat ze mogen doen
als ze klaar zijn, dus een tekening maken of nog een elfje. Je uitleg verliep goed en ik had het idee dat de kinderen het goed snapten.

Persoonlijke reflectie
Ik vond het best goed gaan. De kinderen konden goed zelfstandig aan de slag en ze waren niet al te druk. De uitleg verliep voor mijn gevoel ook
goed en er kwamen leuke elfjes uit.